Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Active Directory dla Microsoft Windows Server 2003 Język: 1

8388440527

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Stan Reimer and Mike Mulcare
Liczba_stron 400
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-06-01
Poziom Średnio zaawansowani
Szczegółowy podręcznik przeznaczony dla projektantów i administratorów implementujących usługi katalogowe w przedsiębiorstwie.
Niniejsza pozycja książkowa skupia się na szczegółowej technicznej ekspertyzie potrzebnej do implementacji i optymalizacji infrastruktory usług katalogowych firmy Microsoft. Dwóch ekspertów z zakresu usługi Active Directory przeprowadza Czytelnika poprzez zaawansowane zagadnienia projektowania i wdrażania usługi w środowisku systemu Windows Server 2003, dzięki czemu może dogłębnie zrozumieć składniki architektury, rzeczywistą funkcjonalność oraz leżące u podstaw koncepcje usługi katalogowej Active Directory. Zarówno przy aktualizowaniu systemu Microsoft Windows NT lub wersji późniejsze, jak i przy wykonywaniu czystej instalacji, książka prezentuje najlepsze sposoby wykorzystania możliwości usługi Active Directory, dzięki czemu można zapewnić zwiększoną wydajność i funkcjonalność sieci.

Spis tabel        xi
Dedykacje        xii
Podziękowania        xii
Wstęp
Jaka jest struktura niniejszej książki?        xiii
Konwencje stosowane w książce        xvi
Przegląd Active Directory Windows Server

Część I

1        Pojęcia Active Directory         3
Ewolucja usług katalogowych Microsoftu         3
LAN Manager dla OS/2 i MS-DOS        3
Windows NT i SAM         4
Windows 2000 i Active Directory        5
Domeny Windows Server 2003 i Active Directory         7
Otwarte standardy Active Directory         7
Hierarchie X.500         7
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)        9
Kluczowe cechy i korzyści Active Directory         10
Scentralizowany katalog        10
Pojedyncza rejestracja w systemie         10
Oddelegowana administracja        11
Interfejs wspólnego zarządzania        11
Zintegrowane bezpieczeństwo        11
Skalowalność        12
Co nowego w Active Directory Windows Server 2003         12
Użytkownicy Active Directory i ulepszenia komputerów        12
Poziomy funkcjonalności        12
Przemianowanie domeny        13
Partycje katalogu aplikacji        13
Dodatkowy kontroler domeny instalowany z zapasowego medium        13
Dezaktywacja obiektów schematu        14
Blokowanie kompresji replikacji ruchu między różnymi lokalizacjami        14
Brak konieczności globalnego katalogu w celu logowania         14
Udoskonalenia replikacji członkostwa grupowego         14
Ulepszenia selektora obiektów w interfejsie użytkownika (UI)         15
Mechanizm usuwania przestarzałych obiektów         15
Obsługa inetOrgPerson         15
Podsumowanie        15
2        Składniki Active Directory         17
Fizyczna struktura usługi Active Directory         17
Składnica danych katalogowych        17
Kontrolery domeny        18
Serwery wykazu globalnego         18
Wzorce operacji        20
Transfer ról wzorca operacji         22
Schemat        23
Logiczna struktura usługi Active Directory        28
Partycje Active Directory        28
Domeny        31
Drzewa domeny        32
Lasy        33
Relacje Zaufania        34
Lokacje        37
Jednostki organizacyjne        39
Podsumowanie        42
3        System nazw domen Active Directory (DNS)         43
Przegląd DNS        43
Hierarchiczna przestrzeń nazw        44
Rozproszona baza danych         44
Proces rozwiązywania nazw        45
Rekordy zasobów        46
Domeny DNS, strefy i serwery         47
DNS i Active Directory dla Windows Server 2003         54
Usługa lokalizacji DNS        54
Ulepszenia DNS        61
Podsumowanie        66
4        Replikacja i lokacje usługi Active Directory         67
Model replikacji usługi Active Directory         67
Wzbogacenia replikacji w usłudze Active Directory dla systemu Windows Server 2003         69
Replikacja wewnątrzlokacyjna i międzylokacyjna         70
Replikacja wewnątrzlokacyjna         70
Replikacja międzylokacyjna         71
Opóźnienie replikacji         72
Replikacja pilna         72
Generacja topologii replikacji         73
Sprawdzania spójności informacji (KCC)        73
Obiekty połączenia         73
Topologia replikacji wewnątrzlokacyjnej         75
Replikacja globalnego wykazu         79
Topologia replikacji międzylokacyjnej         80
Proces replikacji         82
Typy aktualizacji         82
Replikacja zmian         82
Konfiguracja replikacji międzylokacyjnej         88
Tworzenie dodatkowych lokacji         88
Łącza lokacji         89
Mostki łączy lokacji        90
Protokoły transportu replikacji         91
Konfiguracja serwerów czołowych         92
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z replikacją         93
Podsumowanie        94
Implementacja Active Directory


