Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Access

Access 2010 PL. Biblia Język: 1

978-83-246-7102-1

Cena Brutto: 149.00

Cena netto: 141.90

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Michael R. Groh
Liczba_stron 1280
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2013-09-30

Kompendium wiedzy dla każdego użytkownika!

Błyskawiczny dostęp do kluczowych informacji, sprawne zarządzanie potokiem nowych danych oraz gwarancja ich bezpieczeństwa to klucze, bez których żadne przedsiębiorstwo nie ma szans odnieść sukcesu. Najnowsze wydanie aplikacji Microsoft Access 2010 wprowadza wiele usprawnień w tym zakresie. Przekonaj się, jaki potencjał kryje ten niesamowity produkt. Poznaj jego możliwości!


Trzymasz w rękach najlepsze źródło informacji o tym narzędziu - poprawione i zaktualizowane, po prostu idealne. W trakcie lektury dowiesz się, jak projektować i tworzyć bazy danych, konstruować reguły poprawności, wybierać właściwe typy danych oraz przygotowywać kwerendy. Ponadto zaznajomisz się z operatorami i wyrażeniami, przygotujesz wygodny formularz do wprowadzania danych oraz poznasz język VBA. Ostatnia część książki poświęcona została zaawansowanym zagadnieniom, takim jak tworzenie raportów, integracja z danymi zewnętrznymi, projektowanie aplikacji wielodostępnych. Książka ta jest obowiązkową pozycją dla każdego użytkownika Microsoft Access 2010.


Sięgnij po tę książkę i:

 • poznaj zasady projektowania baz danych
 • stwórz atrakcyjne formularze do wprowadzania danych
 • przeanalizuj dostępne dane i wyciągnij z nich wnioski
 • zintegruj Microsoft Access z innymi aplikacjami
O autorze (25)
O recenzencie technicznym (27)
Podziękowania (29)
Wprowadzenie (31)
CZĘŚĆ I. KOMPONENTY ACCESSA (45)
Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych (47)
 • Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie (48)
  • Bazy danych (48)
  • Tabele (50)
  • Rekordy i pola (52)
  • Wartości (52)
 • Relacyjne bazy danych (52)
 • Obiekty baz danych Accessa (54)
  • Arkusze danych (54)
  • Kwerendy (55)
  • Formularze do wprowadzania danych i ich wyświetlania (56)
  • Raporty (56)
  • Obiekty bazy danych (57)
 • Pięcioetapowa metoda projektowania (57)
  • Krok 1.: Ogólny projekt systemu - od koncepcji do rzeczywistości (58)
  • Krok 2.: Projektowanie raportów (59)
  • Krok 3.: Projekt danych (60)
  • Krok 4.: Projektowanie tabel (63)
  • Krok 5.: Projektowanie formularzy (66)
 • Podsumowanie (67)
Rozdział 2. Tworzenie tabel Accessa (69)
 • Wprowadzenie do Accessa 2010 (70)
  • Sekcja szablonów (71)
  • Widok Office Backstage (71)
 • Tworzenie bazy danych (72)
 • Środowisko Accessa 2010 (76)
  • Okienko nawigacji (76)
  • Wstążka (78)
  • Inne ważne własności środowiska Accessa (79)
 • Tworzenie nowej tabeli (80)
  • Projektowanie tabel (82)
  • Posługiwanie się zakładką Projektowanie (87)
  • Praca z polami (89)
 • Tworzenie tabeli tblKlienci (97)
  • Korzystanie z pól typu Autonumerowanie (97)
  • Kończenie definicji tabeli tblKlienci (97)
 • Zmiana struktury tabeli (98)
  • Wstawianie pola (98)
  • Usuwanie pola (98)
  • Zmiana położenia pola (99)
  • Zmiana nazwy pola (99)
  • Zmiana rozmiaru pola (99)
  • Problemy konwersji danych (100)
  • Przypisywanie właściwości pól (101)
 • Właściwości pól tabeli tblKlienci (116)
 • Określanie klucza głównego (119)
  • Wybór klucza głównego (119)
  • Tworzenie klucza głównego (120)
  • Tworzenie złożonych kluczy głównych (120)
 • Indeksowanie tabel Accessa (121)
  • Ważność stosowania indeksów (122)
  • Indeksy złożone z wielu pól (124)
  • Kiedy należy indeksować tabele? (126)
 • Drukowanie struktury tabeli (127)
 • Zapisywanie ukończonej tabeli (128)
 • Operacje na tabelach (128)
  • Zmiana nazwy tabel (128)
  • Usuwanie tabel (129)
  • Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych (129)
  • Kopiowanie tabel do innej bazy danych (130)
 • Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych (130)
 • Posługiwanie się polami typu Załącznik (131)
 • Podsumowanie (132)
Rozdział 3. Projektowanie kuloodpornych baz danych (133)
 • Tworzenie kuloodpornych baz danych (134)
 • Normalizacja danych (136)
  • Pierwsza postać normalna (137)
  • Druga postać normalna (140)
  • Trzecia postać normalna (144)
  • Denormalizacja (145)
 • Relacje pomiędzy tabelami (147)
  • Wiązanie danych (148)
  • Jeden-do-jednego (150)
  • Jeden-do-wielu (151)
  • Wiele-do-wielu (153)
 • Reguły integralności (154)
  • Klucz główny nie może mieć wartości null (156)
  • Wszystkim wartościom kluczy obcych muszą odpowiadać klucze główne (157)
 • Klucze (158)
  • Określanie klucza głównego (159)
  • Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych (160)
  • Wybór klucza głównego (161)
  • Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralności odwołań (163)
