Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Cad

Autodesk Inventor 2010PL/2010. Metodyka projektowania dla użytkowników wersji 2009 Język: 1

978-83-01-16039-5

Cena Brutto: 9.90

Cena netto: 9.43

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Andrzej Jaskulski
Liczba_stron 168
Wydawnictwo PWN
Oprawa miękka
Data_Wydania 2009-01-01

Autodesk Inventor 2010PL/2010

Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów i zarządzania ich dokumentacją przy użyciu programu Autodesk Inventor 2010 w wariancie z nowym, radykalnie zmienionym interfejsem użytkownika. Stanowi przede wszystkim uzupełnienie podręcznika bazowego Autodesk Inventor 2009PL/2009+. Metodyka projektowania, w zakresie nowych elementów programu:
  • migracji danych z wersji 2009 do wersji 2010 programu Autodesk Inventor,
  • konfiguracji programu Autodesk Inventor 2010 Professional,
  • metod pracy za pomocą nowego interfejsu,
  • modeli wielobryłowych.

Dlaczego warto wybrać właśnie te podręczniki?

  • Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki parametrycznego projektowania 2D i 3D.
  • Ma status Autodesk Authorized Author.
  • Obie książki zawierają łącznie materiał pozwalający czytelnikowi samodzielnie projektować bez konieczności dodatkowego szkolenia.
  • Ich zakres jest zgodny z najnowszymi programami kursów autoryzowanych przez producenta programu - firmę Autodesk.
N1. Od autora.............................................................................................................................7
N1.1. Podręcznik bazowy ..................................................................................................7
N1.2. Koncepcja i układ tego podręcznika ........................................................................8
N1.2.1. Rozdziały napisane od nowa .....................................................................8
N1.2.2. Praca z podręcznikiem bazowym..............................................................8
N1.3. Pozostałe konwencje zapisu.....................................................................................9
N1.3.1. Akapity specjalne ......................................................................................9
N1.3.2. Sposoby wydawania poleceń...................................................................10
N1.3.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu ......................................................11
N1.3.4. Instrukcje do ćwiczeń..............................................................................12

N2. Przygotowanie do pracy za pomocą wersji 2010 ...........................................................14
N2.1. Instalowanie programu Autodesk Inventor 2010...................................................15
N2.1.1. Wersja testowa programu Autodesk Inventor 2010 ................................15
N2.1.2. Instalowanie wersji testowej programu Autodesk Inventor 2010 ...........16
N2.2. Instalowanie kursu R2009-MP...............................................................................18
N2.3. Uruchomienie programu ........................................................................................19
N2.4. Wybór interfejsu użytkownika...............................................................................21
N2.5. Otwarcie projektu R2009-MP.ipj...........................................................................22
N2.6. Migracja plików kursu ...........................................................................................24
N2.7. Migracja biblioteki stylów użytkownika................................................................27
N2.7.1. Style niebędące elementami standardu....................................................30
N2.8. Aktualizacja danych projektowych ........................................................................31
N2.9. Migracja szablonu ISO-PL2009.idw......................................................................32
N2.10. Nowy interfejs użytkownika ..................................................................................34
N2.10.1. Podstawowe operacje na wstążce............................................................35
N2.10.1.1 Budowa panelu......................................................................36
N2.10.1.2 Rodzaje narzędzi na wstążce.................................................37
N2.10.1.3 Zmiana położenia panelu ......................................................38
N2.10.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki .................................................38
N2.10.3. Menu aplikacji .........................................................................................39
N2.10.4. Pasek szybkiego dostępu .........................................................................41
N2.10.5. Menu kursora...........................................................................................41

N3. Informacje ogólne .............................................................................................................43
N3.1. Podstawy zarządzania projektami ..........................................................................43
N3.1.1. Tworzenie struktury nowego projektu ....................................................44
N3.1.2. Uaktywnienie istniejącego projektu ........................................................46
N3.1.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu ................................................49
N3.1.4. Projekt kursu R2009-MP.ipj....................................................................50
Księgarnia PWN: Andrzej Jaskulski - Autodesk Inventor 2010PL/2010

4 Autodesk Inventor 2010PL/2010. Metodyka projektowania dla użytkowników wersji 2009
N3.2. Zarządzanie plikami w ramach projektu ................................................................52
N3.2.1. Otwieranie pliku ......................................................................................52
N3.2.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia ................................54
N3.2.3. Zapisywanie kopii pliku ..........................................................................54
N3.2.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon .....................................................54
N3.2.5. Tworzenie nowego pliku .........................................................................55
N3.2.5.1 Szablony ................................................................................56
N3.3. Elementy okna programu .......................................................................................59
N3.4. Podstawowe operacje konfiguracyjne....................................................................61
N3.5. Powtarzanie ostatniego polecenia ..........................................................................64
N4. Przeglądarka obiektów.....................................................................................................65
N4.1. Definicje wybranych obiektów ..............................................................................68
N4.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce ......................................................70
N4.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi ..................................................................................71
N4.4. Wskazywanie obiektu ............................................................................................71
N4.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki ................................................................72
N4.5.1. Wybór pojedynczego obiektu..................................................................72
N4.5.2. Anulowanie wyboru ................................................................................72
N4.5.3. Wybór wielu obiektów ............................................................................73
N4.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania .............................................................73
N4.6.1. Tryby wyboru ..........................................................................................74
N4.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się................................................76
N4.7. Edycja obiektu........................................................................................................77
N4.7.1. Menu kursora i metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions) .............78
N4.7.2. Dwukrotne kliknięcie ..............................................................................80
N4.8. Narzędzia pomiarowe.............................................................................................82
N4.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania ........................................................82
N4.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania ...................84
N4.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych ................................84
N4.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych ........................85
N4.11. Filtr przeglądarki ....................................................................................................85
N4.12. Wyłączanie elementów podstawowych .................................................................86
N4.13. Włączanie elementów podstawowych ...................................................................87
N4.14. Usuwanie elementów i innych obiektów ...............................................................88
N4.15. Zmiana nazwy elementów......................................................................................89
N4.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów...........................................89
N4.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania .........................................90
N4.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów.............................91

