Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ IIS

Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit PL Język: 1

9788375410341

Cena Brutto: 92.40

Cena netto: 88.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Volodarsky, Londer, Hill, et al. with the Microsoft IIS Team
Liczba_stron 824
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2009-03-01
Poziom Dla średniozaawansowanych

Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit

PL

________________________________________________________________________________________________________

Książka z serii:

Resource Kit

 

 Książka z grupy:

Internet Information Services podręcznik 

Książka ta dotyczy IIS w wersji 7.0.

Jak każda książka z serii Resource Kit jest najlepszym, a zarazem najpełniejszym merytorycznie podręcznikiem na ten temat.

Wszystko co dotyczy całego procesu - począwszy od planowania wdrożenia, przez samo wdrożenie a na codziennej eksploatacji i zarzadzaniu kończąc - znajdziecie Państwo w tej książce.

Renoma i doświadczenie autorów tej książki i ich najwyższy poziom wśród specjalistów z całego świata jest gwarancją merytorycznej zawartości tego podręcznika.

Autorzy prowadza nas przez kolejne etapy związane z procesem instalacji IIS.

 

             Wiele w tej książce bardzo praktycznych rad i wskazówek na każdym etapie wdrażania i zarzadzania IIS. Dotyczy to również optymalizacji prac. Służą do tego między innymi narzędzia diagnostyczne, których dokładne i wyczerpujące omówienie i zakres stosowania znajdziemy w tym podręczniku.

Oczywiście, książka ta nie była by pełna gdyby nie zawierała informacji na temat zabezpieczeń. Znajdziemy w niej dużo praktycznych wskazówek na ten temat do bieżącego wykorzystywania.

         Codzienne działania dotyczące tworzenia i zarzadzania witrynami, katalogami wirtualnymi i aplikacjami znajdują w tej książce swoje odzwierciedlenie. Autorzy bardzo wnikliwie omawiają korzystanie z konsoli IIS Menager - co obok wiersza poleceń jest bardzo przydatne w zarządzaniu IIS.

 

        Do książki dołączony jest krążek CD, na którym znajdziemy dużo pomocniczej wiedzy wraz z przykładami gotowych skryptów PowerShell i wskazówek gdzie w internecie szukać dodatkowych narzędzi, pomocy i źródeł.

 

            Pragniemy Państwa zapewnić, iż dokładamy wszelkich możliwych starań, by opisy książek i podręczników, zawarte na naszych stronach internetowych, zawierały bieżące i wiarygodne materiały. Może jednak, mimo naszych wysiłków, w opisy książek wkraść się przekłamanie z naszej strony niezamierzone. Nie może to stanowić powodu do roszczeń. O ile macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości - prosimy o kontakt z działem handlowym. Tam nasi specjaliści postarają się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania zanim podejmiecie Państwo decyzje o złożeniu zamówienia. 

 

/z

Spis treści
Podziękowania
.............. xv
Wstęp
............................. xvii
Co nowego w IIS 7.0?
. xvii
Przegląd książki
......... xviii
Konwencje używane w książce
........ xix
Pomoc dla Czytelnika
.................. xix
Uwagi
......................... xix
Przykłady wiersza polecenia
....... xx
Płyta CD
.......................... xx
Dodatkowa treść online
...................... xx
Zasady wsparcia Resource Kit
.. xxi

Część I. Podstawy

           1. Wprowadzenie do IIS 7.0............. 3

Przegląd IIS 7.0............... 4

Nowości w IIS 7.0............ 5

Rdzeń serwera sieci Web................ 6

Konfiguracja.............. 8

Narzędzia administracyjne.......... 10

Diagnostyka.............. 13

Windows Process Activation Service........... 14

Kompatybilność aplikacji............ 14

Podstawowe zadania administracyjne.............. 15

Tworzenie witryny sieci Web...... 15

Tworzenie aplikacji 17

Tworzenie katalogu wirtualnego.................. 18

Tworzenie puli aplikacji............... 20

Przypisywanie aplikacji do puli aplikacji... 21

Właściwości IIS 7.0 w Windows Server 2008 i Windows Vista................................... 22

