Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Egzamin 70-290: Zarządzanie i obsługa środowiska Windows Server 2003 Training Kit, Wydanie II PL Język: 1

9788375410013

Cena Brutto: 187.95

Cena netto: 179.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Dan Holme and Orin Thomas
Liczba_stron 760
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-05-01
Poziom Dla zaawansowanych

Egzamin 70-290: Zarządzanie i obsługa środowiska Windows Server 2003 Training Kit

Wydanie II PL

__________________________________________________________________________________

Książka z grupy;

Windows Server podręcznik

Książka z serii:

Training Kit

 

UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Darmowa wersja oprogramowania do pobrania tutaj.

Oficjalny zestaw szkoleniowy plus testy ćwiczeniowe – uzupełniony o modyfikacje zawarte w dodatku Service Pack 1.

Podręcznik ułatwia zdobycie umiejętności wymaganych przez egzamin MCP 70-294, przydatnych także w codziennej pracy. Przedstawiony materiał pozwala na opanowanie wiedzy we własnym tempie poprzez szereg lekcji, ćwiczeń praktycznych, zadań z rozwiązywania problemów i pytań kontrolnych.
Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania – ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:
- Planowanie, instalacja i konfigurowanie infrastruktury Active Directory
- UZUPEŁNIONE – Zarządzanie strukturą lasów i domen oraz replikacją międzylokacyjną
- Tworzenie i zarządzanie strukturą jednostek organizacyjnych oraz kontami użytkowników i grup
- Planowanie strategii zasad grupy za pomocą narzędzia Resultant Set of Policy (RSoP)
- NOWE – Wykorzystanie nowego narzędzia Security Configuration Wizard w celu konfigurowania ustawień zabezpieczeń dla użytkowników i komputerów
- Zarządzanie i rozwiązywanie problemów dotyczących zasad grupy oraz wydajności usługi Active Directory
O autorach:
Jill Spealman jest autorką sześciu podręczników do egzaminów certyfikacyjnych. Dysponuje 18-letnim doświadczeniem jako autor tekstów technicznych i projektant szkoleń. Kurt Hudson, posiadacz certyfikatów MCSE, MCSA, CCNA, Security+, Network+, jest szeroko znanym autorem tekstów technicznych i ekspertem w zakresie technologii sieciowych.
Melissa Craft, posiadaczka tytułów CCNA, MCNE, MCSE, Network+, CCA, dysponuje 14-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania rozwiązań sieciowych w skali przedsiębiorstw.
Anthony Steven jest szkoleniowcem, konsultantem i menedżerem w firmie Content Master. Należąca do konsorcjum CM Group Ltd. firma Content Master ma status Microsoft Gold Certified Partner i specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji technicznych.

Egzamin 70-290: Zarządzanie i obsługa środowiska Windows Server 2003 Training Kit, Wydanie II PL

O tej książce......... xv
Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik xv
Wymagania wstępne............. xv
Dysk CD-ROM dołączony do książki............. xvi
Struktura niniejszej książki..... xvii

Część 1....... Samodzielna nauka

           1. Wprowadzenie do Windows Server 2003............ 3

Lekcja 1: Rodzina Windows Server 2003....... 4

Rodzina systemów Windows Server 2003.. 4

Wersje systemu Windows Server 2003... 5

Pytania................... 8

Podsumowanie lekcji............... 9

Lekcja 2: Instalacja i konfiguracja Windows Server 2003 i usługi Active Directory .....9

Instalacja i konfiguracja Windows Server 2003............ 10

Usługa Active Directory......... 12

Zadanie praktyczne: Instalacja Windows Server 2003 SP1............. 15

Pytania................. 23

Podsumowanie lekcji............ 24

Pytania i odpowiedzi.................... 25

           2. Administracja systemu Windows Server 2003........... 27

Lekcja 1: Konsola MMC (Microsoft Management Console).................... 29

Konsola MMC..... 29

Dostosowywanie konfiguracji konsoli MMC................... 31

Opcje konsoli..... 32

Zadanie kontrolne: Tworzenie i zapisywanie konsoli... 33

Pytania................. 34

Podsumowanie lekcji............ 34

Lekcja 2: Zarządzanie zdalne komputerami za pomocą konsoli MMC 35

Konfigurowanie przystawki do pracy zdalnej................. 36

Zadanie kontrolne: Wybór komputera zdalnego w celu zarządzania nim (zadanie opcjonalne)     37

