Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ JAVA

Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VII Język: 1

978-83-283-4611-6

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Herbert Schildt
Liczba_stron 600
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2018-11-09

Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VII


Java jest jednym z kilku języków programowania, które niemal od początku istotnie wpływały na kształt programowania jako takiego. Już w początkowej fazie swojej historii, w 1995 r., Java spowodowała prawdziwą rewolucję w programowaniu. Stała się jedną z przyczyn skokowego rozwoju technologii internetowych i określiła nowe standardy projektowania języków programowania. Do dzisiaj zaliczana jest do awangardy, skupiając wokół siebie społeczność osób ciągle poszukujących innowacji. Oznacza to, że solidne podstawy programowania w Javie są znakomitą inwestycją dla każdego programisty, który swoją przyszłość wiąże z rozwojem najnowszych technologii informatycznych.


Ta książka jest kolejnym wydaniem wyjątkowego podręcznika, zaktualizowanym o informacje dotyczące Javy SE 9. Dzięki niej zdobędziesz solidne podstawy programowania w Javie, nawet jeśli nie masz żadnego przygotowania w tym kierunku. Poszczególne zagadnienia przedstawiono tu bardzo klarownie i przejrzyście, krok po kroku, uzupełniając je o liczne przykłady, testy sprawdzające i projekty do samodzielnej pracy. Najpierw zapoznasz się z podstawowymi informacjami, takimi jak kompilacja i uruchomienie programu w Javie. Następnie nauczysz się stosować słowa kluczowe i konstrukcje, które tworzą rdzeń tego języka. Stopniowo przejdziesz do zaawansowanych tematów, włączając w to programowanie wielowątkowe, typy sparametryzowane, wyrażenia lambda oraz moduły. Na końcu zapoznasz się z biblioteką Swing.


Najważniejsze zagadnienia:

 • Historia Javy, jej cechy szczególne i przygotowanie środowiska pracy
 • Podstawowe elementy kodu i zasady programowania obiektowego
 • Dziedziczenie, pakiety i interfejsy
 • Praca na plikach i operacje wejścia-wyjścia
 • Moduły i usługi
 • Technologia JavaFX


O autorze 13

O redaktorze technicznym 14

Wstęp 15

1. Podstawy Javy 21

 • Pochodzenie Javy 22
 • Java a języki C i C++ 22
 • Wpływ Javy na Internet 23
  • Java uprościła programowanie aplikacji internetowych 23
  • Aplety Javy 24
  • Bezpieczeństwo 24
  • Przenośność 25
 • Magiczny kod bajtowy 25
 • Coś więcej niż aplety 26
 • Terminologia Javy 27
 • Programowanie obiektowe 27
  • Hermetyzacja 28
  • Polimorfizm 29
  • Dziedziczenie 29
 • Java Development Kit 29
 • Pierwszy prosty program 30
  • Wprowadzenie tekstu programu 31
  • Kompilowanie programu 31
  • Pierwszy program wiersz po wierszu 32
 • Obsługa błędów składni 34
 • Drugi prosty program 34
 • Inne typy danych 36
 • Dwie instrukcje sterujące 38
  • Instrukcja if 38
  • Pętla for 40
 • Bloki kodu 41
 • Średnik i pozycja kodu w wierszu 42
 • Wcięcia 42
 • Słowa kluczowe języka Java 44
 • Identyfikatory 45
 • Biblioteki klas 45
 • Test sprawdzający 45

2. Typy danych i operatory 47

 • Dlaczego typy danych są tak ważne 47
 • Typy proste 48
  • Typy całkowite 48
  • Typy zmiennoprzecinkowe 49
  • Znaki 50
 • Typ logiczny 51
 • Literały 53
  • Literały szesnastkowe, ósemkowe i binarne 53
  • Specjalne sekwencje znaków 53
  • Literały łańcuchowe 54
 • Zmienne 55
  • Inicjalizacja zmiennej 55
  • Dynamiczna inicjalizacja 55
 • Zasięg deklaracji i czas istnienia zmiennych 56
 • Operatory 58
 • Operatory arytmetyczne 58
  • Inkrementacja i dekrementacja 59
 • Operatory relacyjne i logiczne 60
 • Warunkowe operatory logiczne 62
 • Operator przypisania 63
 • Skrótowe operatory przypisania 63
 • Konwersje typów w instrukcjach przypisania 64
 • Rzutowanie typów niezgodnych 65
 • Priorytet operatorów 67
 • Wyrażenia 68
  • Konwersja typów w wyrażeniach 68
  • Odstępy i nawiasy 70
 • Test sprawdzający 70