Podsumowanie............... 25

Dodatkowe zasoby........ 26

           2. Architektura IIS 7.0..................... 27

Przegląd architektury IIS 7.0........... 28

Rdzenne komponenty IIS 7.0............ 31

HTTP.sys................... 31

World Wide Web Publishing Service........... 33

Windows Process Activation Service........... 34

Magazyn konfiguracji.................. 35

Proces roboczy......... 37

Przetwarzanie żądań w puli aplikacji............... 39

Tryb klasyczny........ 40

Tryb zintegrowany z .NET.......... 43

Zakres modułu......... 47

Określanie kolejności modułu..... 48

Przetwarzanie żądań innych niż HTTP............ 49

Podsumowanie............... 51

Dodatkowe zasoby........ 52

           3. Podstawy struktury modularnej............... 53

Koncepcje....................... 53

Idee.............................. 54

Typy modułów......... 54

Moduły i konfiguracja.................. 55

Główne zalety................ 57

Bezpieczeństwo........ 57

Wydajność................. 59

Rozszerzalność......... 59

Wbudowane moduły.... 60

Podsumowanie............... 61

Dodatkowe zasoby........ 61

           4. System konfiguracyjny............... 63

Przegląd systemu konfiguracyjnego................. 64

Hierarchia plików konfiguracyjnych.......... 65

Składnia pliku konfiguracyjnego.................. 70

System konfiguracyjny IIS 7.0 a metabaza IIS 6.0................ 77

Systemy konfiguracyjne IIS 7.0 i .NET....... 79

Edycja konfiguracji..... 81

Wybór miejsca na konfigurację. 82

Określanie konfiguracji............... 83

Błędy konfiguracyjne.................... 86

Zarządzanie konfiguracją................ 90

Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji.... 90

Korzystanie z historii konfiguracji.............. 91

Eksport i import konfiguracji..... 92

Delegowanie konfiguracji............ 93

Udostępnianie konfiguracji pomiędzy serwerami..... 103

Podsumowanie............ 109

Dodatkowe zasoby...... 110

Część II Uruchomienie

           5. Instalowanie IIS 7.0.................... 113

Planowanie instalacji 113

Scenariusze instalacyjne dla IIS 7.0........... 115

Sposoby instalacji IIS 7.0........... 127

Korzystanie z Server Manager 127

Korzystanie z Package Manager................ 129

Korzystanie z ServerManagerCMD.......... 129

Pliki instalacji nienadzorowanej................. 132

System instalacji Sysprep/New. 134

Instalacje automatyczne............. 135

Instalacja Windows Server 2008 dla funkcji opcjonalnych................................. 135

Po instalacji................. 136

Foldery i zawartość..................... 136

Rejestr...................... 137

Usługi....................... 138

Sprawdzanie........... 138

Rozwiązywanie problemów z instalacją......... 139

Dzienniki zdarzeń. 139

Dziennik IIS 7.0..... 139

Inne związane opcje rejestrowania............. 140

Usuwanie IIS 7.0......... 141

Interfejs użytkownika w Windows Server 2008 i Windows Vista....................... 141

Metoda wiersza polecenia.......... 143

Podsumowanie............ 144

Dodatkowe zasoby...... 144

Część III....... Administracja

           6. Korzystanie z konsoli IIS Manager...... 147

Przegląd funkcji programu IIS Manager...... 148

Uruchamianie programu IIS Manager.......... 150

Interfejs użytkownika programu IIS Manager .............. 151

Pasek narzędzi nawigacji........... 153

Okienko Połączenia..................... 153

Obszar roboczy..... 156

Okienko Akcje........ 169

Działanie funkcji ....... 170

Funkcja mapowania modułu..... 170

Gdzie konfiguracja zostaje zapisana......... 173

Zakres funkcji........ 176

Dostosowywanie i możliwości rozszerzania funkcji programu IIS 7.0 Manager 177

Administracja zdalna 180

Podsumowanie............ 181

Dodatkowe zasoby ..... 182

           7. Korzystanie z narzędzi wiersza polecenia...................... 183

Korzystanie z narzędzi zarządzających w wierszu polecenia.................. 183

Appcmd.exe.................. 185

Początek pracy z Appcmd............... 186

Składnia Appcmd.. 187

Obsługiwane obiekty................... 189

Uzyskiwanie pomocy................... 190

Zrozumienie danych wyjściowych Appcmd................ 194

Parametry ogólne. 196

Korzystanie z operatorów zakresu............. 197

Unikanie typowych pułapek Appcmd......... 198

Korzystanie z podstawowych czynności: List, Add, Set, Delete................................ 199

