Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ ASP, ADO

ASP.NET Core 2 i Angular 5. Przewodnik dla Full-Stack Web Developera Język: 1

978-83-283-4643-7

Cena Brutto: 79.00

Cena netto: 75.24

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Valerio De Sanctis
Liczba_stron 472
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-12-07

ASP.NET Core 2 i Angular 5. Przewodnik dla Full-Stack Web Developera


Framework ASP.NET Core odzwierciedla zmianę podejścia do technologii strony klienta: niezależność od platformy sprzętowej, łatwiejsze prowadzenie testów jednostkowych i rozbudowa tworzonych systemów. Kolejna wersja frameworka odzwierciedla dalszą ewolucję koncepcji: od aplikacji, które miały być reaktywne i responsywne, do progresywnej realizacji zadań. Również technologia strony serwera poczyniła postępy w zakresie stabilności i wydajności pracy, co w widoczny sposób przyczyniło się do radykalnych zmian kolejnych wersji Angulara. Poprzednie wersje ASP.NET Core i Angulara były znakomitą propozycją dla projektantów całościowych rozwiązań. Czy bezproblemowe stosowanie obu tych narzędzi będzie możliwe w przypadku ich najnowszych wersji?


Dzięki tej książce dowiesz się, w jaki sposób zrealizować kompleksowy projekt aplikacji internetowej, zapewniając efektywną pracę jej części klienckiej i serwerowej za pomocą frameworków ASP.NET Core 2 i Angular 5. Dowiesz się, jak zapewnić obsługę wywołań API oraz routingu po stronie serwera, czym jest dowiązanie dwukierunkowe, jak wykorzystać obiekty Observable i jak wstrzykiwać zależności. Nauczysz się stosować framework Entity Framework Core do tworzenia modelu danych, a framework Bootstrap i narzędzie LESS do nadania odpowiednich stylów. Poznasz różne techniki uwierzytelniania klientów, w tym protokół OAuth 2. Dowiesz się też, jak poprawnie skonfigurować mechanizm odwrotnego pośrednika miedzy serwerami IIS i Kestrel.


W tej książce między innymi:

 • Solidne wprowadzenie do frameworków i przygotowanie środowiska pracy
 • Entity Framework Core i implementacja modelu danych
 • Nowoczesne podejście do interfejsu graficznego
 • Zaawansowane funkcje formularzy, w tym walidacja i weryfikacja danych
 • Uwierzytelnianie i autoryzacja oraz praca z tokenami
 • Wdrażanie aplikacji w środowisku produkcyjnym


