Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Cad

AutoCAD 2008 i 2008 PL Język: 1

83-246-2044-3

Cena Brutto: 67.00

Cena netto: 63.81

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Andrzej Pikoń
Liczba_stron 528
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2008-09-19
Poziom All Levels

AutoCAD to program do komputerowego wspomagania projektowania, który od lat wyznacza standardy na rynku takich aplikacji. Z jego możliwości korzystają projektanci różnych branż, a ogromna liczba bibliotek, modułów i nakładek sprawia, że realizacja nawet najbardziej złożonych projektów przebiega szybko i sprawnie. Każda kolejna wersja AutoCAD-a jest bardziej rozbudowana. W wersji 2008 autorzy aplikacji zadbali o optymalizację znanych już użytkownikom narzędzi i zwiększenie produktywności pracy. Zmodernizowany interfejs użytkownika oraz nowe możliwości docenią nie tylko profesjonaliści, ale również ci, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie komputerowego wspomagania projektowania.

Książka "AutoCAD 2008 i 2008 PL" to wyczerpujące omówienie najnowszej edycji tej aplikacji. Każdy użytkownik AutoCAD-a, niezależnie od stopnia zaawansowania, znajdzie w niej interesujące informacje. Czytając tę książkę, nauczysz się tworzyć i modyfikować rysunki, wymiarować je, korzystać z warstw, bloków i stylów oraz drukować projekty. Poznasz zasady modelowania bryłowego, tworzenia szablonów oraz rysowania w trybie aksonometrycznym. Każde z narzędzi dostępnych w aplikacji jest dokładnie omówione, a ilustrowane przykłady ułatwiają poznanie ich w praktyce.

 • Interfejs użytkownika, menu i paski narzędzi
 • Praca z dokumentami
 • Układy współrzędnych
 • Tworzenie podstawowych obiektów i definiowanie ich właściwości
 • Napisy i tabelki
 • Rysowanie precyzyjne
 • Rysunek aksonometryczny
 • Kreskowanie
 • Naprawianie uszkodzonych rysunków
 • Techniki wymiarowania, modyfikowanie wymiarów i style wymiarowe
 • Modelowanie 3D i bryły ACIS

Poznaj najnowszą wersję narzędzia, które zrewolucjonizowało pracę projektantów na całym świecie.

AutoCAD 2008 i 2008 PL -- spis treści

Wstęp (17)

Wprowadzenie (21)

 • Uruchamianie AutoCAD-a (21)
 • Ekran AutoCAD-a (21)
  • Obszar rysunku (21)
  • Linia statusowa (22)
  • Paski narzędzi (24)
  • Palety (24)
  • Obszar dialogowy i linia poleceń (25)
  • Menu górne (25)
  • Menu kontekstowe (25)
  • Menu kursora (26)
  • Kursor (26)
  • Klawisz ESC (27)
  • Wprowadzanie dynamiczne (27)
 • Przestrzeń AutoCAD-a (28)
  • Globalny Układ Współrzędnych - GUW (WCS) (28)
  • Lokalny Układ Współrzędnych - LUW (UCS) (28)
  • Współrzędne (29)
  • Współrzędne prostokątne (kartezjańskie) (29)
  • Współrzędne biegunowe (31)
  • Współrzędne bezwzględne i względne (31)
  • Domyślna orientacja osi i kierunki mierzenia kątów (32)
  • Jednostki, skala i rozmiar papieru (32)
 • Tworzenie nowego rysunku - NOWY (NEW) (33)
 • Otwarcie rysunku - OTWÓRZ (OPEN) (33)
 • Zapis rysunku na dysku (34)
  • Polecenie SZAPISZ (QSAVE) (34)
  • Polecenie SAVEALL (34)
  • Zapis rysunku pod nową nazwą - ZAPISZ (SAVE) i NZAPISZ (SAVEAS) (35)
 • Pomoc - POMOC (HELP) (35)
 • Zamknięcie rysunku (36)
  • Polecenie ZAMKNIJ (CLOSE) (36)
  • Zamknięcie wszystkich rysunków - CLOSEALL (36)
 • Koniec pracy (37)
  • Polecenie REZYGNUJ (END) (37)
  • Polecenie QQUIT (37)
 • Jednostki - JEDN (UNITS) (37)
 • Granice rysunku - GRANICE (LIMITS) (39)

