Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JAVA

Core Java Servlets i JavaServer Pages. Tom II. Wydanie II Język: 1

978-83-246-1726-5

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Marty Hall, Larry Brown, Yaakov Chaikin
Liczba_stron 632
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2009-03-10
Poziom All Levels

Kompletny przewodnik po zaawansowanych mechanizmach oraz funkcjach serwletów i JSP.

 • Jak kontrolować działanie aplikacji za pośrednictwem pliku deskryptora?
 • Jakie są możliwości rozbudowy systemu zabezpieczeń?
 • Jak można wykorzystać obsługę zdarzeń?

Platforma Java 2 jest najczęściej wykorzystywaną technologią do budowy komercyjnych aplikacji internetowych, dynamicznych witryn WWW oraz aplikacji i usług sieciowych. Jej podstawą są serwlety i strony JSP, które są obsługiwane -- przy użyciu komponentów wbudowanych lub dodatkowych -- na praktycznie wszystkich serwerach WWW, a jednocześnie stanowią połączenie między klientami internetowymi i aplikacjami działającymi na serwerze.

Tom II prezentuje zaawansowane narzędzia i techniki służące do tworzenia rozbudowanych i wysoko wydajnych aplikacji. Opisano w nim mechanizmy kontroli działania aplikacji za pomocą pliku web.xml, możliwości rozszerzenia systemu zabezpieczeń metodami deklaratywnymi i programistycznymi, a także sposoby używania filtrów serwletów i JSP. Przedstawiono tu także opis funkcji rzadziej używanych, lecz niezwykle przydatnych podczas tworzenia złożonych programów. Książka "Core Servlets i Java Server Pages. Tom II. Technologie zaawansowane. Wydanie drugie" to wyczerpujący podręcznik dla programistów znających już podstawy technologiczne serwletów i stron JSP, którzy chcą poznać i wykorzystać ich zaawansowane możliwości.

Tom I zawiera szczegółowy opis serwletów i stron JSP, w tym nagłówki HTTP, pliki cookie, mechanizm śledzenia sesji, elementy skryptowe JSP, dołączanie plików, architekturę Model-Widok-Kontroler (MVC) i język wyrażeń JSP. Znajdziesz tam także opis formularzy HTML, JDBC oraz najlepsze praktyki projektowania i implementowania aplikacji.

Wykorzystaj wszystkie możliwości serwletów i stron JSP, aby tworzyć profesjonalne aplikacje!

 • Deskryptor wdrożenia
 • Zabezpieczenia programistyczne i deklaratywne
 • Filtry serwletów i stron JSP
 • Model i obsługa zdarzeń
 • Własne biblioteki znaczników
 • Platforma Apache Struts

Core Java Servlets i JavaServer Pages. Tom II. Wydanie II -- spis treści

Wprowadzenie (11)

Podziękowania (15)

O autorach (16)

Rozdział 1. Używanie i wdrażanie aplikacji internetowych (17)

 • 1.1. Cele aplikacji internetowych (18)
  • Organizacja (18)
  • Przenośność (18)
  • Separacja (18)
 • 1.2. Struktura aplikacji internetowych (19)
  • Lokalizacje poszczególnych rodzajów plików (19)
 • 1.3. Rejestrowanie aplikacji internetowych na serwerze (23)
  • Rejestrowanie aplikacji internetowych na serwerze Tomcat (24)
  • Rejestrowanie aplikacji internetowych na innych serwerach (26)
 • 1.4. Strategie rozwoju i wdrażania aplikacji internetowych (28)
  • Kopiowanie struktury do skrótu lub dowiązania symbolicznego (29)
  • Wykorzystanie funkcji wdrażania udostępnianych przez IDE (30)
  • Używanie narzędzi ant, maven i im podobnych (30)
  • Używanie IDE wraz z narzędziem Ant (31)
 • 1.5. Umieszczanie aplikacji internetowych w plikach WAR (31)
 • 1.6. Tworzenie prostej aplikacji internetowej (32)
  • Pobranie aplikacji app-blank i zmiana jej nazwy na testApp (33)
  • Pobranie plików test.html, test.jsp oraz TestServlet.java (33)
  • Dodanie plików test.html i test.jsp do aplikacji internetowej testApp (33)
  • Umieszczenie pliku TestServlet.java w katalogu testApp/WEB-INF/classes/coreservlets (34)
  • Kompilacja pliku TestServlet.java (34)
  • Zadeklarowanie w pliku web.xml klasy TestServlet.class oraz adresu URL, który ją wywołuje (35)
  • Skopiowanie aplikacji testApp do katalogu katalog_tomcat/webapps (36)
  • Uruchomienie serwera Tomcat (36)
  • Wywołanie aplikacji testApp przy użyciu adresu URL w postaci http://localhost/testApp/zasób (37)
 • 1.7. Współużytkowanie danych przez aplikacje internetowe (39)

