Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Access

Access 2019 PL. Biblia Język: 1

978-83-283-5576-7

Cena Brutto: 149.00

Cena netto: 141.90

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Michael Alexander, Richard Kusleika
Liczba_stron 920
Wydawnictwo Helion
Data_Wydania 2019-07-16
Access 2019 PL. Biblia

Informacja zawarta w danych jest niezwykle cenna, jednak jej pozyskiwanie jest trudną sztuką. Aby do niej dotrzeć, trzeba poradzić sobie z coraz większą ilością danych. Rośnie więc zapotrzebowanie na zaawansowane techniki analizy danych. W niektórych przypadkach wystarczającym narzędziem do tego celu jest arkusz kalkulacyjny. Rozwiązanie to ma jednak ograniczenia, które pokonać może jedynie znakomity system do obsługi baz danych: Microsoft Access. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bardzo wydajne zarządzanie dużymi zbiorami danych oraz budowanie relacji między tabelami, ułatwia też zaawansowaną analizę danych.


Ta książka, będąca kolejnym, przejrzanym i uaktualnionym wydaniem kultowego przewodnika po Accessie, jest odpowiednia dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania. Znalazły się tu wskazówki dotyczące podstaw baz danych, rozpoczynania pracy z Accessem, tworzenia własnych aplikacji bazodanowych, a także programowania w języku VBA. Układ treści zaprojektowano w taki sposób, aby można było korzystać z tego przewodnika na wiele sposobów: czytać rozdziały po kolei lub skupić się na konkretnym zagadnieniu. W książce zawarto szczegółowe instrukcje tworzenia efektywnych tabel, zaawansowanych kwerend analitycznych, solidnych aplikacji i atrakcyjnych raportów. Dodatkowo omówiono kwestię integracji Accessa z platformą SharePoint.

Najważniejsze zagadnienia:

 • solidne wprowadzenie do baz danych i Accessa
 • tworzenie tabel i kwerend Accessa
 • techniki analizy danych i ich zastosowanie
 • formularze i raporty Accessa
 • programowanie w VBA dla Accessa

O autorach 23

 

O recenzencie technicznym 23

Podziękowania 23

Wprowadzenie 25

CZĘŚĆ I. KOMPONENTY ACCESSA 29

Rozdział 1. Wprowadzenie do projektowania baz danych 31

 • Terminologia związana z bazami danych występująca w Accessie 31
  • Bazy danych 31
  • Tabele 33
  • Rekordy i pola 33
  • Wartości 34
 • Relacyjne bazy danych 34
 • Obiekty baz danych Accessa 35
  • Tabele 35
  • Kwerendy 35
  • Formularze do wprowadzania danych i ich wyświetlania 36
  • Raporty 36
  • Makra i VBA 37
  • Obiekty bazy danych 37
 • Pięcioetapowa metoda projektowania 37
  • Krok 1. Ogólny projekt systemu - od koncepcji do rzeczywistości 37
  • Krok 2. Projektowanie raportów 38
  • Krok 3. Projektowanie danych 39
  • Krok 4. Projektowanie tabel 40
  • Krok 5. Projektowanie formularzy 43

Rozdział 2. Wprowadzenie do Accessa 45

 • Ekran powitalny 45
 • Jak utworzyć pustą bazę danych? 47
 • Interfejs Accessa 2019 48
  • Okienko nawigacji 48
  • Wstążka 51
  • Pasek narzędzi Szybki dostęp 52

CZĘŚĆ II. TABELE ACCESSA 55

Rozdział 3. Tworzenie tabel 57

 • Rodzaje tabel 57
  • Tabele obiektów 57
  • Tabele transakcyjne 58
  • Tabele łączące 58
 • Tworzenie nowej tabeli 58
  • Projektowanie tabel 60
  • Posługiwanie się zakładką Projektowanie 64
  • Praca z polami 65
 • Tworzenie tabeli klientów 73
  • Korzystanie z pól typu Autonumerowanie 73
  • Kończenie definicji tabeli tblCustomers 73
 • Zmiana projektu tabeli 74
  • Wstawianie pola 74
  • Usuwanie pola 74
  • Zmiana położenia pola 75
  • Zmiana nazwy pola 75
  • Zmiana rozmiaru pola 75
  • Problemy konwersji danych 76
  • Przypisywanie właściwości pól 76
 • Właściwości pól tabeli tblCustomers 90
 • Określanie klucza głównego 92
  • Wybór klucza głównego 92
  • Tworzenie klucza głównego 93
  • Tworzenie złożonych kluczy głównych 93
 • Indeksowanie tabel 94
  • Ważność stosowania indeksów 95
  • Indeksy złożone z wielu pól 97
  • Kiedy należy indeksować tabele? 99
 • Drukowanie struktury tabeli 100
 • Zapisywanie ukończonej tabeli 101
 • Operacje na tabelach 101
  • Zmiana nazwy tabel 101
  • Usuwanie tabel 102
  • Kopiowanie tabel w obrębie bazy danych 102
  • Kopiowanie tabel do innej bazy danych 103
 • Dodawanie rekordów do tabeli bazy danych 103
 • Posługiwanie się polami typu Załącznik 104

