Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Cad

Autodesk Inventor Professional. Fusion 2012PL/2012+ z CD Język: 1

978-83-01-16846-9

Cena Brutto: 139.00

Cena netto: 132.38

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Andrzej Jaskulski
Liczba_stron 968
Wydawnictwo PWN
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-01-01

Autodesk Inventor Professional. Fusion 2012PL/2012+ z CD

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programu Autodesk Inventor Professional z systemem Inventor Fusion w wersji 2012 lub nowszej.

Dlaczego warto wybrać ten podręcznik?

  • Autor jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce w dziedzinie metodyki i dydaktyki projektowania 2D i 3D. Ma status Autodesk Authorized Author. Jego podręczniki mogą być stosowane na kursach autoryzowanych przez Autodesk.
  • Zaprezentowały zostały metody modelowania hierarchicznego (FBM) i swobodnego (SFM) we współpracujących systemach Inventor i Inventor Fusion.
  • Czytelnik znajdzie tu przede wszystkim starannie przemyślane ćwiczenia, oparte na wieloletnim doświadczeniu Autora zarówno dydaktyczno-badawczym, jak i zdobytym w przemyśle.
  • Zawiera omówienie obiektów inteligentnych wraz z najnowszą techniką iCopy oraz językiem programowania iLogic, a także moduły projektowania opartego na wiedzy (KBE) – Design Accelerator.
  • Na dołączonej do książki płycie CD znajdują się przykłady, zadania i elementy konfiguracyjne niewystępujące w oryginalnym programie.
1. Od autora...........................................................................................................................25
1.1. Konwencje zapisu....................................................................................................27
1.1.1. Akapity specjalne......................................................................................27
1.1.2. Sposoby wydawania poleceń....................................................................27
1.1.2.1. Nazwy narzędzi .........................................................................29
1.1.3. Inne wyróżnienia fragmentów tekstu .......................................................30
1.1.4. Instrukcje do ćwiczeń ...............................................................................32
2. Informacje ogólne ............................................................................................................34
2.1. Uruchamianie programu..........................................................................................34
2.2. Interfejs użytkownika ..............................................................................................36
2.2.1. Podstawowe operacje na wstążce .............................................................36
2.2.1.1. Budowa panelu..........................................................................37
2.2.1.2. Rodzaje narzędzi na wstążce.....................................................38
2.2.1.3. Zmiana położenia panelu ..........................................................39
2.2.2. Wydawanie poleceń za pomocą wstążki ..................................................39
2.2.3. Wydawanie poleceń za pomocą Menu kursora ........................................40
2.2.3.1. Tekstowe menu kursora ............................................................41
2.2.3.2. Kołowe menu kursora ...............................................................42
2.2.4. Pasek szybkiego dostępu ..........................................................................43
2.2.5. Menu aplikacji ..........................................................................................44
2.3. Podstawy zarządzania projektami ...........................................................................45
2.3.1. Tworzenie struktury nowego projektu......................................................46
2.3.2. Uaktywnienie istniejącego projektu .........................................................48
2.3.3. Usuwanie definicji istniejącego projektu .................................................50
2.3.4. Projekt kursu R2012-MP.ipj.....................................................................51
2.3.4.1. Konfiguracja bibliotek Content Center .....................................53
2.4. Zarządzanie plikami w ramach projektu .................................................................55
2.4.1. Otwieranie pliku .......................................................................................55
2.4.2. Zapisywanie pliku ze zmianą nazwy lub położenia .................................56
2.4.3. Zapisywanie kopii pliku ...........................................................................57
2.4.4. Zapisywanie kopii pliku jako szablon ......................................................57
2.4.5. Tworzenie nowego pliku ..........................................................................57
2.4.5.1. Szablony....................................................................................58
2.5. Elementy okna programu ........................................................................................61
2.6. Podstawowe operacje konfiguracyjne .....................................................................63
6 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
2.7. Zmiana podstawowych opcji aplikacji ....................................................................64
2.8. Powtarzanie ostatniego polecenia ...........................................................................67
3. Przeglądarka obiektów.....................................................................................................68
3.1. Definicje wybranych obiektów ...............................................................................71
3.2. Standardowe nazwy obiektów w przeglądarce .......................................................72
3.3. Rozwijanie i zwijanie gałęzi....................................................................................73
3.4. Wskazywanie obiektu..............................................................................................73
3.5. Wybór obiektu za pomocą przeglądarki..................................................................74
3.5.1. Wybór pojedynczego obiektu...................................................................74
3.5.2. Anulowanie wyboru..................................................................................74
3.5.3. Wybór wielu obiektów .............................................................................75
3.6. Wybór obiektu na obszarze modelowania...............................................................75
3.6.1. Tryby wyboru ...........................................................................................76
3.6.2. Wybieranie obiektów pokrywających się.................................................78
3.7. Edycja obiektu.........................................................................................................79
3.7.1. Edycja inicjowana za pomocą Menu kursora ...........................................81
3.7.1.1. Metoda „pokaż wymiary” (Show Dimensions) ........................81
3.7.1.2. Inne operacje edycyjne..............................................................83
3.7.2. Edycja inicjowana dwukrotnym kliknięciem...........................................84
3.8. Narzędzia pomiarowe..............................................................................................86
3.9. Cofanie i odtwarzanie operacji modelowania .........................................................87
3.10. Widoczność elementów konstrukcyjnych na obszarze modelowania.....................88
3.10.1. Globalna widoczność elementów konstrukcyjnych .................................88
3.10.2. Widoczność indywidualna elementów konstrukcyjnych .........................89
3.11. Filtr przeglądarki .....................................................................................................89
3.12. Wyłączanie elementów podstawowych...................................................................90
3.13. Włączanie elementów podstawowych.....................................................................91
3.14. Usuwanie elementów i innych obiektów.................................................................92
3.15. Zmiana nazwy elementów.......................................................................................93
3.16. Uniwersalna metoda zmiany właściwości elementów............................................93
3.17. Zmiana kolejności elementów i operacji modelowania ..........................................94
3.18. Wykorzystanie przeglądarki podczas projektowania zespołów..............................94
4. Sterowanie wyświetlaniem ...............................................................................................98
4.1. Wydawanie poleceń za pomocą Paska nawigacji ...................................................99
4.2. Zmiana sposobu reprezentacji modelu ..................................................................100
4.3. Zmiana sposobu budowy obrazu...........................................................................102
4.4. Panoramowanie (Pan)............................................................................................102
4.5. Obracanie swobodne (Free Orbit) .........................................................................103
4.5.1. Zmiana środka obrotu .............................................................................104
4.6. Zmiana powiększenia (Zoom)...............................................................................105
4.6.1. Dynamiczna zmiana powiększenia (Zoom) ...........................................105
4.6.2. Powiększenie wszystkich obiektów (Zoom All) ....................................106
4.6.3. Powiększenie obiektów wybranych do kolekcji (Zoom Selected).........107
4.6.4. Powiększanie za pomocą okna (Zoom Window) ...................................108
Spis treści 7
4.7. Widok na wybrany obiekt (View Face) ................................................................109
4.8. Widok główny (Home View)................................................................................110
4.9. Wywoływanie poprzednich i następnych widoków..............................................110
4.10. ViewCube..............................................................................................................110
4.10.1. Widoki standardowe ...............................................................................113
4.10.2. Redefinicja widoku głównego (Home View).........................................114
4.10.3. Redefinicja i przywracanie widoku z przodu (Front View) i z góry
(Top View)..............................................................................................116
4.11. Obracanie ograniczone (Constrained) ...................................................................116
