Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JAVA

Java. Programowanie funkcyjne Język: 1

978-83-283-3324-6

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Pierre-Yves Saumont
Liczba_stron 480
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-09-26

Java

Programowanie funkcyjne


Większość programistów pracuje zgodnie z paradygmatem programowania imperatywnego, który polega na tworzeniu ciągu instrukcji zmieniających stan programu. Najpoważniejszą wadą tej metody pracy jest podatność kodu na błędy, które trudno jest później wykryć i usunąć. Alternatywą jest programowanie funkcyjne — metodyka, która kładzie największy nacisk na stałe i funkcje. Takie programowanie polega na konstruowaniu funkcji oraz na obliczaniu wartości wyrażeń. W ten sposób otrzymuje się kod odporny na błędy. Niestety, nie zawsze można skorzystać z języków do programowania funkcyjnego.


Niniejsza książka stanowi znakomite wprowadzenie do programowania funkcyjnego na przykładzie Javy. Przedstawiono tu zasady programowania funkcyjnego i metody budowania funkcyjnych struktur danych. Poprzez poznanie paradygmatu funkcyjnego możliwe staje się pisanie lepszych programów, a tworzony kod zawiera mniej błędów i staje się zdecydowanie bardziej niezawodny. W każdym rozdziale znalazły się przykłady kodu, a także ćwiczenia, instrukcje i wskazówki, dzięki którym opanowanie poszczególnych koncepcji stanie się o wiele łatwiejsze. Wyczerpująco omówiono tu m.in. transparentność referencyjną, niezmienność, trwałość i leniwe obliczanie wartości.

Najważniejsze zagadnienia:

 • sterowanie wykonaniem programu
 • różne rodzaje funkcji w Javie
 • rekurencja i jej różne zastosowania
 • operacje wejścia-wyjścia
 • obsługa błędów
 • Java 8 a programowanie funkcyjne

  Przedmowa (13)

  Podziękowania (17)

  O książce (19)

  Rozdział 1. Czym jest programowanie funkcyjne? (23)

  • 1.1. Czym jest programowanie funkcyjne? (24)
  • 1.2. Pisanie użytecznych programów bez efektów ubocznych (26)
  • 1.3. W jaki sposób transparentność referencyjna czyni program bezpieczniejszym? (28)
  • 1.4. Zalety programowania funkcyjnego (28)
  • 1.5. Wykorzystanie modelu z zastępowaniem do rozumowania na temat programu (30)
  • 1.6. Zastosowanie zasad funkcyjnych na prostym przykładzie (31)
  • 1.7. Osiąganie limitów abstrakcji (36)
  • 1.8. Podsumowanie (37)

  Rozdział 2. Użycie funkcji w języku Java (39)

  • 2.1. Czym jest funkcja? (40)
   • 2.1.1. Funkcje w świecie rzeczywistym (40)
  • 2.2. Funkcje w Javie (45)
   • 2.2.1. Metody funkcyjne (45)
   • 2.2.2. Interfejsy funkcyjne Javy i klasy anonimowe (50)
   • 2.2.3. Złożenie funkcji (52)
   • 2.2.4. Funkcje polimorficzne (52)
   • 2.2.5. Upraszczanie kodu za pomocą funkcji anonimowych (53)
  • 2.3. Zaawansowane funkcjonalności funkcji (55)
   • 2.3.1. Co z funkcjami dotyczącymi kilku argumentów? (56)
   • 2.3.2. Zastosowanie funkcji z częściowym rozwinięciem (57)
   • 2.3.3. Funkcje wyższego rzędu (57)
   • 2.3.4. Polimorficzne funkcje wyższego rzędu (58)
   • 2.3.5. Użycie funkcji anonimowych (61)
   • 2.3.6. Funkcje lokalne (63)
   • 2.3.7. Domknięcia (64)
   • 2.3.8. Częściowe zastosowanie funkcji i automatyczne rozwijanie (66)
   • 2.3.9. Zamiana argumentów częściowo zastosowanych funkcji (70)
   • 2.3.10. Funkcje rekurencyjne (71)
   • 2.3.11. Funkcja tożsamościowa (73)
  • 2.4. Interfejsy funkcyjne Javy 8 (74)
  • 2.5. Debugging funkcji anonimowych (75)
  • 2.6. Podsumowanie (78)

