Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Programowanie

Laravel w działaniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II Język: 1

978-83-283-7633-5

Cena Brutto: 99.00

Cena netto: 94.29

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Matt Stauffer
Liczba_stron 508
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2021-08-10

Framework Laravel cieszy się rosnącą popularnością wśród programistów aplikacji w języku PHP. Jest szybki, potężny i elastyczny, można się go błyskawicznie nauczyć, a generowany przez niego kod cechują przejrzystość i czytelność. Co więcej, Laravel skupia wokół siebie zaangażowaną społeczność, która z jednej strony systematycznie tworzy nowe narzędzia i pakiety wzbogacające ten framework, z drugiej — chętnie śpieszy z pomocą w rozwiązywaniu problemów. Jest to więc świetny, dynamicznie rozwijający się zestaw narzędzi, który spodoba się każdemu profesjonalnemu programiście PHP, ceniącemu efektywność i wysoką jakość tworzonego kodu.


Ta książka stanowi praktyczne i kompletne wprowadzenie do Laravela (zawiera informacje dotyczące Laravela 5.8). Dzięki niej osoby dysponujące pewnym doświadczeniem w tworzeniu kodu PHP błyskawicznie rozpoczną tworzenie znakomitych aplikacji. Znalazły się tutaj zarówno ogólne informacje na temat korzystania z tego frameworka, jak i przykłady szczegółowych zastosowań. Omówiono także mnóstwo narzędzi i bibliotek wzbogacających funkcjonalność Laravela: Dusk, Horizon, Artisan, Mix czy Passport. Opisano też interfejsy pozwalające na dostęp do systemu plików, sesji, ciasteczek, pamięci podręcznej i wyszukiwania oraz narzędzia do korzystania z kolejek, implementacji zadań, zdarzeń i publikowania zdarzeń WebSocket.


W książce między innymi:

 • tworzenie szablonów w Blade
 • generowanie, walidacja, normalizacja oraz filtrowanie danych użytkownika
 • praca z bazami danych za pomocą Eloquent
 • testowanie kodu PHP: PHPUnit, Mockery oraz Dusk
 • tworzenie API typu RESTful
 • inne narzędzia i biblioteki Laravela

Laravel: framework godny profesjonalisty!

  • Wstęp
   • O czym jest ta książka?
   • Dla kogo jest przeznaczona ta książka?
   • Jaka jest struktura tej książki?
   • O drugim wydaniu książki
   • Konwencje stosowane w tej książce
   • Podziękowania do pierwszego wydania książki
   • Podziękowania do drugiego wydania książki
  • Rozdział 1. Dlaczego Laravel?
   • Po co używać frameworku?
    • Zrobię to po swojemu
    • Konsekwencja i elastyczność
   • Krótka historia WWW i frameworków PHP
    • Ruby on Rails
    • Zalew frameworków PHP
    • Dobre i złe strony CodeIgnitera
    • Laravel 1, 2 i 3
    • Laravel 4
    • Laravel 5
   • Co jest tak wyjątkowe w Laravelu?
    • Filozofia Laravela
    • Jak Laravel zapewnia programistom szczęście?
    • Społeczność użytkowników Laravela
   • Jak działa Laravel?
   • Dlaczego Laravel?
  • Rozdział 2. Konfiguracja środowiska roboczego do korzystania z Laravela
   • Wymagania systemowe
   • Composer
   • Lokalne środowisko programistyczne
    • Laravel Valet
    • Laravel Homestead
   • Tworzenie nowego projektu Laravela
    • Instalowanie Laravela przy użyciu narzędzia instalacyjnego
    • Instalowanie Laravela przy użyciu opcji create-project Composera
    • Lambo: polecenie laravel new o supermocach
   • Struktura katalogów Laravela
    • Katalogi
    • Pliki
   • Konfiguracja
    • Plik .env
   • Wszystko gotowe
   • Testowanie
   • TL;DR[2]
  • Rozdział 3. Trasowanie i kontrolery
   • Szybkie wprowadzenie do MVC, czasowników HTTP oraz architektury REST
    • Czym jest MVC?
    • Czasowniki HTTP
    • Czym jest REST?
