Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C#

Bardziej efektywny C#. 50 sposobów ulepszenia języka C# Język: 1

978-83-7541-365-6

Cena Brutto: 79.80

Cena netto: 76.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Bill Wagner
Liczba_stron 326
Wydawnictwo Pearson - Addison-Wesley
Oprawa miękka
Data_Wydania 2018-08-31
Bardziej efektywny C#. 50 sposobów ulepszenia języka C#

Powszechnie rozpoznawany ekspert .NET Bill Wagner identyfikuje i wyjaśnia 50 zaawansowanych technik i zasad pisania niezawodnego i dobrze działającego kodu C# 7.0. Zgodnie z rosnącym wyrafinowaniem języka C# i oczekiwaniami społeczności programistów Wagner przedstawia nowe, skuteczne rozwiązania problemów, na które natrafiamy każdego dnia.

Trzy wydania Effective C# i zawarte w nich jasne wyjaśnienia, wskazówki i realistyczne przykłady kodu dowiodły swojej wartości dla tysięcy programistów. Bardziej efektywny C# przynosi to samo sprawdzone podejście do nowych funkcjonalności języka C# 7.0, pomagające bardziej wydajnie i skutecznie realizować dobrze znane zadania.

Bazując na niezrównanym doświadczeniu i kluczowej roli w globalnych gremiach standaryzujących języka C#, Wagner pokazuje podejścia zorientowane obiektowo, funkcyjne i zorientowane na usługi do zarządzania danymi przy użyciu C#, lepsze sposoby wyrażania naszych zamiarów użytkownikom i innym programistom, a także nowe możliwości wykorzystywania technik asynchronicznych i programowania dynamicznego.

 • Używanie właściwości zamiast dostępnych pól danych (punkt 1)
 • Rozróżnianie pomiędzy typami wartościowymi i referencyjnymi (4)
 • Zależności pomiędzy różnymi koncepcjami równości (9)
 • Unikanie operatorów konwersji (11)
 • Rozróżnianie pomiędzy interfejsami a metodami wirtualnymi (15)
 • Unikanie przeciążania metod zdefiniowanych w klasach bazowych (19)
 • Tworzenie grup metod, które są jasne, minimalne i kompletne (22)
 • Włączanie natychmiastowego zgłaszania błędów w iteratorach i metodach asynchronicznych (26)
 • Używanie metod asynchronicznych do pracy asynchronicznej (27)
 • Unikanie alokowania wątków i przełączania kontekstów (30)
 • Konstruowanie równoległych zapytań PLINQ z uwzględnieniem wyjątków (36)
 • Używanie puli wątków zamiast tworzenia wątków (37)
 • Wykorzystanie BackgroundWorker do komunikacji pomiędzy wątkami (38)
 • Używanie najmniejszego możliwego zakresu dla blokad (41)
 • Zalety i wady dynamicznego programowania (43)
 • Pełne wykorzystanie API wyrażeń (46)
 • Minimalizowanie obiektów dynamicznych w publicznych API (47)
Jesteś już skutecznym programistą C#: dzięki tej książce staniesz się wyjątkowym.
Bill Wagner jest jednym z czołowych projektantów C#, członkiem ECMA C# Standards Committee i autorem trzech wydań Effec-tive C#. Jest też prezesem Humanitarian Toolbox, został wyróżniony tytułem Microsoft Regional Director oraz .NET MVP od 11 lat, zaś ostatnio dołączył do .NET Foundation Advisory Council. Wagner wielokrotnie pomagał rozmaitym firmom, od start-upów po międzynarodowe korporacje w usprawnianiu procesów projektowych i rozwijaniu zespołów programistycznych. Obecnie jako członek zespołu  .NET Core tworzy materiały szkoleniowe dla programistów z dziedziny języka C# i .NET Core.
Wprowadzenie . . . . . . . . . vii
Podziękowania . . . . . . . . . .xi
O autorze . . . . . . . . . . . . . xii

Rozdział 1: Praca z typami danych  . . . . . . . . 1
Punkt 1: Korzystanie z właściwości zamiast dostępnych pól danych . . . . . 1
Punkt 2: Preferowanie niejawnych właściwości dla zmiennych danych . . . 9
Punkt 3: Preferowanie niezmienności typów wartościowych . . . . . . . . . . 13
Punkt 4: Rozróżnianie pomiędzy typami wartościowymi a referencyjnymi  . . . . . . . . . . . 20
Punkt 5: Zagwarantowanie, że 0 jest poprawnym stanem dla typów wartościowych  . . . . 26
Punkt 6: Upewnienie się, że właściwości zachowują się jak dane . . . . . . . 31
Punkt 7: Ograniczanie zakresu typu poprzez użycie krotek . . . . . . . . . . . . 37
Punkt 8: Defi niowanie lokalnych funkcji na typach anonimowych . . . . . . 43
Punkt 9: Zrozumienie zależności pomiędzy różnymi koncepcjami równości  . . . . . . . 49
Punkt 10: Zrozumienie pułapek metody GetHashCode() . . . . . . . . . . . . . . 59

