Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ .NET

ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych Język: 1

978-83-246-1128-7

Cena Brutto: 119.00

Cena netto: 113.33

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Randy Connolly
Liczba_stron 928
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2008-03-11
Poziom All Levels

Poznaj nowoczesne technologie tworzenia aplikacji sieciowych

 • Jak wykorzystywać kontrolki .NET?
 • W jaki sposób pobierać i wyświetlać dane z bazy?
 • Jak zabezpieczać i personalizować aplikacje?

Wprowadzenie na rynek technologii .NET 2.0 zrewolucjonizowało sposób projektowania i tworzenia aplikacji internetowych. Arsenał programistów wzbogacił się o narzędzia cechujące się niespotykaną dotychczas wydajnością i elastycznością. Potężna biblioteka gotowych komponentów, nowe mechanizmy dostępu do danych, udoskonalone techniki zabezpieczania i personalizowania aplikacji oraz ich uruchamiania w środowisku produkcyjnym -- wszystko to sprawiło, że budowanie nowoczesnych systemów działających w sieci stało się łatwe i szybkie. Jednak wraz ze wzrostem możliwości wzrosła także ilość wiedzy, którą musi przyswoić sobie programista zamierzający korzystać z technologii .NET 2.0.

Książka "ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych" to doskonały podręcznik, za którego pomocą opanujesz niesamowite możliwości platformy .NET 2.0 w zakresie budowania systemów sieciowych. Dowiesz się, jak działają aplikacje ASP.NET, jak tworzyć formularze na stronach WWW i korzystać ze standardowych kontrolek udostępnianych przez platformę .NET 2.0. Nauczysz się łączyć aplikacje z bazami danych za pomocą mechanizmu ADO.NET oraz wyświetlać dane na stronach z wykorzystaniem kontrolek. Przeczytasz także o technikach projektowania złożonych aplikacji, o zarządzaniu sesjami, zabezpieczaniu aplikacji, stosowaniu mechanizmów personalizacji oraz wdrażaniu aplikacji w środowisku produkcyjnym.

 • Tworzenie formularzy
 • Model zdarzeń ASP.NET
 • Stosowanie kontrolek serwera .NET
 • Obsługa wyjątków
 • Zarządzanie wyglądem witryny WWW
 • Operacje na danych z wykorzystaniem ADO.NET
 • Projektowanie aplikacji .NET
 • Uwierzytelnianie użytkowników
 • Tworzenie usług sieciowych
 • Technologia ASP.NET AJAX

Opanuj do perfekcji zasady wykorzystywania technologii .NET 2.0
w programowaniu aplikacji sieciowych!

ASP.NET 2.0. Projektowanie aplikacji internetowych -- spis treści

O autorze (15)

Wstęp (17)

Część I ASP.NET (23)

Rozdział 1. Wstęp do ASP.NET (25)

 • Dlaczego ASP.NET? (25)
  • Statyczna a dynamiczna zawartość stron WWW (26)
  • Konkurencyjne dynamiczne technologie serwera (26)
  • Zalety ASP.NET (29)
 • .NET Framework (30)
  • Składniki .NET Framework (31)
  • Wykonywanie .NET (35)
 • Formularze WWW ASP.NET (36)
  • Język C# (40)
  • Struktura aplikacji internetowej (41)
 • Visual Studio 2005 (43)
  • Projekty WWW Visual Studio (45)
  • Opcje serwera WWW (45)
 • Samouczek: tworzenie formularzy WWW ASP.NET (48)
  • Tworzenie witryny WWW w Visual Studio (48)
  • Dodawanie nowego formularza WWW (50)
  • Dodawanie kodu HTML do formularza WWW (50)
  • Dodawanie logiki programowej (57)
  • Obsługa błędów (60)
  • Użycie debugera Visual Studio (63)
 • Podsumowanie (66)
 • Ćwiczenia (66)
 • Najważniejsze zagadnienia (66)
 • Odnośniki (67)

Rozdział 2. Sposób działania ASP.NET (69)

 • Model zdarzeń ASP.NET (69)
  • Przesłanie danych (71)
  • Stan widoku oraz stan kontrolki (73)
  • Cykl życia strony (74)
 • Kompilacja kodu ASP.NET (85)
  • Kolejność kompilacji (88)
 • Klasa Page (90)
  • Request (90)
  • Response (91)
  • Server (92)
 • Cykl życia aplikacji ASP.NET (93)
  • Użytkownik żąda przesłania zasobu ASP.NET z serwera (93)
  • Tworzenie podstawowych obiektów ASP.NET dla żądania (98)
  • Przypisywanie obiektu HttpApplication do żądania (99)
  • Przetwarzanie żądania z użyciem potoku HttpApplication (101)
 • Podsumowanie (104)
 • Ćwiczenia (104)
 • Najważniejsze zagadnienia (104)
 • Odnośniki (105)

