Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

Egzamin 70-293: Planowanie i obsługa infrastruktury sieciowej Windows Server 2003Training Kit, Wydanie II PL Język: 1

9788375410037

Cena Brutto: 187.95

Cena netto: 179.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Craig Zacker, Anthony Steven
Liczba_stron 860
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-05-01
Poziom Dla zaawansowanych

Egzamin 70-293 Planowanie i obsługa infrastruktury sieciowej Windows Server 2003 Training Kit

Wydanie II PL

______________________________________________________________________

Książka z grupy:

Windows Server podręcznik

Książka z serii:

Training Kit

UWAGA! Książka bez płyty z ewaluacyjną wersją Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition.

 

Oficjalny zestaw szkoleniowy plus testy ćwiczeniowe – uzupełniony o modyfikacje zawarte w dodatku Service Pack 1.

Podręcznik ułatwia zdobycie umiejętności wymaganych przez egzamin MCP 70-293, przydatnych także w codziennej pracy. Przedstawiony materiał pozwala na opanowanie wiedzy we własnym tempie poprzez szereg lekcji, ćwiczeń praktycznych, zadań z rozwiązywania problemów i pytań kontrolnych.
Dołączony dysk CD zawiera zestaw testów przygotowawczych Readiness Review Suite w języku angielskim, opracowanych przy użyciu zaawansowanej technologii firmy MeasureUp. Zestaw składa się z 425 pytań, stawiających wysokie wymagania i pozwalających przed przystąpieniem do egzaminu dogłębnie sprawdzić stopień przygotowania i poziom umiejętności. Dostępne są różne tryby testowania – ograniczone lub nieograniczone czasowo, generujące losowy zestaw pytań lub ukierunkowane na wybrane zagadnienia. Czytelnik może też zapoznać się ze szczegółowym uzasadnieniem poprawności (lub nie) wskazanej odpowiedzi. Książka zawiera też liczne wskazówki i informacje dodatkowe, wykraczające poza materiał wymagany na egzaminie.

Najważniejsze zagadnienia objęte materiałem podręcznika:
- Planowanie infrastruktury sieciowej TCP/IP, topologii sieci i łączności z Internetem
- Konfigurowanie ról serwerów i podstawowych ustawień zabezpieczeń
- UZUPEŁNIONE –Planowanie strategii routingu i dostępu zdalnego, w tym nowe informacje na temat rozwiązania Network Access Quarantine Control
- UZUPEŁNIONE – Projektowanie i administrowanie infrastrukturą zabezpieczeń
- NOWE –Identyfikowanie i wdrażanie poprawek krytycznych za pomocą narzędzi zarządzania aktualizacjami
- Wdrażanie technologii IPSec, wzmacnianie zabezpieczeń serwerów i zarządzanie certyfikatami
- Osiąganie wysokiej dostępności przy użyciu technik klastrowych i równoważenia obciążenia sieciowego
O autorach:
Craig Zacker jest ekspertem sieciowym, autorem i redaktorem, twórcą lub współtwórcą ponad 25 książek poświęconych zagadnieniom informatycznym, w tym kliku popularnych podręczników przygotowawczych.
Anthony Steven jest szkoleniowcem, konsultantem i menedżerem w firmie Content Master. Należąca do konsorcjum CM Group Ltd. firma Content Master ma status Microsoft Gold Certified Partner i specjalizuje się w tworzeniu dokumentacji technicznych.


O tej książce...... xvii
Dla kogo przeznaczony jest ten podręcznik..... xvii
Wymagania wstępne....... xvii
Dysk CD-ROM dołączony do książki............... xviii
Struktura niniejszej książki............... xix

