Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

MCTS Egzamin 70-431: Implementacja i obsługa Microsoft SQL Server 2005 Training Kit PL Język: 1

838844090x

Cena Brutto: 81.90

Cena netto: 78.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Solid Quality Learning
Liczba_stron 820
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-11-01
Poziom Dla zaawansowanych

MCTS Egzamin 70-431: Implementacja i obsługa Microsoft SQL Server 2005 Training Kit

PL

____________________________________________________________________________________________________________

 

Książka z grupy:

Windows Server podręcznik

Książka z serii:

Training Kit

PODRĘCZNIK PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU

Ten podręcznik idealnie przygotowuje do egzaminu MCTS 70-431 oraz do pracy. Pozwala uczyć się we własnym tempie, wykonując serię lekcji i powtórek, które w pełni pokrywają cały zakres egzaminu. Umożliwia ugruntowanie wiedzy poprzez analizę rzeczywistych przypadków i ćwiczenia praktyczne. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft zaprojektowano tak, aby optymalnie wykorzystać czas nauki.

Zmaksymalizuj swoje wyniki na egzaminie ucząc się:
- Instalacji i konfiguracji SQL Server 2005.
- Tworzenia tabel i indeksów, definiowania kolumn oraz implementowania ograniczeń.
- Implementowania funkcji, procedur składowanych i wyzwalaczy z wykorzystaniem Transact-SQL.
- Pracy z danymi relacyjnymi i XML.
- Monitorowania, rozwiązywania problemów oraz dostrajania zapytań.
- Zarządzania dostępnością bazy danych za pomocą dystrybucji dziennika, duplikowania baz danych oraz replikacji.
- Przygotowywania strategii tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych.

TESTY ĆWICZENIOWE:
Oszacuj swoje umiejętności za pomocą testów ćwiczeniowych zawartych na płycie CD. Możesz pracować z setkami pytań używając wielu trybów testowania spełniających różnorodne potrzeby. Otrzymasz szczegółowe wyjaśnienia dla prawidłowych oraz błędnych odpowiedzi – włączając w to różnorodne ścieżki nauki, które opisują zagadnienia wymagające szczególnej uwagi. Certyfikaty Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) pozwalają na nakierowanie się na określone technologie oraz zademonstrowanie głębokich umiejętności i wiedzy eksperckiej.

Pełne informacje na temat certyfikatów Microsoft znajdują się na stronie: microsoft.com/learning

Zestaw zawiera:
• Oficjalny podręcznik do samodzielnej nauki.
• Testy ćwiczeniowe z wieloma opcjami testowania i planem nauki opartym na wynikach.
• 450 ćwiczeń i pytań przeglądowych.
• Analizy przypadków, ćwiczenia praktyczne oraz najlepsze sposoby wykorzystania.
• 180-dniową wersję ewaluacyjną Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition.
• W pełni przeszukiwalną elektroniczną wersję książki.

Podziękowania........... iii
O autorach............. iv
Wstęp............. xxvii
Wymagania sprzętowe .......... xxvii
Wymagania dotyczące oprogramowania........ xxviii
Korzystanie z CD i DVD ......... xxviii
Jak zainstalować testy ćwiczeniowe........ xxix
Korzystanie z testów ćwiczeniowych....... xxix
Jak odinstalować testy ćwiczeniowe....... xxx
Program Microsoft Certified Professional........ xxxi
Wsparcie techniczne.......... xxxi
Wsparcie dla oprogramowania w wersji testowej
...... xxxii

   1.. Instalowanie SQL Server 2005........ 1

Przed rozpoczęciem........... 1

Lekcja 1: Wybranie właściwej edycji SQL Server 2005..... 2

Objaśnienie różnych edycji SQL Server 2005 ....... 2

Podsumowanie lekcji.......... 6

Przegląd lekcji........... 6

Lekcja 2: Ustalenie wymagań SQL Server 2005 wobec infrastruktury... 7

Określenie minimalnych wymagań wobec sprzętu, systemu operacyjnego i sieci 8

Podsumowanie lekcji.......... 12

Przegląd lekcji............ 12

Lekcja 3: Korzystanie z domyślnej, nazwanej lub wielu instancji serwera SQL. 13

Instalowanie instancji domyślnej, nazwanej lub wielu instancji SQL Server 2005. 14