3. Instrukcje sterujące 71

 • Wprowadzanie znaków z klawiatury 71
 • Instrukcja if 72
 • Zagnieżdżanie instrukcji if 73
 • Drabinka if-else-if 74
 • Instrukcja switch 75
 • Zagnieżdżanie instrukcji switch 78
 • Pętla for 80
 • Wariacje na temat pętli for 81
 • Brakujące elementy 82
  • Pętla nieskończona 83
 • Pętle bez ciała 83
 • Deklaracja zmiennych sterujących wewnątrz pętli 84
 • Rozszerzona pętla for 85
 • Pętla while 85
 • Pętla do-while 86
 • Przerywanie pętli instrukcją break 90
 • Zastosowanie break jako formy goto 91
 • Zastosowanie instrukcji continue 95
 • Pętle zagnieżdżone 99
 • Test sprawdzający 99

4. Wprowadzenie do klas, obiektów i metod 101

 • Podstawy klas 101
  • Ogólna postać klasy 102
  • Definiowanie klasy 102
 • Jak powstają obiekty 105
 • Referencje obiektów i operacje przypisania 105
 • Metody 106
  • Dodajemy metodę do klasy Vehicle 106
 • Powrót z metody 108
 • Zwracanie wartości 109
 • Stosowanie parametrów 110
  • Dodajemy sparametryzowaną metodę do klasy Vehicle 112
 • Konstruktory 117
 • Konstruktory z parametrami 118
 • Dodajemy konstruktor do klasy Vehicle 119
 • Operator new 120
 • Odzyskiwanie pamięci 120
 • Słowo kluczowe this 121
 • Test sprawdzający 122

5. Więcej typów danych i operatorów 123

 • Tablice 123
  • Tablice jednowymiarowe 124
 • Tablice wielowymiarowe 128
  • Tablice dwuwymiarowe 128
 • Tablice nieregularne 129
  • Tablice o trzech i więcej wymiarach 130
  • Inicjalizacja tablic wielowymiarowych 130
 • Alternatywna składnia deklaracji tablic 131
 • Przypisywanie referencji tablic 131
 • Wykorzystanie składowej length 132
 • Styl for-each pętli for 137
  • Iteracje w tablicach wielowymiarowych 139
  • Zastosowania rozszerzonej pętli for 140
 • Łańcuchy znaków 141
  • Tworzenie łańcuchów 141
  • Operacje na łańcuchach 142
  • Tablice łańcuchów 144
  • Łańcuchy są niezmienne 144
  • Stosowanie łańcuchów do sterowania instrukcją switch 145
 • Wykorzystanie argumentów wywołania programu 146
 • Operatory bitowe 147
  • Operatory bitowe AND, OR, XOR i NOT 147
  • Operatory przesunięcia 151
  • Skrótowe bitowe operatory przypisania 153
 • Operator ? 155
 • Test sprawdzający 157

6. Więcej o metodach i klasach 159

 • Kontrola dostępu do składowych klasy 159
  • Modyfikatory dostępu w Javie 160
 • Przekazywanie obiektów do metod 164
  • Sposób przekazywania argumentów 165
 • Zwracanie obiektów 167
 • Przeciążanie metod 169
 • Przeciążanie konstruktorów 173
 • Rekurencja 177
 • Słowo kluczowe static 178
  • Bloki static 181
 • Klasy zagnieżdżone i klasy wewnętrzne 184
 • Zmienne liczby argumentów 186
  • Metody o zmiennej liczbie argumentów 187
  • Przeciążanie metod o zmiennej liczbie argumentów 189
  • Zmienna liczba argumentów i niejednoznaczność 190
 • Test sprawdzający 191

7. Dziedziczenie 193

 • Podstawy dziedziczenia 193
 • Dostęp do składowych a dziedziczenie 196
 • Konstruktory i dziedziczenie 198
 • Użycie słowa kluczowego super do wywołania konstruktora klasy bazowej 199
 • Użycie słowa kluczowego super do dostępu do składowych klasy bazowej 203
 • Wielopoziomowe hierarchie klas 206
 • Kiedy wywoływane są konstruktory? 208
 • Referencje klasy bazowej i obiekty klasy pochodnej 209
 • Przesłanianie metod 213
 • Przesłanianie metod i polimorfizm 215
 • Po co przesłaniać metody? 216
  • Zastosowanie przesłaniania metod w klasie TwoDShape 217
 • Klasy abstrakcyjne 220
 • Słowo kluczowe final 223
  • final zapobiega przesłanianiu 223
  • final zapobiega dziedziczeniu 223
  • Użycie final dla zmiennych składowych 224
 • Klasa Object 225
 • Test sprawdzający 226