Rozdział 4. Relacje między tabelami 105

 • Tworzenie kuloodpornych baz danych 106
 • Normalizacja i denormalizacja danych 108
  • Pierwsza postać normalna 108
  • Druga postać normalna 111
  • Trzecia postać normalna 115
  • Denormalizacja 116
 • Relacje między tabelami 117
  • Wiązanie danych 118
  • Jeden do jednego 120
  • Jeden do wielu 121
  • Wiele do wielu 123
 • Reguły integralności 124
  • Klucz główny nie może mieć wartości null 126
  • Wszystkim wartościom kluczy obcych muszą odpowiadać klucze główne 126
 • Klucze 127
  • Określanie klucza głównego 128
  • Korzyści wynikające ze stosowania kluczy głównych 129
  • Wybór klucza głównego 130
  • Tworzenie relacji i wymuszanie przestrzegania integralności odwołań 132
  • Przeglądanie wszystkich relacji 137
  • Usuwanie relacji 137
  • Reguły integralności specyficzne dla aplikacji 138

Rozdział 5. Praca z tabelami 139

 • Arkusze danych 140
 • Okno arkusza danych 141
  • Poruszanie się po arkuszu danych 141
  • Korzystanie z przycisków nawigacyjnych 142
  • Wstążka arkusza danych 143
 • Otwieranie arkusza danych 145
 • Wpisywanie nowych danych 145
  • Zapisywanie rekordu 147
  • Automatyczne sprawdzanie poprawności typów danych 147
  • W jaki sposób właściwości wpływają na wprowadzanie danych? 148
 • Poruszanie się między rekordami w arkuszu danych 151
  • Poruszanie się między rekordami 151
  • Wyszukiwanie określonej wartości 151
 • Modyfikowanie wartości w arkuszu danych 154
  • Ręczne zamienianie istniejących wartości 154
  • Modyfikacja istniejącej wartości 154
 • Używanie funkcji Cofnij 156
 • Kopiowanie i wklejanie wartości 156
 • Zastępowanie wartości 157
 • Dodawanie nowych rekordów 158
 • Usuwanie rekordów 158
 • Wyświetlanie rekordów 159
  • Zmiana kolejności pól 159
  • Zmiana szerokości wyświetlanych pól 160
  • Zmiana wysokości wyświetlanych rekordów 161
  • Zmiana czcionki 162
  • Wyświetlanie linii oddzielających komórki i różne kolory wierszy 162
  • Wyrównywanie danych w kolumnach 164
  • Ukrywanie i odkrywanie kolumn 164
  • Blokowanie kolumn 165
  • Zapisywanie zmienionego układu arkusza 165
  • Zapisywanie rekordu 166
 • Sortowanie i filtrowanie rekordów w arkuszu danych 166
  • Sortowanie rekordów 166
  • Używanie filtrowania według wyboru 167
  • Filtrowanie według formularza 169
 • Agregowanie danych 170
 • Drukowanie rekordów 171
 • Korzystanie z podglądu wydruku 172

Rozdział 6. Importowanie i eksportowanie danych 173

 • Access i dane zewnętrzne 173
  • Typy danych zewnętrznych 174
  • Metody pracy z danymi zewnętrznymi 174
 • Typy importu i eksportu 177
 • Importowanie zewnętrznych danych 178
  • Importowanie z innej bazy danych Accessa 178
  • Importowanie danych z arkusza kalkulacyjnego Excela 181
  • Importowanie list SharePointa 184
  • Importowanie danych z plików tekstowych 185
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów XML 190
  • Importowanie i eksportowanie dokumentów HTML 193
  • Importowanie obiektów Accessa innych niż tabele 195
  • Importowanie folderu Outlooka 196
 • Eksportowanie do formatów zewnętrznych 198
  • Eksportowanie obiektów do innych baz danych Accessa 198
  • Eksportowanie za pośrednictwem sterowników ODBC 198
  • Eksportowanie do programu Word 200
  • Publikowanie w formacie PDF lub XPS 201