   • Definiowanie tras
    • Czasowniki tras
    • Obsługa tras
    • Parametry tras
    • Nazwy tras
   • Grupy tras
    • Oprogramowanie pośrednie
     • Stosowanie oprogramowania pośredniego w kontrolerach
     • Ograniczanie częstotliwości
    • Prefiksy ścieżek
    • Trasy awaryjne
    • Trasy do poddomen
    • Prefiksy przestrzeni nazw
    • Prefiksy nazw
   • Trasy podpisane
    • Podpisywanie trasy
    • Modyfikacja tras w celu umożliwienia ich podpisywania
   • Widoki
    • Bezpośrednie zwracanie prostych tras przy użyciu Route::view()
    • Stosowanie twórców widoków w celu udostępniania danych we wszystkich widokach
   • Kontrolery
    • Pobieranie danych wejściowych od użytkowników
    • Wstrzykiwanie zależności do kontrolerów
    • Kontrolery zasobów
     • Metody kontrolerów zasobów w Laravelu
     • Wiązanie kontrolerów zasobów
    • Kontrolery zasobów API
     • Wiązanie kontrolerów zasobów API
    • Kontrolery jednej akcji
   • Wiązanie tras i modelu
    • Niejawne wiązanie tras i modelu
    • Niestandardowe wiązanie trasy i modelu
   • Przechowywanie tras w pamięci podręcznej
   • Oszukiwanie metod obsługi formularzy
    • Czasowniki HTTP w Laravelu
    • Oszukiwanie metody HTTP w formularzach HTML
   • Zabezpieczanie przed atakami CSRF
   • Przekierowania
    • Metoda redirect()->to()
    • Metoda redirect()->route()
    • Metoda redirect()->back()
    • Inne metody przekierowań
    • Metoda redirect()->with()
   • Przerywanie przekierowania
   • Niestandardowe odpowiedzi
    • Metoda response()->make()
    • Metody response()->json() oraz ->jsonp()
    • Metody response()->download(), ->streamDownload() oraz ->file
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 4. Szablony Blade
   • Wyświetlanie danych
   • Struktury sterujące
    • Konstrukcje warunkowe
     • @if
     • @unless i @endunless
    • Pętle
     • @for, @foreach oraz @while
     • Konstrukcje @forelse i @endforelse
   • Dziedziczenie szablonów
    • Definiowanie sekcji przy użyciu @section/@show oraz @yield
     • Dyrektywa @extends
     • Dyrektywy @section i @endsection
     • Dyrektywa @parent
    • Dołączanie fragmentów widoków
     • Dyrektywa @include
     • Dyrektywa @each
    • Stosowanie stosów
    • Stosowanie komponentów i gniazd
     • Stosowanie wielu gniazd
     • Definiowanie nazw zastępczych komponentów, by można ich było używać jako dyrektyw
   • Twórcy widoków i wstrzykiwanie usług
    • Wiązanie danych z widokami przy użyciu twórców
     • Udostępnianie zmiennej globalnie
     • Ograniczanie zakresu twórców widoków przy użyciu domknięć
     • Użycie klas do tworzenia twórców widoków o ograniczonym zakresie
    • Wstrzykiwanie usług w szablonach Blade
   • Dyrektywy niestandardowe
    • Parametry w niestandardowych dyrektywach
    • Przykład: Stosowanie niestandardowych dyrektyw w aplikacji wielodostępnej
    • Łatwiejsze niestandardowe dyrektywy reprezentujące instrukcje if
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 5. Bazy danych i Eloquent
   • Konfiguracja
    • Połączenia z bazami danych
    • Opcje konfiguracji baz danych
    • Definiowanie migracji
     • Tworzenie migracji
     • Tworzenie tabel
     • Tworzenie kolumn
     • Tworzenie dodatkowych właściwości z wykorzystaniem płynnej składni
     • Usuwanie tabel
     • Modyfikowanie kolumn
     • Indeksy i klucze obce
    • Wykonywanie migracji
   • Wypełnianie tabel danymi
    • Tworzenie klasy wypełniającej
    • Fabryki modeli
     • Tworzenie fabryki modelu
     • Stosowanie fabryk modeli
     • Profesjonalne fabryki modeli
   • Budowniczy zapytań
    • Podstawowe sposoby użycia fasady DB
    • Wykonywanie kodu SQL
     • Wybieranie wierszy
     • Wiązanie parametrów i wiązanie z wykorzystaniem nazw
     • Nieprzetworzone polecenia INSERT
     • Nieprzetworzone polecenia UPDATE
     • Nieprzetworzone polecenia DELETE
    • Sekwencje zapytań tworzone przy użyciu budowniczego
     • Metody ograniczające
     • Metody modyfikujące
     • Metody warunkowe
     • Metody edytujące oraz zwracające rekordy
     • Pisanie nieprzetworzonych zapytań w metodach budowniczego zapytań przy użyciu DB::raw
