Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Cad

AutoCAD 2005 i 2005 PL Język: 1

83-246-0271-2

Cena Brutto: 30.54

Cena netto: 29.09

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Andrzej Pikoń
Liczba_stron 512
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2005-11-21
Poziom All Levels

AutoCAD jest bez wątpienia najpopularniejszym w Polsce programem służącym do komputerowego wspomagania projektowania. Grono osób korzystających z niego stale się powiększa. Posługujący się nim projektanci zdążyli już dokładnie poznać jego możliwości, jednakże każda nowa wersja jest coraz bardziej rozbudowana i wyposażona w coraz więcej funkcji. W wersji 2005 wprowadzono wiele ulepszeń w interfejsie użytkownika oraz zwiększono funkcjonalność wielu narzędzi projektowych. Dodano również kilka nowych możliwości, które na pewno zostaną docenione nie tylko przez specjalistów wykorzystujących AutoCAD w codziennej pracy, ale także przez tych, którzy dopiero poznają ten program.

Ta książka przeznaczona jest zarówno dla początkujących użytkowników AutoCAD-a, ponieważ dzięki niej dogłębnie poznają to narzędzie, jak i dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy z tą aplikacją. W książce zamieszczono bardzo wiele bogato ilustrowanych przykładów pokazujących praktyczne zastosowanie omawianych narzędzi.

 • Nowe możliwości AutoCAD-a wprowadzone w wersji 2005
 • Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
 • Praca z dokumentami
 • Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
 • Zaznaczanie i modyfikowanie obiektów
 • Elementy tekstowe
 • Korzystanie z warstw i bloków
 • Stosowanie Centrum danych projektowych w pracy nad projektem
 • Regiony i multilinie
 • Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
 • Modelowanie 3D i bryły ACIS
 • Renderowanie projektów 3D
 • Połączenie z bazami danych
 • Praca z ExpressTools
 • Podstawowe wiadomości o języku Auto Lisp

AutoCAD 2005 i 2005 PL -- spis treści

Wstęp (19)

 • Jak korzystać z tej książki (19)
 • Znaczki występujące w tekście (20)
 • Wersje programu omówione w książce (20)

Nowe możliwości AutoCAD-a 2005 (23)

  • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2004 (23)
  • Przegląd nowych możliwości w porównaniu z wersją 2002 (27)

Wprowadzenie (29)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (29)
 • Ekran AutoCAD-a (29)
  • Obszar rysunku (30)
  • Linia statusowa (30)
  • Belka narzędziowa (32)
  • Paski narzędzi (32)
  • Palety (33)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (34)
  • Menu górne (34)
  • Menu kontekstowe (35)
  • Menu obrazkowe (35)
  • Menu stołu graficznego (36)
  • Menu kursora (36)
  • Okna dialogowe (36)
  • Kursor (37)
  • Ikona układu współrzędnych LUW (37)
  • Ekran tekstowy (37)
 • Jak komunikować się z programem (38)
  • Polecenia (38)
  • Wskazywanie punktów (38)
  • Wskazywanie obiektów (38)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (39)
  • Globalny Układ Współrzędnych (World Coordinate System)) - GUW (WCS) (39)
  • Lokalny Układy Współrzędnych (User Coordinate System)) - LUW (UCS) (40)
  • Współrzędne (40)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (41)
  • Współrzędne biegunowe (42)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (43)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (43)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (44)
 • Nowy rysunek - NOWY (NEW) (44)
 • Otwarcie rysunku - OTWÓRZ (OPEN) (44)
  • Wybór widoku (45)
  • Przycisk Otwórz (Open) (45)
  • Lista plików (45)
  • Narzędzia (46)
 • Zapis rysunku na dysku (47)
  • Polecenie SZAPISZ (QSAVE) (47)
  • Polecenie SAVEALL (47)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ (SAVE) i NZAPISZ (SAVEAS) (47)
 • Kopia bezpieczeństwa (48)
  • Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (49)
 • Pomoc - POMOC (HELP) (50)
 • Zamknięcie rysunku (51)
  • Polecenie ZAMKNIJ (CLOSE) (51)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (51)
 • Praca w środowisku wielodokumentowym (52)
 • Paleta asystenta - ASYSTENT (ASSIST) (53)
 • Koniec pracy (54)
  • Polecenie REZYGNUJ (END) (54)
  • Polecenie QQUIT (54)
 • Klawisz ESC (54)
 • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (55)