Podstawowe obiekty AutoCAD-a (41)

  • Odcinek linii prostej - LINIA (LINE) (41)
  • Punkt - PUNKT (POINT) (45)
  • Okrąg - OKRĄG (CIRCLE) (46)
  • Łuk - ŁUK (ARC) (49)
  • Polilinia - PLINIA (PLINE) (51)
  • Automatyczne tworzenie polilinii - OBWIEDNIA (BOUNDARY) (53)
  • Elipsa - ELIPSA (ELLIPSE) (55)
  • Prostokąt - PROSTOK (RECTANG) (56)
  • Wielobok - WIELOBOK (POLYGON) (59)

Właściwości obiektów (61)

 • Wybór właściwości domyślnych (61)
 • Kolor (62)
 • Typy linii (63)
  • Okno dialogowe RODZLIN (LINETYPE) (64)
 • Grubość kreski (66)
  • Bieżąca i domyślna grubość kreski - SZERLIN (LWEIGHT) (66)
 • Współczynnik skali linii (68)
  • Globalny współczynnik skali linii - RLSKALA (LTSCALE) (68)
  • Indywidualny współczynnik skali linii (69)
 • Modyfikacje właściwości obiektów (70)
  • Modyfikacja właściwości za pomocą list (70)
  • Menedżer właściwości - WŁAŚCIWOŚCI (PROPERTIES) (71)
  • Zamknięcie menedżera właściwości - WŁAŚCIWOŚCIZAMKNIJ (PROPERTIESCLOSE) (73)
 • Malarz formatów - UZGWŁAŚCIWOŚCI (MATCHPROP) (76)

Oglądanie rysunku (79)

 • Szybkie powiększanie i przesuwanie (79)
  • Szybkie powiększanie - SZOOM (RTZOOM) (80)
  • Szybkie przesuwanie - NFRAGM (PAN) (81)
  • Powiększanie i przesuwanie za pomocą myszy z kółkiem (83)
  • Powiększanie okna prostokątnego (84)
  • Przywoływanie poprzedniego powiększenia (85)
  • Powiększanie do zakresu (85)
  • Zakończenie szybkiego powiększania i przesuwania (86)
  • Powiększenie do zakresu obiektów - ZOOM Obiekt (ZOOM Object) (86)
 • Inne możliwości polecenia ZOOM (87)
 • Podgląd dynamiczny - PODGLĄD (DSVIEWER) (89)
 • Odświeżanie ekranu i regeneracja rysunku (91)
  • Odświeżanie wszystkich rzutni - PRZERYSW (REDRAWALL) (91)
  • Odświeżanie bieżącej rzutni - PRZERYS (REDRAW) (91)
  • Regeneracja rysunku - REGEN (REGEN) (92)
  • Regeneracja i odświeżenie rzutni - REGENW (REGENALL) (92)
 • Wyświetlanie grubości linii (92)
 • Wyświetlanie pełnoekranowe (93)
 • Wypełnianie obiektów - WYPEŁNIJ (FILL) (94)
 • Okno tekstowe - TEKRAN (TEXTSCR) (94)
 • Widoki (95)
  • Menedżer widoków - WIDOK (VIEW) (95)
  • Tworzenie nowego widoku (96)
  • Zmiana granic obszaru widoku (99)
  • Zapis stanu warstw z widokiem (99)

Modyfikacje rysunku (101)

