Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Egzamin 70-291: Wdrażanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Windows Server 2003 Training Kit, Wydanie II PL Język: 1

9788375410020

Cena Brutto: 187.95

Cena netto: 179.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor J.C. Mackin and Ian McLean
Liczba_stron 1030
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-04-01
Poziom Dla zaawansowanych

Egzamin 70-291: Wdrażanie, zarządzanie i obsługa infrastruktury sieciowej Windows Server 2003 Training Kit

Wydanie II PL

_______________________________________________________________________________

Książka z grupy:

Windows Server podręcznik

Książka z serii:

Training kit

 

UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.

Oficjalny zestaw szkoleniowy plus testy ćwiczeniowe – uzupełniony o modyfikacje zawarte w dodatku Service Pack 1.
Podręcznik ułatwia zdobycie umiejętności wymaganych przez egzamin MCP 70-291, przydatnych także w codziennej pracy. Przedstawiony materiał pozwala na opanowanie wiedzy we własnym tempie poprzez szereg lekcji, ćwiczeń praktycznych, zadań z rozwiązywania problemów i pytań kontrolnych.
Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania – ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:
- Instalacja i konfiguracja TCP/IP oraz wykorzystanie DHCP do zarządzania adresowaniem IP
- UZUPEŁNIONE – Konfigurowanie klientów, serwerów i stref DNS
- Zarządzanie routingiem i dostępem zdalnym, w tym połączeniami VPN
- NOWE – Administrowanie aktualizacjami za pomocą Windows Server Update Services (WSUS) oraz narzędzia Post-Setup Security Updates (PSSU)
- UZUPEŁNIONE – Implementowanie i administrowanie procedurami zabezpieczeń wraz z wykorzystaniem rozszerzeń zawartych w dodatku Service Pack 1
- UZUPEŁNIONE – Monitorowanie ruchu sieciowego, rozwiązywanie problemów łącznościowych i trudności z funkcjonowaniem usług

Wstęp xv

Część 1:............................ Samodzielna nauka

           1. Sieci systemu Windows Server 2003... 3

Lekcja 1: Definiowanie infrastruktury sieci systemu Windows Server 2003       5

Co to jest infrastruktura sieci ............... 5

Infrastruktura sieci systemu Windows Server 2003........................... 8

Pytania. 14

Podsumowanie lekcji.......................... 15

Lekcja 2: Połączenie z infrastrukturą sieci systemu Windows Server 2003      15

Przeglądanie połączeń sieci............. 16

Tworzenie w sieci połączeń mostkowych ........................................ 29

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie adresów TCP/IP........................ 30

Pytania. 33

Podsumowanie lekcji.......................... 34

Zadanie praktyczne................................ 34

Podsumowanie rozdziału...................... 35

Informacje dla zdających egzamin......... 36

Najważniejsze fakty........................... 36

Najważniejsze pojęcia....................... 36

Pytania i odpowiedzi.............................. 37

           2. Omówienie protokołu TCP/IP............. 39

Lekcja1: Omówienie protokołu TCP/ IP.. 40

Omówienie warstw modelu protokołu TCP/IP................................... 40

Pytania. 43

Podsumowanie lekcji.......................... 44

Lekcja 2: Stosowanie bloków adresów IP.............................................. 45

Struktura adresów IP........................... 45

Używanie publicznych adresów IP..... 49

Używanie prywatnych adresów IP...... 50

Bloki adresów, sieci i podsieci........... 50

Zapamiętywanie potęg cyfry 2........... 52

Zapamiętywanie wartości oktetów maski podsieci........................... 53

Analiza ekwiwalentów notacji kropkowo-dziesiętnej i ukośnikowej.. 54

Przekształcanie notacji masek podsieci.......................................... 54

Określanie liczby hostów w sieciach  56

Określanie wymagań dla rozmiarów bloku ...................................... 58

Zadanie kontrolne: Stosowanie bloków adresów.............................. 60

Pytania. 66

Podsumowanie lekcji.......................... 67

Lekcja 3: Podział na podsieci IP............ 68

Omówienie podziału na podsieci....... 68

Zalety podziału na podsieci.............. 70

Identyfikator podsieci......................... 72

Określanie liczby podsieci................. 72

Określanie liczby hostów w podsieci. 73

Określanie maski podsieci dla wymaganej liczby podsieci............. 74

Określanie maski podsieci dla wymaganej liczby podsieci i komputerów      75

Oszacowanie zakresów adresów podsieci....................................... 76

Określania, czy dwa adresy znajdują się w tej samej podsieci....... 80

Maski podsieci o zmiennej długości. 81

Zadanie kontrolne: Podsieci i maski podsieci.................................. 84