N5. Sterowanie wyświetlaniem ...............................................................................................95
N5.1. Zmiana sposobu reprezentacji modelu...................................................................96
N5.2. Zmiana sposobu budowy obrazu............................................................................97
N5.3. Panoramowanie (Pan) ............................................................................................97
N5.4. Obracanie swobodne (Free Orbit)..........................................................................98
N5.4.1. Zmiana środka obrotu..............................................................................99
N5.5. Zmiana powiększenia (Zoom)..............................................................................100
N5.5.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom) ..........................................100
N5.5.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All) ...................................101
N5.5.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected)........102
N5.5.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window)..................................103
N5.6. Widok na wybrany obiekt (View Face) ...............................................................104
N5.7. Widok główny (Home View)...............................................................................105
N5.8. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków.............................................105
N5.9. ViewCube.............................................................................................................106
N5.9.1. Widoki standardowe..............................................................................109
N5.9.2. Redefinicja widoku głównego (Home View)........................................110
N5.9.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) ..................112
N5.10. Obracanie ograniczone (Constrained)..................................................................112
N5.11. SteeringWheels ....................................................................................................114
N5.12. Sterowanie nazwanymi widokami .......................................................................116

N6. Praca z podręcznikiem bazowym..................................................................................117
6.2. Opcje aplikacji (cały: str. 104) .............................................................................117
6.3. Ustawienia dokumentu (cały: str. 105) ................................................................118
6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki (cały: str. 106) .................................120
6.6.1. Style obiektów szkicu (cały: str. 109) ...................................................121
6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów (str. 111) ............................................123
6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów (str. 166)........................123

7.1.4. Ćwiczenia (str. 183) ..............................................................................125
8.3. Elementy okien dialogowych (str. 205) ...............................................................127
8.3.1. Karta Kształt (Shape) (cały: str. 205) ....................................................127
8.3.1.1. Przyciski wyboru profili, brył, osi, ścieżek
(cały: str. 205) .....................................................................127
8.3.1.2. Przycisk rodzaju elementu (cały: str. 206) ..........................128
8.3.1.3. Przycisk sposobu modelowania (cały: str. 206)..................128
8.8. Ćwiczenia (str. 214) .............................................................................................129
N7. Modele wielobryłowe......................................................................................................131
9. Styl obiektów w modelu części (str. 293) ......................................................................136
9.1. Zarządzanie stylami (cały: str. 295) .....................................................................139
10.1 Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części (cały: str. 313)............141
13. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części (str. 339)............................................142
17. Zarządzanie strukturą zespołu (str. 591) .....................................................................143
19. Więzy montażowe (str. 621) ...........................................................................................144
20.1. Prezentacje (str. 639)............................................................................................146
22. Zaawansowane techniki projektowania 3D (str. 719) .................................................147
22.1. Parametry i zmienne użytkownika (str. 719) .......................................................147
22.4. Kojarzenie technik zaawansowanych (str. 734)...................................................148
22.8. Szkice 3D (str. 744)..............................................................................................148
23. Obiekty inteligentne (str. 753) .......................................................................................150
23.1. iFeatures (str. 753) ...............................................................................................150
23.2. iParts (str. 761) .....................................................................................................151
6 Autodesk Inventor 2010PL/2010. Metodyka projektowania dla użytkowników wersji 2009
23.3. iAssemblies (cały: str. 778)..................................................................................152
23.4. iMates (str. 779) ...................................................................................................153
25.3. Biblioteka Content Center (str. 797) ....................................................................154
26. Specjalizowane moduły programu (str. 809) ...............................................................156
26.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych (str. 809)......................................156
26.2. Projekt konstrukcji blaszanej (str. 816)................................................................157
28.1. Generator ram – ćwiczenia (str. 836) ...................................................................158
28.2. Generator połączeń gwintowych statycznych – ćwiczenia (str. 844) ..................158
28.3. Generator wałów – ćwiczenia (str. 849) ..............................................................159
28.4. Generator przekładni zębatych – ćwiczenia (str. 855) .........................................160
29.2. Analizy wytrzymałościowe MES (str. 868) .........................................................160
29.3. Analizy dynamiczne (str. 876) .............................................................................161
30. Narzędzia prezentacyjne (str. 901)................................................................................162
N8. Skorowidz ........................................................................................................................163
powrót
 
Produkty Podobne
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+
AutoCAD 2018 PL
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki
Autodesk Inventor Professional 2018PL / 2018+ / Fusion 360 Metodyka projektowania z płytą CD
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
AutoCAD 2018/LT2018/360+
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie
Więcej produktów