Pytania................. 37

Podsumowanie lekcji............ 38

Lekcja 3: Zarządzanie serwerami za pomocą programu Remote Desktop for Administration            39

Włączanie i konfigurowanie programu Remote Desktop for Administration..... 39

Remote Desktop Connection..................... 41

Konfigurowanie klienta programu Remote Desktop.... 42

Rozwiązywanie problemów programu Terminal Services............... 43

Zadanie kontrolne: Instalowanie programu Terminal Services oraz uruchamianie administracji zdalnej   44

Pytania................. 46

Podsumowanie lekcji............ 46

Lekcja 4: Korzystanie z programu Remote Assistance.... 47

Realizacja żądań pomocy..... 47

Korzystanie z programu Remote Assistance................. 48

Zadanie kontrolne: Korzystanie z programu Remote Assistance za pomocą aplikacji Windows Messenger           52

Pytania................. 52

Podsumowanie lekcji............ 53

Lekcja 5:Terminal Server........... 54

Instalowanie i konfigurowanie środowiska Terminal Server........... 54

Zarządzanie i rozwiązywanie problemów dotyczących Terminal Server........... 58

Zarządzanie sesjami i procesami............ 66

Zadanie praktyczne:Przygotowywanie serwera terminali................ 69

Pytania................. 72

Podsumowanie lekcji............ 72

Zadanie praktyczne..................... 73

Rozwiązywanie problemów....... 74

Podsumowanie rozdziału........... 74

Informacje dla zdających egzamin................ 75

Najważniejsze fakty............... 75

Najważniejsze pojęcia........... 76

Pytania i odpowiedzi.................... 77

           3. Konta użytkowników...... 81

Lekcja 1: Tworzenie i zarządzanie obiektami użytkowników................ 83

Tworzenie obiektów użytkownika za pomocą konsoli Active Directory Users and Computers      83

Zarządzanie obiektami użytkownika za pomocą konsoli Active Directory Users And Computers 87

Zadanie kontrolne: Tworzenie i zarządzanie obiektami użytkownika.................. 92

Pytania................. 94

Podsumowanie lekcji............ 95

Lekcja 2: Tworzenie wielu obiektów użytkowników.......... 95

Tworzenie i wykorzystywanie szablonów obiektu użytkownika..... 96

Importowanie obiektów użytkowników za pomocą programu CSVDE................ 97

Korzystanie z narzędzi wiersza poleceń usługi Active Directory.... 98

Zadanie kontrolne: Tworzenie wielu obiektów............ 104

Pytania.............. 107

Podsumowanie lekcji.......... 108

Lekcja 3: Zarządzanie profilami użytkowników................ 109

Profile użytkownika............. 109

Lokalne profile użytkownika.................... 110

Mobilny profil użytkownika. 110

Tworzenie wstępnie skonfigurowanych profili użytkowników...... 112

Tworzenie wstępnie skonfigurowanego profilu grupy.................... 113

Konfigurowanie profilu obowiązkowego. 114

Zadanie kontrolne: Zarządzanie profilami użytkowników............... 114

Pytania.............. 118

Podsumowanie lekcji.......... 118

Lekcja 4: Bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów związanych z uwierzytelnieniem    119

Stosowanie zasad dla zabezpieczania uwierzytelnienia................ 119

Inspekcja uwierzytelnienia 124

Administrowanie uwierzytelnieniem użytkownika..... 125

Zadanie kontrolne: Zabezpieczenia i rozwiązywanie problemów dotyczących uwierzytelnienia   126

Pytania.............. 128

Podsumowanie lekcji.......... 129

Zadanie praktyczne................... 129

Rozwiązywanie problemów.... 132

Podsumowanie rozdziału........ 133

Informacje dla zdających egzamin.............. 134

Najważniejsze fakty............. 134

Najważniejsze pojęcia......... 135

Pytania i odpowiedzi................. 135

           4. Konta grup.................... 141

Lekcja 1: Omówienie rodzajów grup i ich zakresów....... 142

Zakresy grupy. 143

Konwersja grupy.................. 145

Tożsamości specjalne........ 146

Zadanie kontrolne: Zmiana typu i zakresu grupy........ 147

Pytania.............. 147

Podsumowanie lekcji.......... 148

Lekcja 2: Zarządzanie kontami grup........... 148

Tworzenie grupy zabezpieczeń.............. 148

Modyfikowanie członkostwa grup......... 149

Wyszukiwanie grup domeny, do których należy dany użytkownik..................... 150