  • Przeglądanie wszystkich relacji (169)
  • Usuwanie relacji (169)
  • Reguły integralności specyficzne dla aplikacji (169)
 • Podsumowanie (171)
Rozdział 4. Wybieranie danych za pomocą kwerend (173)
 • Wprowadzenie w tematykę kwerend (174)
  • Czym są kwerendy? (175)
  • Typy kwerend (177)
  • Co można robić za pomocą kwerend? (178)
  • Co zwracają kwerendy? (179)
 • Tworzenie kwerendy (180)
 • Dodawanie pól (183)
  • Dodawanie pojedynczego pola (183)
  • Dodawanie wielu pól (183)
 • Wyświetlanie zestawu rekordów (185)
 • Praca z polami (186)
  • Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBE (186)
  • Zmiana kolejności pól (187)
  • Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBE (188)
  • Usuwanie pól (189)
  • Wstawianie pól (189)
  • Aliasy nazw pól (189)
  • Wyświetlanie pól (190)
 • Zmiana kolejności sortowania (191)
 • Wyświetlanie tylko wybranych rekordów (193)
  • Kryteria wyboru rekordów (193)
  • Definiowanie prostych kryteriów tekstowych (194)
  • Definiowanie prostych kryteriów innych typów (195)
 • Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend (197)
 • Zapisywanie kwerendy (197)
 • Tworzenie kwerend bazujących na wielu tabelach (198)
  • Przeglądanie nazw tabel (199)
  • Dodawanie wielu pól (199)
  • Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach (201)
  • Obchodzenie ograniczeń dla kwerend (201)
 • Obszar tabel (203)
  • Linie sprzężeń (203)
  • Operacje na oknach list pól (203)
  • Przesuwanie tabel (204)
  • Usuwanie tabel (204)
  • Dodawanie kolejnych tabel (204)
 • Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa (204)
  • Wykorzystywanie sprzężeń ad hoc (206)
  • Określanie typu sprzężenia (207)
  • Usuwanie sprzężeń (209)
 • Typy sprzężeń tabel (209)
  • Sprzężenia wewnętrzne (równozłączenia) (210)
  • Złączenie zewnętrzne (211)
  • Korzystanie z autosprzężeń (212)
  • Tworzenie iloczynu kartezjańskiego (213)
 • Podsumowanie (215)
Rozdział 5. Stosowanie operatorów i wyrażeń w Accessie (217)
 • Wprowadzenie w tematykę operatorów (218)
  • Typy operatorów (218)
  • Priorytet operatorów (231)
 • Stosowanie operatorów i wyrażeń w kwerendach (233)
  • Używanie w kwerendach operatorów porównania (233)
  • Tworzenie złożonych kryteriów (235)
  • Używanie funkcji w kwerendach wybierających (238)
  • Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających (238)
 • Wpisywanie kryteriów jednowartościowych (238)
  • Wprowadzanie kryteriów znakowych (Tekst lub Nota) (239)
  • Operator Like i symbole wieloznaczne (240)
  • Określanie wartości niepasujących (243)
  • Wprowadzanie kryteriów liczbowych (244)
  • Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fałsz) (245)
  • Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE (245)
 • Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie (245)
  • Operacja Or (246)
  • Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or (246)
  • Używanie komórki Lub: na siatce projektu (QBE) (247)
  • Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In (248)
  • Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu (248)
  • Stosowanie operatora Between...And (249)
  • Wyszukiwanie danych o wartości Null (250)
 • Wprowadzanie kryteriów w wielu polach (252)
  • Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy (252)
  • Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy (253)
  • Stosowanie operacji And i Or na różnych polach (255)
  • Kwerenda złożona w wielu wierszach (256)
 • Podsumowanie (257)
Rozdział 6. Praca w widoku arkusza danych (259)
 • Arkusze danych (260)
 • Okno arkusza danych (261)
  • Poruszanie się po arkuszu danych (261)
  • Korzystanie z przycisków nawigacyjnych (262)
  • Wstążka arkusza danych (263)
 • Otwieranie arkusza danych (265)
 • Wpisywanie nowych danych (265)
  • Zapisywanie rekordu (267)
  • Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych (267)
  • W jaki sposób właściwości wpływają na wprowadzanie danych? (268)
 • Poruszanie się między rekordami w arkuszu danych (271)
  • Poruszanie się między rekordami (271)
  • Wyszukiwanie określonej wartości (272)
 • Modyfikowanie wartości w arkuszu danych (274)
  • Ręczne zamienianie istniejących wartości (274)
  • Modyfikacja istniejącej wartości (275)
 • Używanie funkcji Cofnij (276)
 • Kopiowanie i wklejanie wartości (276)
 • Zamienianie wartości (277)
 • Dodawanie nowych rekordów (278)
 • Usuwanie rekordów (278)
 • Wyświetlanie rekordów (279)
  • Zmiana kolejności pól (279)
  • Zmiana szerokości wyświetlanych pól (280)
  • Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów (281)
  • Zmiana czcionki (282)
  • Wyświetlanie linii oddzielających komórki i alternatywne kolory wierszy (283)
  • Wyrównywanie danych w kolumnach (284)
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn (285)
