Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Język TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II Język: 1

978-83-283-3641-4

Cena Brutto: 89.00

Cena netto: 84.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Nathan Rozentals
Liczba_stron 504
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2017-11-24

Język

TypeScript

Tajniki kodu. Wydanie IIJęzyk TypeScript, który wraz z kompilatorem i zestawem narzędzi jest udostępniany na zasadach open source, zyskuje ogromne uznanie tysięcy projektantów aplikacji. TypeScript pozwala na pracę w zgodzie ze standardami języka JavaScript (ES5, ES6 i ES7), co pozwala programistom na używanie klas, interfejsów, typów ogólnych itd. Okazuje się, że TypeScript umożliwia tworzenie solidnych aplikacji przy wykorzystaniu technik obiektowych — i są to nie tylko aplikacje WWW, lecz także aplikacje serwerowe, aplikacje dla urządzeń mobilnych, a nawet oprogramowanie do sterowania urządzeniami w internecie rzeczy (IoT).


Niniejsza książka jest przewodnikiem po TypeScript dla programistów. Przedstawiono tu zarówno podstawy, jak i zaawansowane możliwości języka, takie jak typy ogólne i techniki programowania asynchronicznego. Sporo miejsca poświęcono prezentacji najpopularniejszych frameworków JavaScript. Opisano sposoby korzystania z mechanizmów ścisłej kontroli typów i omówiono techniki programowania obiektowego w języku TypeScript. Nie zabrakło również wskazówek dotyczących najlepszych praktyk projektowania aplikacji. Dzięki lekturze tej książki osiągnięcie profesjonalnego poziomu pisania aplikacji w TypeScript stanie się o wiele łatwiejsze!

Najważniejsze zagadnienia:

 • składnia języka TypeScript: podstawy i zagadnienia zaawansowane
 • środowisko pracy: kompilator, narzędzia, frameworki
 • tworzenie plików deklaracji i korzystanie z bibliotek
 • programowanie oparte na testach
 • modularyzacja i programowanie zorientowane obiektowo w TypeScript
 • podstawowe elementy konstrukcyjne aplikacji internetowych

  O autorze (15)

  O recenzentach (17)

  Wstęp (19)

  Rozdział 1. TypeScript - dostępne narzędzia i frameworki (25)

  • Przedstawienie języka TypeScript (27)
   • Standard EcmaScript (27)
   • Zalety języka TypeScript (28)
  • Zintegrowane środowiska programistyczne obsługujące język TypeScript (36)
   • Kompilacja w środowisku Node (36)
   • Visual Studio 2017 (38)
   • WebStorm (44)
   • Visual Studio Code (48)
   • Inne edytory (55)
  • Podsumowanie (57)

  Rozdział 2. Typy, zmienne oraz funkcje (59)

  • Typy podstawowe (60)
   • Typy w języku JavaScript (60)
   • Określanie typów w języku TypeScript (61)
   • Składnia określania typów (62)
   • Wnioskowanie typów (64)
   • Kacze typowanie (65)
   • Łańcuchy szablonów (66)
   • Tablice (67)
   • Pętle for...in oraz for...of (68)
   • Typ any (69)
   • Jawne rzutowanie (70)
   • Typy wyliczeniowe (71)
   • Ustalone typy wyliczeniowe (73)
   • Stałe (74)
   • Słowo kluczowe let (75)
  • Funkcje (77)
   • Typy wartości zwracanych przez funkcje (77)
   • Funkcje anonimowe (78)
   • Parametry opcjonalne (78)
   • Parametry domyślne (80)
   • Parametr reszty (80)
   • Funkcje zwrotne (82)
   • Sygnatury funkcji (84)
   • Przeciążanie funkcji (86)
  • Zaawansowane typy (87)
   • Typ unii (88)
   • Strażniki typów (88)
   • Nazwy zastępcze typów (90)
   • Wartość null i undefined (91)
   • Reszta obiektu i rozproszenie (93)
  • Podsumowanie (94)

  Rozdział 3. Interfejsy, klasy i dziedziczenie (95)