Decyzja o zastosowaniu wielu instancji SQL Server 2005 .... 15

Podsumowanie lekcji.......... 15

Przegląd lekcji............ 16

Lekcja 4: Instalowanie nowej instancji SQL Server 2005..... 16

Definiowanie kont usługowych........ 17

Wybór trybu uwierzytelniania......... 18

Określenie ustawień językowych........ 19

Podsumowanie lekcji.......... 27

Przegląd lekcji............ 27

Lekcja 5: Instalacja aktualizująca do wersji SQL Server 2005.... 28

Ustalenie odpowiedniej strategii uaktualnienia wersji ..... 28

Wybór metody przenoszenia danych........ 30

Definiowanie testu i kryteriów oceny powodzenia..... 32

Założenia planu odzyskania......... 32

Porady pomagające wykonać udane podnoszenie wersji ..... 33

Podsumowanie lekcji.......... 36

Przegląd lekcji............ 37

Przegląd rozdziału............ 38

Podsumowanie rozdziału........... 38

Kluczowe terminy........... 39

Analizy przypadków.......... 39

Przypadek 1: Instalowanie SQL Server 2005....... 39

Przypadek 2: Podnoszenie instancji SQL Server..... 40

Sugerowane ćwiczenia.......... 40

Wybór edycji SQL Server 2005 odpowiedniej do zainstalowania.... 40

Zastosowanie domyślnej, nazwanej i wielu instancji serwera SQL... 41

Instalacja podnosząca wersję do SQL Server 2005 ..... 41

Test ćwiczeniowy........... 41

   2.. Konfigurowanie SQL Server 2005........ 43

Przed rozpoczęciem........... 44

Lekcja 1: Konfigurowanie plików dziennika i danych..... 45

Pliki danych........... 45

Pliki dziennika............ 46

Grupy plików............ 46

Jak skonfigurować pliki z danymi i pliki dziennika?...... 47

Konfigurowanie plików bazy danych z systemami RAID .... 49

Najlepsze rozwiązania........... 50

Podsumowanie lekcji.......... 52

Przegląd lekcji............ 52

Lekcja 2: Konfigurowanie Database Mail....... 53

Rozpoznanie warunków wstępnych Database Mail ...... 54

Objaśnienie architektury Database Mail ....... 54

Jak skonfigurować Database Mail?......... 55

Podsumowanie lekcji.......... 58

Przegląd lekcji............ 58

Lekcja 3: Określanie modelu odzyskiwania....... 59

Przegląd modeli odzyskiwania......... 59

Konfigurowanie modelu odzyskiwania....... 60

Podsumowanie lekcji.......... 61

Przegląd lekcji............ 62

Lekcja 4: Konfigurowanie zasad bezpieczeństwa serwera..... 63

Wybór właściwego trybu uwierzytelniania........ 63

Jak skonfigurować konta SQL Server ....... 64

Zarządzanie wbudowanymi rolami serwerowymi....... 66

Podsumowanie lekcji.......... 67

Przegląd lekcji............ 68

Lekcja 5: Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych...... 69

Zarządzanie użytkownikami bazy danych....... 69

Zarządzanie osieroconymi użytkownikami....... 70

Zarządzanie rolami bazy danych........ 70

Zarządzanie schematami......... 72

Podsumowanie lekcji.......... 73

Przegląd lekcji............ 74

Lekcja 6: Konfigurowanie szyfrowania......... 74

Konfigurowanie hierarchii szyfrowania danych...... 75

Konfigurowanie kluczy symetrycznych i asymetrycznych..... 76

Konfigurowanie certyfikatów......... 77

Podsumowanie lekcji.......... 79

Przegląd lekcji............ 79

Lekcja 7: Konfigurowanie połączonych serwerów....... 80

Tworzenie serwerów połączonych......... 80

Konfigurowanie modelu bezpieczeństwa....... 82

Podsumowanie lekcji.......... 83

Przegląd lekcji............ 83

Przegląd rozdziału............ 85

Podsumowanie rozdziału........... 85

Kluczowe terminy........... 86

Analizy przypadków.......... 87

Przypadek 1: Konfigurowanie zabezpieczeń...... 87

Przypadek 2: Konfiguracja środowiska heterogenicznego..... 87

Sugerowane ćwiczenia.......... 88

Test ćwiczeniowy........... 88

   3.. Tworzenie tabel, ograniczeń i typów zdefiniowanych przez użytkownika 89

Przed rozpoczęciem........... 90

Lekcja 1: Tworzenie tabel.......... 92

Objaśnienie typów danych......... 92

Zdolność wstawiania null......... 100

Tożsamość............ 101

Kolumny wyliczone........... 101

Tworzenie tabeli.......... 101

Przypisywanie uprawnień......... 105

Podsumowanie lekcji........... 107

Przegląd lekcji............ 108

Lekcja 2: Zastosowanie ograniczeń........ 108

Ograniczenia sprawdzające......... 109

Reguły............. 109

Ograniczenia domyślne......... 110

Ograniczenia unikatowe......... 110

Ograniczenia klucza głównego......... 111

Ograniczenia klucza obcego........ 111

Podsumowanie lekcji........... 116

Przegląd lekcji............ 116

Lekcja 3: Tworzenie typów zdefiniowanych przez użytkownika.... 117

Typy utworzone przez użytkownika w języku Transact-SQL ... 117

Typy zdefiniowane przez użytkownika za pomocą CLR ..... 118

Zastosowanie typów zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą języka Transact-SQL            120