Rozdział 3. Wykorzystanie standardowych kontrolek serwera WWW (107)

 • Wprowadzenie do kontrolek serwera (107)
  • Kontrolki HTML serwera (108)
  • Kontrolki serwera WWW (108)
  • Kontrolki sprawdzające poprawność (108)
  • Kontrolki użytkownika (109)
  • Własne kontrolki serwera (109)
 • Przegląd kontrolek serwera WWW (109)
  • Wspólne składniki (109)
  • Programowe manipulowanie właściwościami (113)
 • Najważniejsze standardowe kontrolki serwera WWW (115)
  • Kontrolka Label (115)
  • Kontrolka Literal (117)
  • Kontrolka TextBox (119)
  • Kontrolki przycisków (122)
  • Kontrolka CheckBox (128)
  • Kontrolka RadioButton (131)
  • Kontrolki list (132)
  • Kontrolka Image (141)
  • Kontrolka ImageMap (143)
  • Kontrolka HyperLink (146)
  • Kontrolka HiddenField (147)
  • Kontrolka Table (149)
  • Kontrolka Calendar (156)
 • Podsumowanie (171)
 • Ćwiczenia (171)
 • Najważniejsze zagadnienia (172)
 • Odnośniki (172)

Rozdział 4. Dodatkowe standardowe kontrolki serwera WWW (173)

 • Przegląd dodatkowych standardowych kontrolek serwera WWW (173)
 • Kontrolka Panel (175)
 • Kontrolki MultiView oraz View (182)
  • Nawigacja pomiędzy widokami (185)
  • Tworzenie paneli z zakładkami przy użyciu MultiView (185)
 • Kontrolka Wizard (190)
  • Zastosowanie kontrolki Wizard (194)
  • Opis układu kreatora Wizard (196)
  • Dostosowywanie kreatora (198)
  • Obsługa zdarzeń kreatora (206)
 • Kontrolka FileUpload (208)
  • Przetwarzanie przesłanego pliku (211)
  • Ograniczanie wielkości przesyłanego pliku (212)
 • Kontrolka PlaceHolder (212)
  • Tworzenie przeglądarki plików (213)
 • Kontrolka AdRotator (220)
  • Plik XML z danymi reklam (221)
  • Wyświetlanie reklam z bazy danych (222)
  • Programowanie kontrolki AdRotator (223)
 • Kontrolka XML (224)
  • Tworzenie pliku XSLT (226)
  • Programowanie kontrolki XML (228)
 • Podsumowanie (233)
 • Ćwiczenia (235)
 • Najważniejsze zagadnienia (236)
 • Odnośniki (236)

Rozdział 5. Obsługa wyjątków i kontrolki sprawdzania poprawności (237)

 • Obsługa błędów (237)
  • Obsługa wyjątków .NET (238)
  • Obsługa wyjątków na poziomie klasy przy wykorzystaniu bloku try...catch (239)
  • Obsługa wyjątków na poziomie strony (242)
  • Obsługa wyjątków na poziomie aplikacji (243)
 • Użycie kontrolek serwera sprawdzających poprawność (249)
  • Proces kontroli poprawności formularza w ASP.NET (251)
  • Kontrolka RequiredFieldValidator (257)
  • Kontrolka ValidationSummary (258)
  • Kontrolka CompareValidator (260)
  • Kontrolka RangeValidator (262)
  • Kontrolka RegularExpressionValidator (263)
  • Kontrolka CustomValidator (270)
  • Grupy kontroli poprawności (275)
 • Podsumowanie (280)
 • Ćwiczenia (280)
 • Najważniejsze zagadnienia (282)
 • Odnośniki (282)

Rozdział 6. Dostosowywanie wyglądu witryny i zarządzanie nim (283)