  • Blokowanie kolumn (285)
  • Zapisywanie zmienionego układu arkusza (285)
  • Zapisywanie rekordu (286)
 • Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych (286)
  • Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania (286)
  • Używanie filtrowania według wyboru (287)
  • Używanie filtrowania według formularza (289)
 • Specjalne własności arkuszy danych (290)
 • Drukowanie rekordów (291)
  • Drukowanie arkusza danych (292)
  • Korzystanie z podglądu wydruku (292)
 • Podsumowanie (293)
Rozdział 7. Tworzenie prostych formularzy (295)
 • Tworzenie formularzy (296)
  • Tworzenie nowego formularza (297)
  • Specjalne typy formularzy (301)
  • Zmiana rozmiaru obszaru formularza (306)
  • Zapisywanie formularza (306)
 • Formanty formularza (307)
  • Typy formantów (307)
  • Dodawanie formantów (309)
  • Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia formantów (313)
  • Wykonywanie operacji na formantach (315)
 • Właściwości (324)
  • Wyświetlanie arkusza właściwości (324)
  • Korzystanie z arkusza właściwości (325)
  • Zmiana ustawień właściwości formantu (326)
  • Nadawanie nazw formantom i ich tytułom (327)
 • Podsumowanie (329)
Rozdział 8. Praca z danymi w formularzach Accessa (331)
 • Używanie widoku formularza (332)
  • Wstążka Narzędzia główne (333)
  • Nawigacja między polami (336)
  • Nawigacja między rekordami w formularzu (336)
 • Modyfikowanie wartości w formularzu (337)
  • Formanty, których nie można modyfikować (337)
  • Praca z obrazami i obiektami OLE (338)
  • Wprowadzanie danych w polu typu Nota (339)
  • Wprowadzanie danych w polu typu Data (339)
  • Używanie grup opcji (340)
  • Używanie pól kombi i list (341)
  • Przełączanie się do widoku arkusza danych (341)
  • Zapisywanie rekordu (342)
 • Drukowanie formularzy (342)
 • Praca z właściwościami formularza (343)
  • Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł (344)
  • Tworzenie formularza związanego (345)
  • Określanie sposobu wyświetlania formularza (346)
  • Usuwanie paska selektora rekordów (347)
  • Inne właściwości formularzy (347)
 • Dodawanie nagłówka lub stopki formularza (354)
 • Zmiana układu formularza (354)
  • Modyfikacja właściwości formantów (354)
  • Określanie kolejności dostępu (355)
  • Wyrównywanie formantów (356)
  • Modyfikowanie formatu tekstu w formancie (356)
  • Używanie narzędzia Lista pól do dodawania formantów (357)
 • Tworzenie formantów obliczeniowych (358)
 • Przekształcanie formularza w raport (359)
 • Podsumowanie (359)
Rozdział 9. Prezentowanie danych za pomocą raportów Accessa (361)
 • Podstawowe informacje o raportach (362)
  • Dostępne typy raportów (362)
  • Różnice między raportami a formularzami (364)
 • Tworzenie raportu od podstaw (365)
  • Zdefiniowanie układu raportu (365)
  • Gromadzenie danych (366)
  • Tworzenie raportu za pomocą kreatora (366)
  • Drukowanie lub wyświetlanie raportu (380)
  • Zapisywanie raportów (381)
 • Pojęcia związane z raportami typu pasmowego (382)
  • Sekcja nagłówka raportu (384)
  • Sekcja nagłówka strony (385)
  • Sekcja nagłówka grupy (385)
  • Sekcja szczegółów (385)
  • Sekcja stopki grupy (386)
  • Sekcja stopki strony (386)
  • Sekcja stopki raportu (386)
 • Tworzenie raportu od podstaw (387)
  • Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z kwerendą (388)
  • Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu (389)
  • Umieszczanie formantów na raporcie (391)
  • Zmiana rozmiaru sekcji (392)
  • Praca z polami tekstowymi (393)
  • Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych (400)
  • Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych (401)
  • Sortowanie i grupowanie danych (402)
  • Sortowanie danych w obrębie grup (404)
  • Wprowadzanie podziału na strony (407)
 • Dopracowywanie raportu (408)
  • Modyfikowanie nagłówka strony (408)
  • Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy (410)
  • Poprawianie sekcji szczegółów (410)
  • Tworzenie nagłówka raportu (411)
 • Podsumowanie (413)
CZĘŚĆ II. PROGRAMOWANIE W BAZACH ACCESSA (415)Rozdział 10. Podstawy programowania w języku VBA (417)
 • Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications (418)
 • Terminologia związana z językiem VBA (419)
 • Wprowadzenie do pisania kodu w języku VBA (420)
 • Od makra do kodu VBA (421)
  • Kiedy należy korzystać z makr, a kiedy z procedur tworzonych w Visual Basicu? (422)
  • Konwersja istniejących makr na kod VBA (423)
  • Tworzenie kodu za pomocą kreatora przycisków poleceń (425)
 • Tworzenie programów w języku VBA (426)
  • Zdarzenia i procedury zdarzeń (427)
  • Moduły (429)
 • Konstrukcje języka VBA (441)
  • Instrukcje warunkowe (441)
  • Pętle (444)
 • Obiekty i kolekcje (446)
  • Wprowadzenie do obiektów (447)
  • Instrukcja With (448)
  • Instrukcja For Each (449)
