Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JavaScript

ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript Język: 1

978-83-283-3403-8

Cena Brutto: 67.00

Cena netto: 63.81

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Nicholas C. Zakas
Liczba_stron 321
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-08-04

ECMAScript 6

Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScriptNajnowsza specyfikacja języka JavaScript ECMAScript 6 — jest najważniejszym uaktualnieniem w dotychczasowej historii tego języka. Jej Zrozumienie specyfikacji ECMAScript 6 ma kluczowe znaczenie dla wszystkich programistów JavaScript. Tworzy ona solidny fundament i to właśnie na nim będą budowane wszystkie aplikacje JavaScriptu w przyszłości.

Oto podręcznik przeznaczony dla średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów JavaScriptu, którzy korzystają ze środowiska przeglądarki WWW lub Node.js. Omówiono tu zagadnienia wiązania bloków, ciągów tekstowych, wyrażeń regularnych, a także zmiany wprowadzone w funkcjach. Przedstawiono pełne wprowadzenie do typów obiektów oraz składni, które pojawiły się w JavaScripcie wraz ze specyfikacją ECMAScript 6. Nie zabrakło przykładów kodu działającego w dowolnym środowisku JavaScriptu. Dodatkowo zaprezentowano zmiany wprowadzone wraz z nowym standardem ECMAScript 7 (2016).

W tej książce omówiono między innymi:
 • natywne tablice JavaScriptu i ich nowe możliwości
 • obietnice i programowanie asynchroniczne
 • API refleksji
 • wykorzystanie proxy do kontroli obiektów
 • hermetyzację kodu za pomocą modułów

  O autorze (11)

  Wstęp (13)

  Wprowadzenie (15)

  • Droga do ECMAScript 6 (15)
  • O tej książce (16)
   • Zgodność przeglądarki WWW i Node.js (17)
   • Dla kogo przeznaczona jest ta książka? (17)
   • Ogólne omówienie zawartości książki (17)
   • Konwencje typograficzne użyte w książce (19)
   • Pomoc i wsparcie (20)

  1. Wiązanie bloków (21)

  • Deklaracje var i hoisting (21)
  • Deklaracje na poziomie bloku (23)
   • Deklaracje let (23)
   • Brak możliwości ponownej deklaracji (24)
   • Deklaracja const (25)
   • Tymczasowo martwa strefa (27)
  • Wiązanie bloku w pętli (28)
   • Funkcja w pętli (29)
   • Deklaracja let w pętli (30)
   • Deklaracja const w pętli (31)
  • Wiązanie bloku globalnego (32)
  • Zastosowanie najlepszych praktyk dotyczących wiązania bloku (33)
  • Podsumowanie (34)

  2. Ciągi tekstowe i wyrażenia regularne (35)

  • Lepsza obsługa Unicode (35)
   • Punkty kodowe UTF-16 (36)
   • Metoda codePointAt() (37)
   • Metoda String.fromCodePoint() (38)
   • Metoda normalize() (38)
   • Opcja u dla wyrażeń regularnych (40)
  • Inne zmiany dotyczące ciągu tekstowego (42)
   • Metody przeznaczone do identyfikacji podciągów tekstowych (42)
   • Metoda repeat() (44)
  • Zmiany wprowadzone w wyrażeniach regularnych (45)
   • Opcja y w wyrażeniach regularnych (45)
   • Powielanie wyrażenia regularnego (48)
   • Właściwość flags (49)
  • Szablony literałów (50)
   • Składnia podstawowa (50)
   • Wielowierszowy ciąg tekstowy (51)
   • Zastępowanie ciągu tekstowego (53)
   • Szablony wraz z tagami (54)
  • Podsumowanie (58)