Część 1........ Samodzielna nauka

           1. Planowanie topologii sieci................ 3

Lekcja 1: Windows Server 2003 i infrastruktura sieciowa..... 4

Czym jest infrastruktura sieciowa?.. 4

Planowanie infrastruktury sieciowej. 6

Implementacja infrastruktury sieciowej............. 7

Zarządzanie infrastrukturą sieciową 8

Pytania... 9

Podsumowanie lekcji....... 9

Lekcja 2: Wybieranie protokołu warstwy łącza danych...... 10

Istota modelu OSI. 10

Wybieranie protokołu warstwy łącza danych 12

Zadanie kontrolne: Wybór wariantu Ethernet.. 21

Pytania. 21

Podsumowanie lekcji..... 22

Lekcja 3: Wybieranie protokołów warstwy sieciowej i transportowej.. 22

Wykorzystanie TCP/IP... 23

Pytania. 26

Podsumowanie lekcji..... 27

Lekcja 4: Rozmieszczanie zasobów sieciowych 27

Ustalanie kryteriów lokalizacyjnych................ 27

Umiejscawianie stacji roboczych... 28

Rozmieszczanie urządzeń peryferyjnych...... 28

Rozmieszczanie kabli... 29

Rozmieszczanie urządzeń łączących............ 30

Lokalizowanie serwerów................ 31

Zadanie kontrolne: Sporządzanie projektu infrastruktury sieciowej 32

Pytania. 33

Podsumowanie lekcji..... 33

Zadanie praktyczne.. 34

Podsumowanie rozdziału. 36

Informacje dla zdających egzamin..... 37

Najważniejsze fakty...... 37

Najważniejsze pojęcia.. 37

Pytania i odpowiedzi 38

           2. Planowanie infrastruktury sieciowej TCP/IP. 43

Lekcja 1: Ustalanie wymagań adresowania IP.... 44

Wykorzystywanie publicznych i prywatnych adresów.... 44

Dostęp do Internetu z sieci prywatnej............. 49

Planowanie adresów IP. 52

Zadanie kontrolne: Korzystanie z rejestrowanych
i nierejestrowanych adresów IP.. 53

Pytania. 53

Podsumowanie lekcji..... 54

Lekcja 2: Planowanie rozwiązań routingu IP....... 55

Istota routingu IP... 55

Tworzenie sieci lokalnych.............. 56

Tworzenie sieci rozległych............ 58

Korzystanie z routerów.. 59

Korzystanie z koncentratorów przełączających.............. 60

Łączenie routingu i przełączania.. 61

Zadanie kontrolne: Projektowanie sieci złożonej............ 62

Pytania. 64

Podsumowanie lekcji..... 65

Lekcja 3: Planowanie strategii adresowania IP i tworzenia podsieci... 66

Uzyskiwanie adresów sieciowych.. 66

Istota klas adresów IP... 67

Istota podsieci...... 68

Tworzenie podsieci między bajtami................ 69

Zadanie kontrolne:  Dzielenie adresów IP na podsieci.... 73

Pytania. 73

Podsumowanie lekcji..... 74

Lekcja 4: Przypisywanie adresów IP.. 75

Ręczne konfigurowanie klientów TCP/IP......... 75

Instalowanie serwera DHCP........... 75

Istota metod alokacji DHCP............ 76

Planowanie rozpowszechnienia DHCP........... 77

Zadanie kontrolne: Instalowanie i konfigurowanie usługi DHCP...... 77

Pytania. 80

Podsumowanie lekcji..... 80

Lekcja 5: Rozwiązywanie problemów z adresowaniem TCP/IP............ 81

Izolowanie problemów TCP/IP........ 81

Rozwiązywanie problemów z konfiguracją klienta.......... 82

Rozwiązywanie problemów dotyczących DHCP.............. 86

Pytania. 88

Podsumowanie lekcji..... 89

Zadanie praktyczne.. 89

Rozwiązywanie problemów................ 92

Podsumowanie rozdziału. 92

Informacje dla zdających egzamin..... 93

Najważniejsze fakty...... 93

Najważniejsze pojęcia.. 94

Pytania i odpowiedzi 94

           3. Planowanie połączenia z Internetem............ 103

Lekcja 1: Planowanie infrastruktury połączenia internetowego......... 104

Ustalanie wymagań łącza internetowego..... 105

Wybór rodzaju połączenia internetowego.... 108

Zadanie kontrolne: Rozumienie prędkości łączy WAN. 114

Pytania................ 114

Podsumowanie lekcji... 115

Lekcja 2: Wybór routerów i dostawców usług internetowych............. 116

Wybór typu routera...... 116

Wybór dostawcy usług internetowych (ISP). 118

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie routera Windows Server 2003 122

