Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ .NET

ASP.NET AJAX Server Controls. Zaawansowane programowanie w nurcie .NET Framework 3.5. Microsoft .NET Development Series Język: 1

978-83-246-2089-0

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Adam Calderon, Joel Rumerman
Liczba_stron 584
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2009-07-14
Poziom All Levels

Poznaj najlepsze techniki implementowania własnych kontrolek serwera frameworka ASP.NET

 • Jak skonstruować niezależne od przeglądarek skrypty JavaScript?
 • Jak zbudować własne, niestandardowe usługi aplikacji?
 • Jak zarządzać relacjami komponentów z elementami modelu DOM?

Kontrolki serwera pozwalają umieszczać dane dotyczące wyglądu przeglądarki i funkcjonalności serwera w spójnych obiektach wielokrotnego użytku. Można je stosować nie tylko na wielu stronach tej samej aplikacji szkieletu ASP.NET, ale także w wielu różnych aplikacjach tego frameworka. Oferuje on mnóstwo gotowych, zarówno wyjątkowo prostych, jak i złożonych kontrolek serwera. Co więcej -- z jego pomocą można również tworzyć własne kontrolki, posiadające funkcjonalności, których nie zaimplementowano w kontrolkach już istniejących. Jak wykorzystać ten potencjał ASP.NET?

Książka "ASP.NET AJAX Server Controls. Zaawansowane programowanie w nurcie .NET Framework 3.5" zawiera szczegółowe wyjaśnienia i instrukcje, jak korzystać z frameworka ASP.NET AJAX w procesie tworzenia kontrolek serwera, obejmujących funkcjonalność frameworka AJAX. Dzięki temu podręcznikowi poznasz wewnętrzne mechanizmy i możliwości rozszerzania frameworka ASP.NET AJAX. Nauczysz się konstruować interaktywne kontrolki przy użyciu elementów zestawu narzędzi AJAX Control Toolkit oraz budować własne, niestandardowe usługi aplikacji.

 • Programowanie w języku JavaScript
 • Obsługa błędów
 • Łańcuchy, zmienne i argumenty funkcji
 • Programowanie biblioteki Microsoft AJAX Library
 • Dziedziczenie i implementacja interfejsu
 • Typy wyliczeniowe
 • Kontrolki
 • Obiekt Sys. Application
 • Dodawanie funkcji klienckich do kontrolek serwera
 • Lokalizacja we frameworku ASP.NET AJAX
 • Wytwarzanie kontrolek w środowisku częściowej komunikacji zwrotnej
 • Usługi aplikacji
 • Architektura strony klienckiej i architektura serwera

Nie ograniczaj się -- twórz i dodawaj własne funkcjonalności AJAX do kontrolek serwera!

ASP.NET AJAX Server Controls. Zaawansowane programowanie w nurcie .NET Framework 3.5. Microsoft .NET Development Series -- spis treści

Słowo wstępne (13)

Przedmowa (15)

Podziękowania (23)

O autorach (27)

I: Kod klienta

1. Programowanie w języku JavaScript (31)

 • Ogólnie o języku JavaScript (32)
  • Wprowadzenie do JavaScriptu (32)
  • Atrybuty języka JavaScript (32)
  • Proste typy danych (34)
 • Łańcuchy (35)
  • Obiekty (36)
  • Zmienne i argumenty funkcji (43)
  • Obsługa błędów (51)
  • Opóźnianie wykonywania kodu za pomocą limitów i przedziałów czasowych (56)
 • Programowanie obiektowe w języku JavaScript (64)
  • Abstrakcyjne typy danych (65)
  • Dziedziczenie (71)
 • Podsumowanie (75)

2. Programowanie biblioteki Microsoft AJAX Library (77)

 • Rozszerzanie wbudowanych typów języka JavaScript (78)
  • Wartości logiczne (78)
  • Daty i liczby (79)
  • Łańcuchy (79)
  • Tablice (80)
 • Rozszerzanie biblioteki Microsoft AJAX Library (85)
  • Klasy (85)
  • Interfejsy (92)
  • Typy wyliczeniowe (96)
  • Dziedziczenie i implementacja interfejsu (101)
 • Ważne nowe typy (111)
  • Typ Sys.EventHandlerList (111)
  • Typ Sys.StringBuilder (117)
  • Obiekt Sys.Debug (118)
  • Typ Sys.UI.DomElement (123)
  • Typ Sys.UI.DomEvent (128)
 • Zarządzanie zasięgiem (133)
  • Delegacje (134)
  • Wywołania zwrotne (135)
 • Podsumowanie (137)