 • Opcje Accessa przeznaczone dla programistów (450)
  • Zakładka Editor w oknie dialogowym Options (451)
  • Okno dialogowe właściwości projektu (452)
  • Argumenty wiersza polecenia (454)
 • Podsumowanie (456)
Rozdział 11. Typy danych i procedury w języku VBA (457)
 • Edytor języka VBA (458)
 • Zmienne (461)
  • Nazewnictwo zmiennych (462)
  • Deklarowanie zmiennych (463)
 • Typy danych (467)
  • Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych (469)
  • Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych (470)
  • Używanie konwencji nazewnictwa (471)
  • Zasięg i czas życia zmiennych (472)
 • Procedury Sub i funkcje (475)
  • Gdzie można utworzyć procedurę? (476)
  • Wywoływanie procedur w języku VBA (477)
  • Tworzenie procedur Sub (477)
 • Tworzenie funkcji (481)
  • Obsługa przekazywanych parametrów (482)
  • Wywoływanie funkcji, przekazywanie parametrów (483)
  • Tworzenie funkcji wyznaczającej kwotę podatku (485)
 • Upraszczanie kodu za pomocą argumentów identyfikowanych przez nazwę (487)
 • Podsumowanie (488)
Rozdział 12. Model zdarzeń Accessa (489)
 • Programowanie zdarzeń (490)
  • W jaki sposób zdarzenia uruchamiają kod VBA? (491)
  • Tworzenie procedur zdarzeń (492)
 • Często używane zdarzenia (493)
  • Procedury zdarzeń formularza (494)
  • Procedury obsługi zdarzeń formantów (497)
  • Procedury zdarzeń związane z raportami (499)
  • Procedury zdarzeń dotyczących sekcji raportów (500)
 • Kolejność zdarzeń (503)
  • Często występujące sekwencje zdarzeń (503)
  • Pisanie prostych procedur obsługi zdarzeń formularzy i formantów (505)
 • Podsumowanie (510)
Rozdział 13. Dostęp do danych za pomocą kodu VBA (511)
 • SQL (512)
  • Wyświetlanie instrukcji SQL-a wykorzystywanych w kwerendach (512)
  • Przewodnik po SQL-u (513)
 • Praca z danymi (522)
 • Wprowadzenie do obiektów ADO (525)
  • Obiekt Connection w ADO (526)
  • Obiekt Command w ADO (529)
  • Obiekt Recordset w ADO (531)
 • Obiekty DAO (536)
  • Obiekt DBEngine w DAO (537)
  • Obiekt Workspace w DAO (538)
  • Obiekt Database w DAO (538)
  • Obiekt TableDef w DAO (539)
  • Obiekty typu QueryDef w DAO (540)
  • Obiekty typu Recordset w DAO (541)
  • Obiekty typu Field (ze zbiorów rekordów) w DAO (542)
 • Pisanie kodu VBA do aktualizowania tabeli (543)
  • Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO (545)
  • Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie (549)
  • Wstawienie nowego rekordu (553)
  • Usuwanie rekordu (554)
  • Usuwanie powiązanych rekordów znajdujących się w kilku tabelach (554)
 • Podsumowanie (558)
Rozdział 14. Debugowanie aplikacji Accessa (559)
 • Testowanie aplikacji (560)
 • Używanie opcji kodowania modułów (561)
  • Auto Syntax Check (562)
  • Require Variable Declaration (563)
  • Auto List Members (564)
  • Auto Quick Info (564)
  • Auto Data Tips (565)
  • Break on All Errors (565)
  • Compile on Demand (566)
 • Porządkowanie kodu VBA (566)
 • Kompilowanie kodu VBA (568)
 • Tradycyjne techniki debugowania (570)
  • Używanie instrukcji MsgBox (570)
  • Korzystanie z instrukcji Debug.Print (573)
 • Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa (574)
  • Uruchamianie kodu w oknie Immediate (574)
  • Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pułapek (575)
  • Podgląd zmiennych w oknie Locals (580)
  • Ustawianie czujek w oknie Watches (580)
  • Czujki warunkowe (583)
  • Używanie stosu wywołań (584)
 • Podsumowanie (585)
Rozdział 15. Korzystanie z makr danych w Accessie (587)
 • Wprowadzenie do makr danych (588)
 • Tworzenie makr (589)
  • Okno projektowania makr (590)
  • Posługiwanie się wykazem akcji (593)
 • Wykrywanie zdarzeń tabel (597)
  • Zdarzenia 'przed' (598)
  • Zdarzenia 'po' (599)
 • Tworzenie makr (601)
  • Dodawanie elementów makr (601)
  • Manipulowanie elementami makra (603)
  • Przenoszenie elementów makr (604)
  • Zwijanie elementów makr (607)
  • Zapisywanie makr w plikach XML (607)
 • Ograniczenia makr danych (608)
 • Podsumowanie (609)
CZĘŚĆ III. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PRACY Z ACCESSEM (611)Rozdział 16. Praca z danymi zewnętrznymi (613)
 • Access i dane zewnętrzne (614)
  • Typy danych zewnętrznych (614)
  • Metody pracy z danymi zewnętrznymi (615)
 • Dołączanie danych zewnętrznych (618)
  • Połączenia z zewnętrznymi tabelami baz danych (619)
  • Ograniczenia dołączonych danych (621)
  • Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa (622)
  • Łączenie ze źródłami danych ODBC (624)
  • Dołączanie plików xBASE (625)
  • Dołączanie danych, które nie są bazami (625)
 • Praca z dołączonymi tabelami (631)
  • Ustawianie właściwości widoku (632)
  • Ustawianie relacji (632)
  • Optymalizowanie dołączonych tabel (632)
  • Usuwanie odwołania do dołączonej tabeli (633)
  • Przeglądanie lub zmienianie informacji o dołączonych tabelach (633)
