Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Apple \ iOS

iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V Język: 1

978-83-283-5257-5

Cena Brutto: 99.00

Cena netto: 94.29

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Matt Neuburg
Liczba_stron 608
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-08-20

iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V

Język Swift poznaliśmy w 2014 roku. Został on opracowany przez Apple specjalnie dla platormy iOS z uwzględnieniem takich założeń, jak przejrzystość, bezpieczeństwo, prostota, łatwość stosowania, zorientowanie obiektowe. Kod w tym języku sam zarządza pamięcią i zapewnia ścisłą kontrolę typów. Swift od początku wzbudził ogromne zainteresowanie programistów, którzy prędko docenili jego zalety. Dziś jest uważany za łatwe do opanowania i bardzo wygodne narzędzie dla profesjonalistów, zwłaszcza że od pewnego czasu Apple dostarcza wraz z Swiftem aplikację Xcode oraz framework Cocoa. To wszystko sprawiło, że Swift stał się bardzo atrakcyjną alternatywą dla Objective-C.


Ta książka zawiera bardzo solidne wprowadzenie do tworzenia aplikacji na platformie iOS. Znalazły się tu systematycznie przedstawione informacje na temat Swifta, Xcode i frameworka Cocoa. Podstawy języka wyjaśniono w najużyteczniejszej kolejności, koncentrując się na najczęściej stosowanych i najpraktyczniejszych aspektach Swifta. Sporo miejsca poświęcono środowisku Xcode, w którym odbywa się programowanie na platformie iOS. Omówiono, czym jest projekt, jak zmienić go na aplikację, jak tworzyć, uruchamiać i debugować kod źródłowy, a także jak zgłosić aplikację do sklepu App Store. Bardzo ważną częścią książki jest wprowadzenie do Cocoa Touch, który zapewnia najważniejsze klasy podstawowe, kategorie, protokoły, mechanizmy delegowania i powiadamiania, a także zarządzanie pamięcią.

W tej książce między innymi:

 • solidne podstawy koncepcji Swifta
 • najnowsze funkcje dostępne podczas programowania na iOS
 • cykl życiowy projektu Xcode
 • komunikacja między Swiftem a Objective-C
 • programowanie techniką klucz-wartość

Swift. Doskonałe narzędzie - znakomite efekty!

Wprowadzenie 13

CZĘŚĆ I. JĘZYK

1. Architektura Swifta 23

 • Zaczynamy 23
 • Czy wszystko jest obiektem? 24
 • Trzy odmiany obiektu typu 25
 • Zmienna 26
 • Funkcja 27
 • Struktura pliku Swifta 28
 • Zasięg i cykl życiowy 31
 • Elementy składowe obiektu 32
 • Przestrzeń nazw 32
 • Moduł 33
 • Egzemplarz 34
 • Dlaczego egzemplarz? 36
 • Słowo kluczowe self 38
 • Prywatność 39
 • Projekt 41
  • Obiekt typu i API 42
  • Tworzenie, zasięg i cykl życiowy egzemplarzy 44
  • Podsumowanie 44

2. Funkcje 47

 • Parametry funkcji i jej wartość zwrotna 47
  • Typ wartości zwrotnej i typ parametrów 50
  • Sygnatura funkcji 51
 • Zewnętrzne nazwy parametrów 52
 • Przeciążanie 53
 • Wartość domyślna parametru 54
 • Parametr wariadyczny 55
 • Parametr ignorowany 55
 • Parametr modyfikowalny 56
 • Funkcja w funkcji 59
 • Rekurencja 61
 • Funkcja jako wartość 61
 • Funkcja anonimowa 64
 • Technika zdefiniuj i wywołaj 69
 • Domknięcie 70
  • Jak domknięcie pomaga usprawnić kod? 72
  • Funkcja zwracająca funkcję 73
  • Domknięcie przypisujące wartość przechwyconej zmiennej 75
  • Domknięcie zachowujące przechwycone środowisko 76
  • Dekorator @escaping 77
 • Rozwijanie funkcji 78
 • Selektory i odwołania funkcji 79
  • Zasięg odwołania funkcji 81
  • Selektor 82