Rozdział 2: Projektowanie API  . . . . . . . . . . . 67
Punkt 11: Unikanie operatorów konwersji w tworzonych API . . . . . . . . . . 67
Punkt 12: Stosowanie parametrów opcjonalnych w celu
minimalizacji przeciążeń metod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Punkt 13: Ograniczanie widoczności naszych typów . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Punkt 14: Preferowanie defi niowania i implementowania
interfejsów poprzez dziedziczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Punkt 15: Rozróżnienie pomiędzy metodami interfejsów
a metodami wirtualnymi  . . . . . 89
Punkt 16: Implementowanie wzorca zdarzeń dla powiadomień . . . . . . . . 94
Punkt 17: Unikanie zwracania referencji do obiektów klas
wewnętrznych101
Punkt 18: Preferowanie przesłonięć dla obsługi zdarzeń . . . . . . . . . . . . .105
Punkt 19: Unikanie przeciążania metod zdefi niowanych
w klasach bazowych  . . . . . . .108
Punkt 20: Zdarzenia zwiększają powiązania między
obiektami w czasie wykonywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Punkt 21: Deklarowanie tylko niewirtualnych zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . .116
Punkt 22: Tworzenie grup metod, które są jasne, minimalne i kompletne . . .123
Punkt 23: Metody częściowe dla konstruktorów,
mutatorów i modułów obsługi zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
Punkt 24: Unikanie interfejsu ICloneable ze względu na
ograniczenia możliwości projektowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
Punkt 25: Ograniczanie parametrów tablicowych do tablic params . . . .140
Punkt 26: Natychmiastowe raportowanie błędów
w iteratororach i metodach asynchronicznych . . . . . . . . . . . . . .145

Rozdział 3: Programowanie asynchroniczne oparte na zadaniach . . . . . . . . 151
Punkt 27: Używanie metod asynchronicznych do pracy asynchronicznej  . . . . . . . . . . .151
Punkt 28: Nigdy nie tworzymy metod asynchronicznych bez zwracanej wartości  . . . . .156
Punkt 29: Unikanie łączenia metod synchronicznych i asynchronicznych  . . . . . . . .162
Punkt 30: Używanie metod asynchronicznych w celu
uniknięcia alokowania wątków i przełączania kontekstów . . . .167
Punkt 31: Unikanie niepotrzebnego przekierowywania kontekstu . . . . .169
Punkt 32: Komponowanie pracy asynchronicznej przy użyciu obiektów Task  . . . . . .174
Punkt 33: Implementowanie protokołu anulowania zadania . . . . . . . . . .180
Punkt 34: Buforowanie uogólnionych typów zwracanych asynchronicznie  . . . . . . . . . . .188

Rozdział 4: Przetwarzanie równoległe  . . . 193
Punkt 35: Jak PLINQ implementuje algorytmy równoległe . . . . . . . . . . .193
Punkt 36: Pamiętanie o wyjątkach przy konstruowaniu algorytmów równoległych  . .206
Punkt 37: Używanie puli wątków zamiast tworzenia nowych wątków . .213
Punkt 38: Komunikacja międzywątkowa przy użyciu BackgroundWorker  . . . . . . . .219
Punkt 39: Wywołania międzywątkowe w środowiskach XAML . . . . . . .223
Punkt 40: Wykorzystanie lock() jako pierwszego wyboru dla synchronizacji .233
Punkt 41: Używanie możliwie najmniejszego zasięgu dla
uchwytów blokad  . . . . . . . . .241
Punkt 42: Unikanie wywoływania nieznanego kodu
w zablokowanych sekcjach  .245

Rozdział 5: Programowanie dynamiczne  . 249
Punkt 43: Zalety i wady typowania dynamicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . .249
Punkt 44: Używanie typowania dynamicznego w celu
użycia typu czasu wykonania w ogólnych parametrach typu . .259
Punkt 45: Używanie DynamicObject lub
IDynamicMetaObjectProvider dla typów dynamicznych . . . . .263
Punkt 46: Używanie Expression API  . .274
Punkt 47: Minimalizowanie obecności obiektów
dynamicznych w publicznych API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Rozdział 6: Uczestnictwo w globalnej społeczności C# . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Punkt 48: Szukaj najlepszej odpowiedzi, a nie najbardziej popularnej . .289
Punkt 49: Uczestniczenie w specyfi kacjach i kodowaniu . . . . . . . . . . . . .291
Punkt 50: Automatyzowanie najlepszych praktyk przy
użyciu analizatorów  . . . . . . . .293
Indeks. . . . . . . . . . . . . . . .295

powrót
 
Produkty Podobne
C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI
TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testam
Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje
C# 7 i .NET Core 2.0. Programowanie wielowątkowych i współbieżnych aplikacji
Struktury danych i algorytmy w języku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#
Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#. Od pomysłu do gotowej gry. Wydanie II
C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#
Bardziej efektywny C#. 50 sposobów ulepszenia języka C#
Więcej produktów