Rozdział 7. Dołączanie danych zewnętrznych 203

 • Dołączanie danych zewnętrznych 204
  • Identyfikowanie tabel połączonych 205
  • Ograniczenia dotyczące dołączonych danych 206
  • Dołączanie tabel z innych baz danych Accessa 207
  • Łączenie ze źródłami danych ODBC 210
  • Dołączanie danych, które nie są bazami 210
 • Praca z tabelami połączonymi 216
  • Ustawianie właściwości widoku 217
  • Ustawianie relacji 217
  • Optymalizowanie tabel połączonych 218
  • Usuwanie odwołania do tabeli połączonej 218
  • Przeglądanie lub zmienianie informacji o tabelach połączonych 218
  • Odświeżanie zawartości tabel połączonych 219
 • Dzielenie baz danych dla dostępu sieciowego 220
  • Zalety dzielenia baz danych 220
  • Jak podzielić obiekty? 222
  • Korzystanie z dodatku Rozdzielacz bazy danych 223

CZĘŚĆ III. KWERENDY ACCESSA 225

Rozdział 8. Pobieranie danych za pomocą kwerend 227

 • Wprowadzenie w tematykę kwerend 228
  • Co można robić za pomocą kwerend? 228
  • Co zwracają kwerendy? 229
 • Tworzenie kwerendy 229
  • Dodawanie pól 232
  • Uruchamianie kwerend 234
 • Praca z polami 235
  • Zaznaczanie pola w obszarze siatki QBD 235
  • Zmiana kolejności pól 235
  • Zmiana rozmiaru kolumn w obszarze siatki QBD 236
  • Usuwanie pól 236
  • Wstawianie pól 236
  • Ukrywanie pól 237
  • Zmiana kolejności sortowania 237
 • Dodawanie kryteriów do kwerend 239
  • Kryteria wyboru rekordów 239
  • Definiowanie prostych kryteriów tekstowych 239
  • Definiowanie prostych kryteriów innych typów 240
 • Drukowanie zbiorów wynikowych kwerend 242
 • Zapisywanie kwerendy 242
 • Tworzenie kwerend bazujących na wielu tabelach 242
  • Przeglądanie nazw tabel 244
  • Dodawanie wielu pól 244
  • Ograniczenia dla kwerend bazujących na wielu tabelach 244
  • Obchodzenie ograniczeń dotyczących kwerend 245
 • Obszar tabel 246
  • Linie sprzężeń 246
  • Przesuwanie tabel 247
  • Usuwanie tabel 247
  • Dodawanie kolejnych tabel 247
 • Tworzenie sprzężeń w kwerendach i ich obsługa 248
  • Wprowadzenie do sprzężeń 248
  • Wykorzystywanie sprzężeń ad hoc 250
  • Określanie typu sprzężenia 251
  • Usuwanie sprzężeń 252

Rozdział 9. Stosowanie operatorów i wyrażeń 253

 • Wprowadzenie w tematykę operatorów 253
  • Typy operatorów 254
  • Priorytety operatorów 264
 • Stosowanie operatorów i wyrażeń w kwerendach 265
  • Używanie operatorów porównania w kwerendach 266
  • Tworzenie złożonych kryteriów 267
  • Używanie funkcji w kwerendach wybierających 269
  • Odwoływanie się do pól w kwerendach wybierających 270
 • Wpisywanie kryteriów jednowartościowych 270
  • Wprowadzanie kryteriów znakowych (Krótki tekst lub Długi tekst) 270
  • Operator Like i symbole wieloznaczne 271
  • Określanie wartości niepasujących 274
  • Wprowadzanie kryteriów liczbowych 275
  • Wprowadzanie kryteriów logicznych (Prawda/Fałsz) 276
  • Wprowadzanie kryterium dla obiektu OLE 276
 • Wprowadzanie wielu kryteriów w kwerendzie 277
  • Operacja Or 277
  • Określanie wielu wartości pola za pomocą operatora Or 277
  • Używanie komórki Lub: na siatce projektu (QBD) 278
  • Używanie listy wartości w połączeniu z operatorem In 279
  • Wykorzystanie operatora And do zdefiniowania zakresu 279
  • Stosowanie operatora Between...And 281
  • Wyszukiwanie danych o wartości Null 281
 • Wprowadzanie kryteriów w wielu polach 283
  • Stosowanie operacji And i Or w polach kwerendy 283
  • Określanie kryteriów Or w wielu polach kwerendy 284
  • Stosowanie operacji And i Or na różnych polach 285
  • Kwerenda złożona w wielu wierszach 286