  Rozdział 3. Uczynić Javę bardziej funkcyjną (79)

  • 3.1. Zamiana standardowych struktur sterujących na ich funkcyjne odpowiedniki (80)
  • 3.2. Abstrakcja struktur sterujących (81)
   • 3.2.1. Czyszczenie kodu (85)
   • 3.2.2. Alternatywa dla if ... else (88)
  • 3.3. Abstrakcja iteracji (92)
   • 3.3.1. Abstrakcja operacji na liście dzięki odwzorowaniu (94)
   • 3.3.2. Tworzenie list (95)
   • 3.3.3. Wykorzystanie operacji dotyczących głowy i ogona (96)
   • 3.3.4. Funkcyjne dodawanie do listy (97)
   • 3.3.5. Redukcja i zwijanie list (97)
   • 3.3.6. Kompozycja odwzorowań i mapowanie kompozycji (103)
   • 3.3.7. Stosowanie efektów dla list (104)
   • 3.3.8. Funkcyjne podejście do danych wyjściowych (105)
   • 3.3.9. Budowanie list referencji odwrotnych (106)
  • 3.4. Zastosowanie właściwych typów (109)
   • 3.4.1. Problemy ze standardowymi typami (109)
   • 3.4.2. Definiowanie typów wartości (112)
   • 3.4.3. Przyszłość typów wartości w Javie (115)
  • 3.5. Podsumowanie (115)

  Rozdział 4. Rekurencja, rekurencja odwrotna i memoizacja (117)

  • 4.1. Różnice między rekurencją i rekurencją odwrotną (118)
   • 4.1.1. Przykład z dodawaniem dla obu rodzajów rekurencji (118)
   • 4.1.2. Implementacja rekurencji w Javie (119)
   • 4.1.3. Wykorzystanie eliminacji wywołania ogonowego (119)
   • 4.1.4. Użycie funkcji i metod z rekurencją ogonową (120)
   • 4.1.5. Abstrakcja rekurencji (120)
   • 4.1.6. Utworzenie wersji zapewniającej prostą podmianę metody rekurencyjnej bazującej na stosie (124)
  • 4.2. Stosowanie funkcji rekurencyjnych (126)
   • 4.2.1. Korzystanie z lokalnie zdefiniowanych funkcji (127)
   • 4.2.2. Zapewnienie funkcji działających jako rekurencje ogonowe (128)
   • 4.2.3. Funkcje podwójnie rekurencyjne - ciąg Fibonacciego (128)
   • 4.2.4. Zamiana metod dla list na wersje rekurencyjne i bezpieczne dla stosu (131)
  • 4.3. Kompozycja ogromnej liczby funkcji (134)
  • 4.4. Korzystanie z memoizacji (137)
   • 4.4.1. Memoizacja w programowaniu imperatywnym (137)
   • 4.4.2. Memoizacja w funkcjach rekurencyjnych (138)
   • 4.4.3. Memoizacja automatyczna (140)
  • 4.5. Podsumowanie (146)

  Rozdział 5. Obsługa danych przy użyciu list (147)

  • 5.1. Jak klasyfikować kolekcje danych? (147)
   • 5.1.1. Różne rodzaje list (148)
   • 5.1.2. Względna oczekiwana wydajność listy (149)
   • 5.1.3. Wymiana czasu na zajętość pamięci lub czasu kontra złożoność (150)
   • 5.1.4. Modyfikacja na miejscu (151)
   • 5.1.5. Trwałe struktury danych (152)
  • 5.2. Implementacja niezmiennej, trwałej listy jednokierunkowej (153)
  • 5.3. Współdzielenie danych w operacjach na liście (156)
   • 5.3.1. Dodatkowe operacje na liście (158)
  • 5.4. Wykorzystanie rekurencji do zwijania list za pomocą funkcji wyższego rzędu (163)
   • 5.4.1. Bazująca na stercie, rekurencyjna wersja foldRight (169)
   • 5.4.2. Odwzorowanie i filtrowanie list (171)
  • 5.5. Podsumowanie (173)

  Rozdział 6. Obsługa danych opcjonalnych (175)