Podsumowanie lekcji........... 120

Przegląd lekcji............ 121

Przegląd rozdziału.......... 122

Podsumowanie rozdziału......... 122

Kluczowe terminy........... 123

Analiza przypadku: Projektowanie bazy danych....... 123

Sugerowane ćwiczenia.......... 124

Tworzenie tabel........... 124

Tworzenie ograniczeń.......... 124

Test ćwiczeniowy............ 124

   4.. Tworzenie indeksów.......... 125

Przed rozpoczęciem........... 126

Lekcja 1: Zrozumienie struktury indeksu....... 127

Badanie drzew zbalansowanych......... 127

Wewnętrzne poziomy indeksu........ 129

Podsumowanie lekcji........... 130

Przegląd lekcji............ 130

Lekcja 2: Tworzenie indeksów klastrowych........ 131

Stosowanie indeksów klastrowych........ 131

Dezaktywacja indeksu......... 134

Podsumowanie lekcji........... 135

Przegląd lekcji............ 136

Lekcja 3: Tworzenie indeksów nieklastrowych....... 136

Zastosowanie indeksu nieklastrowego....... 137

Tworzenie indeksu kryjącego......... 137

Utrzymywanie zrównoważenia indeksu....... 138

Wykorzystanie zawartych kolumn........ 139

Podsumowanie lekcji........... 139

Przegląd lekcji............ 140

Przegląd rozdziału.......... 141

Podsumowanie rozdziału......... 141

Kluczowe terminy........... 141

Przykładowy scenariusz: Indeksowanie bazy danych..... 142

Sugerowane ćwiczenia.......... 142

Tworzenie indeksów.......... 142

Test ćwiczeniowy............ 142

   5.. Praca z językiem Transact-SQL....... 143

Przed rozpoczęciem........... 143

Lekcja 1: Tworzenie zapytań.......... 144

Wybór tabeli do użycia w zapytaniu........ 145

Wybór typów złączeń używanych w zapytaniu...... 145

Wskazywanie zwracanych kolumn....... 146

Tworzenie podzapytań......... 147

Tworzenie zapytań ze złożonymi warunkami....... 149

Tworzenie zapytań używających funkcji agregacji...... 149

Tworzenie zapytań formatujących dane za pomocą operatorów PIVOT i UNPIVOT 150

Tworzenie zapytań używających przeszukiwania pełnego tekstu. ... 151

Ograniczanie zwracanego wyniku za pomocą klauzuli TABLESAMPLE .. 153

Podsumowanie lekcji........... 156

Przegląd lekcji............ 156

Lekcja 2: Formatowanie zestawień wynikowych....... 157

Używanie funkcji systemowych........ 157

Zastosowanie w zapytaniach funkcji zdefiniowanych przez użytkownika . 158

Zapytania o dane typów zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą CLR . 159