  • Zespół wydania oryginalnego
  • O autorze
  • O redaktorach merytorycznych
  • Wstęp
   • Zawartość książki
   • Oprogramowanie wymagane do wykonania przykładów
   • Do kogo skierowana jest ta książka?
   • Konwencje typograficzne
   • Pomoce dla czytelnika
    • Przykładowy kod
  • Rozdział 1. Przygotowanie środowiska
   • Dwóch graczy, jeden cel
    • Rewolucja ASP.NET
    • Co nowego w Angularze?
   • Podejście od początku do końca
   • Aplikacja typu SPA
    • Typowe funkcjonalności nowoczesnych aplikacji SPA
    • Oczekiwania właściciela produktu
   • Projekt przykładowej aplikacji SPA
    • Wizja
     • To nie będzie typowa aplikacja Witaj, świecie
     • Aplikacja TestMakerFree
    • Podstawowe funkcjonalności i wymagania
   • Przygotowanie środowiska pracy
    • Uwaga pomyśl, zanim to zrobisz
     • Mit niedziałającego kodu
     • Pozostań otwarty na nowości, ale wprowadzaj je odpowiedzialnie
     • Wersje narzędzi i bibliotek
    • Konfiguracja projektu
     • Alternatywna konfiguracja z wykorzystaniem wiersza poleceń
     • Test konfiguracji środowiska
   • Poznawanie projektu
    • Pliki konfiguracyjne
     • Plik Program.cs
     • Plik Startup.cs
     • Plik appsettings.json
     • Plik package.json
      • Aktualizacja (lub dezaktualizacja) Angulara
      • Aktualizacja (lub dezaktualizacja) pozostałych pakietów
     • Plik tsconfig.json
     • Pliki konfiguracyjne narzędzia Webpack
      • Aktualizacja pliku webpack.config.js
      • Uaktualnienie pliku webpack.config.vendor.js
      • Dlaczego warto korzystać z dynamicznego mechanizmu pakowania modułów?
      • Odświeżenie plików generowanych przez Webpack
    • Kod po stronie serwerowej
     • Plik Controllers/HomeController.cs
     • Plik Controllers/SampleDataController.cs
     • Folder /Views/
    • Kod po stronie klienckiej
     • Folder /ClientApp/app/
   • Przygotowanie projektu
    • Pamięć podręczna i pliki statyczne
     • Mechanizm stosowany w przeszłości
     • Powrót do przyszłości
     • Czas na test
      • Podejście z użyciem silnego typowania
    • Czyszczenie aplikacji klienckiej
     • Ograniczenie liczby komponentów
     • Klasy AppModule
     • Aktualizacja NavMenu
   • Odnośniki
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 2. Część serwerowa wykorzystująca .NET Core
   • Przepływ danych
    • Zadania modelu widoku
   • Pierwszy model widoku
    • Klasa QuizViewModel
    • Klasa QuizController
     • Dodatkowe metody akcji
      • Metoda ByTitle
      • Metoda Random()
     • Sprawdzenie, czy wszystko działa
   • Dodawanie pozostałych kontrolerów
    • Klasa QuestionViewModel
    • Klasa QuestionController
    • Klasa AnswerViewModel
    • Klasa AnswerController
    • Klasa ResultViewModel
    • Klasa ResultController
   • Działanie routingu
    • Definiowanie routingu
     • Routing dawniej i dziś
     • Obsługa routingu w .NET Core
      • Trzy sposoby routingu
    • Dodawanie nowych ścieżek
     • Atrapa dostawcy danych
   • Obsługa pojedynczych elementów
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 3. Część kliencka korzystająca z frameworka Angular
   • Wzorzec nawigacji
   • Powiązanie ogół-szczegóły
    • Kliencka część interfejsu dotyczącego quizu
    • Komponent QuizListComponent
     • Nowa klasa HttpClient
      • Porównanie ze starszym standardem
      • Jak zainstalować klasę HttpClient?
      • Jak jej użyć?
      • Wstrzyknięcie jako zależności
      • Pobranie i subskrypcja
     • Metoda onSelect()
     • Plik szablonu
     • Plik arkusza stylów
     • Dodanie komponentu
      • Plik modułu (klasa AppModule)
      • Szablon komponentu HomeComponent
     • Test
    • Klasa QuizComponent
     • Dodanie plików komponentu
     • Dodanie komponentu
     • Test
   • Dołączanie dodatkowych list
    • Wiele instancji jednego komponentu
     • Testowanie i debugowanie
     • Interfejs OnInit i zdarzenia cyklu życia
     • Implementacja metody ngOnInit
     • Testowanie poprawionej wersji
   • Dwukierunkowe dowiązanie danych