Pytania................ 123

Podsumowanie lekcji... 124

Lekcja 3: Zabezpieczanie i regulowanie dostępu do Internetu........... 125

Ustalanie wymagań zabezpieczeń dotyczących Internetu............. 125

Korzystanie z NAT....... 127

Korzystanie z serwera proxy....... 130

Wybór metody dostępu do Internetu............. 132

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie routera NAT............ 132

Pytania................ 134

Podsumowanie lekcji... 134

Lekcja 4: Rozwiązywanie problemów z łącznością internetową....... 135

Ustalanie zasięgu problemu........ 135

Diagnozowanie problemów związanych z konfiguracją klienta...... 136

Diagnozowanie problemów dotyczących NAT i serwera proxy...... 137

Diagnozowanie problemów dotyczących łącza internetowego...... 138

Pytania................ 139

Podsumowanie lekcji... 139

Zadanie praktyczne 140

Rozwiązywanie problemów.............. 141

Podsumowanie rozdziału................ 142

Informacje dla zdających egzamin... 143

Najważniejsze fakty.... 143

Najważniejsze pojęcia 143

Pytania i odpowiedzi....... 144

           4. Planowanie strategii rozwiązywania nazw... 149

Lekcja 1: Ustalanie potrzeb rozwiązywania nazw............. 150

Czym jest rozwiązywanie nazw?. 150

Typy nazw........... 151

Korzystanie z DNS...... 153

Określanie wymagań DNS............ 159

Korzystanie z nazw NetBIOS....... 161

Korzystanie z lokalnego rozwiązywania nazw hostów.. 163

Zadanie kontrolne: Definiowanie wymagań rozwiązywania nazw.. 163

Pytania................ 164

Podsumowanie lekcji... 164

Lekcja 2: Projektowanie przestrzeni nazw DNS 165

Korzystanie z istniejącej przestrzeni nazw.. 165

Tworzenie domen internetowych.. 166

Tworzenie domen wewnętrznych. 167

Łączenie wewnętrznych i zewnętrznych domen........... 169

Tworzenie wewnętrznej domeny głównej..... 170

Tworzenie nazw hostów............... 170

Zadanie kontrolne: Projektowanie przestrzeni nazw DNS.............. 171

Pytania................ 173

Podsumowanie lekcji... 173

Lekcja 3: Implementacja strategii rozwiązywania nazw DNS............. 174

Ile serwerów DNS?...... 174

Rodzaje serwerów DNS................ 175

Tworzenie stref... 179

Zadanie kontrolne: Istota funkcjonowania serwera DNS ................ 181

Korzystanie ze stref opartych na plikach...... 181

Zadanie kontrolne: Tworzenie strefy............. 183

Pytania................ 185

Podsumowanie lekcji... 186

Lekcja 4: Implementacja mechanizmu rozwiązywania nazw NetBIOS 187

Zadanie kontrolne: Instalowanie serwera WINS ........... 193

Pytania................ 194

Podsumowanie lekcji... 194

Lekcja 5: Planowanie zabezpieczeń DNS......... 195

Określanie zagrożeń zabezpieczeń dotyczących DNS. 195

Zabezpieczanie DNS... 196

Zadanie kontrolne: Rozumienie technik zabezpieczeń DNS ......... 201

Pytania................ 202

Podsumowanie lekcji... 202

Lekcja 6: Rozwiązywanie problemów dotyczących nazw.. 203

Rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją klienta..... 203

Rozwiązywanie problemów dotyczących serwerów DNS............... 204

