Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Android

Android Studio. Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji Język: 1

978-83-283-2009-3

Cena Brutto: 67.00

Cena netto: 63.81

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Adam Gerber, Clifton Craig
Liczba_stron 392
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2016-03-05

Android Studio

Wygodne i efektywne tworzenie aplikacji
Platforma Android dynamicznie powiększa swój udział w rynku. Jej niewątpliwymi zaletami są modułowa architektura, wysoka elastyczność i otwarty charakter systemu. Na świecie działają miliardy urządzeń pracujących pod kontrolą Androida i z pewnością będzie ich coraz więcej. A programiści, którzy zdobędą umiejętność efektywnego pisania atrakcyjnych aplikacji w tym systemie, będą mogli spokojnie patrzeć w świetlaną przyszłość.

Niniejszy podręcznik stanowi wyczerpujące źródło do nauki obsługi środowiska Android Studio — efektywnego, intuicyjnego, potężnego i niezwykle wygodnego IDE. Opisano tu m.in. wszystkie istotne narzędzia tego środowiska, system kontroli wersji Git i skrypty Gradle oraz ich integrację z IDE. Dodatkowo przedstawiono techniki tworzenia i rozwijania aplikacji w Androidzie. Książka zawiera cztery pełne przykładowe projekty, udostępnione do pobrania z publicznego repozytorium Git.