  3. Funkcje (59)

  • Funkcje wraz z wartościami parametrów domyślnych (59)
   • Symulowanie wartości parametrów domyślnych w ECMAScript 5 (60)
   • Wartości parametrów domyślnych w ECMAScript 6 (61)
   • Jaki wpływ na argumenty Object mają wartości parametrów domyślnych? (62)
   • Wyrażenia parametru domyślnego (64)
   • Parametr domyślny i koncepcja TDZ (66)
  • Praca z nienazwanymi parametrami (68)
   • Nienazwane parametry w ECMAScript 5 (68)
   • Parametry resztowe (69)
  • Zwiększone możliwości konstruktora Function (72)
  • Operator rozszczepiania (72)
  • Właściwość name (74)
   • Wybór odpowiedniej nazwy (74)
   • Przypadki specjalne dotyczące właściwości name (75)
  • Wyjaśnienie podwójnego przeznaczenia funkcji (76)
   • Ustalenie, jak funkcja była wywoływana w ECMAScript 5 (77)
   • Metawłaściwość new.target (78)
  • Funkcje na poziomie bloku (79)
   • Ustalenie, kiedy należy używać funkcji na poziomie bloku (80)
   • Funkcje na poziomie bloku w trybie nieścisłym (81)
  • Funkcja strzałki (81)
   • Składnia funkcji strzałki (82)
   • Utworzenie natychmiast wykonywanego wyrażenia funkcji (84)
   • Brak wiązania this (85)
   • Funkcja strzałki i tablica (88)
   • Brak wiązania arguments (88)
   • Identyfikacja funkcji strzałki (88)
  • Optymalizacja wywołania ogonowego (89)
   • Co nowego w wywołaniu ogonowym w specyfikacji ECMAScript 6? (90)
   • Jak okiełznać optymalizację wywołania ogonowego? (92)
  • Podsumowanie (93)

  4. Rozbudowana funkcjonalność obiektu (95)

  • Kategorie obiektu (95)
  • Rozszerzenia składni literału obiektu (96)
   • Skrót inicjalizacji właściwości (96)
   • Zwięzłe metody (97)
   • Generowane nazwy właściwości (98)
  • Nowe metody (100)
   • Metoda Object.is() (100)
   • Metoda Object.assign() (101)
  • Powielenie właściwości literału obiektu (103)
  • Kolejność właściwości typu wyliczeniowego (104)
  • Usprawnienia dla prototypów (105)
   • Zmiana prototypu obiektu (105)
   • Łatwy dostęp do prototypu za pomocą odwołania super (107)
  • Formalna definicja metody (110)
  • Podsumowanie (111)

  5. Destrukturyzacja w celu łatwiejszego dostępu do danych (113)

  • Dlaczego destrukturyzacja może być użyteczna? (113)
  • Destrukturyzacja obiektu (114)
   • Destrukturyzacja przypisania (115)
   • Wartości domyślne (116)
   • Przypisanie do różnych nazw zmiennych lokalnych (117)
   • Destrukturyzacja zagnieżdżonego obiektu (118)
  • Destrukturyzacja tablicy (120)
   • Destrukturyzacja przypisania (121)
   • Wartości domyślne (123)
   • Destrukturyzacja zagnieżdżonej tablicy (123)
   • Elementy resztowe (123)
  • Destrukturyzacja mieszana (125)
  • Destrukturyzacja parametrów (125)
   • Destrukturyzowane parametry są wymagane (127)
   • Wartości domyślne dla destrukturyzowanych parametrów (128)
  • Podsumowanie (128)

  6. Symbole i ich właściwości (131)

  • Utworzenie symbolu (132)
  • Użycie symbolu (133)
  • Współdzielenie symboli (134)
  • Koercja symbolu (135)
  • Pobieranie właściwości symbolu (136)
  • Udostępnienie wewnętrznych operacji za pomocą powszechnie znanych symboli (137)
   • Metoda Symbol.hasInstance (138)
   • Właściwość Symbol.isConcatSpreadable (140)
   • Właściwości Symbol.match, Symbol.replace, Symbol.search i Symbol.split (142)
   • Metoda Symbol.toPrimitive (144)
   • Właściwość Symbol.toStringTag (146)
   • Właściwość Symbol.unscopables (150)
  • Podsumowanie (151)

  7. Zbiory i mapy (153)

  • Zbiory i mapy w ECMAScript 5 (154)
  • Problemy związane z obejściami (155)
  • Zbiory w specyfikacji ECMAScript 6 (156)
   • Utworzenie zbioru i dodanie do niego elementów (156)
   • Usunięcie elementu ze zbioru (158)
   • Metoda forEach() dla zbioru (159)
   • Konwersja zbioru na postać tablicy (161)
   • Słaby zbiór (162)
  • Mapy w specyfikacji ECMAScript 6 (164)
   • Metody mapy (165)
   • Inicjalizacja mapy (166)
   • Metoda forEach() dla mapy (167)
   • Słabe mapy (168)
  • Podsumowanie (172)