Rozdział 2. Kontrolowanie działania aplikacji przy użyciu deskryptora web.xml (47)

 • 2.1. Przeznaczenie deskryptora wdrożenia (48)
 • 2.2. Definiowanie elementu głównego i elementu nagłówka (48)
 • 2.3. Elementy deskryptora web.xml (50)
  • Wersja 2.4 specyfikacji serwletów (50)
  • Wersja 2.3 specyfikacji serwletów (53)
 • 2.4. Przypisywanie nazw i własnych adresów URL (55)
  • Przypisywanie nazw (56)
  • Definiowanie własnych adresów URL (57)
  • Nazewnictwo stron JSP (62)
 • 2.5. Wyłączanie serwletu wywołującego (64)
  • Zmiana odwzorowania wzorca adresu URL /servlet/ (65)
  • Globalne wyłączanie serwletu wywołującego na serwerze Tomcat (66)
 • 2.6. Inicjalizowanie i wstępne ładowanie serwletów i stron JSP (68)
  • Przypisywanie serwletom parametrów inicjalizacyjnych (68)
  • Przypisywanie parametrów inicjalizacyjnych JSP (71)
  • Parametry inicjalizacyjne na poziomie całej aplikacji (74)
  • Ładowanie serwletów w momencie uruchamiania serwera (74)
 • 2.7. Deklarowanie filtrów (78)
 • 2.8. Definiowanie stron powitalnych (81)
 • 2.9. Wyznaczanie stron obsługujących błędy (81)
  • Element error-code (82)
  • Element exception-type (84)
 • 2.10. Definiowanie zabezpieczeń (86)
  • Definiowanie metody uwierzytelniania (86)
  • Ograniczanie dostępu do zasobów sieciowych (88)
  • Przypisywanie ról (91)
 • 2.11. Kontrolowanie czasu wygasania sesji (92)
 • 2.12. Dokumentowanie aplikacji internetowych (92)
 • 2.13. Przypisywanie plikom typów MIME (93)
 • 2.14. Konfigurowanie stron JSP (94)
  • Lokalizacja deskryptorów bibliotek znaczników (94)
  • Konfigurowanie właściwości stron JSP (95)
 • 2.15. Kodowanie znaków (100)
 • 2.16. Tworzenie procesów nasłuchujących zdarzeń aplikacji (100)
 • 2.17. Tworzenie rozwiązań przeznaczonych dla środowisk klastrowych (101)
 • 2.18. Elementy J2EE (104)

Rozdział 3. Zabezpieczenia deklaratywne (109)