Dzięki tej książce:
 • płynnie i bezproblemowo rozpoczniesz pisanie aplikacji w Android Studio
 • zaczniesz korzystać z systemu kontroli wersji Git
 • nauczysz się stosować skrypty Gradle
 • będziesz używać frameworka Android Wear
 • nauczysz się testować aplikacje i debugować kod za pomocą Android Studio
 • dowiesz się, jak najskuteczniej zarządzać wieloma podprojektami
 • poznasz zasady analizy i refaktoryzowania kodu
 • O autorach
 • O redaktorze technicznym
 • Podziękowania
 • Wprowadzenie
  • Małe jest piękne
  • Zalety Androida
  • Android Studio jest rewolucyjny
  • Ekosystem narzędzi Android
  • Android i Java
  • Przesiadka z Eclipse i ADT
  • Konwencje stosowane w książce
 • Rozdział 1 Wprowadzenie do Android Studio
  • Instalacja JDK w systemie Windows
   • Pobieranie JDK w systemie Windows
   • Uruchomienie instalacji w systemie Windows
   • Konfiguracja zmiennych środowiskowych
  • Instalacja JDK w systemie Mac OS
   • Pobieranie JDK w systemie Mac OS
   • Uruchomienie instalacji w systemie Mac OS
   • Konfiguracja JDK w systemie Mac OS
  • Instalacja Android Studio
  • Tworzenie pierwszego projektu HelloWorld
  • Użycie Android Virtual Device Manager
  • Uruchomienie aplikacji HelloWorld w AVD
  • Uruchamianie aplikacji HelloWorld na urządzeniu
  • Podsumowanie
 • Rozdział 2 Poruszanie się po Android Studio
  • Edytor
   • Zakładki edytora
   • Margines
   • Pasek znaczników
   • Przyciski narzędzi
   • Wygląd domyślny
  • Okna narzędzi nawigacyjnych
   • Okno narzędzia Project
   • Okno narzędzia Structure
   • Okno narzędzia Favorities
   • Okno narzędzia TODO
  • Pasek głównego menu
  • Pasek narzędziowy
  • Pasek nawigacyjny
  • Pasek statusu
  • Typowe operacje
   • Zaznaczanie tekstu
   • Polecenia cofania i przywracania
   • Znajdowanie ostatnio otwieranych plików
   • Przemieszczanie się po ostatnich operacjach nawigacyjnych
   • Kopiowanie, wycinanie i wklejanie
  • Menu kontekstowe
  • Uzyskiwanie pomocy
  • Poruszanie się po IDE przy użyciu klawiatury
   • Polecenie Select In
   • Polecenie Class
   • Polecenie File
   • Polecenie Line
   • Polecenie Related File
   • Polecenie Last Edit Location
   • Polecenie Type Hierarchy
   • Polecenie Declaration
  • Znajdowanie i zastępowanie tekstu
   • Polecenie Find
   • Polecenie Find in Path
   • Polecenie Replace
   • Polecenie Replace in Path
  • Podsumowanie
 • Rozdział 3 Programowanie w Android Studio
  • Zawijanie kodu
  • Uzupełnianie kodu
  • Komentowanie kodu
  • Wykorzystanie generowania kodu
   • Konstruktor
   • Metody ustawiające i pobierające
   • Przesłanianie metod
   • Metoda toString()
   • Delegowanie metod
  • Wstawianie szablonów działających na żywo
  • Przenoszenie kodu
  • Odpowiedni styl kodu
   • Polecenie Auto-Indent Lines
   • Polecenie Rearrange Code
   • Polecenie Reformat Code
   • Polecenie Surround With
  • Podsumowanie
 • Rozdział 4 Refaktoryzacja kodu
  • Operacja Rename
  • Operacja Change Signature
  • Operacja Type Migration
  • Operacja Move
  • Operacja Copy
  • Operacja Safe Delete
  • Operacje wydobywania
   • Operacja Extract Variable
   • Operacja Extract Constant
   • Operacja Extract Field
   • Operacja Extract Parameter
   • Operacja Extract Method
  • Zaawansowana refaktoryzacja
   • Operacje Push Members Down i Pull Members Up
   • Operacja Replace Inheritance with Delegation
   • Operacja Encapsulate Fields
   • Operacja Wrap Method Return Value
   • Operacja Replace Constructor with Factory Method
   • Operacja Convert Anonymous to Inner
  • Podsumowanie
 • Rozdział 5 Laboratorium przypomnienia, część I
  • Tworzenie nowego projektu
  • Inicjalizacja repozytorium Git
  • Tworzenie interfejsu użytkownika
   • Korzystanie z edytora wizualnego
   • Edycja pliku XML zawierającego układ graficzny
   • Dodanie usprawnień wizualnych
   • Dodanie elementów do ListView
   • Utworzenie menu paska akcji
  • Zapewnienie trwałości przypomnień
   • Model danych
   • Niskopoziomowe API SQLite
  • Podsumowanie
 • Rozdział 6 Laboratorium przypomnienia, część II
  • Dodawanie i usuwanie przypomnień
  • Reagowanie na interakcję użytkownika
   • Własne okna dialogowe
  • Utworzenie menu kontekstowego z wyborem wielu elementów
   • Obsługa wcześniejszych wersji API
   • Dodanie kontekstowego trybu akcji
  • Implementacja dodawania, edycji i usuwania przypomnień
   • Planowanie własnego okna dialogowego
   • Od planów do kodu
   • Utworzenie własnego okna dialogowego
   • Dodanie własnej ikony
  • Podsumowanie
 • Rozdział 7 Wprowadzenie do narzędzia Git
  • Instalacja Git
  • Ignorowanie plików
  • Dodawanie plików
  • Klonowanie przykładowej aplikacji Przypomnienia
   • Klonowanie i rozwidlanie
   • Przeglądanie historii zmian repozytorium
   • Odgałęzienia
  • Programowanie w osobnej gałęzi
   • Tworzenie rewizji i rozgałęzień w Git
   • Gdzie jest polecenie cofnięcia?
   • Łączenie gałęzi
   • Zmiana historii poleceniem Reset
   • Operacja Git Rebase
   • Odłączenie od gałęzi
   • Referencje względne
   • Rozwiązywanie konfliktów w trakcie operacji zmiany bazy
   • Zdalne repozytoria Git