     • Złączenia
     • Unie
     • Wstawianie
     • Aktualizacja
     • Usuwanie
     • Operacje na kodzie JSON
    • Transakcje
   • Wprowadzenie do mechanizmu Eloquent
    • Tworzenie i definiowanie modeli mechanizmu Eloquent
     • Nazwa tabeli
     • Klucz główny
     • Znaczniki czasu
    • Pobieranie danych w modelach Eloquent
     • Pobieranie jednego rekordu
     • Pobieranie wielu rekordów
     • Dzielenie odpowiedzi na fragmenty przy użyciu metody chunk()
     • Agregacja danych
    • Wstawianie danych i ich aktualizacja w mechanizmie Eloquent
     • Wstawianie
     • Aktualizacja
     • Masowe przypisania
     • Metody firstOrCreate() lub firstOrNew()
    • Usuwanie rekordów przy użyciu mechanizmu Eloquent
     • Normalne usuwanie
     • Miękkie usuwanie
    • Zasięgi
     • Zasięgi lokalne
     • Zasięgi globalne
    • Dostosowywanie interakcji z polami przy użyciu akcesorów, mutatorów i rzutowania atrybutów
     • Akcesory
     • Mutatory
     • Rzutowanie atrybutów
     • Mutatory dat
    • Kolekcje mechanizmu Eloquent
     • Przedstawienie podstawowych kolekcji
     • Dodatkowe możliwości kolekcji mechanizmu Eloquent
    • Serializacja w mechanizmie Eloquent
     • Zwracanie modeli bezpośrednio z metod obsługi tras
     • Ukrywanie atrybutów podczas generowania kodu JSON
    • Związki w mechanizmie Eloquent
     • Związki jeden-do-jednego
     • Związki jeden-do-wielu
     • Związki ma-wiele-przez
     • Związki ma-jeden-przez
     • Związki wiele-do-wielu
     • Związki polimorficzne
     • Polimorficzny związek wiele-do-wielu
    • Rekordy podrzędne aktualizujące znaczniki czasu rekordów nadrzędnych
     • Ładowanie zachłanne
     • Zachłanne wczytywanie wyłącznie liczby rekordów
   • Zdarzenia mechanizmu Eloquent
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 6. Komponenty frontendowe
   • System budowania Mix
    • Struktura katalogów systemu Mix
    • Uruchamianie systemu Mix
    • Co nam daje Mix?
     • Mapy źródeł
     • Pre- i postprocesory
     • Pomijanie wstępnego przetwarzania kodu CSS
     • Łączenie kodu JavaScript
     • Przetwarzanie kodu JavaScript
     • Kopiowanie plików lub katalogów
     • Wersjonowanie
     • Vue i React
     • Podmienianie modułów na bieżąco
     • Wyodrębnianie plików zależności
     • Zmienne środowiskowe w systemie Mix
   • Predefiniowane ustawienia frontendowe i generowanie kodu uwierzytelniającego
    • Predefiniowane ustawienia frontendowe
     • Korzystanie z ustawień predefiniowanych przygotowanych przez niezależnych twórców
    • Generowanie kodu uwierzytelniającego
   • Podział na strony
    • Podział na strony wyników pobieranych z baz danych
    • Ręczna obsługa podziału na strony
   • Pojemniki komunikatów
    • Nazwane pojemniki komunikatów
   • Funkcje pomocnicze do obsługi łańcuchów, tworzenia liczb mnogich i lokalizowania
    • Funkcje pomocnicze do obsługi łańcuchów i tworzenia liczb mnogich
    • Lokalizowanie
     • Prosta lokalizacja
     • Parametry w lokalizacjach
     • Liczby mnogie w tłumaczeniach
     • Przechowywanie domyślnego łańcucha jako klucza w kodzie JSON
   • Testowanie
    • Testowanie pojemników komunikatów i błędów
    • Tłumaczenie i lokalizowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 7. Gromadzenie i obsługa danych od użytkowników
   • Wstrzykiwanie obiektu Request
    • Metoda $request->all()
    • Metody $request->except() oraz $request->only()
    • Metoda $request->has()
    • Metoda $request->input()
    • Metody $request->method() oraz $request->isMethod()
    • Dane wejściowe w formie tablicy
    • Dane wejściowe w formacie JSON (i metoda $request->json())
   • Dane tras
    • Obiekt Request
    • Dane z parametrów trasy
   • Pliki przesyłane na serwer
   • Walidacja
    • Wywoływanie validate() na rzecz obiektu Request
    • Ręczna walidacja
    • Obiekty reguł niestandardowych
    • Wyświetlanie komunikatów o błędach walidacji
   • Żądania formularzy
    • Tworzenie żądań formularzy
    • Korzystanie z żądań formularzy
   • Masowe przypisania w obiektach mechanizmu Eloquent
   • {{ a {!!
