Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych

Język SQL. Przyjazny podręcznik. Wydanie II Język: 1

978-83-283-3190-7

Cena Brutto: 47.00

Cena netto: 44.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Larry Rockoff
Liczba_stron 280
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-06-16

Język SQL

Przyjazny podręcznik. Wydanie IINajlepsze relacyjne bazy danych, takie jak Oracle czy MS SQL Server, są nierozłącznie związane z językiem SQL. Język ten stworzono po to, aby budować i użytkować bazy przechowujące ogromne ilości danych. Bez wątpienia SQL jest dość złożony, obejmuje wiele elementów i funkcji, jednak jego znajomość jest niezwykle ważna dla każdego, kto zajmuje się bazami danych, tworzy je czy nimi administruje. Również te osoby, które korzystają z narzędzi do raportowania w bazach danych, powinny przynajmniej dobrze zrozumieć podstawy tego języka.

Niniejsza książka jest kolejnym wydaniem popularnego podręcznika, dzięki któremu zrozumiesz SQL, jego składnię i najważniejsze aspekty wykorzystywania. Poszczególne tematy zorganizowano w intuicyjny sposób, przedstawiając je w logicznej kolejności. Przykłady zastosowania języka dobrano tak, aby za pomocą małej próbki kodu umożliwić zrozumienie danej instrukcji SQL. W tym wydaniu zaktualizowano informacje o składni SQL stosowanej w Microsoft SQL Server 2016, MySQL 5.7 i Oracle 12c. Uzupełniono zagadnienia dotyczące logiki warunkowej, a także przedstawiono kilka nowych tematów, takich jak wspólne wyrażenia tablicowe czy wstawianie komentarzy do zapytań.

Najważniejsze zagadnienia ujęte w książce:

 • podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych,
 • składnia instrukcji SELECT i jej możliwości,
 • agregacje danych i sum częściowych,
 • stosowanie złączeń, podzapytań, widoków i logiki zbiorów,
 • procedury składowane, aktualizacja danych i utrzymanie bazy,
 • projektowanie baz danych i sposoby prezentacji danych.

  O autorze (9)

  Podziękowania (11)

  Wprowadzenie (13)

  Rozdział 1. Relacyjne bazy danych i SQL (19)

  • Definicja SQL (21)
  • Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL (22)
  • Relacyjne bazy danych (24)
  • Klucze główne i obce (25)
  • Typy danych (26)
  • Wartości NULL (28)
  • Znaczenie SQL (29)
  • Co dalej? (29)

  Rozdział 2. Podstawy pobierania danych (31)

  • Prosta instrukcja SELECT (31)
  • Uwagi dotyczące składni (32)
  • Komentarze w instrukcjach SQL (33)
  • Wybieranie kolumn (34)
  • Nazwy kolumn zawierające spacje (35)
  • Klauzule dostępne w instrukcji SELECT (36)
  • Co dalej? (38)

  Rozdział 3. Pola obliczane i aliasy (41)

  • Wartości literału (42)
  • Obliczenia arytmetyczne (43)
  • Konkatenacja pól (44)
  • Aliasy kolumn (46)
  • Aliasy tabel (47)
  • Co dalej? (48)

  Rozdział 4. Korzystanie z funkcji (49)

  • Czym jest funkcja? (49)
  • Funkcje znakowe (50)
  • Funkcje zagnieżdżone (54)
  • Funkcje daty i czasu (55)
  • Funkcje liczbowe (57)
  • Funkcje konwersji (59)
  • Co dalej? (62)

  Rozdział 5. Sortowanie danych (63)

  • Sortowanie danych w porządku rosnącym (63)
  • Sortowanie danych w porządku malejącym (65)
  • Sortowanie względem więcej niż jednej kolumny (66)
  • Sortowanie względem pola obliczanego (66)
  • Sekwencje sortowania (67)
  • Co dalej? (70)

  Rozdział 6. Kryteria wyboru (71)

  • Zastosowanie kryteriów selekcji (71)
  • Operatory klauzuli WHERE (72)
  • Ograniczanie liczby zwracanych wierszy (74)
  • Ograniczanie liczby wierszy za pomocą sortowania (75)
  • Dopasowywanie do wzorca (76)
  • Znaki wieloznaczne (79)
  • Co dalej? (81)

  Rozdział 7. Logika Boolea (83)

  • Złożone warunki logiczne (83)
  • Operator AND (84)
  • Operator OR (85)
  • Zastosowanie nawiasów (85)
  • Zastosowanie wielu nawiasów (87)
  • Operator NOT (88)
  • Operator BETWEEN (90)
  • Operator IN (92)
  • Logika Boolea a wartości NULL (93)
  • Co dalej? (95)

  Rozdział 8. Logika warunkowa (97)

  • Wyrażenie CASE (98)
  • Format prosty wyrażenia CASE (99)
  • Format przeszukujący wyrażenia CASE (100)
  • Logika warunkowa w klauzuli ORDER BY (102)
  • Logika warunkowa w klauzuli WHERE (104)
  • Co dalej? (105)

  Rozdział 9. Dokonywanie podsumowań (107)