 • Jak wybierać obiekty? (101)
  • Rozpoczynamy od wybrania polecenia (101)
  • Rozpoczynamy od wybrania obiektów (102)
  • Podstawowe metody wyboru obiektów (102)
  • Pasek narzędzi Zmiana (Modify) (103)
  • Usuwanie obiektów - WYMAŻ (ERASE) (103)
  • Kopiowanie - KOPIUJ (COPY) (104)
  • Szyk - SZYK (ARRAY) (106)
  • Kopiowanie równoległe - ODSUŃ (OFFSET) (111)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO (MIRROR) (113)
  • Przesuwanie - PRZESUŃ (MOVE) (114)
  • Obracanie - OBRÓT (ROTATE) (115)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN) (117)
  • Rozdzielanie - PRZERWIJ (BREAK) (118)
  • Przedłużanie - WYDŁUŻ (EXTEND) (119)
  • Ucinanie - UTNIJ (TRIM) (122)
  • Zintegrowane ucinanie i przedłużanie (123)
  • Automatyczne ucinanie - EXTRIM (125)
  • Rozciąganie - ROZCIĄGNIJ (STRETCH) (126)
  • Ścinanie narożników - FAZUJ (CHAMFER) (127)
  • Zaokrąglanie - ZAOKRĄGL (FILLET) (128)
  • Zmiana wielkości obiektów - SKALA (SCALE) (129)
  • Modyfikacja polilinii - EDPLIN (PEDIT) (131)
  • Rozbijanie obiektów (134)
  • Polecenie ROZBIJ (EXPLODE) (134)
  • Polecenie XPLODE (135)
  • Łączenie obiektów - POŁĄCZ (JOIN) (135)

Napisy (137)

 • Napisy proste (138)
  • Rysowanie napisu prostego - DTEKST (DTEXT) (138)
 • Akapit tekstowy (141)
  • Tworzenie akapitu - WTEKST (MTEXT) (141)
  • Edytor napisów (141)
  • Parametry akapitu (142)
  • Wyrównywanie poziome (143)
  • Tło akapitu (144)
  • Wypunktowanie i numerowanie (145)
  • Znaki specjalne (145)
  • Import pliku tekstowego (146)
  • Wyszukiwanie i zastępowanie (146)
  • Kombinacje klawiszy edytora (147)
 • Wyświetlanie na wierzchu napisów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT) (149)
 • Styl napisu - STYL (STYLE) (149)
  • Bieżący styl napisu (152)
 • Modyfikacja napisów (152)
  • Modyfikacja treści napisu - ODTEKST (DDEDIT) (152)
  • Właściwości napisu (153)
  • Dopasowanie szerokości napisu - TEXTFIT (153)
 • Wypełnianie napisów (154)
 • Markowanie napisów - MTEKST (QTEXT) (155)
 • Zmiana wielkości i sposobu wyrównywania (155)
  • Zmiana wielkości napisów - SKALUJTEKST (SCALETEXT) (156)
  • Tworzenie zasłony - TEXTMASK (157)
  • Usuwanie zasłony - TEXTUNMASK (158)

Tabelki (159)

  • Tworzenie tabel - TABELA (TABLE) (159)
  • Modyfikacja tekstu w tabelce - EDYCJATABELI (TABLEDIT) (161)
  • Modyfikacja tabelki za pomocą uchwytów (162)
  • Wstawianie kolumn i wierszy (162)
  • Usuwanie kolumn i wierszy (162)
  • Obramowanie komórek (163)
  • Wyrównywanie tekstu w komórkach (163)
  • Styl tabelki - STYLTABELI (STYLETABLE) (164)
  • Tworzenie nowego stylu tabelki (165)
  • Modyfikacja stylu (167)
  • Usunięcie stylu (167)
  • Wybór stylu bieżącego (167)
  • Wstawianie bloku do komórki (167)
  • Wstawianie formuły do komórki (168)

Rysowanie precyzyjne (171)

 • Skok i węzły - USTAWIENIARYS (DSETTINGS) (172)
  • Skok - SKOK (SNAP) (172)
  • Siatka węzłów - SIATKA (GRID) (175)
 • Tryb ortogonalny - ORTO (ORTHO) (176)
 • Współrzędne punktów wpisywane z klawiatury (176)
 • Punkty charakterystyczne obiektów (178)
  • Wskazywanie punktów charakterystycznych (181)
  • Automatyczna lokalizacja punktów charakterystycznych - OBIEKT (OSNAP) (182)
  • Środek odcinka między wskazanymi punktami - MTP (183)
 • Przykłady (185)
 • Śledzenie (tymczasowe linie konstrukcyjne) (187)
  • Śledzenie kołowe (biegunowe) (187)
  • Śledzenie punktów charakterystycznych ŚLEDZENIE (OTRACK) (190)
  • Punkt względny - OD (FROM) (195)

Anulowanie poleceń (197)

