Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Kolory

Microsoft Access. Podręcznik administratora Język: 1

83-246-0279-8

Cena Brutto: 69.00

Cena netto: 65.71

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Helen Feddema
Liczba_stron 592
Wydawnictwo Helion
Oprawa twarda
Data_Wydania 2006-06-21
Poziom All Levels

Program Microsoft Access cieszy się sporą popularnością wśród użytkowników. Nie wszyscy jednak wiedzą, że aby prawidłowo zarządzać bazami danych Accessa, należy używać specjalnych aplikacji. Ich napisane to skomplikowany proces -- trzeba zaprojektować interfejs użytkownika, dobrać komponenty, stworzyć kwerendy, opracować procedury, a przede wszystkim umiejętnie połączyć to wszystko w całość.

W książce "Microsoft Access. Podręcznik administratora" znajdziesz kompletny zbiór informacji na temat budowania aplikacji w Accessie. Nauczysz się projektować i tworzyć tabele oraz wykorzystywać gotowe komponenty interfejsu użytkownika. Dowiesz się, jak napisać wydajne i szybkie kwerendy oraz przedstawić dane w postaci wykresów, tabel i raportów. Poznasz elementy języka VBA i możliwości wymiany danych między różnymi aplikacjami pakietu MS Office.

 • Typy danych w tabelach MS Access
 • Normalizacja danych
 • Projektowanie formularzy
 • Zastosowanie kwerend do przetwarzania danych
 • Prezentacja danych na wykresach
 • Drukowanie danych z zastosowaniem raportów
 • Pisanie kodu modułów aplikacji
 • Modyfikowanie i aktualizowanie aplikacji
 • Konwersja baz danych ze starszych wersji Accessa
 • Łączenie aplikacji z innymi składnikami pakietu MS Office

Jeśli chcesz stworzyć wydajną i sprawnie działającą aplikację, sięgnij po tę książkę -- znajdziesz w niej wszystkie niezbędne informacje.

Microsoft Access. Podręcznik administratora -- spis treści

O autorce (11)

Wprowadzenie (13)

Część I Tworzenie aplikacji w Accessie (17)

Rozdział 1. Tworzenie bazy danych dla aplikacji (19)

 • Uzyskiwanie informacji (20)
 • Rozpoznanie zadań i obiektów biznesowych (21)
 • Określenie encji (22)
 • Tworzenie tabel dla aplikacji (24)
  • Sposoby tworzenia tabel (25)
  • Tworzenie tabel (28)
 • Typy danych pól tabeli (33)
 • Normalizacja (46)
  • Pierwsza postać normalna - eliminacja powtarzających się grup (46)
  • Druga postać normalna - eliminacja redundancji danych (47)
  • Trzecia postać normalna - eliminacja kolumn, które nie zależą od klucza (48)
  • Czwarta postać normalna - izolacja niezależnych związków wielokrotnych (48)
  • Piąta postać normalna - izolacja semantycznie powiązanych związków wielokrotnych (48)
 • Określenie związków (49)
  • Związek jeden do wielu (50)
  • Związek jeden do jednego (52)
  • Związek wiele do wielu (53)
 • Podsumowanie (54)

Rozdział 2. Zastosowanie formularzy do pracy z danymi (55)

 • Typy formularzy (55)
 • Tworzenie formularzy (60)
  • Korzystanie z dodatku Design Schemes (60)
  • Tworzenie standardowego formularza głównego (61)
  • Tworzenie i osadzanie podformularzy typu pojedynczego i arkusza danych (74)
  • Tworzenie formularzy ciągłych (91)
  • Tworzenie formularza dla związku wiele do wielu (93)
 • Podsumowanie (94)

Rozdział 3. Wybór odpowiednich formantów dla formularza (97)

 • Formanty standardowe (97)
  • Przydatne formanty standardowe (97)
  • Mniej użyteczne formanty standardowe (129)
 • Formanty specjalne (130)
  • Formant Karta (zakładki) (131)
  • Formant Kalendarz (131)
  • Formant TreeView (widok drzewa) (132)
 • Formanty ActiveX (135)
  • Formant DateTimePicker (136)
  • Formant MonthView (136)
 • Podsumowanie (137)

Rozdział 4. Sortowanie i filtrowanie danych za pomocą kwerend (139)

