Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ .NET

ASP.NET. Programowanie Język: 1

83-246-0361-1

Cena Brutto: 99.00

Cena netto: 94.29

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Jesse Liberty, Dan Hurwitz
Liczba_stron 920
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-12-04
Poziom All Levels

ASP.NET to jedna z najpopularniejszych obecnie technologii tworzenia dynamicznych witryn WWW i aplikacji internetowych. Autor tej technologii -- Microsoft -- udostępnił twórcom doskonałe narzędzia programistyczne oraz bogaty zbiór bibliotek i kontrolek. Dzięki możliwościom pakietu Visual Studio 2005 i platformy programistycznej .NET 2.0 przygotowanie nawet najbardziej rozbudowanej aplikacji sieciowej przebiega błyskawicznie. Natomiast za pomocą gotowych elementów można zbudować formularze, zrealizować połączenia z bazą danych i zabezpieczyć aplikację przed nieautoryzowanym dostępem tak łatwo, że programista może skupić się wyłącznie na projektowaniu i tworzeniu logiki aplikacji.

Książka "ASP.NET. Programowanie" to podręcznik opisujący zasady tworzenia aplikacji i witryn internetowych przy użyciu języka C# 2.0, środowiska programistycznego Visual Studio 2005 i bibliotek .NET 2.0. Przedstawia środowisko Visual Studio 2005 i szczegółowo omawia koncepcję budowania aplikacji za pomocą kontrolek. Po przeczytaniu tej książki stworzysz witryny internetowe w technologii ASP.NET 2.0, implementując w nich mechanizmy uwierzytelniania i personalizacji, dostępu do baz danych oraz usług sieciowych. Dowiesz się, jak budować własne usługi sieciowe i z nich korzystać, a także jak optymalizować wydajność aplikacji i wdrażać je, posługując się mechanizmami udostępnianymi przez platformę .NET 2.0.

 • Interfejs użytkownika środowiska Visual Studio 2005
 • Obsługa zdarzeń za pomocą kontrolek
 • Przegląd kontrolek platformy .NET 2.0
 • Tworzenie szkieletu witryny internetowej
 • Wyszukiwanie błędów w kodzie, ich usuwanie i obsługa
 • Weryfikacja danych z formularzy
 • Dostęp do baz danych za pomocą ADO.NET
 • Uwierzytelnianie użytkowników i personalizacja witryny
 • Mechanizmy nawigacyjne
 • Tworzenie i wykorzystywanie usług sieciowych
 • Wdrażanie aplikacji

Stwórz wydajne i bezpieczne witryny internetowe,
korzystając z ASP.NET 2.0

ASP.NET. Programowanie -- spis treści

Wstęp (15)

1. ASP.NET 2.0 (21)

 • Platforma .NET 2.0 (22)
 • ASP.NET 2.0 (24)
 • Nowe funkcje (25)
  • Katalogi specjalne ułatwiają integrację (25)
  • Bezpieczeństwo (26)
  • Personalizacja (26)
  • Strony wzorcowe (26)
  • Nawigacja (26)
  • Witryny internetowe bez serwera IIS (26)
  • Ulepszone kontrolki (26)
  • Nowe kontrolki (27)
  • Visual Studio 2005 (VS2005) (27)
  • Urządzenia przenośne (28)
 • Visual Studio 2005 (29)

2. Visual Studio 2005 (31)

 • Strona początkowa (32)
  • File System (34)
  • HTTP (35)
  • FTP (35)
  • Utworzenie pierwszej strony internetowej (36)
 • Projekty i rozwiązania (38)
  • Rozwiązania (39)
  • Projekty i pliki (40)
  • Szablony (41)
  • Nazwy projektów (42)
 • Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) (43)
  • Układ (43)
  • Budowanie i uruchamianie aplikacji (47)
  • Menu i paski narzędziowe (47)
  • Menu File (48)
  • Menu Edit (50)
  • Menu View (59)
  • Menu Refactor (68)
  • Menu Website (70)
  • Menu Project (72)
  • Menu Build (73)
  • Menu Debug (74)
  • Menu Data (74)
  • Menu Format (74)
  • Menu Tools (75)
  • Menu Window (79)
  • Menu Help (80)