Nowy rysunek (57)

 • Rozpoczęcie edycji nowego rysunku - NOWY (NEW) (57)
 • Okno tworzenia rysunku (58)
  • Kreator rysunku (59)
  • Kreator prosty (Ustawienia szybkie (Quick Setup)) (59)
  • Kreator rozbudowany (Ustawienia zaawansowane) (60)
 • Jednostki - JEDN (UNITS) (64)
 • Granice rysunku - GRANICE (LIMITS) (67)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (69)

  • Odcinek linii prostej - LINIA (LINE) (70)
  • Punkt - PUNKT (POINT) (73)
  • Okrąg - OKRĄG (CIRCLE) (74)
  • Łuk - ŁUK (ARC) (77)
  • Polilinia - PLINIA (PLINE) (79)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (BOUNDARY) (82)
  • Elipsa - ELIPSA (ELLIPSE) (83)
  • Prostokąt - PROSTOK (RECTANG) (84)
  • Wielobok - WIELOBOK (POLYGON) (86)
  • Szkic - SZKICUJ (SKETCH) (87)

Właściwości obiektów (91)

 • Wybór właściwości domyślnych (91)
 • Kolor (92)
 • Typy linii (93)
  • Okno dialogowe RODZLIN (LINETYPE) (94)
 • Grubość kreski (96)
  • Bieżąca i domyślna grubości kreski - SZERLIN (LWEIGHT) (96)
 • Współczynnik skali linii (98)
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (LTSCALE) (98)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (99)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (99)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (100)
  • Menedżer właściwości - CECHY (PROPERTIES) (101)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - CECHYZAMKNIJ (PROPERTIESCLOSE) (103)
 • Malarz formatów - UZGCECHY (MATCHPROP) (106)

Oglądanie rysunku (109)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (109)
  • Szybkie powiększanie - SZOOM (RTZOOM) (110)
  • Szybkie przesuwanie - NFRAGM (PAN) (111)
  • Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy z kółkiem (113)
  • Powiększanie okna prostokątnego (114)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (114)
  • Powiększanie do zakresu (114)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (114)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (115)
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt (ZOOM Object) (117)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (DSVIEWER) (118)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (120)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW (REDRAWALL) (120)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS (REDRAW) (120)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (121)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW (REGENALL) (121)
 • Wyświetlanie grubości linii (121)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (122)
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (FILL) (123)
 • Ekran tekstowy - TEKRAN (TEXTSCR) (124)
 • Widoki (124)
  • Menedżer widoków - WIDOK (VIEW) (124)
  • Tworzenie nowego widoku (126)
  • Zmiana granic obszaru widoku (130)
  • Zapis stanu warstw z widokiem (130)

Modyfikacje rysunku (131)

 • Jak wybierać obiekty? (131)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (131)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (132)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (132)
  • Pasek narzędzi Zmiana (Modify) (133)
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ (ERASE) (133)
  • Kopiowanie - KOPIUJ (COPY) (134)
  • Szyk - SZYK (ARRAY) (136)
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (OFFSET) (141)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO (MIRROR) (143)
  • Przesuwanie - PRZESUŃ (MOVE) (144)
  • Obracanie - OBRÓT (ROTATE) (145)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN) (146)
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ (BREAK) (148)
  • Przedłużanie - WYDŁUŻ (EXTEND) (149)
  • Ucinanie - UTNIJ (TRIM) (151)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (153)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (154)
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (STRETCH) (155)
  • Ścinanie narożników - FAZUJ (CHAMFER) (156)
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (FILLET) (157)
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA (SCALE) (158)
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN (PEDIT) (160)
  • Rozbijanie obiektów (163)
  • Polecenie ROZBIJ (EXPLODE) (163)
  • Polecenie XPLODE (164)