Zadanie kontrolne: Modyfikowanie członkostwa grupy.................. 151

Pytania.............. 151

Podsumowanie lekcji.......... 152

Lekcja 3: Automatyzacja zarządzania kontami grup....... 152

Korzystanie z narzędzia Csvde............... 153

Korzystanie z programu LDIFDE............. 153

Tworzenie grup za pomocą polecenia DSADD............. 157

Odczytywanie atrybutów grupy za pomocą polecenia Dsget........ 158

Wyszukiwanie grup domenowych, do których należy użytkownik..................... 158

Modyfikowanie grup za pomocą polecenia DSMOD... 159

Przenoszenie i zmienianie nazw grup za pomocą polecenia Dsmove.............. 159

Usuwanie grup za pomocą narzędzia Dsrm................. 160

Wykorzystanie VBScript do automatyzacji administrowania grupami............. 160

Zadanie kontrolne: Wykorzystanie programu LDIFDE do zarządzania kontami grup          161

Pytania.............. 162

Podsumowanie lekcji.......... 163

Zadanie praktyczne................... 163

Rozwiązywanie problemów.... 163

Podsumowanie rozdziału........ 164

Informacje dla zdających egzamin.............. 165

Najważniejsze fakty............. 165

Najważniejsze pojęcia......... 165

Pytania i odpowiedzi................. 166

           5. Konta komputerów....... 169

Lekcja 1: Dołączanie komputera do domeny..................... 171

Tworzenie kont komputerów.................. 171

Porównanie kontenera Computers i jednostek organizacyjnych. 176

Zadanie kontrolne: Dołączenie komputera do domeny usługi Active Directory 177

Pytania.............. 179

Podsumowanie lekcji.......... 180

Lekcja 2: Zarządzanie kontami komputerów.................... 181

Zarządzanie uprawnieniami obiektu komputera......... 181

Konfigurowanie właściwości komputera..................... 182

Wyszukiwanie i dołączanie do obiektów usługi Active Directory. 182

Zadanie kontrolne: Zarządzanie kontami komputerów................... 183

Pytania.............. 184

Podsumowanie lekcji.......... 185

Lekcja 3: Rozwiązywanie problemów związanych z kontami komputerów.......... 186

Usuwanie, wyłączanie bądź zerowanie kont komputerów............. 186

Rozpoznawanie problemów związanych z kontami komputerów 188

Zadanie kontrolne: Rozwiązywanie problemów związanych z kontami komputera           190

Pytania.............. 191

Podsumowanie lekcji.......... 191

Zadanie praktyczne................... 192

Rozwiązywanie problemów.... 193

Podsumowanie rozdziału........ 195

Informacje dla zdających egzamin.............. 195

Najważniejsze fakty............. 195

Najważniejsze pojęcia......... 196

Pytania i odpowiedzi................. 196

           6. Pliki i foldery................. 201

Lekcja 1: Konfiguracja folderów udostępnionych............ 203

Udostępnianie folderu......... 203

Zarządzanie folderem udostępnionym. 204

Konfigurowanie uprawnień udziału....... 206

Zarządzanie sesjami użytkownika i otwartymi plikami................... 209

Zadanie kontrolne: Konfiguracja folderów udostępnionych........... 210

Pytania.............. 212

Podsumowanie lekcji.......... 212

Lekcja 2: Konfigurowanie uprawnień systemu plików... 213

Konfigurowanie uprawnień 213

Dziedziczenie... 217

Uprawnienia czynne............ 220

Właściciel zasobu................ 223

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie uprawnień systemu plików.. 225

Pytania.............. 229

Podsumowanie lekcji.......... 230

Lekcja 3: Inspekcja dostępu do systemu plików.............. 231

Konfigurowanie zdarzeń inspekcji......... 231

Włączanie inspekcji............. 233

Analiza dziennika zabezpieczeń............. 234

Zadanie kontrolne: Inspekcja systemu plików............ 235

Pytania.............. 237

Podsumowanie lekcji.......... 238

Lekcja 4: Administracja składnikiem Internet Information Services (IIS).............. 238