Pytania................ 209

Podsumowanie lekcji... 209

Zadanie praktyczne 210

Rozwiązywanie problemów.............. 212

Podsumowanie rozdziału................ 213

Informacje dla zdających egzamin... 213

Najważniejsze fakty.... 214

Najważniejsze pojęcia 214

Pytania i odpowiedzi....... 215

           5. Korzystanie z usługi Routing i dostęp zdalny.............. 225

Lekcja 1: Planowanie strategii routingu i dostępu zdalnego.............. 226

Wybór topologii WAN.. 226

Wybór technologii WAN................ 230

Pytania................ 233

Podsumowanie lekcji... 234

Lekcja 2: Routing statyczny i dynamiczny........ 234

Wybieranie routerów... 234

Korzystanie z routingu statycznego.............. 235

Korzystanie z routingu dynamicznego.......... 235

Routing multiemisji IP. 242

Zadanie kontrolne: Instalowanie RIP............. 243

Pytania................ 245

Podsumowanie lekcji... 245

Lekcja 3: Zabezpieczanie dostępu zdalnego.... 246

Ustalanie wymagań zabezpieczeń............... 246

Sterowanie dostępem za pomocą właściwości telefonowania....... 247

Planowanie uwierzytelniania........ 248

Korzystanie z zasad dostępu zdalnego........ 252

Korzystanie z kwarantanny dostępu zdalnego.............. 255

Zadanie kontrolne: Instalowanie serwera Routingu i dostępu zdalnego            258

Pytania................ 262

Podsumowanie lekcji... 262

Lekcja 4: Rozwiązywanie problemów dotyczących routingu TCP/IP.. 263

Izolowanie problemów dotyczących routera. 263

Rozwiązywanie problemów dotyczących konfiguracji usługi Routing and Remote Access      267

Rozwiązywanie problemów dotyczących tablic tras...... 268

Rozwiązywanie problemów dotyczących protokołów routingu...... 269

Pytania................ 271

Podsumowanie lekcji... 272

Zadanie praktyczne 273

Rozwiązywanie problemów.............. 274

Podsumowanie rozdziału................ 275

Informacje dla zdających egzamin... 275

Najważniejsze fakty.... 276

Najważniejsze pojęcia 276

Pytania i odpowiedzi....... 277

           6. Zarządzanie dostępnością serwera.............. 281

Lekcja 1: Monitorowanie ruchu sieciowego....... 282

Korzystanie z konsoli Performance.............. 282

Analizowanie ruchu sieciowego przy użyciu Monitora sieci.......... 287

Zadanie kontrolne: Korzystanie z Monitora sieci.......... 293

Pytania................ 295

Podsumowanie lekcji... 295

Lekcja 2: Monitorowanie serwerów sieciowych 296

Monitorowanie serwerowych usług sieciowych............ 296

Lokalizowanie wąskich gardeł systemu....... 305

Zadanie kontrolne: Definiowanie poziomu odniesienia wydajności 308

Pytania................ 310

Podsumowanie lekcji... 310

Lekcja 3: Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych.............. 311

Istota sieciowych kopii zapasowych............. 311

Planowanie tworzenia kopii zapasowych...... 316

Przywracanie danych.. 319

Korzystanie z kopiowania woluminów w tle.. 320

Zadanie kontrolne: Korzystanie z programu Backup w systemie Windows Server 2003          322