8. Pakiety i interfejsy 227

 • Pakiety 227
  • Definiowanie pakietu 228
  • Wyszukiwanie pakietów i zmienna CLASSPATH 229
  • Prosty przykład pakietu 229
 • Pakiety i dostęp do składowych 230
  • Przykład dostępu do pakietu 231
 • Składowe chronione 232
 • Import pakietów 234
 • Biblioteka klas Java używa pakietów 235
 • Interfejsy 235
 • Implementacje interfejsów 237
 • Referencje interfejsu 240
 • Zmienne w interfejsach 245
 • Interfejsy mogą dziedziczyć 246
 • Domyślne metody interfejsów 247
  • Podstawowe informacje o metodach domyślnych 248
  • Praktyczny przykład metody domyślnej 249
  • Problemy wielokrotnego dziedziczenia 250
 • Stosowanie metod statycznych w interfejsach 251
 • Stosowanie metod prywatnych w interfejsach 252
 • Ostatnie uwagi o pakietach i interfejsach 253
 • Test sprawdzający 253

9. Obsługa wyjątków 255

 • Hierarchia wyjątków 256
 • Podstawy obsługi wyjątków 256
  • Słowa kluczowe try i catch 256
  • Prosty przykład wyjątku 257
 • Konsekwencje nieprzechwycenia wyjątku 259
  • Wyjątki umożliwiają obsługę błędów 260
 • Użycie wielu klauzul catch 261
 • Przechwytywanie wyjątków klas pochodnych 261
 • Zagnieżdżanie bloków try 263
 • Generowanie wyjątku 264
  • Powtórne generowanie wyjątku 264
 • Klasa Throwable 265
 • Klauzula finally 267
 • Użycie klauzuli throws 268
 • Trzy dodatkowe możliwości wyjątków 269
 • Wyjątki wbudowane w Javę 270
 • Tworzenie klas pochodnych wyjątków 272
 • Test sprawdzający 276

10. Obsługa wejścia i wyjścia 279

 • Strumienie wejścia i wyjścia 280
 • Strumienie bajtowe i strumienie znakowe 280
 • Klasy strumieni bajtowych 280
 • Klasy strumieni znakowych 280
 • Strumienie predefiniowane 281
 • Używanie strumieni bajtowych 282
  • Odczyt wejścia konsoli 282
  • Zapis do wyjścia konsoli 284
 • Odczyt i zapis plików za pomocą strumieni bajtowych 285
  • Odczyt z pliku 285
  • Zapis w pliku 288
 • Automatyczne zamykanie pliku 290
 • Odczyt i zapis danych binarnych 292
 • Pliki o dostępie swobodnym 296
 • Strumienie znakowe 298
  • Odczyt konsoli za pomocą strumieni znakowych 298
  • Obsługa wyjścia konsoli za pomocą strumieni znakowych 301
 • Obsługa plików za pomocą strumieni znakowych 302
  • Klasa FileWriter 302
  • Klasa FileReader 303
 • Zastosowanie klas opakowujących do konwersji łańcuchów numerycznych 304
 • Test sprawdzający 311

11. Programowanie wielowątkowe 313

 • Podstawy wielowątkowości 313
 • Klasa Thread i interfejs Runnable 314
 • Tworzenie wątku 315
  • Usprawnienie i dwie modyfikacje 318
 • Tworzenie wielu wątków 323
 • Jak ustalić, kiedy wątek zakończył działanie? 326
 • Priorytety wątków 328
 • Synchronizacja 331
 • Synchronizacja metod 331
 • Synchronizacja instrukcji 334
 • Komunikacja międzywątkowa 336
  • Przykład użycia metod wait() i notify() 337
 • Wstrzymywanie, wznawianie i kończenie działania wątków 341
 • Test sprawdzający 346

12. Typy wyliczeniowe, automatyczne opakowywanie, import składowych statycznych i adnotacje 347

 • Wyliczenia 348
  • Podstawy wyliczeń 348
 • Wyliczenia są klasami 350
 • Metody values() i valueOf() 350
 • Konstruktory, metody, zmienne instancji a wyliczenia 351
  • Dwa ważne ograniczenia 353
 • Typy wyliczeniowe dziedziczą po klasie Enum 353
 • Automatyczne opakowywanie 358
 • Typy opakowujące 359
 • Podstawy automatycznego opakowywania 360
 • Automatyczne opakowywanie i metody 361
 • Automatyczne opakowywanie i wyrażenia 362
  • Przestroga 364
 • Import składowych statycznych 364
 • Adnotacje (metadane) 366
 • Test sprawdzający 369