 • 3.1. Uwierzytelnianie przy użyciu formularza (111)
  • Definiowanie nazw użytkowników, haseł i ról (113)
  • Włączanie na serwerze uwierzytelniania przy użyciu formularzy i wskazywanie lokalizacji strony logowania oraz strony obsługi błędu logowania (114)
  • Tworzenie strony logowania (115)
  • Tworzenie strony z informacją o błędzie logowania (118)
  • Wskazywanie adresów URL, które mają być zabezpieczone hasłem (118)
  • Zdefiniowanie listy wszystkich abstrakcyjnych ról (122)
  • Wskazywanie adresów URL dostępnych wyłącznie za pośrednictwem protokołu SSL (122)
  • Wyłączanie serwletu wywołującego (124)
 • 3.2. Przykład. Uwierzytelnianie przy użyciu formularzy (125)
  • Strona główna (125)
  • Deskryptor wdrożenia (126)
  • Plik z hasłami (129)
  • Strony logowania i obsługi błędu logowania (130)
  • Katalog investing (131)
  • Katalog ssl (134)
  • Katalog admin (137)
  • Serwlet NoInvokerServlet (140)
  • Strony niezabezpieczone (141)
 • 3.3. Uwierzytelnianie metodą BASIC (144)
  • Definiowanie nazw użytkowników, haseł i ról (146)
  • Włączanie na serwerze uwierzytelniania metodą BASIC i definiowanie nazwy obszaru (146)
  • Wskazywanie adresów URL, które mają być zabezpieczone hasłem (146)
  • Zdefiniowanie listy wszystkich abstrakcyjnych ról (147)
  • Wskazywanie adresów URL dostępnych wyłącznie za pośrednictwem protokołu SSL (147)
 • 3.4. Przykład. Uwierzytelnianie metodą BASIC (147)
  • Strona główna (148)
  • Deskryptor wdrożenia (149)
  • Plik haseł (151)
  • Plan finansowy (151)
  • Biznesplan (152)
  • Serwlet NoInvokerServlet (154)
 • 3.5. Konfigurowanie obsługi protokołu SSL na serwerze Tomcat (155)
 • 3.6. WebClient. Interaktywna komunikacja z serwerami WWW (161)
 • 3.7. Podpisywanie certyfikatu serwera (164)
  • Eksport certyfikatu CA (166)
  • Komunikacja klienta WebClient z serwerem Tomcat przy użyciu protokołu SSL (170)

Rozdział 4. Zabezpieczenia programistyczne (173)

 • 4.1. Łączenie zabezpieczeń programistycznych i zabezpieczeń zarządzanych przez kontener (175)
  • Odwołania do ról (176)
 • 4.2. Przykład. Łączenie zabezpieczeń programistycznych i zabezpieczeń zarządzanych przez kontener (177)
 • 4.3. Zastosowanie wyłącznie zabezpieczeń programistycznych (180)
 • 4.4. Przykład. Zastosowanie wyłącznie zabezpieczeń programistycznych (184)
 • 4.5. Zabezpieczenia programistyczne i protokół SSL (187)
  • Ustalenie, czy używany jest protokół SSL (188)
  • Przekierowywanie wywołań, które nie dotyczą protokołu SSL (188)
  • Odczytanie liczby bitów w kluczu (189)
  • Sprawdzenie algorytmu szyfrowania (189)
  • Dostęp do certyfikatu X.509 klienta (189)
 • 4.6. Przykład. Zabezpieczenia programistyczne i protokół SSL (190)

Rozdział 5. Filtry serwletów i stron JSP (195)

 • 5.1. Tworzenie prostych filtrów (196)
  • Tworzenie klasy implementującej interfejs Filter (197)
  • Implementacja filtra w metodzie doFilter (198)
  • Wywołanie metody doFilter obiektu FilterChain (198)
  • Rejestrowanie filtra dla serwletów lub stron JSP (198)
  • Wyłączenie serwletu wywołującego (200)
 • 5.2. Przykład. Filtr raportujący (201)
 • 5.3. Dostęp do kontekstu serwletu z poziomu filtra (207)
 • 5.4. Przykład. Filtr zapisujący do dziennika (208)
 • 5.5. Używanie parametrów inicjalizujących dla filtrów (210)
 • 5.6. Przykład. Filtr czasu udostępnienia (212)
 • 5.7. Blokowanie odpowiedzi (215)
 • 5.8. Przykład. Filtr blokujący stronę (215)
 • 5.9. Modyfikowanie odpowiedzi (221)
  • Obiekt przechowujący odpowiedź, gotowy do wielokrotnego wykorzystania (222)
 • 5.10. Przykład. Filtr zastępujący (224)
  • Ogólny filtr modyfikujący (224)
  • Konkretny filtr modyfikujący (225)
 • 5.11. Przykład. Filtr kompresujący (230)
 • 5.12. Konfigurowanie współpracy filtra z obiektem RequestDispatcher (235)
 • 5.13. Przykład. Łatanie potencjalnej dziury w zabezpieczeniach (237)
 • 5.14. Pełna definicja deskryptora wdrożenia (243)

