Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Excel

Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL Język: 1

978-83-283-4467-9

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Conrad Carlberg
Liczba_stron 600
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-08-31
Analiza statystyczna.

Microsoft Excel 2016 PL


Microsoft Excel jest naprawdę wszechstronnym narzędziem. Umożliwia tworzenie raportów, inteligentnych modeli, a także prowadzenie złożonych analiz statystycznych. Profesjonalni badacze, studenci i biznesmeni, którzy zajmują się analizą danych i statystyką, właśnie Excela traktują jako ulubione narzędzie pracy. Osiągnięcie biegłości w posługiwaniu się nim wymaga odrobiny wysiłku, jednak zdobyta w ten sposób wiedza okazuje się bardzo przydatna!


Niniejsza książka jest bardzo praktycznym przewodnikiem po analizie statystycznej i funkcjach statystycznych Excela. Dzięki licznym przykładom nauczysz się dobierać właściwe narzędzia do rozwiązania konkretnego problemu. Dowiesz się, jak korzystać z korelacji, regresji i analizy wariancji oraz kowariancji. Zastosujesz Excela do testowania hipotez statystycznych z zastosowaniem rozkładów normalnych, dwumianowych, t-Studenta i F-Snedecora. Zapoznasz się ze znaczeniem najważniejszych pojęć statystycznych i unikniesz typowych błędów. W tym wydaniu książki uwzględniono nowe funkcje, które pojawiły się w Excelu 2016. Dowiesz się, do czego służą i jak je można wykorzystać.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • podstawowe pojęcia w statystyce, statystyce opisowej i wnioskowaniu statystycznym
 • ważniejsze funkcje statystyczne Excela
 • testy z, testy t i dodatek Analiza danych Excela
 • histogramy i wykresy w Excelu
 • analiza wariancji i kowariancji oraz metody regresji

  Wstęp (13)

  • Stosowanie Excela do analizy statystycznej (13)
   • Czytelnicy i Excel (14)
   • Porządkowanie terminów (15)
   • Upraszczanie spraw (16)
   • Zły produkt? (17)
   • Odwracanie kota ogonem (19)
  • Co zawiera książka? (20)

  1. Zmienne i wartości (21)

  • Zmienne i wartości (21)
   • Zapisywanie danych w postaci list (22)
   • Korzystanie z list (23)
  • Skale pomiarowe (25)
   • Skale nominalne (25)
   • Skale liczbowe (27)
   • Określanie wartości przedziałowych na podstawie wartości tekstowych (28)
  • Graficzna prezentacja zmiennych liczbowych w Excelu (31)
   • Graficzna prezentacja dwóch zmiennych (31)
  • Pojęcie rozkładów liczebności (33)
   • Stosowanie rozkładów liczebności (36)
   • Budowanie rozkładu liczebności na podstawie próby (40)
   • Tworzenie symulowanych rozkładów liczebności (49)

  2. Jak się skupiają wartości (51)

  • Obliczanie średniej arytmetycznej (53)
   • Funkcje, argumenty i wyniki (54)
   • Formuły, wyniki i formaty (56)
   • Minimalizowanie rozproszenia (58)
  • Obliczanie mediany (64)
   • Decyzja o użyciu mediany (65)
   • Stabilna czy raczej odporna? (66)
  • Obliczanie wartości modalnej (67)
   • Otrzymywanie wartości modalnej kategorii za pomocą formuły (73)
  • Od tendencji centralnej do rozrzutu (80)

  3. Rozrzut - jak się rozpraszają wartości (81)

  • Mierzenie rozproszenia za pomocą rozstępu (82)
   • Rozstęp a liczebność próby (84)
   • Zmienność na bazie rozstępu (85)
  • Koncepcja odchylenia standardowego (87)
   • Dopasowanie do standardu (88)
   • Myślenie w kategoriach odchyleń standardowych (89)
  • Obliczanie odchylenia standardowego i wariancji (91)
   • Podnoszenie odchyleń do kwadratu (94)
   • Parametry populacji i przykładowe statystyki (95)
   • Dzielenie przez N-1 (96)
  • Obciążoność estymatora a stopnie swobody (98)
  • Funkcje Excela do mierzenia rozproszenia (100)
   • Funkcje odchylenia standardowego (100)
   • Funkcje wariancji (101)