Rozdział 10. Inne rodzaje kwerend 289

 • Kwerendy podsumowujące 289
  • Tworzenie kwerendy podsumowującej 290
  • Funkcje agregujące 292
 • Kwerendy funkcjonalne 297
  • Kwerendy tworzące tabele 297
  • Kwerendy usuwające 299
  • Kwerendy dołączające 301
  • Kwerendy aktualizujące 306
 • Kwerendy krzyżowe 309
  • Używanie kreatora kwerend krzyżowych 310
  • Ręczne tworzenie kwerend krzyżowych 315
 • Optymalizowanie wydajności kwerend 319
  • Normalizowanie projektu bazy danych 320
  • Używanie indeksów w odpowiednich polach 320
  • Optymalizacja poprzez poprawę projektu zapytania 321
  • Regularne kompaktowanie i naprawianie bazy danych 322

CZĘŚĆ IV. ANALIZOWANIE DANYCH W ACCESSIE 323

Rozdział 11. Przekształcanie danych 325

 • Wyszukiwanie i usuwanie powtarzających się rekordów 325
  • Czym są powtarzające się rekordy? 326
  • Wyszukiwanie duplikatów 327
  • Usuwanie powtarzających się rekordów 329
 • Typowe zadania z zakresu przekształcania danych 332
  • Uzupełnianie pustych pól 332
  • Scalanie łańcuchów znaków 333
  • Zmiana wielkości liter 335
  • Usuwanie początkowych i końcowych spacji z łańcuchów znaków 336
  • Wyszukiwanie i zastępowanie określonego tekstu 337
  • Dodawanie własnego tekstu w określonych miejscach łańcucha znaków 338
  • Przetwarzanie łańcuchów znaków na podstawie znaczników 339

Rozdział 12. Obliczenia i daty 345

 • Korzystanie z obliczeń w analizach 345
  • Typowe scenariusze związane z obliczeniami 346
  • Tworzenie obliczeń za pomocą konstruktora wyrażeń 349
  • Typowe błędy w obliczeniach 353
 • Używanie dat w analizach 356
  • Proste obliczenia na datach 356
  • Zaawansowane analizy z wykorzystaniem funkcji 357

Rozdział 13. Analizy warunkowe 367

 • Stosowanie kwerend z parametrami 367
  • Jak działają kwerendy z parametrami? 369
  • Podstawowe zasady dotyczące kwerend z parametrami 369
  • Używanie kwerend z parametrami 370
 • Stosowanie funkcji warunkowych 374
  • Funkcja IIf 374
  • Funkcja Switch 379
  • Porównanie funkcji IIf i Switch 380

Rozdział 14. Podstawy SQL-a w Accessie 383

 • Podstawy SQL-a 383
  • Instrukcja SELECT 384
  • Klauzula WHERE 385
  • Sprzężenia 386
 • Zaawansowane instrukcje SQL-a 387
  • Rozbudowywanie wyszukiwania za pomocą operatora Like 387
  • Pobieranie unikatowych wartości i wierszy bez grupowania 387
  • Grupowanie i agregowanie danych za pomocą klauzuli GROUP BY 389
  • Określanie kolejności sortowania za pomocą klauzuli ORDER BY 389
  • Tworzenie aliasów za pomocą klauzuli AS 389
  • Wyświetlanie tylko pierwszych elementów (instrukcje SELECT TOP i SELECT TOP PERCENT) 390
  • Wykonywanie kwerend funkcjonalnych za pomocą instrukcji SQL-a 392
  • Tworzenie kwerend krzyżowych za pomocą instrukcji TRANSFORM 393
 • Kwerendy charakterystyczne dla SQL-a 393
  • Scalanie zbiorów danych za pomocą operatora UNION 393
  • Tworzenie tabeli za pomocą instrukcji CREATE TABLE 395
  • Manipulowanie kolumnami za pomocą instrukcji ALTER TABLE 395
  • Tworzenie kwerend przekazujących 397

Rozdział 15. Podkwerendy i funkcje agregujące domeny 399

 • Wzbogacanie analiz za pomocą podkwerend 400
  • Po co stosować podkwerendy? 401
  • Podstawowe zasady dotyczące podkwerend 401
  • Tworzenie podkwerend bez pisania instrukcji SQL-a 401
  • Używanie operatorów IN i NOT IN w podkwerendach 404
  • Używanie podkwerend z operatorami porównania 404
  • Stosowanie podkwerend jako wyrażeń 405
  • Stosowanie podkwerend skorelowanych 406
  • Używanie podkwerend w kwerendach funkcjonalnych 408
 • Funkcje agregujące domeny 410
  • Różne funkcje agregujące domeny 412
  • Składnia funkcji agregujących domeny 413
  • Stosowanie funkcji agregujących domeny 414