    • Model pobierania kontra model wysyłania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 8 Projektowanie układu komponentów aplikacji
  • Klasa Activity
  • Klasy View i ViewGroup
   • Okno podglądu
   • Wysokość i szerokość
   • Tryb projektowania
   • Komponent FrameLayout
   • Komponent LinearLayout
   • Komponent RelativeLayout
   • Zagnieżdżanie komponentów
   • Komponent ListView
  • Wskazówki dotyczące projektowania układu graficznego aplikacji
   • Obsługa różnych wielkości ekranu
   • Łączymy wszystko razem
  • Fragmenty
  • Podsumowanie
 • Rozdział 9 Laboratorium waluty, część I
  • Specyfikacja aplikacji
  • Inicjalizacja repozytorium Git
  • Modyfikacja układu aktywności MainActivity
  • Definiowanie kolorów
  • Zastosowanie kolorów w układzie graficznym
  • Tworzenie i stosowanie stylów
  • Utworzenie klasy JSONParser
  • Utworzenie aktywności ekranu powitalnego
  • Pobieranie kodów walut w formacie JSON
  • Uruchamianie MainActivity
  • Podsumowanie
 • Rozdział 10 Laboratorium waluty, część II
  • Definicja składowych klasy MainActivity
  • Rozpakowanie kodów walut z paczki
  • Utworzenie menu opcji
  • Implementacja zachowania dla elementów menu
  • Utworzenie układu spinner_closed
  • Powiązanie mCurrencies z listami
  • Przeniesienie zachowania list rozwijanych do MainActivity
  • Utworzenie menedżera ustawień
  • Znalezienie pozycji na podstawie kodu
  • Wydobycie kodu waluty z całego tekstu
  • Implementacja współdzielonych ustawień
  • Obsługa naciśnięcia przycisku
  • Przechowywanie klucza API
  • Pobranie klucza API
  • Klasa CurrencyConverterTask
   • Metoda onPreExecute()
   • Metoda doInBackground()
   • Metoda onPostExecute()
  • Selektor przycisku
  • Ikona aplikacji i jej tytuł
  • Podsumowanie
 • Rozdział 11 Testowanie i analiza
  • Utworzenie nowego testu instrumentacyjnego
   • Definicja metod setUp() i tearDown()
   • Definicja wywołania zwrotnego w MainActivity
   • Definicja metod testujących
   • Uruchomienie testu instrumentacji
   • Naprawa błędu
  • Użycie narzędzia Monkey
  • Korzystanie z narzędzi analitycznych
   • Inspekcja kodu
   • Analiza zależności
   • Analiza stosu wywołań
  • Podsumowanie
 • Rozdział 12 Debugowanie
  • Dziennik zdarzeń
   • Użycie narzędzia logcat
   • Zapis danych w dzienniku
  • Polowanie na błędy!
   • Korzystanie z debugera interaktywnego
   • Obliczanie wyrażenia
   • Wykorzystanie stosu wywołań
   • Elementy narzędzia interaktywnego debugera
   • Przeglądarka punktów wstrzymania
   • Warunkowe punkty wstrzymania
  • Podsumowanie
 • Rozdział 13 Narzędzie Gradle
  • Składnia Gradle
  • System budowania aplikacji IntelliJ
  • Podstawowe zagadnienia systemu budowania Gradle
   • Struktura skryptu Gradle dla Androida
   • Zależności projektu
  • Laboratorium projekt prognozy pogody
  • Zależności od bibliotek systemu Android
   • Zależność od bibliotek Javy
   • Biblioteki zewnętrzne
  • Otwieranie starszych projektów
  • Podsumowanie
 • Rozdział 14 Dodatkowe narzędzia Android SDK
  • Android Device Monitor
   • Zakładka Threads
   • Zakładka Heap
   • Zakładka Allocation Tracker
   • Zakładka Network Statistics
   • Przeglądarka hierarchii
  • Integracja monitora Androida
   • Zakładka Memory
   • Narzędzie Method Trace
   • Narzędzie Allocation Tracker
   • Wykonywanie zrzutów ekranu
  • Edytor nawigacji
   • Projektowanie interfejsu użytkownika
   • Pierwsze kroki w edytorze nawigacji
   • Łączenie aktywności
  • Terminal
   • Uzyskanie listy urządzeń
   • Instalacja APK
   • Pobranie pliku
   • Wysłanie pliku
   • Przekazywanie portów
  • Narzędzia chmury Google
   • Utworzenie części klienckiej
   • Utworzenie modułu serwerowego
   • Połączenie wszystkich elementów
   • Wdrożenie na serwerach Google App Engine
  • Podsumowanie
 • Rozdział 15 Laboratorium Android Wear
  • Konfiguracja środowiska
   • Instalacja sterowników urządzenia
   • Konfiguracja narzędzi SDK
   • Konfiguracja urządzenia wirtualnego Wear
   • Konfiguracja sprzętu Android Wear
    • Włączenie trybu programisty
    • Włączenie debugowania Bluetooth
  • Tworzenie projektu MegaDroid
   • Optymalizacja związana z technologią ekranu
   • Tworzenie usługi WatchFace
    • Rejestracja usługi
   • Inicjalizacja zasobów i stylów
   • Zarządzanie aktualizacjami zegara
   • Rysowanie tarczy i wskazówek
  • Podsumowanie
 • Rozdział 16 Dostosowywanie Android Studio do własnych potrzeb
  • Style kodu
  • Wygląd, kolory i czcionki
  • Skróty klawiaturowe
  • Makra
  • Szablony kodu i plików
  • Menu i paski narzędziowe
  • Moduły dodatkowe
  • Podsumowanie
powrót
 
Produkty Podobne
Android Studio. Tworzenie aplikacji mobilnych
Programowanie aplikacji dla Androida. The Big Nerd Ranch Guide. Wydanie III
Android Cookbook, 2nd Edition
Wydajne aplikacje dla systemu Android. Programuj szybko i efektywnie
Android. Wprowadzenie do programowania aplikacji. Wydanie V
Android Database Best Practices
Android 6 dla programistów. Techniki tworzenia aplikacji. Wydanie III
Gradle Recipes for Android
Android Studio w 24 godziny. Wygodne programowanie dla platformy Android. Wydanie IV
Android. Programowanie aplikacji. Rusz głową!
Więcej produktów