Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Cad

Mathcad. Od obliczeń do programowania Język: 1

978-83-246-3337-1

Cena Brutto: 39.00

Cena netto: 37.14

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Ryszard Motyka, Dawid Rasała
Liczba_stron 248
Wydawnictwo Helion
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-02-10
Poziom All Levels
 • Poznaj od podstaw najpopularniejszy program CAS
 • Dowiedz się, jak stosować go w praktyce
 • Naucz się wizualizować otrzymane wyniki

Matematyka jest królową nauk, Mathcad - kluczem do jej królestwa!

Mathcad to program do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń algebraicznych, który swoją ogromną popularność zawdzięcza przede wszystkim rozbudowanym możliwościom i prostemu interfejsowi użytkownika. Korzystanie z aplikacji jest równie łatwe, jak notowanie wzorów na kartce papieru, jednak w przeciwieństwie do tej ostatniej Mathcad jest w stanie wykonywać zapisane kalkulacje, znacznie upraszczając codzienną pracę naukowców, inżynierów i studentów. Co więcej, program doskonale radzi sobie również z dokumentowaniem wyników obliczeń i tworzeniem na ich podstawie różnego rodzaju wykresów.

Osoby, którym zależy na dogłębnym poznaniu sposobu używania aplikacji, powinny sięgnąć po odpowiednie źródło wiedzy. "Mathcad. Nieoficjalny podręcznik" to książka prezentująca zarówno podstawowe funkcje programu, jak i jego bardziej zaawansowane możliwości. Otwiera ona przed czytelnikiem drzwi do świata komputerowych obliczeń. Treść podręcznika obejmuje metody rozwiązywania różnych problemów matematycznych, sposoby tworzenia wykresów i animacji, tematykę importowania i eksportowania danych oraz podstawy programowania w środowisku Mathcad.

 • Opis interfejsu użytkownika programu
 • Podstawowe operacje w środowisku
 • Posługiwanie się zmiennymi i funkcjami
 • Wykonywanie obliczeń wektorowych i macierzowych
 • Tworzenie i formatowanie wykresów
 • Rozwiązywanie równań i układów równań
 • Przeprowadzanie obliczeń symbolicznych
 • Programowanie
 • Import i eksport danych
 • Konfigurowanie środowiska pracy

Okiełznaj obliczenia za pomocą Mathcada!

Mathcad. Od obliczeń do programowania -- spis treści

Wstęp (9)

Rozdział 1. Wprowadzenie do środowiska (11)

 • Organizacja programu (11)
 • Otwieranie, zamykanie - wygląd dokumentu (13)
 • Organizacja dokumentu (15)
 • Wstawianie wyrażeń (regionów) matematycznych i tekstowych (16)
 • Obszar tekstowy (17)
 • Wstawianie wyrażenia obliczeniowego w obszarze tekstowym (18)
 • Zaznaczanie regionów (18)
 • Zmiana rozmiaru regionu (19)
 • Przesuwanie i wyrównywanie regionów (20)
 • Separacja regionów (22)
 • Wstawianie pionowych odstępów pomiędzy regionami (22)
 • Wyróżnianie regionów (23)
 • Grupowanie regionów i ich ochrona (24)
 • Repaginacja stron (27)
 • Widok dokumentu (28)
 • Uzyskiwanie pomocy (29)

Rozdział 2. Podstawy obliczeń (31)

 • Operacje arytmetyczne (31)
 • Wprowadzanie liczb (32)
 • Działania na liczbach dziesiętnych i mieszanych (33)
 • Liczby zespolone (33)
 • Formatowanie wyników obliczeń (34)
 • Praca z jednostkami miar (37)
 • Wyłączanie przeliczania regionów (40)
 • Adnotacje (42)

Rozdział 3. Zmienne i funkcje (45)

 • Definiowanie zmiennych (45)
 • Nazewnictwo zmiennych (46)
 • Korzystanie z funkcji wbudowanych (48)
 • Definiowanie funkcji użytkownika (49)
 • Obliczenia analizy matematycznej (51)
  • Sumy i iloczyny (51)
  • Pochodna rzędu pierwszego (52)
  • Pochodne wyższych rzędów (53)
  • Całka nieoznaczona (54)
  • Całka oznaczona (55)
  • Granice (55)
  • Gradient (56)

Rozdział 4. Obliczenia wektorowe i macierzowe (59)