Instalowanie programu IIS 6.0................ 238

Administracja środowiska sieci Web .. 239

Konfigurowanie oraz zarządzanie witrynami Web i FTP................. 240

Ochrona plików w programie IIS............ 243

Zadanie kontrolne: Administracja programu IIS.......... 245

Pytania.............. 247

Podsumowanie lekcji.......... 248

Zadanie praktyczne................... 248

Rozwiązywanie problemów.... 250

Podsumowanie rozdziału........ 253

Informacje dla zdających egzamin.............. 253

Najważniejsze fakty............. 254

Najważniejsze pojęcia......... 254

Pytania i odpowiedzi................. 256

           7. Tworzenie kopii zapasowych danych. 261

Lekcja 1: Podstawy tworzenia kopii zapasowych............ 262

Zapoznanie z programem Backup Utility. 262

Określanie strategii tworzenia kopii zapasowych...... 265

Łączenie różnych typów kopii zapasowych................. 267

Zadanie kontrolne: Wykonywanie różnicowej kopii zapasowej.... 267

Pytania.............. 270

Podsumowanie lekcji.......... 272

Lekcja 2: Odtwarzanie danych..................... 273

Przywracanie danych przy użyciu programu Backup Utility.......... 273

Opcje przywracania............. 274

Zadanie kontrolne: Przywracanie danych..................... 275

Pytania.............. 277

Podsumowanie lekcji.......... 278

Lekcja 3: Zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych       279

Omówienie usługi VSS........ 279

Zabezpieczenia dla procesów tworzenia kopii zapasowych......... 280

Zarządzanie nośnikami....... 280

Opcje kopii zapasowych..... 282

Polecenie Ntbackup............. 285

Harmonogram zadań wykonywania kopii zapasowych.................. 287

Kopiowanie w tle folderów udostępnionych................. 288

Zadanie kontrolne: Zaawansowane funkcje wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych        292

Pytania.............. 294

Podsumowanie lekcji.......... 295

Zadanie praktyczne................... 296

Rozwiązywanie problemów.... 298

Podsumowanie rozdziału........ 299

Informacje dla zdających egzamin.............. 300

Najważniejsze fakty............. 300

Najważniejsze pojęcia......... 300

Pytania i odpowiedzi................. 301

           8. Drukarki... 307

Lekcja 1: Instalowanie i konfigurowanie drukarek.......... 308

Omówienie modelu drukarki systemu Windows Server 2003...... 309

Instalowanie drukarki w systemie Windows Server 2003............. 310

Konfigurowanie właściwości drukarki. 311

Podłączanie klientów do drukarek........ 313

Zadanie kontrolne: Instalowanie i konfigurowanie drukarki.......... 315

Pytania.............. 319

Podsumowanie lekcji.......... 320

Lekcja 2: Zaawansowana konfiguracja i zarządzanie drukarkami... 321

Zarządzanie właściwościami drukarek.. 321

Konfigurowanie puli drukarek................. 325

Konfigurowanie kilku drukarek logicznych dla jednej drukarki fizycznej......... 326

Integracja drukarki systemu Windows Server 2003 z usługą Active Directory 327

Drukowanie w sieci Internet.................... 329

Zadanie kontrolne: Zaawansowana konfiguracja drukarek i zarządzanie drukarkami     331

Pytania.............. 332

Podsumowanie lekcji.......... 333

Lekcja 3: Konserwacja, monitorowanie i rozwiązywanie problemów związanych z drukarkami        334

Konserwacja drukarek....... 334

Monitorowanie drukarek.... 335

Rozwiązywanie problemów związanych z drukarkami................... 338

Zadanie kontrolne: Rozwiązywanie problemów związanych z drukarkami..... 340

Pytania.............. 341

Podsumowanie lekcji.......... 342

Zadanie praktyczne................... 343

Rozwiązywanie problemów.... 346

Podsumowanie rozdziału........ 347

Informacje dla zdających egzamin.............. 347

Najważniejsze fakty............. 347

Najważniejsze pojęcia......... 348

Pytania i odpowiedzi................. 349

           9. Obsługa systemu operacyjnego.......... 355

Lekcja 1: Usługi aktualizacji oprogramowania................. 356

Istota rozwiązania WSUS... 357

Projektowanie infrastruktury WSUS..... 360

Instalowanie WSUS na komputerze systemu Windows Server 2003............... 362

Konfigurowanie i administrowanie usługą WSUS...... 364

Klient aktualizacji automatycznej........... 373

Konfigurowanie funkcji Automatic Updates za pomocą zasad grupy............... 375