3. Zmienne i typy proste 85

 • Cykl życiowy i zasięg zmiennej 85
 • Deklaracja zmiennej 87
 • Obliczana wartość początkowa 90
 • Zmienna obliczana 91
 • Obserwator funkcji setter 94
 • Inicjalizacja opóźniona 96
 • Wbudowane typy proste 98
  • Bool 98
  • Liczby 100
  • Ciąg tekstowy 107
  • Znak i indeks ciągu tekstowego 111
  • Zakres 116
  • Krotka 118
  • Typ opcjonalny 120

4. Obiekt typu 133

 • Funkcje i deklaracje obiektu typu 133
  • Metoda inicjalizacyjna 135
  • Właściwość 141
  • Metoda 144
  • Indeks 146
  • Obiekt typu zagnieżdżonego 148
  • Odwołanie do egzemplarza 148
 • Wyliczenie 150
  • Czysta wartość 151
  • Wartość powiązana 153
  • Iteracja przez bloki case typu wyliczeniowego 155
  • Metoda inicjalizacyjna typu wyliczeniowego 155
  • Właściwości typu wyliczeniowego 157
  • Metody typu wyliczeniowego 157
  • Dlaczego typ wyliczeniowy? 158
 • Struktura 159
  • Metoda inicjalizacyjna struktury oraz właściwości i metody 160
  • Struktura jako przestrzeń nazw 161
 • Klasa 162
  • Typ przekazywany przez wartość i referencję 162
  • Podklasa i superklasa 168
  • Metoda inicjalizacyjna klasy 173
  • Metoda dealokująca klasy 181
  • Metody i właściwości klasy 182
 • Polimorfizm 184
 • Rzutowanie 187
  • Rzutowanie w dół 187
  • Sprawdzanie typu i bezpieczne rzutowanie w dół 188
  • Sprawdzanie typu i rzutowanie wartości typu opcjonalnego 189
  • Połączenie z Objective-C 190
 • Odwołanie do typu 191
  • Od egzemplarza do typu 191
  • Typ jako wartość 192
  • Słowo kluczowe Self 194
  • Porównywanie typów 196
  • Podsumowanie terminologii związanej z typami 196
 • Protokół 197
  • Dlaczego protokół? 198
  • Rzutowanie i sprawdzanie typu protokołu 200
  • Deklarowanie protokołu 201
  • Łączenie protokołów 202
  • Opcjonalne elementy składowe protokołu 203
  • Klasa protokołu 204
  • Niejawnie wymagana metoda inicjalizacyjna 205
  • Łatwe do adaptacji literały 207
 • Generyki 208
  • Deklaracje generyka 210
  • Sprzeczna specjalizacja 212
  • Ograniczenia typu 213
  • Jawna specjalizacja 215
  • Inwariancja generyka 217
  • Łańcuch typów powiązanych 218
  • Klauzula where 220
 • Rozszerzenie 223
  • Rozszerzanie obiektu typu 223
  • Rozszerzanie protokołu 225
  • Rozszerzanie generyka 227
 • Typ parasola 228
  • Any 229
  • AnyObject 230
  • AnyClass 233
 • Typy kolekcji 233
  • Tablica 233
  • Słownik 249
  • Zbiór 255

5. Sterowanie przepływem sposobu działania programu i nie tylko 261

 • Sterowanie przepływem sposobu działania programu 261
  • Odgałęzienie 262
  • Pętla 273
  • Przejście do innego fragmentu kodu 278
 • Prywatność 292
  • Poziomy prywatności private i fileprivate 293
  • Poziomy prywatności public i open 295
  • Reguły prywatności 295
 • Introspekcja 296
 • Operatory 297
 • Implementacje protokołu syntezowanego 300
 • Ścieżki kluczy 303
 • Dynamiczne wyszukiwanie elementów składowych 305
 • Zarządzanie pamięcią 306
  • Zarządzanie pamięcią typu przekazywanego przez referencję 306
  • Dostęp na wyłączność do typu przekazywanego przez wartość 312