13. Typy sparametryzowane 371

 • Podstawy typów sparametryzowanych 372
 • Prosty przykład typów sparametryzowanych 372
  • Parametryzacja dotyczy tylko typów obiektowych 375
  • Typy sparametryzowane różnią się dla różnych argumentów 375
  • Klasa sparametryzowana o dwóch parametrach 376
  • Ogólna postać klasy sparametryzowanej 377
 • Ograniczanie typów 377
 • Stosowanie argumentów wieloznacznych 380
 • Ograniczanie argumentów wieloznacznych 382
 • Metody sparametryzowane 384
 • Konstruktory sparametryzowane 386
 • Interfejsy sparametryzowane 386
 • Typy surowe i tradycyjny kod 392
 • Wnioskowanie typów i operator diamentowy 395
 • Wymazywanie 396
 • Błędy niejednoznaczności 396
 • Ograniczenia związane z typami sparametryzowanymi 397
  • Zakaz tworzenia instancji parametru typu 397
  • Ograniczenia dla składowych statycznych 397
  • Ograniczenia tablic sparametryzowanych 398
  • Ograniczenia związane z wyjątkami 399
 • Dalsze studiowanie typów sparametryzowanych 399
 • Test sprawdzający 399

14. Wyrażenia lambda i referencje metod 401

 • Przedstawienie wyrażeń lambda 402
  • Podstawowe informacje o wyrażeniach lambda 402
  • Interfejsy funkcyjne 403
  • Wyrażenia lambda w działaniu 405
  • Blokowe wyrażenia lambda 408
 • Sparametryzowane interfejsy funkcyjne 409
 • Wyrażenia lambda i przechwytywanie zmiennych 415
 • Zgłaszanie wyjątków w wyrażeniach lambda 416
 • Referencje metod 417
  • Referencje metod statycznych 417
  • Referencje metod instancyjnych 419
 • Referencje konstruktorów 423
 • Predefiniowane interfejsy funkcyjne 425
 • Test sprawdzający 426

15. Moduły 429

 • Podstawowe informacje o modułach 430
  • Przykład prostego modułu 431
  • Kompilowanie i uruchamianie przykładowej aplikacji 434
  • Dokładniejsze informacje o instrukcjach requires i exports 435
 • java.base i moduły platformy 436
 • Stary kod i moduł nienazwany 437
 • Eksportowanie do konkretnego modułu 438
 • Wymagania przechodnie 439
 • Stosowanie usług 443
  • Podstawowe informacje o usługach i dostawcach usług 444
  • Słowa kluczowe związane z usługami 444
  • Przykład stosowania usług i modułów 445
 • Dodatkowe cechy modułów 451
  • Moduły otwarte 451
  • Instrukcja opens 451
  • requires static 451
 • Dalsze samodzielne poznawanie modułów 452
 • Test sprawdzający 453

16. Wprowadzenie do Swing 455

 • Pochodzenie i filozofia Swing 456
 • Komponenty i kontenery 457
  • Komponenty 458
  • Kontenery 458
  • Panele kontenerów szczytowych 459
 • Menedżery układu 459
 • Pierwszy program wykorzystujący Swing 460
  • Pierwszy program Swing wiersz po wierszu 461
 • Obsługa zdarzeń w Swing 464
  • Zdarzenia 464
  • Obiekty nasłuchujące 465
  • Klasy zdarzeń i interfejsy obiektów nasłuchujących 465
 • Komponent JButton 465
 • Komponent JTextField 468
 • Komponent JCheckBox 471
 • Komponent JList 474
 • Wykorzystanie anonimowych klas wewnętrznych lub wyrażeń lambda do obsługi zdarzeń 481
 • Test sprawdzający 482

17. Wprowadzenie do JavaFX 485

 • Podstawowe pojęcia JavaFX 486
  • Pakiety JavaFX 486
  • Klasy Stage oraz Scene 486
  • Węzły i graf sceny 487
  • Układy 487
  • Klasa Application oraz metody cyklu życia 487
  • Uruchamianie aplikacji JavaFX 488
 • Szkielet aplikacji JavaFX 488
 • Kompilacja i uruchamianie programów JavaFX 491
 • Wątek aplikacji 491
 • Prosta kontrolka JavaFX: Label 491
 • Stosowanie przycisków i zdarzeń 493
  • Podstawy obsługi zdarzeń 493
  • Przedstawienie kontrolki Button 494
  • Przedstawienie obsługi zdarzeń i stosowania przycisków 494
 • Trzy kolejne kontrolki JavaFX 497
  • Pola wyboru 497
  • Listy 501
  • Pola tekstowe 505
 • Przedstawienie efektów i transformacji 508
  • Efekty 508
  • Transformacje 509
  • Prezentacja zastosowania efektów i transformacji 511
 • Co dalej? 513
 • Test sprawdzający 514