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 8. Artisan i Tinker
   • Prezentacja Artisana
   • Podstawowe polecenia Artisana
    • Opcje
    • Grupy poleceń
   • Pisanie niestandardowych poleceń Artisan
    • Przykładowe polecenie
    • Argumenty i opcje
     • Argumenty wymagane, opcjonalne i (lub) z wartościami domyślnymi:
     • Opcje wartości wymagane, wartości domyślne i skróty
     • Argumenty tablicowe i opcje tablic
     • Opis danych wejściowych
    • Korzystanie z danych wejściowych
     • Metody arguments() i options()
     • Metody option() i options()
    • Wyświetlanie komunikatów z prośbą o podanie danych
    • Wyświetlanie wyników
     • Wyświetlanie wyników w formie tabeli
     • Paski postępu
    • Polecenia implementowane przy użyciu domknięć
   • Wywoływanie poleceń Artisana w normalnym kodzie
   • Tinker
   • Serwer zrzutów Laravela
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 9. Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników
   • Model User i jego migracja
   • Stosowanie globalnej funkcji pomocniczej auth() i fasady Auth
   • Kontrolery związane z uwierzytelnianiem
    • Kontroler RegisterController
     • Cecha RegistersUsers
    • Kontroler LoginController
     • Cecha AuthenticatesUsers
     • Cecha ThrottlesLogins
    • Kontroler ResetPasswordController
    • Kontroler ForgotPasswordController
    • Kontroler VerificationController
   • Metoda Auth::routes()
   • Generowany kod obsługujący uwierzytelnianie
   • Zapamiętaj mnie
   • Ręczne uwierzytelnianie użytkowników
   • Ręczne wylogowywanie użytkownika
    • Unieważnianie sesji na innych urządzeniach
   • Oprogramowanie pośrednie związane z uwierzytelnianiem
   • Weryfikacja adresu e-mail
   • Dyrektywy mechanizmu Blade związane z uwierzytelnianiem
   • Strażniki
    • Zmiana domyślnego strażnika
    • Stosowanie innych strażników bez zmieniania domyślnego
    • Dodawanie nowych strażników
    • Strażniki żądań obsługiwanych przy użyciu domknięć
    • Tworzenie niestandardowego dostawcy użytkowników
    • Niestandardowi dostawcy użytkowników dla nierelacyjnych baz danych
   • Zdarzenia związane z uwierzytelnianiem
   • Autoryzacja (ACL) i role
    • Definiowanie reguł autoryzacji
    • Fasada Gate (lub wstrzykiwanie obiektu Gate)
    • Kontrola dostępu do zasobów
    • Oprogramowanie pośrednie służące do autoryzacji
    • Autoryzacja w kontrolerach
    • Sprawdzanie instancji klasy User
    • Testy w szablonach Blade
    • Przechwytywanie testów
    • Polityki
     • Generowanie polityk
     • Sprawdzanie polityk
     • Przesłanianie polityk
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 10. Żądania, odpowiedzi i oprogramowanie pośrednie
   • Cykl życia żądania w Laravelu
    • Ładowanie aplikacji
     • Jądro Laravela
    • Dostawcy usług
     • Metody boot() i register() oraz odraczanie rejestracji dostawców usług
   • Obiekt Request
    • Pobieranie obiektu Request w Laravelu
    • Pobieranie podstawowych informacji na temat żądania
     • Podstawowe dane wprowadzane przez użytkownika
     • Stan użytkownika i żądania
     • Pliki
     • Trwałość
   • Obiekt Response
    • Tworzenie i stosowanie obiektu Response w kontrolerach
     • Ustawianie nagłówków
     • Dodawanie ciasteczek
    • Wyspecjalizowane typy odpowiedzi
     • Odpowiedzi korzystające z widoków
     • Odpowiedzi umożliwiające pobieranie plików
     • Odpowiedzi umożliwiające wyświetlenie pliku
     • Odpowiedzi JSON
     • Odpowiedzi z przekierowaniami
     • Makra niestandardowych odpowiedzi
