Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C#

C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie V Język: 1

978-83-283-2518-0

Cena Brutto: 129.00

Cena netto: 122.86

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Mark Michaelis, Eric Lippert
Liczba_stron 856
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2016-08-26

C# 6.0

Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie V

_____________________________________________________________________________________________________________


Książka
z grupy:

C#

Książka z serii:

Kompletny przewodnik


C#
to prosty, nowoczesny, bezpieczny język programowania, który powstał na bazie języków C i C++, jednak otrzymał też najlepsze cechy takich języków jak Visual Basic, Object Pascal, Delphi czy Java. Został od podstaw zaprojektowany jako obiektowy. C# stanowi część platformy Microsoft .NET Framework. Ta dojrzała technologia pozwala na efektywne tworzenie kodu bezpiecznego, przejrzystego, wydajnego i prostego w konserwacji.

Ten podręcznik to bardzo praktyczne kompendium wiedzy o języku C#. Została oparta na podstawowej specyfikacji C# Language 6.0. Zawiera kompletne omówienie języka. Książkę pomyślano jako podręcznik, dzięki któremu szybko można rozpocząć praktyczną pracę nad projektami programistycznymi. Osoby znające C# będą mogły zapoznać się ze skomplikowanymi paradygmatami programowania, a także przejrzeć szczegółowe omówienie funkcji wprowadzonych w najnowszej wersji języka, C# 6.0, oraz w platformie .NET Framework 4.6. Ponadto każdy, kto pracuje w C#, znajdzie tu doskonale zorganizowane źródło wiedzy o tym potężnym języku.

W książce przedstawiono:
 • kompletne omówienie elementów języka C#,
 • jasne wskazówki dotyczące implementowania niezawodnej obsługi błędów,
 • metody zmniejszania złożoności kodu,
 • zasady programowania dynamicznego z wykorzystaniem refleksji i atrybutów,
 • wykorzystywanie możliwości platformy .NET, w tym omówienie kolekcji i standardu CLI,
 • powiązania kodu C# z wykorzystywanym środowiskiem uruchomieniowym.

