Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Access

Access 2013 PL. Biblia Język: 1

978-83-246-8116-7

Cena Brutto: 149.00

Cena netto: 141.90

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Michael Alexander, Dick Kusleika
Liczba_stron 1136
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2014-04-27

Kompendium wiedzy każdego użytkownika!

Trafne podejmowanie decyzji w oparciu o zgromadzone dane ma kluczowe znaczenie dla każdego przedsiębiorstwa, które chce odnieść sukces na współczesnym, ostro konkurującym rynku. Najnowsze wydanie aplikacji Microsoft Access 2013 wprowadza serię usprawnień, które pozwolą Ci wyjątkowo skutecznie gromadzić dane, zarządzać nimi oraz wyciągać na ich podstawie właściwe wnioski.

W Twoje ręce oddajemy najlepsze źródło informacji o tym potężnym narzędziu. Poprawione, zaktualizowane, po prostu idealne. W trakcie lektury nauczysz się projektować bazy danych, wprowadzać reguły poprawności oraz wybierać odpowiednie typy danych. Bardzo obszernie zostały tu omówione kwerendy, dzięki którym możesz przygotować zestawienie dopasowane do Twoich bieżących potrzeb. Ponadto nauczysz się projektować funkcjonalne formularze, korzystać z potencjału języka VBA oraz operatorów i wyrażeń. Przekonasz się też, że można łatwo wyszukać zduplikowane dane oraz przeprowadzać analizy warunkowe. Książka ta jest obowiązkową lekturą każdego użytkownika aplikacji Microsoft Access, który chce wykorzystać maksimum możliwości tej bazy!

 

Dzięki tej książce:

- poznasz zasady projektowania baz danych
- przygotujesz atrakcyjny formularz do wprowadzania danych
- przeanalizujesz zgromadzone dane
- zintegrujesz Microsoft Access z innymi aplikacjami
- zostaniesz mistrzem Accessa!

Poznaj skuteczne techniki zarządzania danymi!

O autorach (25) Wprowadzenie (27) CZĘŚĆ I. KOMPONENTY ACCESSA (33) Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych (35)
 • Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie (35)
  • Bazy danych (36)
  • Tabele (37)
  • Rekordy i pola (38)
  • Wartości (38)
 • Relacyjne bazy danych (38)
 • Obiekty baz danych Accessa (39)
  • Arkusze danych (40)
  • Kwerendy (40)
  • Formularze do wprowadzania danych i ich wyświetlania (40)
  • Raporty (41)
  • Obiekty bazy danych (41)
 • Pięcioetapowa metoda projektowania (42)
  • Krok 1.: Ogólny projekt systemu - od koncepcji do rzeczywistości (42)
  • Krok 2.: Projektowanie raportów (43)
  • Krok 3.: Projektowanie danych (43)
  • Krok 4.: Projektowanie tabel (45)
  • Krok 5.: Projektowanie formularzy (48)
Rozdział 2. Wprowadzenie do Accessa (51)
 • Ekran powitalny (51)
 • Tworzenie pustej bazy danych dla komputerów stacjonarnych (53)
 • Interfejs Accessa 2013 (54)
  • Okienko nawigacji (55)
  • Wstążka (58)
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp (58)
CZĘŚĆ II. TABELE ACCESSA (63) Rozdział 3. Tworzenie tabel (65)
 • Rodzaje tabel (65)
  • Tabele obiektów (66)
  • Tabele transakcyjne (66)
  • Tabele łączące (66)
 • Tworzenie nowej tabeli (66)
  • Projektowanie tabel (68)
  • Posługiwanie się zakładką Projektowanie (72)
  • Praca z polami (74)
 • Tworzenie tabeli klientów (82)
  • Korzystanie z pól typu Autonumerowanie (82)
  • Kończenie definicji tabeli tblCustomers (82)
 • Zmiana projektu tabeli (83)
  • Wstawianie pola (83)
  • Usuwanie pola (83)
  • Zmiana położenia pola (84)
  • Zmiana nazwy pola (84)
  • Zmiana rozmiaru pola (84)
  • Problemy konwersji danych (84)
  • Przypisywanie właściwości pól (85)
 • Właściwości pól tabeli tblCustomers (101)
 • Określanie klucza głównego (103)
  • Wybór klucza głównego (103)
  • Tworzenie klucza głównego (104)
  • Tworzenie złożonych kluczy głównych (105)
 • Indeksowanie tabel (106)
  • Ważność stosowania indeksów (107)
  • Indeksy złożone z wielu pól (108)
  • Kiedy należy indeksować tabele? (110)
 • Drukowanie struktury tabeli (111)
 • Zapisywanie ukończonej tabeli (112)
 • Operacje na tabelach (113)
  • Zmiana nazwy tabel (113)
  • Usuwanie tabel (113)
  • Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych (113)
  • Kopiowanie tabel do innej bazy danych (114)
 • Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych (115)
 • Posługiwanie się polami typu Załącznik (116)
Rozdział 4. Relacje między tabelami (117)
 • Tworzenie kuloodpornych baz danych (118)