Pytania.............. 376

Podsumowanie lekcji.......... 377

Lekcja 2: Pakiety serwisowe.. 378

Pobieranie i rozpakowywanie pakietów serwisowych................... 378

Instalowanie pakietów serwisowych za pomocą zasad grupy..... 379

Pytania.............. 380

Podsumowanie lekcji.......... 380

Lekcja 3: Zarządzanie licencjami oprogramowania........ 381

Otrzymywanie licencji dostępu klienta CAL................. 381

Tryb licencjonowania Per-Server........... 382

Tryb licencjonowania Per-Device or Per-User............. 382

Administracja licencjonowania lokacji. 384

Pytania.............. 388

Podsumowanie lekcji.......... 389

Zadanie praktyczne................... 389

Podsumowanie rozdziału........ 394

Informacje dla zdających egzamin.............. 394

Najważniejsze fakty............. 395

Najważniejsze pojęcia......... 395

Pytania i odpowiedzi................. 396

         10. Zarządzanie sprzętem i sterownikami 399

Lekcja 1: Instalowanie urządzeń sprzętowych i sterowników........... 401

Urządzenia i sterowniki...... 401

Korzystanie z programu Device Manager..................... 402

Użytkownicy i administratorzy a instalacja urządzeń 404

Opcje podpisywania sterownika............ 404

Identyfikowanie niepodpisanych sterowników urządzeń............... 405

Zarządzanie sprzętem za pomocą Panelu sterowania................... 405

Wyliczanie sprzętu za pomocą narzędzia System Information..... 406

Zadanie kontrolne: Instalowanie sterowników urządzenia............ 406

Pytania.............. 407

Podsumowanie lekcji.......... 408

Lekcja 2: Konfigurowanie urządzeń sprzętowych i sterowników...... 409

Aktualizacja sterowników.. 409

Przywracanie sterowników..................... 410

Odinstalowywanie sterowników............ 411

Konfiguracja zasobów........ 412

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie urządzeń............. 413

Pytania.............. 413

Podsumowanie lekcji.......... 414

Lekcja 3: Rozwiązywanie problemów związanych z urządzeniami sprzętu i sterownikami  415

Przywracanie po awarii urządzenia...... 415

Kody statusu w programie Device Manager................ 417

Pytania.............. 418

Podsumowanie lekcji.......... 419

Zadanie praktyczne................... 420

Rozwiązywanie problemów.... 421

Podsumowanie rozdziału........ 422

Informacje dla zdających egzamin.............. 422

Najważniejsze fakty............. 422

Najważniejsze pojęcia......... 423

Pytania i odpowiedzi................. 424

         11. Zarządzanie pamięcią dyskową w systemie Microsoft Windows Server 2003       427

Lekcja1: Terminologia pamięci dyskowych. 429

Dyski fizyczne.. 429

Woluminy logiczne............... 429

Woluminy montowane........ 430

Odporność na uszkodzenia..................... 430

Separacja danych................ 431

Dyski podstawowe i dynamiczne........... 431

Pytania.............. 435

Podsumowanie lekcji.......... 436

Lekcja 2: Konfigurowanie dysków i woluminów............... 437

Zarządzanie dyskami.......... 437

Konfigurowanie dysków i woluminów.. 438

Woluminy rozszerzone....... 442

Przenoszenie dysków pomiędzy serwerami............... 442

Konwersja pamięci dyskowych.............. 443

Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem dyskami w oknie wiersza poleceń      444

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie dysków i woluminów............. 446