  • 6.1. Problemy ze wskaźnikiem null (176)
  • 6.2. Alternatywy dla referencji null (177)
  • 6.3. Typ danych Option (180)
   • 6.3.1. Pobranie wartości z Option (182)
   • 6.3.2. Stosowanie funkcji dla wartości opcjonalnych (184)
   • 6.3.3. Kompozycja obiektów Option (185)
   • 6.3.4. Sposoby użycia Option (187)
   • 6.3.5. Inne sposoby łączenia opcji (191)
   • 6.3.6. Kompozycja List z Option (193)
  • 6.4. Różne narzędzia dodatkowe dla Option (195)
   • 6.4.1. Testowanie, czy to Some, czy None (195)
   • 6.4.2. Implementacja metod equals i hashcode (195)
  • 6.5. Jak i gdzie używać Option? (196)
  • 6.6. Podsumowanie (199)

  Rozdział 7. Obsługa błędów i wyjątków (201)

  • 7.1. Problemy do rozwiązania (201)
  • 7.2. Typ Either (203)
   • 7.2.1. Kompozycja klasy Either (204)
  • 7.3. Typ Result (206)
   • 7.3.1. Dodawanie metod do klasy Result (207)
  • 7.4. Wzorce Result (209)
  • 7.5. Zaawansowana obsługa Result (216)
   • 7.5.1. Stosowanie predykatów (216)
   • 7.5.2. Mapowanie porażek (217)
   • 7.5.3. Dodanie metod fabrycznych (220)
   • 7.5.4. Stosowanie efektów (221)
   • 7.5.5. Zaawansowana kompozycja wyników (224)
  • 7.6. Podsumowanie (227)

  Rozdział 8. Zaawansowana obsługa list (229)

  • 8.1. Problem z length (230)
   • 8.1.1. Problem wydajności (230)
   • 8.1.2. Zalety memoizacji (231)
   • 8.1.3. Wady memoizacji (231)
   • 8.1.4. Faktyczna wydajność (233)
  • 8.2. Kompozycja List i Result (233)
   • 8.2.1. Metody List zwracające Result (233)
   • 8.2.2. Konwersja z List<Result> na Result<List> (235)
  • 8.3. Abstrakcja typowych operacji na listach (238)
   • 8.3.1. Zszywanie i rozszywanie list (238)
   • 8.3.2. Dostęp do elementów na podstawie ich indeksów (241)
   • 8.3.3. Dzielenie list (243)
   • 8.3.4. Poszukiwanie podlist (247)
   • 8.3.5. Różnorakie funkcje dotyczące obsługi list (248)
  • 8.4. Automatyczne przetwarzanie równoległe list (251)
   • 8.4.1. Nie wszystkie obliczenia można zrównoleglić (251)
   • 8.4.2. Podział listy na podlisty (252)
   • 8.4.3. Zrównoleglone przetwarzanie podlist (253)
  • 8.5. Podsumowanie (255)

  Rozdział 9. Wykorzystywanie leniwości obliczeń (257)

  • 9.1. Zrozumieć rygor i lenistwo (258)
   • 9.1.1. Java jest językiem rygorystycznym (258)
   • 9.1.2. Problem z rygorem (259)
  • 9.2. Implementacja wersji leniwej (261)
  • 9.3. Rzeczy, których nie wykonamy bez lenistwa (262)
  • 9.4. Dlaczego nie użyjemy klasy Stream z Javy 8? (263)
  • 9.5. Tworzenie struktury danych dla leniwej listy (263)
   • 9.5.1. Memoizacja wyliczonych wartości (265)
   • 9.5.2. Modyfikacja strumienia (268)
  • 9.6. Prawdziwa esencja lenistwa (271)
   • 9.6.1. Zwijanie strumieni (273)
  • 9.7. Obsługa strumieni nieskończonych (278)
  • 9.8. Unikanie referencji null i modyfikowalnych pól (280)
  • 9.9. Podsumowanie (282)

  Rozdział 10. Obsługa danych za pomocą drzew (285)