  4. Jak zmienne wspólnie się zmieniają - korelacja (103)

  • Pojęcie korelacji (103)
   • Wyznaczanie współczynnika korelacji (105)
   • Korzystanie z funkcji WSP.KORELACJI() (112)
   • Korzystanie z narzędzi analitycznych (115)
   • Korzystanie z narzędzia Korelacja (117)
   • Korelacja nie oznacza przyczynowości (120)
  • Stosowanie korelacji (122)
   • Usuwanie efektów skali (123)
   • Korzystanie z funkcji Excela (125)
   • Prognozowanie wartości (127)
   • Szacowanie funkcji regresji (129)
  • Stosowanie funkcji REGLINW() do regresji wielorakiej (131)
   • Łączenie predyktorów (131)
   • Najlepsza kombinacja liniowa (133)
   • Pojęcie współdzielonej zmienności (136)
   • Dodatek techniczny: algebra macierzowa i regresja wieloraka w Excelu (138)

  5. Tworzenie wykresów (141)

  • Właściwości wykresów w Excelu (142)
   • Osie wykresów (142)
   • Wartości daty a oś kategorii (144)
   • Inne wartości liczbowe a oś kategorii (146)
  • Histogramy (148)
   • Używamy tabeli przestawnej do zliczania obiektów (148)
   • Używamy zaawansowanego filtra i funkcji CZĘSTOŚĆ() (151)
   • Histogram jako część dodatku Analiza danych (154)
   • Histogram na palecie wykresów (154)
   • Serie danych i ich adresy (156)
  • Wykresy pudełkowe (157)
   • Obserwacje odstające (160)
   • Badamy asymetrię (160)
   • Porównujemy rozkłady (160)

  6. Jak zmienne są wspólnie klasyfikowane - tabele kontyngencji (163)

  • Jednowymiarowe tabele przestawne (163)
   • Przeprowadzanie testu statystycznego (167)
  • Stawianie założeń (173)
   • Dobór losowy (173)
   • Niezależność elementów (175)
   • Wzór na prawdopodobieństwo w rozkładzie dwumianowym (175)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.DWUM.ODWR() (177)
  • Dwuwymiarowe tabele przestawne (183)
   • Prawdopodobieństwa i zdarzenia niezależne (187)
   • Sprawdzanie niezależności klasyfikacji (189)
   • O regresji logistycznej (195)
  • Efekt Yulea i Simpsona (196)
  • Podsumowanie funkcji ?2 (199)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.CHI() (199)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.CHI.PS() i ROZKŁAD.CHI() (200)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.CHI.ODWR() (202)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.CHI.ODWR.PS() i ROZKŁAD.CHI.ODW() (202)
   • Korzystanie z funkcji CHI.TEST() i TEST.CHI() (203)
   • Stosowanie mieszanych i bezwzględnych odwołań do obliczenia oczekiwanych częstości (204)
   • Korzystanie z wyświetlania indeksu tabeli przestawnej (205)

  7. Praca z rozkładem normalnym w Excelu (207)

  • Opis rozkładu normalnego (207)
   • Charakterystyki rozkładu normalnego (207)
   • Standaryzowany rozkład normalny (213)
  • Funkcje Excela dla rozkładu normalnego (214)
   • Funkcja ROZKŁ.NORMALNY() (214)
   • Funkcja ROZKŁ.NORMALNY.ODWR() (216)
  • Przedziały ufności i rozkład normalny (220)
   • Znaczenie przedziału ufności (220)
   • Konstruowanie przedziału ufności (221)
   • Funkcje arkusza Excela, które wyznaczają przedziały ufności (225)
   • Korzystanie z funkcji UFNOŚĆ.NORM() I UFNOŚĆ() (226)
   • Korzystanie z funkcji UFNOŚĆ.T() (229)
   • Zastosowanie dodatku Analiza danych do przedziałów ufności (230)
   • Przedziały ufności i testowanie hipotez (232)
  • Centralne twierdzenie graniczne (233)
   • O pewnej osobliwości tabel przestawnych słów kilka (234)
   • Upraszczanie spraw (235)
   • Ulepszanie spraw (238)

  8. Prawdomówność statystyki (239)

  • Kontekst wnioskowania statystycznego (240)
   • Zapewnienie trafności wewnętrznej (241)
   • Zagrożenia trafności wewnętrznej (243)
  • Problemy z dokumentacją Excela (247)
  • Test F z dwiema próbami dla wariancji (249)
   • Po co przeprowadzać ten test? (250)
  • Replikowalność badań (262)
  • Uwagi końcowe (265)