3. Kontrolki - podstawowe założenia (81)

 • Zdarzenia (83)
  • Zdarzenia ASP.NET (84)
  • Argumenty zdarzenia (85)
  • Zdarzenia aplikacji i sesji (85)
  • Zdarzenia strony i kontrolki (86)
  • Zdarzenia typu Postback a zdarzenia typu Non-Postback (86)
  • Właściwość IsPostBack (86)
  • Zdarzenia w Visual Studio 2005 (87)
  • Wiele kontrolek i jedna obsługa zdarzeń (90)
 • Kontrolki serwerowe ASP.NET (90)
  • ASP.NET a przeglądarki internetowe (98)
  • Hierarchia klas kontrolek serwerowych ASP.NET (99)
  • Style CSS (103)
 • Kontrolki serwerowe HTML (104)
 • Przetwarzanie po stronie klienta (108)

4. Kontrolki podstawowe (113)

 • Podstawy (113)
 • Kontrolka Label (119)
 • Kontrolka TextBox (119)
 • Kontrolka HiddenField (122)
 • Kontrolki Button (126)
 • Kontrolka HyperLink (130)
 • Zaznaczanie wartości (132)
  • Kontrolka CheckBox (132)
  • Kontrolka RadioButton (134)
 • Zaznaczanie z listy (137)
  • Obiekt ListItem (138)
  • Kontrolka CheckBoxList (139)
  • Kontrolka RadioButtonList (150)
  • Kontrolka DropDownList (153)
  • Kontrolka ListBox (155)
  • Kontrolka BulletedList (159)
 • Tabele (165)
  • Wiersze tabeli (172)
  • Komórki tabeli (173)
  • Szerokość komórki (176)
 • Kontrolka Panel (177)
 • Elementy graficzne (185)
  • Kontrolka Image (185)
  • Kontrolka ImageMap (188)

5. Kontrolki zaawansowane (195)

 • Kontrolki MultiView i View (195)
 • Kontrolka Wizard (203)
 • Kontrolka FileUpload (217)
 • Kontrolka AdRotator (222)
  • Plik Advertisement (223)
  • Używanie kontrolki AdRotator (225)
 • Kontrolka Calendar (227)
  • Zaznaczanie dat w kontrolce Calendar (230)
  • Sterowanie wyglądem kontrolki Calendar (232)
  • Programowanie kontrolki Calendar (234)

6. Podstawy witryny internetowej (251)

 • Klasa Page (251)
 • Plik ukrytego kodu (252)
 • Przejście na inną stronę (257)
  • Kontrolka HyperLink (257)
  • Metoda Server.Transfer (257)
  • Metoda Response.Redirect (258)
  • Mechanizm Cross-Page Posting (259)
 • Stan (270)
  • Stan sesji (271)
  • Stan widoku (279)
  • Zbiór stanu (281)
  • Stan aplikacji (283)
 • Cykl życiowy (289)
 • Dyrektywy (292)
  • Dyrektywa Application (292)
  • Dyrektywa Assembly (293)
  • Dyrektywa Control (293)
  • Dyrektywa Implements (294)
  • Dyrektywa Import (294)
  • Dyrektywa Master (295)
  • Dyrektywa MasterType (295)
  • Dyrektywa OutputCache (295)
  • Dyrektywa Page (295)
  • Dyrektywa Reference (297)
  • Dyrektywa Register (297)

7. Śledzenie, usuwanie i obsługa błędów (299)

 • Tworzenie przykładowej aplikacji (300)
 • Śledzenie (301)
  • Śledzenie na poziomie strony (302)
  • Umieszczanie danych w dzienniku śledzenia (302)
  • Śledzenie na poziomie aplikacji (307)
  • Przeglądarka zdarzeń Trace (308)
 • Wykrywanie i usuwanie błędów (310)
  • Pasek narzędziowy Debug (310)
  • Punkty kontrolne (311)
  • Przejście krok po kroku przez kod (317)
  • Analiza zmiennych i obiektów (318)
  • Okna procesu usuwania błędów (318)
 • Obsługa błędów (323)
  • Nieobsłużone błędy (324)
  • Strony błędów o zasięgu aplikacji (325)
  • Strony błędu określonej strony (328)