Tworzenie aliasów kolumn......... 160

Podsumowanie lekcji........... 161

Przegląd lekcji............ 161

Lekcja 3: Modyfikowanie danych........ 162

Objaśnienie kursorów.......... 163

Tworzenie lokalnych i globalnych tabel tymczasowych..... 164

Stosowanie polecenia SELECT INTO ....... 164

Podsumowanie lekcji........... 166

Przegląd lekcji............ 166

Lekcja 4: Praca z transakcjami........ 167

Rozpoczynanie i potwierdzanie lub odwoływanie transakcji..... 167

Programowa obsługa błędów........ 168

Podsumowanie lekcji........... 169

Przegląd lekcji............ 170

Przegląd rozdziału.......... 171

Podsumowanie rozdziału......... 171

Kluczowe terminy........... 171

Analizy przypadków.......... 172

Przypadek 1: Aplikacja autorska oparta na bazie danych..... 172

Przypadek 2: Korporacja bankowa........ 172

Sugerowane ćwiczenia.......... 173

Pisanie zapytań do schematu sprzedaży bazy danych AdventureWorks . 173

Test ćwiczeniowy............ 173

   6.. Tworzenie partycji.......... 175

Przed rozpoczęciem........... 176

Lekcja 1: Tworzenie funkcji partycji......... 177

Jak utworzyć funkcję partycji......... 177

Podsumowanie lekcji........... 180

Przegląd lekcji............ 180

Lekcja 2: Tworzenie schematu partycji........ 180

Jak utworzyć schemat partycji......... 181

Podsumowanie lekcji........... 182

Przegląd lekcji............ 182

Lekcja 3: Dzielenie tabel i indeksów na partycje...... 183

Tworzenie tabel, indeksów lub widoków indeksowanych podzielonych na partycje 183

Indeksy i kolumny wyliczane podzielone na partycje...... 184

Dzielenie na partycje istniejącej tabeli lub indeksu..... 185

Podsumowanie lekcji........... 186

Przegląd lekcji............ 186

Lekcja 4: Tworzenie zapytań do partycji........ 187

Jak tworzyć zapytania do partycji......... 187

Podsumowanie lekcji........... 189

Przegląd lekcji............ 189

Lekcja 5: Zarządzanie partycjami......... 189

Dodawanie i usuwanie partycji........ 190

SWITCH............. 190

Podsumowanie lekcji........... 194

Przegląd lekcji............ 195

Przegląd rozdziału.......... 196

Podsumowanie rozdziału......... 196

Kluczowe terminy........... 196

Analiza przypadku: Archiwizowanie danych....... 197

Sugerowane ćwiczenia.......... 197

Dzielenie tabel na partycje......... 197

Test ćwiczeniowy............ 197

   7.. Zastosowanie widoków......... 199

Przed rozpoczęciem........... 199

Lekcja 1: Tworzenie widoku......... 201

Jak utworzyć widok........... 201

Zrozumienie łańcucha własności ......... 203

Podsumowanie lekcji........... 204

Przegląd lekcji............ 205

Lekcja 2: Modyfikacja danych poprzez widoki...... 205

Tworzenie widoków aktualizowalnych........ 205

Podsumowanie lekcji........... 207

Przegląd lekcji............ 207

Lekcja 3: Tworzenie widoku indeksowanego...... 208

Założenia początkowe widoku indeksowanego....... 208

Zastąpienie zapytania.......... 209

Podsumowanie lekcji........... 211

Przegląd lekcji............ 211

Przegląd rozdziału.......... 212

Podsumowanie rozdziału......... 212

Kluczowe terminy........... 212

Analiza przypadku: Tworzenie widoku....... 213

Sugerowane ćwiczenia.......... 213

Tworzenie widoku.......... 213

Tworzenie widoku indeksowanego........ 213

Test ćwiczeniowy............ 213

   8.. Zarządzanie danymi XML......... 215

Przed rozpoczęciem........... 216

Lekcja 1: Praca ze strukturami XML......... 216

Opcje przechowywania danych XML....... 217

Przechowywanie XML w kolumnach tekstowych...... 218

Przechowywanie XML w kolumnach typu XML....... 220

Pisanie i sprawdzanie danych XML za pomocą schematów XML... 221

Podsumowanie lekcji........... 226

Przegląd lekcji............ 226

Lekcja 2: Pozyskiwanie danych XML z wykorzystaniem technologii po stronie serwera         227

Konwersja relacyjnych danych do XML....... 227

Pozyskiwanie danych XML z typu danych XML...... 240

Podsumowanie lekcji........... 249

Przegląd lekcji............ 249

Lekcja 3: Pozyskiwanie danych XML z wykorzystaniem technologii warstwy pośredniej        251

Korzystanie z SQLXML – uzupełnionych schematów XSD.... 252

Zapytania dla uzupełnionych schematów XML oraz widoków XML w .NET.. 257

Podsumowanie lekcji........... 259

Przegląd lekcji............ 259

Lekcja 4: Modyfikacja danych XML......... 260

Modyfikacja wartości XML oraz struktury XML....... 261

Korzystanie z datagramów uaktualniających SQLXML.... 265

Podsumowanie lekcji........... 269

Przegląd lekcji............ 269

Lekcja 5: Konwersja danych XML na relacyjne i odwrotnie.... 270

Szatkowanie XML z wykorzystaniem OPENXML i procedur składowanych XML 271

Szatkowanie XML z wykorzystaniem metody nodes() typu danych XML... 275

Szatkowanie XML z wykorzystaniem SQLXML...... 277

Podsumowanie lekcji........... 281

Przegląd lekcji............ 281

Lekcja 6: Tworzenie indeksów XML......... 282

Indeksowanie instancji typu danych XML....... 283

Tworzenie podstawowego indeksu danych typu XML...... 283

Tworzenie wtórnych indeksów typu danych XML...... 284

Podsumowanie lekcji........... 287

Przegląd lekcji............ 287

Przegląd rozdziału.......... 288

Podsumowanie rozdziału......... 288

Kluczowe terminy........... 288

Analizy przypadków.......... 289

Przypadek 1: Poprawianie wydajności XML przez wybieranie właściwej strategii indeksowania      289