 • Normalizacja i denormalizacja danych (120)
  • Pierwsza postać normalna (120)
  • Druga postać normalna (123)
  • Trzecia postać normalna (128)
  • Denormalizacja (130)
 • Relacje między tabelami (131)
  • Wiązanie danych (132)
  • Jeden do jednego (134)
  • Jeden do wielu (135)
  • Wiele do wielu (137)
 • Reguły integralności (138)
  • Klucz główny nie może mieć wartości null (140)
  • Wszystkim wartościom kluczy obcych muszą odpowiadać klucze główne (141)
 • Klucze (142)
  • Określanie klucza głównego (143)
  • Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych (144)
  • Wybór klucza głównego (145)
  • Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralności odwołań (147)
  • Przeglądanie wszystkich relacji (152)
  • Usuwanie relacji (153)
  • Reguły integralności specyficzne dla aplikacji (153)
Rozdział 5. Praca z tabelami (155)
 • Arkusze danych (156)
 • Okno arkusza danych (157)
  • Poruszanie się po arkuszu danych (157)
  • Korzystanie z przycisków nawigacyjnych (158)
  • Wstążka arkusza danych (159)
 • Otwieranie arkusza danych (160)
 • Wpisywanie nowych danych (161)
  • Zapisywanie rekordu (162)
  • Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych (163)
  • W jaki sposób właściwości wpływają na wprowadzanie danych? (164)
 • Poruszanie się między rekordami w arkuszu danych (167)
  • Poruszanie się między rekordami (167)
  • Wyszukiwanie określonej wartości (168)
 • Modyfikowanie wartości w arkuszu danych (170)
  • Ręczne zamienianie istniejących wartości (170)
  • Modyfikacja istniejącej wartości (171)
 • Używanie funkcji Cofnij (172)
 • Kopiowanie i wklejanie wartości (172)
 • Zastępowanie wartości (173)
 • Dodawanie nowych rekordów (174)
 • Usuwanie rekordów (174)
 • Wyświetlanie rekordów (175)
  • Zmiana kolejności pól (175)
  • Zmiana szerokości wyświetlanych pól (176)
  • Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów (177)
  • Zmiana czcionki (178)
  • Wyświetlanie linii oddzielających komórki i różne kolory wierszy (179)
  • Wyrównywanie danych w kolumnach (181)
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn (181)
  • Blokowanie kolumn (182)
  • Zapisywanie zmienionego układu arkusza (182)
  • Zapisywanie rekordu (182)
 • Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych (182)
  • Korzystanie z funkcji szybkiego sortowania (183)
  • Używanie filtrowania według wyboru (183)
  • Używanie filtrowania według formularza (185)
 • Agregowanie danych (186)
 • Drukowanie rekordów (188)
  • Drukowanie arkusza danych (188)
  • Korzystanie z podglądu wydruku (189)
Rozdział 6. Importowanie i eksportowanie danych (191)
 • Access i dane zewnętrzne (191)
  • Typy danych zewnętrznych (192)
  • Metody pracy z danymi zewnętrznymi (192)
 • Typy importu i eksportu (195)
 • Importowanie zewnętrznych danych (196)
  • Importowanie z innej bazy danych Accessa (197)
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela (199)
  • Importowanie list SharePointa (203)
  • Importowanie danych z plików tekstowych (203)
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów XML (208)
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów HTML (212)
  • Importowanie obiektów Accessa innych niż tabele (214)
  • Importowanie folderu Outlooka (215)
 • Eksportowanie do formatów zewnętrznych (217)
  • Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa (217)
  • Eksportowanie do programu Word (218)
  • Publikowanie w formacie PDF lub XPS (219)
Rozdział 7. Dołączanie danych zewnętrznych (221)
 • Dołączanie danych zewnętrznych (222)
  • Identyfikowanie tabel połączonych (223)
  • Ograniczenia dotyczące dołączonych danych (225)
  • Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa (226)
  • Łączenie ze źródłami danych ODBC (228)
  • Dołączanie danych, które nie są bazami (229)
 • Praca z tabelami połączonymi (235)
  • Ustawianie właściwości widoku (235)
  • Ustawianie relacji (236)
  • Optymalizowanie tabel połączonych (236)
  • Usuwanie odwołania do tabeli połączonej (237)
  • Przeglądanie lub zmienianie informacji o tabelach połączonych (237)
  • Odświeżanie zawartości tabel połączonych (238)
 • Dzielenie baz danych dla dostępu sieciowego (239)
  • Zalety dzielenia baz danych (239)
  • Jak podzielić obiekty? (242)
  • Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych (242)