Spis rysunków (11)
Spis tabel (13)
Przedmowa (15)
Wprowadzenie (17)
Podziękowania (27)
O autorach (29)
1. Wprowadzenie do języka C# (31)
 • Witaj, świecie (32)
 • Podstawy składni języka C# (33)
 • Dane wejściowe i wyjściowe w konsoli (44)
2. Typy danych (59)
 • Podstawowe typy liczbowe (59)
 • Inne podstawowe typy (67)
 • Wartości null i void (78)
 • Kategorie typów (81)
 • Modyfikator umożliwiający stosowanie wartości null (83)
 • Konwersje typów danych (84)
 • Tablice (89)
3. Operatory i przepływ sterowania (105)
 • Operatory (106)
 • Zarządzanie przepływem sterowania (119)
 • Bloki kodu ({}) (124)
 • Bloki kodu, zasięgi i przestrzenie deklaracji (126)
 • Wyrażenia logiczne (127)
 • Operatory bitowe (<<, >>, |, &, ^, ~) (135)
 • Instrukcje związane z przepływem sterowania - ciąg dalszy (140)
 • Instrukcje skoku (150)
 • Dyrektywy preprocesora języka C# (156)
4. Metody i parametry (165)
 • Wywoływanie metody (166)
 • Deklarowanie metody (172)
 • Dyrektywa using (176)
 • Zwracane wartości i parametry metody Main() (181)
 • Zaawansowane parametry metod (183)
 • Rekurencja (190)
 • Przeciążanie metod (193)
 • Parametry opcjonalne (195)
 • Podstawowa obsługa błędów z wykorzystaniem wyjątków (199)
5. Klasy (213)
 • Deklarowanie klasy i tworzenie jej instancji (216)
 • Pola instancji (218)
 • Metody instancji (221)
 • Stosowanie słowa kluczowego this (222)
 • Modyfikatory dostępu (228)
 • Właściwości (230)
 • Konstruktory (244)
 • Składowe statyczne (253)
 • Metody rozszerzające (262)
 • Hermetyzacja danych (263)
 • Klasy zagnieżdżone (266)
 • Klasy częściowe (268)
6. Dziedziczenie (273)
 • Tworzenie klas pochodnych (274)
 • Przesłanianie składowych z klas bazowych (284)
 • Klasy abstrakcyjne (294)
 • Wszystkie klasy są pochodne od System.Object (299)
 • Sprawdzanie typu za pomocą operatora is (301)
 • Konwersja z wykorzystaniem operatora as (301)
7. Interfejsy (303)
 • Wprowadzenie do interfejsów (304)
 • Polimorfizm oparty na interfejsach (305)
 • Implementacja interfejsu (309)
 • Przekształcanie między klasą z implementacją i interfejsami (314)
 • Dziedziczenie interfejsów (315)
 • Dziedziczenie po wielu interfejsach (317)
 • Metody rozszerzające i interfejsy (317)
 • Implementowanie wielodziedziczenia za pomocą interfejsów (319)
 • Zarządzanie wersjami (321)
 • Interfejsy a klasy (323)
 • Interfejsy a atrybuty (324)
8. Typy bezpośrednie (327)
 • Struktury (331)
 • Opakowywanie (336)
 • Wyliczenia (343)
9. Dobrze uformowane typy (355)
 • Przesłanianie składowych z klasy object (355)
 • Przeciążanie operatorów (365)
 • Wskazywanie innych podzespołów (373)
 • Definiowanie przestrzeni nazw (377)
 • Komentarze XML-owe (381)
 • Odzyskiwanie pamięci (385)
 • Porządkowanie zasobów (387)
 • Leniwe inicjowanie (394)
10. Obsługa wyjątków (397)
 • Wiele typów wyjątków (397)
 • Przechwytywanie wyjątków (400)
 • Ogólny blok catch (403)
 • Wskazówki związane z obsługą wyjątków (405)
 • Definiowanie niestandardowych wyjątków (407)
 • Ponowne zgłaszanie opakowanego wyjątku (411)
11. Typy generyczne (415)
 • Język C# bez typów generycznych (416)
 • Wprowadzenie do typów generycznych (420)
 • Ograniczenia (430)
 • Metody generyczne (442)
 • Kowariancja i kontrawariancja (446)
 • Wewnętrzne mechanizmy typów generycznych (452)
12. Delegaty i wyrażenia lambda (457)
 • Wprowadzenie do delegatów (458)
 • Wyrażenia lambda (466)
 • Metody anonimowe (471)
 • Delegaty ogólnego przeznaczenia - System.Func i System.Action (473)
13. Zdarzenia (489)
 • Implementacja wzorca 'obserwator' za pomocą delegatów typu multicast (490)
 • Zdarzenia (503)
14. Interfejsy kolekcji ze standardowymi operatorami kwerend (513)
 • Typy anonimowe i zmienne lokalne o niejawnie określanym typie (514)
 • Inicjatory kolekcji (519)
 • Interfejs IEnumerable<T> sprawia, że klasa staje się kolekcją (522)
 • Standardowe operatory kwerend (527)
15. Technologia LINQ i wyrażenia z kwerendami (557)
 • Wprowadzenie do wyrażeń z kwerendami (558)
 • Wyrażenia z kwerendą to tylko wywołania metod (573)
16. Tworzenie niestandardowych kolekcji (577)
 • Inne interfejsy implementowane w kolekcjach (578)
 • Podstawowe klasy kolekcji (580)
 • Udostępnianie indeksera (594)
 • Zwracanie wartości null lub pustej kolekcji (598)
 • Iteratory (598)
17. Refleksja, atrybuty i programowanie dynamiczne (613)
 • Mechanizm refleksji (614)
 • Operator nameof (623)
 • Atrybuty (624)
 • Programowanie z wykorzystaniem obiektów dynamicznych (644)
18. Wielowątkowość (655)
 • Podstawy wielowątkowości (657)
 • Używanie klasy System.Threading (663)
 • Zadania asynchroniczne (670)
 • Anulowanie zadania (686)
 • Wzorzec obsługi asynchroniczności za pomocą zadań (692)
 • Równoległe wykonywanie iteracji pętli (713)
 • Równoległe wykonywanie kwerend LINQ (721)
19. Synchronizowanie wątków (727)
 • Po co stosować synchronizację? (728)
 • Zegary (752)
20. Współdziałanie między platformami i niezabezpieczony kod (755)
 • Mechanizm P/Invoke (756)
 • Wskaźniki i adresy (766)
 • Wykonywanie niezabezpieczonego kodu za pomocą delegata (775)
 • Używanie bibliotek Windows Runtime w języku C# (776)
21. Standard CLI (781)
 • Definiowanie standardu CLI (782)
 • Implementacje standardu CLI (783)
 • Kompilacja kodu w języku C# na kod maszynowy (784)
 • Środowisko uruchomieniowe (786)
 • Domeny aplikacji (790)
 • Podzespoły, manifesty i moduły (790)
 • Język Common Intermediate Language (792)
 • Common Type System (793)
 • Common Language Specification (794)
 • Base Class Library (794)
 • Metadane (794)
A. Pobieranie i instalowanie kompilatora języka C# oraz platformy CLI (799)
 • Platforma .NET dla systemu Windows (799)
 • Platforma .NET w systemach OS X i Linux (801)
B. Kod źródłowy programu do gry w kółko i krzyżyk (803) C. Wielowątkowość bez biblioteki TPL i przed wersją C# 6.0 (809)
 • Wzorzec APM (810)
 • Asynchroniczne wywoływanie delegatów (821)
 • Wzorzec EAP - asynchroniczność oparta na zdarzeniach (824)
 • Wzorzec wykorzystujący roboczy wątek działający w tle (827)
 • Kierowanie wywołań do interfejsu użytkownika w systemie Windows (830)
D. Zegary przed wprowadzeniem w wersji C# 5.0 słów kluczowych async i await (835) Skorowidz (841)
powrót
 
Produkty Podobne
Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje
C# 7 i .NET Core 2.0. Programowanie wielowątkowych i współbieżnych aplikacji
Struktury danych i algorytmy w języku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C#
Projektowanie gier przy użyciu środowiska Unity i języka C#. Od pomysłu do gotowej gry. Wydanie II
C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych
Visual Studio 2017. Tworzenie aplikacji Windows w języku C#
Bardziej efektywny C#. 50 sposobów ulepszenia języka C#
Język C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego
Microsoft Visual C# 2017 Krok po kroku
Więcej produktów