    • Wyłączenie dwukierunkowego dowiązania danych
   • Routing po stronie klienckiej
    • Strategie PathLocationStrategy i HashLocationStrategy
    • Refaktoryzacja aplikacji
    • Rejestracja nowej ścieżki
     • Aktualizacja komponentu QuizComponent
      • Pobranie identyfikatora quizu
      • Dodanie obiektu HttpClient
      • Pobieranie danych
     • Aktualizacja komponentu QuizListComponent
     • Test routingu
    • Dodanie nowych komponentów
     • Komponent AboutComponent
     • Komponent LoginComponent
     • Komponent PageNotFoundComponent
     • Aktualizacja klasy AppModule
   • Test całej aplikacji
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 4. Model danych wykorzystujący Entity Framework Core
   • Przygotowania
    • Instalacja Entity Framework Core
    • Podejścia do modelowania danych
     • Najpierw model
     • Najpierw baza danych
     • Najpierw kod
     • Podjęcie decyzji
   • Tworzenie encji
    • Klasa ApplicationUser
    • Klasa Quiz
    • Klasa Question
    • Klasa Answer
    • Klasa Result
   • Definiowanie relacji
    • Wzorzec leniwego wczytywania danych w relacjach jeden-do-wielu
   • Konfiguracja obiektu DbContext
   • Strategie inicjalizacji bazy danych
    • Wybór bazy danych
    • Aktualizacja pliku appsettings.json
    • Tworzenie bazy danych
     • Aktualizacja pliku Startup.cs
    • Dodanie migracji początkowej
     • Błąd braku pliku
     • Działanie mechanizmu migracji
   • Implementacja wypełniania bazy danymi
    • Utworzenie klasy DbSeeder
    • Użycie DbSeeder w Startup.cs
    • Wypełnienie bazy danymi początkowymi
   • Aktualizacja klasy QuizController
    • Narzędzie Mapster
     • Instalacja
     • Podstawy użycia
     • Aktualizacja klasy
    • Testowanie dostawcy danych
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 5. Interakcje po stronie klienckiej
   • Dodawanie, aktualizacja i usuwanie quizów
    • Aktualizacja klasy QuizController
    • Dostosowanie części klienckiej
     • Dodanie komponentu QuizEditController
     • Aktywacja trybu edycji
      • Obsługa zdarzeń lub linki routera
      • Dodanie ścieżki edycji
     • Implementacja funkcjonalności usuwania
      • Kilka słów o obiektach Observable
    • Pierwszy test poważnej interakcji klienta z serwerem
    • Przepływ komunikacji między klientem i serwerem
   • Pytania, odpowiedzi i wyniki
    • Zadania po stronie serwerowej
     • Klasa QuestionController
     • Klasa AnswerController
     • Klasa ResultController
     • Klasa BaseApiController
      • Zastosowanie klasy BaseApiController
    • Zadania po stronie klienckiej
     • Dodanie interfejsów
     • Komponent QuestionListComponent
      • Wprowadzenie do metody ngOnChanges()
      • Dlaczego powinniśmy się tym przejmować?
      • Plik szablonu
      • Dodanie referencji
     • Komponent QuestionEditComponent
      • Referencje i routing
     • Komponent AnswerListComponent
     • Komponent AnswerEditComponent
      • Plik szablonu
      • Referencje i routing
     • Komponent ResultListComponent
      • Referencje i routing
     • Komponent ResultEditComponent
   • Pełnowymiarowy test aplikacji
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 6. Arkusze stylów i układ interfejsu graficznego
   • Czy jest aż tak źle?
   • Wprowadzenie do LESS
    • Języki arkuszy stylów
    • CSS
     • Przykładowy kod CSS
    • Czym jest LESS i dlaczego warto go używać?
     • Zmienne
     • Dyrektywy importu
     • Zagnieżdżanie selektorów
     • Domieszki (mixin)
     • Pseudoklasa :extend
    • Dokumentacja LESS
    • Sass, Stylus i inne możliwości
   • Implementacja LESS
    • Instalacja kompilatora LESS
    • Kompilacja plików LESS za pomocą narzędzia Webpack
   • Samodzielne definiowanie stylów kontra użycie frameworka CSS
    • Podejście zróbmy wszystko sami
     • Zalety
     • Wady
    • Podejście wykorzystujące framework CSS
     • Zalety
     • Wady
    • Wnioski
   • Praca z Bootstrapem
    • Zmiana motywu
     • Przebudowanie plików dystrybucyjnych zewnętrznych dostawców