CZĘŚĆ III. KWERENDY ACCESSA (245) Rozdział 8. Pobieranie danych za pomocą kwerend (247)
 • Wprowadzenie w tematykę kwerend (248)
  • Czym są kwerendy? (248)
  • Co można robić za pomocą kwerend? (249)
  • Co zwracają kwerendy? (250)
 • Tworzenie kwerendy (250)
  • Dodawanie pól (253)
  • Uruchamianie kwerend (255)
 • Praca z polami (256)
  • Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBE (256)
  • Zmiana kolejności pól (257)
  • Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBE (257)
  • Usuwanie pól (258)
  • Wstawianie pól (258)
  • Ukrywanie pól (258)
  • Zmiana kolejności sortowania (259)
 • Dodawanie kryteriów do kwerend (260)
  • Kryteria wyboru rekordów (260)
  • Definiowanie prostych kryteriów tekstowych (261)
  • Definiowanie prostych kryteriów innych typów (262)
 • Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend (263)
 • Zapisywanie kwerendy (264)
 • Tworzenie kwerend bazujących na wielu tabelach (264)
  • Przeglądanie nazw tabel (265)
  • Dodawanie wielu pól (266)
  • Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach (266)
  • Obchodzenie ograniczeń dotyczących kwerend (267)
 • Obszar tabel (268)
  • Linie sprzężeń (268)
  • Przesuwanie tabel (269)
  • Usuwanie tabel (269)
  • Dodawanie kolejnych tabel (270)
 • Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa (270)
  • Wprowadzenie do sprzężeń (270)
  • Wykorzystywanie sprzężeń ad hoc (272)
  • Określanie typu sprzężenia (273)
  • Usuwanie sprzężeń (274)
Rozdział 9. Stosowanie operatorów i wyrażeń (277)
 • Wprowadzenie w tematykę operatorów (277)
  • Typy operatorów (278)
  • Priorytety operatorów (289)
 • Stosowanie operatorów i wyrażeń w kwerendach (291)
  • Używanie operatorów porównania w kwerendach (292)
  • Tworzenie złożonych kryteriów (292)
  • Używanie funkcji w kwerendach wybierających (296)
  • Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających (296)
 • Wpisywanie kryteriów jednowartościowych (296)
  • Wprowadzanie kryteriów znakowych (Krótki tekst lub Długi tekst) (297)
  • Operator Like i symbole wieloznaczne (298)
  • Określanie wartości niepasujących (301)
  • Wprowadzanie kryteriów liczbowych (302)
  • Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fałsz) (303)
  • Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE (303)
 • Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie (304)
  • Operacja Or (304)
  • Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or (304)
  • Używanie komórki Lub: na siatce projektu (QBE) (305)
  • Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In (306)
  • Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu (306)
  • Stosowanie operatora Between...And (307)
  • Wyszukiwanie danych o wartości Null (308)
 • Wprowadzanie kryteriów w wielu polach (310)
  • Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy (310)
  • Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy (311)
  • Stosowanie operacji And i Or na różnych polach (313)
  • Kwerenda złożona w wielu wierszach (313)
Rozdział 10. Poza kwerendy wybierające (317)
 • Kwerendy podsumowujące (317)
  • Tworzenie kwerendy podsumowującej (318)
  • Funkcje agregujące (320)
 • Kwerendy funkcjonalne (325)
  • Kwerendy tworzące tabele (325)
  • Kwerendy usuwające (327)
  • Kwerendy dołączające (329)
  • Kwerendy aktualizujące (334)
 • Kwerendy krzyżowe (337)
  • Używanie kreatora kwerend krzyżowych (338)
  • Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych (342)
CZĘŚĆ IV. ANALIZOWANIE DANYCH W ACCESSIE (349) Rozdział 11. Przekształcanie danych (351)
 • Wyszukiwanie i usuwanie powtarzających się rekordów (352)
  • Czym są powtarzające się rekordy? (352)
  • Wyszukiwanie duplikatów (353)
  • Usuwanie powtarzających się rekordów (355)
 • Typowe zadania z zakresu przekształcania danych (358)
  • Uzupełnianie pustych pól (358)
  • Scalanie łańcuchów znaków (359)
  • Zmiana wielkości liter (361)
  • Usuwanie początkowych i końcowych spacji z łańcuchów znaków (362)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie określonego tekstu (363)
  • Dodawanie własnego tekstu w określonych miejscach łańcucha znaków (364)
  • Przetwarzanie łańcuchów znaków na podstawie znaczników (367)
Rozdział 12. Obliczenia i daty (371)
 • Korzystanie z obliczeń w analizach (371)