  • Usuwanie duplikatów (107)
  • Funkcje agregujące (109)
  • Funkcja COUNT (110)
  • Grupowanie danych (112)
  • Grupowanie i sortowanie względem kilku kolumn (113)
  • Kryteria selekcji w ramach agregacji (115)
  • Logika warunkowa w klauzuli GROUP BY (117)
  • Logika warunkowa w klauzuli HAVING (118)
  • Funkcje rankingowe (120)
  • Partycje (125)
  • Co dalej? (129)

  Rozdział 10. Sumy częściowe i tabele krzyżowe (131)

  • Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora ROLLUP (132)
  • Wstawianie sum częściowych za pomocą operatora CUBE (137)
  • Prezentacja danych w formie tabeli krzyżowej (142)
  • Co dalej? (149)

  Rozdział 11. Złączenia wewnętrzne (151)

  • Łączenie dwóch tabel (152)
  • Złączenie wewnętrzne (154)
  • Kolejność tabel w złączeniach wewnętrznych (156)
  • Alternatywna składnia złączeń wewnętrznych (157)
  • Aliasy tabel - ciąg dalszy (157)
  • Co dalej? (159)

  Rozdział 12. Złączenia zewnętrzne (161)

  • Złączenie zewnętrzne (161)
  • Złączenia lewostronne (163)
  • Weryfikacja występowania wartości NULL (165)
  • Złączenia prawostronne (166)
  • Kolejność tabel w złączeniach zewnętrznych (167)
  • Złączenia pełne (168)
  • Złączenia krzyżowe (171)
  • Co dalej? (173)

  Rozdział 13. Złączenia zwrotne i widoki (175)

  • Złączenia zwrotne (175)
  • Tworzenie widoków (178)
  • Pobieranie danych z widoków (180)
  • Zalety stosowania widoków (181)
  • Modyfikowanie i usuwanie widoków (182)
  • Co dalej? (183)

  Rozdział 14. Podzapytania (185)

  • Rodzaje podzapytań (185)
  • Wykorzystanie podzapytania jako źródła danych (186)
  • Wykorzystanie podzapytania w kryteriach selekcji (189)
  • Podzapytania skorelowane (191)
  • Operator EXISTS (193)
  • Zastosowanie podzapytania do wyznaczenia wartości kolumny obliczanej (194)
  • Wyrażenia CTE (195)
  • Co dalej? (197)

  Rozdział 15. Logika zbiorów (199)

  • Zastosowanie operatora UNION (200)
  • Dołączanie lub eliminowanie duplikatów za pomocą operatora UNION (202)
  • Krzyżowanie zapytań (204)
  • Co dalej? (205)

  Rozdział 16. Procedury składowane i parametryzacja (207)

  • Tworzenie procedur składowanych (208)
  • Parametry w procedurze składowanej (210)
  • Wykonywanie procedur składowanych (211)
  • Modyfikowanie i usuwanie procedur składowanych (212)
  • Funkcje - ciąg dalszy (213)
  • Co dalej? (214)

  Rozdział 17. Modyfikowanie danych (215)

  • Sposoby modyfikacji danych (215)
  • Wstawianie danych (216)
  • Usuwanie danych (220)
  • Aktualizacja danych (221)
  • Aktualizacja danych w tabeli za pomocą podzapytań skorelowanych (222)
  • Co dalej? (224)

  Rozdział 18. Utrzymanie tabel (227)

  • Język definicji danych (227)
  • Atrybuty tabel (228)
  • Kolumny w tabelach (229)
  • Klucze główne i indeksy (230)
  • Klucze obce (231)
  • Tworzenie tabel (232)
  • Tworzenie indeksów (234)
  • Co dalej? (234)

  Rozdział 19. Zasady projektowania baz danych (237)

  • Cele normalizacji (238)
  • W jaki sposób dokonywać normalizacji danych (240)
  • Sztuka projektowania bazy danych (244)
  • Alternatywy dla normalizacji (246)
  • Co dalej? (247)

  Rozdział 20. Sposoby prezentacji danych (249)

  • Jeszcze kilka słów o tabelach krzyżowych (249)
  • Excel i zewnętrzne źródło danych (251)
  • Tabele przestawne w Excelu (255)
  • Co dalej? (260)

  Dodatek A. Praca z bazą danych Microsoft SQL Server (261)

  • Instalacja SQL Server 2016 Express (261)
  • Instalacja SQL Server 2016 Management Studio Express (262)
  • Praca z SQL Server Management Studio (262)

  Dodatek B. Praca z bazą danych MySQL (265)

  • Instalacja MySQL na komputerze z systemem operacyjnym Windows (265)
  • Instalacja MySQL na komputerze z systemem operacyjnym Mac OS X (267)
  • Praca z MySQL Workbench (268)

  Dodatek C. Praca z bazą danych Oracle (269)

  • Instalacja Oracle Database Express Edition (269)

  Skorowidz (273)

powrót
 
Produkty Podobne
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Big data, nauka o danych i AI bez tajemnic. Podejmuj lepsze decyzje i rozwijaj swój biznes!
Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencjał big data w swojej organizacji
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
Definitive Guide to DAX, The: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, 2nd Edition
Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII
NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych następnej generacji
Więcej produktów