Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Kolory

Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy Język: 1

83-246-0745-5

Cena Brutto: 19.90

Cena netto: 18.95

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Bartosz Gajda
Liczba_stron 240
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-02-05
Poziom All Levels

Podręczne źródło informacji dla użytkowników Excela

 • Zestawienie wszystkich funkcji
 • Opis argumentów
 • Zastosowania funkcji

Arkusz kalkulacyjny Excel to jeden z programów najczęściej wykorzystywanych w firmach i organizacjach. Jego możliwości -- od prostych obliczeń i zestawień, poprzez analizy statystyczne, aż do tworzenia rozbudowanych arkuszy korzystających z pozostałych składników pakietu Office -- czynią z niego niezwykle użyteczne i uniwersalne narzędzie nie tylko dla księgowych i finansistów, ale dla wszystkich, którzy w pracy czy szkole przeprowadzają jakiekolwiek obliczenia. Potęga Excela tkwi przede wszystkim w jego funkcjach -- gotowych algorytmach obliczeniowych, których wykorzystanie wymaga jedynie odpowiedniego wskazania argumentów.

Jeśli w swojej pracy korzystasz z Excela, książka "Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy" szybko stanie się Twoją podstawową lekturą. Znajdziesz w niej przegląd wszystkich funkcji, jakie oferuje użytkownikowi ten arkusz kalkulacyjny, podzielonych według tych samych kategorii, które zobaczysz w oknach dialogowych Excela. Omówienie każdej funkcji zawiera jej opis, specyfikację składni i argumentów oraz przykładowe zastosowania.

 • Funkcje finansowe
 • Funkcje daty i czasu
 • Funkcje matematyczne
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje wyszukiwania i adresu
 • Funkcje bazy danych
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje logiczne
 • Funkcje informacyjne

Przyspiesz i usprawnij swoją pracę z arkuszem Excel 2003 PL.

Excel 2003 PL. Funkcje. Leksykon kieszonkowy -- spis treści

Wstęp (13)

1. Funkcje finansowe (15)

 • DB - amortyzacja środka trwałego (15)
 • DDB - amortyzacja środka trwałego (16)
 • FV - przyszła wartość inwestycji (17)
 • IPMT - wartość odsetek (18)
 • IRR - wewnętrzna stopa zwrotu (19)
 • ISPMT - wartość odsetek (20)
 • MIRR - wewnętrzna stopa zwrotu (20)
 • NPER - liczba okresów dla lokaty (21)
 • NPV - wartość netto inwestycji (22)
 • PMT - rata spłaty pożyczki (23)
 • PPMT - wartość spłaty (24)
 • PV - wartość bieżąca inwestycji (25)
 • RATE - stopa procentowa (26)
 • SLN - amortyzacja środka trwałego (27)
 • SYD - amortyzacja środka trwałego (28)
 • VDB - amortyzacja środka trwałego (28)

2. Funkcje daty i czasu (30)

 • CZAS - konwersja czasu na liczbę (30)
 • CZAS.WARTOŚĆ - konwersja czasu na liczbę (31)
 • DATA - konwersja daty na liczbę (32)
 • DATA.WARTOŚĆ - konwersja daty na liczbę (33)
 • DNI.360 - różnica w dniach pomiędzy dwoma datami (34)
 • DZIEŃ - określanie dnia miesiąca z daty (35)
 • DZIEŃ.TYG - określanie dnia tygodnia z daty (36)
 • DZIŚ - aktualna data (37)
 • GODZINA - określanie pełnej godziny z czasu (38)
 • MIESIĄC - określanie miesiąca z daty (39)
 • MINUTA - określanie pełnych minut z czasu (39)
 • ROK - określanie roku z daty (40)
 • SEKUNDA - określanie pełnych sekund z czasu (41)
 • TERAZ - aktualna data i godzina (42)