8. Sprawdzanie poprawności (329)

 • Kontrolka RequiredFieldValidator (332)
 • Kontrolka Summary (337)
 • Kontrolka CompareValidator (340)
  • Sprawdzanie typu danych wejściowych (342)
  • Porównywanie z inną kontrolką (342)
 • Sprawdzanie zakresu (344)
 • Wyrażenia regularne (344)
 • Kontrolka CustomValidator (346)
 • Sprawdzanie poprawności grup (348)

9. Dostęp do danych (351)

 • Pobieranie danych z bazy danych (351)
 • Kontrolki źródeł danych (355)
 • Kontrolka GridView (355)
  • Polecenia Insert, Update i Delete (362)
 • Uaktualnienia przeprowadzane przez wielu użytkowników (365)
  • Optymistyczna współbieżność (366)
  • Wyświetlanie i uaktualnianie siatki (369)
  • Bierzemy aplikację w obroty (370)
  • Śledzenie uaktualnień za pomocą zdarzeń (371)
  • Modyfikacja siatki na podstawie zdarzeń (373)
  • Przekazywanie parametrów do zapytania Select (374)
 • Kontrolka DataList (378)
  • Edycja elementów w kontrolkach ListControl (383)
  • Usuwanie elementów z kontrolki ListControl (386)
 • Kontrolka Repeater (389)
 • Kontrolka DetailsView - analiza jednego rekordu w danym momencie (390)
 • Kontrolka FormView - analiza pojedynczego rekordu jako Master/Detail (395)
  • Edycja za pomocą kontrolki FormView (402)
  • Wstawianie nowych rekordów (405)
  • Zdarzenia kontrolek DetailsView i FormView (405)

10. ADO.NET (409)

 • Model obiektowy ADO.NET (409)
  • Klasa DataSet (410)
  • Obiekty DbCommand i DbConnection (414)
  • Obiekt DataAdapter (414)
  • Obiekt DataReader (415)
 • Rozpoczynamy pracę z ADO.NET (415)
  • Zastosowanie obiektu DataReader (417)
  • Tworzenie związków między danymi wewnątrz obiektów DataSet (420)
 • Ręczne tworzenie obiektów danych (429)
  • Projekt bazy danych bug (429)
  • Ręczne tworzenie obiektu DataTable (432)
  • Tworzenie kluczy podstawowych (442)
  • Tworzenie kluczy zewnętrznych (443)
  • Tworzenie związków między danymi (444)
 • Procedury składowane (445)
  • Tworzenie prostej procedury składowanej (445)
  • Parametryzowane procedury składowane (447)
 • Uaktualnianie za pomocą SQL i ADO.NET (449)
 • Uaktualnianie danych za pomocą transakcji (454)
  • Test ACID (454)
  • Implementacja transakcji (455)
 • Łączenie z obiektami Business (469)

11. Bezpieczeństwo na bazie formularzy (477)

 • Uwierzytelnianie (478)
  • Dostęp anonimowego użytkownika (480)
  • Uwierzytelnianie Windows (482)
  • Uwierzytelnienie Microsoft Passport (486)
  • Uwierzytelnienie na bazie formularzy (487)
 • Szczegółowy opis uwierzytelniania na bazie formularzy (488)
  • Tworzenie aplikacji (488)
  • Dodawanie przypomnienia hasła (495)
 • Dodawanie ról do kont ASP.NET (497)
  • Użycie narzędzia Web Administrator Tool do ustawienia ról (510)
  • Ograniczenie dostępu do stron na podstawie ról (510)