4.12. SteeringWheels......................................................................................................118
4.13. Sterowanie nazwanymi widokami.........................................................................120
5. Wprowadzenie do projektowania części.......................................................................121
5.1. Parametryczność....................................................................................................121
5.2. Model matematyczny konstrukcji .........................................................................122
5.3. Model geometryczny konstrukcji ..........................................................................122
5.3.1. Parametry i zmienne decyzyjne ..............................................................122
5.3.1.1. Przykłady parametrów ............................................................123
5.4. Obiekty 3D ............................................................................................................124
5.5. Obiekty 2D w modelowaniu 3D............................................................................126
5.6. Pojęcia związane z techniką modeli pochodnych .................................................128
5.7. Typowy proces projektowania części....................................................................129
5.7.1. Modelowanie części................................................................................130
5.7.2. Redagowanie dokumentacji....................................................................131
5.7.3. Modyfikacja projektu z poziomu modelu lub rysunku...........................133
6. Szkice i więzy...................................................................................................................134
6.1. Czynności wstępne ................................................................................................134
6.2. Opcje aplikacji.......................................................................................................136
6.3. Ustawienia dokumentu ..........................................................................................138
6.4. Usuwanie obiektu za pomocą przeglądarki...........................................................139
6.5. Tworzenie obiektu typu szkic 2D..........................................................................141
6.6. Szkicowanie...........................................................................................................142
6.6.1. Style obiektów szkicu .............................................................................142
6.6.2. Sterowanie tworzeniem więzów.............................................................144
6.6.3. Szkicowanie zarysu profilu ....................................................................146
6.6.3.1. Wprowadzanie dynamiczne ....................................................152
6.7. Więzy geometryczne .............................................................................................152
6.7.1. Typy i symbole więzów..........................................................................155
6.7.2. Wyświetlanie więzów geometrycznych .................................................156
6.7.3. Sprawdzenie poprawności związanego szkicu .......................................157
6.7.4. Usuwanie więzów...................................................................................158
6.7.5. Ręczne wprowadzanie więzów...............................................................160
6.7.6. Stopnie swobody szkicu .........................................................................162
6.7.7. Ćwiczenia sprawdzające.........................................................................163
8 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
6.8. Więzy wymiarowe.................................................................................................165
6.8.1. Technika nakładania więzów wymiarowych..........................................167
6.8.2. Ćwiczenia ...............................................................................................170
6.8.2.1. Więzy zdefiniowane przez jeden obiekt .................................171
6.8.2.2. Więzy zdefiniowane przez dwa obiekty .................................172
6.8.3. Wymiary nieparametryczne (sterowane)................................................173
6.8.4. Zmiana typu obiektu więzy – wymiar ....................................................174
6.9. Zmiana sposobu wyświetlania więzów .................................................................175
6.10. Automatyczne nakładanie więzów........................................................................175
6.11. Edycja wartości więzów wymiarowych................................................................178
6.11.1. Narzędzia pomiarowe podczas edycji ....................................................178
6.11.2. Dostęp do więzów wymiarowych – narzędzie Pokaż wymiary .............179
6.11.3. Narzędzie Tolerancje ..............................................................................179
6.11.4. Ćwiczenia ...............................................................................................180
6.12. Więzy tolerowane..................................................................................................185
6.12.1. Włączanie i konfiguracja tolerancji globalnych .....................................185
6.12.2. Tolerancje globalne ................................................................................187
6.12.3. Wyłączanie tolerancji globalnych ..........................................................190
6.13. Właściwości więzów i wymiarów.........................................................................192
6.14. Widoczność więzów..............................................................................................194
6.15. Linie konstrukcyjne ...............................................................................................195
6.16. Ćwiczenia sprawdzające........................................................................................201
6.17. Specjalne techniki szkicowania.............................................................................202
6.18. Ćwiczenia sprawdzające........................................................................................203
6.19. Bezpośrednie wprowadzanie współrzędnych punktów.........................................205
6.20. Zasady efektywnego szkicowania .........................................................................210
6.21. Zadania ..................................................................................................................212
7. Wstęp do parametrycznego modelowania 3D..............................................................217
7.1. Szkice i płaszczyzny szkicu ..................................................................................217
7.1.1. Parametryczne płaszczyzny szkicu.........................................................219
7.1.2. Nieparametryczne płaszczyzny szkicu ...................................................220
7.1.3. Definiowanie płaszczyzny szkicu...........................................................220
7.1.3.1. Opcje tworzenia płaszczyzn szkicu.........................................221
7.1.3.2. Rzutowanie krawędzi na płaszczyznę szkicu..........................224
7.1.4. Ćwiczenia ...............................................................................................224
7.2. Elementy konstrukcyjne ........................................................................................230
7.3. Płaszczyzny konstrukcyjne....................................................................................230
7.3.1. Parametryczne płaszczyzny konstrukcyjne ............................................230
7.3.2. Nieparametryczne płaszczyzny konstrukcyjne.......................................231
7.3.3. Definiowanie płaszczyzn konstrukcyjnych ............................................231
7.3.3.1. Wskazówki metodyczne..........................................................231
7.3.3.2. Definiowanie płaszczyzny przez jeden obiekt ........................233
7.3.3.3. Definiowanie płaszczyzny przez dwa obiekty ........................234
7.3.3.4. Definiowanie płaszczyzny przez trzy obiekty ........................235
Spis treści 9
7.3.4. Edycja płaszczyzn konstrukcyjnych.......................................................235
7.3.4.1. Zmiana położenia płaszczyzny ...............................................235
7.3.4.2. Automatyczna zmiana rozmiaru płaszczyzny.........................236
7.3.4.3. Ręczna zmiana rozmiaru płaszczyzny ....................................236
7.3.4.4. Zmiana wartości więzów.........................................................236
7.3.4.5. Zmiana zwrotu wektora normalnego ......................................237
7.3.5. Ćwiczenia ...............................................................................................238
7.4. Osie konstrukcyjne i punkty konstrukcyjne ..........................................................242
7.4.1. Ćwiczenia ...............................................................................................243
8. Operacje parametrycznego modelowania 3D ..............................................................246
8.1. Elementy szkicowe................................................................................................249
8.2. Standardowe narzędzia i techniki modelowania ...................................................250
8.3. Elementy okien dialogowych ................................................................................250
8.3.1. Opis operacji modelowania ....................................................................252
8.3.2. Karta Kształt (Shape)..............................................................................252
8.3.2.1. Przyciski wyboru profili, brył, osi, ścieżek.............................253
8.3.2.2. Przycisk rodzaju elementu ......................................................253
8.3.2.3. Przycisk sposobu modelowania ..............................................254
8.3.2.4. Rodzaj „zakończenia” elementu i kierunek modelowania......254
8.3.2.5. Powierzchnia początkowa i końcowa elementu......................255
8.3.3. Karta Więcej (More)...............................................................................256
8.3.4. Przycisk podsystemu diagnostycznego ..................................................257
8.4. Definiowanie profilu .............................................................................................259
8.5. Współdzielenie szkicu (Share Sketch) ..................................................................261