  8. Iteratory i generatory (175)

  • Problem związany z pętlą (175)
  • Czym jest iterator? (176)
  • Czym jest generator? (177)
   • Wyrażenie funkcji generatora (179)
   • Metody obiektu generatora (180)
  • Pętla for-of i elementy poddające się iteracji (181)
   • Uzyskanie dostępu do domyślnego iteratora (182)
   • Utworzenie obiektu poddającego się iteracji (183)
  • Wbudowane iteratory (184)
   • Iteratory kolekcji (184)
   • Iteratory ciągu tekstowego (189)
   • Iteratory NodeList (190)
  • Operator rozszczepiania i niebędące tablicami elementy poddające się iteracji (191)
  • Zaawansowana funkcjonalność iteratorów (192)
   • Przekazanie argumentów do iteratora (192)
   • Zgłaszanie błędu w iteratorze (194)
   • Polecenie return w generatorze (196)
   • Delegowanie generatora (197)
  • Asynchroniczne wykonywanie zadania (199)
   • Wykonywanie prostych zadań (200)
   • Wykonanie zadania wraz z danymi (201)
   • Asynchroniczne wykonywanie zadań (202)
  • Podsumowanie (205)

  9. Wprowadzenie do klas JavaScript (207)

  • Przypominające klasy struktury w ECMAScript 5 (208)
  • Deklaracja klasy (208)
   • Podstawowa deklaracja klasy (208)
   • Dlaczego należy używać składni klasy? (210)
  • Wyrażenia klasy (212)
   • Podstawowe wyrażenie klasy (212)
   • Wyrażenia nazwanych klas (213)
  • Klasa jako typ pierwszoklasowy (214)
  • Właściwości akcesora (216)
  • Generowane nazwy elementów składowych (217)
  • Metody generatora (218)
  • Statyczne elementy składowe (220)
  • Dziedziczenie z użyciem klas pochodnych (221)
   • Przesłanianie metod klasy (224)
   • Dziedziczone statyczne elementy składowe (224)
   • Klasy pochodne na podstawie wyrażeń (225)
   • Dziedziczenie po wbudowanych klasach (228)
   • Właściwość Symbol.species (229)
  • Użycie właściwości new.target w konstruktorze klasy (232)
  • Podsumowanie (234)

  10. Usprawnione możliwości tablicy (237)

  • Tworzenie tablicy (237)
   • Metoda Array.of() (238)
   • Metoda Array.from() (239)
  • Nowe metody we wszystkich tablicach (243)
   • Metody find() i findIndex() (243)
   • Metoda fill() (244)
   • Metoda copyWithin() (245)
  • Typowane tablice (246)
   • Liczbowe typy danych (246)
   • Bufor tablicy (247)
   • Przeprowadzanie operacji na buforze tablicy za pomocą widoku (248)
  • Podobieństwa między tablicami typowanymi i zwykłymi (255)
   • Metody używane w obu typach tablic (256)
   • Te same iteratory (256)
   • Metody of() i from() (257)
  • Różnice między tablicami typowaną i zwykłą (257)
   • Różnice behawioralne (258)
   • Brakujące metody (259)
   • Metody dodatkowe (259)
  • Podsumowanie (260)

  11. Obietnice i programowanie asynchroniczne (263)

  • Kontekst programowania asynchronicznego (264)
   • Model zdarzeń (264)
   • Wzorzec wywołania zwrotnego (265)
  • Podstawy obietnic (267)
   • Cykl życiowy obietnicy (268)
   • Tworzenie nierozstrzygniętej obietnicy (270)
   • Utworzenie spełnionej obietnicy (273)
   • Błędy funkcji executor (275)
  • Globalna procedura obsługi odrzucenia obietnicy (276)
   • Obsługa odrzucenia obietnicy w Node.js (277)
   • Obsługa odrzucenia obietnicy w przeglądarce WWW (279)
  • Łączenie obietnic (281)
   • Przechwytywanie błędów (282)
   • Wartość zwrotna w łańcuchu obietnic (283)
   • Zwrot obietnicy przez łańcuch obietnic (284)
  • Udzielanie odpowiedzi wielu obietnicom (287)
   • Metoda Promise.all() (287)
   • Metoda Promise.race() (288)
  • Dziedziczenie po obietnicach (289)
  • Asynchroniczne wykonywanie zadania za pomocą obietnicy (291)
  • Podsumowanie (295)