 • Dołączanie tabel w Accessie z wykorzystaniem kodu (634)
  • Właściwości Connect i SourceTableName (635)
  • Sprawdzanie łączy (640)
 • Podsumowanie (641)
Rozdział 17. Importowanie i eksportowanie danych (643)
 • Typy importu i eksportu (643)
 • Importowanie zewnętrznych danych (645)
  • Importowanie z innej bazy danych Accessa (645)
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego (648)
  • Importowanie list SharePointa (652)
  • Importowanie danych z plików tekstowych (652)
  • Importowanie dokumentów XML (657)
  • Importowanie dokumentów HTML (661)
  • Importowanie obiektów Accessa innych niż tabele (662)
  • Importowanie folderu Outlooka (664)
  • Importowanie tabel dBase (665)
  • Rozwiązywanie problemów z importem (666)
 • Eksportowanie do formatów zewnętrznych (668)
  • Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa (668)
  • Eksportowanie z wykorzystaniem sterowników ODBC (669)
  • Specjalne funkcje dostępne w trakcie eksportowania (669)
 • Podsumowanie (670)
Rozdział 18. Zaawansowane techniki tworzenia kwerend (671)
 • Zastosowanie pól obliczanych (672)
 • Pola obliczane i konstruktor wyrażeń (674)
 • Zliczanie rekordów w tabeli lub kwerendzie (676)
 • Wyszukiwanie pierwszych n rekordów w kwerendzie (678)
 • Jak w kwerendach zapisywane są pola? (680)
  • Ukrywanie (zapobieganie wyświetlaniu) pól (680)
  • Zmiana nazw pól w kwerendach (681)
 • Opcje związane z projektowaniem kwerend (683)
 • Ustawianie właściwości kwerend (684)
 • Tworzenie kwerend podsumowujących (687)
  • Wyświetlanie i ukrywanie wiersza Podsumowanie w okienku QBE (687)
  • Opcje wiersza Podsumowanie (687)
  • Obliczanie podsumowań dla wszystkich rekordów (691)
  • Obliczanie podsumowań dla grup rekordów (692)
  • Określanie kryteriów dla kwerend podsumowujących (695)
  • Tworzenie wyrażeń podsumowujących (698)
 • Tworzenie kwerend krzyżowych (699)
  • Wprowadzenie do kwerend krzyżowych (699)
  • Budowanie kwerendy krzyżowej (700)
 • Kwerendy funkcjonalne (703)
  • Typy kwerend funkcjonalnych (704)
  • Tworzenie kwerend funkcjonalnych (704)
  • Rozwiązywanie problemów z kwerendami funkcjonalnymi (709)
 • Podsumowanie (710)
Rozdział 19. Formularze w Accessie - techniki zaawansowane (711)
 • Ustawianie właściwości formantów (712)
  • Modyfikowanie właściwości domyślnych (713)
  • Manipulowanie formantami w trybie runtime (714)
  • Odczyt właściwości formantów (717)
 • Praca z podformularzami (718)
 • Techniki projektowania formularzy (720)
  • Wykorzystanie właściwości Tab Stop (720)
  • Zliczanie pól wyboru (720)
  • Dodawanie animacji (721)
  • Szybsze odświeżanie z użyciem SQL (722)
  • Wybieranie danych do nadpisywania (722)
  • Przełączanie właściwości za pomocą operatora Not (722)
  • Tworzenie formularza zamykającego się automatycznie (723)
  • Techniki związane z polami kombi i polami list (723)
  • Sprawdzenie, czy formularz jest otwarty (725)
 • Techniki zaawansowane (726)
  • Formanty numeru strony i daty/godziny (726)
  • Kontrola nad obrazami (727)
  • Morfing formantów (727)
  • Malarz formatów (728)
  • Dodatkowa pomoc dla użytkowników (729)
  • Dodawanie obrazów tła (730)
  • Wzbogacanie działania formularzy za pomocą zdarzeń (731)
 • Korzystanie z formantu Karta (732)
 • Pobieranie informacji za pomocą okien dialogowych (735)
  • Budowanie instrukcji SQL (736)
  • Wybór przycisku domyślnego (738)
  • Konfiguracja przycisku Anuluj (738)
  • Usunięcie menu sterowania (739)
  • Zamykanie formularza (739)
 • Podsumowanie (739)
Rozdział 20. Raporty w Accessie - techniki zaawansowane (741)
 • Grupowanie i sortowanie danych (742)
  • Alfabetyczne grupowanie danych (742)
  • Grupowanie według przedziałów czasowych (746)
  • Ukrywanie powtarzających się informacji (748)
  • Ukrycie nagłówka strony (751)
  • Nowa numeracja strony dla każdej grupy (751)
 • Formatowanie danych (752)
  • Tworzenie list numerowanych (752)
  • Dodawanie znaków wypunktowania (755)
  • Dodawanie wyróżnienia w trybie runtime (758)
  • Unikanie pustych raportów (760)
  • Unikanie wartości pustych w raporcie tabelarycznym (760)
  • Dodawanie linii pionowych pomiędzy kolumnami (761)
  • Dodawanie pustego wiersza co n rekordów (763)
  • Drukowanie stron nieparzystych i parzystych (765)
  • Używanie różnych formatów w tym samym polu tekstowym (767)
  • Centrowanie tytułu (767)
  • Łatwe wyrównywanie etykiet formantów (767)
  • Precyzyjne przemieszczanie formantów (768)
 • Dodawanie danych (768)
  • Dodawanie innych informacji do raportu (768)
  • Dodanie nazwiska użytkownika do raportu związanego (769)
 • Inne techniki (770)
  • Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi (770)
  • Szybkie drukowanie danych z kwerendy (772)
  • Ukrywanie formularzy podczas podglądu wydruku (772)