Korzystanie z polecenia List do wypisywania i wyszukiwania obiektów......... 199

Korzystanie z czynności Add do tworzenia obiektów............................................ 200

Korzystanie z czynności Set do zmiany istniejących obiektów........................... 201

Korzystanie z czynności Delete do usuwania obiektów......................................... 202

Praca z konfiguracją. 203

Przeglądanie konfiguracji przy pomocy polecenia List Config......................... 204

Ustawianie konfiguracji przy pomocy polecenia Set Config............................... 205

Zarządzanie delegowaniem konfiguracji. 209

Zarządzanie kopiami zapasowymi konfiguracji....... 209

Praca z aplikacjami, katalogami wirtualnymi i pulami aplikacji.......................... 210

Praca z modułami serwera Web... 211

Badanie działających procesów roboczych i żądań....... 211

Wypisywanie listy działających procesów roboczych IIS.................................... 212

Wypisywanie listy aktualnie wykonywanych żądań. 212

Praca ze śledzeniem niepomyślnych żądań... 214

Włączanie śledzenia niepomyślnych żądań................ 214

Tworzenie reguł śledzenia niepomyślnych żądań..... 214

Przeszukiwanie dzienników śledzenia niepomyślnych żądań.............................. 216

Microsoft.Web.Administration...... 219

Tworzenie witryn przy pomocy MWA...... 219

Tworzenie pul aplikacji przy pomocy MWA.............. 220

Ustawianie konfiguracji............. 221

Windows PowerShell, a usługi IIS 7.0............. 222

Dostawca WMI............ 223

Obiekty COM IIS 7.0 Configuration............... 224

Podsumowanie............ 224

Dodatkowe zasoby...... 225

           8. Administracja zdalna................. 227

IIS Manager................. 228

Web Management Service.............. 228

Instalacja................. 229

Konfiguracja usług WMS ......... 230

Zarządzanie administracją zdalną............ 238

Używanie administracji zdalnej ................. 248

Rozwiązywanie problemów....... 251

Rejestrowanie......... 254

Podsumowanie............ 256

Dodatkowe zasoby...... 256

           9. Zarządzanie witrynami sieci Web......... 257

Witryny, aplikacje, katalogi wirtualne i pule aplikacji sieci Web........................... 257

Witryny sieci Web ...................... 258

Aplikacje................. 261

Katalogi wirtualne 262

Pule aplikacji......... 263

Zadania administracyjne................ 264

Dodawanie nowej witryny sieci Web.......... 264

Konfigurowanie powiązań witryny sieci Web............ 268

Ograniczanie wykorzystania witryny sieci Web ...... 271

Konfigurowanie rejestrowania i śledzenia niepomyślnych żądań
witryny sieci Web
.................... 273

Uruchamianie i zatrzymywanie witryn sieci Web .... 274

Zarządzanie katalogami wirtualnymi............ 275

Dodawanie nowego katalogu wirtualnego 275

Konfigurowanie katalogów wirtualnych.. 277

Wyszukiwanie katalogów wirtualnych...... 280

Zarządzanie zwartością zdalną..... 282

Konfigurowanie aplikacji tak, by korzystała z zawartości zdalnej................... 283

Wybór modelu zabezpieczeń do uzyskiwania dostępu do zawartości zdalnej 283

Konfigurowanie poświadczeń ustalonych dla uzyskania dostępu
do zawartości zdalnej
............. 285