 • Kwerendy wybierające (139)
  • Proste kwerendy wybierające (139)
  • Kwerendy podsumowujące (145)
 • Kwerendy krzyżowe (150)
 • Kwerendy modyfikujące (155)
  • Kwerenda dołączająca (155)
  • Kwerenda aktualizująca (158)
  • Kwerendy tworzące tabele (163)
  • Kwerenda usuwająca (164)
 • Kwerendy specyficzne dla języka SQL (166)
  • Kwerendy składające (166)
  • Kwerendy definicji danych (168)
  • Podkwerendy (170)
 • Podsumowanie (172)

Rozdział 5. Zastosowanie tabel i wykresów przestawnych do interakcji z danymi (173)

 • Utworzenie kwerendy będącej źródłem danych (174)
 • Tabele przestawne (175)
  • Pasek narzędziowy tabeli przestawnej (182)
  • Okno właściwości tabeli przestawnej (185)
 • Wykresy przestawne (186)
  • Pasek narzędziowy wykresu przestawnego (190)
  • Osadzony wykres przestawny (192)
 • Podsumowanie (193)

Rozdział 6. Drukowanie danych przy użyciu raportów (195)

 • Zasady projektowania raportów (195)
  • Kreator raportów (196)
  • Korzystanie z szablonów raportów (200)
 • Raporty tabelaryczne (201)
 • Raporty grupujące (203)
 • Raporty etykietowe (208)
 • Raporty kolumnowe (209)
 • Raporty z podraportami (214)
 • Raporty filtrowane przez formularz (215)
 • Raporty podsumowujące (218)
 • Specjalne formatowanie raportów (218)
  • Formatowanie warunkowe dla formantów i sekcji raportu (219)
  • Umieszczenie na raporcie znaku wodnego (222)
 • Tworzenie głównego menu za pomocą dodatku Menu Manager (226)
  • Instalacja (226)
  • Przygotowania (227)
  • Uruchomienie dodatku (228)
 • Podsumowanie (232)

Rozdział 7. Pisanie kodu VBA w modułach (233)

  • Eksplorator projektu (234)
  • Okienko właściwości (234)
  • Okno Immediate (235)
  • Okno modułu (235)
  • Uzyskiwanie pomocy (236)
 • Typy modułów (236)
 • Instrukcje używane w modułach (237)
  • Instrukcja Call (237)
  • Pętla Do While ... Loop (238)
  • Pętla Do Until ... Loop (238)
  • Pętla For ... Next (239)
  • Pętla For Each ... Next (240)
  • Instrukcja GoTo (240)
  • Instrukcja If ... Then ... Else (240)
  • Instrukcja Select Case ... End Select (241)
  • Instrukcja With ... End With (243)
 • Przykłady kodu z modułów standardowych (244)
  • Wykorzystanie danych z tabeli tblInfo (244)
  • Kod zakresu dat dla menu głównego (246)
 • Przykładowy kod kryjący się za formularzami (248)
  • Formularz nowego rekordu (251)
  • Formularze sortowania i filtracji (256)
  • Zdarzenie dwukrotnego kliknięcia dla podformularza arkusza danych (261)
 • Podsumowanie (263)

Część II Modyfikacja, uaktualnianie i konserwacja aplikacji w Accessie (265)

Rozdział 8. Zarządzanie cyklem życia aplikacji (267)

 • Modyfikacja aplikacji (267)
 • Aktualizacja do nowej wersji pakietu Office (268)
  • Aktualizacja aplikacji do nowego formatu bazy danych (270)
  • Ustawienie osobnych partycji systemowych dla różnych wersji pakietu Office (270)
  • Korzystanie z baz danych Accessa 2000 w nowszych wersjach Accessa (271)
 • Praca z klientami (278)
 • Relacje z klientami (279)
 • Dokonywanie modyfikacji żądanych przez klienta (280)
  • Zmiany związane z aplikacją (280)
  • Modyfikacje standardowe (293)
  • Dostosowanie komponentu listów Worda z głównego menu (296)
 • Podsumowanie (305)

Rozdział 9. Modyfikacja istniejącej aplikacji (307)