3. Funkcje matematyczne (43)

 • ACOS - arcus cosinus (43)
 • ACOSH - area cosinus hiperboliczny (44)
 • ASIN - arcus sinus (44)
 • ASINH - area sinus hiperboliczny (45)
 • ATAN - arcus tangens (46)
 • ATAN2 - arcus tangens (druga wersja) (47)
 • ATANH - area tangens hiperboliczny (48)
 • COS - cosinus (48)
 • COSH - cosinus hiperboliczny (49)
 • EXP - eksponenta ex (50)
 • ILOCZYN (50)
 • KOMBINACJE - symbol Newtona (51)
 • LICZBA.CAŁK - część całkowita liczby (52)
 • LN - logarytm naturalny (53)
 • LOG - logarytm (53)
 • LOG10 - logarytm dziesiętny (54)
 • LOS - wartość losowa (55)
 • MACIERZ.ILOCZYN - iloczyn macierzy (56)
 • MACIERZ.ODW - macierz odwrotna (57)
 • MOD - dzielenie modulo (58)
 • MODUŁ.LICZBY - wartość bezwzględna (59)
 • PI (59)
 • PIERWIASTEK - pierwiastek kwadratowy (60)
 • POTĘGA (60)
 • RADIANY - konwersja stopni na radiany (61)
 • RZYMSKIE - konwersja liczb arabskich na rzymskie (62)
 • SILNIA (63)
 • SIN - sinus (64)
 • SINH - sinus hiperboliczny (65)
 • STOPNIE - konwersja radianów na stopnie (65)
 • SUMA (66)
 • SUMA.ILOCZYNÓW (67)
 • SUMA.JEŻELI - suma warunkowa (68)
 • SUMA.KWADRATÓW (69)
 • SUMA.X2.M.Y2 (69)
 • SUMA.X2.P.Y2 (70)
 • SUMA.XMY.2 (71)
 • SUMY.POŚREDNIE (72)
 • TAN - tangens (74)
 • TANH - tangens hiperboliczny (75)
 • WYZNACZNIK.MACIERZY (75)
 • ZAOKR - zaokrąglanie (76)
 • ZAOKR.DO.CAŁK - zaokrąglanie do liczby całkowitej (77)
 • ZAOKR.DO.NPARZ - zaokrąglanie do liczby nieparzystej (77)
 • ZAOKR.DO.PARZ - zaokrąglanie do liczby parzystej (78)
 • ZAOKR.DÓŁ - zaokrąglanie w dół (79)
 • ZAOKR.GÓRA - zaokrąglanie w górę (80)
 • ZAOKR.W.DÓŁ - zaokrąglanie w dół (81)
 • ZAOKRE.W.GÓRĘ - zaokrąglanie w górę (82)
 • ZNAK.LICZBY - określanie znaku liczby (83)

