Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C++

C++Builder 6 i bazy danych Język: 1

83-7361-292-0

Cena Brutto: 99.00

Cena netto: 94.29

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Marian Wybrańczyk
Liczba_stron 632
Wydawnictwo Helion
Dodatki 1CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2005-03-22
Poziom All Levels

Kompendium wiedzy dla programistów aplikacji bazodanowych w C++

 • Poznaj C++Builder 6 i dostępne w nim komponenty
 • Stwórz model aplikacji w języku UML
 • Wykorzystaj różne mechanizmy połączenia z bazą danych

C++Builder 6, mimo pojawienia się na rynku nowszej wersji tego środowiska, nadal cieszy się dużą popularnością wśród programistów. Wizualne środowisko programowania i gotowe komponenty znacznie przyspieszają proces tworzenia aplikacji. Możliwości C++Buildera 6 pozwalają na stworzenie aplikacji korzystających z różnych systemów zarządzania bazami danych, jednak proces przygotowania połączenia z bazą i manipulowania danym w niej zgromadzonymi jest inny dla każdego z nich.

Książka "C++Builder 6 i bazy danych" to podręcznik dla tych programistów i użytkowników C++Buildera 6, którzy w tworzonych przez siebie aplikacjach wykorzystują różne systemy baz danych. Opisuje środowisko C++ Builder 6, elementy języka C++ oraz metody modelowania aplikacji i tabel baz danych za pomocą języka UML, a przede wszystkim -- sposoby powiązania tworzonych aplikacji z większością dostępnych na rynku systemów zarządzania bazami danych. Przedstawia technologie ADO i ODBC, język SQL i możliwości zastosowania języka XML w aplikacjach bazodanowych.

 • Komponenty środowiska C++Builder 6
 • Zaawansowane techniki programowania w C++
 • Korzystanie z bibliotek DLL i VCL
 • Zastosowanie języka UML do tworzenia modelu aplikacji
 • Praca ze środowiskiem CVS
 • Elementy języka SQL
 • Technologia ADO
 • Połączenie aplikacji z bazą MySQL, dbExpress
 • Interfejsy ODBC
 • Systemy Interbase i BDE
 • Język XML w bazach danych

Jeśli chcesz być przygotowany do napisania aplikacji korzystającej z dowolnej bazy danych, przeczytaj tą książkę

Dodatkowe przyklady do książki można pobrać z naszego serwera FTP.

C++Builder 6 i bazy danych -- spis treści

Wstęp (11)

Część I Poznajemy środowisko pracy (13)

Rozdział 1. Ekspresem po środowisku BCB6 (15)

 • Wstęp (15)
 • Skąd wziąć środowisko C++Builder 6? (15)
 • Tworzymy pierwszy projekt (16)
 • Kompilujemy program (19)
 • Uruchamiamy program (20)
 • Budowanie aplikacji (21)
 • Sprawdzamy i wyłapujemy błędy (24)
 • Ustawiamy środowisko pracy (25)
 • Inne przydatne opcje (30)
 • Ciekawe skróty klawiszowe w edytorze kodu (30)
 • Podsumowanie (31)

Rozdział 2. Wybrane komponenty środowiska (33)