Pytania. 87

Podsumowanie lekcji.......................... 88

Zadanie praktyczne................................ 88

Podsumowanie rozdziału...................... 91

Najważniejsze fakty........................... 92

Najważniejsze pojęcia....................... 92

Pytania i odpowiedzi.............................. 93

           3. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów połączeń TCP/IP.... 105

Lekcja 1: Analiza ruchu za pomocą programu Network Monitor (Monitor sieci)  106

Omówienie programu Network Monitor (Monitor sieci)................... 106

Analiza składników programu Network Monitor (Monitor sieci)...... 108

Działanie programu Network Monitor (Monitor sieci)..................... 110

Korzystanie z filtrów......................... 116

Sytuacje, w których wykorzystywany jest program Network Monitor 118

Korzystanie z zaawansowanych funkcji programu Network Monitor 120

Zadanie kontrolne: Korzystanie z programu Network Monitor........ 121

Pytania.............................................. 124

Podsumowanie lekcji........................ 125

Lekcja 2: Rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń protokołu TCP/IP            125

Błędne konfiguracje TCP/IP............. 126

Network Diagnostics (Diagnostyka sieci)........................................ 126

Rozwiązywanie problemów połączeń sieci za pomocą programów Ping i PathPing 130

Rozwiązywanie problemów za pomocą programu Tracert............. 132

Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu ARP................. 133

Zadanie kontrolne: Wykorzystywanie programów Network Diagnostics (Diagnostyka sieci) oraz Netdiag....... 133

Pytania.............................................. 136

Podsumowanie lekcji........................ 138

Zadanie praktyczne.............................. 138

Podsumowanie rozdziału.................... 140

Informacje dla zdających egzamin....... 141

Najważniejsze fakty......................... 141

Najważniejsze pojęcia..................... 141

Pytania i odpowiedzi............................ 142

           4. Konfigurowanie serwerów i klientów usługi DNS........................ 145

Lekcja 1: Omówienie mechanizmów rozpoznawania nazw systemu Windows Server 2003     146

Porównanie DNS i NetBIOS.............. 146

Wyłączanie systemu NetBIOS........ 150

Zadanie kontrole: Przechwytywanie ruchu dotyczącego rozpoznawania nazw          152

Pytania.............................................. 153

Podsumowanie lekcji........................ 154

Lekcja 2: Omówienie systemu DNS w sieciach Windows Server 2003 155

Omówienie systemu DNS................. 155

Składniki systemu DNS................... 157

Działanie zapytania DNS................. 158

Działanie buforowania..................... 164

Pytania.............................................. 166

Podsumowanie lekcji........................ 167

Instalowanie usługi serwera DNS.... 168

Konfigurowanie serwera DNS........... 171

Rodzaje stref.................................... 173

Tworzenie rekordów zasobów.......... 176

Przeglądanie i czyszczenie bufora serwera DNS........................... 182

Zadanie kontrolne: Instalowanie serwera DNS............................... 184

Pytania.............................................. 188

Podsumowanie lekcji........................ 188

Lekcja 4: Konfigurowanie klientów DNS.............................................. 189

Konfigurowanie ustawień klienta...... 190

Konfigurowanie opcji aktualizacji dynamicznych........................... 197

Domyślne działanie aktualizacji klienta......................................... 197

Konfigurowanie ustawień TCP/IP dla klientów DNS........................ 198

Przeglądanie i czyszczenie bufora usługi rozpoznawania nazw DNS 200

Zadanie kontrolne 1: Konfigurowanie sufiksu podstawowej domeny DNS      201

Zadanie kontrolne 2: Konfiguracja rekursji serwera DNS............... 202

Pytania.............................................. 204

Podsumowanie lekcji........................ 205

Zadanie praktyczne.............................. 205

Rozwiązywanie problemów.................. 206

Podsumowanie rozdziału.................... 208

Informacje dla zdających egzamin....... 209

Najważniejsze fakty......................... 209

Najważniejsze pojęcia..................... 210

Pytania i odpowiedzi............................ 210

           5. Konfigurowanie infrastruktury systemu DNS................................ 215

Lekcja 1: Konfigurowanie właściwości serwera DNS......................... 217

Analiza zakładek okna właściwości serwera DNS......................... 217

Zadanie kontrolne 1: Porównanie ruchu związanego z rozpoznawaniem nazw systemu NetBIOS i DNS....... 227