Przydzielanie dostępu do zawartości zdalnej............. 286

Podsumowanie............ 287

Dodatkowe zasoby...... 288

         10. Zarządzanie aplikacjami i pulami aplikacji........ 289

Zarządzanie aplikacjami sieci Web................ 289

Tworzenie aplikacji sieci Web.. 290

Tworzenie listy aplikacji sieci Web............ 295

Zarządzanie pulami aplikacji........ 297

Wskazówki dotyczące puli aplikacji.......... 298

Dodawanie nowej puli aplikacji.................. 300

Zarządzanie tożsamościami puli aplikacji................. 303

Zaawansowana konfiguracja puli aplikacji............... 308

Zarządzanie procesami roboczymi i żądaniami............ 314

Monitorowanie procesów roboczych i żądań............. 314

Podsumowanie............ 318

Dodatkowe zasoby...... 319

         11. Utrzymywanie środowisk rozwijania aplikacji. 321

IIS jako platforma rozwijania aplikacji........ 321

Dodawanie wsparcia dla platform aplikacyjnych..... 323

Obsługiwane platformy aplikacyjne.......... 324

Utrzymywanie aplikacji ASP.NET.................. 325

Zrozumienie zintegrowanego i klasycznego trybu ASP.NET............................. 326

Uruchamianie wielu wersji ASP.NET obok siebie..... 328

Instalowanie ASP.NET............... 330

Wdrażanie aplikacji ASP.NET. 332

Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdrażania... 338

Utrzymywanie aplikacji ASP......... 340

Instalowanie ASP.. 340

Wdrażanie aplikacji ASP........... 341

Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdrażania... 342

Utrzymywanie aplikacji PHP......... 343

Wdrażanie aplikacji PHP.......... 344

Dodatkowe uwarunkowania dotyczące wdrażania... 348

Techniki dołączania platform aplikacyjnych.................. 351

Włączanie obsługi nowych rozszerzeń plików statycznych................................. 352

Wdrażanie platform opartych na modułach macierzystych IIS 7.0................. 354

Wdrażanie platform w oparciu o programy obsługi ASP.NET......................... 354

Wdrażanie platform w oparciu o rozszerzenia ISAPI.......................................... 355

Wdrażanie platform wykorzystujących FastCGI..... 356

Wdrażanie platform wykorzystujących CGI............. 360

Podsumowanie............ 362

Dodatkowe zasoby...... 363

         12. Zarządzanie modułami serwera Web.. 365

Rozszerzenia w IIS 7.0..................... 365

Rzut oka na architekturę rozszerzeń IIS 7.0............... 366

Zarządzanie rozszerzeniami.... 368

Rozszerzenia środowiska uruchomieniowego serwera Web..................................... 370

Czym jest moduł?.. 370

Instalowanie modułów................ 375

Typowe zadania zarządzania modułami.. 387

Korzystanie z konsoli IIS Manager do instalowania
i zarządzania modułami
....... 395

Korzystanie z konsoli IIS Manager do tworzenia i zarządzania
mapowaniami obsługi
............ 398

Korzystanie z Appcmd do instalowania i zarządzania modułami..................... 402

Tworzenie i zarządzanie mapowaniami obsługi....... 407

Zabezpieczanie modułów serwera Web.... 409

Podsumowanie............ 421

Dodatkowe zasoby...... 421

         13. Zarządzanie rozszerzeniami konfiguracji i interfejsu użytkownika.. 423

Przegląd stosu administracyjnego 423

Zarządzanie rozszerzeniami konfiguracji.... 425

Schemat sekcji konfiguracyjnych............... 427

Deklarowanie sekcji konfiguracyjnych..... 429

Instalowanie nowych sekcji konfiguracyjnych........... 432

Zarządzanie rozszerzeniami administracyjnymi........... 438

Jak działają rozszerzenia administracyjne................ 440

Instalowanie rozszerzeń administracyjnych............... 441

Zabezpieczanie rozszerzeń administracyjnych......... 441

Zarządzanie rozszerzeniami konsoli IIS Manager........ 442

Jak działają rozszerzenia konsoli IIS Manager........ 443

Instalowanie rozszerzeń konsoli IIS Manager........... 445

Zabezpieczanie rozszerzeń konsoli IIS Manager...... 445

Podsumowanie............ 448

Dodatkowe zasoby...... 448

         14. Implementowanie strategii zabezpieczeń.............. 449

Zmiany funkcji zabezpieczeń wprowadzone w usługach IIS 7.0.............................. 450

Zmniejszenie możliwych obszarów ataków................ 452

Zmniejszanie obszarów zagrożeń aplikacji................ 462

Konfigurowanie aplikacji zgodnie z zasadą minimalnych uprawnień.................. 468

Używanie tożsamości puli aplikacji o niskich uprawnieniach............................. 468