  • Polecenia COFAJ (UNDO), ODTWÓRZ (REDO) i WODTWÓRZ (MREDO) (197)
  • Odwołanie ostatniego polecenia - C (U) (198)
  • Anulowanie odwołania polecenia - ODTWÓRZ (REDO) (198)
  • Odzyskanie ostatnio skasowanego obiektu - ODDAJ (OOPS) (199)

Uchwyty (201)

  • Opcje wspólne (202)
  • Rozciąganie (202)
  • Przesuwanie (203)
  • Obracanie (203)
  • Zmiana wielkości (203)
  • Odbicie lustrzane (203)

Warstwy (205)

 • Sterowanie warstwami - WARSTWA (LAYER) (208)
  • Tworzenie nowej warstwy (209)
  • Zaznaczanie (wybór) warstw (210)
  • Wybór warstwy bieżącej (210)
  • Usuwanie warstw (210)
  • Zmiana nazwy warstwy (210)
  • Właściwości warstw (211)
  • Status warstw (211)
  • Sortowanie warstw (213)
  • Uwagi (213)
  • Właściwości JakWarstwa (ByLayer) i JakBlok (ByBlock) i definicja bloków (213)
 • Wyświetlanie warstw według nazwy (214)
 • Łatwe sterowanie warstwami (215)
 • Wybór warstwy obiektu (215)
 • Przywoływanie poprzedniego stanu warstw - PWARSTWA (LAYERP) (216)
 • Warstwa 0 (216)
 • Stan i właściwości warstw (216)
 • Usuwanie warstw - USUŃ (PURGE) (218)
 • Pasek narzędzi Warstwy II (219)
  • Kopiowanie obiektów na wybraną warstwę - KOPIUJNAWAR (COPYTOLAYER) (220)
  • Spacer warstwowy - SPACWAR (LAYWALK) (220)
  • Przeniesienie obiektów na inną warstwę - ZMWWAR (LAYMCH) (221)
  • Przeniesienie obiektów na bieżącą warstwę - WARAKT (LAYCUR) (222)
  • Izolowanie warstw - WARIZO (LAYISO) (222)
  • Anulowanie izolowania warstw - WARODIZO (LAYUNISO) (223)
  • Zamrażanie warstw - WARZAB (LAYFRZ) (223)
  • Wyłączanie warstw - WARWYŁ (LAYOFF) (224)
  • Zamknięcie warstwy - WARZAM (LAYLCK) (224)
  • Otwarcie warstwy - WAROTW (LAYULK) (225)
  • Włączenie wszystkich warstw - WARWŁ (LAYON) (225)
  • Odmrożenie wszystkich warstw - WARODB (LAYTHW) (225)
  • Usuwanie warstwy i obiektów - WARUSUŃ (LAYDEL) (225)
  • Wyróżnianie wskazanej warstwy - WARRZUTI (LAYVPI) (226)
  • Scalanie warstw - WARPOŁ (LAYMRG) (227)
  • Menedżer konfiguracji warstw - LMAN (227)

Bloki (229)

 • Definiowanie bloku - BLOK (BLOCK) (232)
 • Wstawianie bloków - WSTAW (INSERT) (234)
  • Wczytywanie bloku z dysku (235)
  • Wstawianie bloków za pomocą Eksploratora Windows (235)
  • Wstawianie bloków za pomocą palety narzędzi (235)
  • Zmiana właściwości bloku w palecie (236)
  • Umieszczanie bloków na palecie za pomocą centrum danych projektowych (237)
 • Zastępowanie bloków - BLOCKREPLACE (237)
 • Wielokrotne wstawianie bloku - WWSTAW (238)
 • Rozbijanie bloku - ROZBIJ (EXPLODE) (239)
 • Właściwości bloków (240)
 • Edycja bloków (241)
  • Redefinicja bloku (241)
  • Edycja bloku - ODNEDYCJA (REFEDIT) (242)
  • Dodawanie i usuwanie elementów z bloku - ODNUSTAW (REFSET) (244)
  • Zakończenie edycji bloku - ODNZAMKNIJ (REFCLOSE) (244)
 • Biblioteki bloków (245)
 • Usuwanie nieużywanych bloków - USUŃ (PURGE) (245)
 • Kopiowanie z użyciem schowka (246)
  • Kopiowanie do schowka - KOPIUJ_S (COPYCLIP) (247)
  • Kopiowanie wraz z punktem wstawienia - KOPIUJBAZA (COPYBASE) (247)
  • Przeniesienie do schowka - WYTNIJ (CUTCLIP) (247)
  • Wklejanie - WKLEJ (PASTECLIP) (247)
  • Wklejanie jako blok - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK) (248)
  • Wklejanie w tym samym położeniu - WKLEJBLOK (PASTEBLOCK) (248)