Zadanie kontrolne 2: Sprawdzenie w systemie DNS rekordów SRV dla usługi Active Directory       229

Pytania.............................................. 233

Podsumowanie lekcji........................ 234

Lekcja 2: Konfigurowanie właściwości i transferów stref................... 235

Analiza właściwości stref DNS........ 235

Zadanie kontrolne: Instalowanie pomocniczego serwera DNS....... 255

Pytania.............................................. 259

Podsumowanie lekcji........................ 260

Lekcja 3: Konfigurowanie zaawansowanych właściwości serwera DNS 261

Dostosowywanie zaawansowanych opcji serwera......................... 261

Pytania.............................................. 270

Podsumowanie lekcji........................ 272

Lekcja 4: Tworzenie pełnomocnictw strefy......................................... 272

Delegowanie stref............................. 273

Tworzenie pełnomocnictw strefy..... 276

Zadanie kontrolne: Tworzenie pełnomocnictwa Strefy................... 277

Pytania.............................................. 280

Podsumowanie lekcji........................ 282

Lekcja 5: Instalowanie stref skrótowych.............................................. 282

Działanie stref skrótowych.............. 283

Korzyści stosowania stref skrótowych............................................ 284

Kiedy należy stosować strefy skrótowe?........................................ 284

Aktualizacje strefy skrótowej............ 287

Zadanie kontrolne: Instalowanie strefy skrótowej........................... 288

Pytania.............................................. 290

Podsumowanie lekcji........................ 290

Zadanie praktyczne.............................. 291

Rozwiązywanie problemów.................. 293

Podsumowanie rozdziału.................... 294

Informacje dla zdających egzamin....... 295

Najważniejsze fakty......................... 295

Najważniejsze pojęcia..................... 296

Pytania i odpowiedzi............................ 296

           6. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów systemu DNS......... 307

Lekcja 1: Wykorzystywanie narzędzi rozwiązywania problemów systemu DNS           308

Wysyłanie zapytań za pomocą programu Nslookup..................... 309

Przeglądanie dziennika DNS Events (Zdarzenia DNS)................... 315

Dziennik DNS Debug ....................... 317

Zadanie kontrolne: Korzystanie z narzędzi rozwiązywania problemów systemu DNS         319

Pytania.............................................. 324

Podsumowanie lekcji........................ 325

Lekcja 2: Wykorzystywanie narzędzi monitorowania systemu DNS. 326

Wykorzystywanie programu Replication Monitor........................... 326

Monitorowanie wydajności systemu DNS za pomocą programu System Monitor (Monitor systemu)....... 331

Pytania.............................................. 334

Podsumowanie lekcji........................ 335

Zadanie praktyczne.............................. 336

Rozwiązywanie problemów.................. 337

Podsumowanie rozdziału.................... 339

Informacje dla zdających egzamin....... 339

Najważniejsze fakty......................... 339

Najważniejsze pojęcia..................... 340

Pytania i odpowiedzi............................ 340

           7. Konfigurowanie serwerów i klientów usługi DHCP...................... 345

Lekcja 1: Konfigurowanie serwera DHCP............................................ 346

Korzyści stosowania usługi DHCP.. 347

Instalowanie usługi serwera DHCP. 347

Autoryzowanie serwera.................... 349

Konfigurowanie zakresów................. 350

Przypisywanie opcji DHCP............... 355

Aktywowanie zakresu....................... 357

Konfigurowanie klienta..................... 357

Sprawdzanie konfiguracji................. 359

Zadanie kontrolne: Instalowanie i konfigurowanie serwera DHCP. 359

Pytania.............................................. 364

Podsumowanie lekcji........................ 365

Lekcja 2: Zarządzanie usługą DHCP w sieciach systemu Windows. 366

Zmiana statusu usługi DCHP Serwer (Serwer DHCP)..................... 366

Zarządzanie usługą DHCP w oknie wiersza poleceń..................... 368

Podłączanie klientów do zdalnych serwerów DHCP...................... 370

Wykorzystywanie superzakresów... 370

Zmiana adresowania podsieci......... 375

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych serwera DHCP......... 375