Rozdział 16. Statystyki opisowe 419

 • Podstawowe statystyki opisowe 420
  • Obliczanie statystyk opisowych za pomocą kwerend podsumowujących 420
  • Określanie rankingu, wartości modalnej i mediany 421
  • Pobieranie losowej próbki ze zbioru danych 426
 • Zaawansowane statystyki opisowe 427
  • Obliczanie percentyli 427
  • Ustalanie kwartyla dla rekordu 429
  • Tworzenie rozkładu częstości 431

CZĘŚĆ V. FORMULARZE I RAPORTY ACCESSA 433

Rozdział 17. Tworzenie prostych formularzy 435

 • Widoki formularzy 436
 • Typy formularzy 436
  • Tworzenie nowego formularza 438
  • Specjalne typy formularzy 441
  • Zmiana rozmiaru obszaru formularza 446
  • Zapisywanie formularza 447
 • Kontrolki formularza 447
  • Typy kontrolek 447
  • Dodawanie kontrolek 449
  • Zaznaczanie i anulowanie zaznaczenia kontrolek 454
  • Wykonywanie operacji na kontrolkach 455
 • Właściwości 464
  • Wyświetlanie arkusza właściwości 464
  • Korzystanie z arkusza właściwości 465
  • Zmiana ustawień właściwości kontrolki 466
  • Nadawanie nazw i tytułów kontrolkom 467

Rozdział 18. Praca z danymi w formularzach 469

 • Używanie widoku formularza 470
  • Zakładka Narzędzia główne 471
  • Nawigacja między polami 474
  • Nawigacja między rekordami w formularzu 474
 • Modyfikowanie wartości w formularzu 475
  • Kontrolki, których nie można modyfikować 475
  • Praca z obrazami i obiektami OLE 476
  • Wprowadzanie danych w polu typu Długi tekst 477
  • Wprowadzanie danych w polu typu Data 477
  • Używanie grup opcji 478
  • Używanie pól kombi i list 479
  • Przełączanie się do widoku arkusza danych 479
  • Zapisywanie rekordu 480
 • Drukowanie formularzy 480
 • Praca z właściwościami formularza 481
  • Modyfikacja tekstu na pasku tytułu za pomocą właściwości Tytuł 482
  • Tworzenie formularza związanego 483
  • Określanie sposobu wyświetlania formularza 483
  • Usuwanie paska selektora rekordów 484
  • Inne właściwości formularzy 484
 • Dodawanie nagłówka lub stopki formularza 490
 • Korzystanie z właściwości sekcji 490
  • Właściwość Widoczny 490
  • Właściwość Wysokość 490
  • Właściwość Kolor tła 490
  • Właściwość Efekt specjalny 491
  • Właściwość Kiedy wyświetlać 491
  • Właściwości związane z drukowaniem 491
 • Zmiana układu formularza 491
  • Modyfikacja właściwości kontrolek 492
  • Określanie kolejności dostępu 492
  • Modyfikowanie formatu tekstu w kontrolce 493
  • Używanie narzędzia Lista pól do dodawania kontrolek 493
 • Przekształcanie formularza w raport 494

Rozdział 19. Praca z kontrolkami formularzy 495

 • Ustawianie właściwości kontrolek 496
  • Modyfikowanie właściwości domyślnych 497
  • Często używane kontrolki i właściwości 498
 • Tworzenie kontrolek obliczeniowych 502
 • Praca z podformularzami 503
 • Wskazówki z zakresu projektowania formularzy 504
  • Wykorzystanie właściwości Przechodzenie tabulatorami 504
  • Zliczanie pól wyboru 504
  • Techniki związane z polami kombi i polami list 504
 • Techniki zaawansowane 506
  • Kontrolki numeru strony i daty/godziny 506
  • Stosowanie kontrolki Obraz 507
  • Morfing kontrolek 508
  • Malarz formatów 509
  • Dodatkowa pomoc dla użytkowników 509
  • Dodawanie obrazów tła 510
  • Ograniczanie liczby rekordów wyświetlanych w formularzu 512
 • Korzystanie z kontrolki Karta 513
 • Pobieranie informacji za pomocą okien dialogowych 514
  • Projektowanie kwerend 515
  • Konfigurowanie przycisków poleceń 515
  • Wybór przycisku domyślnego 516
  • Konfiguracja przycisku Anuluj 516
  • Usunięcie menu sterowania 517
 • Projektowanie formularza od podstaw 517
  • Tworzenie prostego formularza 517
  • Tworzenie podformularza 518
  • Dodawanie podformularza 519
  • Modyfikowanie działania formularza 520
  • Modyfikowanie wyglądu formularza 522