  • Typowe scenariusze związane z obliczeniami (372)
  • Tworzenie obliczeń za pomocą konstruktora wyrażeń (375)
  • Typowe błędy w obliczeniach (379)
 • Używanie dat w analizach (382)
  • Proste obliczenia na datach (382)
  • Zaawansowane analizy z wykorzystaniem funkcji (382)
Rozdział 13. Analizy warunkowe (393)
 • Stosowanie kwerend z parametrami (393)
  • Jak działają kwerendy z parametrami? (395)
  • Podstawowe zasady dotyczące kwerend z parametrami (395)
  • Używanie kwerend z parametrami (395)
 • Stosowanie funkcji warunkowych (400)
  • Funkcja IIf (401)
  • Funkcja Switch (405)
  • Porównanie funkcji IIf i Switch (406)
Rozdział 14. Podstawy SQL-a w Accessie (409)
 • Podstawy SQL-a (409)
  • Instrukcja SELECT (410)
  • Klauzula WHERE (411)
  • Sprzężenia (412)
 • Zaawansowane instrukcje SQL-a (413)
  • Rozbudowywanie wyszukiwania za pomocą operatora Like (413)
  • Pobieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania (415)
  • Grupowanie i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY (415)
  • Określanie kolejności sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY (416)
  • Tworzenie aliasów za pomocą klauzuli AS (416)
  • Wyświetlanie tylko pierwszych elementów (instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT) (416)
  • Wykonywanie kwerend funkcjonalnych za pomocą instrukcji SQL-a (419)
  • Tworzenie kwerend krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM (419)
 • Kwerendy charakterystyczne dla SQL-a (420)
  • Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION (420)
  • Tworzenie tabeli za pomocą instrukcji CREATE TABLE (422)
  • Manipulowanie kolumnami za pomocą instrukcji ALTER TABLE (422)
  • Tworzenie kwerend przekazujących (424)
Rozdział 15. Podkwerendy i funkcje agregujące domeny (427)
 • Wzbogacanie analiz za pomocą podkwerend (428)
  • Po co stosować podkwerendy? (429)
  • Podstawowe zasady dotyczące podkwerend (429)
  • Tworzenie podkwerend bez pisania instrukcji SQL-a (429)
  • Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach (432)
  • Używanie podkwerend z operatorami porównania (432)
  • Stosowanie podkwerend jako wyrażeń (433)
  • Stosowanie podkwerend skorelowanych (434)
  • Używanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych (436)
 • Funkcje agregujące domeny (438)
  • Różne funkcje agregujące domeny (440)
  • Składnia funkcji agregujących domeny (441)
  • Stosowanie funkcji agregujących domeny (442)
Rozdział 16. Statystyki opisowe (447)
 • Podstawowe statystyki opisowe (448)
  • Obliczanie statystyk opisowych za pomocą kwerend podsumowujących (448)
  • Określanie rankingu, wartości modalnej i mediany (449)
  • Pobieranie losowej próbki ze zbioru danych (454)
 • Zaawansowane statystyki opisowe (455)
  • Obliczanie percentyli (455)
  • Ustalanie kwartyla dla rekordu (457)
  • Tworzenie rozkładu częstości (458)
CZĘŚĆ V. FORMULARZE I RAPORTY ACCESSA (461) Rozdział 17. Tworzenie prostych formularzy (463)
 • Tworzenie formularzy (464)
  • Tworzenie nowego formularza (465)
  • Specjalne typy formularzy (469)
  • Zmiana rozmiaru obszaru formularza (474)
  • Zapisywanie formularza (474)
 • Formanty formularza (475)
  • Typy formantów (475)
  • Dodawanie formantów (477)
  • Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia formantów (482)
  • Wykonywanie operacji na formantach (483)
 • Właściwości (492)
  • Wyświetlanie arkusza właściwości (493)
  • Korzystanie z arkusza właściwości (494)
  • Zmiana ustawień właściwości formantu (494)
  • Nadawanie nazw i tytułów formantom (496)
Rozdział 18. Praca z danymi w formularzach (499)
 • Używanie widoku formularza (500)
  • Zakładka NARZĘDZIA GŁÓWNE (501)
  • Nawigacja między polami (504)
  • Nawigacja między rekordami w formularzu (504)
 • Modyfikowanie wartości w formularzu (505)
  • Formanty, których nie można modyfikować (506)
  • Praca z obrazami i obiektami OLE (506)
  • Wprowadzanie danych w polu typu Długi tekst (507)
  • Wprowadzanie danych w polu typu Data (507)
  • Używanie grup opcji (508)
  • Używanie pól kombi i list (509)
  • Przełączanie się do widoku arkusza danych (510)
  • Zapisywanie rekordu (510)
 • Drukowanie formularzy (510)
 • Praca z właściwościami formularza (511)
  • Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł (513)