     • Interfejs Responsable
   • Laravel i oprogramowanie pośrednie
    • Wprowadzenie do oprogramowania pośredniego
    • Tworzenie niestandardowego oprogramowania pośredniego
     • Wyjaśnienie działania metody handle()
    • Wiązanie oprogramowania pośredniego
     • Wiązanie globalnego oprogramowania pośredniego
     • Wiązanie oprogramowania pośredniego z trasami
     • Stosowanie grup oprogramowania pośredniego
    • Przekazywanie parametrów do oprogramowania pośredniego
   • Zaufane serwery pośredniczące
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 11. Kontener
   • Krótkie wprowadzenie do wstrzykiwania zależności
   • Wstrzykiwanie zależności w Laravelu
    • Globalna funkcja pomocnicza app()
   • W jaki sposób kontener określa zależności?
   • Dodawanie klas do kontenera
    • Określanie zależności z wykorzystaniem domknięć
    • Stosowanie singletonów, nazw zastępczych i instancji
    • Wiązanie konkretnej instancji z interfejsem
    • Wiązanie kontekstowe
   • Wstrzykiwanie do konstruktora w plikach Laravela
   • Wstrzykiwanie do metod
   • Fasady a kontener
    • Jak działają fasady?
    • Fasady czasu rzeczywistego
   • Dostawcy usług
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 12. Testowanie
   • Podstawy testowania
   • Nazewnictwo testów
   • Testowanie środowiska
   • Cechy używane podczas testowania
    • RefreshDatabase
    • WithoutMiddleware
    • DatabaseMigrations
    • DatabaseTransactions
   • Proste testy jednostkowe
   • Testy aplikacji jak działają?
    • Klasa TestCase
   • Testy HTTP
    • Proste testy stron przy użyciu $this->get() oraz innych wywołań HTTP
    • Testowanie API przy użyciu $this->getJson() i innych wywołań HTTP zwracających dane JSON
    • Stosowanie asercji z obiektem $response
    • Uwierzytelnianie odpowiedzi
    • Kilka innych modyfikacji testów żądań HTTP
    • Obsługa wyjątków w testach aplikacji
   • Testy baz danych
    • Stosowanie fabryk modeli w testach
    • Wypełnianie tabel danymi w testach
   • Testowanie innych systemów Laravela
    • Imitacje zdarzeń
    • Imitacje magistrali i kolejki
    • Imitacje poczty elektronicznej
    • Imitacje powiadomień
    • Imitacje magazynów
   • Stosowanie atrap
    • Krótkie wprowadzenie do stosowania atrap
    • Krótkie wprowadzenie do Mockery
    • Imitowanie innych fasad
   • Testowanie komend Artisana
    • Sprawdzanie składni poleceń Artisana
   • Testy w przeglądarce
    • Wybór odpowiedniego narzędzia
    • Testowanie przy użyciu narzędzia Dusk
     • Instalowanie Duska
     • Pisanie testów Duska
     • Uwierzytelnianie i bazy danych
     • Interakcje ze stronami
     • Oczekiwanie
     • Inne asercje
     • Inne struktury organizacyjne
   • TL;DR
  • Rozdział 13. Tworzenie API
   • Podstawy tworzenia API typu REST-like dla zasobów JSON
   • Organizacja kontrolera i zwracanie danych w formacie JSON
   • Odczyt i wysyłanie nagłówków
    • Wysyłanie nagłówków odpowiedzi w Laravelu
    • Odczytywanie nagłówków żądania w Laravelu
   • Dzielenie wyników modeli Eloquent na strony
   • Sortowanie i filtrowanie
    • Sortowanie wyników zwracanych przez API
    • Filtrowanie wyników zwracanych przez API
   • Przekształcanie wyników
    • Pisanie własnych przekształceń
    • Obsługa zagnieżdżania i związków przy użyciu niestandardowych przekształceń
   • Zasoby API
    • Tworzenie klasy zasobu
    • Kolekcje zasobów
    • Zagnieżdżanie powiązanych zasobów
    • Stosowanie podziału na strony z zasobami API
    • Warunkowe stosowanie atrybutów
    • Dodatkowe możliwości dostosowywania zasobów API