  • 10.1. Drzewo binarne (286)
   • 10.1.1. Drzewa zrównoważone i niezbalansowane (287)
   • 10.1.2. Rozmiar, wysokość i głębia (287)
   • 10.1.3. Drzewa liściaste (288)
   • 10.1.4. Uporządkowane drzewa binarne lub też drzewa binarne wyszukiwania (288)
   • 10.1.5. Kolejność wstawiania (289)
   • 10.1.6. Kolejność przejścia przez drzewo (290)
  • 10.2. Implementacja drzewa binarnego (292)
  • 10.3. Usuwanie elementów z drzew (298)
  • 10.4. Łączenie dowolnych drzew (300)
  • 10.5. Zwijanie drzewa (304)
   • 10.5.1. Zwijanie za pomocą dwóch funkcji (305)
   • 10.5.2. Zwijanie za pomocą jednej funkcji (307)
   • 10.5.3. Którą implementację zwinięcia wybrać? (308)
  • 10.6. Odwzorowanie drzew (310)
  • 10.7. Równoważenie drzew (311)
   • 10.7.1. Obracanie drzew (311)
   • 10.7.2. Równoważenie drzew za pomocą algorytmu Day-Stout-Warren (314)
   • 10.7.3. Automatycznie równoważące się drzewa (315)
   • 10.7.4. Rozwiązywanie właściwego problemu (316)
  • 10.8. Podsumowanie (317)

  Rozdział 11. Rozwiązywanie rzeczywistych problemów przy użyciu zaawansowanych drzew (319)

  • 11.1. Lepsza wydajność i bezpieczeństwo stosu dzięki samobalansującym się drzewom (320)
   • 11.1.1. Prosta struktura drzewa (320)
   • 11.1.2. Wstawianie elementu do drzewa czerwono-czarnego (325)
  • 11.2. Przykład użycia drzew czerwono-czarnych - mapowanie (330)
   • 11.2.1. Implementacja klasy Map (330)
   • 11.2.2. Rozbudowania klasy Map (333)
   • 11.2.3. Użycie klasy Map dla kluczy bez możliwości porównywania (334)
  • 11.3. Implementacja funkcyjnej kolejki priorytetowej (336)
   • 11.3.1. Protokół dostępowy dla kolejki priorytetowej (336)
   • 11.3.2. Sposoby użycia kolejek priorytetowych (337)
   • 11.3.3. Wymagania implementacyjne (337)
   • 11.3.4. Struktura danych nazywana kopcem lewostronnym (338)
   • 11.3.5. Implementacja kopca lewostronnego (338)
   • 11.3.6. Implementacja interfejsu przypominającego kolejkę (343)
  • 11.4. Kolejka priorytetowa dla elementów bez możliwości porównywania (344)
  • 11.5. Podsumowanie (349)

  Rozdział 12. Obsługa zmian stanu w sposób funkcyjny (351)

  • 12.1. Funkcjonalny generator liczb losowych (352)
   • 12.1.1. Interfejs generatora liczb losowych (353)
   • 12.1.2. Implementacja generatora liczb losowych (354)
  • 12.2. Ogólne API do obsługi stanu (357)
   • 12.2.1. Korzystanie z operacji na stanie (358)
   • 12.2.2. Kompozycja operacji na stanie (359)
  • 12.3. Ogólna obsługa stanu (363)
   • 12.3.1. Wzorce stanu (364)
   • 12.3.2. Tworzenie maszyny stanowej (365)
   • 12.3.3. Kiedy korzystać ze stanu i maszyny stanowej (370)
  • 12.4. Podsumowanie (371)

  Rozdział 13. Funkcyjne wejście-wyjście (373)

  • 13.1. Stosowanie efektów w kontekście (374)
   • 13.1.1. Czym są efekty? (374)
   • 13.1.2. Implementacja efektów (375)
   • 13.1.3. Bardziej użyteczne efekty dla porażek (377)
  • 13.2. Odczyt danych (380)
   • 13.2.1. Odczyt danych z konsoli (380)
   • 13.2.2. Odczyt danych z pliku (384)
   • 13.2.3. Testowanie z zadanymi danymi wejściowymi (386)
  • 13.3. Naprawdę funkcyjne wejście-wyjście (387)
   • 13.3.1. W jaki sposób zapewnić pełną funkcyjność wejścia-wyjścia? (387)
   • 13.3.2. Implementacja w pełni funkcyjnego wejścia-wyjścia (388)
   • 13.3.3. Łączenie operacji wejścia-wyjścia (389)
   • 13.3.4. Obsługa wejścia za pomocą IO (390)
   • 13.3.5. Rozszerzanie typu IO (393)
   • 13.3.6. Uczynienie typu IO bezpiecznym dla stosu (395)
  • 13.4. Podsumowanie (400)