Przypadek 2: Utrzymywanie danych jako XML lub w reprezentacji relacyjnej.. 290

Sugerowane ćwiczenia.......... 291

Praca ze strukturami XML.......... 291

Pozyskiwanie danych XML.......... 291

Modyfikacja danych XML Data......... 292

Konwersja pomiędzy danymi XML a relacyjnymi...... 293

Tworzenie indeksów XML......... 293

Test ćwiczeniowy............ 294

   9.. Tworzenie funkcji, procedur składowanych i wyzwalaczy.... 295

Przed rozpoczęciem........... 296

Lekcja 1: Implementowanie funkcji........ 297

Funkcje skalarne.......... 298

Funkcje tablicowe........... 299

Funkcje deterministyczne a niedeterministyczne..... 301

Podsumowanie lekcji........... 304

Przegląd lekcji............ 304

Lekcja 2: Implementowanie procedur składowanych..... 304

Tworzenie procedury składowanej......... 305

Przyznawanie uprawnień do roli dla procedury składowanej.... 307

Podsumowanie lekcji........... 309

Przegląd lekcji............ 309

Lekcja 3: Implementowanie wyzwalaczy....... 310

Wyzwalacze DML........... 310

Wyzwalacze DDL........... 313

Podsumowanie lekcji........... 316

Przegląd lekcji............ 316

Przegląd rozdziału.......... 317

Podsumowanie rozdziału......... 317

Terminy kluczowe........... 317

Analiza przypadku: Tworzenie wyzwalaczy, funkcji i procedur składowanych. 318

Sugerowane ćwiczenia.......... 318

Tworzenie funkcji.......... 318

Tworzenie procedur składowanych ....... 318

Tworzenie wyzwalaczy.......... 318

Test ćwiczeniowy............ 319

10.. Korzystanie z plików jednorodnych........ 321

Przed rozpoczęciem........... 322

Lekcja 1: Przygotowanie do pracy z plikami jednorodnymi.... 323

Położenie plików źródłowych........ 323

Mechanizm importu........... 323

Przeznaczenie danych.......... 323

Najlepszy przypadek........... 324

Podsumowanie lekcji........... 327

Przegląd lekcji............ 327

Lekcja 2: Uruchamianie narzędzia bcp....... 328

Co to jest bcp?........... 328

Składnia wiersza poleceń bcp........ 329

Parametr wskazówka (hint) narzędzia bcp...... 330

Uprawnienia bcp........... 330

Podsumowanie lekcji........... 333

Przegląd lekcji............ 333

Lekcja 3: Wykonanie zadania BULK INSERT...... 333

Różnice pomiędzy BULK INSERT a bcp....... 334

Uprawnienia BULK INSERT......... 336

Podsumowanie lekcji........... 337

Przegląd lekcji............ 337

Lekcja 4: Import masowych danych XML....... 338

Funkcja OPENROWSET......... 338

Podsumowanie lekcji........... 340

Przegląd lekcji............ 341

Lekcja 5: Używanie SSIS Import/Export Wizard....... 341

Jak uruchomić SSIS Import/Export Wizard...... 342

Działanie kreatora Import/Export Wizard....... 343

Podsumowanie lekcji........... 347

Przegląd lekcji............ 347

Przegląd rozdziału.......... 348

Podsumowanie rozdziału......... 348

Kluczowe terminy........... 348

Analiza przypadku: Naprawa przepełnionego logu transakcji..... 349

Sugerowane ćwiczenia.......... 349

Wykorzystanie bcp i BULK INSERT do wypełniania tabel.... 349

Wykorzystanie SSIS do wypełniania tabel....... 350

Test ćwiczeniowy............ 350

  11.. Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych oraz przenoszenie baz danych     351