Pytania................ 323

Podsumowanie lekcji... 324

Zadanie praktyczne 324

Rozwiązywanie problemów.............. 325

Podsumowanie rozdziału................ 326

Informacje dla zdających egzamin... 327

Najważniejsze fakty.... 327

Najważniejsze pojęcia 328

Pytania i odpowiedzi....... 328

           7. Klastry serwerów.. 331

Lekcja 1: Istota klastrów.. 332

Typy klastrów...... 332

Projektowanie rozwiązania klastrowego....... 335

Pytania................ 341

Podsumowanie lekcji... 342

Lekcja 2: Korzystanie z Równoważenia obciążenia sieciowego........ 343

Istota równoważenia obciążenia sieciowego 343

Planowanie wdrożenia równoważenia obciążenia sieciowego...... 344

Wdrażanie klastra Network Load Balancing. 349

Monitorowanie równoważenia obciążenia sieciowego.. 350

Zadanie kontrolne: Tworzenie klastra Network Load Balancing..... 354

Pytania................ 357

Podsumowanie lekcji... 358

Lekcja 3: Projektowanie klastra serwerowego.. 358

Projektowanie wdrożenia klastra serwerowego............. 358

Planowanie konfiguracji sprzętowej klastra serwerowego............. 360

Przygotowywanie planu wdrożenia aplikacji 364

Wybór modelu quorum 366

Tworzenie klastra serwerowego... 367

Konfigurowanie zasad pracy awaryjnej........ 370

Zadanie kontrolne: Tworzenie klastra jednowęzłowego................ 371

Pytania................ 373

Podsumowanie lekcji... 374

Zadanie praktyczne 374

Rozwiązywanie problemów.............. 376

Podsumowanie rozdziału................ 377

Informacje dla zdających egzamin... 378

Najważniejsze fakty.... 378

Najważniejsze pojęcia 378

Pytania i odpowiedzi....... 379

           8. Planowanie bazowej instalacji zabezpieczeń.............. 383

Lekcja 1: Wybieranie komputerów i systemów operacyjnych............ 384

Istota ról komputerów.. 384

Tworzenie specyfikacji sprzętowych............. 387

Wybieranie systemów operacyjnych............ 389

Pytania................ 392

Podsumowanie lekcji... 393

Lekcja 2: Tworzenie ramowego planu zabezpieczeń........ 393

Ogólne planowanie zabezpieczeń................ 393

Tworzenie zespołu projektowania zabezpieczeń......... 394

Cykl rozwijania zabezpieczeń...... 395

Pytania................ 397

Podsumowanie lekcji... 398

Lekcja 3: Identyfikowanie domyślnych ustawień zabezpieczeń
klientów i serwerów...... 399

Analiza ustawień zabezpieczeń... 399

Zadanie kontrolne: Modyfikowanie domyślnych ustawień zabezpieczeń          410

Pytania................ 413

Podsumowanie lekcji... 414

Zadanie praktyczne 414

Podsumowanie rozdziału................ 416

Informacje dla zdających egzamin... 416

Najważniejsze fakty.... 417

Najważniejsze pojęcia 417

Pytania i odpowiedzi....... 418

           9. Wzmacnianie zabezpieczeń serwerów........ 421

Lekcja 1: Tworzenie konfiguracji bazowej dla serwerów członkowskich 422

Tworzenie bazowych zasad......... 422

Definiowanie zasad inspekcji....... 424

Definiowanie zasad Podglądu zdarzeń......... 428

Konfigurowanie usług. 429

Konfigurowanie opcji zabezpieczeń.............. 433

Zadanie kontrolne: Tworzenie obiektu zasad grupy...... 435

Pytania................ 438

Podsumowanie lekcji... 439

Lekcja 2: Tworzenie konfiguracji serwerów w oparciu o role.............. 439

Zabezpieczanie kontrolerów domeny........... 440

Zabezpieczanie serwerów infrastruktury...... 444

Zabezpieczanie serwerów plików i wydruku. 447

Zabezpieczanie serwerów aplikacji.............. 448

Zadanie kontrolne: Modyfikowanie GPO kontenera Domain Controllers            448

Pytania................ 450

Podsumowanie lekcji... 450

Lekcja 3: Rozpowszechnianie GPO właściwych dla ról.... 451

Łączenie zasad zawartych w GPO................ 451

Zadanie kontrolne: Rozpowszechnianie wielu GPO...... 455

Pytania................ 456

Podsumowanie lekcji... 457

Lekcja 4: Wykorzystanie SCW do wzmacniania zabezpieczeń serwerów 458

Wdrażanie SCW. 458

Zadanie kontrolne: Rozpowszechnianie zasad zabezpieczeń SCW 463

Pytania................ 465

Podsumowanie lekcji... 465

Zadanie praktyczne 466

Rozwiązywanie problemów.............. 468

Podsumowanie rozdziału................ 468

Informacje dla zdających egzamin... 469

Najważniejsze fakty.... 470

Najważniejsze pojęcia 470

Pytania i odpowiedzi....... 471

         10. Rozpowszechnianie konfiguracji zabezpieczeń......... 477

Lekcja 1: Tworzenie planu testowania i rozpowszechniania.............. 478

Tworzenie środowiska testowego 478

Tworzenie instalacji pilotażowej.. 482

Tworzenie planu rozpowszechniania pilotażowego...... 483

Pytania................ 484

Podsumowanie lekcji... 485

Lekcja 2: Wprowadzenie do szablonów zabezpieczeń..... 485

Istota szablonów zabezpieczeń... 486

Korzystanie z konsoli Security Templates ... 487

Korzystanie z dostarczonych szablonów zabezpieczeń................ 488

Zadanie kontrolne: Korzystanie z przystawki Security Templates. 490

Pytania................ 492

Podsumowanie lekcji... 493

Lekcja 3: Rozpowszechnianie szablonów zabezpieczeń.. 493

Korzystanie z zasad grupy.......... 494

Korzystanie z narzędzia Security Configuration And Analysis....... 495

Korzystanie z narzędzia Secedit.exe........... 498

Wykorzystanie Security Configuration Wizard.............. 499

Zadanie kontrolne: Korzystanie z przystawki
Security Configuration And Analysis.......... 500