Rozdział 20. Prezentowanie danych za pomocą raportów 525

 • Podstawowe informacje o raportach 525
  • Dostępne typy raportów 526
  • Różnice między raportami a formularzami 529
 • Tworzenie raportu od podstaw 529
  • Zdefiniowanie układu raportu 529
  • Gromadzenie danych 529
  • Tworzenie raportu za pomocą kreatora 530
  • Drukowanie lub wyświetlanie raportu 542
  • Zapisywanie raportów 544
 • Zagadnienia związane z raportami typu pasmowego 544
  • Sekcja nagłówka raportu 546
  • Sekcja nagłówka strony 546
  • Sekcja nagłówka grupy 547
  • Sekcja szczegółów 547
  • Sekcja stopki grupy 547
  • Sekcja stopki strony 548
  • Sekcja stopki raportu 548
 • Tworzenie raportu od podstaw 548
  • Tworzenie nowego raportu i wiązanie go z tabelą 550
  • Definiowanie rozmiaru i układu strony raportu 551
  • Umieszczanie kontrolek na raporcie 553
  • Zmiana rozmiaru sekcji 554
  • Praca z polami tekstowymi 555
  • Zmiana właściwości etykiet i pól tekstowych 560
  • Powiększanie i zmniejszanie pól tekstowych 562
  • Sortowanie i grupowanie danych 562
  • Sortowanie danych w obrębie grup 564
  • Wprowadzanie podziału na strony 567
 • Dopracowywanie wyglądu raportu 567
  • Modyfikowanie nagłówka strony 568
  • Tworzenie wyrażenia w nagłówku grupy 569
  • Tworzenie nagłówka raportu 570

Rozdział 21. Raporty w Accessie - techniki zaawansowane 573

 • Grupowanie i sortowanie danych 574
  • Alfabetyczne grupowanie danych 574
  • Grupowanie według przedziałów czasowych 578
  • Ukrywanie powtarzających się informacji 579
  • Ukrycie nagłówka strony 582
  • Nowa numeracja strony dla każdej grupy 583
 • Formatowanie danych 583
  • Tworzenie list numerowanych 583
  • Dodawanie list wypunktowanych 586
  • Dodawanie wyróżnienia w czasie wykonywania programu 589
  • Unikanie pustych raportów 591
  • Dodawanie linii pionowych pomiędzy kolumnami 591
  • Dodawanie pustego wiersza co n rekordów 593
  • Drukowanie stron nieparzystych i parzystych 594
  • Używanie różnych formatów w tym samym polu tekstowym 596
  • Centrowanie tytułu 597
  • Łatwe wyrównywanie etykiet kontrolek 597
  • Precyzyjne przemieszczanie kontrolek 597
 • Dodawanie danych 598
  • Dodawanie innych informacji do raportu 598
  • Dodanie nazwiska użytkownika do raportu związanego 599
 • Inne techniki 600
  • Wyświetlanie wszystkich raportów w polu kombi 600
  • Szybkie drukowanie danych z kwerendy 601
  • Używanie dwóch i więcej kolumn w raporcie 601
  • Wykorzystanie dwuprzebiegowego przetwarzania raportów 608
  • Przypisywanie unikatowych nazw do kontrolek 609

CZĘŚĆ VI. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W ACCESSIE 611

Rozdział 22. Korzystanie z makr programu Access 613

 • Wprowadzenie do makr 613
  • Tworzenie makr 614
  • Przypisanie makra do zdarzenia 616
 • Makra a bezpieczeństwo 617
  • Włączanie trybu bezpiecznego 617
  • Centrum zaufania 619
 • Makra z wieloma akcjami 620
 • Podmakra 623
 • Korzystanie z warunków 626
  • Otwieranie raportów za pomocą warunków 626
  • Wiele akcji w warunku 628
 • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych 629
  • Rozszerzanie utworzonego makra 629
  • Upraszczanie makr za pomocą zmiennych tymczasowych 631
  • Korzystanie ze zmiennych tymczasowych w kodzie VBA 633
 • Obsługa błędów i debugowanie makr 633
  • Akcja PrzyBłędzie 634
  • Obiekt MacroError 636
  • Debugowanie makr 637
 • Makra osadzone 638
 • Makra kontra kod VBA 640
  • Makra czy VBA? 641
  • Konwersja istniejących makr na kod VBA 641

Rozdział 23. Korzystanie z makr danych programu Access 643

 • Wprowadzenie do makr danych 644
 • Zdarzenia związane z tabelami 644
  • Zdarzenia "przed" 645
  • Zdarzenia "po" 646
 • Używanie konstruktora makr dla makr danych 647
 • Wykaz akcji 649
  • Przepływ sterowania programu 649
  • Bloki danych 649
  • Akcje danych 650
 • Tworzenie pierwszego makra danych 652
 • Zarządzanie obiektami makr 655
  • Zwijanie i rozwijanie elementów makr 655
  • Przenoszenie elementów makra 656
  • Zapisywanie makra jako XML 656
 • Ograniczenia makr danych 657