  • Interfejsy (96)
   • Właściwości opcjonalne (97)
   • Kompilacja interfejsów (98)
  • Klasy (98)
   • Właściwości klas (99)
   • Implementacja interfejsów (100)
   • Konstruktory klas (101)
   • Funkcje klas (102)
   • Definicje funkcji interfejsów (105)
   • Modyfikatory klas (106)
   • Modyfikatory dostępu w konstruktorach (108)
   • Właściwości tylko do odczytu (109)
   • Akcesory właściwości klas (109)
   • Funkcje statyczne (111)
   • Właściwości statyczne (111)
   • Przestrzenie nazw (112)
  • Dziedziczenie (113)
   • Dziedziczenie interfejsów (114)
   • Dziedziczenie klas (114)
   • Słowo kluczowe super (115)
   • Przeciążanie funkcji (116)
   • Składowe chronione (117)
   • Klasy abstrakcyjne (118)
   • Domknięcia JavaScript (121)
  • Stosowanie interfejsów, klas i dziedziczenia - wzorzec projektowy Fabryka (123)
   • Wymagania biznesowe (123)
   • Co robi wzorzec Fabryka? (123)
   • Stosowanie klasy fabrykującej (127)
  • Podsumowanie (128)

  Rozdział 4. Dekoratory, typy ogólne i asynchroniczność (129)

  • Dekoratory (130)
   • Składnia dekoratorów (131)
   • Stosowanie wielu dekoratorów (132)
   • Fabryki dekoratorów (132)
   • Parametry dekoratorów klas (133)
   • Dekoratory właściwości (135)
   • Dekoratory właściwości statycznych (136)
   • Dekoratory metod (137)
   • Stosowanie dekoratorów metod (138)
   • Dekoratory parametrów (139)
   • Metadane dekoratorów (140)
   • Stosowanie metadanych dekoratorów (142)
  • Typy ogólne (143)
   • Składnia typów ogólnych (144)
   • Tworzenie instancji klas ogólnych (145)
   • Stosowanie typu T (146)
   • Ograniczenia typu T (148)
   • Interfejsy ogólne (150)
   • Tworzenie nowych obiektów w klasach ogólnych (151)
  • Mechanizmy programowania asynchronicznego (153)
   • Obietnice (153)
   • Składnia obietnic (155)
   • Stosowanie obietnic (156)
   • Składnia funkcji zwrotnych a składnia obietnic (158)
   • Zwracanie wartości z obietnic (158)
   • Słowa kluczowe async i await (160)
   • Słowo kluczowe await a obsługa błędów (161)
   • Obietnice a składnia słowa kluczowego await (162)
   • Komunikaty a słowo kluczowe await (163)
  • Podsumowanie (165)

  Rozdział 5. Pisanie i stosowanie plików deklaracji (167)

  • Zmienne globalne (168)
  • Stosowanie bloków kodu JavaScript w kodzie HTML (170)
   • Dane strukturalne (171)
  • Pisanie własnych plików deklaracji (173)
   • Słowo kluczowe module (175)
   • Interfejsy (177)
   • Typy unii (179)
  • Scalanie modułów (180)
  • Składnia plików deklaracji (180)
   • Przesłanianie funkcji (181)
   • Zagnieżdżone przestrzenie nazw (181)
   • Klasy (182)
   • Przestrzenie nazw klas (182)
   • Przeciążanie konstruktora klas (182)
   • Właściwości klas (183)
   • Funkcje klas (183)
   • Właściwości i funkcje statyczne (183)
   • Funkcje globalne (184)
   • Sygnatury funkcji (184)
   • Właściwości opcjonalne (184)
   • Scalanie funkcji i modułów (185)
  • Podsumowanie (185)

  Rozdział 6. Biblioteki innych twórców (187)

