Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C#

C# 8.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych oraz biurowych Język: 1

978-83-283-6739-5

Cena Brutto: 149.00

Cena netto: 141.90

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Ian Griffiths
Liczba_stron 765
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2020-11-02

Język C# wciąż cechuje prostota, przy czym jego możliwości rosną z każdą wersją. Od początku jest rozwijany z konsekwencją, a każda nowa funkcjonalność idealnie integruje się z resztą języka. W efekcie C# jest dojrzały, nowoczesny, wszechstronny i bezpieczny. Stanowi integralną część platformy Microsoft .NET Framework. Profesjonalni programiści, którzy dbają o wysoką jakość tworzonego kodu, uważają C# i .NET za swoje ulubione narzędzie pracy. Wersja 8.0 tego języka sprawia, że programowanie staje się jeszcze bardziej efektywne i satysfakcjonujące. Pełne wykorzystanie tych imponujących możliwości wymaga jednak mistrzowskiego opanowania subtelności poszczególnych narzędzi i niuansów samego języka.


Ta książka została napisana z myślą o doświadczonych programistach. Podstawowe zagadnienia, takie jak klasy, polimorfizm i kolekcje, znalazły się w kilku pierwszych rozdziałach, jednak zrozumienie treści całej publikacji wymaga umiejętności technicznych. Została poświęcona ważnym koncepcjom C# i tajnikom tego języka, które rzadko kiedy są opisywane w literaturze. Dokładnie omówiono tu typy ogólne, LINQ oraz techniki programowania asynchronicznego. Przedstawiono najnowsze możliwości platformy .NET Core i języka C# 8.0, takie jak strumienie asynchroniczne, referencje akceptujące wartości puste, dopasowywanie wzorców, domyślne implementacje interfejsów, zakresy, a także nową składnię indeksowania oraz zmiany w narzędziach platformy .NET. Liczne rozbudowane przykłady stanowią świetne uzupełnienie prezentowanych treści.


W tej książce między innymi:

 • możliwości języka C#: klasy, typy niestandardowe, kolekcje, obsługa błędów
 • optymalizacja kodu pod kątem wykorzystania pamięci
 • praca na strumieniach danych za pomocą technologii LINQ
 • platforma .NET i programowanie wielowątkowe
 • programowanie asynchroniczne a skalowalność aplikacji

Dla profesjonalistów najlepszy jest C#!

Wstęp 15

 

1. Prezentacja C# 19

 • Dlaczego C#? 20
 • Najważniejsze cechy C# 21
  • Kod zarządzany i CLR 22
  • Ogólność jest preferowana względem specjalizacji 24
 • Standardy oraz implementacje języka C# 25
  • Kilka .NET-ów (chwilowo) 26
  • Użycie .NET Standard w celu tworzenia projektów działających w różnych wersjach .NET 28
 • Visual Studio oraz Visual Studio Code 30
 • Anatomia prostego programu 33
  • Dodawanie projektu do istniejącego rozwiązania 36
  • Odwołania do innych projektów 37
  • Odwołania do bibliotek zewnętrznych 37
  • Pisanie testu jednostkowego 40
  • Przestrzenie nazw 43
  • Klasy 47
  • Punkt wejścia do programu 48
  • Testy jednostkowe 49
 • Podsumowanie 50

2. Podstawy stosowania języka C# 51

 • Zmienne lokalne 52
  • Zakres 57
 • Instrukcje i wyrażenia 61
  • Instrukcje 61
  • Wyrażenia 63
 • Komentarze i białe znaki 68
 • Dyrektywy preprocesora 70
  • Symbole kompilacji 70
  • Dyrektywy #error oraz #warning 72
  • Dyrektywa #line 72
  • Dyrektywa #pragma 73
  • Dyrektywa #nullable 74
  • Dyrektywy #region i #endregion 74
 • Podstawowe typy danych 75
  • Typy liczbowe 75
  • Wartości logiczne 86
  • Znaki i łańcuchy znaków 86
  • Krotki 92
  • Dynamic 95
  • Object 96
 • Operatory 96
 • Sterowanie przepływem 102
  • Decyzje logiczne przy użyciu instrukcji if 102
  • Wielokrotny wybór przy użyciu instrukcji switch 104
  • Pętle: while oraz do 106
  • Pętle znane z języka C 107
  • Przeglądanie kolekcji przy użyciu pętli foreach 109
 • Wzorce 110
  • Uzyskiwanie większej dokładności dzięki użyciu when 114
  • Wzorce w wyrażeniach 115
 • Podsumowanie 117