Bloki dynamiczne (249)

 • Edytor bloków dynamicznych - BEDIT (BEDYCJA) (252)
 • Parametry (254)
 • Operacje (255)
  • Przesuwanie (256)
  • Skalowanie (257)
  • Rozciąganie (258)
  • Rozciąganie biegunowe (260)
  • Obracanie (260)
  • Odwracanie (262)
  • Szyk (264)
  • Przeglądanie (265)
  • Dopasowanie (265)
 • Stany widoczności (266)

Rysunek aksonometryczny (269)

  • Siatka aksonometryczna (269)
  • Włączanie i wyłączanie siatki aksonometrycznej - USTAWIENIARYS (DSETTINGS) (270)
  • Polecenie IZO (ISOPLANE) (271)
  • Okrąg aksonometryczny - ELIPSA (ELLIPSE) (271)

Kreskowanie (273)

 • Kreskowanie GKRESKUJ (BHATCH) (275)
  • Wybór obszaru przeznaczonego do zakreskowania (276)
  • Wybór wzoru kreskowania (278)
  • Podgląd kreskowania (278)
  • Wykonywanie kreskowania (279)
  • Skala i kąt obrotu kreskowania (279)
  • Wyświetlenie granicy kreskowania (279)
  • Dziedziczenie parametrów kreskowania (279)
  • Kreskowanie obiektów wewnętrznych (280)
  • Zaawansowane opcje kreskowania (280)
  • Uwagi odnośnie kreskowania (282)
  • Kreskowanie zespolone (282)
  • Oddzielne kreskowania (284)
  • Tolerancja przerwy - HPGAPTOL (HPGAPTOL) (285)
  • Zmiana początku kreskowania (286)
  • Odtworzenie obwiedni (287)
  • Pole powierzchni kreskowania (287)
  • Kolejność wyświetlania kreskowania (288)
  • Proste kreskowanie (288)
  • Kreskowanie ISO (289)
  • Kreskowanie z zastosowaniem palety narzędzi (289)
 • Wypełnianie obszarów (290)
 • Wypełnienie gradientowe (290)
 • Edycja kreskowania (292)
  • Polecenie EDKRESK (HATCHEDIT) (292)
  • Przycinanie kreskowania (293)
  • Kolejność wyświetlania - PORZWYŚ (DRAWORDER) (294)
  • Kolejność wyświetlania w zależności od koloru - CDORDER (295)

Rysunek prototypowy (szablon) (297)

  • Tworzenie rysunku prototypowego (298)
  • Położenie katalogu rysunków prototypowych (299)

Palety (301)

  • Wybór bieżącej palety (302)
  • Przeciąganie obiektów z rysunku na paletę (302)
  • Umieszczanie poleceń na palecie (302)
  • Tworzenie nowych palet (303)
  • Zmiana nazwy i usuwanie palety (303)
  • Blokowanie pasków narzędzi i palet (303)

Zapytania (305)

  • Odległość - ODLEG (DIST) (305)
  • Pole powierzchni i obwód - POLE (AREA) (306)
  • Współrzędne punktu - ID (ID) (307)

Naprawianie uszkodzonych rysunków (309)

  • Naprawianie rysunku - NAPRAW (RECOVER) (309)
  • Sprawdzanie rysunku - TEST (AUDIT) (309)
  • Menedżer naprawy rysunku - NAPRAWRYSUNEK (DRAWINGRECOVERY) (310)
  • Zamknięcie menedżera naprawy rysunku - NAPRAWRYSUNEKUKRYJ (DRAWINGRECOVERYHIDE) (311)
  • Automatyczny zapis (312)

Wydruk (313)