Pytania................ 502

Podsumowanie lekcji... 503

Zadanie praktyczne 504

Rozwiązywanie problemów.............. 505

Podsumowanie rozdziału................ 506

Informacje dla zdających egzamin... 507

Najważniejsze fakty.... 507

Najważniejsze pojęcia 507

Pytania i odpowiedzi....... 508

         11. Tworzenie i zarządzanie certyfikatami cyfrowymi........ 511

Lekcja 1: Wprowadzenie do certyfikatów.......... 512

Wprowadzenie do infrastruktury kluczy publicznych.... 512

Funkcje pełnione przez PKI......... 516

Zadanie praktyczne: Wyświetlanie certyfikatu.............. 516

Pytania................ 517

Podsumowanie lekcji... 517

Lekcja 2: Projektowanie infrastruktury kluczy publicznych................ 518

Definiowanie wymagań dotyczących certyfikatów......... 518

Tworzenie hierarchii urzędów certyfikacji..... 520

Konfigurowanie certyfikatów......... 525

Zadanie kontrolne: Instalowanie urzędu certyfikacji w systemie Windows Server 2003          526

Pytania................ 527

Podsumowanie lekcji... 527

Lekcja 3: Zarządzanie certyfikatami 528

Istota rejestracji i odnawiania certyfikatów... 528

Ręczne tworzenie żądania certyfikatu.......... 531

Odwoływanie certyfikatów............ 533

Zadanie kontrolne: Tworzenie żądania certyfikatu........ 535

Pytania................ 537

Podsumowanie lekcji... 538

Zadanie praktyczne 538

Rozwiązywanie problemów.............. 539

Podsumowanie rozdziału................ 540

Informacje dla zdających egzamin... 541

Najważniejsze fakty.... 541

Najważniejsze pojęcia 541

Pytania i odpowiedzi....... 542

         12. Zabezpieczanie łączności sieciowej przy użyciu IPSec............... 545

Lekcja 1: Zabezpieczanie łączności międzysieciowej..... 546

Wprowadzenie do filtrowania pakietów......... 546

Kryteria filtrowania pakietów........ 549

Filtrowanie pakietów w systemie Windows Server 2003................ 551

Zadanie kontrolne: Tworzenie filtrów pakietów w usłudze
Routing i dostęp zdalny............ 554

Pytania................ 556

Podsumowanie lekcji... 557

Lekcja 2: Planowanie wdrożenia IPSec............. 558

Szacowanie zagrożeń. 558

Wprowadzenie do IPSec............... 560

Protokoły IPSec.. 561

Tryb transportu i tunelowania....... 565

Pytania................ 566

Podsumowanie lekcji... 567

Lekcja 3: Wdrażanie IPSec............... 568

Składniki IPSec.. 568

Planowanie wdrożenia IPSec....... 569

Korzystanie z zasad IPSec.......... 569

Zadanie kontrolne: Tworzenie zasady IPSec 573

Pytania................ 576

Podsumowanie lekcji... 577

Lekcja 4: Rozwiązywanie problemów dotyczących zabezpieczeń
transmisji danych........ 578

Rozwiązywanie problemów z niezgodnościami zasad. 578

Analizowanie ruchu IPSec............ 581

Zadanie kontrolne: Korzystanie z przystawki Resultant Set of Policy 582

Pytania................ 585

Podsumowanie lekcji... 585

Zadanie praktyczne 586

Rozwiązywanie problemów.............. 587

Podsumowanie rozdziału................ 587

Wskazówki egzaminacyjne.............. 588

Najważniejsze fakty.... 588

Najważniejsze pojęcia 589

Pytania i odpowiedzi....... 589

         13. Projektowanie infrastruktury zabezpieczeń 593

Lekcja 1: Planowanie infrastruktury aktualizacji zabezpieczeń......... 594

Rodzaje aktualizacji oprogramowania.......... 594

Korzystanie z Windows Update... 595

Uaktualnianie sieci...... 596

Zadanie kontrolne: Korzystanie z Microsoft Baseline Security Analyzer          602