  • Tworzenie formularza związanego (514)
  • Określanie sposobu wyświetlania formularza (514)
  • Usuwanie paska selektora rekordów (515)
  • Inne właściwości formularzy (515)
 • Dodawanie nagłówka lub stopki formularza (522)
 • Korzystanie z właściwości sekcji (522)
  • Właściwość Widoczny (522)
  • Właściwość Wysokość (522)
  • Właściwość Kolor tła (522)
  • Właściwość Efekt specjalny (523)
  • Właściwość Kiedy wyświetlać (523)
  • Właściwości związane z drukowaniem (523)
 • Zmiana układu formularza (523)
  • Modyfikacja właściwości formantów (524)
  • Określanie kolejności dostępu (524)
  • Modyfikowanie formatu tekstu w formancie (525)
  • Używanie narzędzia Lista pól do dodawania formantów (526)
 • Przekształcanie formularza w raport (527)
Rozdział 19. Praca z formantami formularzy (529)
 • Ustawianie właściwości formantów (530)
  • Modyfikowanie właściwości domyślnych (531)
  • Często używane formanty i właściwości (532)
 • Tworzenie formantów obliczeniowych (537)
 • Praca z podformularzami (537)
 • Wskazówki z zakresu projektowania formularzy (539)
  • Wykorzystanie właściwości Tab Stop (539)
  • Zliczanie pól wyboru (539)
  • Szybsze odświeżanie z użyciem SQL-a (539)
  • Techniki związane z polami kombi i polami list (540)
 • Techniki zaawansowane (542)
  • Formanty numeru strony i daty/godziny (542)
  • Stosowanie formantu Obraz (543)
  • Morfing formantów (543)
  • Malarz formatów (544)
  • Dodatkowa pomoc dla użytkowników (545)
  • Dodawanie obrazów tła (545)
  • Ograniczanie liczby rekordów wyświetlanych w formularzu (547)
 • Korzystanie z formantu Karta (548)
 • Pobieranie informacji za pomocą okien dialogowych (550)
  • Projektowanie kwerend (551)
  • Konfigurowanie przycisków poleceń (552)
  • Wybór przycisku domyślnego (552)
  • Konfiguracja przycisku Anuluj (553)
  • Usunięcie menu sterowania (553)
 • Projektowanie formularza od podstaw (553)
  • Tworzenie prostego formularza (553)
  • Tworzenie podformularza (554)
  • Dodawanie podformularza (555)
  • Modyfikowanie działania formularza (557)
  • Modyfikowanie wyglądu formularza (559)
Rozdział 20. Prezentowanie danych za pomocą raportów (561)
 • Podstawowe informacje o raportach (561)
  • Dostępne typy raportów (562)
  • Różnice między raportami a formularzami (565)
 • Tworzenie raportu od podstaw (565)
  • Zdefiniowanie układu raportu (565)
  • Gromadzenie danych (565)
  • Tworzenie raportu za pomocą kreatora (566)
  • Drukowanie lub wyświetlanie raportu (579)
  • Zapisywanie raportów (581)
 • Zagadnienia związane z raportami typu pasmowego (581)
  • Sekcja nagłówka raportu (583)
  • Sekcja nagłówka strony (584)
  • Sekcja nagłówka grupy (584)
  • Sekcja szczegółów (585)
  • Sekcja stopki grupy (585)
  • Sekcja stopki strony (585)
  • Sekcja stopki raportu (585)
 • Tworzenie raportu od podstaw (586)
  • Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z kwerendą (587)
  • Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu (589)
  • Umieszczanie formantów na raporcie (590)
  • Zmiana rozmiaru sekcji (590)
  • Praca z polami tekstowymi (592)
  • Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych (598)
  • Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych (599)
  • Sortowanie i grupowanie danych (601)
  • Sortowanie danych w obrębie grup (603)
  • Wprowadzanie podziału na strony (605)
 • Dopracowywanie wyglądu raportu (606)
  • Modyfikowanie nagłówka strony (607)
  • Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy (608)
  • Tworzenie nagłówka raportu (609)
Rozdział 21. Raporty w Accessie - techniki zaawansowane (613)
 • Grupowanie i sortowanie danych (614)
  • Alfabetyczne grupowanie danych (614)
  • Grupowanie według przedziałów czasowych (619)
  • Ukrywanie powtarzających się informacji (620)
  • Ukrycie nagłówka strony (623)
  • Nowa numeracja strony dla każdej grupy (624)
 • Formatowanie danych (624)
  • Tworzenie list numerowanych (625)
  • Dodawanie znaków wypunktowania (628)
  • Dodawanie wyróżnienia w czasie wykonywania programu (630)
  • Unikanie pustych raportów (632)
  • Dodawanie linii pionowych pomiędzy kolumnami (633)
  • Dodawanie pustego wiersza co n rekordów (634)
  • Drukowanie stron nieparzystych i parzystych (636)
  • Używanie różnych formatów w tym samym polu tekstowym (638)