8.6. Anulowanie współdzielenia szkicu (Unshare) ......................................................261
8.7. Współdzielenie elementów konstrukcyjnych........................................................262
8.8. Ćwiczenia ..............................................................................................................262
8.8.1. Wyciąganie profilem (Extrude) ..............................................................263
8.8.1.1. Wskazówki metodyczne..........................................................263
8.8.1.2. Element bazowy......................................................................265
8.8.1.3. Pozostałe elementy wyciągane................................................269
8.8.1.4. Wyciągnięcie typu „do następnego” (To Next) ......................270
8.8.1.5. Wyciągnięcie typu „do” (To) ..................................................272
8.8.1.6. Wyciągnięcie typu „między” (Between).................................275
8.8.1.7. Wyciągnięcie przelotowe ........................................................278
8.8.2. Ćwiczenia sprawdzające.........................................................................280
8.8.3. Obrót profilem (Revolve) .......................................................................280
8.8.3.1. Wskazówki metodyczne..........................................................281
8.8.3.2. Obrót o kąt (Angle) .................................................................282
8.8.3.3. Obrót do następnego (To Next)...............................................285
8.8.3.4. Obrót pełny (Full) ...................................................................286
8.8.4. Zmiana kolejności operacji modelowania ..............................................289
8.8.5. Ćwiczenia sprawdzające.........................................................................289
8.8.6. Wskazówki metodyczne .........................................................................290
8.8.7. Przeciąganie profilem (Sweep)...............................................................291
10 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
8.8.8. Rozpinanie powierzchni (Loft)...............................................................293
8.8.9. Żebra (Rib)..............................................................................................299
8.9. Elementy wstawiane..............................................................................................301
8.10. Ćwiczenia ..............................................................................................................301
8.10.1. Zaokrąglenia (Fillet) ...............................................................................301
8.10.2. Fazowania (Chamfer) .............................................................................307
8.10.3. Skorupa (Shell) .......................................................................................310
8.10.4. Pochylenia (Draft) ..................................................................................312
8.11. Otwory...................................................................................................................316
8.11.1. Elementy okna dialogowego ..................................................................317
8.11.1.1. Rodzaje i typy otworów ..........................................................317
8.11.1.2. Metody określania położenia otworów ...................................318
8.11.2. Ćwiczenia ...............................................................................................320
8.11.2.1. Metoda „koncentrycznie” (Concentric) ................................320
8.11.2.2. Metoda „liniowo” (Linear) ....................................................322
8.11.2.3. Metoda „ze szkicu” (From Sketch) .........................................326
8.12. Gwint (Thread) ......................................................................................................329
8.12.1. Ćwiczenia ...............................................................................................330
8.13. Inne operacje modelowania 3D.............................................................................331
8.13.1. Kopiowanie elementów szkicowych ......................................................332
8.13.2. Kopiowanie elementów i części w szyku ...............................................334
8.13.2.1. Szyk kołowy (Circular Pattern)...............................................335
8.13.2.2. Szyk prostokątny (Rectangular Pattern)..................................338
8.13.3. Lustrzane odbicie elementów i części (Mirror)......................................341
8.13.4. Podział ściany i części ............................................................................344
9. Styl obiektów w modelu części.......................................................................................347
9.1. Zarządzanie stylami...............................................................................................350
9.2. Kolor......................................................................................................................351
9.2.1. Kolory logiczne ......................................................................................352
9.2.2. Zastosowanie stylu – zmiana koloru części............................................353
9.2.3. Przeglądanie stylów – kolor ...................................................................354
9.2.4. Tworzenie nowego stylu – kolor ............................................................355
9.2.5. Indywidualne usuwanie stylu lokalnego – kolor ....................................357
9.2.6. Zapis stylu z biblioteki w dokumencie – kolor.......................................358
9.2.7. Zapis stylu z dokumentu w bibliotece – kolor........................................358
9.2.8. Eksport stylu – kolor...............................................................................359
9.2.9. Edycja stylu – kolor ................................................................................360
9.2.10. Import stylu – kolor ................................................................................361
9.2.11. Aktualizacja stylów ................................................................................362
9.2.12. Globalne usuwanie nieużywanych stylów..............................................364
9.3. Oświetlenie ............................................................................................................365
9.4. Materiał..................................................................................................................366
10. Właściwości obiektów w modelu części.........................................................................368
10.1. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu części .....................................370
Spis treści 11
10.2. Edycja właściwości ...............................................................................................371
10.3. Edycja iProperties..................................................................................................375
11. Modele wielobryłowe ......................................................................................................379
11.1. Tworzenie modelu wielobryłowego – ćwiczenia..................................................379
11.2. Operacje logiczne Boole’a ....................................................................................381
12. Edycja elementów bryłowych i części ...........................................................................384
12.1. Sposoby inicjowania operacji................................................................................384
12.2. System diagnostyczny ...........................................................................................385
12.3. System naprawczy.................................................................................................388
12.4. Przykłady typowych operacji edycyjnych.............................................................390
12.5. Redefinicja obiektów.............................................................................................393
12.5.1. Redefinicja szkicu...................................................................................394
12.5.2. Redefinicja szkicu z edycją układu współrzędnych ...............................395
12.5.2.1. Edycja układu współrzędnych szkicu .....................................396
12.5.3. Redefinicja elementu konstrukcyjnego ..................................................398
13. Ćwiczenia sprawdzające.................................................................................................399
14. Redagowanie i edycja dokumentacji 2D części ............................................................400
14.1. Typy plików dokumentacji....................................................................................404
14.2. Czynności wstępne ................................................................................................405
14.2.1. Tworzenie pliku rysunku ........................................................................405
14.2.2. Opcje aplikacji dotyczące rysunku .........................................................406
14.2.3. Ustawienia dokumentu ...........................................................................408
14.2.4. Szablony rysunku....................................................................................409
14.2.5. Stałe elementy rysunku...........................................................................409
14.2.5.1. Edycja układu arkusza.............................................................410
14.2.5.2. Edycja iProperties ...................................................................411
14.3. Styl obiektów w pliku rysunku – standard rysunkowy .........................................414
14.3.1. Ustawienia ogólne standardu..................................................................418
14.3.2. Dostępne style standardu ........................................................................419
14.3.3. Wartości domyślne obiektów .................................................................420
14.3.4. Style główne i zależne ............................................................................421
14.3.5. Style logiczne i określone wprost ...........................................................421
14.3.5.1. Styl logiczny Jak warstwa.......................................................422
14.3.5.2. Styl logiczny Jak standard.......................................................422
14.3.6. Warstwy..................................................................................................422
14.3.7. Styl tekstu ...............................................................................................424