3. Typy 119

 • Klasy 119
  • Składowe statyczne 123
  • Klasy statyczne 124
  • Typy referencyjne 125
 • Struktury 136
  • Kiedy tworzyć typy wartościowe? 140
  • Gwarantowanie niezmienności 145
 • Składowe 147
  • Pola 147
  • Konstruktory 149
  • Dekonstruktory 159
  • Metody 160
  • Właściwości 177
  • Indeksatory 183
  • Składnia inicjalizatorów 185
  • Operatory 186
  • Zdarzenia 189
  • Typy zagnieżdżone 189
 • Interfejsy 190
  • Domyślne implementacje metod w interfejsach 192
 • Typy wyliczeniowe 194
 • Inne typy 197
  • Typy anonimowe 198
 • Typy i metody częściowe 200
 • Podsumowanie 202

4. Typy ogólne 203

 • Typy ogólne 204
 • Ograniczenia 206
  • Ograniczenia typu 207
  • Ograniczenia typu referencyjnego 209
  • Ograniczenia typu wartościowego 212
  • Wszystkie typy w hierarchii wartościowe dzięki ograniczeniu unmanaged 212
  • Ograniczenie notnull 213
  • Inne specjalne ograniczenia typów 213
  • Stosowanie wielu ograniczeń 213
 • Wartości przypominające zero 214
 • Metody ogólne 215
  • Wnioskowanie typu 216
 • Typy ogólne i krotki 217
 • Tajniki typów ogólnych 218
 • Podsumowanie 220

5. Kolekcje 221

 • Tablice 221
  • Inicjalizacja tablic 224
  • Przeszukiwanie i sortowanie 226
  • Tablice wielowymiarowe 233
  • Kopiowanie i zmiana wielkości 236
 • List 237
 • Interfejsy list i sekwencji 240
 • Implementacja list i sekwencji 246
  • Implementacja IEnumerable przy użyciu iteratorów 246
  • Klasa Collection 251
  • Klasa ReadOnlyCollection 252
 • Odwołania do elementów z użyciem indeksów i zakresów 253
  • System.Index 253
  • System.Range 256
  • Obsługa indeksów i zakresów we własnych typach danych 258
 • Słowniki 260
  • Słowniki posortowane 263
 • Zbiory 265
 • Kolejki i stosy 266
 • Listy połączone 267
 • Kolekcje współbieżne 268
 • Kolekcje niezmienne 269
  • Klasa ImutableArray 271
 • Podsumowanie 272

6. Dziedziczenie 273

 • Dziedziczenie i konwersje 274
 • Dziedziczenie interfejsów 278
 • Typy ogólne 279
  • Kowariancja i kontrawariancja 280
 • System.Object 285
  • Wszechobecne metody typu System.Object 285
 • Dostępność i dziedziczenie 287
 • Metody wirtualne 288
  • Metody abstrakcyjne 290
  • Dziedziczenie i wersje bibliotek 291
 • Metody i klasy ostateczne 297
 • Dostęp do składowych klas bazowych 299
 • Dziedziczenie i tworzenie obiektów 299
 • Specjalne typy bazowe 303
 • Podsumowanie 305

7. Cykl życia obiektów 307

 • Mechanizm odzyskiwania pamięci 308
  • Określanie osiągalności danych 310
  • Przypadkowe problemy mechanizmu odzyskiwania pamięci 312
  • Słabe referencje 315
  • Odzyskiwanie pamięci 318
  • Tryby odzyskiwania pamięci 324
  • Tymczasowe zawieszanie odzyskiwania pamięci 328
  • Przypadkowe utrudnianie scalania 329
  • Wymuszanie odzyskiwania pamięci 332
 • Destruktory i finalizacja 333
 • Interfejs IDisposable 337
  • Zwalnianie opcjonalne 343
 • Pakowanie 344
  • Pakowanie danych typu Nullable 349
 • Podsumowanie 350

8. Wyjątki 351

 • Źródła wyjątków 353
  • Wyjątki zgłaszane przez API 354
  • Błędy wykrywane przez środowisko uruchomieniowe 356
 • Obsługa wyjątków 357
  • Obiekty wyjątków 358
  • Wiele bloków catch 360
  • Filtry wyjątków 361
  • Zagnieżdżone bloki try 362
  • Bloki finally 364
 • Zgłaszanie wyjątków 365
  • Powtórne zgłaszanie wyjątków 366
  • Sposób na szybkie zakończenie aplikacji 370
 • Typy wyjątków 370
  • Wyjątki niestandardowe 373
 • Wyjątki nieobsługiwane 375
 • Podsumowanie 377

