Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie \ C

Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV Język: 1

978-83-283-1645-4

Cena Brutto: 78.75

Cena netto: 75.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Stephen G. Kochan
Liczba_stron 496
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2015-11-26

Język C

Kompendium wiedzy. Wydanie IV


Język programowania C stworzył Dennis Ritchie. Opracował go w laboratoriach AT&T Bell na początku lat 70. XX wieku. Musiała jednak upłynąć jeszcze niemal dekada, by język ten zyskał popularność i powszechne uznanie — dopiero w 1990 roku opublikowano pierwszą oficjalną wersję standardu ANSI C. Później przez długi czas był to język dominujący na rynku i do tej pory nie ma sobie równych w wielu dziedzinach programowania.

Kolejne wydanie kultowej książki o języku C zostało zaktualizowane i poprawione. Znajdziesz tu informacje na temat najnowszych dodatków, wprowadzonych w standardzie ANSI C11, a także sprawdzone, konkretne wiadomości na temat składni języka i najlepszych praktyk tworzenia programów z wykorzystaniem potencjału C. Pętle, instrukcje warunkowe, struktury, wskaźniki, operacje bitowe oraz polecenia preprocesora to klasyczne zagadnienia — bez ich znajomości żaden programista nie może sobie poradzić. Jeżeli szukasz kompletnego podręcznika zawierającego najbardziej aktualne informacje na temat języka C, trzymasz w rękach idealną książkę!

Dzięki tej książce:
 • napiszesz, skompilujesz i uruchomisz swój pierwszy program
 • poznasz typy danych oraz ich cechy charakterystyczne
 • opanujesz składnię oraz typowe konstrukcje języka C
 • zaznajomisz się z tablicami oraz strukturami
 • poskromisz wskaźniki oraz ulepszysz zarządzanie pamięcią
 • opanujesz język C