 • Zmiana wyglądu kontrolek serwera (283)
  • Zastosowanie wspólnych właściwości formatujących (283)
  • Użycie CSS dla kontrolek (285)
  • Właściwości wyglądu, CSS i ASP.NET (290)
 • Użycie tematów i motywów (290)
  • Definiowanie motywów (292)
  • Tworzenie tematów w Visual Studio (292)
  • Stosowanie tematu (294)
  • Jak działają tematy (294)
  • Przesłanianie tematów (295)
  • Motywy nazwane (296)
  • Tematy i obrazy (297)
  • Tematy i CSS (297)
  • Dynamiczne ustawianie tematu (300)
  • Tworzenie przykładowej strony z dwoma tematami (302)
 • Strony wzorcowe (310)
  • Definiowanie strony wzorcowej (313)
  • Zagnieżdżone strony wzorcowe (316)
  • Jak działają strony wzorcowe? (318)
  • Programowanie strony wzorcowej (320)
  • Strony wzorcowe i tematy (322)
 • Kontrolki użytkownika (328)
  • Tworzenie i modyfikacja kontrolek użytkownika (328)
  • Dodawanie danych i funkcji do kontrolki użytkownika (330)
 • Podsumowanie (331)
 • Ćwiczenia (332)
 • Najważniejsze zagadnienia (333)
 • Odnośniki (333)

Rozdział 7. Nawigacja w witrynie ASP.NET (335)

 • Przedstawienie nawigacji w witrynie ASP.NET (335)
  • Model dostawcy (337)
 • Mapa witryny XML (337)
  • Korzystanie z mapy witryny XML (340)
  • Programowanie mapy witryny (343)
  • Korzystanie z różnych map witryny (345)
  • Inne funkcje mapy witryny (348)
 • Kontrolka SiteMapPath (348)
  • Nadawanie stylu kontrolce SiteMapPath (349)
  • Integracja ciągów zapytania z SiteMapPath (353)
 • Kontrolka Menu (356)
  • Zastosowanie kontrolki Menu (358)
  • Zmiana wyglądu kontrolki Menu (361)
  • Obsługa zdarzeń menu (369)
 • Kontrolka TreeView (375)
  • Opis kontrolki TreeView (376)
  • Zastosowanie kontrolki TreeView (378)
  • Zmiana wyglądu kontrolki TreeView (380)
  • Zastosowanie innych danych w kontrolce TreeView (382)
  • Odpowiadanie na zdarzenia kontrolki TreeView (386)
 • Podsumowanie (392)
 • Ćwiczenia (392)
 • Najważniejsze zagadnienia (392)
 • Odnośniki (394)

Część II Operacje na danych (395)

Rozdział 8. Łączenie i reprezentacja danych (397)

 • Podstawy dołączania danych (397)
  • Jak korzystać z dołączania danych? (398)
  • Co może być źródłem danych? (398)
 • Wykorzystanie kolekcji (400)
  • Interfejsy kolekcji (400)
  • Użycie standardowych kolekcji (401)
  • ArrayList (405)
  • Typy ogólne (408)
  • Kolekcje słownikowe (412)
  • Tworzenie własnych kolekcji ogólnych (414)
 • DataSet (418)
  • Użycie obiektu DataTable (419)
  • Zastosowanie obiektu DataSet (425)
  • Relacje między obiektami DataTable (429)
  • Integracja XML z DataSet (431)
 • Wybór kontenera danych (438)
  • Kolekcje .NET jako kontenery danych (439)
  • Własne kolekcje jako kontenery danych (439)
  • Obiekty DataSet jako kontenery danych (440)
  • Typowane obiekty DataSet jako kontenery danych (441)
 • Podsumowanie (442)
 • Ćwiczenia (442)
 • Najważniejsze zagadnienia (443)
 • Odnośniki (443)

Rozdział 9. Zastosowanie ADO.NET (445)

 • Wprowadzenie do ADO.NET (445)
  • Wybór dostawcy danych (449)
  • Klasy dostawcy danych (449)
 • Klasy DbConnection (450)
  • Ciągi połączenia (450)
  • Programowanie DbConnection (451)
  • Przechowywanie ciągów połączenia (454)
  • Pule połączeń (455)
 • Klasy DbCommand (455)
  • Tworzenie obiektu DbCommand (456)
  • Polecenia SQL do pobierania, dodawania, modyfikowania i usuwania danych (457)
  • Procedury składowane (458)
  • Wykonywanie połączeń za pomocą obiektu DbCommand (459)
  • Wykorzystanie klasy DbParameter (460)
  • Użycie transakcji (463)
 • Klasy DbDataReader (467)
  • Programowanie DbDataReader (468)
  • Niejawne zamykanie połączenia (470)
  • Samouczek: odczytywanie i modyfikowanie danych (471)
 • Klasy DbDataAdapter (479)
  • Wypełnianie obiektu DataSet (480)
  • Modyfikowanie danych (483)
 • Tworzenie kodu ADO.NET niezależnego od dostawcy danych (485)
 • Kontrolki źródła danych (488)
  • Użycie parametrów (491)
  • Modyfikowanie danych (494)
  • Jak działają kontrolki źródeł danych? (494)
  • Użycie ObjectDataSource (495)
 • Podsumowanie (505)
 • Ćwiczenia (505)
 • Najważniejsze zagadnienia (506)
 • Odnośniki (507)