A. Rozwiązania testów sprawdzających 515

 • Rozdział 1. Podstawy Javy 515
 • Rozdział 2. Typy danych i operatory 517
 • Rozdział 3. Instrukcje sterujące 518
 • Rozdział 4. Wprowadzenie do klas, obiektów i metod 520
 • Rozdział 5. Więcej typów danych i operatorów 521
 • Rozdział 6. Więcej o metodach i klasach 524
 • Rozdział 7. Dziedziczenie 528
 • Rozdział 8. Pakiety i interfejsy 529
 • Rozdział 9. Obsługa wyjątków 531
 • Rozdział 10. Obsługa wejścia i wyjścia 533
 • Rozdział 11. Programowanie wielowątkowe 536
 • Rozdział 12. Typy wyliczeniowe, automatyczne opakowywanie, import składowych statycznych i adnotacje 538
 • Rozdział 13. Typy sparametryzowane 541
 • Rozdział 14. Wyrażenia lambda i referencje metod 544
 • Rozdział 15. Moduły 547
 • Rozdział 16. Wprowadzenie do Swing 548
 • Rozdział 17. Wprowadzenie do JavaFX 552

B. Komentarze dokumentacyjne 557

 • Znaczniki javadoc 557
  • @author 558
  • {@code} 558
  • @deprecated 558
  • {@docRoot} 559
  • @exception 559
  • @hidden 559
  • {@index} 559
  • {@inheritDoc} 559
  • {@link} 559
  • {@linkplain} 560
  • {@literal} 560
  • @param 560
  • @provides 560
  • @return 560
  • @see 560
  • @since 560
  • @throws 561
  • @uses 561
  • {@value} 561
  • @version 561
 • Ogólna postać komentarza dokumentacyjnego 561
 • Wynik działania programu javadoc 561
 • Przykład użycia komentarzy dokumentacyjnych 562

C. Przegląd technologii Java Web Start 563

 • Czym jest Java Web Start? 563
 • Cztery kluczowe aspekty Java Web Start 564
  • Aplikacje Java Web Start wymagają pliku JAR 564
  • Aplikacje Java Web Start są podpisywane cyfrowo 564
  • Java Web Start bazuje na JNLP 565
  • Tworzenie odnośnika do pliku JNLP 566
 • Eksperymenty z Java Web Start z wykorzystaniem lokalnego systemu plików 567
  • Utworzenie pliku JAR aplikacji ButtonDemo 567
  • Utworzenie magazynu kluczy i podpisanie pliku ButtonDemo.jar 568
  • Utworzenie pliku JNLP dla aplikacji ButtonDemo 569
  • Utworzenie pliku HTML o nazwie StartBD.html 570
  • Dodanie pliku ButtonDemo.jnlp do listy wyjątków w aplikacji Java Control Panel 570
  • Wykonanie aplikacji ButtonDemo z poziomu przeglądarki 570
 • Uruchamianie aplikacji Java Web Start przy użyciu programu javaws 571
 • Stosowanie technologii Java Web Start z apletami 571

D. Wprowadzenie do JShell 573

 • Podstawy JShell 573
 • Wyświetlanie, edycja i ponowne wykonywanie kodu 575
 • Dodanie metody 576
 • Utworzenie klasy 577
 • Stosowanie interfejsu 577
 • Przetwarzanie wyrażeń i wbudowane zmienne 578
 • Importowanie pakietów 579
 • Wyjątki 579
 • Inne polecenia JShell 580
 • Dalsze poznawanie możliwości JShell 581

E. Więcej słów kluczowych języka Java 583

 • Modyfikatory transient i volatile 583
 • instanceof 584
 • strictfp 584
 • assert 584
 • Metody rodzime 585
 • Inna postać this 585

Skorowidz 587

powrót
 
Produkty Podobne
Programowanie w języku Kotlin. The Big Nerd Ranch Guide
Ciągłe dostarczanie oprogramowania w języku Java. Najlepsze narzędzia i praktyki wdrażania kodu
Java dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie VII
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java
Java EE 8. Wzorce projektowe i najlepsze praktyki
Struktury danych i algorytmy w języku Java. Przewodnik dla początkujących
Modularny JavaScript dla zaawansowanych
Core Java, Volume II--Advanced Features, 11th Edition
Java. Kompendium programisty. Wydanie X
Kotlin w akcji
Więcej produktów