Przed rozpoczęciem........... 352

Lekcja 1: Tworzenie kopii zapasowej bazy danych..... 353

Wykonywanie pełnych kopii zapasowych...... 354

Wykonywanie różnicowych kopii zapasowych....... 355

Kopie zapasowe rejestrów transakcji........ 356

Wykonywanie kopii grup plików........ 357

Wykonanie dublowanych kopii zapasowych...... 358

Kopie częściowe........... 359

Podsumowanie lekcji........... 361

Przegląd lekcji............ 362

Lekcja 2: Odzyskiwanie bazy danych....... 363

Przywracanie pełnej kopii zapasowej........ 363

Przywracanie różnicowej kopii zapasowej....... 364

Przywracanie kopii zapasowej rejestru transakcji..... 365

Wykonanie częściowego przywracania....... 367

Przywracanie uszkodzonych stron....... 367

Przywracanie z błędami nośnika........ 368

Sprawdzanie kopii zapasowej......... 369

Podsumowanie lekcji........... 370

Przegląd lekcji............ 370

Lekcja 3: Przenoszenie bazy danych........ 371

Przenoszenie bazy danych za pomocą odłączania/przyłączania... 371

Wykorzystanie Copy Database Wizard....... 372

Podsumowanie lekcji........... 374

Przegląd lekcji............ 375

Przegląd rozdziału.......... 376

Podsumowanie rozdziału......... 376

Kluczowe terminy........... 377

Analiza przypadku: Projektowanie strategii tworzenia kopii zapasowych ... 378

Sugerowane ćwiczenia.......... 378

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych....... 378

Przywracanie bazy danych.......... 379

Przenoszenie bazy danych.......... 379

Test ćwiczeniowy............ 380

  12.. Wykorzystanie Transact-SQL do zarządzania bazami danych... 381

Przed rozpoczęciem........... 381

Lekcja 1: Zarządzanie fragmentacją indeksów....... 382

Pojęcie fragmentacji indeksów......... 382

Rozpoznawanie fragmentacji indeksów....... 384

Zarządzanie fragmentacją indeksów........ 385

Określanie, które polecenie wykonać........ 386

Podsumowanie lekcji........... 388

Przegląd lekcji............ 388

Lekcja 2: Zarządzanie statystykami........ 389

Pojęcie statystyk.......... 390

Automatyczne tworzenie statystyk....... 390

Ręczne tworzenie statystyk......... 390

Przeglądanie informacji o statystykach kolumn...... 391

Podsumowanie lekcji........... 393

Przegląd lekcji............ 394

Lekcja 3: Zmniejszanie plików.......... 394

Automatyczne zmniejszanie plików bazy danych..... 395

Ręczne zmniejszanie plików baz danych...... 395

Zmniejszanie rejestru transakcji......... 396

Podsumowanie lekcji........... 398

Przegląd lekcji............ 398

Lekcja 4: Wykorzystanie DBCC CHECKDB...... 399

DBCC CHECKDB........... 399

Podsumowanie lekcji........... 402

Przegląd lekcji............ 402

Przegląd rozdziału.......... 403

Podsumowanie rozdziału......... 403

Kluczowe terminy........... 403

Analizy przypadków.......... 404

Przypadek 1: Defragmentacja indeksu........ 404

Przypadek 2: Utrzymanie integralności bazy danych...... 404

Sugerowane ćwiczenia.......... 405

Zarządzanie fragmentacją indeksów........ 405

Zarządzanie statystykami.......... 405

Zmniejszanie plików.......... 405

Wykorzystanie DBCC CHECKDB do wykonania testów integralności bazy danych 406

Test ćwiczeniowy............ 406

  13.. Praca z zakończeniami HTTP......... 407

Przed rozpoczęciem........... 407

Lekcja 1: Bezpieczeństwo zakończeń HTTP....... 408

Siedem poziomów zabezpieczeń HTTP........ 408

Podsumowanie lekcji........... 410

Przegląd lekcji............ 411

Lekcja 2: Tworzenie bezpiecznego zakończenia HTTP..... 412

Tworzenie zakończeń HTTP........ 412

Określanie metod webowych........ 413

Określanie wspierania WSDL, schematów oraz przestrzeni nazw.... 413

Dodatkowe parametry ładunku SOAP....... 414

Podsumowanie lekcji........... 416

Przegląd lekcji............ 416

Przegląd rozdziału.......... 418

Podsumowanie rozdziału......... 418

Kluczowe terminy........... 418

Analiza przypadku: Tworzenie zakończeń HTTP...... 418

Sugerowane ćwiczenia.......... 419

Tworzenie zakończeń HTTP........ 419

Test ćwiczeniowy............ 419

  14.. Praca z zadaniami SQL Server Agent...... 421

Przed rozpoczęciem........... 422

Lekcja 1: Tworzenie zadania SQL Server Agent....... 423

Jak utworzyć zadanie SQL Server Agent....... 423

Jak określić właściciela zadania......... 424

Jak utworzyć kroki zadania.......... 425

Jak utworzyć harmonogramy zadań........ 427

Podsumowanie lekcji........... 429

Przegląd lekcji............ 429

Lekcja 2: Tworzenie planu konserwacji........ 431

Jak utworzyć plan konserwacji......... 431

Podsumowanie lekcji........... 440

Przegląd lekcji............ 440

Lekcja 3: Konfiguracja operatorów........ 441

Jak skonfigurować operatora........ 441

Podsumowanie lekcji........... 443

Przegląd lekcji............ 443

Lekcja 4: Konfiguracja alarmów........ 444

Jak konfigurować alarmy.......... 444

Podsumowanie lekcji........... 447

Przegląd lekcji............ 448

Przegląd rozdziału.......... 449

Podsumowanie rozdziału......... 449

Kluczowe terminy........... 449

Analiza przypadku: Tworzenie harmonogramu działań administracyjnych... 450

Sugerowane ćwiczenia.......... 451

Tworzenie zadania SQL Server Agent....... 451

Tworzenie planu konserwacyjnego........ 451

Tworzenie alarmu.......... 451

Test ćwiczeniowy............ 451

  15.. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów wydajności SQL Server.. 453

Przed rozpoczęciem........... 455

Lekcja 1: Praca z SQL Server Profiler....... 455

Definiowanie śladu.......... 456

Uruchamianie, zatrzymywanie i kończenie śladu..... 461

Zapisywanie rejestru śladu......... 462

Zbieranie danych planów wykonywania zapytań..... 463

Tworzenie śladu odtwarzania........ 465

Podsumowanie lekcji........... 468

Przegląd lekcji............ 468

Lekcja 2: Praca z Monitorem systemu........ 469

Tworzenie rejestru licznika......... 471

Podsumowanie lekcji........... 474

Przegląd lekcji............ 474

Lekcja 3: Wykorzystanie Database Engine Tuning Advisor..... 474

Budowanie pliku obciążającego........ 476

Konfigurowanie DTA w celu analizy obciążenia...... 477

Zachowywanie zaleceń DTA......... 482

Podsumowanie lekcji........... 483

Przegląd lekcji............ 483

Lekcja 4: Korzystanie z dynamicznie zarządzanych widoków i funkcji... 484

Kluczowa wydajność i monitoring DMV i DMF....... 485

Podsumowanie lekcji........... 490

Przegląd lekcji............ 491

Lekcja 5: Korelowanie danych dotyczących wydajności i monitoringu.. 491

Podstawowa architektura przetwarzania zapytań..... 492

Korelowanie danych z Monitora systemu ze śladami SQL Server Profiler. 493

Korelowanie DMV/DMF ze śladami SQL Server Profiler.... 494

Korelowanie DMV/DMF z danymi Monitora systemu...... 495

Korelowanie wielu DMV/DMF......... 495

Podsumowanie lekcji........... 496

Przegląd lekcji............ 496

Lekcja 6: Rozwiązywanie problemów z blokowaniem i zakleszczeniami... 497

Zrozumieć blokowanie......... 497

Zrozumienie poziomów izolacji......... 498

Zrozumieć blokady.......... 499

Zamykanie procesów........... 500

Zrozumieć zakleszczenia.......... 500

Podsumowanie lekcji........... 505

Przegląd lekcji............ 506

Lekcja 7: Rozwiązywanie błędów w bazach danych..... 506

Korzystanie z DAC........... 507

Dzienniki błędów SQL Server i Windows....... 507

Podsumowanie lekcji........... 508

Przegląd lekcji............ 508

Przegląd rozdziału.......... 509

Podsumowanie rozdziału......... 509

Terminy kluczowe........... 510

Analiza przypadku: Diagnozowanie problemów z wydajnością..... 511

Sugerowane ćwiczenia.......... 511

Praca z SQL Server Profiler......... 511

Praca z Monitorem systemu........ 512

Korzystanie z Database Engine Tuning Advisor..... 512

Korzystanie z dynamicznie zarządzanych widoków i funkcji... 512

Korelowanie danych wydajnościowych........ 512

Rozwiązywanie problemów blokad i zakleszczeń..... 513

Wykorzystanie DAC.......... 513

Test ćwiczeniowy............ 513

  16.. Zarządzanie migawkami baz danych...... 515

Przed rozpoczęciem........... 515

Lekcja 1: Tworzenie migawki bazy danych........ 516

Struktura migawki bazy danych........ 516

Technologia Copy-On-Write......... 516

Tworzenie migawki bazy danych........ 518

Odzyskiwanie danych z migawki bazy danych...... 518

Podsumowanie lekcji........... 519

Przegląd lekcji............ 520

Lekcja 2: Odtwarzanie bazy danych z migawki...... 520

Odtwarzanie bazy danych.......... 521

Podsumowanie lekcji........... 522

Przegląd lekcji............ 522

Przegląd rozdziału.......... 523

Podsumowanie rozdziału......... 523

Kluczowe terminy........... 523

Analiza przypadku: Implementacja migawek baz danych w celach administracyjnych 524