 • Wstęp (33)
 • Uwaga na temat stosowanego nazewnictwa (33)
 • Ogólne wskazówki dotyczące korzystania z komponentów (34)
 • Zakładka Standard (36)
  • MainMenu (37)
  • Label (37)
  • Edit (38)
  • Memo (40)
  • Button (41)
  • CheckBox i GroupBox (43)
  • RadioGroup i RadioButton (44)
  • ListBox (45)
  • ComboBox (47)
  • ActionList (48)
 • Zakładka Additional (50)
  • BitBtn (50)
  • SpeedButton (51)
  • MaskEdit (51)
  • StringGrid (52)
  • DrawGrid (73)
  • Image (74)
  • Shape (75)
  • Bevel (75)
  • ScrollBox (75)
  • CheckListBox (77)
  • Splitter (78)
  • StaticText (79)
  • ControlBar (79)
  • ApplicationEvents (79)
  • ValueListEditor (79)
  • LabeledEdit (80)
  • ColorBox (80)
  • Chart (80)
 • Zakładka Win32 (82)
  • TabControl i PageControl (82)
  • ImageList (82)
  • RichEdit (83)
  • TrackBar i ProgressBar (85)
  • UpDown (85)
  • HotKey (85)
  • Animate (86)
  • DateTimePicker i MonthCalendar (87)
  • TreeView (87)
  • ListView (88)
  • StatusBar (89)
  • ToolBar (91)
 • Zakładka System (91)
  • Timer (91)
  • PaintBox (92)
 • Zakładka Dialogs (93)
 • Zakładka Win 3.1 (94)
 • Zakładka Samples (95)
  • TrayIcon (95)
 • Podsumowanie (96)

Rozdział 3. Elementy grafiki (97)

 • Wstęp (97)
 • Podstawowe elementy grafiki (97)
 • Podstawowe operacje na obrazach (124)
 • Save Screen (129)
 • Podstawy operacji graficznych w systemie Windows (132)
 • Drukowanie grafiki (142)
 • Podsumowanie (143)

Rozdział 4. Niewizualne środki programowania (145)

 • Wstęp (145)
 • Pliki ini (145)
 • Lista stringów - klasa TStringList (152)
 • Lista obiektów - klasaTList (157)
 • Lista obiektów - klasa TObjectList (159)
 • Schowek Windows (163)
 • Rejestr Windows (172)
 • Podsumowanie (176)

Część II Przegląd zaawansowanych elementów języka C++ (177)

Rozdział 5. Wskaźniki (179)

 • Wstęp (179)
 • O czym mówimy? (179)
 • Operatory new i delete (187)
 • Referencje (190)
 • New, delete i referencja (193)
 • Tablice jako wskaźniki (194)
 • Tablice wskaźników (198)
 • Uniwersalny wskaźnik void* (201)
 • Tablica tworzona dynamicznie (203)
 • Arytmetyka wskaźników (204)
 • Wskaźnik na wskaźnik (206)
 • Dynamiczne listy (207)
  • Lista jednokierunkowa (207)
  • Lista dwukierunkowa (211)
 • Stos (213)
 • Podsumowanie (217)

Rozdział 6. Programowanie obiektowe (219)

 • Wstęp (219)
 • Klasy (219)
 • Instancja klasy (220)
 • Konstruktor (223)
 • Destruktor (226)
 • Składowa statyczna (227)
 • this (230)
 • Dziedziczenie (231)
 • Specyfikatory dostępu a dziedziczenie (236)
 • Dziedziczenie wielokrotne (238)
 • Przeciążanie funkcji (239)
 • Przesłanianie (240)
 • Polimorfizm i metody wirtualne (241)
 • Konstruktor kopiowania (247)
 • Przeciążanie operatorów (251)
 • Funkcje zaprzyjaźnione (256)
 • Przeciążanie operatorów dwuargumentowych (259)
 • Klasa abstrakcyjna (266)
 • Podsumowanie (269)

Rozdział 7. Wielowątkowość (271)

 • Wstęp (271)
 • Klasa TThread (274)
 • Funkcje oczekujące (280)
 • Semafor (282)
 • Sekcje krytyczne (286)
 • Mutex (287)
 • Priorytet wątku (289)
 • Podsumowanie (290)

Rozdział 8. Biblioteki DLL (291)

 • Wstęp (291)
 • Budujemy pierwszą bibliotekę DLL (292)
 • Wykorzystanie biblioteki DLL - ładowanie statyczne (295)
 • Wykorzystanie kodu biblioteki DLL - ładowanie dynamiczne (296)
 • Formularz w bibliotece DLL (300)
 • Eksportowanie klas (302)
 • Podsumowanie (306)