 • Wydruk - KREŚL (PLOT) (313)
  • Podgląd wydruku (315)
  • Chowanie linii niewidocznych na wydruku (316)
 • Polecenie PDRUK (PREVIEW) (317)
 • Drukowanie w tle (317)
 • Menedżer urządzeń drukujących - MENPLOT (PLOTTERMANAGER) (319)
  • Dodanie nowego urządzenia drukującego (319)
  • Edytor konfiguracji urządzenia drukującego (322)
 • Informacja na temat wykonywanych wydruków - POKAŻINFODRUKU (VIEWPLOTDETAILS) (323)

Rozmieszczenia wydruku (325)

 • Przestrzeń papieru, ustawienia strony i arkusze rozmieszczenia (326)
  • Włączanie przestrzeni papieru (326)
  • Przełączanie pomiędzy przestrzeniami (327)
  • Ustawienia strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP) (327)
  • Kreator rozmieszczeń wydruku - KREATORARKUSZA (LAYOUTWIZARD) (327)
  • Rozmieszczenia wydruku - ARKUSZ (LAYOUT) (329)
  • Tworzenie nowych arkuszy (330)
  • Usuwanie arkuszy (330)
  • Zmiana nazwy arkusza (330)
  • Kopiowanie i przesuwanie arkuszy (331)
  • Szybka zmiana aktywnego arkusza (331)
 • Rzutnie (331)
  • Tworzenie rzutni - RZUTNIE (VPORTS) (332)
  • Widok w rzutniach (333)
  • Edycja obiektów w rzutniach (334)
  • Skala stosowana w rzutniach (334)
  • Włączanie i wyłączanie rzutni (336)
  • Przycinanie rzutni - PRZYTRZUT (VPCLIP) (336)
  • Cieniowanie i chowanie linii niewidocznych w rzutni (337)
  • Usuwanie rzutni (338)

Ustawienia strony (339)

 • Menedżer ustawień strony - USTAWIENIASTR (PAGESETUP) (339)
  • Przypisywanie ustawień strony do arkusza (340)
  • Tworzenie nowych ustawień strony (341)
  • Modyfikacja ustawień strony (342)
  • Wczytywanie ustawień strony z innego rysunku (342)
  • Usuwanie ustawień strony (342)
  • Zmiana nazwy ustawień strony (342)

Wymiarowanie (343)

  • Nazwy elementów wymiaru (344)
  • Wymiary liniowe - WYMLINIOWY (DIMLINEAR) (344)
  • Ucięty wymiar liniowy - LINWYNSKR (DIMJOGLINE) (346)
  • Wymiar dopasowany - WYMNORMALNY (DIMALIGNED) (347)
  • Wymiarowanie długości łuku - WYMŁUK (DIMARC) (349)
  • Wymiarowanie promienia - WYMPROMIEŃ (DIMRADIUS) (350)
  • Ucięty wymiar promienia - WYMSKRÓCONY (DIMJOGGED) (351)
  • Wymiarowanie średnicy - WYMŚREDNICA (DIMDIAMETER) (352)
  • Środek okręgu i linie środkowe - WYMCENTRUM (DIMCENTER) (352)
  • Wymiarowanie kątów - WYMKĄTOWY (DIMANGULAR) (353)
  • Wymiarowanie współrzędnych - WYMWSPÓŁRZ (DIMORDINATE) (354)
  • Łańcuch wymiarowy od linii bazowej - WYMBAZA (DIMBASELINE) (355)
  • Szeregowy łańcuch wymiarowy - WYMSZEREG (DIMCONTINUE) (356)
  • Szybkie wymiarowanie - SWYMIAR (QDIM) (358)
  • Edycja punktów wymiarowych (360)
  • Wielolinia odniesienia - WIELOLODN (MLEADER) (361)
  • Dodawanie i usuwanie linii do wielolinii odniesienia - WIELOLODNEDYCJA (MLEADEREDIT) (362)
  • Wyrównywanie wielolinii odniesienia - WIELOLODNDOPASUJ (MLEADERALIGN) (363)
  • Zbieranie wielolinii odniesienia - WIELOLODNZBIERZ (MLEADERCOLLECT) (363)
  • Linia odniesienia z opisem - SLODNIES (QLEADER) (364)
  • Tolerancje kształtu (367)
  • Wymiar sprawdzający - WYMSPR (DIMINSPECT) (367)
  • Wymiarowanie zespolone (368)
  • Nieciągłe linie wymiarowe (369)
  • Pomocnicze linie wymiarowe o stałej długości (370)
  • Korzystaj z punktów charakterystycznych (370)
  • Umieszczanie wymiarów na osobnych warstwach (370)
  • Wyświetlanie na wierzchu napisów i wymiarów - TEKSTNAWIERZCH (TEXTTOFRONT) (371)