 • Tworzenie macierzy (59)
 • Tworzenie wektorów (64)
 • Formatowanie wektorów i macierzy (66)
 • Odwoływanie się do elementów macierzy (69)
 • Tablice zagnieżdżone (69)
 • Sprawdzanie rozmiaru wektorów i macierzy (72)
 • Wybrane typy macierzy (72)
 • Operacje na wektorach i macierzach (73)
  • Dodawanie i odejmowanie (73)
  • Mnożenie i potęgowanie macierzy (74)
  • Wyznacznik macierzy (75)
  • Odwracanie macierzy (75)
  • Macierz transponowana (75)
  • Wybór wszystkich elementów kolumny lub wiersza (76)
  • Tworzenie podmacierzy (77)
  • Łączenie macierzy (78)
  • Sortowanie wektorów i macierzy (78)
  • Przeszukiwanie tablic (79)
  • Minimum i maksimum (82)
  • Iloczyn wektorowy (82)
  • Operacje typu "element po elemencie" (83)
  • Suma elementów wektora (84)

Rozdział 5. Wykresy dwuwymiarowe (85)

 • Wykres funkcyjny w układzie kartezjańskim (85)
 • Formatowanie wykresu w układzie kartezjańskim (88)
 • Powiększanie i śledzenie wykresu w układzie kartezjańskim (94)
 • Wykres funkcyjny w układzie biegunowym (96)
 • Formatowanie wykresu biegunowego (97)
 • Powiększanie i śledzenie wykresu biegunowego (100)
 • Wykresy specjalne (100)
  • Wykres punktów w przestrzeni dwuwymiarowej (101)
  • Histogram (101)
  • Wykres rozwiązań nierówności (103)
  • Wykres parametryczny (104)
  • Wykres funkcji klamerkowej (104)

Rozdział 6. Wykresy trójwymiarowe (107)

 • Wykres powierzchniowy, punktowy i słupkowy (108)
 • Wykres konturowy (110)
 • Wykres wektorowy (111)
 • Formatowanie wykresów przestrzennych (112)
 • Kreator wykresów trójwymiarowych (120)
 • Wykres punktów w przestrzeni (122)
 • Wykres przestrzenny powierzchni parametrycznej (123)

Rozdział 7. Równania i układy równań algebraicznych (125)

 • Równania algebraiczne (125)
 • Równania z jedną niewiadomą (126)
 • Nierówności z jedną niewiadomą (128)
 • Układy równań liniowych (130)
 • Miejsca zerowe funkcji (131)
 • Ekstrema funkcji (132)
 • Układy równań nieliniowych (133)

Rozdział 8. Obliczenia symboliczne (135)

 • Sposoby wykonywania obliczeń symbolicznych (135)
 • Upraszczanie i przekształcanie wyrażeń algebraicznych (137)
  • Liczby rzeczywiste (137)
  • Zaokrąglanie (138)
  • Liczby zespolone (139)
  • Simplify (139)
  • Expand (140)
  • Factor (140)
  • Collect (140)
  • Polinomial Coefficients (141)
  • Substitute (142)
  • Explicit (143)
  • Rewrite (143)
  • Convert to Partial Fraction (144)
  • Expand to Series (145)
 • Stosowanie wielokrotnych operacji symbolicznych (145)
 • Zmiana wyglądu operacji symbolicznych (146)
 • Przekształcenia symboliczne na macierzach (148)
  • Transpozycja (148)
  • Macierz odwrotna (148)
  • Wyznacznik macierzy (149)
 • Modyfikatory wyrażeń symbolicznych (149)
 • Pochodne, całki, granice (151)
 • Symboliczne rozwiązywanie równań, nierówności i układów równań (153)
 • Transformaty (154)

Rozdział 9. Programowanie (157)

 • Blok i przypisanie wartości zmiennej (157)
 • Instrukcja warunkowa i funkcja on error (159)
 • Instrukcje pętli (162)
 • Instrukcje zatrzymania i kontynuowania pętli (165)
 • Zwracanie wyniku (166)
 • Rekurencja (167)
 • Funkcje debugowania (167)

Rozdział 10. Animacje (171)

Rozdział 11. Import i eksport danych (177)

 • Wykorzystanie komponentów (178)
  • Eksport danych (178)
  • Import danych (180)
 • Import za pomocą kreatora (182)
  • CSV (183)
 • Wykorzystanie funkcji do wymiany danych z plikami zewnętrznymi (188)
  • WRITEPRN/READPRN (189)
  • WRITEEXCEL/READEXCEL (191)
  • WRITECSV/READCSV (192)
 • Inny sposób eksportu i importu (193)
  • Eksport (193)
  • Import (194)

Rozdział 12. Obsługa kontrolek (197)

 • Pole wyboru (198)
 • Przycisk opcji (200)
 • Przycisk (201)
 • Pole tekstowe (201)
 • Suwak (203)
 • Lista (205)
 • Podstawy programowania w Visual Script (206)