14.3.8. Styl wymiarowania .................................................................................425
14.3.9. Zarządzanie elementami standardu (stylami) .........................................426
14.3.9.1. Dodatkowe elementy interfejsu...............................................426
14.3.10. Tworzenie nowego stylu w standardzie – ćwiczenia..............................427
14.3.11. Eksport i import elementów standardu – ćwiczenia...............................433
14.4. Podstawy tworzenia rzutów...................................................................................436
14.4.1. Tworzenie rzutu bazowego modelu........................................................437
12 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
14.4.2. Tworzenie podstawowych rzutów pochodnych .....................................442
14.4.2.1. Rzuty prostokątne i izometryczne...........................................442
14.5. Podstawy edycji rzutów.........................................................................................444
14.5.1. Zmiana położenia rzutów .......................................................................445
14.5.2. Zmiana wyrównania rzutów...................................................................446
14.5.2.1. Włączanie i wyłączanie etykiet...............................................448
14.5.3. Usuwanie rzutów ....................................................................................449
14.6. Przekroje................................................................................................................450
14.6.1. Przekrój pełny.........................................................................................450
14.6.1.1. Metody skutecznego definiowania linii cięcia........................454
14.6.2. Przekrój częściowy .................................................................................455
14.6.3. Przekrój stopniowy .................................................................................456
14.6.4. Przekrój łamany......................................................................................457
14.7. Szczegóły...............................................................................................................459
14.8. Rzuty pomocnicze .................................................................................................464
14.9. Przerwania .............................................................................................................466
14.10. Wyrwania ..............................................................................................................469
14.10.1. Szkic skojarzony z rzutem......................................................................471
14.11. Rzuty szkicowane..................................................................................................477
14.12. Płat (Slice) i kadr (Crop) .......................................................................................480
14.12.1. Ćwiczenia ...............................................................................................481
14.13. Edycja rzutów i ich elementów .............................................................................484
14.13.1. Zmiana ogólnych właściwości rzutów ...................................................485
14.13.2. Zmiana właściwości obiektów rzutów ...................................................487
14.13.2.1. Modyfikacja kreskowania .....................................................487
14.13.2.2. Zmiana właściwości krawędzi...............................................488
14.13.3. Pobieranie więzów..................................................................................489
14.13.4. Ukrywanie i wyświetlanie więzów oraz innych opisów ........................492
14.13.5. Modyfikacja definicji przekroju .............................................................493
14.13.6. Modyfikacja innych obiektów................................................................495
14.14. Uzupełnienie wymiarowania i innych elementów opisu rysunku.........................496
14.14.1. Wymiary i więzy w dokumentacji 2D....................................................497
14.14.1.1. Więzy.....................................................................................497
14.14.1.2. Wymiary ................................................................................498
14.14.2. Inne elementy opisu rysunku..................................................................499
14.14.3. Sterowanie widocznością wymiarów i więzów......................................499
14.14.4. Edycja wymiarów i innych elementów opisu.........................................500
14.14.4.1. Indywidualna edycja wymiaru ..............................................500
14.14.5. Narzędzia wymiarowania i opisu rysunku..............................................501
14.15. Tworzenie wymiarów............................................................................................501
14.15.1. Typ wymiaru...........................................................................................503
14.15.2. Tryby lokalizacji.....................................................................................503
14.15.3. Inne aspekty procesu wymiarowania......................................................504
14.15.4. Znajdowanie punktu przecięcia ..............................................................505
14.15.4.1. Ćwiczenia ..............................................................................505
14.15.5. Wymiary liniowe średnicy......................................................................507
Spis treści 13
14.15.5.1. Ćwiczenia ..............................................................................507
14.15.6. Wymiary równoległe ..............................................................................509
14.15.6.1. Ćwiczenia ..............................................................................509
14.16. Inne narzędzia opisu..............................................................................................513
14.16.1. Parametryczne osie symetrii....................................................................514
14.16.1.1. Wyświetlanie elementów konstrukcyjnych modelu –
ćwiczenia.................................................................................515
14.16.1.2. Ręczne tworzenie osi symetrii – ćwiczenia...........................518
14.16.1.3. Automatyczne osie symetrii ..................................................522
14.16.1.4. Ćwiczenia ..............................................................................522
14.16.2. Opisy i tabele otworów...........................................................................524
14.16.2.1. Opisy otworów i gwintu – ćwiczenia ....................................526
14.16.2.2. Tabele otworów – ćwiczenia .................................................528
14.16.2.3. Edycja tabeli otworów – ćwiczenia.......................................531
14.16.3. Symbole znormalizowanych oznaczeń...................................................532
14.16.4. Oznaczanie chropowatości powierzchni ................................................533
14.16.4.1. Tworzenie symbolu – ćwiczenia ...........................................533
14.16.4.2. Edycja symbolu – ćwiczenia .................................................536
14.16.5. Oznaczanie tolerancji kształtu i położenia .............................................537
14.16.5.1. Ćwiczenia ..............................................................................537
14.16.6. Oznaczanie elementów odniesienia........................................................538
14.16.6.1. Ćwiczenia ..............................................................................538
14.16.7. Obiekty tekstowe ....................................................................................540
14.16.7.1. Tworzenie obiektów tekstowych – ćwiczenia.......................542
14.16.7.2. Edycja obiektów tekstowych – ćwiczenia.............................545
14.16.8. Linie odniesienia.....................................................................................546
14.16.8.1. Tworzenie i formatowanie linii odniesienia – ćwiczenia ......547
14.16.8.2. Dołączanie linii odniesienia – ćwiczenia ..............................548
14.16.9. Symbole definiowane przez użytkownika..............................................549
14.16.9.1. Punkty specjalne symboli użytkownika ................................550
14.16.9.2. Definiowanie symbolu – ćwiczenia.......................................552
14.16.9.3. Wstawianie symbolu – ćwiczenia .........................................554
14.16.10. Dołączanie obiektów szkicu skojarzonego z rzutem.............................556
14.17. Zarządzanie arkuszami ..........................................................................................557
14.17.1. Wstawianie arkusza o domyślnym formacie ..........................................557
14.17.1.1. Ćwiczenia ..............................................................................558
14.17.2. Usuwanie arkusza ...................................................................................559
14.17.2.1. Ćwiczenia ..............................................................................559
14.18. Zarządzanie stałymi elementami rysunku .............................................................559
14.19. Tworzenie i edycja stałych elementów rysunku....................................................561
14.19.1. Usuwanie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia.................562
14.19.2. Wstawianie tabliczki rysunkowej i obramowania – ćwiczenia ..............563
14.19.3. Wypełnianie tabliczki rysunkowej .........................................................563
14.19.4. Edycja tabliczki rysunkowej – ćwiczenia...............................................563
14.19.5. Definiowanie własnej tabliczki rysunkowej...........................................564
14.19.5.1. Obiekty typu „tylko szkic” (Sketch Only).............................565
14 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
14.19.5.2. Tworzenie szkicu tabliczki – ćwiczenia ................................566
14.19.5.3. Pole wartości wprowadzanej – ćwiczenia .............................568
14.19.5.4. Pole właściwości OPIS – ćwiczenia......................................570
14.19.5.5. Pole właściwości MATERIAŁ – ćwiczenia..........................572
14.19.5.6. Tekst typu pole tekstowe – ćwiczenia ...................................573
14.19.6. Definiowanie własnego obramowania....................................................575
14.19.6.1. Obramowanie bez podziału na sektory – ćwiczenia..............576
14.19.6.2. Obramowanie z podziałem na sektory – ćwiczenia ..............578