Edycja wymiarów (373)

  • Menu kontekstowe (374)
  • Odwrócenie strzałki wymiarowej (374)
  • Edycja wymiarów za pomocą uchwytów (375)
  • Polecenie WYMEDYCJA (DIMEDIT) (375)
  • Polecenie WYMEDTEKST (DIMTEDIT) (376)
  • Zmiana treści napisu wymiarowego - ODTEKST (DDEDIT) (377)
  • Ujednolicenie odległości między wymiarami - PRZESTRZWYM (DIMSPACE) (377)

Style wymiarowe (379)

 • Menedżer stylów wymiarowych - WYMSTYL (DIMSTYLE) (380)
  • Bieżący styl wymiarowy (382)
  • Nowy styl wymiarowy (382)
  • Usunięcie stylu wymiarowego (383)
  • Zmiana nazwy stylu wymiarowego (383)
  • Modyfikacja stylu wymiarowego (384)
  • Porównanie stylów wymiarowych (384)
 • Modyfikacje stylu wymiarowego (384)
  • Niewielkie zmiany stylu wymiarowego (385)
  • Linie (Lines) (385)
  • Symbole i strzałki (Symbols and Arrows) (386)
  • Napis wymiarowy - Tekst (Text) (388)
  • Dopasowanie (Fit) (390)
  • Jednostki podstawowe (Primary Units) (392)
  • Jednostki dodatkowe (Alternate Units) (394)
  • Tolerancje (Tolerances) (396)
 • Polecenie WYMZMIEŃ (DIMOVERRIDE) (398)

Układy współrzędnych (399)

 • Sterowanie układami współrzędnych (400)
  • Polecenie LUW (UCS) (400)
  • Pasek narzędzi LUW II (UCS II ) (401)
 • Menedżer układów współrzędnych - MENLUW (UCSMAN) (402)
  • Zakładka Nazwane LUW (Named UCSs) (402)
  • Zakładka Orto LUW (Orthographic UCSs) (404)
  • Parametry - zakładka Ustawienia (Settings) (405)
 • Układ współrzędnych w rzutni (405)
 • Ikona układu współrzędnych - LUWSYMB (UCSICON) (407)
 • Reguła prawej dłoni (408)
 • Przykłady (408)
  • Przykład 2D (408)
  • Przykład 3D (410)

Oglądanie rysunku w przestrzeni (415)

  • Widoki ortogonalne (416)
  • Orbita swobodna - 3DWORBITA (3DFORBIT) (416)
  • Przesuwanie i powiększanie (418)
  • Perspektywa (419)
  • Orbita ograniczona - 3DORBITA (3DORBIT) (420)
  • Zmiana odległości kamery - 3DODLEG (3DDISTANCE) (420)
  • Wprawianie w ruch - 3DCORBIT (3DCORBIT) (421)
  • Widok z góry - polecenie PLAN (PLAN) (421)
  • Chowanie linii - UKRYJ (HIDE) (422)
  • Style wizualne - STYLCIENIOWANIA (SHADEMODE) (423)
  • Parametry linii niewidocznych - USTAWLU (HLSETTINGS) (425)
  • Przelot kamery - ŚCIEŻKANIM (ANIPATH) (426)

Modelowanie w przestrzeni trójwymiarowej (429)

 • Modele szkieletowe, ściankowe i bryłowe (430)
 • Filtry współrzędnych (430)
 • Elementy płaskie w przestrzeni (431)
 • Poziom i wysokość pogrubienia (432)
  • Wysokość pogrubienia jako właściwość obiektu (435)
 • Modele krawędziowe (435)
  • Odcinek trójwymiarowy - LINIA (LINE) (435)
  • Polilinia trójwymiarowa - 3WPLINIA (3DPOLY) (436)
  • Spirala - HELISA (HELIX) (437)
 • Modele ściankowe (438)
  • Ścianka - 3WPOW (3DFACE) (438)
  • Siatka - SIATKA3W (3DMESH) (438)
  • Powierzchnia prostokreślna - POWPROST (RULESURF) (439)
  • Powierzchnia walcowa - POWWALC (TABSURF) (439)
  • Powierzchnia obrotowa - POWOBROT (REVSURF) (440)
  • Powierzchnia krawędziowa - POWKRAW (EDGESURF) (441)
  • Przekształcanie na powierzchnię - KONWNAPOW (CONVTOSURFACE) (442)