 • Stosowanie konwencji nazewnictwa (307)
  • Konwencja nazewnictwa Leszynskiego (309)
  • Zastosowanie notacji LNC w bazie danych (315)
 • Tworzenie menu (321)
 • Normalizacja tabel i relacji (322)
 • Modyfikacja formularzy, by było możliwe wyświetlanie i edytowanie danych ze związków wiele do wielu (328)
  • Modyfikacja formularza fpriEBookNotes (329)
  • Modyfikacja formularza frmTreeViewEBookNotes (333)
  • Utworzenie nowego formularza frmAuthors (338)
 • Modyfikacja raportów, by uwzględniały związek wiele do wielu (340)
 • Podsumowanie (346)

Rozdział 10. Przenoszenie starych danych do nowej bazy danych (347)

 • Pobieranie starych danych (347)
 • Wykorzystanie kwerend z wyliczanymi polami do przenoszenia danych z tabel nieznormalizowanych do znormalizowanych (350)
 • Wykorzystanie kodu VBA do przenoszenia danych z nieznormalizowanej tabeli do powiązanych tabel znormalizowanych (358)
 • Denormalizacja tabel (368)
 • Podsumowanie (375)

Część III Korzystanie z innych komponentów pakietu Office (i nie tylko) (377)

Rozdział 11. Korzystanie z Worda (379)

 • Pisanie kodu automatyzacji (380)
  • Przydatne przyciski paska narzędziowego (381)
 • Model obiektu Worda (382)
  • Diagram modelu obiektu Worda (382)
  • Uwaga na temat wyliczeń (384)
  • Podstawowe polecenia automatyzacji (386)
  • Skrótowe tworzenie kodu VBA dla Worda (387)
 • Eksport danych Accessa do dokumentów Worda (388)
  • Typy scalania (389)
  • Przykłady wykonywania scalenia (390)
 • Import danych z tabel Worda do Accessa (426)
 • Problemy automatyzacji i sposoby ich unikania (432)
  • Referencje (433)
  • Pobranie katalogu dokumentów z Worda (434)
 • Podsumowanie (438)

Rozdział 12. Korzystanie z Outlooka (439)

 • Tworzenie kodu automatyzacji (439)
 • Model obiektu Outlooka (440)
  • Diagram modelu obiektu Outlooka (440)
  • Podstawowe polecenia automatyzacji (444)
  • Obiekt NameSpace i inne obiekty o nietypowych nazwach (445)
  • Składnia dotycząca referencji do obiektów Outlooka (445)
  • Odniesienia do elementów Outlooka w kodzie i interfejsie (447)
  • Kreator wymiany danych z Outlookiem (447)
 • Eksport danych Accessa do elementów Outlooka (448)
  • Tworzenie wiadomości e-mail z poziomu menu głównego (451)
  • Formularz z listą umożliwiającą wybór wielu elementów (453)
  • Formularz z arkuszem danych (464)
  • Wysłanie e-maila z raportem (483)
 • Import danych z elementów Outlooka do Accessa (495)
 • Wykorzystanie biblioteki Redemption w celu uniknięcia komunikatu ochrony modelu obiektu (504)
 • Podsumowanie (506)

Rozdział 13. Korzystanie z Excela (507)

 • Pisanie kodu automatyzacji (510)
 • Model obiektu Excela (511)
  • Diagram modelu obiektu Excela (511)
  • Podstawowe polecenia automatyzacji (513)
  • Zeszyty, arkusze kalkulacyjne i zakresy (515)
  • Skrótowe tworzenie kodu VBA dla Excela (516)
 • Eksport danych z Accessa do Excela (516)
  • Formularz z listą umożliwiającą wybór wielu elementów (517)
  • Formularz z arkuszem danych (532)
 • Import danych z Excela (537)
  • Import z arkuszy i zakresów (538)
  • Łącze do arkuszy i zakresów danych Excela (540)
 • Podsumowanie (542)

Rozdział 14. Korzystanie z elementów spoza pakietu Office (543)

 • Wysyłanie faksów za pomocą WinFax (543)
  • Wysłanie pojedynczego faksu za pomocą DDE (543)
  • Faksowanie raportu za pomocą DDE (554)
  • Wysyłanie wielu faksów przy użyciu kodu automatyzacji (561)
 • Zapis danych do pliku tekstowego (566)
  • Eksport kontaktów do Outlooka (567)
 • Podsumowanie (572)

Skorowidz (573)

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Office for iPad Step by Step
ABC Word 2013 PL
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL
Tablice informatyczne. VBA dla Excela
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Working with Microsoft Office 365: Running Your Small Business in the Cloud
Elektronika z Excelem
Więcej produktów