O autorze (13)
Wprowadzenie (15)
Rozdział 1. Podstawy (19)
 • Programowanie (19)
 • Języki wysokiego poziomu (20)
 • Systemy operacyjne (20)
 • Kompilowanie programów (21)
 • Zintegrowane środowiska programistyczne (23)
 • Interpretery (24)
Rozdział 2. Kompilujemy i uruchamiamy pierwszy program (25)
 • Kompilujemy nasz program (26)
 • Uruchamianie programu (26)
 • Analiza naszego pierwszego programu (27)
 • Wyświetlanie wartości zmiennych (29)
 • Komentarze (31)
 • Ćwiczenia (32)
Rozdział 3. Zmienne, typy danych i wyrażenia arytmetyczne (35)
 • Typy danych i stałe (35)
  • Podstawowy typ danych int (36)
  • Typ zmiennoprzecinkowy float (37)
  • Rozszerzony typ double (37)
  • Pojedyncze znaki, typ char (38)
  • Logiczny typ danych, _Bool (38)
  • Określniki typu: long, long long, short, unsigned i signed (40)
 • Użycie zmiennych (42)
 • Wyrażenia arytmetyczne (44)
  • Arytmetyka liczb całkowitych i jednoargumentowy operator minus (46)
 • Łączenie działań z przypisaniem (51)
 • Typy _Complex i _Imaginary (52)
 • Ćwiczenia (53)
Rozdział 4. Pętle w programach (55)
 • Liczby trójkątne (55)
 • Instrukcja for (56)
  • Operatory porównania (58)
  • Wyrównywanie wyników (62)
  • Dane wejściowe dla programu (62)
  • Zagnieżdżone pętle for (64)
  • Odmiany pętli for (66)
 • Instrukcja while (67)
 • Instrukcja do (71)
  • Instrukcja break (72)
  • Instrukcja continue (72)
 • Ćwiczenia (73)
Rozdział 5. Podejmowanie decyzji (75)
 • Instrukcja if (75)
  • Konstrukcja if-else (79)
  • Złożone warunki porównania (81)
  • Zagnieżdżone instrukcje if (83)
  • Konstrukcja else if (85)
 • Instrukcja switch (91)
 • Zmienne logiczne (94)
 • Operator wyboru (98)
 • Ćwiczenia (99)
Rozdział 6. Tablice (101)
 • Definiowanie tablicy (102)
  • Użycie tablic jako liczników (106)
  • Generowanie ciągu Fibonacciego (108)
  • Zastosowanie tablic do generowania liczb pierwszych (109)
 • Inicjalizowanie tablic (111)
 • Tablice znakowe (112)
  • Użycie tablic do zamiany podstawy liczb (113)
  • Kwalifikator const (115)
 • Tablice wielowymiarowe (117)
 • Tablice o zmiennej wielkości (119)
 • Ćwiczenia (121)
Rozdział 7. Funkcje (123)
 • Definiowanie funkcji (123)
 • Parametry i zmienne lokalne (126)
  • Deklaracja prototypu funkcji (127)
  • Automatyczne zmienne lokalne (128)
 • Zwracanie wyników funkcji (129)
 • Nic, tylko wywoływanie i wywoływanie... (133)
  • Deklarowanie zwracanych typów, typy argumentów (136)
  • Sprawdzanie parametrów funkcji (138)
 • Programowanie z góry na dół (139)
 • Funkcje i tablice (140)
  • Operatory przypisania (143)
  • Sortowanie tablic (145)
  • Tablice wielowymiarowe (147)
 • Zmienne globalne (152)
 • Zmienne automatyczne i statyczne (155)
 • Funkcje rekurencyjne (158)
 • Ćwiczenia (160)
Rozdział 8. Struktury (163)
 • Podstawowe wiadomości o strukturach (163)
 • Struktura na daty (164)
  • Użycie struktur w wyrażeniach (166)
 • Funkcje i struktury (168)
  • Struktura na czas (173)
 • Inicjalizowanie struktur (176)
  • Literały złożone (177)
 • Tablice struktur (178)
 • Struktury zawierające inne struktury (181)
 • Struktury zawierające tablice (182)
 • Wersje struktur (185)
 • Ćwiczenia (186)
Rozdział 9. Łańcuchy znakowe (189)
 • Rozszerzenie wiadomości o łańcuchach (189)
 • Tablice znaków (190)
 • Łańcuchy znakowe zmiennej długości (192)
  • Inicjalizowanie i pokazywanie tablic znakowych (194)
  • Porównywanie dwóch łańcuchów znakowych (197)
  • Wprowadzanie łańcuchów znakowych (199)
  • Wczytanie pojedynczego znaku (201)
  • Łańcuch pusty (205)
 • Cytowanie znaków (208)
 • Jeszcze o stałych łańcuchach (210)
 • Łańcuchy znakowe, struktury i tablice (211)
  • Lepsza metoda szukania (214)
 • Operacje na znakach (218)
 • Ćwiczenia (221)
Rozdział 10. Wskaźniki (225)
 • Wskaźniki i przekierowania (225)
 • Definiowanie zmiennej wskaźnikowej (226)
 • Wskaźniki w wyrażeniach (229)
 • Wskaźniki i struktury (230)
  • Struktury zawierające wskaźniki (233)
  • Listy powiązane (234)
 • Słowo kluczowe const a wskaźniki (241)
 • Wskaźniki i funkcje (243)
 • Wskaźniki i tablice (247)
  • Parę słów o optymalizacji programu (251)
  • To tablica czy wskaźnik? (251)
  • Wskaźniki na łańcuchy znakowe (253)
  • Stałe łańcuchy znakowe a wskaźniki (254)
  • Jeszcze raz o inkrementacji i dekrementacji (256)
 • Operacje na wskaźnikach (258)
 • Wskaźniki na funkcje (260)
 • Wskaźniki a adresy w pamięci (261)
 • Ćwiczenia (262)
Rozdział 11. Operacje bitowe (265)
 • Podstawowe wiadomości o bitach (265)
 • Operatory bitowe (266)
  • Bitowy operator AND (267)
  • Bitowy operator OR (269)
  • Bitowy operator OR wyłączającego (270)
  • Operator negacji bitowej (271)
  • Operator przesunięcia w lewo (273)
  • Operator przesunięcia w prawo (273)