  • Pobieranie plików definicji (188)
  • Stosowanie NuGet (190)
   • Stosowanie menedżera pakietów (190)
   • Instalowanie plików deklaracji (191)
   • Stosowanie konsoli menedżera pakietów (191)
  • Stosowanie narzędzia Typings (192)
   • Poszukiwanie pakietów (193)
   • Inicjalizacja Typings (194)
   • Instalowanie plików definicji (194)
   • Instalowanie konkretnej wersji pliku (195)
   • Ponowna instalacja plików definicji (195)
  • Stosowanie programu Bower (196)
  • Stosowanie npm i @types (196)
  • Stosowanie bibliotek innych twórców (197)
   • Wybór frameworka JavaScript (197)
  • Backbone (198)
   • Stosowanie dziedziczenia we frameworku Backbone (199)
   • Stosowanie interfejsów (201)
   • Stosowanie składni typów ogólnych (201)
   • Stosowanie języka ECMAScript 5 (202)
   • Zgodność frameworka Backbone z językiem TypeScript (203)
  • Angular (203)
   • Klasy Angular i zmienna $scope (205)
   • Zgodność frameworka AngularJS z językiem TypeScript (207)
  • Dziedziczenie - Angular kontra Backbone (207)
  • ExtJS (208)
   • Tworzenie klas w ExtJS (208)
   • Stosowanie rzutowania typów (210)
   • Kompilator TypeScript dla ExtJS (211)
  • Podsumowanie (211)

  Rozdział 7. Frameworki zgodne z językiem TypeScript (213)

  • Czym jest MVC? (214)
   • Model (215)
   • Widok (215)
   • Kontroler (216)
   • Podsumowanie wzorca MVC (217)
   • Zalety stosowania wzorca MVC (218)
   • Szkic przykładowej aplikacji (219)
  • Stosowanie frameworka Backbone (220)
   • Wydajność wyświetlania (221)
   • Konfiguracja frameworka Backbone (222)
   • Modele Backbone (223)
   • Widok ItemView (224)
   • Widok CollectionView (225)
   • Aplikacja Backbone (227)
  • Stosowanie frameworka Aurelia (228)
   • Konfiguracja frameworka Aurelia (228)
   • Zagadnienia do rozważenia (229)
   • Wydajność frameworka Aurelia (230)
   • Modele frameworka Aurelia (230)
   • Widoki frameworka Aurelia (231)
   • Wczytywanie aplikacji Aurelia (232)
   • Zdarzenia frameworka Aurelia (233)
  • Framework Angular 2 (234)
   • Konfiguracja frameworka Angular 2 (234)
   • Modele frameworka Angular 2 (235)
   • Widoki Angular 2 (235)
   • Wydajność frameworka Angular 2 (237)
   • Zdarzenia Angular 2 (237)
  • Stosowanie frameworka React (238)
   • Konfiguracja frameworka React (238)
   • Widoki React (240)
   • Wczytywanie aplikacji React (243)
   • Zdarzenia React (245)
  • Podsumowanie (246)

  Rozdział 8. Programowanie w oparciu o testy (247)

  • Programowanie w oparciu o testy (248)
  • Testy jednostkowe, integracyjne oraz akceptacyjne (249)
   • Testy jednostkowe (250)
   • Testy integracyjne (250)
   • Testy akceptacyjne (250)
  • Frameworki testów jednostkowych (251)
  • Jasmine (251)
   • Prosty test Jasmine (252)
   • Plik SpecRunner (252)
   • Obiekty dopasowujące (254)
   • Uruchamianie i kończenie testów (256)
   • Testy bazujące na danych (256)
   • Stosowanie szpiegów (258)
   • Szpiegowanie funkcji zwrotnych (259)
   • Stosowanie szpiegów jako imitacji (261)
   • Testy asynchroniczne (261)
   • Stosowanie funkcji done() (263)
   • Modyfikacje DOM w Jasmine (264)
   • Zdarzenia DOM (265)
  • Mechanizmy wykonawcze Jasmine (266)
   • Testem (267)
   • Karma (268)
   • Protractor (270)
  • Stosowanie ciągłej integracji (272)
   • Zalety ciągłej integracji (273)
   • Wybór serwera budowy (274)
   • Raportowanie testów integracyjnych (275)
  • Podsumowanie (276)

  Rozdział 9. Testowanie frameworków zgodnych z językiem TypeScript (277)