Rozdział 24. Podstawy programowania w języku VBA 659

 • Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications 659
 • Terminologia związana z językiem VBA 661
 • Wprowadzenie do pisania kodu w języku VBA 661
 • Tworzenie programów w języku VBA 662
  • Moduły i procedury 662
  • Korzystanie z okna kodu 668
 • Konstrukcje sterujące języka VBA 673
  • Instrukcje warunkowe 673
  • Pętle 678
 • Obiekty i kolekcje 680
  • Wprowadzenie do obiektów 680
  • Metody i właściwości 682
  • Instrukcja With 682
  • Instrukcja For Each 684
 • Przegląd edytora VBE 685
  • Okno Immediate 685
  • Project Explorer 686
  • Object Browser 687
  • Opcje edytora VBE 688

Rozdział 25. Typy danych i procedury w języku VBA 693

 • Zmienne 694
  • Nazewnictwo zmiennych 695
  • Deklarowanie zmiennych 696
 • Typy danych 700
  • Porównanie niejawnego i jawnego deklarowania zmiennych 701
  • Wymuszanie jawnego deklarowania zmiennych 703
  • Stosowanie konwencji nazewnictwa zmiennych 703
  • Zasięg i czas życia zmiennych 705
  • Stosowanie stałych 709
  • Stosowanie tablic 711
 • Procedury Sub i funkcje 716
  • Gdzie można utworzyć procedurę? 717
  • Wywoływanie procedur w języku VBA 717
  • Tworzenie procedur Sub 718
 • Tworzenie funkcji 721
  • Obsługa przekazywanych parametrów 722
  • Wywoływanie funkcji i przekazywanie parametrów 722
  • Tworzenie funkcji wyznaczającej kwotę podatku 724
 • Upraszczanie kodu za pomocą argumentów identyfikowanych przez nazwę 726

Rozdział 26. Model zdarzeń 729

 • Programowanie zdarzeń 730
  • W jaki sposób zdarzenia uruchamiają kod VBA? 730
  • Tworzenie procedur zdarzeń 731
 • Często używane zdarzenia 732
  • Procedury zdarzeń formularza 733
  • Procedury obsługi zdarzeń kontrolek 736
  • Procedury zdarzeń związane z raportami 737
  • Procedury zdarzeń dotyczących sekcji raportów 738
 • Kolejność zdarzeń 740
  • Często występujące sekwencje zdarzeń 740
  • Pisanie prostych procedur obsługi zdarzeń formularzy i kontrolek 742

Rozdział 27. Debugowanie aplikacji Accessa 747

 • Porządkowanie kodu VBA 748
 • Testowanie aplikacji 749
  • Testowanie funkcji 750
  • Kompilowanie kodu VBA 752
 • Tradycyjne techniki debugowania 754
  • Używanie instrukcji MsgBox 754
  • Korzystanie z instrukcji Debug.Print 758
 • Korzystanie z mechanizmów debugowania Accessa 759
  • Uruchamianie kodu w oknie Immediate 759
  • Wstrzymywanie wykonywania kodu z wykorzystaniem pułapek 760
  • Podgląd zmiennych w oknie Locals 766
  • Ustawianie czujek w oknie Watches 767
  • Czujki warunkowe 768
  • Używanie stosu wywołań 769
 • Przechwytywanie błędów w kodzie 770
  • Na czym polega przechwytywanie błędów? 771
  • Obiekt Err 773
  • Dodawanie obsługi błędów do procedur 773

CZĘŚĆ VII. ZAAWANSOWANE TECHNIKI PROGRAMOWANIA W ACCESSIE 775

Rozdział 28. Dostęp do danych za pomocą kodu VBA 777

 • Praca z danymi 777
 • Obiekty DAO 780
  • Obiekt DBEngine w DAO 781
  • Obiekt Workspace w DAO 782
  • Obiekt Database w DAO 782
  • Obiekt TableDef w DAO 783
  • Obiekty typu QueryDef w DAO 784
  • Obiekty typu Recordset w DAO 785
  • Obiekty typu Field (ze zbiorów rekordów) w DAO 789
 • Wprowadzenie do obiektów ADO 790
  • Obiekt Connection w ADO 791
  • Obiekt Command w ADO 792
  • Obiekt Recordset w ADO 794
 • Pisanie kodu VBA do aktualizowania tabeli 795
  • Aktualizacja pól rekordu z zastosowaniem ADO 796
  • Aktualizacja pola obliczeniowego w rekordzie 798
  • Wstawienie nowego rekordu 803
  • Usuwanie rekordu 803
  • Usuwanie powiązanych rekordów znajdujących się w kilku tabelach 804