  • Centrowanie tytułu (639)
  • Łatwe wyrównywanie etykiet formantów (639)
  • Precyzyjne przemieszczanie formantów (639)
 • Dodawanie danych (640)
  • Dodawanie innych informacji do raportu (640)
  • Dodanie nazwiska użytkownika do raportu związanego (640)
 • Inne techniki (642)
  • Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi (642)
  • Szybkie drukowanie danych z kwerendy (643)
  • Używanie dwóch i więcej kolumn w raporcie (644)
  • Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów (650)
  • Przypisywanie unikatowych nazw do formantów (652)
CZĘŚĆ VI. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ACCESSIE (653) Rozdział 22. Korzystanie z makr programu Access (655)
 • Wprowadzenie do makr (656)
  • Tworzenie makr (656)
  • Przypisanie makra do zdarzenia (658)
 • Makra a bezpieczeństwo (659)
  • Centrum zaufania (662)
 • Makra z wieloma akcjami (663)
 • Podmakra (666)
 • Korzystanie z warunków (670)
  • Otwieranie raportów za pomocą warunków (670)
  • Wiele akcji w warunku (672)
 • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych (673)
  • Rozszerzanie utworzonego makra (673)
  • Upraszczanie makr za pomocą zmiennych tymczasowych (675)
  • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych w kodzie VBA (677)
 • Obsługa błędów i debugowanie makr (678)
  • Akcja PrzyBłędzie (679)
  • Obiekt MacroError (681)
  • Debugowanie makr (682)
 • Makra osadzone (683)
 • Makra kontra kod VBA (685)
  • Makra czy VBA? (686)
  • Konwersja istniejących makr na kod VBA (687)
Rozdział 23. Podstawy programowania w języku VBA (689)
 • Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications (690)
 • Terminologia związana z językiem VBA (691)
 • Wprowadzenie do pisania kodu w języku VBA (692)
 • Tworzenie programów w języku VBA (693)
  • Moduły i procedury (694)
  • Korzystanie z okna kodu (700)
 • Konstrukcje sterujące języka VBA (705)
  • Instrukcje warunkowe (705)
  • Pętle (711)
 • Obiekty i kolekcje (714)
  • Wprowadzenie do obiektów (714)
  • Metody i właściwości (715)
  • Instrukcja With (716)
  • Instrukcja For Each (718)
 • Przegląd edytora VBE (719)
  • Okno Immediate (719)
  • Project Explorer (720)
  • Object Browser (721)
  • Opcje edytora VBE (722)
Rozdział 24. Typy danych i procedury w języku VBA (727)
 • Zmienne (728)
  • Nazewnictwo zmiennych (729)
  • Deklarowanie zmiennych (730)
 • Typy danych (735)
  • Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych (737)
  • Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych (738)
  • Stosowanie konwencji nazewniczej (739)
  • Zasięg i czas życia zmiennych (741)
  • Stosowanie stałych (745)
  • Stosowanie tablic (747)
 • Procedury Sub i funkcje (753)
  • Gdzie można utworzyć procedurę? (755)
  • Wywoływanie procedur w języku VBA (755)
  • Tworzenie procedur Sub (756)
 • Tworzenie funkcji (759)
  • Obsługa przekazywanych parametrów (760)
  • Wywoływanie funkcji i przekazywanie parametrów (761)
  • Tworzenie funkcji wyznaczającej kwotę podatku (762)
 • Upraszczanie kodu za pomocą argumentów identyfikowanych przez nazwę (765)
Rozdział 25. Model zdarzeń (767)
 • Programowanie zdarzeń (768)
  • W jaki sposób zdarzenia uruchamiają kod VBA? (769)
  • Tworzenie procedur zdarzeń (770)
 • Często używane zdarzenia (771)
  • Procedury zdarzeń formularza (772)
  • Procedury obsługi zdarzeń formantów (775)
  • Procedury zdarzeń związane z raportami (777)
  • Procedury zdarzeń dotyczących sekcji raportów (778)
 • Kolejność zdarzeń (780)
  • Często występujące sekwencje zdarzeń (780)
  • Pisanie prostych procedur obsługi zdarzeń formularzy i formantów (782)
Rozdział 26. Debugowanie aplikacji Accessa (789)
 • Porządkowanie kodu VBA (790)
 • Testowanie aplikacji (791)
  • Testowanie funkcji (792)
  • Kompilowanie kodu VBA (795)
 • Tradycyjne techniki debugowania (797)
  • Używanie instrukcji MsgBox (797)
  • Korzystanie z instrukcji Debug.Print (798)
 • Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa (801)
  • Uruchamianie kodu w oknie Immediate (801)
  • Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pułapek (802)
  • Podgląd zmiennych w oknie Locals (807)
  • Ustawianie czujek w oknie Watches (808)
  • Czujki warunkowe (810)
  • Używanie stosu wywołań (811)
 • Przechwytywanie błędów w kodzie (812)