      • Usunięcie folderu /wwwroot/dist/
      • Uaktualnienie pliku .csproj
      • Utworzenie pliku update-webpack.bat
     • Sprawdzenie nowego motywu
    • Zmiana struktury interfejsu użytkownika
     • Komponent AppComponent
     • Komponent NavMenuComponent
     • Komponent QuizSearchComponent
      • Rejestracja komponentu QuizSearchComponent
     • Plik SVG z logo
     • Szybki test
    • Stylowanie komponentów
     • Enkapsulacja CSS
      • Wbudowana enkapsulacja wykorzystująca Shadow DOM
      • Wyłączenie enkapsulacji
     • Komponent HomeComponent
     • Komponent QuizListComponent
      • Następny test interfejsu użytkownika
     • Komponent QuizComponent
      • Test interfejsu użytkownika
     • Komponent QuizEditComponent
     • Komponenty pytania, odpowiedzi i wyniku
      • Przyciski i ikony
      • Tabele i elementy div
      • Formularze i pola tekstowe
    • Całościowy test zmian interfejsu
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 7. Formularze i weryfikacja danych
   • Walidacja danych
    • Formularze we frameworku Angular
     • Formularze sterowane szablonami
      • Zalety
      • Wady
     • Formularze sterowane modelem
    • Pierwszy reaktywny formularz
     • Dodanie referencji do ReactiveFormsModule
     • Uaktualnienie komponentu QuizEditComponent
     • Dodanie walidatorów
      • Dodanie skrótów
    • Uaktualnienie komponentów
     • Komponent QuestionEditComponent
     • Komponent AnswerEditComponent
     • Komponent ResultEditComponent
   • Debugowanie i testowanie
    • Jak wygląda model formularza?
     • Operator potoku
    • Reagowanie na zmiany
     • Obserwowanie obiektu Observable
     • Rozbudowa dziennika aktywności
    • Debugowanie po stronie klienta
    • Testy jednostkowe formularzy
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 8. Uwierzytelnianie i autoryzacja
   • Uwierzytelniać czy tego nie robić?
    • Uwierzytelnianie
     • Uwierzytelnianie przy udziale strony trzeciej
      • Wzlot i upadek OpenID
      • OpenID Connect
    • Autoryzacja
     • Autoryzacja przy udziale strony trzeciej
    • Rozwiązania własne czy firm trzecich?
   • Mechanizmy uwierzytelniania wbudowane w .NET Core
    • Konfiguracja .NET Core Identity
     • Konfiguracja usługi Identity
     • Klasa ApplicationUser jako klasa potomna
     • Uaktualnienie klasy DbContext
     • Modyfikacja klasy DbSeeder
      • Kilka słów na temat zadań asynchronicznych i blokad wzajemnych
   • Aktualizacja bazy danych
    • Dodanie migracji dotyczącej usługi Identity
    • Zastosowanie migracji
     • Opcja 1. aktualizacja
     • Opcja 2. usunięcie i ponowne utworzenie
    • Wypełnienie bazy danymi
   • Sposoby uwierzytelniania
    • Sesje
    • Tokeny
    • Sygnatury
    • Uwierzytelnianie dwuetapowe
    • Wnioski
   • Implementacja uwierzytelniania JWT
    • Dodanie usługi uwierzytelniania do klasy startowej
    • Aktualizacja plików AppSettings
    • Klasa TokenController
     • Aktualizacja klasy BaseApiController
      • Aktualizacja kontrolerów dziedziczących po klasie bazowej
     • Dodanie klasy TokenController
     • Klasa TokenRequestViewModel
     • Klasa TokenResponseViewModel
     • Test narzędziem Postman
    • Formularz logowania w Angularze
     • Interfejs TokenResponse
     • Klasa AuthService
      • Aktualizacja klasy AppModule
     • Nowa wersja komponentu LoginComponent
      • Pierwszy test logowania
     • Dodanie tokena do nagłówka żądania HTTP
      • Klasa AuthInterceptor
      • Dodanie AuthInterceptor do AppModule
   • Wymuszenie autoryzacji
    • Dostosowanie klienta
     • Komponent NavMenuComponent
     • Komponent QuizComponent
    • Ochrona serwera
     • Pobranie identyfikatora aktualnego użytkownika
    • Sprawdzenie uwierzytelniania na styku klient-serwer
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 9. Tematy zaawansowane
   • Wygasanie tokena i tokeny odświeżania
    • Czym jest token odświeżania?
    • Zadania po stronie serwerowej
     • Dodanie encji dla tokena
      • Aktualizacja encji użytkownika