Rozdział 9. Wykorzystujemy VCL (307)

 • Wstęp (307)
 • Rozpoczynamy pracę z VCL (307)
 • Zarządzanie formularzami (310)
 • Okno modalne (311)
 • Okno niemodalne (312)
 • Rozszerzanie możliwości komponentów VCL (315)
 • Instalacja komponentu (317)
 • Obsługa wyjątków (319)
 • Podsumowanie (327)

Część III Elementy projektowania systemów baz danych (329)

Rozdział 10. Planujemy bazę danych (331)

 • Wstęp (331)
 • Analiza problemu (331)
 • Model bazy danych (332)
 • Uwagi na temat implementacji (337)
 • Podsumowanie (338)

Rozdział 11. Elementy UML (339)

 • Wstęp (339)
 • Podstawy UML (341)
  • Scenariusz (341)
  • Przypadki użycia (Use Case Diagram) (341)
  • Diagramy klas (Class Diagram) (343)
  • Diagramy obiektów (346)
  • Diagramy aktywności (346)
  • Diagramy sekwencji (przebiegu) (346)
  • Diagramy kooperacji (współpracy) (348)
  • Diagramy stanów (348)
  • Diagramy wdrożenia (348)
 • Podsumowanie (350)

Rozdział 12. Praca w grupie. Program CVS (351)

 • Wstęp (351)
 • CVS (351)
 • Pobieramy plik instalacyjny (353)
 • Instalacja (353)
 • Tworzymy repozytorium (354)
 • Pierwszy śledzony projekt (355)
 • Po zmianach (356)
 • Usuwamy plik z projektu (359)
 • Przywracamy poprzednią wersję (359)
 • Podsumowanie (359)

Rozdział 13. Elementy SQL (361)

 • Wstęp (361)
 • SQL - co to jest? (361)
 • Baza danych (362)
 • Tabele (362)
 • Tworzenie tabel (364)
 • Select (365)
 • Klucz główny (primary key) (367)
 • Klucz obcy (foreign key) i integralność referencyjna (368)
 • Wartość NULL (370)
 • Domena (372)
 • Indeksy (373)
 • Widoki (perspektywy) (375)
 • Wyzwalacze i generatory (377)
 • Procedury (378)
 • Transakcje (379)
 • Podsumowanie (379)

Rozdział 14. Narzędzia wspomagające tworzenie i modyfikację bazy danych (381)

 • Wstęp (381)
 • Database Desktop (381)
 • Datapump (384)
 • Podsumowanie (386)

Rozdział 15. Pliki tekstowe (387)

 • Wstęp (387)
 • Przetwarzamy pliki tekstowe (387)
 • Podsumowanie (392)

Rozdział 16. Strumienie plikowe (393)

 • Wstęp (393)
 • Klasa TFileStream (393)
 • Zapis struktury danych do strumienia plikowego (395)
 • Odczyt struktury danych ze strumienia plikowego (399)
 • Zapis dużych porcji danych w strumieniu plikowym (400)
 • Podsumowanie (402)

Część IV Przegląd technologii baz danych (403)

Rozdział 17. MS SQL Server 2000 i ADO (405)

 • Wstęp (405)
 • MS SQL Server 2000 (406)
 • Tworzymy bazę danych (406)
 • Komponenty z zakładki ADO (409)
  • ADOConnection (410)
  • ADOCommand (413)
  • ADOTable, ADOQuery, ADOStoredProc (415)
  • ADODataSet (415)
 • ADO i transakcje (418)
 • Motor JET (419)
 • Instalacja MSDE 2000 w środowisku Windows XP (421)
 • Podsumowanie (424)

Rozdział 18. Interfejs bazodanowy (425)

 • Wstęp (425)
 • Abstrakcja rekordu tabeli (427)
 • Abstrakcja tabeli bazy danych (432)
 • Wykorzystywanie interfejsu bazodanowego (442)
 • Podsumowanie (451)

