Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Windows Server

MCTS Egzamin 70-652: Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server Training Kit PL Język: 1

9788375410563

Cena Brutto: 81.90

Cena netto: 78.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Nelson Ruest, Danielle Ruest, and GrandMasters
Liczba_stron 782
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2009-10-01
Poziom Dla zaawansowanych

MCTS Egzamin 70-652: Konfigurowanie wirtualizacji systemów Windows Server Training Kit

PL

 ______________________________________________________________________________

 

Książka z grupy:

Windows Server podręcznik

Książka z serii:

Training Kit

 

       Certyfikacja 'Microsoft Certified Technology Specialist' (MCTS) jest powszechnie uznawaną gwarancją umiejętności na poziomie eksperckim w określonej dziedzinie. To daje określone preferencje przy zatrudnianiu i negocjowaniu warunków pracy.

Jest to podwójny zestaw szkoleniowy.
Książka pozwala zdobyć umiejętności przydane w codziennej pracy i wymagane na egzaminie MCTS 70-652.

Stosując własne tempo można przerobić kolejne lekcje, wyczerpujące każdy temat egzaminu.

Wzięte z życia scenariusze przykładowe i zadania pomagają utrwalić zdobytą wiedzę i zastosować ją w praktyce. Ten oficjalny podręcznik firmy Microsoft został zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu czasu nauki i nie wydawaniem tysięcy złotych na kurs.

Zmaksymalizuj swoje szanse na egzaminie ucząc się, jak:

 • zainstalować, skonfigurować i zoptymalizować platformę Hyper-V
 • tworzyć i instalować maszyny wirtualne i dyski VHD,
 • Tworzyć wirtualne dyski VHD
 • przygotować zarządzanie infrastrukturą, włącznie z administracją zdalną,
 • tworzyć i instalować wirtualne maszyny 
 • wykonywać migrację maszyn fizycznych do wirtualnych i maszyn wirtualnych do wirtualnych nowej generacji,
 • zagwarantować bezpieczeństwo hostów, maszyn wirtualnych i pul zasobów,
 • zautomatyzować operacje platformy Hyper-V™,
 • skonfigurować i zarządzać klastrami o wysokim poziomie dostępności,
 • optymalizować wydajność
 • monitorować wydajność.

Testy próbne zawarte w książce.


Zweryfikuj swoje umiejętności dzięki praktycznym testom ćwiczeniowym na dołączonym dysku CD.

Wiele pytań w wielu trybach testowych pozwalają sprawdzić wiedzę na różne sposoby.

Dostępne też są bardzo szczegółowe objaśnienia zarówno dla poprawnych, jak i błędnych odpowiedzi, wraz ze wskazaniem zalecanej metody uzupełniania informacji - co jest szczególnie użyteczne przy sprawdzaniu wiedzy przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu.

 

Podziękowania .......... xiii
Wstęp
................. xv

1. Implementacja platformy Microsoft Hyper-V .............. 1

Wymagania ...................... 2

Lekcja 1: Planowanie wdroŜenia technologii Microsoft Windows

Server 2008 Hyper-V ....... 3

Technologie wirtualizacji w centrum danych ................ 3

Porownanie wirtualizacji programowej i sprzętowej ........... 7

Omowienie technologii Windows Server 2008 Hyper-V .... 11

Omowienie produktu Microsoft Hyper-V Server 2008 ...... 14

Działanie funkcji Hyper-V ................ 15

Architektura Hyper-V ...................... 18

Lekcja 2: Ocena środowiska ....................... 29

Przygotowania do instalacji środowiska Hyper-V ............. 29

Inwentaryzacja istniejącego środowiska ............................ 32

Korzystanie z oprogramowania Microsoft Assessment and Planning Tool ........ 34

Lekcja 3: Implementowanie systemu Windows Server 2008 Hyper-V ..................... 46

Wybor właściwego sprzętu dla technologii Hyper-V ......... 46

Instalowanie systemu Windows Server 2008 ...................... 55

Zadanie praktyczne: Przygotowanie do wirtualizacji serwera . 64

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ......... 65

Instalacja systemu Windows Server 2008 ......................... 65

Microsoft Assessment and Planning Tool .......................... 65

Konfiguracje sprzętu serwera ........... 65

Podsumowanie rozdziału ........................ 66

2. Konfigurowanie hostow platformy Hyper-V .............. 67

Wymagania .................... 68

Lekcja 1: Instalowanie roli Hyper-V ......... 69

Przeprowadzanie początkowej konfiguracji serwera ......... 69

Przeprowadzenie instalacji roli Hyper-V .......................... 82

Instalowanie aktualizacji Hyper-V ... 90

Platforma Hyper-V a usługi AD DS (Active Directory Domain Services) .......... 92