  9. Testowanie różnic pomiędzy średnimi - podstawy (267)

  • Testowanie średnich - przesłanki (268)
   • Stosowanie testu z (270)
   • Stosowanie błędu standardowego średniej (272)
   • Tworzenie wykresów (277)
  • Stosowanie testu t zamiast testu z (285)
   • Definiowanie reguły decyzyjnej (287)
   • Pojęcie mocy statystycznej (292)

  10. Testowanie różnic pomiędzy średnimi - dalsze zagadnienia (299)

  • Stosowanie funkcji Excela ROZKŁ.T() i ROZKŁ.T.ODWR() do weryfikacji hipotez (300)
   • Hipotezy jednostronne a hipotezy dwustronne (300)
   • Dobieranie funkcji rozkładu t-Studenta w Excelu do stawianych hipotez (302)
   • Uzupełnienie obrazu za pomocą funkcji ROZKŁ.T() (310)
  • Korzystanie z funkcji T.TEST() (311)
   • Stopnie swobody w funkcjach Excela (312)
   • Równe i nierówne liczebności grup (312)
   • Składnia funkcji T.TEST() (315)
  • Korzystanie z narzędzi do testów t w dodatku Analiza danych (329)
   • Wariancje grupowe w testach t (329)
   • Wizualizacja mocy statystycznej (335)
   • Kiedy unikać testów t (336)

  11. Testowanie różnic pomiędzy średnimi - analiza wariancji (337)

  • Dlaczego nie testy t? (338)
  • Koncepcja analizy wariancji (340)
   • Dzielenie wyników (340)
   • Porównywanie wariancji (343)
   • Test F (348)
  • Stosowanie funkcji F arkusza Excela (352)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.F() i ROZKŁ.F.PS() (352)
   • Korzystanie z funkcji ROZKŁ.F.ODWR() i ROZKŁAD.F.ODW() (353)
   • Rozkład F (355)
  • Nierówne liczebności grup (357)
  • Procedury porównań wielokrotnych (358)
   • Procedura Scheffégo (360)
   • Planowane kontrasty ortogonalne (365)

  12. Analiza wariancji - dalsze zagadnienia (369)

  • Czynnikowa analiza wariancji (369)
   • Inne przesłanki dla zastosowania wielu czynników (371)
   • Korzystanie z narzędzia do dwuczynnikowej analizy wariancji (373)
  • Znaczenie interakcji (376)
   • Istotność statystyczna interakcji (377)
   • Obliczanie efektu interakcji (379)
  • Problem nierównych liczebności grup (384)
   • Powtarzane obserwacje - analiza dwuczynnikowa bez powtórzeń (387)
  • Funkcje i narzędzia Excela - ograniczenia i rozwiązania (388)
   • Modele mieszane (390)
   • Moc testu F (390)

  13. Planowanie eksperymentu a ANOVA (393)

  • Czynniki skrzyżowane i czynniki zagnieżdżone (393)
   • Prawidłowy opis eksperymentu (395)
   • Czynniki uciążliwe (397)
  • Czynniki stałe i czynniki losowe (397)
   • Narzędzia ANOVA dostępne w dodatku Analiza danych (399)
   • Układ danych (402)
  • Wyznaczamy wartości statystyki F (403)
   • Dostosowujemy dodatek Analiza danych do czynników losowych (403)
   • Idea testu F (404)
   • Model mieszany: wybór postaci mianownika (406)
   • Dostosowujemy dodatek Analiza danych do czynników zagnieżdżonych (408)
   • Układ danych dla schematu zagnieżdżonego (409)
   • Sumy kwadratów (410)
   • Statystyka F dla czynnika zagnieżdżającego (411)
  • Bloki zrandomizowane (412)
   • Interakcja między czynnikami a blokami (413)
   • Test nieaddytywności Tukeya (415)
   • Zwiększamy moc statystyczną (418)
   • Bloki: stałe czy losowe? (419)
  • Schemat czynnikowy split-plot (420)
   • Tworzymy schemat split-plot (420)
   • Analiza schematu split-plot (422)

  14. Moc statystyczna (427)

  • Kontrola ryzyka (428)
   • Testy jednostronne i dwustronne (428)
   • Zmiana liczebności próby (429)
   • Wizualizacja mocy testu (429)
  • Moc statystyczna testów t (433)
   • Test dwustronny (434)
   • Testy jednostronne (437)
   • Zwiększanie rozmiaru próby (438)
   • Test t dla grup zależnych (439)
  • Parametr niecentralności w rozkładzie F (441)
   • Oszacowania wariancji (442)
   • Parametr niecentralności a funkcja gęstości prawdopodobieństwa (446)
  • Obliczamy moc testu F (448)
   • Wyznaczamy wartość dystrybuanty rozkładu F (449)
   • Wykorzystanie mocy testu do optymalizacji liczebności próby (450)

