Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych Język: 1

978-83-283-5235-3

Cena Brutto: 44.90

Cena netto: 42.76

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Kelsey Hightower, Brendan Burns, Joe Beda
Liczba_stron 224
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-06-18
Kubernetes. Tworzenie niezawodnych systemów rozproszonych

Systemy rozproszone miały być odpowiedzią na zwiększone wymagania wobec systemów informatycznych. Chodziło o takie cechy jak łatwe współużytkowanie zasobów, odporność na awarie, prostota rozbudowy czy skalowalność. Z czasem okazało się, że możliwości systemów rozproszonych mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne. Równocześnie jednak architekci, programiści i w końcu również administratorzy systemów doświadczali na własnej skórze, że projektowanie, budowa i utrzymywanie systemu rozproszonego niesie ze sobą wyzwania, o jakich nie mieli pojęcia twórcy systemów wcześniejszych generacji. Wyjściem z tej trudnej sytuacji mogą być rozwijane w ostatnich latach kontenery i interfejsy API orkiestracji kontenerów, takie jak Kubernetes.


Ta książka jest znakomitym wprowadzeniem do Kubernetesa - udostępnionego na licencji open source orkiestratora klastrów (ang. orchestrator). Kontenery i orkiestratory są bardzo młodą technologią, jednak już teraz umożliwiają programistom budowanie i wdrażanie aplikacji z nieosiągalną dotychczas szybkością i niezawodnością. Dzięki tej książce dowiesz się, jaką rolę odgrywa Kubernetes w cyklu życia aplikacji rozproszonej. Nauczysz się wykorzystywać narzędzia i interfejsy API do automatyzacji skalowalnych systemów rozproszonych, niezależnie od tego, czy są to usługi internetowe, aplikacje do uczenia maszynowego, czy klastry komputerów Raspberry Pi. Przekonasz się, że Kubernetes i technologia kontenerowa mogą pomóc w osiągnięciu nowych poziomów prędkości, zwinności, niezawodności i wydajności.


W książce między innymi:

 • zakres działania Kubernetesa
 • tworzenie aplikacji kontenerowych za pomocą Dockera
 • kontenery w Kubernetesie i ich środowisko wykonawcze
 • uruchamianie aplikacji w środowisku produkcyjnym
 • przykłady wdrażania rzeczywistych aplikacji w Kubernetesie

Przedmowa 13

1. Wprowadzenie 19

 • Prędkość 20
  • Wartość niemutowalności 21
  • Deklaratywna konfiguracja 22
  • Systemy samonaprawiające się 23
 • Skalowanie usługi i zespołów programistycznych 24
  • Rozłączność 24
  • Łatwe skalowanie aplikacji i klastrów 25
  • Skalowanie zespołów programistycznych za pomocą mikrousług 26
  • Separacja zagadnień dla zapewnienia spójności i skalowania 27
 • Zapewnianie abstrakcji infrastruktury 29
 • Wydajność 30
 • Podsumowanie 31

2. Tworzenie i uruchamianie kontenerów 33

 • Obrazy kontenerów 34
  • Format obrazu Dockera 35
 • Budowanie obrazów aplikacji za pomocą Dockera 37
  • Pliki Dockerfile 37
  • Bezpieczeństwo obrazu 37
  • Optymalizacja rozmiarów obrazu 38
 • Przechowywanie obrazów w zdalnym rejestrze 39
 • Środowisko wykonawcze kontenera Dockera 40
  • Uruchamianie kontenerów za pomocą Dockera 41
  • Odkrywanie aplikacji kuard 41
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów 41
 • Czyszczenie 42
 • Podsumowanie 43

3. Wdrażanie klastra Kubernetes 45

 • Instalowanie Kubernetes w usłudze dostawcy publicznej chmury 46
  • Google Container Service 46
  • Instalowanie Kubernetes w Azure Container Service 46
  • Instalowanie Kubernetes w Amazon Web Services 47
 • Lokalna instalacja Kubernetes za pomocą minikube 48
 • Uruchamianie Kubernetes na Raspberry Pi 49
 • Klient Kubernetes 49
  • Sprawdzanie statusu klastra 49
  • Wyświetlanie węzłów roboczych klastra Kubernetes 50
 • Komponenty klastra 52
  • Serwer proxy Kubernetes 53
  • Serwer DNS Kubernetes 53
  • Interfejs użytkownika Kubernetes 53
 • Podsumowanie 54