4. Funkcje statystyczne (84)

 • CZĘSTOŚĆ (84)
 • ILE.LICZB - zliczanie liczb (85)
 • ILE.NIEPUSTYCH - zliczanie pustych nie komórek (85)
 • KOWARIANCJA (86)
 • KURTOZA (87)
 • KWARTYL (87)
 • LICZ.JEŻELI - zliczanie warunkowe (88)
 • LICZ.PUSTE - zliczanie pustych komórek (89)
 • MAX - wartość największa (90)
 • MAX.A - wartość największa (91)
 • MAX.K - wartość największa (91)
 • MEDIANA (92)
 • MIN - wartość najmniejsza (93)
 • MIN.A - wartość najmniejsza bez pomijania wartości logicznych i tekstów (94)
 • MIN.K - k-ta wartość najmniejsza (94)
 • NACHYLENIE - nachylenie linii regresji (95)
 • NORMALIZUJ - normalizacja rozkładu (96)
 • ODCH.KWADRATOWE - odchylenie kwadratowe (97)
 • ODCH.STANDARD.POPUL - odchylenie standardowe populacji (98)
 • ODCH.STANDARD.POPUL.A - odchylenie standardowe populacji (98)
 • ODCH.STANDARDOWE - odchylenie standardowe próbki (99)
 • ODCH.STANDARDOWE.A - odchylenie standardowe próbki (100)
 • ODCH.ŚREDNIE - odchylenie średnie (101)
 • ODCIĘTA (101)
 • PEARSON - współczynnik korelacji Pearsona (102)
 • PERCENTYL (103)
 • PERMUTACJE (104)
 • POZYCJA - pozycja na liście (104)
 • PRAWDPD (105)
 • PROCENT.POZYCJA (106)
 • PRÓG.ROZKŁAD.DWUM - próg rozkładu dwumianowego (107)
 • R.KWADRAT - kwadrat współczynnika korelacji (108)
 • REGBŁSTD (109)
 • REGEXPP (109)
 • REGEXPW (111)
 • REGLINP (112)
 • REGLINW (114)
 • REGLINX (115)
 • ROZKŁAD.BETA - rozkład beta (116)
 • ROZKŁAD.BETA.ODW - odwrotność rozkładu beta (117)
 • ROZKŁAD.CHI - rozkład chi-kwadrat (118)
 • ROZKŁAD.CHI.ODW - odwrotność rozkładu chi-kwadrat (118)
 • ROZKŁAD.DWUM - rozkład dwumianowy (119)
 • ROZKŁAD.DWUM.PRZEC - ujemny rozkład dwumianowy (120)
 • ROZKŁAD.EXP - rozkład wykładniczy (120)
 • ROZKŁAD.F - rozkład F-Snedecora (121)
 • ROZKŁAD.F.ODW - odwrotność rozkładu F-Snedecora (122)
 • ROZKŁAD.FISHER - rozkład Fishera (123)
 • ROZKŁAD.FISHER.ODW - odwrotność rozkładu Fishera (123)
 • ROZKŁAD.GAMMA - rozkład gamma (124)
 • ROZKŁAD.GAMMA.ODW - odwrotność rozkładu gamma (125)
 • ROZKŁAD.HIPERGEOM - rozkład hipergeometryczny (125)
 • ROZKŁAD.LIN.GAMMA - logarytm naturalny funkcji gamma (126)
 • ROZKŁAD.LOG - rozkład logarytmiczny (127)
 • ROZKŁAD.LOG.ODW - odwrotność rozkładu logarytmicznego (127)
 • ROZKŁAD.NORMALNY - rozkład normalny (128)
 • ROZKŁAD.NORMALNY.ODW - odwrotność rozkładu normalnego (129)
 • ROZKŁAD.NORMALNY.S - standardowy rozkład normalny (130)
 • ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW - odwrotność standardowego rozkładu normalnego (130)
 • ROZKŁAD.POISSON - rozkład Poissona (131)
 • ROZKŁAD.T - rozkład t-Studenta (132)
 • ROZKŁAD.T.ODW - odwrotność rozkładu t-Studenta (133)
 • ROZKŁAD.WEIBULL - rozkład Weibulla (133)
 • SKOŚNOŚĆ (134)
 • ŚREDNIA - średnia arytmetyczna (135)
 • ŚREDNIA.A - średnia arytmetyczna (136)
 • ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA - średnia geometryczna (137)
 • ŚREDNIA.HARMONICZNA - średnia harmoniczna (137)
 • ŚREDNIA.WEWN - średnia wewnętrzna (138)
 • TEST.CHI - test niezależności (139)
 • TEST.F (140)
 • TEST.T (141)
 • TEST.Z (142)
 • UFNOŚĆ (142)
 • WARIANCJA - wariancja pojedynczej próby (143)
 • WARIANCJA.A - wariancja pojedynczej próby (144)
 • WARIANCJA.POPUL - wariancja populacji (144)
 • WARIANCJA.POPUL.A - wariancja populacji (145)
 • WSP.KORELACJI - współczynnik korelacji liniowej (146)
 • WYST.NAJCZĘŚCIEJ - dominanta (147)

5. Funkcje wyszukiwania i adresu (148)

 • ADR.POŚR (148)
 • ADRES (149)
 • HIPERŁĄCZE (150)
 • ILE.WIERSZY (151)
 • INDEKS (152)
 • LICZBA.KOLUMN (154)
 • NR.KOLUMNY (154)
 • OBSZARY (155)
 • PODAJ.POZYCJĘ (156)
 • PRZESUNIĘCIE (157)
 • RTD (159)
 • TRANSPONUJ (160)
 • WEŹDANETABELI (161)
 • WIERSZ (162)
 • WYBIERZ (162)
 • WYSZUKAJ (163)
 • WYSZUKAJ.PIONOWO (164)
 • WYSZUKAJ.POZIOMO (166)