  • Używanie dwóch i więcej kolumn w raporcie (773)
  • Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów (779)
  • Przypisywanie unikatowych nazw do formantów (781)
 • Podsumowanie (782)
Rozdział 21. Tworzenie aplikacji wielodostępnych (783)
 • Praca w sieci (784)
  • Wydajność sieci (784)
  • Lokalizacja plików (785)
  • Źródła danych (786)
 • Opcje otwierania bazy danych (788)
 • Dzielenie baz danych dla dostępu sieciowego (790)
  • Zalety dzielenia baz danych (790)
  • Jak podzielić obiekty? (793)
  • Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych (794)
 • Problemy z blokadami (796)
  • Wbudowane funkcje blokowania rekordów w Accessie (797)
  • Obsługa błędów blokowania rekordów (800)
 • Zmniejszanie liczby błędów za pomocą formularzy niezwiązanych (810)
  • Tworzenie formularza niezwiązanego (812)
  • Wprawienie formularza w ruch (812)
 • Podsumowanie (818)
Rozdział 22. Integracja Accessa z innymi aplikacjami (819)
 • Zastosowanie Automatyzacji w Accessie (820)
  • Jak działa Automatyzacja? (820)
  • Tworzenie odwołań Automatyzacji (821)
  • Wiązanie zmiennych obiektowych w VBA z obiektami z interfejsu Automatyzacji (822)
  • Tworzenie egzemplarzy obiektów Automatyzacji (825)
  • Pobieranie egzemplarza istniejącego obiektu (827)
  • Działania z obiektami Automatyzacji (829)
  • Zamykanie egzemplarzy obiektów Automatyzacji (829)
 • Przykład Automatyzacji z wykorzystaniem Worda (830)
  • Tworzenie egzemplarza obiektu Worda (834)
  • Ujawnianie egzemplarza Worda (835)
  • Tworzenie nowego dokumentu na podstawie istniejącego szablonu (835)
  • Wstawianie danych (835)
  • Uaktywnianie egzemplarza Worda (836)
  • Przemieszczanie kursora w Wordzie (836)
  • Zamykanie egzemplarza obiektu Worda (836)
  • Wstawianie ilustracji za pomocą zakładek (837)
  • Zastosowanie rejestratora makr pakietu Office (837)
 • Zbieranie danych za pomocą Outlooka (840)
  • Tworzenie wiadomości e-mail (840)
  • Zarządzanie odpowiedziami (843)
 • Podsumowanie (848)
Rozdział 23. Obsługa błędów i wyjątków (849)
 • Jak radzić sobie z błędami? (850)
  • Błędy logiczne (850)
  • Błędy wykonania (851)
 • Które błędy można wykryć? (854)
  • Czym jest funkcja obsługi błędu? (855)
  • Proste przechwytywanie błędów (855)
 • Przechwytywanie błędów za pomocą języka VBA (856)
  • Obiekt Err (857)
  • Odmiany instrukcji VBA Error (859)
  • Zdarzenie Error (865)
  • Kolekcja Errors w ADO (867)
 • Podsumowanie (868)
CZĘŚĆ IV. PROFESJONALNE PROJEKTOWANIE BAZ DANYCH (869)Rozdział 24. Optymalizacja aplikacji Accessa (871)
 • Ładowanie modułu na żądanie (872)
  • Organizowanie modułów (872)
  • Przycinanie drzewa wywołań (872)
 • Wykorzystanie formatu pliku bazy danych .accdb (875)
 • Dystrybucja plików .accde (877)
 • Czym jest stan skompilowany? (878)
  • Przekształcenie kodu aplikacji na postać skompilowaną (880)
  • Utrata stanu skompilowanego (880)
  • Dystrybucja aplikacji w stanie skompilowanym i nieskompilowanym (881)
 • Poprawianie bezwzględnej szybkości działania aplikacji (885)
  • Dostrajanie systemu (887)
  • Optymalne wykorzystanie tabel (887)
  • Optymalne wykorzystanie kwerend (889)
  • Optymalne wykorzystanie formularzy i raportów (891)
  • Optymalne wykorzystanie modułów (893)
  • Zwiększenie wydajności działania w sieci (898)
 • Zwiększanie szybkości postrzeganej (898)
  • Wykorzystanie ekranu powitalnego (898)
  • Ładowanie i utrzymywanie formularzy ukrytych (900)
  • Wykorzystanie klepsydry (900)
  • Wykorzystanie wbudowanego wskaźnika postępu (900)
  • Tworzenie miernika zaawansowania za pomocą wyskakującego formularza (902)
  • Przyśpieszanie wyświetlania wskaźnika postępu (904)
 • Praca z dużymi programowymi bazami danych Accessa (904)
  • Jak zwiększa się rozmiar baz danych? (905)
  • Ograniczenie się do kompilowania i scalania może nie wystarczyć (906)
  • Używanie opcji dekompilacji (908)
  • Wykrywanie nieskompilowanej bazy danych i automatyczna kompilacja (909)
  • Wprowadzanie małych zmian w dużych bazach danych (911)
 • Podsumowanie (911)
Rozdział 25. Zaawansowany dostęp do danych z wykorzystaniem kodu VBA (913)
 • Wyszukiwanie danych w formularzach za pomocą niezwiązanych pól kombi (914)
  • Wykorzystanie metody FindRecord (916)
  • Wykorzystywanie zakładek (917)
 • Filtrowanie danych formularza (920)
  • Filtrowanie za pomocą kodu (921)
  • Wykorzystanie kwerend (922)
 • Podsumowanie (928)
Rozdział 26. Hartowanie aplikacji w Accessie (929)
 • Na czym polega hartowanie aplikacji? (930)
 • Cechy pancernych aplikacji (930)
 • Reguły hartowania (931)
  • Budowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacją (932)
  • Dokumentacja aplikacji (934)
  • Uwzględnianie użytkowników (936)
  • Udostępnianie aplikacji użytkownikom (938)
  • Umożliwianie użytkownikom korzystania z aplikacji (939)