  • Na czym polega przechwytywanie błędów? (812)
  • Obiekt Err (815)
  • Dodawanie obsługi błędów do procedur (815)
CZĘŚĆ VII. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA W ACCESSIE (817) Rozdział 27. Dostęp do danych za pomocą kodu VBA (819)
 • Praca z danymi (819)
 • Wprowadzenie do obiektów ADO (823)
  • Obiekt Connection w ADO (824)
  • Obiekt Command w ADO (827)
  • Obiekt Recordset w ADO (829)
 • Obiekty DAO (835)
  • Obiekt DBEngine w DAO (836)
  • Obiekt Workspace w DAO (836)
  • Obiekt Database w DAO (837)
  • Obiekt TableDef w DAO (837)
  • Obiekty typu QueryDef w DAO (839)
  • Obiekty typu Recordset w DAO (840)
  • Obiekty typu Field (ze zbiorów rekordów) w DAO (841)
 • Pisanie kodu VBA do aktualizowania tabeli (843)
  • Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO (844)
  • Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie (848)
  • Wstawienie nowego rekordu (853)
  • Usuwanie rekordu (854)
  • Usuwanie powiązanych rekordów znajdujących się w kilku tabelach (855)
Rozdział 28. Zaawansowany dostęp do danych z wykorzystaniem kodu VBA (859)
 • Wyszukiwanie danych w formularzach za pomocą niezwiązanych pól kombi (860)
  • Wykorzystanie metody FindRecord (862)
  • Wykorzystywanie zakładek (863)
 • Filtrowanie danych formularza (866)
  • Filtrowanie za pomocą kodu (867)
  • Wykorzystanie kwerend (868)
Rozdział 29. Integrowanie baz SQL Server i Access (875)
 • Wprowadzenie do serwera SQL Server Express (876)
 • Typy danych w bazach SQL Server (878)
 • Instalowanie serwera SQL Server Express (881)
  • Instalowanie silnika bazy danych (882)
  • Instalowanie przykładowej bazy danych (885)
  • Wprowadzenie do narzędzia Management Studio (887)
  • Posługiwanie się wierszem poleceń (891)
 • Podłączanie się do serwera SQL Server (893)
  • Tworzenie źródła danych (893)
  • Łączenie serwera SQL Server z Accessem (897)
  • Używanie ADO do baz SQL Server (899)
 • Praca z obiektami serwera SQL Server (905)
  • Używanie tabel z serwera SQL Server w Accessie (905)
  • Widoki (910)
  • Procedury składowane (911)
  • Wyzwalacze (913)
Rozdział 30. Dostosowywanie wstążek (915)
 • Hierarchia wstążki (916)
  • Formanty dla wstążek (916)
  • Specjalne mechanizmy wstążki (919)
 • Modyfikowanie domyślnej wstążki (921)
 • Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp (923)
 • Tworzenie niestandardowych wstążek (925)
  • Proces tworzenia wstążki (926)
  • Korzystanie z wywołań zwrotnych w języku VBA (926)
 • Tworzenie niestandardowej wstążki (928)
  • Krok 1.: Projektowanie wstążki i rozwijanie kodu w XML-u (928)
  • Krok 2.: Pisanie procedur wywołań zwrotnych (930)
  • Krok 3.: Tworzenie tabeli USysRibbons (931)
  • Krok 4.: Dodawanie kodu w XML-u do tabeli USysRibbons (932)
  • Krok 5.: Określenie niestandardowych właściwości wstążki użytkownika (933)
 • Podstawowy XML-owy kod wstążki (934)
 • Dodawanie formantów do wstążki (937)
  • Określanie atrybutu imageMso (937)
  • Formant etykiety (938)
  • Przycisk (939)
  • Separator (940)
  • Pola wyboru (940)
  • Formant Lista rozwijana (941)
  • Przycisk rozdzielenia (944)
 • Wiązanie wstążek z formularzami i raportami (945)
 • Całkowite usuwanie wstążek (946)
Rozdział 31. Dystrybucja aplikacji Accessa (949)
 • Definiowanie opcji bieżącej bazy danych (950)
  • Opcje aplikacji (951)
  • Opcje nawigacji (955)
  • Opcje wstążki i paska narzędzi (956)
  • Opcje autokorekty nazw (957)
 • Tworzenie aplikacji (957)
  • Budowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacją (958)
  • Dokumentacja aplikacji (960)
  • Testowanie aplikacji przed dystrybucją (961)
 • Dopracowywanie aplikacji (963)
  • Nadanie aplikacji spójnego wyglądu i wrażenia (963)
  • Dodawanie popularnych, profesjonalnych komponentów (964)
  • Ułatwienie uruchamiania aplikacji (973)
 • Dodatkowa ochrona aplikacji (975)
  • Przechwytywanie błędów wszystkich procedur języka Visual Basic (975)
  • Oddzielanie tabel od pozostałej części aplikacji (979)
  • Tworzenie formularzy odpornych na błędy (979)
  • Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika (980)
  • Korzystanie z opcji /runtime (980)
  • Szyfrowanie i kodowanie bazy danych (982)
  • Zabezpieczanie kodu Visual Basica (983)
 • Zabezpieczanie środowiska (986)
  • Ustawianie opcji startowych w kodzie (986)