  • Funkcja przesuwająca (274)
  • Rotowanie bitów (275)
 • Pola bitowe (278)
 • Ćwiczenia (281)
Rozdział 12. Preprocesor (283)
 • Dyrektywa #define (283)
  • Rozszerzalność programu (287)
  • Przenośność programu (288)
  • Bardziej złożone definicje (289)
  • Operator # (294)
  • Operator ## (295)
 • Dyrektywa #include (296)
  • Systemowe pliki włączane (298)
 • Kompilacja warunkowa (298)
  • Dyrektywy #ifdef, #endif, #else i #ifndef (298)
  • Dyrektywy preprocesora #if i #elif (300)
  • Dyrektywa #undef (301)
 • Ćwiczenia (302)
Rozdział 13. Jeszcze o typach danych - wyliczenia, definicje typów oraz konwersje typów (303)
 • Wyliczeniowe typy danych (303)
 • Instrukcja typedef (306)
 • Konwersje typów danych (309)
  • Znak wartości (310)
  • Konwersja parametrów (311)
 • Ćwiczenia (312)
Rozdział 14. Praca z większymi programami (313)
 • Dzielenie programu na wiele plików (313)
  • Kompilowanie wielu plików z wiersza poleceń (314)
 • Komunikacja między modułami (316)
  • Zmienne zewnętrzne (316)
  • Static a extern: porównanie zmiennych i funkcji (319)
  • Wykorzystanie plików nagłówkowych (320)
 • Inne narzędzia służące do pracy z dużymi programami (322)
  • Narzędzie make (322)
  • Narzędzie cvs (324)
  • Narzędzia systemu Unix (324)
Rozdział 15. Operacje wejścia i wyjścia w języku C (327)
 • Wejście i wyjście znakowe: funkcje getchar i putchar (328)
 • Formatowanie wejścia i wyjścia: funkcje printf i scanf (328)
  • Funkcja printf (328)
  • Funkcja scanf (335)
 • Operacje wejścia i wyjścia na plikach (339)
  • Przekierowanie wejścia-wyjścia do pliku (339)
  • Koniec pliku (342)
 • Funkcje specjalne do obsługi plików (343)
  • Funkcja fopen (343)
  • Funkcje getc i putc (345)
  • Funkcja fclose (345)
  • Funkcja feof (347)
  • Funkcje fprintf i fscanf (347)
  • Funkcje fgets i fputs (348)
  • Wskaźniki stdin, stdout i stderr (348)
  • Funkcja exit (349)
  • Zmiana nazw i usuwanie plików (350)
 • Ćwiczenia (351)
Rozdział 16. Rozmaitości, techniki zaawansowane (353)
 • Pozostałe instrukcje języka (353)
  • Instrukcja goto (353)
  • Instrukcja pusta (354)
 • Użycie unii (355)
 • Przecinek jako operator (357)
 • Kwalifikatory typu (358)
  • Kwalifikator register (358)
  • Kwalifikator volatile (359)
  • Kwalifikator restrict (359)
 • Parametry wiersza poleceń (360)
 • Dynamiczna alokacja pamięci (363)
  • Funkcje calloc i malloc (364)
  • Operator sizeof (364)
  • Funkcja free (367)
 • Ćwiczenia (368)
Rozdział 17. Usuwanie błędów z programów (369)
 • Usuwanie błędów za pomocą preprocesora (369)
 • Usuwanie błędów przy użyciu programu gdb (375)
  • Użycie zmiennych (377)
  • Pokazywanie plików źródłowych (379)
  • Kontrola nad wykonywaniem programu (379)
  • Uzyskiwanie śladu stosu (383)
  • Wywoływanie funkcji, ustawianie tablic i zmiennych (384)
  • Uzyskiwanie informacji o poleceniach gdb (384)
  • Na koniec (386)
Rozdział 18. Programowanie obiektowe (389)
 • Czym zatem jest obiekt? (389)
 • Instancje i metody (390)
 • Program w C do obsługi ułamków (392)
 • Klasa Objective-C obsługująca ułamki (392)
 • Klasa C++ obsługująca ułamki (397)
 • Klasa C# obsługująca ułamki (399)
Dodatek A. Język C w skrócie (403)
 • 1.0. Dwuznaki i identyfikatory (403)
 • 2.0. Komentarze (404)
 • 3.0. Stałe (405)
 • 4.0. Typy danych i deklaracje (408)
 • 5.0. Wyrażenia (417)
 • 6.0. Klasy zmiennych i zakres (430)
 • 7.0. Funkcje (432)
 • 8.0. Instrukcje (434)
 • 9.0. Preprocesor (438)
Dodatek B. Standardowa biblioteka C (445)
 • Standardowe pliki nagłówkowe (445)
 • Funkcje obsługujące łańcuchy znakowe (448)
 • Obsługa pamięci (450)
 • Funkcje obsługi znaków (451)
 • Funkcje wejścia i wyjścia (452)
 • Funkcje formatujące dane w pamięci (457)
 • Konwersja łańcucha na liczbę (458)
 • Dynamiczna alokacja pamięci (459)
 • Funkcje matematyczne (460)
  • Arytmetyka zespolona (466)
 • Funkcje ogólnego przeznaczenia (468)
Dodatek C. Kompilator gcc (471)
 • Ogólna postać polecenia (471)
 • Opcje wiersza poleceń (471)
Dodatek D. Typowe błędy (475) Dodatek E. Zasoby (481)
 • Język programowania C (481)
 • Kompilatory C i zintegrowane środowiska programistyczne (482)
 • Różne (483)
Skorowidz (485)
powrót
 
Produkty Podobne
Język C. Solidna wiedza w praktyce. Wydanie VIII
Język C. Programowanie mikrokontrolerów i komputerów
Język C/C++ i obliczenia numeryczne. Krótkie wprowadzenie
Programowanie w C. Sprytne podejście do trudnych zagadnień, których wolałbyś unikać (takich jak język C)
Język C. Szkoła programowania. Wydanie VI
Język C. Programowanie dla początkujących. Wydanie III
Język C w pigułce. Kompletny przewodnik
C in a Nutshell, 2nd Edition
Język C. Kompendium wiedzy. Wydanie IV
Zabawa w programowanie. Język C dla nastolatków
Więcej produktów