Rozdział 19. MySQL i dbExpress (453)

 • Wstęp (453)
 • Elementy bazy danych MySQL (454)
  • MySQL - uruchomienie serwera (454)
  • Użytkownicy i uprawnienia (455)
  • Zmiana hasła administratora (455)
  • Inni użytkownicy (456)
  • Definiowanie nowego użytkownika (456)
  • Minimum uprawnień (457)
  • Tworzenie bazy danych (458)
  • Usuwanie bazy danych (459)
  • Tworzenie tabel (459)
  • Rozróżnianie wielkości liter w systemie Linux (461)
 • dbExpress (461)
  • SQLConnection (463)
  • SQLDataSet (465)
  • Transakcje (474)
  • ClientDataSet (477)
  • Komunikacja dwukierunkowa (483)
  • Informacje na temat bazy danych (486)
  • SQLMonitor (487)
 • Biblioteka komponentów ZEOS (488)
 • Podsumowanie (490)

Rozdział 20. PostgreSQL, XBase i ODBC (491)

 • Wstęp (491)
 • PostgreSQL 8.0. Instalacja (491)
 • Pierwsze uruchomienie (493)
 • Tworzymy grupy użytkowników (495)
 • Tworzymy użytkowników (495)
 • Tworzymy bazę danych (497)
 • Tworzymy tabele (497)
 • ODBC (499)
 • Łączymy się z PostgreSQL, używając ODBC (503)
 • ODBC i XBase (505)
 • Podsumowanie (507)

Rozdział 21. InterBase i IBX (509)

 • Wstęp (509)
 • Rozpoczynamy pracę z bazą danych InterBase (510)
 • IBConcole (511)
 • Interactive SQL (518)
 • Backup (523)
 • Restore (525)
 • Użytkownicy i uprawnienia (527)
 • IBX (530)
 • Połączenie z InterBase (531)
  • IBDatabase (531)
  • IBTransaction (533)
  • IBQuery (535)
  • Wykonywanie polecenia SQL (547)
  • Polecenia SQL z parametrami (547)
  • OnGetText, OnSetText, OnValidate (550)
  • IBTable (552)
  • IBStoredProc (554)
 • Monitorowanie bazy danych InterBase (556)
 • Odinstalowanie serwera InterBase (556)
 • Podsumowanie (556)

Rozdział 22. BDE (557)

 • Wstęp (557)
 • Zakładka BDE i jej komponenty (557)
  • Database (560)
  • Query (561)
  • Table (564)
  • UpdateSQL (579)
  • StoredProc (584)
 • Podsumowanie (585)

Rozdział 23. XML i DOM (587)

 • Wstęp (587)
 • Budowa pliku XML (588)
  • 1. Wielkość liter (589)
  • 2. Ignorowane znaki (589)
  • 3. Możliwość stosowania komentarzy (589)
  • 4. Parowanie znaczników (589)
  • 5. Obecność elementu głównego (590)
  • 6. Znaki zastrzeżone (590)
  • 7. Stosowanie sekcji CDATA (590)
  • 8. Stosowanie atrybutów (591)
  • 9. Nagłówek dokumentu XML (591)
  • 10. Deklaracja typu dokumentu (591)
 • Analiza dokumentów XML (592)
 • BCB6 a XML (592)
 • XML Data Binding Wizard (598)
 • Podsumowanie (605)

Dodatki (607)

Skorowidz (609)

powrót
 
Produkty Podobne
Opus magnum C++ 11. Programowanie w języku C++. Wydanie II poprawione (komplet)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie III
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeń C++14/17. Tom 4
Programowanie funkcyjne w języku C++. Tworzenie lepszych aplikacji
C++. Podróż po języku dla zaawansowanych. Wydanie II
Język C++. Owoce programowania. Wydanie IX
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadań dla przyszłych ekspertów
C++. Struktury danych i algorytmy
C++17 STL. Receptury
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3
Więcej produktów