6. Funkcje bazy danych (168)

 • BD.ILE.REKORDÓW (168)
 • BD.ILE.REKORDÓW.A (169)
 • BD.ILOCZYN (171)
 • BD.MAX (172)
 • BD.MIN (174)
 • BD.ODCH.STANDARD (175)
 • BD.ODCH.STANDARD.POPUL (177)
 • BD.POLE (179)
 • BD.SUMA (181)
 • BD.ŚREDNIA (182)
 • BD.WARIANCJA (184)
 • BD.WARIANCJA.POPUL (185)

7. Funkcje tekstowe (188)

 • BAHTTEXT - konwersja liczby na tekst (188)
 • DŁ - długość tekstu (188)
 • FRAGMENT.TEKSTU (189)
 • KOD - kod liczbowy znaku (190)
 • KWOTA - konwersja liczby (kwoty) na tekst (191)
 • LEWY - fragment tekstu z lewej strony (192)
 • LITERY.MAŁE - konwersja na małe litery (193)
 • LITERY.WIELKIE - konwersja na wielkie litery (193)
 • OCZYŚĆ - usuwanie znaków niedrukowalnych (194)
 • PODSTAW - zamiana ciągów znakowych (195)
 • PORÓWNAJ - porównywanie ciągów znakowych (196)
 • POWT - powtarzanie ciągu tekstowego (197)
 • PRAWY - fragment tekstu z prawej strony (198)
 • SZUKAJ.TEKST - wyszukiwanie w ciągu tekstowym (199)
 • T - sprawdzanie, czy wartość jest tekstem (200)
 • TEKST - konwersja liczby na tekst (200)
 • USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY - usuwanie zbędnych spacji (201)
 • WARTOŚĆ - konwersja tekstu na liczbę (202)
 • Z.WIELKIEJ.LITERY - konwersja liter rozpoczynających wyrazy na wielkie litery (202)
 • ZAOKR.DO.TEKST - zaokrąglanie liczby i konwersja na tekst (203)
 • ZASTĄP - zastępowanie znaków w tekście innymi znakami (204)
 • ZŁĄCZ.TEKSTY - łączenie ciągów tekstowych (205)
 • ZNAJDŹ - znajdowanie ciągu tekstowego w innym tekście (206)
 • ZNAK - zwracanie znaku odpowiadającego kodowi znaku (207)

8. Funkcje logiczne (208)

 • FAŁSZ (208)
 • JEŻELI - test logiczny (208)
 • LUB - suma logiczna, alternatywa (210)
 • NIE - zaprzeczenie (211)
 • ORAZ - iloczyn logiczny, koniunkcja (211)
 • PRAWDA (212)

9. Funkcje informacyjne (214)

 • BRAK (214)
 • CZY.ADR - czy odwołanie (215)
 • CZY.BŁ - czy błąd (215)
 • CZY.BŁĄD - czy błąd (216)
 • CZY.BRAK - czy błąd braku wartości (217)
 • CZY.LICZBA - czy liczba (218)
 • CZY.LOGICZNA - czy wartość logiczna (218)
 • CZY.NIE.TEKST - czy wartość niebędąca tekstem (219)
 • CZY.PUSTA - czy pusta komórka (220)
 • CZY.TEKST - czy tekst (220)
 • INFO - informacja o środowisku pracy (221)
 • KOMÓRKA - informacja o komórce (223)
 • L - konwersja na liczbę (226)
 • NR.BŁĘDU (227)
 • TYP - określanie typu wartości (228)

Skorowidz (231)

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Office for iPad Step by Step
ABC Word 2013 PL
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL
Tablice informatyczne. VBA dla Excela
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Working with Microsoft Office 365: Running Your Small Business in the Cloud
Elektronika z Excelem
Więcej produktów