Rozdział 10. Kontrolki danych (509)

 • Wprowadzenie do wielowartościowych kontrolek danych (509)
  • Zrozumieć szablony (513)
  • Wyrażenia wiązania danych (513)
 • Kontrolka DataList (517)
  • Używanie szablonów ogólnych (520)
  • Łączenie stron za pomocą kontrolki DataList (523)
 • Kontrolka Repeater (524)
 • Kontrolka FormView (526)
  • Przechodzenie między rekordami (529)
  • Modyfikowanie danych (532)
 • Kontrolka DetailsView (540)
  • Dostosowywanie pól kontrolki DetailsView (541)
  • Modyfikowanie danych kontrolki DetailsView (546)
 • Kontrolka GridView (550)
  • Dostosowywanie kolumn kontrolki GridView (550)
  • Wybieranie wierszy (560)
  • Stronicowanie w kontrolce GridView (565)
  • Sortowanie w kontrolce GridView (568)
  • Edycja danych w kontrolce GridView (570)
  • Pozostałe funkcje kontrolki GridView (574)
 • Podsumowanie (581)
 • Ćwiczenia (581)
 • Najważniejsze zagadnienia (582)
 • Odnośniki (583)

Rozdział 11. Projektowanie oraz implementacja aplikacji sieciowych (585)

 • Projektowanie aplikacji (586)
  • Korzystanie z warstw (587)
  • Skutki podziału na warstwy (589)
 • Model dwuwarstwowy (590)
 • Model trójwarstwowy (592)
  • Projektowanie oraz implementacja obiektu biznesowego (594)
  • Programowe używanie obiektu biznesowego (602)
  • Używanie obiektów biznesowych z kontrolką ObjectDataSource (603)
 • Model czterowarstwowy (606)
  • Projektowanie architektury czterowarstwowej (606)
  • Modyfikowanie warstwy dostępu do danych (609)
  • Tworzenie złożonej encji domeny (613)
  • Tworzenie warstwy logiki aplikacji (615)
  • Użycie architektury w warstwie prezentacji (618)
 • Podsumowanie (627)
 • Ćwiczenia (628)
 • Najważniejsze zagadnienia (628)
 • Odnośniki (629)

Rozdział 12. Zarządzanie stanem w środowisku ASP.NET (631)

 • Stan przechowywany po stronie klienta (632)
  • Stan widoku (632)
  • Stan kontrolek (636)
  • Pola ukryte (636)
  • Łańcuchy zapytań (636)
  • Cookies (637)
 • Stan aplikacji (638)
  • Plik Global.asax (639)
 • Stan sesji (641)
  • Jak działa stan sesji? (642)
  • Dostawcy stanu sesji (644)
  • Właściwości profilu (650)
 • Pamięć podręczna środowiska ASP.NET (650)
  • Buforowanie danych aplikacji (651)
  • Zależności pamięci podręcznej (655)
  • Buforowanie zwracanych stron (657)
 • Podsumowanie (660)
 • Ćwiczenia (660)
 • Najważniejsze zagadnienia (661)
 • Odnośniki (661)

Część III Implementacja aplikacji sieciowych (663)

Rozdział 13. Bezpieczeństwo, członkostwo i zarządzanie rolami (665)

 • Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa w środowisku ASP.NET (666)
  • Omówienie bezpieczeństwa w serwerze IIS (667)
  • Proces bezpieczeństwa w środowisku ASP.NET (670)
  • Bezpieczeństwo bazujące na uprawnieniach kodu oraz poziomy zaufania środowiska ASP.NET (672)
  • Uwierzytelnianie w środowisku ASP.NET (675)
 • Uwierzytelnianie formularzy (676)
  • Korzystanie z uwierzytelniania formularzy (676)
  • Tworzenie formularza logowania (679)
  • Jak działa uwierzytelnianie formularzy? (684)
  • Używanie biletów uwierzytelniania bez cookies (687)
 • Model dostawcy (689)
  • Architektura modelu dostawcy (690)
  • Tworzenie dostawców niestandardowych (692)
 • Członkostwo (699)
  • Omówienie systemu członkowskiego (699)
  • Konfiguracja dostawcy SqlMembershipProvider (700)
  • Używanie interfejsu API członkostwa (702)
 • Zarządzanie rolami (708)
  • Dostawca ról (709)
  • Zarządzanie rolami (709)
  • Używanie interfejsu API zarządzania rolami (712)
 • Kontrolki logowania (717)
  • Kontrolka Login (718)
  • Kontrolka LoginName (723)
  • Kontrolka LoginStatus (723)
  • Kontrolka LoginView (724)
  • Kontrolka ChangePassword (726)
  • Kontrolka PasswordRecovery (727)
  • Kontrolka CreateUserWizard (729)
 • Podsumowanie (729)
 • Ćwiczenia (730)
 • Najważniejsze zagadnienia (731)
 • Odnośniki (732)

Rozdział 14. Personalizacja za pomocą profili oraz składników Web Part (733)

 • Profile środowiska ASP.NET (733)
  • Definiowanie profili (734)
  • Użycie danych profilu (735)
  • Jak działają profile? (739)
  • Zapisywanie i odczytywanie danych profilu (741)
  • Używanie typów niestandardowych (742)
  • Praca z użytkownikami anonimowymi (745)
  • Kiedy używać profili? (749)
 • Składniki Web Part (751)
  • Składniki Web Part, strefy Web Part oraz menedżer składników Web Part (753)
  • Tworzenie składników Web Part i korzystanie z nich (756)
  • Konstruowanie składników Web Part z kontrolek użytkownika (762)
  • Tworzenie składników Web Part na podstawie kontrolek niestandardowych (766)
  • Zmiana trybów wyświetlania (769)
  • Tryb projektowania (771)
  • Tryb katalogu (773)
  • Tryb edycji (774)
  • Połączenia składników Web Part (780)
 • Podsumowanie (791)
 • Ćwiczenia (792)
 • Najważniejsze zagadnienia (793)
 • Odnośniki (794)

Rozdział 15. Usługi WWW (795)

 • Wprowadzenie do usług WWW (795)
  • Zalety usług WWW (797)
 • Konsumowanie usług WWW (798)
  • Jak konsumować usługę WWW za pomocą programu Visual Studio? (799)
  • Konsumowanie usług WWW w kontrolce użytkownika (803)
  • Konsumowanie usługi WWW Amazon (806)
  • Konsumowanie usług WWW a wydajność (814)
  • Asynchroniczne usługi WWW (817)
 • Tworzenie usług WWW (822)
  • Tworzenie prostej usługi z cytatami (824)
  • Testowanie usługi z cytatami (828)
  • Tworzenie fasady usługi WWW dla klasy biznesowej lub klasy logiki aplikacji (830)
  • Wskazówki dotyczące tworzenia usług WWW (831)
 • Podsumowanie (833)
 • Ćwiczenia (833)
 • Najważniejsze zagadnienia (834)
 • Odnośniki (834)

Rozdział 16. Internacjonalizacja i wdrażanie (837)

 • Internacjonalizacja aplikacji WWW (837)
  • Wprowadzenie do plików z zasobami (839)
  • Generowanie plików z zasobami (839)
  • Lokalizacja plików z zasobami (843)
  • Zasoby globalne (848)
  • Ustawienia kultury na poziomie strony (849)
 • Wdrażanie (854)
  • Ręczne kopiowanie plików z komputera programisty na komputer docelowy (855)
  • Prekompilacja witryn WWW (857)
  • Tworzenie programu instalacyjnego za pomocą narzędzia Web Setup Project (861)
 • Podsumowanie (867)
 • Ćwiczenia (867)
 • Najważniejsze zagadnienia (867)
 • Odnośniki (868)

Dodatki (869)

Dodatek A Rzut oka na technologię ASP.NET AJAX (871)

Skorowidz (893)

powrót
 
Produkty Podobne
Programuj z .NET. Praktyka ponad teorią
Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET
AngularJS for .NET Developers in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Microsoft .NET: Architecting Applications for the Enterprise, 2nd Edition
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Język C# 2010 i platforma .NET 4.0
Programming ASP.NET MVC 4
Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight
XAML Developer Reference
Więcej produktów