  • Kontrolowanie przepływu informacji (945)
  • Informowanie użytkownika (947)
  • Wykrywanie problemów (952)
  • Zabezpieczanie środowiska (955)
  • Ochrona bazy danych (960)
  • Dalsze udoskonalanie produktu (970)
 • Podsumowanie (970)
Rozdział 27. Używanie Windows API (971)
 • Co to jest Windows API? (971)
 • Do czego może przydać się Windows API? (973)
  • Wspólna baza kodu (973)
  • Przetestowany i sprawdzony kod (973)
  • Wieloplatformowość (973)
  • Mniejsza objętość aplikacji (973)
  • Spójność aplikacji (974)
 • Dokumentacja DLL (974)
  • Gdzie znaleźć dokumentację? (974)
  • Odszyfrowywanie dokumentacji (974)
  • Czego nie można zrobić za pomocą API? (977)
 • Jak korzystać z Windows API? (977)
  • Instrukcja Declare (978)
  • Stosowanie wrapperów (981)
 • Przykłady API (982)
  • Pobieranie informacji o systemie (983)
  • Funkcje Windows API ogólnego przeznaczenia (991)
  • Manipulacje ustawieniami aplikacji za pomocą Windows API (993)
 • Podsumowanie (997)
Rozdział 28. Programowanie obiektowe w języku VBA (999)
 • Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo (1000)
  • Obiekty (1000)
  • Podstawowe wiadomości o module klasy (1002)
  • Prosty moduł klasy (1003)
  • Dodawanie modułu klasy do bazy danych (1004)
  • Tworzenie prostych właściwości produktu (1005)
  • Tworzenie metod (1007)
  • Korzystanie z obiektu produktu (1008)
  • Tworzenie odpornych na błędy procedur właściwości (1010)
 • Zalety programowania zorientowanego obiektowo (1011)
  • Enkapsulacja funkcji (1012)
  • Upraszczanie zadań programistycznych (1013)
  • Zarządzanie interfejsem klasy (1013)
 • Używanie procedur właściwości (1016)
  • Typy procedur właściwości (1016)
  • Trwałość wartości właściwości (1019)
  • Reguły procedury właściwości (1020)
 • Modyfikowanie klasy produktu (1021)
  • Pobieranie szczegółów produktu (1021)
  • Nowa właściwość identyfikatora produktu (1022)
  • Tworzenie nowej właściwości w celu udostępnienia dodatkowych danych (1024)
  • Dodawanie nowej metody do klasy produktu (1025)
 • Zdarzenia klasy (1026)
  • Procedura zdarzenia Class_Initialize (1026)
  • Procedura zdarzenia Class_Terminate (1027)
 • Dodawanie zdarzeń do modułu klasy (1028)
  • Zdarzenia w Accessie (1029)
  • Potrzeba zdarzeń (1029)
  • Tworzenie własnych zdarzeń (1030)
  • Wykonywanie zdarzeń (1031)
  • Przechwytywanie zdarzeń użytkownika (1032)
  • Przekazywanie danych przez zdarzenia (1033)
  • Wykorzystywanie zdarzeń modułów klas Accessa (1034)
 • Podsumowanie (1037)
Rozdział 29. Dostosowywanie wstążek Accessa (1039)
 • Dlaczego zastępować paski narzędzi i menu? (1040)
  • Nowe formanty dla wstążek programu Access (1043)
  • Przycisk rozdzielenia (1043)
  • Rozwinięcie (1044)
  • Galeria (1044)
  • Superwskazówki (1045)
 • Praca ze wstążką programu Access (1045)
  • Zakładki (1046)
  • Grupy (1046)
  • Formanty (1046)
  • Zarządzanie wstążką (1046)
 • Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp (1047)
 • Modyfikowanie domyślnej wstążki Accessa (1049)
 • Tworzenie niestandardowych wstążek w Accessie (1052)
  • Proces tworzenia wstążki (1052)
  • Korzystanie z wywołań zwrotnych w języku VBA (1052)
 • Hierarchia wstążek (1054)
 • Rozpoczęcie pracy ze wstążkami programu Access (1055)
  • Krok 1.: Projektowanie wstążki i budowanie kodu w XML-u (1055)
  • Krok 2.: Pisanie procedur wywołań zwrotnych (1056)
  • Krok 3.: Utworzenie tabeli USysRibbons (1058)
  • Krok 4.: Dodawanie kodu w XML-u do tabeli USysRibbons (1059)
  • Krok 5.: Określenie specyficznych właściwości wstążki użytkownika (1061)
 • Podstawowy XML-owy kod wstążki (1062)
 • Dodawanie formantów do wstążki (1064)
  • Określanie atrybutu imageMso (1064)
  • Formant etykiety (1064)
  • Przycisk (1065)
  • Separator (1066)
  • Pola wyboru (1066)
  • Formant Rozwinięcie (1067)
  • Przycisk rozdzielenia (1068)
 • Korzystanie z Visual Web Developer (1069)
 • Zarządzanie wstążkami (1072)
 • Całkowite usuwanie wstążek programu Access (1073)
 • Podsumowanie (1074)
Rozdział 30. Korzystanie z makr programu Access (1075)
 • Wprowadzenie do makr (1076)
  • Tworzenie makr (1076)
  • Przypisanie makra do zdarzenia (1078)
 • Makra z wieloma akcjami (1079)
 • Podmakra (1083)
 • Korzystanie z warunków (1086)
  • Otwieranie raportów za pomocą warunków (1086)
  • Wiele akcji w warunku (1089)
 • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych (1089)
  • Rozszerzanie utworzonego makra (1089)
  • Upraszczanie makr za pomocą zmiennych tymczasowych (1091)
  • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych w kodzie VBA (1093)
 • Obsługa błędów i debugowanie makr (1094)
  • Akcja PrzyBłędzie (1095)
  • Obiekt MacroError (1098)
  • Debugowanie makr (1098)
 • Makra osadzone (1100)
 • Makra kontra kod VBA (1102)
  • Makra czy VBA? (1102)