Instalowanie oprogramowania Windows Hyper-V Server  93

Lekcja 2: Konfigurowanie platformy Hyper-V systemu Windows Server ............ 106

Korzystanie z narzędzi zarządzania Hyper-V ................. 106

Ustawienia funkcji Hyper-V ........... 109

Lekcja 3: Konfigurowanie sieci wirtualnej ............................... 122

Typy sieci wirtualnych platformy Hyper-V ..................... 122

Porownanie konfiguracji funkcji Hyper-V dla pełnej instalacji i instalacji Server

Core ................... 126

Korzystanie z narzędzia Virtual Network Manager ....... 129

Zadanie praktyczne: Tworzenie sieci maszyn wirtualnych ..... 136

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 137

Konfiguracja systemu Windows Server 2008 .................. 137

Instalacja roli Hyper-V ................... 137

Konfigurowanie sieci wirtualnych ... 137

Podsumowanie rozdziału ...................... 137

3. Kończenie konfiguracji puli zasobow .......................... 139

Wymagania .................. 140

Lekcja 1: Konfigurowanie platformy Hyper-V w celu zapewnienia

wysokiego poziomu dostępności .......... 141

Funkcja Failover Clustering ............ 141

Tworzenie dwuwęzłowego klastra platformy Hyper-V ... 152

Lekcja 2: Administracja zdalna hosta Hyper-V ...................... 171

Instalowanie konsoli Hyper-V Manager .......................... 172

Instalowanie konsoli Failover Cluster Management ........ 175

Narzędzie System Center Virtual Machine Manager ...... 178

Przygotowanie implementacji SCVMM .......................... 194

Lekcja 3: Optymalizacja hostow Hyper-V ............................... 216

Zarządzanie zasobami systemu Windows Server 2008 ... 216

Optymalizacja działania funkcji Hyper-V ...................... 232

Zadanie praktyczne: Instalowanie narzędzia SCVMM na fizycznej

lub wirtualnej platformie ...................... 241

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 241

Klaster pracy awaryjnej .................. 241

Instalacja narzędzia SCVMM ........ 242

Performance Monitoring ................. 242

Podsumowanie rozdziału ...................... 242

4. Tworzenie maszyn wirtualnych .... 245

Wymagania .................. 246

Lekcja 1: Poznanie maszyn wirtualnych .. 247

Partycje podrzędne funkcji Hyper-V .............................. 247

Usługi integracji platformy Hyper-V ............................... 249

Tworzenie maszyny wirtualnej ........ 255

Tworzenie podstawowej maszyny wirtualnej ................... 256

Zaawansowane konfiguracje ustawień maszyny wirtualnej ............................. 261

Analiza stanow maszyny wirtualnej  271

Lekcja 2: Wirtualne dyski twarde ............ 277

Działanie wirtualnych dyskow twardych ......................... 277

Korzystanie z programu Virtual Hard Disk Wizard ...... 286

Edytowanie wirtualnego dysku twardego ........................ 293

Przeprowadzanie inspekcji wirtualnego dysku twardego  299

UŜywanie migawek funkcji Hyper-V ............................... 300

Zadanie praktyczne: Przenoszenie maszyny wirtualnej .......... 309

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 310

Tworzenie i uŜywanie maszyn wirtualnych ...................... 310

Tworzenie i uŜywanie dyskow VHD  310

Podsumowanie rozdziału ...................... 311

5. Automatyzacja tworzenia maszyn wirtualnych ........ 313

Wymagania .................. 314

Lekcja 1: Korzystanie z narzędzia System Center Virtual Machine Manager ...... 315

Korzystanie z funkcji Hyper-V za pośrednictwem narzędzia SCVMM ........... 315

Zarządzanie składnikiem SCVMM Library .................... 331

Korzystanie z dodatkow narzędzia SCVMM .................. 337

Instalowanie usług WDS .................. 340

Korzystanie z usług WDS ................ 341

Lekcja 2: Automatyzacja tworzenia maszyn wirtualnych ....... 354

Ręczne tworzenie i powielanie maszyny wirtualnej ......... 354

Tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi za pomocą narzędzia SCVMM

.............. 361

Zarządzanie portalem VMM Self-Service ....................... 368

Zadanie praktyczne: Dostarczanie maszyn wirtualnych ........ 379

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 379

UŜywanie narzędzia SCVMM ......... 379

Praca z maszynami wirtualnymi za pomocą narzędzia SCVMM ..................... 380