  Rozdział 14. Współdzielenie zmiennego stanu przy użyciu aktorów (401)

  • 14.1. Model aktora (402)
   • 14.1.1. Asynchroniczne komunikaty (403)
   • 14.1.2. Obsługa zrównoleglenia (403)
   • 14.1.3. Obsługa zmiany stanu aktora (404)
  • 14.2. Budowanie frameworka aktora (405)
   • 14.2.1. Ograniczenia prezentowanego frameworka aktora (405)
   • 14.2.2. Projektowanie interfejsów frameworka aktorów (405)
   • 14.2.3. Implementacja AbstractActor (407)
  • 14.3. Zmuszenie aktorów do działania (408)
   • 14.3.1. Implementacja przykładu z ping-pongiem (409)
   • 14.3.2. Bardziej poważny przykład - równoległe wykonywanie obliczeń (410)
   • 14.3.3. Zmiana kolejności wyników (415)
   • 14.3.4. Rozwiązanie problemu wydajności (418)
  • 14.4. Podsumowanie (423)

  Rozdział 15. Rozwiązywanie typowych problemów w sposób funkcyjny (425)

  • 15.1. Wykorzystanie asercji do walidacji danych (426)
  • 15.2. Odczyt właściwości z pliku (430)
   • 15.2.1. Wczytywanie pliku właściwości (430)
   • 15.2.2. Odczyt właściwości jako tekstu (431)
   • 15.2.3. Tworzenie lepszych komunikatów o błędzie (432)
   • 15.2.4. Odczyt właściwości jako listy (435)
   • 15.2.5. Odczytywanie wyliczeń (436)
   • 15.2.6. Odczyt właściwości dowolnych typów (437)
  • 15.3. Konwersja programu imperatywnego - czytnik plików XML (440)
   • 15.3.1. Zebranie potrzebnych funkcji (441)
   • 15.3.2. Kompozycja funkcji i stosowanie efektu (442)
   • 15.3.3. Implementacja funkcji (443)
   • 15.3.4. Uczynienie programu nawet bardziej funkcyjnym (444)
   • 15.3.5. Rozwiązanie problemu z typem argumentu (448)
   • 15.3.6. Zmiana funkcji przetwarzającej element na parametr (449)
   • 15.3.7. Obsługa błędów dla nazw elementów (450)
  • 15.4. Podsumowanie (451)

  Dodatek A. Wykorzystanie elementów funkcyjnych Javy 8 (453)

  • A.1. Klasa Optional (454)
  • A.2. Strumienie (455)

  Dodatek B. Monady (461)

  Dodatek C. Co dalej? (467)

  • C.1. Wybór nowego języka (467)
   • C.1.1. Haskell (467)
   • C.1.2. Scala (468)
   • C.1.3. Kotlin (468)
   • C.1.4. Frege (469)
   • C.1.5. A co z dynamicznie typowanymi językami funkcyjnymi? (469)
  • C.2. Pozostanie z Javą (469)
   • C.2.1. Functional Java (470)
   • C.2.2. Javaslang (470)
   • C.2.3. Cyclops (470)
   • C.2.4. Inne biblioteki funkcyjne (471)
  • C.3. Dodatkowe lektury (471)

  Skorowidz (473)

powrót
 
Produkty Podobne
Java w 24 godziny. Wydanie VIII
Programowanie w języku Java. Podejście interdyscyplinarne. Wydanie II
Java 9. Przewodnik doświadczonego programisty. Wydanie II
JavaFX 9. Tworzenie graficznych interfejsów użytkownika
Data Structures and Abstractions with Java, 5th Edition
Zrozum struktury danych. Algorytmy i praca na danych w Javie
Nowoczesne receptury w Javie. Proste rozwiązania trudnych problemów
Java. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie II
Programowanie w Javie. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie XI
Tajniki Java 9. Pisanie reaktywnego, modularnego, współbieżnego i bezpiecznego kodu
Więcej produktów