   • Uwierzytelnianie API przy użyciu Laravel Passport
    • Krótkie wprowadzenie do OAuth 2.0
    • Instalowanie Passporta
    • API Passporta
    • Różne typy przyznań
     • Przyznanie w oparciu o hasło
     • Przyznanie w oparciu o kod autoryzacyjny
     • Osobiste żetony dostępu
     • Żetony z mechanizmu uwierzytelniania sesji Laravela
    • Zarządzanie klientami i żetonami przy użyciu API Passporta oraz komponenty Vue
     • Trasy
     • Komponenty Vue
    • Zasięgi
    • Wdrażanie Passportu
   • Uwierzytelnianie przy użyciu żetonu API
   • Dostosowywanie odpowiedzi 404
    • Wyzwalanie trasy awaryjnej
   • Testowanie
    • Testowanie Passporta
   • TL;DR
  • Rozdział 14. Przechowywanie i pobieranie
   • Magazyny plików lokalne oraz w chmurze
    • Konfiguracja dostępu do plików
    • Stosowanie fasady Storage
    • Dodawanie innych dostawców systemów plików
   • Podstawowe sposoby przesyłania plików na serwer i operacji na nich
   • Proste sposoby pobierania plików
   • Sesje
    • Dostęp do sesji
    • Dostępne metody instancji sesji
    • Mechanizm składowania flash sesji
   • Pamięć podręczna
    • Dostęp do pamięci podręcznej
    • Dostępne metody instancji pamięci podręcznej
   • Ciasteczka
    • Ciasteczka w Laravelu
    • Dostęp do narzędzi obsługi ciasteczek
     • Fasada Cookie
     • Globalna funkcja pomocnicza cookie()
     • Operacje na ciasteczkach wykonywane przy użyciu obiektów Request i Response
   • Rejestracja
    • Kiedy i dlaczego używać dzienników?
    • Zapisywanie wpisów w dziennikach
    • Kanały dzienników
     • Kanał single
     • Kanał daily
     • Kanał slack
     • Kanał stack
     • Zapisywanie wpisów w konkretnych kanałach
   • Wyszukiwanie pełnotekstowe przy użyciu Laravel Scout
    • Instalacja pakietu Scout
    • Oznaczanie modelu do indeksowania
    • Przeszukiwanie indeksu
    • Kolejki i Scout
    • Wykonywanie operacji bez indeksowania
    • Warunkowe indeksowanie modeli
    • Ręczne wyzwalanie indeksowania z poziomu kodu
    • Ręczne wyzwalanie indeksowania z poziomu wiersza poleceń
   • Testowanie
    • Przechowywanie plików
     • Przesyłanie fikcyjnych plików
     • Zwracanie fikcyjnych plików
     • Sesja
    • Pamięć podręczna
    • Ciasteczka
    • Rejestrowanie
    • Pakiet Scout
   • TL;DR
  • Rozdział 15. Poczta elektroniczna i powiadomienia
   • Poczta elektroniczna
    • Obsługa klasycznej poczty elektronicznej
    • Podstawowe sposoby stosowania składni wysyłalnej
    • Szablony e-maili
    • Metody dostępne wewnątrz metody build()
    • Załączniki oraz wstawiane obrazki
    • Wiadomości e-mail w formacie Markdown
     • Komponenty Markdown
    • Wyświetlanie wysyłalnych wiadomości w przeglądarce
    • Kolejki
    • Praca lokalna
     • Sterownik log
     • Mailtrap.io
     • Uniwersalne do
   • Powiadomienia
    • Definiowanie metody via() w klasie powiadomienia
    • Wysyłanie powiadomień
     • Wysyłanie powiadomień przy użyciu cechy Notifiable
     • Wysyłanie powiadomień przy użyciu fasady Notification
    • Umieszczanie powiadomień w kolejce
    • Domyślnie dostępne typy powiadomień
     • Powiadomienia przesyłane pocztą elektroniczną
     • Powiadomienia zapisywane w bazie danych
     • Powiadomienia rozgłaszane
     • Powiadomienia przesyłane SMS-ami
     • Powiadomienia w serwisie Slack
     • Inne powiadomienia
   • Testowanie
    • Poczta elektroniczna
    • Powiadomienia
   • TL;DR
  • Rozdział 16. Kolejki, zadania, zdarzenia, rozgłaszanie i mechanizm planowania
   • Kolejki
    • Dlaczego kolejki?