  • Blokada omijania opcji startowych (987)
  • Ustawianie wartości właściwości (988)
  • Pobieranie wartości właściwości (989)
CZĘŚĆ VIII. ACCESS I WINDOWS SHAREPOINT SERVICES (991) Rozdział 32. Wprowadzenie do programu Windows SharePoint Services (993)
 • Wprowadzenie do SharePointa (993)
 • Przegląd typów witryn SharePointa (994)
 • Witryny SharePointa (995)
  • Dokumenty SharePointa (995)
  • Listy SharePointa (996)
 • Omówienie podstaw integrowania Accessa z SharePointem (997)
Rozdział 33. Integrowanie Accessa z SharePointem (999)
 • Współużytkowanie danych Accessa z SharePointem (1000)
  • Dołączanie list SharePointa (1000)
  • Importowanie list SharePointa (1003)
  • Eksportowanie tabel Accessa do SharePointa (1004)
  • Przenoszenie tabel Accessa do SharePointa (1006)
 • Korzystanie z szablonów SharePointa (1009)
Rozdział 34. Wprowadzenie do usług Access Services (1013)
 • Aplikacje zarządzane (1013)
 • Publikowanie w internecie za pomocą Accessa (1015)
  • Dlaczego SharePoint? (1016)
  • Wykorzystanie funkcji SharePointa (1016)
 • Usługi Access Services (1017)
 • Ograniczenia aplikacji internetowych Accessa (1018)
  • Limity w usługach Access Services (1019)
  • Limity w zakresie transakcji (1019)
Rozdział 35. Instalowanie aplikacji Accessa w SharePoincie (1023)
 • Publikowanie niestandardowej aplikacji Accessa w SharePoincie (1024)
  • Przygotowywanie modelu danych Accessa (1024)
  • Inicjowanie i konfigurowanie niestandardowej aplikacji sieciowej (1026)
  • Uruchamianie aplikacji sieciowej i zarządzanie nią (1034)
Rozdział 36. Makra danych (1039)
 • Wprowadzenie do makr danych (1040)
 • Zdarzenia tabel (1041)
  • Zdarzenia "przed" (1041)
  • Zdarzenia "po" (1042)
 • Używanie edytora makr do tworzenia makr danych (1043)
 • Posługiwanie się wykazem akcji (1045)
  • Przepływ sterowania w programie (1046)
  • Bloki danych (1046)
  • Akcje danych (1047)
 • Tworzenie pierwszego makra danych (1049)
 • Zarządzanie elementami makr (1052)
  • Zwijanie i rozwijanie elementów makr (1052)
  • Przenoszenie elementów makr (1052)
  • Zapisywanie makr w plikach XML (1053)
 • Ograniczenia makr danych (1054)
DODATKI (1057) Dodatek A. Specyfikacja Accessa 2013 (1059)
 • Specyfikacje dotyczące baz danych Accessa (1060)
 • Specyfikacja bazy danych Microsoft SQL Server Express (1063)
Dodatek B. Optymalizowanie aplikacji Accessa (1065)
 • Ładowanie modułu na żądanie (1066)
  • Organizowanie modułów (1066)
  • Przycinanie drzewa wywołań (1066)
 • Dystrybucja plików .accde (1068)
 • Czym jest stan skompilowany? (1070)
  • Przekształcenie kodu aplikacji na postać skompilowaną (1071)
  • Utrata stanu skompilowanego (1071)
 • Poprawianie szybkości działania aplikacji (1072)
  • Dostrajanie systemu (1073)
  • Optymalne wykorzystanie tabel (1073)
  • Optymalne wykorzystanie kwerend (1075)
  • Optymalne wykorzystanie formularzy i raportów (1076)
  • Optymalne wykorzystanie modułów (1078)
  • Zwiększenie wydajności działania w sieci (1083)
 • Praca z dużymi bazami danych Accessa (1083)
  • Jak zwiększa się rozmiar baz danych? (1084)
  • Ograniczenie się do kompilowania i scalania może nie wystarczyć (1084)
  • Wprowadzanie małych zmian w dużych bazach danych (1086)
Dodatek C. Wydajność kwerend i uszkodzenia baz danych (1087)
 • Optymalizowanie wydajności kwerend (1087)
  • Normalizowanie projektu bazy danych (1087)
  • Stosowanie indeksów dla odpowiednich pól (1088)
  • Optymalizowanie kwerend przez ulepszenie ich projektu (1089)
  • Regularne kompaktowanie i naprawianie bazy danych (1090)
 • Radzenie sobie z uszkodzeniami baz danych (1090)
  • Wykrywanie uszkodzonych baz danych (1091)
  • Przywracanie uszkodzonej bazy danych (1092)
  • Zapobieganie uszkodzeniom baz danych (1092)
Dodatek D. Przegląd funkcji dla analityków danych (1095) Skorowidz (1127)
powrót
 
Produkty Podobne
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Access
Access 2016 PL. Kurs
Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne
Access 2016 PL w biurze i nie tylko
ABC Access 2016 PL
Access 2013 PL. Biblia
Access 2010 PL. Biblia
Microsoft Access 2013 Inside Out
MOS 2013 Study Guide for Microsoft Access (Exam 77-424)
Zestaw 4 książek krok po kroku (Word 2013 + Excel 2013 + PowerPoint 2013 + Access 2013)
Więcej produktów