  • Testowanie naszej aplikacji przykładowej (278)
  • Modyfikacja aplikacji przykładowej w celu umożliwienia testowania (279)
  • Testowanie frameworka Backbone (280)
   • Złożone modele (280)
   • Aktualizacje widoków (283)
   • Modyfikacje obsługi zdarzeń DOM (283)
   • Testy modeli (285)
   • Testy modelu złożonego (287)
   • Testy wyświetlania (288)
   • Testy zdarzeń DOM (289)
   • Podsumowanie testów Backbone (291)
  • Testowanie frameworka Aurelia (291)
   • Komponenty frameworka Aurelia (291)
   • Model widoku komponentów Aurelia (292)
   • Komponent widoku frameworka Aurelia (293)
   • Wyświetlanie komponentu (293)
   • Konwencje nazewnicze frameworka Aurelia (294)
   • Konfiguracja testów we frameworku Aurelia (295)
   • Testy jednostkowe we frameworku Aurelia (296)
   • Testy wyświetlania (297)
   • Testy przekrojowe we frameworku Aurelia (299)
   • Podsumowanie testów frameworka Aurelia (303)
  • Testowanie frameworka Angular 2 (303)
   • Aktualizacja aplikacji (303)
   • Konfiguracja testów we frameworku Angular 2 (305)
   • Testy modelu w Angular 2 (305)
   • Testy wyświetlania w Angular 2 (306)
   • Testowanie DOM w Angular 2 (307)
   • Podsumowanie testów Angular 2 (308)
  • Testowanie frameworka React (308)
   • Wiele punktów wejścia (309)
   • Modyfikacje w aplikacji React (309)
   • Testy jednostkowe komponentów React (312)
   • Testy modelu i widoków React (313)
   • Testy zdarzeń we frameworku React (315)
  • Podsumowanie (316)

  Rozdział 10. Modularyzacja (317)

  • Podstawowe informacje o modułach (318)
   • Eksportowanie modułów (320)
   • Importowanie modułów (320)
   • Zmiana nazwy modułu (321)
   • Eksporty domyślne (322)
   • Eksportowanie zmiennych (323)
  • Wczytywanie modułów AMD (324)
   • Kompilacja modułów AMD (324)
   • Konfiguracja modułów AMD (326)
   • Konfiguracja Require (326)
   • Konfiguracja przeglądarki dla modułów AMD (327)
   • Zależności w modułach AMD (328)
   • Wczytywanie frameworka Require (331)
   • Poprawianie błędów konfiguracji Require (333)
  • Wyczytywanie modułów przy użyciu SystemJS (334)
   • Instalacja SystemJS (335)
   • Konfiguracja SystemJS do użycia w przeglądarce (335)
   • SystemJS i zależności modułów (337)
   • Wczytywanie Jasmine (340)
  • Stosowanie Express i Node (340)
   • Konfiguracja Express (341)
   • Stosowanie modułów w aplikacjach Express (342)
   • Określanie i obsługa tras w aplikacjach Express (344)
   • Stosowanie szablonów w Express (346)
   • Stosowanie Handlebars (347)
   • Zdarzenia POST we frameworku Express (350)
   • Przekierowywanie żądań HTTP (353)
   • Podsumowanie informacji o Node i Express (355)
  • Podsumowanie (355)

  Rozdział 11. Programowanie obiektowe (357)

  • Zasady programowania obiektowego (358)
   • Programowanie w oparciu o interfejsy (358)
   • Zasady SOLID (359)
  • Projektowanie interfejsu użytkownika (360)
   • Projekt koncepcyjny (361)
   • Konfiguracja aplikacji Angular 2 (363)
   • Stosowanie frameworka Bootstrap (364)
   • Tworzenie panelu bocznego (365)
   • Tworzenie nakładki (369)
   • Koordynacja efektów przejść (371)
  • Wzorzec Stan (372)
   • Interfejs stanu (372)
   • Konkretne stany (373)
  • Wzorzec Mediator (374)
   • Modularny kod (375)
   • Komponent Navbar (376)
   • Komponent SideNav (377)
   • Komponent RightScreen (378)
   • Komponenty podrzędne (380)
   • Implementacja interfejsu mediatora (381)
   • Klasa Mediator (382)
   • Stosowanie klasy Mediator (385)
   • Reagowanie na zdarzenia DOM (386)
  • Podsumowanie (387)