Rozdział 6. Model zdarzeń aplikacji (249)

 • 6.1. Monitorowanie zdarzeń polegających na utworzeniu i zniszczeniu kontekstu serwletu (252)
 • 6.2. Przykład. Inicjalizowanie współużytkowanych danych (253)
 • 6.3. Wykrywanie zmian wartości atrybutów kontekstu serwletu (258)
 • 6.4. Monitorowanie zmian we współużytkowanych danych (259)
 • 6.5. Umieszczanie obiektów nasłuchujących w bibliotekach znaczników (267)
 • 6.6. Przykład. Pakiet zawierający obiekty śledzące nazwę firmy (269)
 • 6.7. Wykrywanie zdarzeń tworzenia i niszczenia sesji (275)
 • 6.8. Przykład. Obiekt nasłuchujący, który zlicza sesje (276)
  • Wyłączanie obsługi plików cookie (282)
 • 6.9. Wykrywanie zmian w atrybutach sesji (283)
 • 6.10. Przykład. Monitorowanie zamówień na jachty (283)
 • 6.11. Wykrywanie inicjalizacji i zniszczenia żądania serwletu (290)
 • 6.12. Przykład. Obliczanie obciążenia serwera żądaniami (291)
 • 6.13. Wykrywanie zmian atrybutów w żądaniach serwletów (296)
 • 6.14. Przykład. Zatrzymywanie obiektu zbierania statystyk żądań (297)
 • 6.15. Wykorzystanie wielu obiektów nasłuchujących współpracujących ze sobą (299)
  • Śledzenie zamówień na towary z oferty dnia (300)
  • Resetowanie licznika zamówień na oferty dnia (306)
 • 6.16. Pełna definicja deskryptora wdrożenia (311)

Rozdział 7. Podstawowe informacje na temat bibliotek znaczników (317)

 • 7.1. Komponenty biblioteki znaczników (318)
  • Klasa obsługi znacznika (319)
  • Plik deskryptora biblioteki znaczników (320)
  • Plik JSP (321)
 • 7.2. Przykład. Prosty znacznik liczby pierwszej (322)
 • 7.3. Przypisywanie znacznikom atrybutów (326)
  • Atrybuty znacznika a klasa obsługi znacznika (326)
  • Atrybuty znacznika a deskryptor biblioteki znaczników (327)
  • Atrybuty znacznika a plik JSP (328)
 • 7.4. Przykład. Znacznik liczby pierwszej o zmiennej długości (328)
 • 7.5. Zamieszczanie treści znacznika w danych zwracanych przez znacznik (330)
  • Treść znacznika a klasa obsługi znacznika (330)
  • Treść znacznika a deskryptor biblioteki znaczników (331)
  • Treść znacznika a plik JSP (331)
 • 7.6. Przykład. Znacznik nagłówka (332)
 • 7.7. Przykład. Znacznik debugowania (335)
 • 7.8. Tworzenie plików znaczników (337)
 • 7.9. Przykład. Prosty znacznik liczby pierwszej z użyciem pliku znacznika (339)
 • 7.10. Przykład. Znacznik liczby pierwszej o zmiennej długości z użyciem pliku znacznika (340)
 • 7.11. Przykład. Znacznik nagłówka z użyciem pliku znacznika (341)

Rozdział 8. Biblioteki znaczników. Funkcje zaawansowane (345)