Wykorzystywanie klas opcji............. 378

Zadanie kontrolne 1: Wykonywanie ręcznej kopii zapasowej serwera DHCP            381

Zadanie kontrolne 2: Tworzenie nowego superzakresu................. 381

Pytania.............................................. 383

Podsumowanie lekcji........................ 384

Lekcja 3: Konfigurowanie serwerów DHCP w celu przeprowadzania aktualizacji systemu DNS           385

Konfigurowanie aktualizacji dynamicznych za pośrednictwem usługi DHCP            385

Pytania.............................................. 389

Podsumowanie lekcji........................ 390

Zadanie praktyczne.............................. 390

Rozwiązywanie problemów.................. 391

Podsumowanie rozdziału.................... 392

Informacje dla zdających egzamin....... 393

Najważniejsze fakty......................... 393

Podstawowe pojęcia......................... 394

Pytania i odpowiedzi............................ 394

           8. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów usługi DHCP.......... 399

Lekcja 1: Analiza ruchu DHCP.............. 401

Proces uzyskiwania konfiguracji przez klienta............................... 401

Zadanie kontrolne: Analiza komunikatu DHCP................................ 412

Pytania.............................................. 415

Podsumowanie lekcji........................ 416

Lekcja 2: Monitorowanie usługi DHCP poprzez rejestrowanie inspekcji 417

Analiza rejestrowania inspekcji usługi DHCP................................ 417

Omówienie formatu pliku dziennika serwera DHCP........................ 419

Pytania.............................................. 422

Podsumowanie lekcji........................ 423

Lekcja 3: Rozwiązywanie problemów usługi DHCP........................... 424

Sprawdzanie konfiguracji klienta...... 424

Sprawdzanie konfiguracji serwera... 428

Uzgadnianie bazy danych DHCP..... 430

Sprawdzanie dzienników programu Event Viewer (Podgląd zdarzeń) 431

Pytania.............................................. 433

Podsumowanie lekcji........................ 434

Zadanie praktyczne.............................. 434

Rozwiązywanie problemów.................. 435

Podsumowanie rozdziału.................... 436

Informacje dla zdających egzamin....... 437

Najważniejsze fakty......................... 437

Najważniejsze pojęcia..................... 437

Pytania i odpowiedzi............................ 438

           9. Routing w systemie Windows Server 2003.................................... 443

Lekcja 1: Konfigurowanie systemu Windows Server 2003 dla routingu sieci lokalnej (LAN)     445

Działanie routingu............................ 445

Wykorzystanie usługi Routing And Remote Access...................... 446

Wykorzystywanie konsoli usługi Routing And Remote Access..... 448

Konfigurowanie właściwości usługi Routing And Remote Access. 450

Zarządzanie ogólnymi właściwościami routingu IP....................... 455

Działanie tabel tras.......................... 457

Analiza konfiguracji routingu w sieciach LAN.................................. 461

Działanie tras statycznych.............. 462

Rozważania dotyczące projektu routingu statycznego................... 467

Zadanie kontrolne: Włączanie i konfigurowanie usługi Routing and Remote Access (Routing i dostęp zdalny).......................................... 467

Pytania.............................................. 468

Podsumowanie lekcji........................ 469

Lekcja 2: Konfigurowanie routingu z wybieraniem numerów na żądanie 470

Konfigurowanie interfejsów wybierania na żądanie........................ 470

Tworzenie konfiguracji typu router-router z wybieraniem numeru na żądanie           477

Rozwiązywanie problemów routingu z wybieraniem numeru na żądanie       479

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie routingu z wybieraniem numerów na żądanie    480