CZĘŚĆ II. ŚRODOWISKO IDE

6. Anatomia projektu Xcode 317

 • Nowy projekt 317
 • Okno projektu 319
  • Panel nawigatora 320
  • Panel narzędziowy 325
  • Edytor 327
 • Pliki projektu i ich zależności 329
  • Co się znajduje w katalogu projektu? 329
  • Grupy 330
 • Cel 331
  • Opcje Build Phases 332
  • Opcje Build Settings 333
  • Konfiguracje 334
  • Schemat 336
 • Od projektu do skompilowanej aplikacji 339
  • Ustawienia kompilacji 341
  • Ustawienia property list 341
  • Plik nib 342
  • Zasoby dodatkowe 343
  • Pliki kodu źródłowego 346
  • Frameworki i SDK 346
 • Proces uruchamiania aplikacji 348
  • Punkt wejścia aplikacji 348
  • Funkcja UIApplicationMain() 349
  • Aplikacja bez pliku storyboard 351
 • Zmiana nazw elementów projektu 352

7. Zarządzanie plikami nib 355

 • Edytor interfejsu nib 356
  • Lista Document Outline 357
  • Płótno 360
  • Karty inspektorów i bibliotek 362
 • Wczytywanie pliku nib 363
  • Kiedy jest wczytywany plik nib? 364
  • Ręczne wczytywanie pliku nib 365
 • Połączenie 367
  • Outlet 367
  • Właściciel pliku nib 368
  • Automatycznie konfigurowany plik nib 372
  • Błędna konfiguracja outletu 373
  • Usunięcie outletu 374
  • Więcej sposobów na utworzenie outletów 375
  • Kolekcja outletu 378
  • Akcja połączenia 378
  • Więcej sposobów na utworzenie akcji 380
  • Błędnie skonfigurowana akcja 382
  • Połączenia między plikami nib 382
 • Konfiguracja dodatkowa na podstawie egzemplarzy pochodzących z pliku nib 383

8. Dokumentacja 387

 • Okno dokumentacji 387
 • Strona dokumentacji klasy 388
 • Dokumentacja Quick Help 392
 • Deklaracja symbolu 393
 • Plik nagłówkowy 395
 • Przykładowy kod źródłowy 395
 • Zasoby w internecie 396

9. Cykl życiowy projektu 397

 • Zależności środowiskowe 397
  • Dozwolone środowisko uruchomieniowe 398
  • Zapewnienie wstecznej zgodności 398
  • Typ urządzenia 400
  • Argumenty i zmienne środowiskowe 401
  • Kompilacja warunkowa 402
 • Kontrola wersji 403
 • Edytowanie kodu źródłowego i poruszanie się po nim 407
  • Automatyczne uzupełnianie kodu 408
  • Fragmenty kodu 410
  • Funkcja Fix-it i sprawdzanie składni na bieżąco 411
  • Nawigacja 412
  • Wyszukiwanie 414
  • Refaktoryzacja 415
 • Uruchamianie w symulatorze 416
 • Debugowanie 417
  • Debugowanie techniką jaskiniowca 417
  • Debugger Xcode 420
 • Testowanie 426
  • Test jednostkowy 428
  • Testy interfejsu 430
 • Czyszczenie 432
 • Uruchamianie aplikacji w urządzeniu 433
  • Uczestnictwo w płatnym programie dla programistów 433
  • Podpisywanie aplikacji 434
  • Podpisywanie automatyczne 435
  • Podpisywanie ręczne 438
  • Uruchomienie aplikacji 440
  • Zarządzanie urządzeniami i certyfikatami programistycznymi 441
 • Profilowanie 442
  • Liczniki 442
  • Usuwanie problemów związanych z pamięcią 442
  • Aplikacja Instruments 444
 • Lokalizacja 448
 • Dystrybucja 452
  • Utworzenie archiwum 452
  • Certyfikat dystrybucyjny 453
  • Profil dystrybucyjny 455
  • Dystrybucja na potrzeby testów 455
  • Przygotowywanie ostatecznej aplikacji 457
  • Zrzuty ekranu i klip wideo 460
  • Ustawienia property list 461
  • Przekazanie aplikacji do sklepu App Store 462