Pytania.............. 448

Podsumowanie lekcji.......... 449

Lekcja 3: Konserwacja woluminów pamięci dyskowej.. 450

Program CHKDSK................. 450

Defragmentator dysku........ 451

Przydziały dysku................... 453

Zadanie kontrolne: Implementacja przydziałów dysku.................... 456

Pytania.............. 457

Podsumowanie lekcji.......... 458

Lekcja 4: Implementacja macierzy dyskowych RAID...... 459

Wprowadzanie odporności na uszkodzenia................ 459

Woluminy rozłożone............ 460

Woluminy dublowane.......... 461

Woluminy RAID-5.................. 463

Porównanie woluminów dublowanych i RAID-5.......... 465

Tworzenie woluminu odpornego na uszkodzenia dla woluminu systemowego 465

Zadanie kontrolne: Planowanie konfiguracji macierzy RAID.......... 467

Pytania.............. 468

Podsumowanie lekcji.......... 469

Zadanie praktyczne................... 470

Rozwiązywanie problemów.... 471

Podsumowanie rozdziału........ 474

Informacje dla zdających egzamin.............. 474

Najważniejsze fakty............. 475

Najważniejsze pojęcia......... 475

Pytania i odpowiedzi................. 476

         12. Monitorowanie systemu Microsoft Windows Server 2003........... 481

Lekcja 1: Wykorzystywanie programu Event Viewer...... 482

Dostępne dzienniki programu Event Viewer................ 482

Konfigurowanie dzienników programu Event Viewer 483

Zadanie kontrolne: Monitor zdarzeń...... 485

Pytania.............. 487

Podsumowanie lekcji.......... 488

Lekcja 2: Wykorzystywanie programu Performance Console........... 489

Konfigurowanie programu System Monitor................. 489

Wybór obiektów i liczników..................... 493

Zadanie kontrolne: Wykorzystanie programu Performance Console............... 496

Pytania.............. 497

Podsumowanie lekcji.......... 498

Lekcja 3: Wykorzystywanie programu Task Manager.... 499

Omówienie programu Task Manager .. 499

Zadanie kontrolne: program Task Manager................. 503

Pytania.............. 503

Podsumowanie lekcji.......... 504

Lekcja 4: Wykorzystywanie usługi WMI Event Logging Provider....... 505

Działanie usługi WMI............ 505

Monitorowanie przy użyciu usługi WMIC. 509

Zadanie kontrolne: Dane usługi WMI dostępne w programie Event Viewer..... 509

Pytania.............. 510

Podsumowanie lekcji.......... 511

Zadanie praktyczne................... 511

Rozwiązywanie problemów.... 512

Podsumowanie rozdziału........ 513

Informacje dla zdających egzamin.............. 513

Najważniejsze fakty............. 514

Najważniejsze pojęcia......... 514

Pytania i odpowiedzi................. 515

         13. Odzyskiwanie systemu po awarii......... 519

Lekcja 1: Odzyskiwanie systemu po awarii. 520

Przegląd opcji związanych z odzyskiwaniem.............. 520

System State... 521

Stan systemu kontrolera domeny.......... 523

Automated System Recovery.................. 524

Program Recovery Console..................... 526

Zadanie kontrolne: Przywracanie systemu po awarii 529

Pytania.............. 531

Podsumowanie lekcji.......... 533

Informacje dla zdających egzamin.............. 533

Najważniejsze fakty............. 533

Najważniejsze pojęcia......... 534

Pytania i odpowiedzi................. 534

Część 2............... Przygotowanie do egzaminu

         14. Zarządzanie oraz konserwacja fizycznych i logicznych urządzeń (1.0)      539

Zadanie 1.1: Zarządzanie dyskami podstawowymi i dynamicznymi. 543

Pytania do zadania 1.1........ 544

Odpowiedzi do zadania 1.1 547

Monitorowanie urządzeń sprzętowych serwera.............. 550

Pytania do zadania 1.2........ 550

Odpowiedzi do zadania 1.2 554

Optymalizacja wydajności dysków serwera..................... 556

Pytania do zadania 1.3........ 557

Odpowiedzi do zadania 1.3 561

Zadanie 1.4: Instalowanie i konfigurowanie urządzeń sprzętowych serwera...... 564

Pytania do zadania 1.4........ 564

Odpowiedzi do zadania 1.4 569

         15. Zarządzanie użytkownikami, komputerami i grupami (2.0)........... 573

Zadanie 2.1: Zarządzanie profilami lokalnymi, mobilnymi i obowiązkowymi......... 577

Pytania do zadania 2.1........ 577

Odpowiedzi do zadania 2.1 579

Zadanie 2.2: Tworzenie i zarządzanie kontami komputerów w środowisku usługi Active Directory  581