Napisy (165)

 • Napisy proste (166)
  • Rysowanie napisu - DTEKST (DTEXT) (166)
 • Akapit tekstowy (169)
  • Tworzenie akapitu - WTEKST (MTEXT) (169)
  • Edytor napisów (170)
  • Wcięcia i tabulatory (171)
  • Justowanie (171)
  • Tło akapitu (172)
  • Znaki specjalne (174)
  • Import pliku tekstowego (175)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (175)
  • Kombinacje klawiszy edytora (176)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT) (178)
 • Styl napisu - STYL (STYLE) (178)
  • Domyślny styl napisu (181)
 • Modyfikacja napisów (181)
  • Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (DTEXT) (181)
  • Właściwości napisu - CECHY (PROPERTIES) (182)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (183)
 • Wypełnianie napisów (184)
 • Markowanie napisów - MTEKST (QTEXT) (185)
 • Zmiana wielkości i sposobu justowania (185)
  • Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST (SCALETEXT) (186)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (187)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (188)

Tabelki (189)

  • Tworzenie tabel - TABELA (TABLE) (189)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce - EDYCJATABELI (TABLEDIT) (191)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (192)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (192)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (192)
  • Obramowanie komórek (192)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (193)
  • Styl tabelki - STYLTABELI (STYLETABLE) (194)
  • Tworzenie nowego stylu (195)
  • Modyfikacja stylu (197)
  • Usunięcie stylu (197)
  • Wybór stylu bieżącego (197)

Rysowanie precyzyjne (199)

 • Skok i węzły - USTAWIENIARYS (DSETTINGS) (200)
  • Skok - SKOK (SNAP) (200)
  • Siatka węzłów - SIATKA (GRID) (203)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (ORTHO) (204)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (205)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (206)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (208)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (OSNAP) (209)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP (211)
 • Przykłady (212)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (214)
  • Śledzenie kołowe BIEGUN (POLAR) (215)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (OTRACK) (217)
  • Punkt względny - OD (FROM) (222)

Anulowanie poleceń (225)

  • Polecenia COFAJ (UNDO), ODTWÓRZ (REDO) i WODTWÓRZ (MREDO) (225)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - C (U) (226)
  • Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ (REDO) (226)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (OOPS) (227)

Uchwyty (229)

  • Opcje wspólne (230)
  • Rozciąganie (230)
  • Przesuwanie (231)
  • Obracanie (231)
  • Zmiana wielkości (231)
  • Odbicie lustrzane (231)

Warstwy (233)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (LAYER) (236)
  • Tworzenie nowej warstwy (237)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (238)
  • Wybór warstwy bieżącej (239)
  • Usuwanie warstw (239)
  • Zmiana nazwy warstwy (239)
  • Właściwości warstw (239)
  • Status warstw (240)
  • Sortowanie warstw (242)
  • Uwagi (242)
  • Właściwości JakWarstwa (ByLayer) i JakBlok (ByBlock) i definicja bloków (242)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (243)
 • Łatwe sterowanie warstwami (244)
 • Wybór warstwy obiektu (245)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA (LAYERP) (245)
 • Warstwa 0 (245)
 • Stan i właściwości warstw (246)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (PURGE) (247)
 • Narzędzia pakietu Express Tools (249)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - COPYTOLAYER (249)
  • Oglądanie obiektów położonych na wybranych warstwach - LAYWALK (250)
  • Zmiana warstwy - LAYMCH (252)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - LAYCUR (252)
  • Wyłączenie wszystkich warstw z wyjątkiem wskazanej - LAYISO (253)
  • Włączenie warstw wyłączonych poleceniem LAYISO - LAYUNISO (253)
  • Wyłączanie warstw - LAYOFF (253)
  • Kasowanie warstwy i obiektów - LAYDEL (254)