Praca z usługą SCVMM Self-Service Portal .................... 380

Podsumowanie rozdziału ...................... 380

6. Migracja do platformy Hyper-V .. 383

Wymagania .................. 384

Lekcja 1: Scenariusze migracji ................. 384

Omowienie scenariuszy migracji do platformy Hyper-V . 385

Instalowanie dodatkowych składnikow obsługi migracji . 397

Przeprowadzanie konwersji typu maszyna źrodłowa-maszyna docelowa ........ 415

Zadanie praktyczne: Przenoszenie maszyn fizycznych do maszyn wirtualnych ... 445

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 447

Przygotowanie migracji ................... 447

Przeprowadzenie migracji ............... 447

Podsumowanie rozdziału ...................... 448

7. Automatyzacja zarządzania maszyną wirtualną za pomocą Windows

PowerShell ................ 449

Wymagania .................. 451

Lekcja 1: Automatyzacja operacji platformy Hyper-V za pomocą powłoki Windows

PowerShell .................... 451

Windows PowerShell ....................... 451

Zarządzanie operacjami funkcji Hyper-V za pomocą powłoki Windows

PowerShell .......... 471

Używanie powłoki Windows PowerShell razem z narzędziem SCVMM .......... 479

Zadanie praktyczne: Automatyzacja operacji platformy Hyper-V ......................... 502

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 503

Automatyzacja zadań funkcji Hyper-V ........................... 503

Podsumowanie rozdziału ...................... 503

8. Zabezpieczanie hostow i maszyn wirtualnych ........... 505

Wymagania .................. 508

Lekcja 1: Zabezpieczenie puli zasobow .... 509

Zabezpieczanie pul zasobow platformy Hyper-V ............ 509

Lekcja 2: Zabezpieczanie środowiska wirtualnego .................. 553

Przygotowanie rol zarządzania platformą Hyper-V ....... 553

Zabezpieczanie maszyn wirtualnych platformy Hyper-V ................................ 573

Udostępnianie maszyn wirtualnych na serwerach-hostach ............................... 577

Zadanie praktyczne: Planowanie strategii zabezpieczania puli zasobow ............... 588

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 589

Zabezpieczenie funkcji Hyper-V .... 589

Delegowanie rol funkcji Hyper-V ... 589

Podsumowanie rozdziału ...................... 590

9. Ochrona pul zasobow platformy Hyper-V ................. 591

Wymagania .................. 593

Lekcja 1: Ochrona pul zasobow .............. 594

Strategie ochrony hosta platformy Hyper-V ................... 594

Strategie ochrony maszyny wirtualnej ............................. 597

UŜywanie programu Windows Server Backup ................ 604

Korzystanie z narzędzia SCDPM (System Center Data Protection Manager) . 620

Zadanie praktyczne: Postępowanie w przypadku awarii serwera-hosta ................ 642

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 643

Windows Server Backup ................. 643

System Center Data Protection Manager ......................... 643

Podsumowanie rozdziału ...................... 643

10. Zapewnienie wysokiego poziomu dostępności maszyn wirtualnych .... 645

Wymagania .................. 648

Lekcja 1: Używanie maszyn, dla ktorych zapewniony jest wysoki poziom dostępności

...... 649

Wysoki poziom dostępności maszyny wirtualnej ............. 649

Tworzenie obsługiwanych konfiguracji maszyny wirtualnej ............................ 676

Zadanie praktyczne: Ochrona maszyn wirtualnych oprogramowania Exchange 2007

...... 687

Sugerowane ćwiczenia praktyczne ....... 688

Klastry pracy awaryjnej dla gości ... 688

Klastry NLB dla gości ...................... 689

Obsługiwane konfiguracje maszyn wirtualnych .............. 689

Podsumowanie rozdziału ...................... 689

Odpowiedzi ............... 691

Zasoby ....................... 703

Słowniczek ................ 709

Indeks ........................ 713

powrót
 
Produkty Podobne
Windows Server 2019 Inside Out
Windows Server 2019 dla profesjonalistów. Wydanie II
Windows Server 2019 Inside Out PL
Tajniki Windows Server 2016
Exam Ref 70-745 Implementing a Software-Definidyn DataCenter
Windows Server 2016 Inside Out PL
Windows Server 2016 Unleashed (includes Content Update Program)
MCSA Windows Server 2016 Cert Guide Library (Exams 70-740, 70-741, and 70-742)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
MCSA 70-742 Cert Guide: Identity with Windows Server
Więcej produktów