  12. Proxy i API refleksji (297)

  • Problem tablicy (298)
  • Wprowadzenie proxy i refleksji (298)
  • Utworzenie prostego proxy (300)
  • Weryfikacja właściwości za pomocą pułapki set (300)
  • Weryfikacja kształtu obiektu za pomocą pułapki get (302)
  • Ukrycie istnienia właściwości za pomocą pułapki has (304)
  • Uniemożliwienie usunięcia właściwości za pomocą pułapki deleteProperty (305)
  • Pułapki prototypu proxy (307)
   • Jak działają pułapki prototypu proxy? (308)
   • Dlaczego mamy dwa zbiory metod? (309)
  • Pułapki związane z rozbudową obiektu (311)
   • Dwa proste przykłady (311)
   • Powielone metody związane z rozbudową obiektów (312)
  • Pułapki deskryptora właściwości (313)
   • Blokowanie Object.defineProperty() (314)
   • Ograniczenia deskryptora obiektu (315)
   • Powielone metody deskryptora (316)
  • Pułapka ownKeys (318)
  • Funkcje proxy używane podczas konstruowania i stosowania pułapek (319)
   • Weryfikacja parametrów funkcji (320)
   • Wywołanie konstruktora bez operatora new (322)
   • Nadpisanie konstruktora abstrakcyjnej klasy bazowej (323)
   • Możliwy do wywołania konstruktor klasy (325)
  • Proxy możliwe do odwołania (326)
  • Rozwiązanie problemu tablicy (327)
   • Wykrywanie indeksu tablicy (328)
   • Zwiększenie wielkości po dodaniu nowego elementu (328)
   • Usuwanie elementów po zmniejszeniu wartości właściwości length (330)
   • Implementacja klasy MyArray (332)
  • Użycie proxy jako prototypu (334)
   • Użycie pułapki get w prototypie (335)
   • Użycie pułapki set w prototypie (336)
   • Użycie pułapki has w prototypie (337)
   • Proxy jako prototyp w klasie (338)
  • Podsumowanie (341)

  13. Hermetyzacja kodu za pomocą modułów (343)

  • Co to jest moduł? (344)
  • Podstawowe operacje eksportu (344)
  • Podstawowe operacje importu (345)
   • Import pojedynczego wiązania (346)
   • Import wielu wiązań (346)
   • Import całego modułu (347)
   • Drobne dziwactwo zaimportowanych wiązań (348)
  • Zmiana nazwy elementu podczas eksportu i importu (349)
  • Wartość domyślna w module (350)
   • Eksport wartości domyślnej (350)
   • Import wartości domyślnej (351)
  • Ponowny eksport wiązania (352)
  • Import bez wiązań (353)
  • Wczytywanie modułu (354)
   • Użycie modułu w przeglądarce WWW (354)
   • Określanie specyfikatora modułu w przeglądarce WWW (359)
  • Podsumowanie (360)

  A. Mniejsze zmiany w ECMAScript 6 (361)

  • Praca z liczbami całkowitymi (361)
   • Identyfikacja liczby całkowitej (362)
   • Bezpieczne liczby całkowite (362)
  • Nowe metody obiektu Math (363)
  • Identyfikatory Unicode (364)
  • Formalizacja właściwości __proto__ (365)

  B. Poznajemy ECMAScript 7 (2016) (369)

  • Operator wykładniczy (370)
   • Kolejność operacji (370)
   • Ograniczenie operandu (370)
  • Metoda Array.prototype.includes() (371)
   • Jak używać metody Array.prototype.includes()? (372)
   • Porównywanie wartości (372)
  • Zmiana w trybie ścisłym o zasięgu funkcji (373)

  Skorowidz (375)

powrót
 
Produkty Podobne
Programowanie zorientowane obiektowo w języku JavaScript. Wydanie III
Node.js. Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji
Python, C++, JavaScript. Zadania z programowania
Platforma Node.js. Przewodnik webdevelopera. Wydanie III
ECMAScript 6. Przewodnik po nowym standardzie języka JavaScript
Programowanie funkcyjne z JavaScriptem. Sposoby na lepszy kod
JavaScript i wzorce projektowe. Programowanie dla zaawansowanych. Wydanie II
Mistrzowski JavaScript. Programowanie zorientowane obiektowo
JavaScript. Przewodnik dla absolutnie początkujących
Refactoring JavaScript
Więcej produktów