Pytania do zadania 2.2........ 581

Odpowiedzi do zadania 2.2 582

Tworzenie i zarządzanie grupami................ 584

Pytania do zadania 2.3........ 584

Odpowiedzi do zadania 2.3 586

Zadanie 2.4: Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników........... 588

Pytania do zadania 2.4........ 588

Odpowiedzi do zadania 2.4 590

Zadanie 2.5: Rozwiązywanie problemów kont komputerów............... 592

Pytania do zadania 2.5........ 592

Odpowiedzi do zadania 2.5 594

Zadanie 2.6: Rozwiązywanie problemów kont użytkowników............ 596

Pytania do zadania 2.6........ 596

Odpowiedzi do zadania 2.6 597

Zadanie 2.7: Rozwiązywanie problemów uwierzytelnienia użytkownika............... 599

Pytania do zadania 2.7........ 599

Odpowiedzi do zadania 2.7 600

         16. Zarządzanie i obsługa dostępu do zasobów (3.0)... 603

Zadanie 3.1: Konfigurowanie dostępu do folderów udostępnionych  606

Pytania do zadania 3.1........ 606

Odpowiedzi do zadania 3.1 610

Zadanie 3.2: Rozwiązywanie problemów dotyczących programu Terminal Services             614

Pytania do zdania 3.2........... 614

Odpowiedzi do zadania 3.2 618

Zadanie 3.3: Konfigurowanie uprawnień systemu plików.................... 622

Pytania do zadania 3.3........ 622

Odpowiedzi do zadania 3.3 625

Zadanie 3.4: Rozwiązywanie problemów związanych z dostępem do plików i folderów udostępnionych         628

Pytania do zadania 3.4........ 628

Odpowiedzi do zadania 3.4 630

         17. Zarządzanie i obsługa środowiska serwera (4.0).... 633

Zadanie 4.1: Monitorowanie i analiza zdarzeń................... 637

Pytania do zadania 4.1........ 637

Odpowiedzi do zadania 4.1 642

Zadanie 4.2: Zarządzanie infrastrukturą aktualizacji oprogramowania................. 645

Pytania do zadania 4.2........ 646

Odpowiedzi do zadania 4.2 652

Zadanie 4.3: Zarządzanie licencjami oprogramowania lokacji........... 656

Pytania do zadania 4.3........ 656

Odpowiedzi do zadania 4.3 658

Zadanie 4.4: Zdalne zarządzanie serwerami..................... 661

Pytania do zadania 4.4........ 661

Odpowiedzi do zadania 4.4 663

Zadanie 4.5: Rozwiązywanie problemów związanych z kolejkami druku.............. 666

Pytania do zadania 4.5........ 666

Odpowiedzi do zadania 4.5 669

Zadanie 4.6: Monitorowanie wydajności systemu........... 671

Pytania do zadania 4.6........ 671

Odpowiedzi do zadania 4.6 673

Zadanie 4.7: Monitorowanie serwerów plików i druku... 675

Pytania do zadania 4.7........ 675

Odpowiedzi do zadania 4.7 680

Zadanie 4.8: Monitorowanie i optymalizacja środowiska serwera pod kątem wydajności aplikacji   682

Pytania do zadania 4.8.............. 682

Odpowiedzi do zadania 4.8 684

Zadanie 4.9: Zarządzanie serwerem sieci Web................ 686

Pytania do zadania 4.9........ 686

Odpowiedzi do zadania 4.9 692

         18. Zarządzanie i wprowadzanie metod odzyskiwania danych po awarii (5.0)  697

Zadanie 5.1: Przywracanie systemu serwera................... 700

Pytania do zadania 5.1........ 700

Odpowiedzi do zadania 5.1 705

Zadanie 5.2: Zarządzanie procedurami tworzenia kopii zapasowych.................... 709

Pytania do zadania 5.2........ 709

Odpowiedzi do zadania 5.2 711

Zadanie 5.3: Przywracanie systemu po awarii sprzętu.. 713

Pytania do zadania 5.3........ 713

Odpowiedzi do zadania 5.3 716

Odtwarzanie danych kopii zapasowych.... 718

Pytania do zadania 5.4........ 719

Odpowiedzi do zadania 5.4 725

Zadanie 5.5: Planowanie zadań kopii zapasowych.......... 730

Pytania do zadania 5.5........ 730

Odpowiedzi do zadania 5.5 733

Słownik................. 737
powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016
Więcej produktów