14.19.7. Usuwanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia ...............................580
14.19.8. Kopiowanie stałych elementów rysunku – ćwiczenia............................581
14.19.9. Definiowanie własnego formatu arkusza ...............................................584
14.19.9.1. Arkusz ze zdefiniowanym układem rzutów – ćwiczenia ......584
14.19.9.2. Pusty arkusz – ćwiczenia.......................................................586
14.19.10. Wstawianie własnego arkusza z układem rzutów – ćwiczenia .............587
14.19.11. Wstawianie własnego pustego arkusza – ćwiczenia .............................589
14.20. Zapis rysunku w innym formacie ..........................................................................590
14.20.1. Eksport do pliku DWG i DXF................................................................590
14.20.1.1. Ćwiczenia ..............................................................................591
14.20.2. Eksport do pliku DWF............................................................................594
14.20.2.1. Ćwiczenia ..............................................................................595
14.21. Import rysunku w innym formacie ........................................................................597
14.21.1. Otwarcie pliku DWG..............................................................................599
14.21.1.1. Import części – ćwiczenia .....................................................599
14.21.1.2. Import zespołu – ćwiczenia ...................................................600
14.21.2. Import danych DWG do modelu części – ćwiczenia .............................601
14.21.3. Import danych DWG do rysunku – ćwiczenia .......................................603
15. Modyfikacja projektu części ..........................................................................................605
16. Projekt części...................................................................................................................606
16.1. Uwagi metodyczne ................................................................................................608
16.2. Modelowanie tulei .................................................................................................608
16.2.1. Czynności wstępne .................................................................................609
16.2.2. Szkicowanie profilu ................................................................................610
16.2.3. Modelowanie bryły bazowej ..................................................................612
16.2.4. Tworzenie elementów konstrukcyjnych.................................................613
16.2.5. Modelowanie rowka podcięcia ...............................................................613
16.2.6. Modelowanie ścięć i zaokrągleń.............................................................615
16.2.7. Modelowanie otworów ...........................................................................615
16.3. Redagowanie dokumentacji tulei ..........................................................................619
16.3.1. Uwagi metodyczne .................................................................................620
16.3.1.1. Wariant z przekrojem łamanym..............................................620
16.3.1.2. Wariant z wyrwaniem.............................................................621
16.3.1.3. Tabliczka rysunkowa ..............................................................622
16.3.2. Ćwiczenia sprawdzające.........................................................................622
16.3.3. Tworzenie rzutów w wariancie z wyrwaniem........................................624
Spis treści 15
16.3.3.1. Czynności wstępne..................................................................625
16.3.3.2. Tworzenie rzutu bazowego .....................................................626
16.3.3.3. Tworzenie wyrwania...............................................................627
16.3.3.4. Stabilność definicji wyrwania .................................................628
16.3.3.5. Tworzenie szczegółu...............................................................629
16.3.3.6. Tworzenie rzutu izometrycznego............................................630
16.4. Uzupełnienie zredagowanej dokumentacji............................................................631
16.4.1. Osie symetrii...........................................................................................632
16.4.2. Wymiary .................................................................................................633
16.4.3. Dołączanie adnotacji...............................................................................636
16.4.3.1. Tworzenie i dołączanie tekstu.................................................636
16.4.3.2. Tworzenie i dołączanie odcinków...........................................638
16.4.4. Tworzenie pozostałych elementów opisu...............................................639
16.5. Tworzenie własnej tabliczki rysunkowej ..............................................................639
16.5.1. Wypełnianie pola Opis ...........................................................................641
16.6. Modyfikacja projektu ............................................................................................642
16.6.1. Modyfikacja z poziomu rysunku ............................................................642
16.6.2. Modyfikacja z poziomu modelu .............................................................644
16.6.2.1. Sprawdzenie dokumentacji części po zmianach .....................645
16.6.3. Zakończenie pracy nad projektem..........................................................645
16.7. Uwagi końcowe.....................................................................................................646
16.7.1. Dodatkowe modyfikacje projektu ..........................................................646
16.8. Wydruk dokumentacji ...........................................................................................648
16.9. Zadania ..................................................................................................................651
17. Wprowadzenie do projektowania zespołów .................................................................654
17.1. Podstawowe pojęcia ..............................................................................................655
17.2. Zarządzanie właściwościami obiektów w modelu zespołu...................................659
17.3. Zestawienie składników (BOM) ...........................................................................661
17.4. Dodatkowe operacje za pomocą przeglądarki.......................................................662
17.4.1. Wyodrębnianie wystąpień składników...................................................662
17.4.2. Zaawansowane techniki wyboru wystąpień ...........................................664
18. Zarządzanie strukturą zespołu......................................................................................668
18.1. Czynności wstępne ................................................................................................668
18.2. Zarządzanie składnikami .......................................................................................669
18.2.1. Wstawianie pojedynczego wystąpienia (Place Component) ..................669
18.2.1.1. Ćwiczenia ................................................................................670
18.2.2. Usuwanie wystąpienia ............................................................................672
18.2.3. Wstawianie szyku wystąpień (Pattern Component) ...............................672
18.2.3.1. Ćwiczenia ................................................................................673
18.2.4. Zmiana elementów szyku w elementy niezależne..................................676
18.2.5. Zmiana nazwy wystąpienia ....................................................................676
18.2.6. Zastępowanie wystąpienia......................................................................677
18.2.6.1. Ćwiczenia ................................................................................678
18.2.7. Obniżenie poziomu w strukturze zespołu (Demote) ..............................679
16 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
18.2.7.1. Ćwiczenia ................................................................................680
18.2.8. Podwyższenie poziomu w strukturze zespołu (Promote) .......................681
18.2.8.1. Ćwiczenia ................................................................................681
18.2.9. Zmiana położenia wystąpienia w strukturze zespołu .............................682
18.2.9.1. Ćwiczenia ................................................................................682
18.2.10. Zmiana stanu wystąpienia.......................................................................683
18.2.10.1. Ćwiczenia ..............................................................................683
18.2.11. Uaktywnienie wystąpienia......................................................................684
18.2.11.1. Ćwiczenia ..............................................................................685
18.2.12. Tworzenie składnika w kontekście zespołu............................................686
18.2.12.1. Ćwiczenia ..............................................................................686
18.2.13. Otwieranie zespołu z brakującymi składnikami – ćwiczenia.................691
18.2.14. Składniki z systemu Mechanical Desktop ..............................................693
18.2.14.1. Ćwiczenia ..............................................................................694
19. Typowy proces projektowania zespołu.........................................................................695
19.1. Modelowanie zespołu............................................................................................695
19.2. Redagowanie dokumentacji zespołu .....................................................................697
19.2.1. Prezentacje zespołu.................................................................................697
19.2.2. Redagowanie dokumentacji 2D zespołu.................................................698
19.3. Modyfikacja projektu ............................................................................................699
20. Więzy montażowe ...........................................................................................................701
20.1. Koncepcje nakładania więzów montażowych.......................................................702
20.2. Rodzaje i typy więzów ..........................................................................................703