Część II
 
5        Projektowanie struktury usługi Active Directory         97
Projektowanie struktury lasu         97
Lasy a projekt usługi Active Directory         98
Pojedynczy las czy wiele lasów         99
Definiowanie własności lasu         102
Zasady kontroli zmiany lasu         103
Projektowanie struktury domeny         103
Domeny i projekt usługi Active Directory         103
Określenie ilości domen         104
Projektowanie domeny głównej lasu         106
Projektowanie hierarchii domen         107
Drzewa domeny i zaufania        109
Zmiana hierarchii domen         111
Definiowanie własności domeny         111
Projektowanie infrastruktury DNS         112
Analiza istniejącej infrastruktury DNS         112
Projekt przestrzeni nazw         112
Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych         123
Jednostki organizacyjne i projekt usługi Active Directory         123
Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych         125
Tworzenie projektu jednostek organizacyjnych         126
Projektowanie topologii lokacji         128
Lokacje i projekt usługi Active Directory         128
Infrastruktura sieci i projekt lokacji         129
Tworzenie projekt lokacji         129
Projektowanie lokalizacji serwera         132
Podsumowanie        135
6        Instalacja usługi Active Directory        137
Warunki wstępne instalacji usługi Active Directory        137
Dysk twardy        138
Połączenia sieci         138
DNS        139
Uprawnienia administracyjne         140
Opcje instalacji usługi Active Directory         141
Kreator konfigurowania serwera         141
Kreator Instalacji Usługi Active Directory (Dcpromo.exe)        142
Instalacja nienadzorowana         142
Używanie Kreatora Konfiguracji Serwera         142
Używanie Kreatora Instalacji Usługi Active Directory         144
Kompatybilność z systemem operacyjnym         144
Domena i typy kontrolerów domeny         145
Nadanie nazwy domenie         146
Lokalizacje plików         148
Zweryfikować czy zainstalować serwer DNS         149
Wybór domyślnych uprawnień dla obiektów grup i użytkowników         150
Kończenie instalacji         151
Przeprowadzanie instalacji nienadzorowanej         152
Instalacja usługi Active Directory z przywróconych plików kopii zapasowej         154
Usuwanie usługi Active Directory        155
Usuwanie dodatkowych kontrolerów domeny         157
Usuwanie ostatniego kontrolera domeny         157
Nienadzorowane usuwanie usługi Active Directory        158
Podsumowanie         158
7        Migracja do usługi Active Directory        159
Ścieżki migracji        160
Ścieżka migracji związana z aktualizacją domeny         161
Ścieżka migracji związana z restrukturyzacją domeny         162
Ścieżka restrukturyzacji poprzedzonej migracją         165
Określanie ścieżki migracji         165
Kryteria decyzyjne ścieżki migracji        166
Wybór ścieżki aktualizacji        166
Wybór ścieżki restrukturyzacji domeny         168
Wybór ścieżki restrukturyzacji poprzedzonej aktualizacją         169
Przygotowanie migracji do usługi Active Directory        171
Planowanie migracji         171
Testowanie planu migracji         176
Przeprowadzanie migracji pilotowej         176
Aktualizowanie domeny         177
Aktualizacja systemu Windows NT Server 4        177
Aktualizacja z Windows 2000 Server        184
Restrukturyzacja domeny        187
Tworzenie nieskazitelnego lasu         188
Migracja kont domenowych         192
Migracja domen zasobów         196
Restrukturyzacja poprzedzona aktualizacją         200
Konfiguracja relacji zaufania między lasami         201
Podsumowanie        204
 