Sugerowane ćwiczenia.......... 524

Test ćwiczeniowy............ 524

  17.. Wdrażanie dublowania baz danych....... 525

Przed rozpoczęciem........... 526

Lekcja 1: Role dublowania baz danych........ 527

Role w dublowaniu baz danych......... 527

Rola główna............ 528

Rola lustrzana............ 528

Serwer świadczący........... 529

Podsumowanie lekcji........... 529

Przegląd lekcji............ 530

Lekcja 2: Przygotowanie baz danych do dublowania...... 530

Model odzyskiwania.......... 531

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowej...... 531

Kopiowanie obiektów systemowych........ 532

Podsumowanie lekcji........... 533

Przegląd lekcji............ 533

Lekcja 3: Ustanawianie zakończeń......... 534

Typy zakończeń........... 534

Bezpieczeństwo zakończeń......... 535

Zakończenia dublowania baz danych........ 536

Podsumowanie lekcji........... 539

Przegląd lekcji............ 539

Lekcja 4: Tryby operacyjne.......... 540

Tryb operacyjny High Availability........ 541

Tryb operacyjny High Performance....... 543

Tryb operacyjny High Protection......... 543

Pamięć podręczna.......... 544

Przezroczyste przekierowywanie klienta....... 544

Podsumowanie lekcji........... 546

Przegląd lekcji............ 546

Lekcja 5: Awaryjne przełączanie lustrzanej bazy danych.... 547

Zrozumieć scenariusze awarii........ 547

Jak zainicjować przełączanie......... 548

Podsumowanie lekcji........... 549

Przegląd lekcji............ 549

Lekcja 6: Usuwanie dublowania baz danych...... 550

Usuwanie dublowania baz danych........ 550

Podsumowanie lekcji........... 551

Przegląd lekcji............ 551

Przegląd rozdziału.......... 552

Podsumowanie rozdziału......... 552

Kluczowe terminy........... 552

Analiza przypadku: Implementowanie dublowania baz danych..... 553

Sugerowane ćwiczenia.......... 553

Zakładanie dublowania baz danych....... 553

Tworzenie migawki bazy danych na bazie lustrzanej...... 554

Test ćwiczeniowy............ 554

  18.. Wdrażanie dystrybucji dziennika........ 555

Przed rozpoczęciem........... 555

Lekcja 1: Przygotowanie do dystrybucji dziennika...... 556

Definicja dystrybucji dziennika......... 556

Wymagania związane z działaniem dystrybucji dziennika..... 558

Podsumowanie lekcji........... 559

Przegląd lekcji............ 559

Lekcja 2: Konfigurowanie opcji dystrybucji dziennika...... 560

Jak uaktywnić podstawową bazę danych...... 561

Ustawianie opcji tworzenia kopii zapasowej dystrybucji dziennika... 561

Tworzenie skryptu z zapisaną konfiguracją dystrybucji dziennika.... 563

Jak konfigurować zapasowe bazy danych....... 564

Konfigurowanie zadania kopiowania plików...... 566

Ustawianie opcji zadania przywracania....... 567

Tworzenie skryptu konfigurującego zapasową bazę danych.... 568

Podsumowanie lekcji........... 575

Przegląd lekcji............ 575

Lekcja 3: Konfigurowanie trybu dystrybucji dziennika..... 576

Jak ustawić tryb No Recovery........ 576

Jak ustawić tryb Standby......... 578

Podsumowanie lekcji........... 582

Przegląd lekcji............ 582

Lekcja 4: Konfiguracja monitorowania....... 583

Rola serwera monitorowania......... 583

Jak skonfigurować serwer monitorowania...... 584

Podsumowanie lekcji........... 587

Przegląd lekcji............ 588

Przegląd rozdziału.......... 589

Podsumowanie rozdziału......... 589

Kluczowe terminy........... 589

Analizy przypadków.......... 590

Przypadek 1: Osiąganie skalowalności raportowania...... 590

Przypadek 2: Zapewnienie odporności na awarie przy użyciu kilku serwerów.. 591

Sugerowane ćwiczenia.......... 591

Tworzenie konfiguracji dystrybucji dziennika...... 591

Test ćwiczeniowy............ 592

  19.. Zarządzanie replikacją.......... 593

Przed rozpoczęciem........... 594

Lekcja 1: Typy replikacji.......... 595

Pojęcia występujące w replikacji........ 595

Typy replikacji............ 598

Agenci replikacji........... 599

Podsumowanie lekcji........... 601

Przegląd lekcji............ 601

Lekcja 2: Konfigurowanie replikacji......... 602

Przygotowanie dystrybutora......... 603

Jak utworzyć publikację......... 606

Jak subskrybować publikację......... 611

Podsumowanie lekcji........... 623

Przegląd lekcji............ 624

Lekcja 3: Konfigurowanie zabezpieczeń replikacji...... 624

Konfigurowanie replikacji w bezpiecznym środowisku..... 625

Zabezpieczanie publikacji.......... 625

Wymagane uprawnienia agentów........ 626

Podsumowanie lekcji........... 637

Przegląd lekcji............ 637

Lekcja 4: Konfigurowanie rozwiązywania konfliktów w replikacji scalającej... 638

Podstawy rozwiązywania konfliktów........ 638