Modyfikacja obiektów 3D (443)

 • Płaszczyzna XY (443)
 • Zmiana położenia obiektów w przestrzeni (444)
  • Kopiowanie i przesuwanie (444)
  • Zmiana wielkości (445)
  • Przesunięcie 3D - 3DPRZESUŃ (3DMOVE) (445)
  • Obrót 3D - 3DOBRÓT (3DROTATE) (447)
  • Dopasowanie - DOPASUJ (ALIGN) (450)
  • Dopasowanie 3D - 3DDOPASUJ (3DALIGN) (453)
  • Odbicie lustrzane - LUSTRO3D (MIRROR3D) (455)
 • Szyk 3D - 3DSZYK (3DARRAY) (456)
 • Uchwyty (458)

Modelowanie bryłowe ACIS (459)

 • Bryły proste (459)
  • Polibryła - POLIBRYŁA (POLYSOLID) (459)
  • Prostopadłościan - KOSTKA (BOX) (461)
  • Kula - SFERA (SPHERE) (463)
  • Walec - WALEC (CYLINDER) (464)
  • Stożek - STOŻEK (CONE) (465)
  • Klin - KLIN (WEDGE) (466)
  • Torus - TORUS (TORUS) (467)
  • Ostrosłup - OSTROSŁUP (PYRAMID) (468)
 • Bryły złożone (469)
  • Suma brył - SUMA (UNION) (469)
  • Różnica brył - RÓŻNICA (SUBTRACT) (469)
  • Część wspólna brył - ILOCZYN (INTERSECT) (470)
  • Pogrubianie - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE) (472)
  • Pogrubianie wzdłuż kierownicy - WYCIĄGNIJ (EXTRUDE) (475)
  • Obracanie - PRZEKRĘĆ (REVOLVE) (476)
  • Naciskanie lub ciągnięcie - NACIŚNIJCIĄG (PRESSPULL) (477)
  • Ukosowanie - SKOS (SWEEP) (479)
  • Konwersja na bryłę - KONWNABRYŁĘ (CONVTOSOLID) (480)
  • Pogrubianie powierzchni - POGRUB (THICKEN) (481)
  • Sprawdzenie przenikania - PRZENIKANIE (INTERFERE) (482)
 • Przyczepianie LUW (UCS) do ścianki bryły (484)

Modyfikacja brył (487)

 • Ścinanie krawędzi - FAZUJ (CHAMFER) (487)
 • Zaokrąglanie krawędzi - ZAOKRĄGL (FILLET) (489)
 • Przekrój - PRZEKRÓJ (SECTION) (490)
 • Przecięcie - PŁAT (SLICE) (491)
  • Płaszczyzna przekroju - PŁAPRZEKR (SECTIONPLANE) (492)

Rzutnie w przestrzeni modelu (495)

 • Konfiguracja rzutni - RZUTNIE (VPORTS) (496)
  • Tworzenie konfiguracji rzutni (498)
  • Wybór zapisanej wcześniej konfiguracji rzutni (499)
  • Układ współrzędnych w rzutni (499)

Inne przydatne narzędzia (501)

  • Szkic - SZKICUJ (SKETCH) (501)
  • Kopia bezpieczeństwa (503)
  • Zmiana folderu kopii bezpieczeństwa - MOVEBAK (503)
  • Rysunki na pasku zadań - TASKBAR (TASKBAR) (504)

Skorowidz (505)

powrót
 
Produkty Podobne
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+
AutoCAD 2018 PL
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki
Autodesk Inventor Professional 2018PL / 2018+ / Fusion 360 Metodyka projektowania z płytą CD
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
AutoCAD 2018/LT2018/360+
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie
Więcej produktów