  15. Analiza regresji wielorakiej i rekodowanie zmiennych nominalnych - podstawy (455)

  • Regresja wieloraka a analiza wariancji (456)
   • Stosowanie rekodowania zmiennych (458)
   • Rekodowanie zmiennych - ogólne zasady (459)
   • Inne sposoby kodowania (461)
  • Regresja wieloraka a alokacja wariancji (461)
   • Gładkie przejście od analizy wariancji do regresji (464)
   • Znaczenie rekodowania zmiennych (467)
  • Rekodowanie zmiennych w Excelu (469)
  • Korzystanie z narzędzia Regresja w Excelu do analizy grup o nierównych liczebnościach (472)
  • Rekodowanie zmiennych, regresja i schematy czynnikowe w Excelu (474)
   • Stosowanie kontroli statystycznej z korelacjami semicząstkowymi (476)
   • Stosowanie kwadratów współczynników korelacji semicząstkowej do otrzymania prawidłowej sumy kwadratów (478)
  • Stosowanie funkcji REGLINW() zamiast kwadratów współczynników korelacji semicząstkowej (479)
   • Praca z resztami (482)
   • Stosowanie bezwzględnego i względnego adresowania Excela do wyznaczania kwadratów współczynników korelacji semicząstkowej (484)

  16. Analiza regresji wielorakiej i rekodowanie zmiennych nominalnych - dalsze zagadnienia (489)

  • Analiza niezrównoważonych schematów czynnikowych za pomocą regresji wielorakiej (490)
   • W schemacie zrównoważonym zmienne nie są skorelowane (491)
   • W schemacie niezrównoważonym zmienne są skorelowane (493)
   • Kolejność zmiennych w schemacie zrównoważonym nie jest istotna (494)
   • Kolejność zmiennych w schemacie niezrównoważonym jest istotna (497)
   • Wahające się udziały wariancji (499)
  • Schematy eksperymentalne, badania obserwacyjne i korelacja (500)
  • Kompletny zestaw wyników funkcji REGLINP() (504)
  • Tajniki funkcji REGLINP() (511)
   • Jak działa REGLINP() (512)
   • Współczynniki regresji (514)
   • Sumy kwadratów dla regresji oraz reszt (518)
   • Statystyki diagnostyczne regresji (521)
   • Jak funkcja REGLINP() radzi sobie ze współliniowością (525)
   • Restrykcje zerowe na wyraz wolny (531)
   • Excel 2007 (532)
  • Nierówne liczebności grup w prawdziwym eksperymencie (540)
  • Nierówne liczebności grup w badaniach obserwacyjnych (543)

  17. Analiza kowariancji - podstawy (547)

  • Cele analizy kowariancji (548)
   • Większa moc (548)
   • Redukcja obciążenia (549)
  • Stosowanie analizy kowariancji w celu zwiększenia mocy statystycznej (549)
   • Analiza wariancji nie znajduje znaczącej różnicy średnich (550)
   • Dodawanie zmiennej towarzyszącej do analizy (552)
  • Testowanie średniego współczynnika regresji (560)
  • Usuwanie obciążenia - inny przypadek (563)

  18. Analiza kowariancji - dalsze zagadnienia (569)

  • Korygowanie średnich za pomocą funkcji REGLINP() i rekodowania zmiennych (569)
  • Rekodowanie zmiennych a skorygowane średnie grup (575)
  • Wielokrotne porównania po analizie kowariancji (578)
   • Metoda Scheffégo (579)
   • Kontrasty planowane (584)
  • Analiza kowariancji wielorakiej (586)
   • Decyzja o zastosowaniu wielu zmiennych towarzyszących (586)
   • Dwie zmienne towarzyszące - przykład (587)
  • Kiedy nie stosować metody ANCOVA (589)
   • Grupy zdeterminowane (589)
   • Ekstrapolacja (591)

  Skorowidz (593)

powrót
 
Produkty Podobne
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V
Microsoft Excel 2019: VBA i makra
Zrozumieć Excela. VBA - makra i funkcje
Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy
Excel 2019 PL. Biblia
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Excel 2019 PL w biurze i nie tylko
VBA dla Excela 2019 PL. 234 praktyczne przykłady
Zestaw Excel 2019 (Przetwarzanie danych + Analiza i modelowanie danych)
Zrozumieć Excela. Funkcje i wyrażenia
Więcej produktów