20.3. Stopnie swobody i składnik bazowy .....................................................................705
20.4. Przykłady więzów .................................................................................................705
20.4.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)...........................................706
20.4.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush) ......................................................707
20.4.3. Więzy kątowe (Angle)............................................................................708
20.4.4. Więzy styczności (Tangent) ...................................................................709
20.4.5. Więzy wstawiające (Insert).....................................................................710
20.5. Techniki nakładania więzów montażowych..........................................................710
20.5.1. Narzędzie Wiązanie (Constrain).............................................................711
20.5.1.1. Więzy o wartości z zakresu.....................................................713
20.5.2. Narzędzie Złóż (Assemble) ....................................................................714
20.6. Przeglądanie i edycja więzów ...............................................................................716
20.6.1. Przeglądanie i edycja wartości więzów..................................................716
20.6.2. Pełna edycja więzów zespołu .................................................................717
20.6.3. Aktualizacja więzów zespołu .................................................................718
20.7. Ćwiczenia ..............................................................................................................718
20.7.1. Więzy zestawiające przeciwstawnie (Mate)...........................................719
20.7.2. Więzy zestawiające zgodnie (Flush) ......................................................720
20.7.3. Więzy kątowe (Angle)............................................................................721
20.7.4. Więzy styczności (Tangent) ...................................................................722
20.7.5. Więzy wstawiające (Insert).....................................................................723
Spis treści 17
21. Redagowanie i edycja dokumentacji zespołu ...............................................................724
21.1. Prezentacje.............................................................................................................724
21.1.1. Tworzenie widoku prezentacji................................................................726
21.1.2. Rozsunięcia składników .........................................................................726
21.1.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania............................................727
21.1.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji .........................................727
21.1.5. Usuwanie rozsunięć ................................................................................727
21.1.6. Sterowanie widocznością torów montażu ..............................................728
21.1.7. Zapis sposobu wyświetlania widoku ......................................................729
21.1.8. Animacje montażu ..................................................................................729
21.1.9. Zarządzanie widokami prezentacji .........................................................730
21.1.9.1. Praca za pomocą przeglądarki.................................................730
21.1.9.2. Praca za pomocą narzędzia Animacja (Animate) ...................731
21.2. Ćwiczenia ..............................................................................................................732
21.2.1. Tworzenie widoku prezentacji................................................................732
21.2.2. Rozsunięcia składników .........................................................................733
21.2.3. Cofanie i odtwarzanie operacji rozsuwania............................................736
21.2.4. Przeglądanie i wprowadzanie korekt pozycji .........................................737
21.2.5. Usuwanie rozsunięć ................................................................................737
21.2.6. Sterowanie widocznością torów montażu ..............................................737
21.2.7. Inne techniki edycji rozsunięć i torów montażu.....................................739
21.2.8. Zapis sposobu wyświetlania widoku ......................................................740
21.2.9. Animacje montażu ..................................................................................740
21.2.10. Praca za pomocą przeglądarki ................................................................741
21.3. Klasyczna dokumentacja 2D zespołu....................................................................742
21.3.1. Dodatkowe operacje na rzutach zespołu ................................................742
21.3.1.1. Ćwiczenia ................................................................................743
21.3.2. Rzuty nakładane......................................................................................745
21.3.2.1. Ćwiczenia ................................................................................745
21.4. Dodatkowe elementy rzutów zespołu....................................................................747
21.5. Ćwiczenia ..............................................................................................................747
21.5.1. Wyłączanie przekrojów ..........................................................................747
21.5.2. Sprawdzenie i modyfikacja stylu............................................................748
21.5.3. Wstawianie wykazu elementów .............................................................751
21.5.4. Wstawianie i edycja numerów pozycji ...................................................755
21.5.4.1. Wstawianie pojedynczego numeru pozycji.............................757
21.5.4.2. Dołączanie i usuwanie numeru pozycji ..................................757
21.5.4.3. Wstawianie wszystkich numerów pozycji ..............................758
21.5.4.4. Edycja numerów pozycji.........................................................760
21.6. Edycja zestawienia składników (BOM) i wykazu elementów..............................762
21.6.1. Edycja zestawienia składników (BOM) .................................................762
21.6.1.1. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM)...................763
21.6.1.2. Redagowanie i formatowanie danych do wykazów
elementów i numerów pozycji ................................................768
18 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
21.6.2. Edycja wykazu elementów (listy części)................................................768
21.6.2.1. Ćwiczenia ................................................................................770
21.7. Składniki niemodelowane .....................................................................................776
21.7.1. Ćwiczenia ...............................................................................................776
22. Projekt zespołu................................................................................................................780
22.1. Sformułowanie zadania .........................................................................................781
22.2. Uwagi metodyczne ................................................................................................784
22.3. Modelowanie zespołu............................................................................................784
22.3.1. Czynności wstępne .................................................................................784
22.3.2. Budowa struktury zespołu ......................................................................784
22.3.3. Więzy montażowe ..................................................................................785
22.3.4. Wybrane analizy zespołu........................................................................786
22.3.5. Widoki modelu zespołu ..........................................................................788
22.3.5.1. Definiowanie nazwanego widoku...........................................789
22.3.5.2. Uaktywnienie nazwanego widoku ..........................................790
22.3.5.3. Zmiana definicji widoku zablokowanego ...............................790
22.4. Konfigurowanie zestawienia składników (BOM) w projekcie zespołu................790
22.5. Tworzenie dokumentacji 3D .................................................................................791
22.5.1. Tworzenie widoku prezentacji nr 1 ........................................................792
22.5.2. Tworzenie widoku prezentacji nr 2 ........................................................793
22.6. Redagowanie dokumentacji 2D.............................................................................793
22.6.1. Uwagi metodyczne .................................................................................794
22.6.2. Tworzenie pierwszego arkusza...............................................................794
22.6.3. Tworzenie rzutu przekroju......................................................................794
22.6.3.1. Wykaz elementów i numery pozycji.......................................796
22.6.4. Tworzenie rzutu montażowego...............................................................797
22.6.5. Tworzenie drugiego arkusza...................................................................800
22.6.6. Korekta pierwszego arkusza ...................................................................803
22.7. Zadania ..................................................................................................................804
23. Zaawansowane techniki projektowania 3D..................................................................805
23.1. Parametry...............................................................................................................805
23.1.1. Ćwiczenia ...............................................................................................808
23.2. Projektowanie adaptacyjne....................................................................................812
23.2.1. Ćwiczenia ...............................................................................................813
23.2.1.1. Włączanie i wyłączanie adaptacyjności wystąpienia..............814
23.2.1.2. Definiowanie adaptacyjności ..................................................815
23.2.1.3. Adaptacyjne modyfikacje zespołu ..........................................817
23.3. Technika modeli pochodnych ...............................................................................818