Pytania................ 603

Podsumowanie lekcji... 604

Lekcja 2: Zabezpieczanie sieci bezprzewodowych........... 605

Standardy sieci bezprzewodowych............... 605

Topologie sieci bezprzewodowych............... 606

Istota zabezpieczeń sieci bezprzewodowych................ 608

Kontrolowanie dostępu bezprzewodowego przy użyciu zasad grupy 609

Uwierzytelnianie użytkowników... 610

Szyfrowanie komunikacji bezprzewodowej... 612

Pytania................ 613

Podsumowanie lekcji... 614

Lekcja 3: Zapewnianie bezpiecznej administracji sieciowej.............. 614

Korzystanie z Pomocy zdalnej..... 615

Korzystanie z Pulpitu zdalnego... 619

Zadanie kontrolne: Konfigurowanie Pomocy zdalnej..... 621

Pytania................ 623

Podsumowanie lekcji... 624

Zadanie praktyczne 624

Rozwiązywanie problemów.............. 625

Podsumowanie rozdziału................ 626

Informacje dla zdających egzamin... 627

Najważniejsze fakty.... 627

Najważniejsze terminy 628

Pytania i odpowiedzi....... 628

Część 2........ Przygotowanie do egzaminu

         14. Planowanie oraz wdrażanie ról i zabezpieczeń serwerów (1.0). 635

Zadanie 1.1: Konfigurowanie zabezpieczeń serwerów mających
przypisane wybrane role.............. 638

Pytania do zadania 1.1 639

Odpowiedzi do zadania 1.1.......... 639

Zadanie 1.2: Planowanie bazowej instalacji zabezpieczeń............... 641

Pytania do zadania 1.2 642

Odpowiedzi do zadania 1.2.......... 643

Zadanie 1.3: Planowanie zabezpieczeń dla serwerów pełniących konkretne role            645

Pytania do zadania 1.3 646

Odpowiedzi do zadania 1.3.......... 648

Zadanie 1.4: Ocena i wybór systemu operacyjnego dla komputerów w przedsiębiorstwie           650

Pytania do zadania 1.4 651

Odpowiedzi do zadania 1.4.......... 652

         15. Planowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową (2.0) 653

Zadanie 2.1: Planowanie strategii infrastruktury sieciowej TCP/IP.... 658

Pytania do zadania 2.1 659

Odpowiedzi do zadania 2.1.......... 660

Zadanie 2.2: Planowanie i modyfikowanie topologii sieci. 662

Pytania do zadania 2.2 664

Odpowiedzi do zadania 2.2.......... 665

Zadanie 2.3: Planowanie strategii dostępu do Internetu.... 666

Pytania do zadania 2.3 668

Odpowiedzi do zadania 2.3.......... 669

Zadanie 2.4: Planowanie monitorowania ruchu sieciowego............... 671

Pytania do zadania 2.4 672

Odpowiedzi do zadania 2.4.......... 673

Zadanie 2.5: Rozwiązywanie problemów dotyczących łączności internetowej    675

Pytania do zadania 2.5 676

Odpowiedzi do zadania 2.5.......... 677

Zadanie 2.6: Rozwiązywanie problemów z adresowaniem TCP/IP.... 679

Pytania do zadania 2.6 680

Odpowiedzi do zadania 2.6.......... 681

Zadanie 2.7: Planowanie strategii rozwiązywania nazw hostów........ 683

Pytania do zadania 2.7 684

Odpowiedzi do zadania 2.7.......... 685

Zadanie 2.8: Planowanie strategii rozwiązywania nazw NetBIOS..... 687

Pytania do zadania 2.8 688

Odpowiedzi do zadania 2.8.......... 690

Zadanie 2.9: Problemy dotyczące rozwiązywania nazw hostów........ 691

Pytania do zadania 2.9 692

Odpowiedzi do zadania 2.9.......... 693

         16. Planowanie, implementacja i zarządzanie usługą
Routing and Remote Access (3.0) 695

Zadanie 3.1: Planowanie strategii routingu....... 698

Pytania do zadania 3.1 699

Odpowiedzi do zadania 3.1.......... 701

Zadanie 3.2: Planowanie zabezpieczeń dostępu zdalnego............... 702

Pytania do zadania 3.2 705

Odpowiedzi do zadania 3.2.......... 706

Zadanie 3.3: Implementacja bezpiecznego połączenia pomiędzy
sieciami prywatnymi.... 708