CZĘŚĆ III. COCOA

10. Klasy Cocoa 467

 • Podklasa 467
 • Kategoria i rozszerzenie 470
  • W jaki sposób Swift używa rozszerzeń? 470
  • W jaki sposób programista używa rozszerzeń? 470
  • W jaki sposób Cocoa używa kategorii? 471
 • Protokół 472
  • Protokół nieformalny 474
  • Metoda opcjonalna 475
 • Wybrane klasy frameworka Foundation 477
  • NSRange i NSNotFound 478
  • NSString i przyjaciele 480
  • NSDate i przyjaciele 482
  • NSNumber 484
  • NSValue 486
  • NSData 486
  • NSMeasurement i przyjaciele 487
  • Równość, wartość hash i porównywanie 488
  • NSArray i NSMutableArray 490
  • NSDictionary i NSMutableDictionary 492
  • NSSet i przyjaciele 492
  • NSIndexSet 493
  • NSNull 494
  • Niemodyfikowalne i modyfikowalne 494
  • property list 495
  • Protokół Codable 496
 • Akcesory, właściwości i kodowanie klucz-wartość 499
  • Akcesory Swifta 501
  • Kodowanie klucz-wartość 502
  • Używanie kodowania klucz-wartość 504
  • KVC i outlet 505
  • Ścieżka klucza w Cocoa 505
 • Tajne życie obiektu NSObject 506

11. Zdarzenia Cocoa 509

 • Powód istnienia zdarzeń 509
 • Tworzenie podklasy 510
 • Powiadomienie 511
  • Otrzymywanie powiadomienia 512
  • Wyrejestrowanie obserwatora 514
  • Publikowanie powiadomienia 516
  • Licznik czasu 517
 • Delegowanie 518
  • Mechanizm delegowania w Cocoa 519
  • Implementowanie mechanizmu delegowania 520
 • Źródło danych 522
 • Akcja 523
 • Łańcuch respondera 525
  • Przekazanie odpowiedzialności 526
  • Akcja skierowana do nil 527
 • Obserwacja klucz-wartość 528
  • Rejestracja i powiadamianie 529
  • Wyrejestrowanie obserwatora 529
  • Przykład obserwacji klucz-wartość 530
 • Zalew zdarzeń 532
 • Opóźnione wykonanie operacji 535

12. Zarządzanie pamięcią 537

 • Zasady zarządzania pamięcią przez Cocoa 537
 • Reguły zarządzania pamięcią w Cocoa 539
 • Co to jest mechanizm ARC i na czym polega jego działanie? 540
 • Jak Cocoa zarządza pamięcią obiektu? 540
 • Automatycznie zwalniana pula 541
 • Zarządzanie pamięcią właściwości egzemplarza 543
 • Cykl przytrzymania i odwołanie słabe 544
 • Nietypowe sytuacje związane z zarządzaniem pamięcią 546
  • Obserwator powiadomień 546
  • Obserwator KVO 547
  • Licznik czasu 548
  • Pozostałe nietypowe sytuacje 549
 • Wczytywanie pliku nib i zarządzanie pamięcią 550
 • Zarządzanie pamięcią obiektów CFTypeRef 551
 • Polityka zarządzania pamięcią właściwości 552
 • Debugowanie i błędy popełniane podczas zarządzania pamięcią 555

13. Komunikacja między obiektami 557

 • Widoczność poprzez utworzenie egzemplarza 558
 • Widoczność według związku 560
 • Widoczność globalna 561
 • Powiadomienia i obserwacja klucz-wartość 562
 • Architektura MVC 563

DODATKI

A. Języki C, Objective-C i Swift 569

Skorowidz 601

powrót
 
Produkty Podobne
iOS 12. Wprowadzenie do programowania w Swifcie. Wydanie V
Poznaj Swifta, tworząc aplikacje. Profesjonalne projekty dla systemu iOS
Metal Programming Guide: Tutorial and Reference via Swift
iOS 10 SDK Development
Learning Swift, 2nd Edition
iOS and macOS Performance Tuning: Cocoa, Cocoa Touch, Objective-C, and Swift
macOS Sierra: The Missing Manual
iOS 10 Swift Programming Cookbook
Programming iOS 10
iOS 10 Programming Fundamentals with Swift
Więcej produktów