II: Kontrolki

3. Komponenty (141)

 • Definicja komponentów (141)
  • Komponenty, kontrolki i zachowania (142)
 • Typ Sys.Component (144)
  • Definiowanie nowych komponentów (148)
  • Tworzenie komponentów (153)
  • Podsumowanie wiedzy o komponentach (168)
 • Kontrolki (168)
  • Nowe pojęcia (170)
  • Definiowanie nowej kontrolki (172)
  • Tworzenie kontrolki (174)
  • Podsumowanie wiedzy o kontrolkach (175)
 • Zachowania (175)
  • Definiowanie zachowania (177)
  • Tworzenie zachowania (178)
  • Podsumowanie wiedzy o zachowaniach (183)
 • Podsumowanie (183)

4. Obiekt Sys.Application (185)

 • Informacje podstawowe (185)
  • Tworzenie obiektu Sys.Application (185)
  • Informacje o typie (187)
  • Informacje o metodach (188)
 • Menedżer komponentów (190)
  • Dodawanie komponentu (191)
  • Odnajdywanie komponentu (194)
  • Usuwanie komponentu (197)
  • Uzyskiwanie komponentów (198)
 • Procedura inicjalizacji (198)
  • Proces tworzenia komponentów (202)
  • Zdarzenie load (211)
 • Procedura zwalniania (215)
  • Metoda Sys.Application.dispose (216)
 • Podsumowanie (218)

5. Dodawanie funkcji klienckich do kontrolek serwera (219)

 • Architektura generowania skryptów (220)
  • Generowanie skryptów zachowań i kontrolek (220)
  • Zasoby skryptu (225)
  • Kontrolka ScriptManager (228)
 • Dodawanie zachowania klienta z wykorzystaniem klasy ExtenderControl (230)
  • Wprowadzenie do klasy ExtenderControl (231)
  • Tworzenie kontrolki rozszerzającej (231)
 • Dodawanie funkcjonalności klienta z wykorzystaniem klasy ScriptControl (242)
  • Przegląd klasy ScriptControl (243)
  • Tworzenie kontrolki skryptu (245)
 • Dodawanie funkcjonalności klienta do kontrolek kompozytowych z wykorzystaniem interfejsu IScriptControl (254)
  • Przegląd kontrolek kompozytowych (254)
  • Interfejs IScriptControl (256)
  • Tworzenie kontrolki kompozytowej (257)
 • Podsumowanie (261)

6. Lokalizacja we frameworku ASP.NET AJAX (263)

 • Lokalizacja we frameworku ASP.NET (263)
  • Określenie, które elementy wymagają lokalizacji (265)
  • Przystosowanie aplikacji do reguł określonej kultury (269)
  • Lokalizacja wyświetlanych wartości (274)
 • Lokalizacja we frameworku ASP.NET AJAX (283)
  • Mechanizmy lokalizacyjne języka JavaScript (284)
  • Mechanizmy lokalizacyjne ASP.NET AJAX (287)
 • Podsumowanie (320)

7. Wytwarzanie kontrolek w środowisku częściowej komunikacji zwrotnej (321)

 • Działanie kontrolki UpdatePanel (322)
 • Wpływ częściowej komunikacji zwrotnej na komponenty klienckie (327)
  • Automatyczne zwalnianie zachowań i kontrolek (332)
  • Automatyczne zwalnianie komponentów (340)
  • Ręczne zwalnianie komponentów, kontrolek lub zachowań (343)
 • Ładowanie wyrażeń i plików języka JavaScript (357)
  • Metody rejestrowania skryptów w kontrolce ScriptManager (357)
  • Metoda Sys.Application.notifyScriptLoaded() (363)
 • Zdarzenia obiektu Sys.Application (365)
  • Zdarzenie init (365)
  • Zdarzenie load (366)
 • Podsumowanie (368)

III: Komunikacja

8. Architektura komunikacji frameworku ASP.NET AJAX (371)

 • Nowy model komunikacji (372)
 • Architektura komunikacji frameworku ASP.NET AJAX 2.0 Extensions (374)
  • Usługi sieciowe (375)
  • Metody stron (385)
  • Serializacja (386)
  • Komponenty frameworku stosowane po stronie serwera (391)
 • Architektura komunikacji biblioteki Microsoft AJAX Library (398)
  • Usługi pośredniczące (398)
  • Serializacja (411)
  • Klasa WebRequest (412)
  • Komponenty rdzenia żądania sieciowego (417)
 • Podsumowanie (419)