12. Strony wzorcowe i nawigacja (513)

 • Strony wzorcowe (513)
  • Dodanie stron z treścią (518)
  • Użycie zagnieżdżonych stron wzorcowych (520)
  • Dynamiczna edycja strony wzorcowej (523)
 • Nawigacja (526)
  • Rozpoczynamy pracę z nawigacją witryny (526)
  • Ustawienia stron (528)
  • Dostosowanie wyglądu i działania do własnych potrzeb (532)
  • Wypełnianie na żądanie (535)
  • Użycie kontrolki Menu w celach nawigacji (537)
  • Programowe wyliczanie węzłów mapy witryny (537)
 • Filtrowanie na podstawie systemu bezpieczeństwa (538)
  • Włączenie kont użytkowników (540)
  • Dodanie ról (541)
  • Dodanie strony logowania (542)
  • Tworzenie zasad dostępu (543)
  • Tworzenie mapy witryny na podstawie praw dostępu (544)

13. Personalizacja (547)

 • Tworzenie spersonalizowanych witryn internetowych (547)
  • Odczytywanie spersonalizowanych informacji (547)
  • Ustawienie obsługi profili (548)
  • Rozpoznawanie tabel profilu (552)
 • Personalizacja za pomocą złożonych typów (554)
 • Personalizacja anonimowego użytkownika (558)
 • Tematy i skórki (564)
  • Utworzenie witryny testowej (566)
  • Zorganizowanie tematów i skórek witryny (567)
  • Włączenie tematów i skórek (569)
  • Określenie tematów dla witryny (569)
  • Ustawienie tematów arkuszy stylów (569)
  • Ustawienie tematów personalizacji (570)
  • Użycie skórek o danych nazwach (571)
 • Web Parts (571)
  • Architektura Web Parts (572)
  • Tworzenie stref (573)
  • Dodanie kontrolek do stref (574)
  • Minimalizowanie i przywracanie (574)
 • Włączenie edycji oraz zmiany układu (575)
  • Tworzenie kontrolki użytkownika umożliwiającej zmianę układu strony (576)
  • Dodanie elementów z katalogu (579)

14. Kontrolki własne oraz kontrolki użytkownika (585)

 • Kontrolki użytkownika (585)
  • Kontrolki użytkownika wraz z kodem (588)
  • Dyrektywa @Control (591)
  • Właściwości (591)
  • Obsługa zdarzeń (595)
 • Kontrolki własne (602)
  • Właściwości (606)
  • Metoda Render (606)
  • Uaktualnienie kontrolki (607)
  • Utrzymywanie stanu (608)
  • Tworzenie kontrolek pochodnych (611)
  • Tworzenie kontrolek złożonych (614)

15. Tworzenie usług sieciowych (625)

 • W jaki sposób działają usługi sieciowe? (626)
  • Projektowanie usługi sieciowej (629)
  • Proxy (629)
  • Tworzenie konsumenta (631)
 • Protokoły i standardy (632)
  • HTTP (632)
  • XML (633)
  • SOAP (634)
  • Web Services Enhancements (WSE) (635)
 • Tworzenie prostej usługi sieciowej (636)
  • Model usługi włączonej do pliku, utworzony za pomocą edytora tekstowego (637)
  • Model usługi w pliku ukrytego kodu utworzony za pomocą Visual Studio 2005 (639)
 • Dyrektywa WebService (642)
 • Wywodząc się z klasy WebService (643)
 • Stan Application za pomocą klasy HttpContext (643)
 • Atrybut WebServiceBinding (644)
 • Atrybut WebMethod (645)
  • Właściwość BufferResponse (646)
  • Właściwość CacheDuration (646)
  • Właściwość Description (647)
  • Właściwość EnableSession (647)
  • Właściwość MessageName (648)
  • Właściwość TransactionOption (652)
 • Atrybut WebService (654)
  • Właściwość Description (654)
  • Właściwość Name (654)
  • Właściwość Namespace (655)
 • Typy danych (655)
  • Tablice (656)
  • Klasy i struktury (658)
  • Obiekty DataSet (660)
 • Aplikacja StockTickerComplete (661)
 • Tworzenie dokumentów odkrywających (666)
  • Odkrycie za pomocą ciągu tekstowego zapytania (666)
  • Statyczny plik odkrywający (667)
 • Wdrażanie (668)
  • Prekompilowane podzespoły (668)
  • Dynamicznie kompilowane podzespoły (669)