    • Podstawowa konfiguracja kolejek
    • Zadania umieszczane w kolejkach
     • Tworzenie zadania
     • Wstawianie zadania do kolejki
    • Uruchamianie procesu roboczego
    • Obsługa błędów
     • Obsługa wyjątków
     • Ograniczenie liczby prób
     • Obsługa zadań, których nie udało się wykonać
    • Kontrola kolejki
    • Kolejki wspierające działanie innych elementów Laravela
   • Laravel Horizon
   • Zdarzenia
    • Zgłaszanie zdarzeń
    • Nasłuchiwanie zdarzeń
     • Subskrybenci zdarzeń
   • Rozgłaszanie zdarzeń przy użyciu WebSocket i Laravel Echo
    • Konfiguracja i ustawienia
    • Rozgłaszanie zdarzeń
    • Odbieranie wiadomości
     • Prosty serwer WebSocket działający w serwisie Pusher
    • Zaawansowane narzędzia do rozgłaszania
     • Zapobieganie przekazywaniu rozgłaszanych zdarzeń do bieżącego użytkownika
     • Dostawca usługi rozgłaszania
    • Laravel Echo (kliencki kod JavaScript)
     • Instalowanie Laravel Echo w projekcie
     • Stosowanie Laravel Echo do prostego rozgłaszania zdarzeń
     • Kanały prywatne i proste uwierzytelnianie
     • Kanały obecności
     • Wykluczanie bieżącego użytkownika
     • Subskrybowanie powiadomień przy użyciu Laravel Echo
     • Zdarzenia klienckie
   • Mechanizm planujący
    • Dostępne typy zadań
    • Dostępne ramki czasu
    • Definiowanie stref czasowych w zaplanowanych poleceniach
    • Blokowanie i nakładanie
    • Obsługa wyników generowanych przez zadania
    • Punkty zaczepienia zadań
   • Testowanie
   • TL;DR
  • Rozdział 17. Funkcje pomocnicze i kolekcje
   • Funkcje pomocnicze
    • Tablice
    • Łańcuchy znaków
    • Ścieżki aplikacji
    • Adresy URL
    • Różne funkcje
   • Kolekcje
    • Podstawy
    • Kilka metod
   • TL;DR
  • Rozdział 18. Ekosystem Laravela
   • Narzędzia opisane w niniejszej książce
    • Valet
    • Homestead
    • Instalator Laravela
    • Mix
    • Dusk
    • Passport
    • Horizon
    • Echo
   • Narzędzia nieopisane w tej książce
    • Forge
    • Envoyer
    • Cashier
    • Socialite
    • Nova
    • Spark
    • Lumen
    • Envoy
    • Telescope
   • Inne zasoby
  • Słowniczek
   • O autorze
   • Kolofon
powrót
 
Produkty Podobne
Python dla testera
Software Architecture in Practice, 4th Edition
Mikrofrontendy w akcji
Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług
Wprowadzenie do Javy. Programowanie i struktury danych. Wydanie XII
C# 9.0. Leksykon kieszonkowy
Młodzi giganci programowania. Roblox z Lua
C#. Zadania z programowania z przykładowymi rozwiązaniami. Wydanie III
Projektowanie frameworków w .NET. Wytyczne, konwencje, idiomy i wzorce. Wydanie III
Laravel w działaniu. Budowa nowoczesnych aplikacji w PHP. Wydanie II
Więcej produktów