Metody rozwiązywania konfliktów......... 639

Podsumowanie lekcji........... 649

Przegląd lekcji............ 650

Lekcja 5: Monitorowanie replikacji........ 650

Korzystanie z programu SQL Server Replication Monitor.... 651

Konfigurowanie alertów w programie SSRM....... 653

Monitorowanie replikacji za pomocą Monitora systemu..... 654

Podsumowanie lekcji........... 658

Przegląd lekcji............ 658

Podsumowanie rozdziału......... 659

Kluczowe terminy........... 659

Analizy przypadków.......... 660

Przypadek 1: Lokalne udostępnienie do raportów..... 660

Przypadek 2: Zapewnienie odporności na awarię wielu serwerów... 660

Sugerowane ćwiczenia.......... 661

Tworzenie konfiguracji replikacji........ 661

Test ćwiczeniowy............ 661

20.. Korzystanie z podsystemu Service Broker..... 663

Przed rozpoczęciem........... 664

Lekcja 1: Odkrywanie architektury podsystemu Service Broker... 666

Ogólnie o wymianie komunikatów......... 666

Elementy składowe podsystemu Service Broker...... 667

Współpraca z aplikacją podsystemu Service Broker..... 668

Uaktywnienie podsystemu Service Broker....... 669

Podsumowanie lekcji........... 670

Przegląd lekcji............ 670

Lekcja 2: Tworzenie typów komunikatów i kontraktów...... 671

Tworzenie typu komunikatu.......... 671

Tworzenie kontraktu.......... 673

Podsumowanie lekcji........... 675

Przegląd lekcji............ 675

Lekcja 3: Tworzenie kolejek i usług......... 676

Tworzenie kolejki komunikatów........ 676

Tworzenie usługi........... 680

Podsumowanie lekcji........... 682

Przegląd lekcji............ 682

Lekcja 4: Tworzenie konwersacji........ 683

Tworzenie konwersacji......... 683

Ustalanie tras przesyłania komunikatów do usługi...... 684

Podsumowanie lekcji........... 686

Przegląd lekcji............ 686

Lekcja 5: Wysyłanie i odbieranie komunikatów...... 686

Wysyłanie komunikatów.......... 686

Odbieranie komunikatów.......... 687

Podsumowanie lekcji........... 689

Przegląd lekcji............ 689

Przegląd rozdziału.......... 690

Podsumowanie rozdziału......... 690

Kluczowe terminy........... 690

Analiza przypadku: Tworzenie aplikacji podsystemu Service Broker.... 691

Sugerowane ćwiczenia.......... 692

Konfigurowanie podsystemu Service Broker....... 692

Test ćwiczeniowy............ 692

  21.. Tworzenie katalogów pełnotekstowych....... 693

Przed rozpoczęciem........... 693

Lekcja 1: Tworzenie katalogu pełnotekstowego...... 696

Jak utworzyć katalog pełnotekstowy....... 696

Podsumowanie lekcji........... 698

Przegląd lekcji............ 698

Lekcja 2: Tworzenie indeksu pełnotekstowego....... 699

Architektura indeksów pełnotekstowych........ 699

Jak utworzyć indeks pełnotekstowy........ 700

Podsumowanie lekcji........... 702

Przegląd lekcji............ 703

Lekcja 3: Wypełnianie indeksu pełnotekstowego...... 703

Metody wypełniania indeksu pełnotekstowego....... 703

Wypełnianie katalogu pełnotekstowego....... 704

Podsumowanie lekcji........... 705

Przegląd lekcji............ 705

Lekcja 4: Przeszukiwanie danych z użyciem indeksu pełnotekstowego... 706

Wykonywanie zapytań.......... 706

FREETEXT............ 707

FREETEXTTABLE........... 707

CONTAINS............ 709

CONTAINSTABLE.......... 711

Podsumowanie lekcji........... 712

Przegląd lekcji............ 712

Przegląd rozdziału.......... 713

Podsumowanie rozdziału......... 713

Kluczowe terminy........... 713

Analiza przypadku: Budowanie indeksów pełnotekstowych..... 714

Sugerowane ćwiczenia.......... 714

Tworzenie indeksów pełnotekstowych....... 714

Korzystanie z indeksów pełnotekstowych....... 715

Test ćwiczeniowy............ 715

     .. Odpowiedzi............ 717

     .. Słownik............ 777

     .. Indeks............ 791

powrót
 
Produkty Podobne
Profesjonalny kod T-SQL 2019. W stronę szybkości, skalowalności i standaryzacji rozwiązań dla SQL Server
SQL Server 2019 Administration Inside Out
Zapytania w SQL. Przyjazny przewodnik. Wydanie IV
Odsłaniamy SQL Server 2019: Klastry Big Data i uczenie maszynowe
Funkcje okna w języku T-SQL dla SQL Server 2019. Analizy danych i jeszcze więcej
T-SQL Window Functions: For data analysis and beyond, 2nd Edition
Kompletny przewodnik po DAX, wyd. 2 rozszerzone. Analiza biznesowa przy użyciu Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services i Excel
Definitive Guide to DAX, The: Business intelligence for Microsoft Power BI, SQL Server Analysis Services, and Excel, 2nd Edition
SQL Server 2017 Administration Inside Out
SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, 4th Edition
Więcej produktów