Pytania.............................................. 485

Podsumowanie lekcji........................ 486

Lekcja 3: Konfigurowanie usługi NAT.. 486

Działanie usługi NAT....................... 487

Rozwiązywanie problemów usługi NAT.......................................... 490

Zadanie kontrolne: Instalowanie i konfigurowanie usługi NAT....... 490

Pytania.............................................. 497

Podsumowanie lekcji........................ 498

Lekcja 4: Konfigurowanie i zarządzanie protokołami routingu.......... 498

Działanie protokołów routingu........ 499

Konfigurowanie protokołu RIP.......... 500

Opis protokołu OSPF........................ 503

Działanie agenta przekazywania DHCP......................................... 505

Pytania.............................................. 509

Podsumowanie lekcji........................ 509

Lekcja 5: Konfigurowanie filtrów pakietów........................................... 510

Działanie filtrów pakietów................ 510

Pytania.............................................. 514

Podsumowanie lekcji........................ 515

Zadanie praktyczne.............................. 515

Rozwiązywanie problemów.................. 517

Podsumowanie rozdziału.................... 518

Informacje dla zdających egzamin....... 519

Najważniejsze fakty......................... 519

Najważniejsze pojęcia..................... 519

Pytania i odpowiedzi............................ 520

         10. Konfigurowanie i zarządzanie dostępem zdalnym....................... 527

Lekcja 1: Konfigurowanie połączeń dostępu zdalnego...................... 529

Wykorzystywanie sieci telefonicznych........................................... 529

Adresowanie klienta dostępu zdalnego........................................... 531

Konfigurowanie uwierzytelnienia dostępu zdalnego...................... 533

Zadanie kontrolne: Tworzenie serwera dostępu telefonicznego.... 545

Pytania.............................................. 548

Podsumowanie lekcji........................ 549

Lekcja 2: Autoryzacja połączeń dostępu zdalnego............................ 550

Konfigurowanie właściwości telefonowania dla konta użytkownika 550

Działanie zasad dostępu zdalnego. 553

Analiza konfiguracji dostępu zdalnego........................................... 560

Rozwiązywanie problemów telefonicznych połączeń dostępu zdalnego       565

Konfigurowanie dostępu poza serwerem dostępu zdalnego.......... 566

Zarządzanie klientami dostępu zdalnego....................................... 568

Zadanie kontrolne: Instalowanie dostępu zdalnego....................... 569

Pytania.............................................. 574

Podsumowanie lekcji........................ 575

Lekcja 3: Instalowanie sieci VPN.......... 576

Omówienie prywatnych sieci wirtualnych....................................... 576

Rozwiązywanie problemów dostępu zdalnego w sieciach VPN..... 582

Rozwiązywanie problemów sieci VPN typu router-router .............. 582

Konfigurowanie typów sieci VPN...... 583

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie sieci VPN................................ 589

Pytania.............................................. 596

Podsumowanie lekcji........................ 596

Lekcja 4: Instalowanie usługi uwierzytelniania internetowego (Internet Authentication Service)          597

Analiza konfiguracji serwera RADIUS.............................................. 597

Analiza konfiguracji serwera proxy RADIUS................................... 603

Instalowanie usługi IAS jako serwera RADIUS............................... 604

Zadanie kontrolne: Instalowanie serwera RADIUS ......................... 608

Pytania.............................................. 611

Podsumowanie lekcji........................ 612

Zadanie praktyczne.............................. 612

Rozwiązywanie problemów.................. 613

Podsumowanie rozdziału.................... 614

Informacje dla zdających egzamin....... 615

Najważniejsze tematy...................... 615

Najważniejsze pojęcia..................... 615

Pytania i odpowiedzi............................ 616

         11. Zarządzanie zabezpieczeniami sieci.............................................. 619

Lekcja 1: Wdrożenie procedur bezpiecznej administracji sieci......... 620

Zarządzanie zabezpieczeniami za pomocą zasad grupy.............. 621

Reguła minimalnych uprawnień...... 631

Posługiwanie się szablonami zabezpieczeń podczas administrowania zabezpieczeniami sieci   643

Omówienie ustawień szablonu zabezpieczeń, które wpływają na bezpieczeństwo sieci     647

Funkcje zabezpieczeń systemu Windows Server 2003 Service Pack 1         648

Zadanie praktyczne: Tworzenie i posługiwanie się konsolą Security Configuration and Analysis (Konfiguracja i analiza zabezpieczeń)........................................ 651

Pytania.............................................. 660

Podsumowanie lekcji........................ 661

Lekcja 2: Monitorowanie bezpieczeństwa protokołów sieciowych.... 661

Działanie protokołu IPSec............... 662

Używanie programu Internet Information Services do zabezpieczania ruchu w intranecie   668