  • Konwersja istniejących makr na kod VBA (1103)
 • Podsumowanie (1105)
Rozdział 31. Dystrybucja aplikacji Accessa (1107)
 • Definiowanie opcji bieżącej bazy danych (1108)
  • Opcje aplikacji (1108)
  • Opcje nawigacji (1113)
  • Opcje wstążki i paska narzędzi (1115)
  • Opcje autokorekty nazw (1116)
 • Testowanie aplikacji przed dystrybucją (1116)
 • Dopracowywanie aplikacji (1118)
  • Nadanie aplikacji spójnego wyglądu i wrażenia (1118)
  • Dodawanie popularnych, profesjonalnych komponentów (1120)
 • Dodatkowa ochrona aplikacji (1123)
  • Przechwytywanie błędów wszystkich procedur języka Visual Basic (1123)
  • Oddzielanie tabel od pozostałej części aplikacji (1124)
  • Dokumentowanie aplikacji (1124)
 • Podsumowanie (1125)
CZĘŚĆ V. ACCESS I WINDOWS SHAREPOINT SERVICES (1127)Rozdział 32. Wprowadzenie do programu Windows SharePoint Services (1129)
 • Wprowadzenie do SharePointa (1130)
 • Przegląd typów witryn SharePointa (1132)
 • Korzystanie z list SharePointa (1133)
 • Witryny SharePointa (1134)
  • Edycja elementów z list SharePointa (1136)
  • Tworzenie list SharePointa (1138)
 • Podsumowanie (1141)
Rozdział 33. Integrowanie Accessa z SharePointem (1143)
 • Przedstawienie SharePointa jako źródła danych (1144)
 • Współużytkowanie danych Accessa z SharePointem (1145)
  • Dołączanie list SharePointa (1145)
  • Eksportowanie tabel Accessa do SharePointa (1149)
  • Przenoszenie tabel Accessa do SharePointa (1152)
 • Korzystanie z szablonów SharePointa (1155)
 • Podsumowanie (1159)
Rozdział 34. Wprowadzenie do programu Access Services (1161)
 • Aplikacje zarządzane (1162)
 • Publikowanie w internecie za pomocą Accessa (1163)
  • Dlaczego SharePoint? (1163)
  • Wykorzystanie funkcji SharePointa (1164)
  • Publikowanie aplikacji Accessa w SharePoincie (1165)
 • Usługi Access Services (1166)
 • Ograniczenia aplikacji internetowych Accessa (1168)
  • Niedostępne publicznie (1168)
  • Mniej niż 20 000 wierszy danych (1169)
  • Duże wymagania w zakresie transakcji (1170)
 • Podsumowanie (1170)
Rozdział 35. Instalowanie aplikacji Accessa w SharePoincie (1171)
 • Możliwości instalowania aplikacji w SharePoincie (1172)
  • Zaawansowane eksportowanie tabel (1172)
  • Publikowanie w SharePoincie (1181)
 • Rozwiązywanie problemów wykrytych w trakcie sprawdzania zgodności (1194)
  • Błędy ogólne (1195)
  • Błędy relacji i odnośników (1195)
  • Błędy dotyczące formularzy i raportów (1196)
  • Błędy związane z kwerendami (1197)
  • Błędy w makrach (1198)
  • Błędy w schemacie (1199)
 • Podsumowanie (1201)
CZĘŚĆ VI. ACCESS JAKO PLATFORMA DLA KORPORACJI (1203)Rozdział 36. Rozwiązania klient-serwer (1205)
 • Składowe architektury klient-serwer (1206)
  • Aplikacje (1208)
  • Zaplecze (1209)
 • Architektura wielowarstwowa (1214)
  • Systemy dwuwarstwowe (1214)
  • Systemy trójwarstwowe (1215)
 • Łączenie wszystkich elementów - Access, architektura klient-serwer oraz wiele warstw (1215)
  • Access jako magazyn bazy danych (1216)
  • Access jako internetowa baza danych (1218)
 • Podsumowanie (1218)
Rozdział 37. Współdziałanie baz SQL Server i Accessa (1221)
 • Podłączanie się do serwera SQL Server (1223)
  • Łańcuch połączeniowy (1223)
  • Podłączanie się do serwera SQL Server z poziomu Accessa (1225)
 • Praca z obiektami serwera SQL Server (1235)
  • Używanie tabeli serwera SQL Server w Accessie (1236)
  • Widoki (1238)
  • Procedury składowane (1240)
  • Wyzwalacze (1241)
 • Podsumowanie (1242)
Rozdział 38. Rozbudowa baz danych Accessa do systemu SQL Server (1243)
 • Wprowadzenie do systemu SQL Server Express (1244)
 • Rozbudowa Accessa - kreator rozbudowy (1246)
  • Przed rozpoczęciem procesu rozbudowy (1246)
  • Uruchomienie kreatora rozbudowy (1247)
  • Praca z plikiem ADP Accessa (1253)
  • Porównanie typów danych Accessa i systemu SQL Server (1254)
 • Podsumowanie (1259)
DODATKI (1261)Dodatek A Specyfikacja Accessa 2010 (1263)
 • Specyfikacje dotyczące baz danych Accessa (1265)
 • Specyfikacja bazy danych Microsoft SQL Server Express (1267)
Dodatek B Co nowego w Accessie 2010? (1271)
 • Interfejs użytkownika (1271)
 • Publikowanie baz Accessa w internecie (1275)
 • Tabele (1276)
 • Widok arkusza danych (1277)
 • Formularze (1279)
 • Raporty (1281)
 • Makra (1281)
 • Zabezpieczenia (1282)
 • SharePoint (1283)
 • Podsumowanie (1283)
Skorowidz (1285)
powrót
 
Produkty Podobne
Access 2019 PL. Biblia
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Access
Access 2016 PL. Kurs
Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne
Access 2016 PL w biurze i nie tylko
ABC Access 2016 PL
Access 2010 PL. Biblia
Microsoft Access 2013 Inside Out
MOS 2013 Study Guide for Microsoft Access (Exam 77-424)
Zestaw 4 książek krok po kroku (Word 2013 + Excel 2013 + PowerPoint 2013 + Access 2013)
Więcej produktów