23.4. Kojarzenie technik zaawansowanych – ćwiczenia................................................820
23.5. Kinematyczne więzy napędowe ............................................................................824
23.6. Więzy prowadzące.................................................................................................827
23.7. Toczenie ................................................................................................................829
23.8. Szkice 3D...............................................................................................................831
23.8.1. Ćwiczenia ...............................................................................................832
Spis treści 19
24. Obiekty „inteligentne”....................................................................................................841
24.1. iFeatures ................................................................................................................842
24.1.1. Definiowanie iFeature – ćwiczenia ........................................................842
24.1.2. Wstawianie iFeature – ćwiczenia ...........................................................845
24.1.3. Edycja wystąpienia iFeature – ćwiczenia...............................................847
24.1.4. Edycja definicji iFeature – ćwiczenia.....................................................847
24.2. iParts ......................................................................................................................849
24.2.1. Typy iParts..............................................................................................851
24.2.2. Tworzenie definicji iParts.......................................................................852
24.2.3. Definiowanie generatora standardowej iPart – ćwiczenia......................853
24.2.3.1. Domyślne parametry generatora iPart.....................................853
24.2.3.2. Ręczne definiowanie generatora iPart.....................................855
24.2.4. Wstawianie wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia.....................861
24.2.5. Edycja wystąpień standardowych iParts – ćwiczenia.............................863
24.2.6. Edycja generatora standardowych iParts – ćwiczenia............................864
24.2.7. Niestandardowe iParts ............................................................................865
24.2.7.1. Definiowanie generatora niestandardowych iParts –
ćwiczenia.................................................................................865
24.2.7.2. Wstawianie wystąpień niestandardowych iParts –
ćwiczenia.................................................................................867
24.3. iAssemblies............................................................................................................869
24.4. iMates ....................................................................................................................871
24.4.1. Ćwiczenia ...............................................................................................872
24.4.1.1. Wstawianie wystąpienia z więzami iMates ............................872
24.4.1.2. Definiowanie indywidualnego iMate......................................874
24.4.1.3. Definiowanie złożonych iMate ...............................................876
24.5. iCopy .....................................................................................................................877
24.5.1. Tworzenie definicji iCopy ......................................................................878
24.5.2. Inteligentne kopiowanie .........................................................................880
24.5.3. Edycja inteligentnych kopii ....................................................................883
25. iLogic – wewnętrzny język i podsystem programowania ...........................................884
25.1. Instrukcja warunkowa ...........................................................................................885
25.1.1. Instrukcja warunkowa prosta..................................................................885
25.1.2. Instrukcja warunkowa złożona ...............................................................886
25.2. Ćwiczenia ..............................................................................................................887
25.2.1. Analiza zadania.......................................................................................888
25.2.2. Definiowanie listy wartości ....................................................................889
25.2.3. Definiowanie reguły ...............................................................................890
25.2.4. Sprawdzenie poprawności rozwiązania..................................................896
26. Zarządzanie danymi projektowymi ..............................................................................898
26.1. Tryb właściwości (Properties) – ćwiczenia...........................................................899
26.2. Tryb przeglądania (Preview) – ćwiczenia .............................................................900
26.3. Tryb zarządzania (Manage) – ćwiczenia...............................................................901
20 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
27. Projekt przejściowy ........................................................................................................906
27.1. Kopiowanie projektu .............................................................................................907
27.2. Modelowanie otworów przejściowych bezpośrednio w zespole ..........................908
27.3. Biblioteka Content Center .....................................................................................909
27.3.1. Konfiguracja biblioteki Content Center .................................................911
27.3.1.1. Domyślna lokalizacja plików wystąpień.................................912
27.3.2. Wstawianie składników z biblioteki Content Center .............................913
27.3.3. Tworzenie więzów montażowych ..........................................................916
27.3.4. Korekta wymiarów pogłębienia..............................................................918
28. Moduły specjalizowane...................................................................................................920
28.1. Moduł projektowania konstrukcji spawanych.......................................................921
28.1.1. Ćwiczenia ...............................................................................................921
28.1.1.1. Kopiowanie projektu z połączeniami śrubowymi...................922
28.1.1.2. Konwersja zespołu na konstrukcję spawaną...........................923
28.1.1.3. Przygotowanie powierzchni do spawania ...............................924
28.1.1.4. Spoina kosmetyczna................................................................924
28.1.1.5. Spoina pachwinowa ................................................................925
28.1.1.6. Obróbka po spawaniu..............................................................926
28.1.1.7. Widoczność spoin w nazwanych widokach modelu...............926
28.1.1.8. Rysunek 2D konstrukcji spawanej..........................................927
28.2. Projekt konstrukcji blaszanej.................................................................................929
28.2.1. Ćwiczenia ...............................................................................................931
28.2.1.1. Modelowanie płaskich powierzchni i kołnierzy .....................931
28.2.1.2. Zmiana stylu konstrukcji blaszanej.........................................932
28.2.1.3. Pozostałe operacje modelowania ............................................933
28.2.1.4. Rozwinięcie powierzchni i redagowanie rzutów ....................936
29. Modelowanie mieszane 2D-3D.......................................................................................939
29.1. Zadanie projektowe ...............................................................................................939
29.2. Dane wyjściowe.....................................................................................................940
29.3. Koncepcja procesu projektowania.........................................................................940
29.4. Ćwiczenia ..............................................................................................................941
29.4.1. Budowa modelu 2D-3D..........................................................................942
29.4.2. Wykonanie pełnych modeli 3D ..............................................................947
30. Automatyzacja rutynowych operacji procesu projektowania....................................949
30.1. Generator ram – ćwiczenia....................................................................................950
30.1.1. Wstawianie kształtowników...................................................................951
30.1.2. Przycinanie kształtowników...................................................................955
30.1.3. Przycinanie i wydłużanie kształtowników .............................................956
30.1.4. Edycja kształtowników...........................................................................957
30.1.5. Operacje końcowe ..................................................................................958
30.2. Generator połączeń śrubowych statycznych – ćwiczenia .....................................958
30.2.1. Edycja połączenia gwintowego ..............................................................963
30.2.2. Usuwanie elementów połączenia gwintowego.......................................964
Spis treści 21
30.2.2.1. Ręczne usuwanie pozostałości połączenia gwintowego .........965
30.3. Generator wałów – ćwiczenia ...............................................................................965
30.4. Generator elementów przekładni zębatych – ćwiczenia .......................................973
31. Narzędzia analityczne.....................................................................................................980
31.1. Analizy tradycyjne.................................................................................................980
31.1.1. Analiza wytrzymałościowa wału – ćwiczenia........................................981
31.1.1.1. Podparcia i obciążenia.............................................................982
31.1.1.2. Obliczenia i analiza wyników.................................................985
31.2. Analizy wytrzymałościowe MES..........................................................................986
31.2.1. Ćwiczenia ...............................................................................................987
31.2.1.1. Wybrane operacje konfiguracyjne ..........................................987