Część III
Administrowanie usługą Active Directory dla Windows Server 2003
8        Bezpieczeństwo usługiActive Directory        207
Podstawy bezpieczeństwa usługi Active Directory         207
Podmioty zabezpieczeń         208
Listy kontroli dostępu         208
Tokeny dostępu        209
Uwierzytelnianie        209
Autoryzacja        210
Bezpieczeństwo protokołu Kerberos         210
Wprowadzenie do protokołu Kerberos        211
Uwierzytelnianie oparte o protokół Kerberos         212
Delegacja uwierzytelniania         218
Konfiguracja protokołu Kerberos w systemie Windows Server 2003        219
Integracja z Infrastrukturą kluczy publicznych         220
Integracja z kartami inteligentnymi         223
Współdziałanie z innymi systemami protokołu Kerberos         224
Bezpieczeństwo NTLM         225
Podsumowanie        226
9        Delegowanie administracji usługą Active Directory        227
Uprawnienia obiektów usługi Active Directory         227
Uprawnienia standardowe         228
Uprawnienia specjalne         229
Dziedziczenie uprawnień         233
Uprawnienia efektywne        235
Własność obiektów Active Directory         237
Inspekcja użycia uprawnień administracyjnych         239
Delegowanie zadań administracyjnych         241
Narzędzia przystosowane do delegowania administracji         243
Dostosowanie konsoli MMC         243
Tworzenie bloku zadań do administracji         245
Planowanie delegowania administracji         245
Podsumowanie        246
10        Zarządzanie obiektami usługi Active Directory         247
Zarządzanie użytkownikami         247
Obiekty użytkowników         247
Obiekty typu inetOrgPerson        250
Konta kontaktów        252
Zarządzanie grupami         253
Typy grup         253
Zasięg grupy        254
Tworzenie projektu grupy zabezpieczeń         256
Zarządzanie komputerami         259
Zarządzanie obiektami drukarek         260
Publikowanie drukarek w usłudze Active Directory        261
Zarządzanie opublikowanymi folderami udostępnionymi         263
Ulepszenia administracji usługą Active Directory dla Windows Server 2003        264
Podsumowanie        265
11        Wprowadzenie do zasad grupy        267
Przegląd zasad grupy         268
Implementacja zasad grupy         271
Tworzenie obiektów GPO        271
Administracja obiektami zasad grupy         273
Aplikacja i dziedziczenie zasad grupy         273
Modyfikacja domyślnych zasad grupy         275
Przetwarzanie zasad grupy         279
Delegowanie administracji obiektami GPO        283
Implementowanie zasad grupy między domenami i lasami         284
Narzędzia do zarządzania zasadami grupy         285
Narzędzie RSoP         285
Narzędzie GPResult        286
Narzędzie GPUpdate        286
Konsola zarządzania zasadami grupy         287
Projekt zasad grupy         288
Podsumowanie        289
12        Używanie zasad grupy do zarządzania oprogramowaniem        291
Technologia instalatora Windows         292
Tworzenie pliku .msi         292
Rozpowszechnianie oprogramowaniaprzy użyciu zasad grupy         293
Rozmieszczanie aplikacji         293
Używanie zasad grupy do dystrybucji aplikacji nieinstalowanych przy pomocy Instalatora Windows        297
Konfigurowanie właściwości pakietu oprogramowania         298
Ustawienia domyślnych właściwości instalacji oprogramowania         299
Instalowanie niestandardowych pakietów oprogramowania         300
Aktualizowanie istniejącego pakietu oprogramowania         301
Zarządzanie kategoriami oprogramowania         303
Konfigurowanie aktywacji rozszerzenia plików         304
Usuwanie oprogramowania przy użyciu zasad grupy         305
Używanie zasad grupy do konfiguracji Instalatora Windows         305
Planowanie dystrybucji oprogramowania przy użyciu zasad grupy         308
Ograniczenia w używaniu zasad grupy do zarządzania oprogramowaniem         311
Podsumowanie        312
13        Używanie zasad grupy do zarządzania komputerami        313
Zarządzanie komputerem przy pomocy zasad grupy         315
Zarządzanie danymi użytkownika i ustawieniami profilu         316
Zarządzanie profilami użytkowników         317
Przekierowanie foldera        320
Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń w zasadach grupy         323
Konfigurowanie zasad zabezpieczeń na poziomie domeny         324
Konfigurowanie innych ustawień zabezpieczeń         327
Zasady ograniczeń oprogramowania         329
Szablony zabezpieczeń        331
Szablony administracyjne        335
Używanie skryptów do zarządzania środowiskiem użytkownika         338
Podsumowanie        339
 

Część IV
Obsługa usługi Active Directory dla Windows Server 2003
14        Monitorowanie i obsługa usługi Active Directory        343
Monitorowanie usługi Active Directory        343
Po co monitorować usługę Active Directory?        344
Jak monitorować usługę Active Directory        345
Co monitorować?        356
Obsługa bazy danych Active Directory         357
Usuwanie elementów zbędnych         357
Defragmentacja w trybie online         358
Defragmentacja w trybie offline bazy danych usługi Active Directory         359
Zarządzanie bazą danych usługi Active Directory przy użyciu narzędzia Ntdsutil        360
Podsumowanie        362
15        Odtwarzanie po awarii         363
Planowanie na wypadek awarii         363
Przechowywanie danych w usłudze Active Directory         364
Tworzenie kopii zapasowych usługi Active Directory        366
Przywracanie usługi Active Directory        368
Przywracanie usługi Active Directory poprzez utworzenie nowego kontrolera domeny         368
Przeprowadzanie nieautorytatywnego przywracania         371
Przeprowadzanie przywracania autorytatywnego         373
Przywracanie informacji Sysvol         375
Przywracanie wzorców operacji oraz serwerów wykazu globalnego         376
Podsumowanie        381
Indeks        383

powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016
Więcej produktów