4. Typowe polecenia kubectl 55

 • Przestrzenie nazw 55
 • Konteksty 55
 • Przeglądanie obiektów interfejsu API Kubernetes 56
 • Tworzenie, aktualizacja i niszczenie obiektów Kubernetes 57
 • Dodawanie etykiet i adnotacji do obiektów 58
 • Polecenia debugowania 58
 • Podsumowanie 59

5. Kapsuły 61

 • Kapsuły w Kubernetes 62
 • Myślenie w kategoriach kapsuł 63
 • Manifest kapsuły 63
  • Tworzenie kapsuły 64
  • Tworzenie manifestu kapsuły 65
 • Uruchamianie kapsuł 66
  • Wyświetlanie listy kapsuł 66
  • Szczegółowe informacje o kapsule 67
  • Usuwanie kapsuły 68
 • Uzyskiwanie dostępu do kapsuły 69
  • Korzystanie z przekierowania portów 69
  • Uzyskiwanie większej ilości informacji za pomocą dzienników 70
  • Uruchamianie poleceń w kontenerze przy użyciu exec 70
  • Kopiowanie plików do i z kontenerów 71
 • Kontrole działania 71
  • Sonda żywotności 72
  • Sonda gotowości 73
  • Rodzaje kontroli działania 74
 • Zarządzanie zasobami 74
  • Żądania zasobów: minimalne wymagane zasoby 75
  • Ograniczanie wykorzystania zasobów za pomocą limitów 77
 • Utrwalanie danych za pomocą woluminów 77
  • Używanie woluminów z kapsułami 78
  • Różne sposoby używania woluminów z kapsułami 79
  • Utrwalanie danych przy użyciu dysków zdalnych 80
 • Wszystko razem 80
 • Podsumowanie 82

6. Etykiety i adnotacje 83

 • Etykiety 83
  • Stosowanie etykiet 85
  • Modyfikowanie etykiet 86
  • Selektory etykiet 87
  • Selektory etykiet w obiektach API 89
 • Adnotacje 89
  • Definiowanie adnotacji 91
 • Czyszczenie 91
 • Podsumowanie 91

7. Wykrywanie usług 93

 • Co to jest wykrywanie usług? 93
 • Obiekt Service 94
  • DNS usługi 95
  • Kontrole gotowości 96
 • Udostępnianie usługi poza klastrem 98
 • Integracja z chmurą 99
 • Szczegóły dla zaawansowanych 101
  • Punkty końcowe 101
  • Ręczne wykrywanie usług 102
  • kube-proxy i adresy IP klastra 103
  • Zmienne środowiskowe adresu IP klastra 104
 • Czyszczenie 105
 • Podsumowanie 105

8. Obiekt ReplicaSet 107

 • Pętle uzgadniania 108
 • Relacje między kapsułami i obiektami ReplicaSet 109
  • Adaptowanie istniejących kontenerów 109
  • Poddawanie kontenerów kwarantannie 110
 • Projektowanie z wykorzystaniem ReplicaSet 110
 • Specyfikacja ReplicaSet 110
  • Szablony kapsuł 111
  • Etykiety 111
 • Tworzenie obiektu ReplicaSet 112
 • Inspekcja obiektu ReplicaSet 112
  • Znajdowanie ReplicaSet z poziomu kapsuły 113
  • Znajdowanie zestawu kapsuł dla ReplicaSet 113
 • Skalowanie kontrolerów ReplicaSet 114
  • Skalowanie imperatywne za pomocą polecenia kubectl scale 114
  • Skalowanie deklaratywne za pomocą kubectl apply 115
  • Automatyczne skalowanie kontrolera ReplicaSet 115
 • Usuwanie obiektów ReplicaSet 117
 • Podsumowanie 118

9. Obiekt DaemonSet 119

 • Planista DaemonSet 120
 • Tworzenie obiektów DaemonSet 121
 • Ograniczanie użycia kontrolerów DaemonSet do określonych węzłów 123
  • Dodawanie etykiet do węzłów 123
  • Selektory węzłów 124
 • Aktualizowanie obiektu DaemonSet 125
  • Aktualizowanie obiektów DaemonSet poprzez usuwanie poszczególnych kapsuł 125
  • Ciągła aktualizacja obiektu DaemonSet 126
 • Usuwanie obiektu DaemonSet 127
 • Podsumowanie 127