 • 8.1. Operacje na treści znacznika (346)
 • 8.2. Przykład. Znacznik filtrujący kod HTML (347)
 • 8.3. Przypisywanie atrybutom znaczników wartości dynamicznych (350)
  • Dynamiczne wartości atrybutów a klasa obsługi znacznika (351)
  • Dynamiczne wartości atrybutów a deskryptor biblioteki znaczników (351)
  • Dynamiczne wartości atrybutów a plik JSP (351)
 • 8.4. Przykład. Prosty znacznik wykonujący pętlę (352)
 • 8.5. Przypisywanie atrybutom znaczników wartości w postaci złożonych obiektów (356)
  • Dynamiczne, złożone wartości atrybutów a klasa obsługi znacznika (356)
  • Dynamiczne, złożone wartości atrybutów a deskryptor biblioteki znaczników (356)
  • Dynamiczne, złożone wartości atrybutów a plik JSP (357)
 • 8.6. Przykład. Znacznik formatujący tabele (357)
 • 8.7. Tworzenie znaczników wykonujących pętle (362)
 • 8.8. Przykład. Znacznik forEach (363)
 • 8.9. Tworzenie funkcji języka wyrażeń (367)
 • 8.10. Przykład. Ulepszony znacznik debugowania (369)
 • 8.11. Obsługa zagnieżdżonych znaczników niestandardowych (372)
 • 8.12. Przykład. Znacznik If-Then-Else (373)

Rozdział 9. Biblioteka standardowych znaczników JSP (JSTL) (379)

 • 9.1. Instalacja biblioteki JSTL (380)
 • 9.2. Znacznik c:out (381)
 • 9.3. Znaczniki c:forEach i c:forTokens (382)
 • 9.4. Znacznik c:if (383)
 • 9.5. Znacznik c:choose (384)
 • 9.6. Znaczniki c:set i c:remove (386)
 • 9.7. Znacznik c:import (388)
 • 9.8. Znaczniki c:url i c:param (391)
 • 9.9. Znacznik c:redirect (392)
 • 9.10. Znacznik c:catch (394)

Rozdział 10. Podstawy platformy Struts (397)

 • 10.1. Podstawy Struts (398)
  • Różne strony Struts (398)
  • Zalety platformy Apache Struts w porównaniu z MVC z obiektem RequestDispatcher i JSP EL (398)
  • Wady platformy Apache Struts w porównaniu z MVC z obiektem RequestDispatcher i EL (400)
 • 10.2. Instalacja i konfiguracja platformy Struts (402)
  • Instalacja Struts (402)
  • Testowanie platformy Struts (404)
  • Tworzenie własnych aplikacji Struts (405)
  • Dodawanie Struts do już istniejącej aplikacji internetowej (405)
 • 10.3. Proces przetwarzania Struts i sześć kroków do jego implementacji (406)
  • Proces przetwarzania na platformie Struts (406)
  • Sześć podstawowych kroków w pracy ze Struts (410)
 • 10.4. Przetwarzanie żądań przez obiekty Action (414)
  • Działanie obiektów Action (415)
  • Przykład. Odwzorowanie jednego wyniku (418)
  • Przykład. Odwzorowanie kilku wyników (424)
  • Łączenie współużytkowanych odwzorowań warunków (432)
 • 10.5. Obsługa parametrów żądań w komponentach bean formularzy (434)
  • Proces przetwarzania na platformie Struts z uwzględnieniem komponentów bean (434)
  • Sześć podstawowych kroków w pracy ze Struts (436)
  • Działanie komponentów bean formularzy (438)
  • Wyświetlanie właściwości komponentu bean (440)
  • Przykład. Komponenty bean formularza i danych wynikowych (442)
 • 10.6. Wstępne wypełnianie formularzy danymi i ich ponowne wyświetlanie (453)
  • Proces przetwarzania na platformie Struts (454)
  • Sześć podstawowych kroków w pracy ze Struts (455)
  • Wykorzystanie znaczników html: platformy Struts (458)
  • Wypełnianie formularzy danymi początkowymi (459)
  • Przykład. Wypełnianie formularzy danymi początkowymi (460)
  • Strategie tworzenia adresów URL dla obiektów Action (469)
  • Ponowne wyświetlanie formularzy (472)
  • Przykład. Ponowne wyświetlanie formularza (475)

Rozdział 11. Platforma Struts. Funkcje dodatkowe (485)