Rozdział 29. Zaawansowany dostęp do danych z wykorzystaniem kodu VBA 807

 • Wyszukiwanie danych w formularzach za pomocą niezwiązanych pól kombi 807
  • Wykorzystanie metody FindRecord 809
  • Wykorzystywanie zakładek 811
 • Filtrowanie danych formularza 814
  • Filtrowanie za pomocą kodu 814
  • Wykorzystanie kwerend 815

Rozdział 30. Dostosowywanie wstążek 823

 • Hierarchia wstążki 823
  • Kontrolki dla wstążek 824
  • Specjalne mechanizmy wstążki 827
 • Modyfikowanie domyślnej wstążki 828
 • Praca z paskiem narzędzi Szybki dostęp 830
 • Tworzenie niestandardowych wstążek 832
  • Proces tworzenia wstążki 832
  • Korzystanie z wywołań zwrotnych w języku VBA 833
 • Tworzenie niestandardowej wstążki 835
  • Krok 1.: Projektowanie wstążki i rozwijanie kodu w XML-u 835
  • Krok 2.: Pisanie procedur wywołań zwrotnych 837
  • Krok 3.: Tworzenie tabeli USysRibbons 838
  • Krok 4.: Dodawanie kodu w XML-u do tabeli USysRibbons 838
  • Krok 5.: Określenie niestandardowych właściwości wstążki użytkownika 840
 • Podstawowy XML-owy kod wstążki 841
 • Dodawanie kontrolek do wstążki 843
  • Określanie atrybutu imageMso 843
  • Kontrolka etykiety 844
  • Przycisk 845
  • Separator 846
  • Pola wyboru 846
  • Kontrolka Lista rozwijana 847
  • Przycisk rozdzielenia 849
 • Wiązanie wstążek z formularzami i raportami 850
 • Całkowite usuwanie wstążek 852

Rozdział 31. Dystrybucja aplikacji Accessa 853

 • Definiowanie opcji bieżącej bazy danych 854
  • Opcje aplikacji 854
  • Opcje nawigacji 858
  • Opcje wstążki i paska narzędzi 860
  • Opcje autokorekty nazw 860
 • Tworzenie aplikacji 861
  • Budowanie aplikacji zgodnie ze specyfikacją 861
  • Dokumentacja aplikacji 863
  • Testowanie aplikacji przed dystrybucją 864
 • Dopracowywanie aplikacji 866
  • Nadanie aplikacji spójnego wyglądu i wrażenia 866
  • Dodawanie popularnych, profesjonalnych komponentów 867
  • Ułatwienie uruchamiania aplikacji 876
 • Dodatkowa ochrona aplikacji 877
  • Przechwytywanie błędów wszystkich procedur języka Visual Basic 878
  • Oddzielanie tabel od pozostałej części aplikacji 881
  • Tworzenie formularzy odpornych na błędy 881
  • Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkownika 882
  • Korzystanie z opcji /runtime 882
  • Szyfrowanie i kodowanie bazy danych 883
  • Zabezpieczanie kodu Visual Basica 884
 • Zabezpieczanie środowiska 887
  • Ustawianie opcji startowych w kodzie 887
  • Blokada omijania opcji startowych 888
  • Ustawianie wartości właściwości 889
  • Pobieranie wartości właściwości 890

Rozdział 32. Integracja Accessa z SharePointem 891

 • Wprowadzenie do SharePointa 891
 • Witryny SharePointa 892
  • Dokumenty SharePointa 892
  • Listy SharePointa 893
 • Współużytkowanie danych Accessa z SharePointem 894
  • Dołączanie list SharePointa 895
  • Importowanie list SharePointa 897
  • Eksportowanie tabel Accessa do SharePointa 898
  • Przenoszenie tabel Accessa do SharePointa 900
 • Korzystanie z szablonów SharePointa 903

Skorowidz 905

powrót
 
Produkty Podobne
Access 2019 PL. Biblia
MOS 2016 Study Guide for Microsoft Access
Access 2016 PL. Kurs
Access 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne
ABC Access 2016 PL
Access 2010 PL. Biblia
Microsoft Access 2013 Inside Out
MOS 2013 Study Guide for Microsoft Access (Exam 77-424)
Zestaw 4 książek krok po kroku (Word 2013 + Excel 2013 + PowerPoint 2013 + Access 2013)
Microsoft Access 2013 Krok po kroku
Więcej produktów