10. Obiekt Job 129

 • Obiekt Job 129
 • Wzorce obiektu Job 130
  • Zadania jednorazowe 131
  • Równoległość 136
  • Kolejki robocze 138
 • Podsumowanie 142

11. Obiekty ConfigMap i tajne dane 143

 • Obiekty ConfigMap 143
  • Tworzenie obiektów ConfigMap 144
  • Używanie obiektów ConfigMap 145
 • Tajne dane 147
  • Tworzenie tajnych danych 149
  • Korzystanie z tajnych danych 150
  • Prywatne rejestry Dockera 151
 • Ograniczenia dotyczące nazewnictwa 152
 • Zarządzanie obiektami ConfigMap i tajnymi danymi 153
  • Wyświetlanie obiektów 153
  • Tworzenie obiektów 154
  • Aktualizowanie obiektów 155
 • Podsumowanie 157

12. Obiekt Deployment 159

 • Twoje pierwsze wdrożenie 160
  • Wewnętrzne mechanizmy działania obiektu Deployment 160
 • Tworzenie obiektów Deployment 162
 • Zarządzanie obiektami Deployment 163
 • Aktualizowanie obiektów Deployment 164
  • Skalowanie obiektu Deployment 164
  • Aktualizowanie obrazu kontenera 165
  • Historia wersji 166
 • Strategie wdrażania 169
  • Strategia Recreate 169
  • Strategia RollingUpdate 170
  • Spowalnianie wdrażania w celu zapewnienia poprawnego działania usługi 174
 • Usuwanie wdrożenia 175
 • Podsumowanie 176

13. Integracja rozwiązań do przechowywania danych i Kubernetes 177

 • Importowanie usług zewnętrznych 178
  • Usługi bez selektorów 180
  • Ograniczenia usług zewnętrznych: sprawdzanie poprawności działania 182
 • Uruchamianie niezawodnych singletonów 182
  • Uruchamianie singletona MySQL 183
  • Dynamiczne przydzielanie woluminów 187
 • Natywne magazyny danych Kubernetes z wykorzystaniem obiektów StatefulSet 188
  • Właściwości obiektów StatefulSet 188
  • Ręcznie zreplikowany klaster MongoDB z wykorzystaniem obiektów StatefulSet 189
  • Automatyzacja tworzenia klastra MongoDB 192
  • Trwałe woluminy i obiekty StatefulSet 195
  • Ostatnia rzecz: sondy gotowości 196
 • Podsumowanie 196

14. Wdrażanie rzeczywistych aplikacji 197

 • Parse 197
  • Wymagania wstępne 198
  • Budowanie serwera parse-server 198
  • Wdrażanie serwera parse-server 198
  • Testowanie Parse 199
 • Ghost 200
  • Konfigurowanie serwera Ghost 200
 • Redis 203
  • Konfigurowanie instalacji Redis 204
  • Tworzenie usługi Redis 206
  • Wdrażanie klastra Redis 206
  • Zabawa z klastrem Redis 208
 • Podsumowanie 208

A. Budowanie klastra Raspberry Pi Kubernetes 211

 • Lista części 211
 • Flashowanie obrazów 212
 • Pierwsze uruchomienie: węzeł główny 213
  • Konfigurowanie sieci 213
  • Instalowanie Kubernetes 216
  • Konfigurowanie klastra 216
 • Podsumowanie 218

Skorowidz 219

powrót
 
Produkty Podobne
The Pragmatic Programmer: your journey to mastery, 20th Anniversary Edition, 2nd Edition
Machine Learning with Python for Everyone
Asembler. Programowanie
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
PHP, MySQL i JavaScript. Wprowadzenie. Wydanie V
Programowanie dla najmłodszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawę
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom średnio zaawansowany
Programowanie z Minecraftem dla dzieci. Poziom podstawowy
Java dla zupełnie początkujących. Owoce programowania. Wydanie VII
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania dla programistów Java
Więcej produktów