 • 11.1. Wykorzystanie plików właściwości (486)
  • Zalety plików właściwości (486)
  • Działanie platformy Struts z uwzględnieniem plików właściwości (486)
  • Sposób używania plików właściwości (487)
  • Przykład. Proste komunikaty (491)
  • Klucze dynamiczne (496)
  • Komunikaty parametryzowane (497)
 • 11.2. Umiędzynaradawianie aplikacji (498)
  • Ładowanie językowych wersji pliku właściwości (498)
  • Definiowanie ustawień językowych w przeglądarkach (498)
  • Przykład. Polska, hiszpańska i francuska wersja językowa (499)
  • Wyniki (500)
 • 11.3. Definiowanie układu stron przy użyciu modułu Tiles (501)
  • Powody, dla których warto używać Tiles (501)
  • Wymagania wstępne modułu Tiles (502)
  • Cztery kroki w pracy z Tiles (503)
  • Prosta aplikacja wykorzystująca Tiles (506)
  • Obsługa względnych adresów URL (510)
  • Przykład. Aplikacja e-boats (511)
 • 11.4. Wykorzystanie Tiles Definitions (519)
  • Powody, dla których warto używać Tiles Definitions (521)
  • Pięć kroków w pracy z Tiles Definitions (522)
  • Przykład. Aplikacja e-boats wykorzystująca moduł Tiles Definitions (525)

Rozdział 12. Platforma Struts. Weryfikacja poprawności danych wpisanych przez użytkownika (529)

 • 12.1. Weryfikacja poprawności danych w klasie Action (530)
  • Proces przetwarzania Struts (531)
  • Przeprowadzenie weryfikacji danych w klasie Action (531)
  • Przykład. Wybór kolorów i rozmiarów czcionek wykorzystywanych w życiorysie (534)
 • 12.2. Weryfikacja poprawności danych w komponencie bean formularza (541)
  • Proces przetwarzania Struts (542)
  • Przeprowadzenie weryfikacji danych w komponencie ActionForm (542)
  • Przykład. Wybór kolorów i rozmiarów czcionek wykorzystywanych w życiorysie (wersja druga) (546)
  • Parametryzowane komunikaty o błędach (553)
  • Przykład. Weryfikacja poprawności danych z wykorzystaniem parametryzowanych komunikatów (553)
 • 12.3. Wykorzystanie platformy automatycznej weryfikacji poprawności danych (556)
  • Weryfikacja ręczna a weryfikacja automatyczna (556)
  • Weryfikacja na kliencie a weryfikacja na serwerze (557)
  • Proces przetwarzania Struts (558)
  • Konfiguracja mechanizmu automatycznej weryfikacji danych (559)
  • Przykład. Automatyczna weryfikacja poprawności danych (565)

Dodatek A: Tworzenie aplikacji przy użyciu Apache Ant (575)

 • A.1. Najważniejsze zalety Ant (576)
 • A.2. Instalacja i konfiguracja Ant (576)
 • A.3. Tworzenie projektu Ant (577)
  • Definiowanie projektu Ant (578)
  • Definiowanie celów (580)
  • Przypisywanie zadań do celów (581)
  • Uruchamianie celu Ant (581)
 • A.4. Przegląd najczęściej używanych zadań Ant (582)
  • Zadanie echo (582)
  • Zadanie tstamp (583)
  • Zadanie mkdir (584)
  • Zadanie delete (584)
  • Zadanie copy (586)
  • Zadanie javac (588)
 • A.5. Przykład. Prosty projekt Ant (591)
 • A.6. Tworzenie aplikacji internetowej przy użyciu Ant (596)
  • Zależności między celami Ant (597)
 • A.7. Przykład. Wykonanie aplikacji internetowej (598)
  • Cel prepare (600)
  • Cel copy (601)
  • Cel build (602)
 • A.8. Tworzenie pliku WAR przy użyciu Ant (603)
  • Zadanie jar (603)
  • Zadanie manifest (605)
 • A.9. Przykład. Tworzenie pliku WAR aplikacji internetowej (606)
  • Cel war (607)

Skorowidz (611)

powrót
 
Produkty Podobne
Java. Podstawy. Wydanie XI
Programowanie w języku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide
Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java. Najlepsze narzędzia i praktyki wdrażania kodu
Java dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie VII
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java
Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki
Struktury danych i algorytmy w języku Java. Przewodnik dla początkujących
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Core Java, Volume II--Advanced Features, 11th Edition
Java. Kompendium programisty. Wydanie X
Więcej produktów