Działanie protokołu Kerberos......... 669

Zadanie praktyczne: Wykorzystanie sieciowych protokołów zabezpieczeń  681

Pytania.............................................. 700

Podsumowanie lekcji........................ 701

Lekcja 3: Rozwiązywanie problemów zabezpieczeń protokołów sieciowych    702

Problem 1: Uruchamianie zasady IPSec......................................... 703

Problem 2: Określenie, czy funkcjonują reguły blokowania IPSec 704

Problem 3: Sprawdzenie, czy uwierzytelnianie używa protokołu Kerberos   704

Zadanie kontrolne 1: Rozwiązywanie problemów IPSec za pomocą programu IPSec Monitor (Monitor IPSec)............................................ 705

Zadanie kontrolne 2: Rozwiązywanie problemów, związanych z logowaniem za pomocą programu Network Monitor (Monitor sieci).... 708

Zadanie kontrolne 3: Posługiwanie się dziennikami zdarzeń podczas rozwiązywania problemów 710

Pytania.............................................. 711

Podsumowanie lekcji........................ 713

Rozwiązywanie problemów.................. 713

Podsumowanie rozdziału.................... 718

Informacje dla zdających egzamin....... 718

Najważniejsze fakty......................... 718

Najważniejsze pojęcia .................... 719

Pytania i odpowiedzi............................ 719

         12. Obsługa infrastruktury sieciowej .... 729

Lekcja 1: Monitorowanie wydajności sieci.......................................... 731

Stosowanie funkcji zakładki Networking (Sieć) programu Task Manager (Menedżer zadań)            731

Cechy charakterystyczne konsoli Performance (Wydajność)......... 735

Monitorowanie ruchu sieci za pomocą programu Netstat............... 742

Wersja uproszczona i pełna programu Network Monitor (Monitor sieci) w systemie Windows Server 2003.............................................. 745

Zadanie kontrolne: Próbkowanie wydajności.................................. 747

Pytania.............................................. 748

Podsumowanie lekcji........................ 749

Lekcja 2: Rozwiązywanie problemów połączeń z Internetem............ 750

Identyfikacja określonych problemów sieci.................................... 750

Sprawdzanie ustawień sieci komputera.......................................... 753

Zadanie kontrolne: Rozwiązywanie problemów połączenia internetowego   756

Pytania.............................................. 757

Podsumowanie lekcji........................ 759

Lekcja 3: Rozwiązywanie problemów usług serwera......................... 759

Diagnoza i rozwiązywanie problemów dotyczących zależności pomiędzy usługami          759

Posługiwanie się opcjami przywracania funkcjonalności do diagnozy i rozwiązywania problemów dotyczących usług....................... 761

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie usług...................................... 765

Pytania.............................................. 767

Podsumowanie lekcji........................ 768

Lekcja 4: Konfigurowanie infrastruktury aktualizacji........................... 768

Automatic Updates (Aktualizacje automatyczne)............................. 769

Sprawdzanie aktualizacji za pomocą programu Microsoft Baseline Security Analizer          772

Usługi Windows Server Update....... 773

Przywracanie poprzedniej wersji dokumentu przy użyciu funkcji Shadow Copies (Kopie w tle)       781

Pytania.............................................. 783

Podsumowanie lekcji........................ 784

Zadanie praktyczne.............................. 784

Podsumowanie rozdziału.................... 785

Informacje dla zdających egzamin....... 786

Pytania i odpowiedzi............................ 787

Część 2:........... Przygotowanie do egzaminu

         13. Implementacja, zarządzanie i obsługa adresowania IP (1.0)....... 795

Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne......... 797

Lektura uzupełniająca.......................... 800

Zadanie 1.1: Konfigurowanie adresowania TCP/IP na serwerze ....... 801

Pytania do zadania 1.1..................... 802

Odpowiedzi do zadania 1.1.............. 805

Zadanie 1.2: Zarządzanie usługą DHCP............................................ 809