Bloki (255)

 • Definiowanie bloku - BLOK (BLOCK) (258)
 • Wstawianie bloków - WSTAW (INSERT) (260)
  • Wczytywanie bloku z dysku (261)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (262)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (262)
  • Zmiana właściwości bloku w palecie (263)
  • Umieszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych (263)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (264)
 • Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW (265)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (EXPLODE) (266)
 • Właściwości bloków (267)
 • Edycja bloków (268)
  • Redefinicja bloku (268)
  • Edycja bloku - ODNEDYCJA (REFEDIT) (268)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (REFSET) (270)
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (REFCLOSE) (271)
  • Edycja właściwości bloków - CECHY (PROPERTIES) (272)
 • Biblioteki bloków (272)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (PURGE) (273)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (274)
  • Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (COPYCLIP) (274)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (COPYBASE) (274)
  • Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (CUTCLIP) (275)
  • Wklejanie - WKLEJ (PASTECLIP) (275)
  • Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK) (275)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK) (275)
 • Automatyczne rozmieszczanie bloków (276)

Rysunek aksonometryczny (277)

  • Siatka aksonometryczna (277)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS (DSETTINGS) (278)
  • Polecenie IZO (ISOPLANE ) (279)
  • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (ELLIPSE) (279)

Kreskowanie (281)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (BHATCH) (283)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (284)
  • Wybór wzoru kreskowania (285)
  • Podgląd kreskowania (286)
  • Wykonywanie kreskowania (286)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (286)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (286)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (287)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (287)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (287)
  • Kreskowanie z "dziurami" (289)
  • Uwagi odnośnie kreskowania (290)
  • Tolerancja szczeliny granicy kreskowania - HPGAPTOL (HPGAPTOL) (292)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (293)
  • Proste kreskowanie (293)
  • Kreskowanie ISO (294)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (294)
  • Umieszczanie kreskowania z rysunku na palecie (295)
 • Wypełnianie obszarów (296)
 • Wypełnienie gradientowe (297)
 • Edycja kreskowania (298)
  • Polecenie EDKRESK (HATCHEDIT) (298)
  • Przycinanie kreskowania (300)
  • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (DRAWORDER) (301)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (302)

Rysunek prototypowy (szablon) (305)

  • Korzystanie z rysunku prototypowego (305)
  • Brak rysunku prototypowego (306)
  • Tworzenie rysunku prototypowego (306)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (308)

Palety (309)

  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (310)
  • Umieszczanie poleceń na palecie (310)
  • Tworzenie nowych palet (311)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (311)

Zapytania (313)

  • Odległość - ODLEG (DIST) (313)
  • Pole powierzchni i obwód - POLE (AREA) (314)
  • Współrzędne punktu - ID (ID) (315)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (317)

  • Naprawianie rysunku - NAPRAW (RECOVER) (317)
  • Sprawdzanie rysunku - TEST (AUDIT) (317)
  • Kopia bezpieczeństwa (318)

Wydruk (319)

 • Wydruk - KREŚL (PLOT) (319)
  • Podgląd wydruku (321)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (323)
 • Podgląd wydruku - PDRUK (PREVIEW) (323)
 • Drukowanie w tle (324)
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (PLOTTERMANAGER) (325)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (326)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (329)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU (VIEWPLOTDETAILS) (329)