9. Delegaty, wyrażenia lambda i zdarzenia 379

 • Typy delegatów 380
  • Tworzenie delegatów 381
  • MulticastDelegate - delegaty zbiorowe 384
  • Wywoływanie delegatów 386
  • Popularne typy delegatów 388
  • Zgodność typów 390
  • Więcej niż składnia 393
 • Funkcje anonimowe 395
  • Przechwytywane zmienne 398
  • Wyrażenia lambda oraz drzewa wyrażeń 405
 • Zdarzenia 407
  • Standardowy wzorzec delegatów zdarzeń 409
  • Niestandardowe metody dodające i usuwające zdarzenia 410
  • Zdarzenia i mechanizm odzyskiwania pamięci 413
  • Zdarzenia a delegaty 415
 • Delegaty a interfejsy 416
 • Podsumowanie 416

10. LINQ 419

 • Wyrażenia zapytań 420
  • Jak są rozwijane wyrażenia zapytań 423
  • Obsługa wyrażeń zapytań 425
 • Przetwarzanie opóźnione 429
 • LINQ, typy ogólne oraz interfejs IQueryable 432
 • Standardowe operatory LINQ 434
  • Filtrowanie 436
  • Selekcja 438
  • Operator SelectMany 441
  • Określanie porządku 444
  • Testy zawierania 446
  • Konkretne elementy i podzakresy 448
  • Agregacja 452
  • Operacje na zbiorach 457
  • Operatory działające na całych sekwencjach z zachowaniem kolejności 458
  • Grupowanie 459
  • Złączenia 464
  • Konwersje 467
 • Generowanie sekwencji 471
 • Inne implementacje LINQ 472
  • Entity Framework 472
  • Parallel LINQ (PLINQ) 473
  • LINQ to XML 473
  • Reactive Extensions 473
  • Tx (LINQ to Logs and Traces) 473
 • Podsumowanie 474

11. Reactive Extensions 475

 • Podstawowe interfejsy 477
  • Interfejs IObserver 478
  • Interfejs IObservable 479
 • Publikowanie i subskrypcja z wykorzystaniem delegatów 486
  • Tworzenie źródła przy wykorzystaniu delegatów 486
  • Subskrybowanie obserwowalnych źródeł przy użyciu delegatów 489
 • Generator sekwencji 491
  • Empty 491
  • Never 491
  • Return 492
  • Throw 492
  • Range 492
  • Repeat 492
  • Generate 492
 • Zapytania LINQ 493
  • Operatory grupowania 496
  • Operatory Join 497
  • Operator SelectMany 503
  • Agregacja oraz inne operatory zwracające jedną wartość 503
  • Operator Concat 504
 • Operatory biblioteki Rx 505
  • Merge 505
  • Operatory Buffer i Window 507
  • Operator Scan 514
  • Operator Amb 515
  • DistinctUntilChanged 516
 • Mechanizmy szeregujące 516
  • Określanie mechanizmów szeregujących 517
  • Wbudowane mechanizmy szeregujące 519
 • Tematy 520
  • Subject 521
  • BehaviorSubject 522
  • ReplaySubject 523
  • AsyncSubject 523
 • Dostosowanie 524
  • IEnumerableoraz IAsyncEnumerable 524
  • Zdarzenia .NET 526
  • API asynchroniczne 528
 • Operacje z uzależnieniami czasowymi 530
  • Interval 530
  • Timer 531
  • Timestamp 532
  • TimeInterval 533
  • Throttle 533
  • Sample 534
  • Timeout 534
  • Operatory okien czasowych 534
  • Delay 535
  • DelaySubscription 536
 • Podsumowanie 536

12. Podzespoły 537

 • Anatomia podzespołu 538
  • Metadane .NET 539
  • Zasoby 539
  • Podzespoły składające się z wielu plików 539
  • Inne możliwości formatu PE 540
 • Tożsamość typu 542
 • Wczytywanie podzespołów 545
  • Określanie podzespołów 546
  • Jawne wczytywanie podzespołów 550
  • Izolacja i obsługa wtyczek z użyciem typu AssemblyLoadContext 551
 • Nazwy podzespołów 553
  • Silne nazwy 553
  • Numer wersji 556
  • Identyfikator kulturowy 559
 • Zabezpieczenia 563
 • Podsumowanie 563