31.2.1.2. Definiowanie podparć .............................................................990
31.2.1.3. Definiowanie obciążeń............................................................991
31.2.1.4. Obliczenia ...............................................................................993
31.2.1.5. Analiza wyników ....................................................................994
31.2.1.6. Zapis modelu MES..................................................................998
31.2.2. Częstości i postacie drgań własnych – ćwiczenia ..................................998
31.2.2.1. Kopiowanie modelu MES.......................................................999
31.2.2.2. Edycja modelu MES ...............................................................999
31.2.2.3. Obliczenia .............................................................................1000
31.3. Analizy dynamiczne ............................................................................................1001
31.3.1. Sformułowanie zadania ........................................................................1002
31.3.2. Wskazówki metodyczne .......................................................................1003
31.3.3. Automatyczne tworzenie par kinematycznych – ćwiczenia.................1004
31.3.4. Konwersja więzów montażowych – ćwiczenia ....................................1005
31.3.5. Definiowanie siły ciężkości – ćwiczenia..............................................1006
31.3.6. Uruchomienie symulacji – ćwiczenia...................................................1007
31.3.7. Definiowanie par kinematycznych – ćwiczenia ...................................1007
31.3.7.1. Para przesuwna: walec na płaszczyźnie................................1008
31.3.7.2. Kontakt 2D............................................................................1010
31.3.7.3. Sprężyna................................................................................1013
31.3.7.4. Amortyzator ..........................................................................1015
31.3.7.5. Modelowanie oporów ruchu .................................................1015
31.3.8. Siła wymuszająca – ćwiczenia .............................................................1016
31.3.8.1. Definiowanie wymuszenia za pomocą Graphera
wejściowego..........................................................................1016
31.3.9. Grapher wyjściowy – ćwiczenia...........................................................1019
31.3.10. Eksport wyników do modułu MES – ćwiczenia ..................................1020
31.3.11. Analiza MES (analiza obciążeń „w ruchu”) – ćwiczenia.....................1023
31.3.12. Ćwiczenia dodatkowe...........................................................................1026
32. Narzędzia prezentacyjne ..............................................................................................1029
32.1. Ćwiczenia ............................................................................................................1029
32.1.1. Eksport parametrów symulacji do modułu Inventor Studio.................1030
32.1.2. Konfiguracja animacji ..........................................................................1030
22 Autodesk Inventor Professional / Fusion 2012PL/2012+ – metodyka projektowania
32.1.3. Definiowanie i edycja oświetlenia........................................................1031
32.1.4. Określanie wyglądu powierzchni obiektów .........................................1033
32.1.5. Powlekanie (rendering) sceny ..............................................................1033
32.1.6. Rejestracja animacji..............................................................................1035
33. Wybrane aspekty efektywności projektowania .........................................................1037
33.1. Porównanie efektywności wybranych narzędzi i technik CAD 3D....................1037
33.2. Narzędzia typu Engineer-To-Order (ETO) .........................................................1040
33.2.1. Przykład systemu ETO .........................................................................1041
33.2.1.1. Metody modelowania konstrukcji.........................................1042
33.2.2. Budowa systemu ETO..........................................................................1044
33.2.2.1. Przykład wykorzystania systemu ETO .................................1045
33.2.3. Inne przykłady systemów ETO ............................................................1049
34. Zadania dodatkowe.......................................................................................................1051
35. Zadania kontrolne.........................................................................................................1054
36. Podstawy systemu Inventor Fusion.............................................................................1059
36.1. Interfejs użytkownika ..........................................................................................1061
36.2. Uwagi ogólne.......................................................................................................1062
36.3. Szkice i więzy w systemie Fusion – ćwiczenia...................................................1063
36.3.1. Edycja profilu .......................................................................................1065
36.3.1.1. Korekta więzów geometrycznych.........................................1065
36.3.1.2. Nakładanie więzów wymiarowych .......................................1066
36.4. Operacje modelowania części – ćwiczenia .........................................................1069
36.5. Edycja modelu części – ćwiczenia ......................................................................1071
36.5.1. Edycja elementu bryłowego wstawianego ...........................................1071
36.5.2. Edycja elementu bryłowego szkicowego .............................................1072
36.5.3. Edycja swobodna bryły.........................................................................1073
36.5.3.1. Więzy geometryczne.............................................................1074
36.5.3.2. Przesunięcie ograniczone ......................................................1075
36.5.3.3. Przemieszczenie uogólnione .................................................1075
36.5.3.4. Wymiary bryły ......................................................................1077
36.5.3.5. Więzy wymiarowe bryły .......................................................1078
36.5.4. Scalanie elementów bryłowych ............................................................1080
36.6. Wykrywanie elementów (features) w modelu swobodnym – ćwiczenia............1081
36.6.1. Wykrywanie elementów.......................................................................1081
36.6.2. Korekta wykrytych elementów.............................................................1082
36.7. Modelowanie zespołu w systemie Fusion – ćwiczenia .......................................1083
36.7.1. Modelowanie składników zespołu........................................................1083
36.7.2. Więzy montażowe – ćwiczenia ............................................................1085
36.7.2.1. Edycja więzów montażowych...............................................1087
37. Wykorzystanie systemu Fusion z poziomu programu Inventor ..............................1088
37.1. Edycja bryły modelu hierarchicznego za pomocą systemu Fusion –
ćwiczenia .............................................................................................................1088
Spis treści 23
37.2. Edycja kopii bryły modelu hierarchicznego za pomocą systemu Fusion –
ćwiczenia .............................................................................................................1091
37.3. Edycja modelu hierarchicznego części za pomocą systemu Fusion –
ćwiczenia .............................................................................................................1094
37.3.1. Edycja swobodna modelu części ..........................................................1095
37.3.2. Otwarcie modelu części po edycji swobodnej......................................1096
37.3.2.1. Otwarcie oryginalnego pliku modelu części .........................1096
37.3.2.2. Otwarcie analogicznego pliku DWG....................................1096
37.3.2.3. Automatyczna sesja Menedżera zmian .................................1097
37.3.2.4. Ręczne uruchomienie Menedżera zmian ..............................1099
37.3.2.5. Zapis modelu części po zmianach.........................................1100
37.3.3. Sprawdzenie modelu zespołu po edycji części.....................................1100
38. Dodatek: informacje techniczne o programie Autodesk Inventor z systemem
Inventor Fusion .............................................................................................................1102
38.1. Wersja testowa programu Autodesk Inventor z systemem Inventor Fusion.......1102
38.1.1. Przed instalacją wersji testowej............................................................1102
38.1.2. Wymagania programu Autodesk Inventor z systemem Inventor
Fusion ...................................................................................................1103
39. Dodatek: instalowanie oprogramowania z dołączonej płyty CD-ROM..................1105
39.1. Instalowanie kursu...............................................................................................1105
39.2. Nauka za pomocą nowszych niż 2012 wersji programu Autodesk Inventor ......1107
39.2.1. Szablony ...............................................................................................1108
39.2.2. Biblioteki stylów...................................................................................1108
39.2.3. Dane projektowe...................................................................................1111
39.2.4. Zasadnicze pliki kursu ..........................................................................1111
39.3. Dezinstalacja kursu..............................................................................................1111
Bibliografia ............................................................................................................................ 1112
Skorowidz ..............................................................................................................................1113
powrót
 
Produkty Podobne
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+
AutoCAD 2018 PL
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki
Autodesk Inventor Professional 2018PL / 2018+ / Fusion 360 Metodyka projektowania z płytą CD
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
AutoCAD 2018/LT2018/360+
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie
Więcej produktów