9. Usługi aplikacji (421)

 • Usługi członkostwa, ról i profilów użytkowników frameworku ASP.NET 2.0 (421)
  • Uwierzytelnianie formularzy (422)
  • ASP.NET 2.0 Provider Model (425)
  • Narzędzie Web Site Administration Tool (427)
  • Członkostwo (427)
  • Role (432)
  • Profile (438)
 • Usługi aplikacji frameworku ASP.NET AJAX (441)
  • Usługa uwierzytelniania (441)
  • Usługa ról (446)
  • Usługa profilów (448)
 • Niestandardowe usługi aplikacji (451)
  • Klasa ServiceHandlerFactory protokołu HTTP i klasy pomocnicze (454)
  • Pośrednik w dostępie do usługi (463)
  • Konfiguracja (467)
 • Podsumowanie (468)

IV: Zestaw narzędzi AJAX Control Toolkit

10. Architektura zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit (471)

 • Przegląd zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit (471)
  • Atrybuty jako sposób na uproszczenie programowania (472)
  • Bogaty zbiór klas platformy .NET (472)
  • Bogaty zbiór klas języka JavaScript (473)
  • Obsługa animacji (473)
 • Struktura zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit (473)
  • Instalacja (473)
  • Układ pliku rozwiązania (474)
 • Architektura serwera (475)
  • Atrybuty (476)
  • Klasy bazowe dla kontrolek rozszerzających i kontrolek skryptowych (480)
  • Klasy projektowe (485)
 • Architektura strony klienckiej (488)
  • Klasa BehaviorBase (489)
  • Klasa ControlBase (490)
 • Animacje (490)
  • Struktura i rodzaje animacji (490)
  • Architektura klienta (492)
  • Architektura serwera (496)
 • Podsumowanie (500)

11. Dodawanie funkcji klienckich do kontrolek serwera z wykorzystaniem zestawu narzędzi ASP.NET AJAX Control Toolkit (501)

 • Dodawanie zachowań strony klienckiej za pomocą klasy ExtenderControlBase (501)
  • Szablon biblioteki kontrolki rozszerzającej środowiska Visual Studio 2008 (502)
  • Dziedziczenie po klasie bazowej ExtenderControlBase (506)
  • Tworzenie klasy AjaxControlToolkit.BehaviorBase (508)
  • Dołączanie kontrolki rozszerzającej do kontrolki docelowej (510)
  • Wnioski końcowe (511)
 • Dodanie mechanizmów obsługi trybu projektowania do naszej kontrolki rozszerzającej (511)
  • Domyślne funkcje trybu projektowania (511)
  • Dodawanie klas projektujących i edytorów do właściwości (512)
 • Dodawanie animacji do naszej kontrolki rozszerzającej (518)
  • Animacje tworzone z wykorzystaniem interfejsu API JavaScriptu (518)
  • Animacje tworzone z wykorzystaniem modelu deklaratywnego (522)
 • Podsumowanie (528)

Dodatki

A: JavaScript w środowisku Visual Studio (531)

 • Technologia IntelliSense (531)
  • Odwołania do bibliotek i usług sieciowych (531)
 • Komentarze języka XML (535)

B: Weryfikacja parametrów metod (539)

C: Obiekty obsługujące i moduły frameworku ASP.NET (543)

 • Cykl życia aplikacji ASP.NET (543)
 • Obiekty obsługujące żądania protokołu HTTP (544)
  • Przegląd obiektów obsługujących protokołu HTTP (544)
  • Przegląd fabryki obiektów obsługujących protokołu HTTP (546)
 • Moduły protokołu HTTP (548)
  • Przegląd modułów protokołu HTTP (548)

D: Kod obsługujący błędy klientów (553)

 • Klasa kliencka ErrorHandler (553)
 • Klasa kliencka ErrorEventArgs (555)
 • ErrorHandler Server Control (555)
 • Klasa kliencka StackTrace (556)
 • Usługa sieciowa ErrorDataService (557)
 • Strona testująca mechanizm obsługi błędów (558)

Skorowidz (559)

powrót
 
Produkty Podobne
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET
AngularJS for .NET Developers in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Microsoft .NET: Architecting Applications for the Enterprise, 2nd Edition
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Język C# 2010 i platforma .NET 4.0
Programming ASP.NET MVC 4
Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight
XAML Developer Reference
MCPD 70-518 Exam Ref: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4
MCPD 70-519 Exam Ref: Designing and Developing Web Applications Using Microsoft .NET Framework 4
Więcej produktów