13. Odzwierciedlanie 565

 • Typy odzwierciedlania 566
  • Assembly 567
  • Module 570
  • MemberInfo 572
  • Type oraz TypeInfo 574
  • MethodBase, ConstructorInfo oraz MethodInfo 580
  • ParameterInfo 581
  • FieldInfo 581
  • PropertyInfo 582
  • EventInfo 582
 • Konteksty odzwierciedlania 583
 • Podsumowanie 585

14. Atrybuty 587

 • Stosowanie atrybutów 587
  • Cele atrybutów 589
  • Atrybuty obsługiwane przez kompilator 591
  • Atrybuty obsługiwane przez CLR 596
 • Definiowanie i stosowanie atrybutów niestandardowych 603
  • Typ atrybutu 604
  • Pobieranie atrybutów 606
 • Podsumowanie 609

15. Pliki i strumienie 611

 • Klasa Stream 612
  • Położenie i poruszanie się w strumieniu 614
  • Opróżnianie strumienia 615
  • Kopiowanie 616
  • Length 616
  • Zwalnianie strumieni 617
  • Operacje asynchroniczne 618
  • Konkretne typy strumieni 619
  • Jeden typ, wiele zachowań 620
 • Typy operujące na tekstach 622
  • TextReader oraz TextWriter 622
  • Konkretne typy do odczytu i zapisu łańcuchów znaków 624
  • Kodowanie 627
 • Pliki i katalogi 631
  • Klasa FileStream 631
  • Klasa File 634
  • Klasa Directory 638
  • Klasa Path 639
  • Klasy FileInfo, DirectoryInfo oraz FileSystemInfo 641
  • Znane katalogi 642
 • Serializacja 643
  • Klasy BinaryReader oraz BinaryWriter 644
  • Serializacja CLR 645
  • JSON.NET 647
 • Podsumowanie 652

16. Wielowątkowość 653

 • Wątki 653
  • Wątki, zmienne i wspólny stan 655
  • Klasa Thread 661
  • Pula wątków 663
  • Powinowactwo do wątku oraz klasa SynchronizationContext 666
 • Synchronizacja 670
  • Monitory oraz słowo kluczowe lock 671
  • Klasa SpinLock 677
  • Blokady odczytu i zapisu 680
  • Obiekty zdarzeń 681
  • Klasa Barrier 684
  • Klasa CountdownEvent 685
  • Semafory 685
  • Muteksy 686
  • Klasa Interlocked 686
  • Leniwa inicjalizacja 689
  • Pozostałe klasy obsługujące działania współbieżne 691
 • Zadania 693
  • Klasy Task oraz Task 693
  • Kontynuacje 699
  • Mechanizmy szeregujące 701
  • Obsługa błędów 703
  • Niestandardowe zadania bezwątkowe 703
  • Związki zadanie nadrzędne - zadanie podrzędne 705
  • Zadania złożone 705
 • Inne wzorce asynchroniczne 706
 • Anulowanie 707
 • Równoległość 708
  • Klasa Parallel 708
  • Parallel LINQ 709
  • TPL Dataflow 710
 • Podsumowanie 710

17. Asynchroniczne cechy języka 711

 • Nowe słowa kluczowe: async oraz await 712
  • Konteksty wykonania i synchronizacji 716
  • Wykonywanie wielu operacji i pętli 718
  • Zwracanie obiektu Task 724
  • Stosowanie async w metodach zagnieżdżonych 726
 • Wzorzec słowa kluczowego await 726
 • Obsługa błędów 731
  • Weryfikacja poprawności argumentów 733
  • Wyjątki pojedyncze oraz grupy wyjątków 735
  • Operacje równoległe i nieobsłużone wyjątki 736
 • Podsumowanie 738

18. Wydajne użytkowanie pamięci 739

 • (Nie) kopiować! 740
 • Reprezentacja elementów sekwencyjnych przy użyciu Span 744
  • Metody pomocnicze 747
  • Tylko na stosie 747
 • Reprezentacja elementów sekwencyjnych przy użyciu Memory 748
 • ReadOnlySequence 748
 • Przetwarzanie strumieni danych przy użyciu potoków 749
  • Przetwarzanie danych JSON w ASP.NET Core 751
 • Podsumowanie 757
powrót
 
Produkty Podobne
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie III
Czysty kod w C#. Techniki refaktoryzacji i najlepsze praktyki
C# 8.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VII
Asynchroniczność i wielowątkowość w języku C#
C# 8.0 w pigułce
C#. Lekcje programowania. Praktyczna nauka programowania dla platform .NET i .NET Core
Programowanie gier przy użyciu Unity i C#. Podręcznik dla całkiem początkujących
C# 8.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych oraz biurowych
C# 8.0. Leksykon kieszonkowy
Więcej produktów