      • Aktualizacja ApplicationDbContext
      • Przygotowanie i zastosowanie migracji w EF Core
     • Implementacja tokena odświeżania
      • Aktualizacja klasy TokenResponseViewModel
      • Aktualizacja klasy TokenRequestViewModel
      • Aktualizacja klasy TokenController
    • Zadania po stronie klienckiej
     • Aktualizacja interfejsu TokenResponse
     • Aktualizacja klasy AuthService
     • Dodanie klasy AuthResponseInterceptor
      • Dodanie nowej klasy AuthResponseInterceptor do AppModule
    • Test działania aplikacji
   • Rejestracja nowego użytkownika
    • Zadania po stronie serwerowej
     • Klasa UserController
     • Klasa UserViewModel
    • Zadania po stronie klienckiej
     • Interfejs User
     • Klasa RegisterComponent
      • Własne walidatory
      • Pliki szablonu i arkusza stylów
     • Plik AppModule
     • Komponent LoginComponent
     • Komponent NavMenu
    • Test działania aplikacji
   • Uwierzytelnianie dzięki firmom trzecim
    • Działanie uwierzytelniania OAuth2
     • Mechanizm jawny czy niejawny?
      • Zalety i wady podejścia niejawnego
      • Zalety i wady podejścia jawnego
     • Wnioski
    • Logowanie do Facebooka
     • Tworzenie aplikacji Facebooka
    • Mechanizm niejawny
     • Aktualizacja klasy TokenController
      • Dodanie metody GenerateRandomPassword()
     • Dodanie komponentu LoginFacebookComponent
      • Działanie stref
      • Dodanie pliku szablonu
      • Aktualizacja AppModule
      • Użycie komponentu LoginFacebookComponent
     • Test działania aplikacji
    • Mechanizm jawny
     • Instalacja pakietu Authentication.Facebook
     • Konfiguracja usługi uwierzytelniania poprzez Facebooka
     • Aktualizacja pliku appsettings.json
     • Aktualizacja klasy TokenController
      • Metoda ExternalLogin
      • Dodanie klasy SignInManager
      • Metoda ExternalLoginCallback
     • Komponent LoginExternalProvider
      • Aktualizacja AppModule
      • Użycie komponentu LoginExternalProvidersComponent
     • Test działania aplikacji
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
  • Rozdział 10. Prace wykończeniowe i wdrożenie
   • Przejście na SQL Server
    • Instalacja SQL Server 2017 Express Edition
    • Instalacja SQL Server Management Studio
     • Konfiguracja bazy danych
      • Zmiana sposobu uwierzytelniania
      • Dodanie bazy danych TestMakerFree
      • Dodanie nowego użytkownika dla bazy danych
      • Powiązanie loginu z bazą danych
    • Dodanie konfiguracji połączenia z bazą SQL Server
     • Modyfikacja konfiguracji połączenia z bazą danych
    • Dodanie produkcyjnego adresu URL u zewnętrznych dostawców
    • Aktualizacja pliku launchSettings.json
   • Publikacja aplikacji internetowej
    • Tworzenie profilu publikacji
     • Publikacja poprzez protokół FTP
     • Profil publikacji do folderu
    • Publikacja aplikacji internetowej
   • Konfiguracja serwera i IIS
    • Instalacja modułu ASP.NET Core dla IIS
    • Dodanie nowej witryny
    • Konfiguracja puli aplikacji
   • Uruchamianie silnika
    • Analiza typowych błędów po wdrożeniu
     • Przeanalizowanie komunikatu w przeglądarce
      • Plik web.config
     • Narzędzie Event Viewer
     • Moduł logowania w ASP.NET Core
     • Sprawdzenie serwera Kestrel
      • Uruchomienie serwera Kestrel w Visual Studio
     • Wyłączenie renderowania po stronie serwera
   • Poruszana tematyka
   • Podsumowanie
powrót
 
Produkty Podobne
ASP.NET Core, Angular i Bootstrap. Kompletny przybornik front-end developera
ASP.NET Core 2 i Angular 5. Przewodnik dla Full-Stack Web Developera
ASP.NET Core 2.0. Wprowadzenie
Programowanie w ASP.NET Core
Programming ASP.NET Core
ASP.NET Core MVC 2. Zaawansowane programowanie. Wydanie VII
Zestaw 2 książek z serii Tajniki (C# i .NET Framework + ASP.NET Core 2.0)
Tajniki ASP.NET Core 2.0. Wzorzec MVC, konfiguracja, routing, wdrażanie i jeszcze więcej
ASP.NET Core in 24 Hours, Sams Teach Yourself
ASP.NET Core Application Development: Building an application in four sprints
Więcej produktów