16. Korzystanie z usług sieciowych (671)

 • Odkrywanie (672)
 • Tworzenie klienta za pomocą VS2005 (673)
 • Ręczne tworzenie klienta (678)
  • Tworzenie zawartości strony internetowej konsumenta (679)
  • Tworzenie proxy (681)
  • Kompilacja klasy proxy (690)
  • Ukończenie aplikacji konsumenta (692)
 • Użycie asynchronicznych wywołań metod (695)

17. Buforowanie i wydajność (705)

 • Rodzaje buforowania (706)
  • Buforowanie klas (706)
  • Buforowanie konfiguracji (706)
  • Buforowanie danych (706)
  • Buforowanie danych wyjściowych (707)
  • Buforowanie obiektów (707)
 • Buforowanie danych (707)
  • Buforowanie DataSourceControl (707)
  • Bufor zależności SQL (711)
 • Buforowanie danych wyjściowych (715)
  • Dyrektywa OutputCache (715)
  • Buforowanie częściowe: buforowanie fragmentu strony (722)
 • Buforowanie obiektów (729)
  • Funkcje klasy Cache (733)
  • Zależności (735)
  • Oczyszczanie (743)
  • Obsługa wywołań zwrotnych (744)
 • Klasa HttpCachePolicy (748)
 • Wydajność (750)
  • Kwestie charakterystyczne dla ASP.NET (750)
  • Ogólne kwestie .NET (753)
  • Kwestie związane z bazą danych (756)
 • Testowanie wydajności i profilowanie (757)

18. Logika aplikacji i konfiguracja (759)

 • Internet Information Server (IIS) (759)
  • Wersje IIS (759)
  • Katalogi wirtualne (760)
 • Zrozumienie aplikacji sieciowych (764)
 • Logika o zasięgu całej aplikacji (765)
  • Obiekt HttpApplication (766)
  • Plik global.asax (766)
  • Elementy globalne (781)
 • Konfiguracja aplikacji (783)
  • Konfiguracja hierarchiczna (784)
  • Format (786)
  • Interfejs użytkownika ustawień konfiguracyjnych (790)
  • Web Site Administration Tool (807)
  • Inne ustawienia konfiguracyjne (815)
  • Własne sekcje konfiguracyjne (819)

19. Wdrożenie (827)

 • Podzespoły (828)
  • Microsoft Intermediate Language (MSIL) (830)
  • ILDASM (830)
  • Element Manifest (832)
  • Oznaczanie kolejnych wersji (833)
  • Podzespoły prywatne a współużytkowane (835)
  • Silne nazwy (837)
 • Wdrożenie lokalne (839)
  • Pełna kompilacja w trakcie uruchomienia (841)
  • Ręczna kompilacja podzespołów (841)
  • Wcześniejsza pełna kompilacja (843)
  • Kompilacja jedynie kodu (844)
 • Wdrożenie globalne (844)
 • Instalator Windows (847)
  • Budowa konfiguracji (851)
  • Dodanie projektu instalacji za pomocą kreatora Setup (852)
  • Ręczne dodanie projektu instalacji (854)
  • Dalsze dostosowanie do własnych potrzeb (856)
  • Wdrożenie witryny internetowej (860)

A Skróty klawiaturowe (863)

B Wprowadzenie do technologii relacyjnych baz danych (867)

Skorowidz (873)

powrót
 
Produkty Podobne
Programuj z .NET. Praktyka ponad teorią
Zaawansowane zarządzanie pamięcią w .NET: Lepszy kod, wydajność i skalowalność
Tajniki C# i .NET Framework. Wydajne aplikacje dzięki zaawansowanym funkcjom języka C# i architektury .NET
AngularJS for .NET Developers in 24 Hours, Sams Teach Yourself
Microsoft .NET: Architecting Applications for the Enterprise, 2nd Edition
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów
Język C# 2010 i platforma .NET 4.0
Programming ASP.NET MVC 4
Podstawy Windows Phone 7.5. Projektowanie aplikacji przy użyciu Silverlight
XAML Developer Reference
Więcej produktów