Konfigurowanie uprawnień systemu plików NTFS, by przydzielany
był minimalny dostęp
............ 471

Zmniejszenie zaufania aplikacji ASP.NET................. 473

Izolowanie aplikacji.................... 475

Implementowanie kontroli dostępu................. 477

Ograniczenia adresów IP i domen.............. 478

Filtrowanie żądań. 480

Autoryzacja............ 486

Autoryzacja bazująca na liście ACL systemu NTFS  487

Autoryzacja URL . 488

Uwierzytelnienie.... 493

Uwierzytelnienie anonimowe.... 495

Uwierzytelnienie podstawowe... 497

Uwierzytelnienie szyfrowane.... 499

Uwierzytelnienie systemu Windows .......... 501

Uwierzytelnienie certyfikatu klienta ......... 505

Uwierzytelnienie certyfikatu klienta w usługach IIS ............................................ 507

Uwierzytelnienie UNC ................ 513

Działanie delegowania uwierzytelnienia.. 514

Zabezpieczanie komunikacji za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer). 516

Konfigurowanie protokołu SSL.................. 516

Wymaganie używania protokołu SSL....... 518

Certyfikaty klienckie.................. 519

Zabezpieczanie konfiguracji.......... 520

Ograniczanie dostępu do konfiguracji...... 521

Zabezpieczanie ważnych konfiguracji...... 526

Kontrolowanie delegowania konfiguracji 531

Podsumowanie............ 536

Dodatkowe zasoby...... 537

Część IV. Rozwiązywanie problemów i wydajność

         15. Rejestrowanie......... 541

Co nowego?.................. 541

IIS Manager........... 542

Schemat rejestrowania bazujący na XML.................. 543

Scentralizowane opcje konfiguracji rejestrowania... 544

Opcje konfiguracji SiteDefaults ................. 544

Wyłączanie opcji konfiguracji rejestrowania HTTP ........................................... 545

Domyślna lokalizacja pliku dziennika...... 545

Domyślne kodowanie UTF-8 .... 546

Nowe kody stanu.... 546

Usługa zarządzania..................... 546

Formaty plików dzienników, które nie zostały zmienione......................................... 547

Scentralizowane rejestrowanie...... 547

Scentralizowany format rejestrowania W3C ............ 547

Scentralizowany binarny format rejestrowania........ 548

Rejestrowanie zdalne. 548

Konfigurowanie rejestrowania zdalnego przy użyciu programu
IIS Manager
...... 548

Konfigurowanie rejestrowania zdalnego przy użyciu polecenia Appcmd....... 551

Rejestrowanie zdalne przy użyciu usługi FTP 7.0 Publishing Service.............. 551

Rejestrowanie niestandardowe. 552

Konfigurowanie rejestrowania IIS ................. 554

IIS Manager........... 554

Appcmd.................... 557

Zaawansowane opcje narzędzia Appcmd  559

Rejestrowanie usługi HTTP.sys .... 563

Rejestrowanie aplikacji................... 564

Rejestrowanie odtwarzania procesu.......... 564

ASP........................... 565

ASP.NET................. 565

Zdarzenia IIS ........ 565

Opcje kompresji folderów............... 566

Analizy zarejestrowanych informacji przy użyciu narzędzia Log Parser........... 567

Podsumowanie............ 568

Dodatkowe zasoby...... 568

         16. Śledzenie i rozwiązywanie problemów 569

Śledzenie i diagnostyka problemów................ 570

Instalowanie modułu Failed Request Tracing ........... 570

Włączanie i konfigurowanie funkcji FRT 571

Odczytywanie dzienników funkcji FRT ... 578

Integracja funkcji śledzenia i platformy ASP.NET.. 582

Analiza dotycząca wydajności.. 583

Rozwiązywanie problemów............ 585

Stosowanie metodologii.............. 585

Korzystanie z narzędzi i programów narzędziowych........................................... 586

Rozwiązywanie problemów protokołu HTTP............ 600

Rozwiązywanie specyficznych kwestii ........... 608

Nie został zainstalowany zestaw IIS 6.0 Administration Tools .......................... 608