  Rozdział 12. Wstrzykiwanie zależności (389)

  • Wysyłanie poczty elektronicznej (390)
   • Wykorzystanie pakietu nodemailer (390)
   • Ustawienia konfiguracyjne (393)
   • Stosowanie lokalnego serwera SMTP (395)
   • Wstrzykiwanie zależności (396)
   • Wzorzec Lokalizacja usługi (396)
   • Lokalizacja usługi - antywzorzec (398)
   • Wstrzykiwanie zależności (399)
  • Implementacja wstrzykiwania zależności (399)
   • Wyznaczanie interfejsów (399)
   • Wyznaczanie z użyciem typów wyliczeniowych (400)
   • Wyznaczanie nazwy klasy (401)
   • Wstrzykiwanie przy użyciu konstruktora (402)
  • Wstrzykiwanie przy użyciu dekoratora (403)
   • Stosowanie definicji klasy (404)
   • Analiza parametrów konstruktora (405)
   • Określanie typów parametrów (406)
   • Wstrzykiwanie właściwości (407)
   • Stosowanie wstrzykiwania zależności (408)
   • Wstrzykiwanie rekurencyjne (409)
  • Podsumowanie (410)

  Rozdział 13. Tworzenie aplikacji (411)

  • Interfejs użytkownika (412)
   • Stosowanie edytora Brackets (413)
   • Stosowanie rozszerzenia Emmet (415)
   • Tworzenie panelu logowania (417)
  • Witryna korzystająca z frameworka Aurelia (419)
   • Kompilacja Node i frameworka Aurelia (420)
   • Udostępnianie aplikacji Aurelia (421)
   • Strony frameworka Aurelia w aplikacji Express (422)
   • Komponenty aplikacji Aurelia (424)
   • Przetwarzanie danych JSON (425)
   • Formularze we frameworku Aurelia (427)
   • Przesyłanie danych (430)
   • Stosowanie komunikatów we frameworku Aurelia (431)
  • Witryna Angular 2 (434)
   • Konfiguracja Angular 2 (434)
   • Udostępnianie stron aplikacji Angular 2 (434)
   • Komponenty aplikacji Angular 2 (437)
   • Przetwarzanie danych JSON (440)
   • Przesyłanie danych do aplikacji (442)
  • Witryna Express i React (443)
   • Express i React (443)
   • Udostępnianie aplikacji React (445)
   • Większa liczba plików package.json (447)
   • Komponenty React (448)
   • Korzystanie z punktów końcowych REST (451)
   • Komponent panelu logowania (452)
   • Wiązanie danych w aplikacji React (454)
   • Przesyłanie danych JSON w żądaniach POST (456)
  • Podsumowanie (457)

  Rozdział 14. Czas zakasać rękawy! (459)

  • Aplikacja SurfDechy (460)
  • Wyjściowa aplikacja Angular 2 (461)
   • Testy jednostkowe (463)
   • Testy implementacji wzorców projektowych (464)
   • Stan panelu logowania (468)
   • Integracja paneli (471)
   • Struktura danych JSON (474)
   • Komponent BoardList (476)
   • Testy jednostkowe żądań HTTP (477)
   • Wyświetlanie listy desek (483)
   • Testowanie zdarzeń interfejsu użytkownika (484)
   • Widok szczegółów deski (487)
   • Stosowanie filtra (489)
   • Panel logowania (492)
   • Architektura aplikacji (496)
  • Podsumowanie (497)

  Skorowidz (499)

powrót
 
Produkty Podobne
Tworzenie gier w języku HTML5 dla profesjonalistów. Wydanie II
Nowoczesna Java w działaniu. Wyrażenia lambda, strumienie, programowanie funkcyjne i reaktywne
C# 7.1 i .NET Core 2.0 dla programistów aplikacji wieloplatformowych
PHP i MySQL. Dynamiczne strony WWW. Szybki start. Wydanie V
Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VII
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian
Młodzi giganci programowania. Scratch
Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług
UX w projektowaniu witryn internetowych
Angular: instalacja i działanie. Nauka krok po kroku
Więcej produktów