Rozmieszczenia wydruku (331)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (332)
  • Włączanie przestrzeni papieru (332)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (333)
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP) (333)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA (LAYOUTWIZARD) (333)
  • Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (LAYOUT) (335)
  • Tworzenie nowych arkuszy rozmieszczeń wydruku (336)
  • Usuwanie arkuszy (336)
  • Zmiana nazwy arkusza (336)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (337)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (337)
 • Rzutnie (338)
  • Tworzenie rzutni - RZUTNIE (VPORTS) (338)
  • Widok w rzutniach (340)
  • Edycja obiektów w rzutniach (340)
  • Skala stosowana w rzutniach (341)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (342)
  • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (VPCLIP) (342)
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (343)
  • Usuwanie rzutni (344)

Ustawienia strony (345)

 • Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP) (345)
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (347)
  • Tworzenie nowego zestawu ustawień strony (347)
  • Modyfikacja istniejącego zestawu ustawień strony (348)
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (348)
  • Zmiana ustawień strony podczas publikowania zestawu arkuszy (349)
  • Usuwanie ustawień strony (350)
  • Zmiana nazwy ustawień strony (350)
  • Ustawienia wydruku (350)
  • Skala wydruku (354)

Wymiarowanie (355)

  • Nazwy elementów wymiaru (355)
  • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (DIMLINEAR) (356)
  • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (DIMALIGNED) (358)
  • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (DIMRADIUS) (360)
  • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (DIMDIAMETER) (361)
  • Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM (DIMCENTER) (362)
  • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (DIMANGULAR) (362)
  • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSPÓŁRZ (DIMORDINATE) (363)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (DIMBASELINE) (364)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (DIMCONTINUE) (365)
  • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (QDIM) (367)
  • Edycja punktów wymiarowych (368)
  • Linia odniesienia z opisem - SLODNIES (QLEADER) (370)
  • Tolerancje kształtu (374)
  • Wymiarowanie zespolone (374)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (375)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (375)
  • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT) (375)

Edycja wymiarów (377)

  • Menu kontekstowe (378)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (378)
  • Polecenie WYMEDYCJA (DIMEDIT) (379)
  • Polecenie WYMEDTEKST (DIMTEDIT) (380)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (DDEDIT) (380)

Style wymiarowe (381)

 • Sterowanie stylami wymiarowymi - polecenie WYMSTYL (DIMSTYLE) (382)
  • Styl wymiarowy (382)
  • Okno dialogowe WYMSTYL (DIMSTYLE) (382)
  • Bieżący styl wymiarowy (383)
  • Nowy styl wymiarowy (384)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (385)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (385)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (385)
  • Porównanie stylów wymiarowych (385)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (386)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (386)
  • Linie i strzałki (Lines and Arrows) (387)
  • Napis wymiarowy - Tekst (Text) (388)
  • Dopasowanie (Fit) (390)
  • Jednostki podstawowe (Primary Units) (392)
  • Jednostki dodatkowe (Alternate Units) (394)
  • Tolerancje (Tolerances) (396)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (DIMOVERRIDE) (397)

Układy współrzędnych (399)

 • Sterowanie układami współrzędnych (400)
  • Polecenie LUW (UCS ) (400)
  • Pasek narzędzi LUW II (UCS II ) (402)
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (UCSMAN) (403)
  • Zakładka Nazwane LUW (UCSs) (404)
  • Zakładka Ortogonalne LUW (UCS) (405)
  • Parametry - zakładka Ustawienia (Settings) (406)
 • Układ współrzędnych w rzutni (407)
 • Marker układu współrzędnych - LUWSYMB (UCSICON) (408)
 • Reguła prawej dłoni (409)
 • Przykłady (410)
  • Przykład 2D (410)
  • Przykład 3D (411)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (415)

 • Interaktywne wodzenie kamery - 3DORBITA (3DORBIT) (416)
  • Przesuwanie i powiększanie (419)
  • Perspektywa (420)
  • Zmiana odległości - 3DODLEG (3DDISTANCE) (421)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (3DCORBIT) (422)
  • Kierunki ortogonalne (422)
 • Widok z góry (423)
  • Polecenie PLAN (PLAN) (423)
 • Chowanie linii - UKRYJ (HIDE) (424)
 • Linie niewidoczne (424)
  • Parametry linii niewidocznych - USTAWLU (HLSETTINGS) (424)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (427)

 • Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe (428)
 • Filtry współrzędnych (429)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (429)
 • Poziom i wysokość pogrubienia (430)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (433)
 • Modele krawędziowe (434)
  • Odcinek trójwymiarowy - LINIA (LINE) (434)
  • Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA (3DPOLY) (435)
 • Modele ściankowe (435)
  • Ścianka - 3WPOW (3DFACE) (436)
  • Siatka (436)
  • Powierzchnia prostoliniowa - POWPROST (RULESURF) (437)
  • Powierzchnia równoległa - POWWALC (TABSURF) (438)
  • Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (REVSURF) (439)
  • Powierzchnia brzegowa - POWKRAW (EDGESURF) (440)
 • Predefiniowane obiekty siatkowe (441)
 • Siatki (442)
  • Siatka - SIATKA3W (3DMESH) (442)
  • Polipowierzchnia - PPOW (PFACE) (442)

Modyfikacja obiektów 3D (445)

 • Płaszczyzna XY (445)
 • Szyk 3D - 3DSZYK (3DARRAY) (445)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (447)
  • Kopiowanie i przesuwanie (447)
  • Zmiana wielkości (447)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN) (447)
  • Obrót - OBROTY3D (ROTATE3D) (450)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (MIRROR3D) (451)
 • Uchwyty (452)
 • Rozbijanie obiektów 3D - EXPLODE (EXPLODE) (453)

Modelowanie bryłowe ACIS (455)

 • Bryły proste (455)
  • Prostopadłościan - KOSTKA (BOX) (456)
  • Kula - SFERA (SPHERE) (457)
  • Klin - KLIN (WEDGE) (457)
  • Stożek - STOŻEK (CONE) (458)
  • Walec - WALEC (CYLINDER) (459)
  • Torus - TORUS (TORUS) (459)
 • Bryły złożone (460)
  • Suma brył - SUMA (UNION) (460)
  • Różnica brył - RÓŻNICA (SUBTRACT) (461)
  • Część wspólna brył - ILOCZYN (INTERSECT) (461)
  • Część wspólna brył - PRZENIKANIE (INTERFERE) (464)
  • Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE) (465)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE) (467)
  • Obracanie - PRZEKRĘĆ (REVOLVE) (468)
 • Przyczepianie LUW (UCS) do ścianki bryły (469)
 • Wyświetlanie brył (470)
  • Gęstość linii - zmienna Isolines (471)
  • Gęstość siatki - zmienna Facetres (471)
  • Wyświetlanie konturów - zmienna Dispsilh (472)
  • Siatkowa reprezentacja walców i stożków - zmienna Facetratio (473)

Modyfikacja brył (475)

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (CHAMFER) (475)
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (FILLET) (477)
 • Przekrój - PRZEKRÓJ (SECTION) (478)
 • Przecięcie - PŁAT (SLICE) (480)

Rzutnie w przestrzeni modelu (483)

 • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (VPORTS) (484)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (485)
  • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (487)
 • Układ współrzędnych w rzutni (488)

Express Tools (489)

 • Instalacja narzędzi Express Tools (489)

Skróty (491)

  • Skróty poleceń w wersji polskiej (491)
  • Skróty poleceń w wersji angielskiej (493)
  • Skróty klawiaturowe (496)

Skorowidz (497)

powrót
 
Produkty Podobne
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+
AutoCAD 2018 PL
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki
Autodesk Inventor Professional 2018PL / 2018+ / Fusion 360 Metodyka projektowania z płytą CD
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
AutoCAD 2018/LT2018/360+
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie
Więcej produktów