Nie zostały włączone dyrektywy SSl ......... 608

Nieoczekiwane odtwarzanie...... 608

Awarie...................... 608

Nie można połączyć się z witryną sieci Web............... 609

Błędy dotyczące uwierzytelniania.............. 609

Długi czas odpowiedzi lub zawieszenie serwera......... 609

Podsumowanie............ 609

Dodatkowe zasoby...... 610

         17. Dostrajanie wydajności............ 611

Zachowanie proporcji pomiędzy bezpieczeństwem a wydajnością......................... 612

W jaki sposób ocenić koszt?...... 612

Uwierzytelnienie.... 618

SSL............................ 618

Wpływ ograniczonych zasobów.... 619

Procesor........................ 620

Co powoduje obciążenie CPU?. 620

Tłumienie................ 620

Liczniki związane z monitorowaniem CPU................ 621

Wpływ ograniczeń 623

Środki zaradcze..... 623

Pamięć........................... 624

Co jest powodem zajmowania pamięci?... 625

Licznik związane z monitorowaniem pamięci........... 625

Wpływ ograniczeń 627

Środki zaradcze..... 628

Dyski twarde................ 628

Jakie są przyczyny przeciążeń dysków twardych?... 628

Liczniki związane z monitorowaniem dysku twardego........................................ 629

Wpływ ograniczeń 630

Środki zaradcze..... 630

Sieć................................. 631

Co powoduje przeciążenie sieci?................. 631

Liczniki związane z monitorowaniem sieci ................ 632

Wpływ ograniczeń 632

Środki zaradcze..... 633

Liczniki na poziomie aplikacji. 634

Porównanie trybu 64-bitowego z trybem 32-bitowym... 642

Dostrajanie wydajności.................... 643

Poziom serwera..... 644

IIS ........................... 644

Optymalizacja związana z typem obciążenia............. 644

Narzędzia po stronie serwera... 646

Aplikacja ................ 656

Monitorowanie wydajności............. 657

WCAT...................... 658

Reliability And Performance Monitor...... 658

FRT........................... 658

Event Viewer.......... 659

System Center Operations Manager 2007 659

Skalowalność............... 659

Projekt..................... 660

Zwiększanie czy zmniejszanie . 660

Podsumowanie............ 663

Dodatkowe zasoby...... 664

Część V Dodatki

          A. Kody stanu HTTP w usługach IIS 7.0  667

           B. Komunikaty o błędach w usługach IIS 7.0 ......... 675

Błędy HTTP w usługach IIS 7.0..... 676

Konfiguracja <httpErrors> ........... 677

Pomocnicze kody stanu.............. 678

Przykład kodu pomocniczego... 679

Błędy niestandardowe specyficzne dla języka................. 679

Opcje błędów niestandardowych... 680

Wykonanie adresu URL............. 680

Przekierowanie żądania............. 681

          C. Moduły usług IIS 7.0.................. 683

Moduły macierzyste . 683

Moduły zarządzane... 692

          D. Kolejność modułów..................... 697

           E. Ustawienia domyślne, progi i limity czasu w usługach IIS 7.0 .............. 701

ASP.NET....................... 701

IIS ................................. 709

Management (Zarządzanie)........... 731

Ustawienia domyślne pul aplikacji.................. 733

           F. Usługi IIS 7.0 a 64-bitowe wersje systemu Windows.................................. 737

Windows Server 2008 x64.............. 737

Konfigurowanie 32-bitowej aplikacji w 64-bitowym systemie
Microsoft Windows
................ 738

          G. Funkcje programu IIS Manager i odniesienia
do systemów konfiguracji
....... 741

ASP.NET....................... 741

IIS ................................. 742

Management (Zarządzanie)........... 744

          H. Mapowania metabazy IIS 6.0 do usług IIS 7.0.. 745

            I. Udostępniana obsługa IIS 7.0 .................. 757

Implementacja kontroli liczby procesów....... 757

Przy użyciu wiersza polecenia.. 758

Zmiany konfiguracji................... 759

Włączanie dynamicznego progu bezczynności............... 759

Przy użyciu wiersza polecenia.. 762

Zmiany konfiguracji................... 762

           J. Typowe zadania administracyjne przy użyciu programu IIS Manager 763           

             . Indeks ......................... 769

powrót
 
Produkty Podobne
Zestaw Vademecum dla Administratorów  (Server 2008 R2, IIS 7.0, Windows7)
Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit PL
Więcej produktów