Rozdział 13. Ustawienia (207)

 • Ustawienia arkusza (207)
  • Built-In Variables (207)
  • Calculation (208)
  • Display (208)
  • Dimensions (209)
  • Compatibility (209)
 • Ustawienia programu (209)
  • General (210)
  • File Locations (210)
  • HTML Options (210)
  • Warnings (211)
  • Script Security (211)
  • Language (211)
  • Save (212)

Dodatek A: Skróty klawiaturowe (213)

  • Program (213)
  • Obszar arkusza (213)
  • Paletka Boolean (214)
  • Paletka Calculator (215)
  • Paletka Calculus (215)
  • Paletka Evaluation (216)
  • Paletka Graph (216)
  • Paletka Greek (216)
  • Paletka Matrix (217)
  • Paletka Programming (218)
  • Paletka Symbolic (218)

Dodatek B: Wybrane funkcje (219)

  • Complex Numbers - liczby zespolone (219)
  • Curve fitting and smoothing - dopasowywanie krzywych i wygładzanie (219)
  • Expression Type - typ wyrażenia (220)
  • File Access - dostęp do pliku (221)
  • Hyperbolic - funkcje hiperboliczne (222)
  • Log and exponential - funkcje logarytmiczne i wykładnicze (222)
  • Lookup - funkcje wyszukiwania (223)
  • Number Theory/Combinatorics - teoria liczb (223)
  • Probability Density - funkcje gęstości prawdopodobieństwa (223)
  • Probability Distribution - dystrybuanty rozkładów prawdopodobieństw (224)
  • Random numbers - liczby losowe (225)
  • Solving - funkcje rozwiązywania (226)
  • Sorting - sortowanie (226)
  • Statistics - funkcje statystyczne (226)
  • String - funkcje tekstowe (227)
  • Trigonometric - funkcje trygonometryczne (227)
  • Truncation and Round-Off - funkcje zaokrąglania (228)
  • User Defined - funkcje użytkownika (228)
  • Vector and matrix - funkcje macierzowe (229)

Dodatek C: Jednostki (231)

  • Acceleration - przyspieszenie (231)
  • Activity - aktywność promieniotwórcza (231)
  • Angle - miara kąta (231)
  • Area - obszar (232)
  • Capacitance - pojemność elektryczna (232)
  • Catalytic Activity - aktywność enzymatyczna (232)
  • Charge - ładunek elektryczny (232)
  • Conductancs - przewodność elektryczna (233)
  • Current - natężenie prądu elektrycznego (233)
  • Dose - dawka równoważąca (233)
  • Energy - energia (233)
  • Flow Rate - wskaźniki przepływu (234)
  • Force - siła (234)
  • Force Density - gęstość (234)
  • Force per Length - oddziaływanie na długość (234)
  • Frequency - częstotliwość (235)
  • Iluminace - światło (235)
  • Inductance - indukcyjność (235)
  • Length - długość (235)
  • Luminous Intensity - intensywność światła (236)
  • Magnetic Field Strength - natężenie pola magnetycznego (236)
  • Magnetic Flux - strumień magnetyczny (236)
  • Magnetic Flux Density - indukcja magnetyczna (237)
  • Mass - masa (237)
  • Money - pieniądze (237)
  • Potential - potencjał (237)
  • Power - moc (238)
  • Pressure - ciśnienie (238)
  • Resistance - rezystancja (239)
  • Resolution - rozdzielczość (239)
  • Substance - liczność materii (239)
  • Temperature - temperatura (239)
  • Time - czas (240)
  • Torque - moment obrotowy (240)
  • Velocity - prędkość (240)
  • Viscosity, dynamic - lepkość dynamiczna (240)
  • Viscosity, kinetic - lepkość kinetyczna (241)
  • Volume - objętość (241)

Skorowidz (243)

powrót
 
Produkty Podobne
AutoCAD 2019 PL. Pierwsze kroki
AutoCAD 2019 / LT 2019 / Web / Mobile+
AutoCAD 2018 PL
AutoCAD 2018 PL. Pierwsze kroki
Autodesk Inventor Professional 2018PL / 2018+ / Fusion 360 Metodyka projektowania z płytą CD
Edgecam. Wieloosiowe toczenie CNC
AutoCAD 2018/LT2018/360+
ArchiCAD. Ćwiczenia praktyczne
SolidWorks 2017. Projektowanie maszyn i konstrukcji. Praktyczne przykłady
3D CAD i Autodesk 123D. Modele 3D, wycinanie laserowe i własnoręczne wytwarzanie
Więcej produktów