Pytania do zadania 1.2..................... 810

Odpowiedzi do zadania 1.2.............. 816

Zadanie 1.3: Rozwiązywanie problemów adresowania TCP/IP.......... 821

Pytania do zadania 1.3..................... 821

Odpowiedzi do zadania 1.3.............. 824

Zadanie 1.4: Rozwiązywanie problemów usługi DHCP..................... 828

Pytania do zadania 1.4..................... 828

Odpowiedzi do zadania 1.4.............. 834

         14. Implementacja, zarządzanie i obsługa usługi rozpoznawania nazw (2.0)   839

Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne......... 840

Lektura uzupełniająca.......................... 842

Zadanie 2.1: Instalacja i konfiguracja usługi serwera DNS............... 843

Pytania do zadania 2.1..................... 843

Odpowiedzi do zadania 2.1.............. 850

Zadanie 2.2: Zarządzanie usługą DNS.............................................. 855

Pytania do zadania 2.2..................... 855

Odpowiedzi do zadania 2.2.............. 860

Zadanie 2.3: Monitorowanie usługi DNS............................................ 866

Pytania do zadania 2.3..................... 866

Odpowiedzi do zadania 2.3.............. 869

         15. Implementacja, zarządzanie i obsługa zabezpieczeń sieci (3.0) 873

Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne......... 875

Lektura uzupełniająca.......................... 877

Zadanie 3.1: Implementacja bezpiecznych procedur administracji sieci 878

Pytania do zadania 3.1..................... 880

Odpowiedzi do zadania 3.1.............. 885

Zadanie 3.2: Instalacja i konfiguracja infrastruktury aktualizacji oprogramowania        889

Pytania do zadania 3.2..................... 891

Odpowiedzi do zadania 3.2.............. 893

Zadanie 3.3: Monitorowanie zabezpieczeń protokołów sieci............ 896

Pytania do zadania 3.3..................... 896

Odpowiedzi do zadania 3.3.............. 902

Zadanie 3.4: Rozwiązywanie problemów zabezpieczeń protokołów sieci         905

Pytania do zadania 3.4..................... 906

Odpowiedzi do zadania 3.4.............. 910

         16. Implementacja, zarządzanie i konserwacja usługi Routing i dostęp zdalny (4.0)  913

Sprawdzane umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne......... 914

Lektura uzupełniająca.......................... 918

Zadanie 4.1: Konfigurowanie uwierzytelniania użytkowników usługi Routing And Remote Access (Routing i dostęp zdalny)................................ 920

Pytania do zadania 4.1..................... 921

Odpowiedzi do zadania 4.1.............. 926

Zadanie 4.2: Zarządzanie dostępem zdalnym................................... 931

Pytania do zadania 4.2..................... 932

Odpowiedzi do zadania 4.2.............. 936

Zadanie 4.3: Zarządzanie routingiem protokołu TCP/IP..................... 939

Pytania do zadania 4.3..................... 939

Odpowiedzi do zadania 4.3.............. 942

Zadanie 4.4: Zapewnienie bezpiecznego dostępu pomiędzy sieciami prywatnymi       945

Pytania do zadania 4.4..................... 946

Odpowiedzi do zadania 4.4.............. 948

Zadanie 4.5: Rozwiązywanie problemów związanych z dostępem klienta do usługi dostępu zdalnego........... 949

Pytania do zadania 4.5..................... 950

Odpowiedzi do zadania 4.5.............. 952

Zadanie 4.6: Rozwiązywanie problemów routingu usługi Routing and Remote Access (Routing i dostęp zdalny).............................................. 954

Pytania do zadania 4.6..................... 955

Odpowiedzi do zadania 4.6.............. 957

         17. Obsługa infrastruktury sieci (5.0)..... 959

Sprawdzanie umiejętności i sugerowane ćwiczenia praktyczne........ 960

Lektura dodatkowa................................ 962

Zadanie 5.1: Monitorowanie ruchu w sieci.......................................... 963

Pytania do zadania 5.1..................... 964

Odpowiedzi do zadania 5.1.............. 967

Zadanie 5.2: Rozwiązywanie problemów połączeń do sieci Internet 969

Pytania do zadania 5.2..................... 970

Odpowiedzi do zadania 5.2.............. 973

Zadanie 5.3: Rozwiązywanie problemów z usługami serwera.......... 975

Pytania do zadania 5.3..................... 976

Odpowiedzi do zadania 5.3.............. 978

Słownik.............................................. 981

Indeks. 1011

powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016
Więcej produktów