Pytania do zadania 3.3 709

Odpowiedzi do zadania 3.3.......... 710

Zadanie 3.4: Rozwiązywanie problemów dotyczących routingu TCP/IP 712

Pytania do zadania 3.4 713

Odpowiedzi do zadania 3.4.......... 715

         17. Planowanie, implementacja i zarządzanie dostępnością
serwerów (4.0)...... 717

Zadanie 4.1: Planowanie wysokiej dostępności usług..... 721

Pytania do zadania 4.1 722

Odpowiedzi do zadania 4.1.......... 723

Zadanie 4.2: Identyfikowanie wąskich gardeł... 724

Pytania do zadania 4.2 725

Odpowiedzi do zadania 4.2.......... 726

Zadanie 4.3: Implementacja klastrów serwerów................ 728

Pytania do zadania 4.3 730

Odpowiedzi do zadania 4.3.......... 733

Zadanie 4.4: Zarządzanie równoważeniem obciążenia sieciowego.. 736

Pytania do zadania 4.4 737

Odpowiedzi do zadania 4.4.......... 737

Zadanie 4.5: Planowanie strategii tworzenia kopii zapasowych i przywracania   738

Pytania do zadania 4.5 740

Odpowiedzi do zadania 4.5.......... 741

         18. Planowanie i zarządzanie zabezpieczeniami sieci (5.0).............. 743

Zadanie 5.1: Konfigurowanie bezpiecznych protokołów sieciowych. 747

Pytania do zadania 5.1 748

Odpowiedzi do zadania 5.1.......... 750

Zadanie 5.2: Konfigurowanie zabezpieczeń przesyłania danych..... 752

Pytania do zadania 5.2 753

Odpowiedzi do zadania 5.2.......... 754

Zadanie 5.3: Planowanie zabezpieczeń protokołów sieciowych....... 756

Pytania do zadania 5.3 757

Odpowiedzi do zadania 5.3.......... 759

Zadanie 5.4: Planowanie metod bezpiecznej administracji sieciowej 760

Pytania do zadania 5.4 762

Odpowiedzi do zadania 5.4.......... 763

Zadanie 5.5: Planowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych...... 765

Pytania do zadania 5.5 767

Odpowiedzi do zadania 5.5.......... 768

Zadanie 5.6: Planowanie zabezpieczeń przesyłania danych............ 770

Pytania do zadania 5.6 770

Odpowiedzi do zadania 5.6.......... 772

Zadanie 5.7: Rozwiązywanie problemów dotyczących zabezpieczeń przesyłania danych         773

Pytania do zadania 5.7 774

Odpowiedzi do zadania 5.7.......... 775

         19. Planowanie, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą
zabezpieczeń (6.0)........ 777

Zadanie 6.1: Konfigurowanie publikowania certyfikatów w usłudze katalogowej Active Directory           780

Pytania do zadania 6.1 780

Odpowiedzi do zadania 6.1.......... 782

Zadanie 6.2: Planowanie infrastruktury kluczy publicznych (PKI)...... 784

Pytania do zadania 6.2 785

Odpowiedzi do zadania 6.2.......... 787

Zadanie 6.3: Tworzenie ramowego planu wdrażania zabezpieczeń.. 789

Pytania do zadania 6.3 790

Odpowiedzi do zadania 6.3.......... 791

Zadanie 6.4: Planowanie infrastruktury aktualizacji zabezpieczeń... 793

Pytania do zadania 6.4 794

Odpowiedzi do zadania 6.4.......... 795

            Słownik................ 797

Indeks. 845

powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
MCSA 70-741 Cert Guide: Networking with Windows Server 2016
Więcej produktów