Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Excel

Microsoft Excel 2019. Przetwarzanie danych za pomocą tabel przestawnych Język: 1

978-83-7541-389-2

Cena Brutto: 98.70

Cena netto: 94.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Bill Jelen, Michael Alexander
Liczba_stron 576
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-04-12
Microsoft Excel 2019. Przetwarzanie danych za pomocą tabel przestawnych

Bill Jelen (MrExcel) i Michael Alexander, znani specjaliści zajmujący się programem Excel, służą pomocą w przetwarzaniu danych z dowolnych źródeł z wykorzystaniem tabel przestawnych programu Excel 2019.

Dzięki tabelom i wykresom przestawnym dostępnym w programie Excel 2019, opracowanie solidnych i dynamicznych raportów jest kwestią nie godzin, lecz minut. Za ich pomocą uzyskamy pełną kontrolę nad swoimi danymi i przedsięwzięciem biznesowym. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie tworzyliśmy tabel przestawnych, czytając tę książkę skorzystamy z ich niesłychanej elastyczności i możliwości analitycznych – włącznie z cennymi ulepszeniami wprowadzonymi w programie Excel w wersji 2019 oraz w wersji wchodzącej w skład pakietu Office 365. Bill Jelen i Michael Alexander, mogący się pochwalić łącznie 45-letnim doświadczeniem w pracy z programem Excel, korzystają ze swojej wiedzy oferując praktyczne „przepisy” na rozwiązanie rzeczywistych problemów biznesowych. Dzięki nim, unikniemy typowych błędów, a także poznamy unikalne wskazówki i sztuczki.

Podczas lektury tej książki będziemy mogli:
 • Opanować łatwe i potężne sposoby tworzenia, dostosowywania, modyfikowania i kontrolowania tabel przestawnych.
 • Nauczyć się, jak zagwarantować odpowiednie właściwości przyszłych tabel przestawnych dzięki ustawieniom domyślnym.
 • Przekształcić wielkie zbiory danych w czytelne raporty.
 • Natychmiast wyróżniać klientów, produkty lub regiony o najwyższych przychodach.
 • Szybko zaimportować, wyczyścić, ukształtować i przeanalizować dane z różnych źródeł za pomocą Power Query.
 • Za pomocą 3D Map utworzyć tabele przestawne zawierające dane geograficzne.
 • Utworzyć i udostępnić nowoczesne dynamiczne pulpity.
 • Ulepszyć wyniki analiz w locie przeciągając i upuszczając pola.
 • Zbudować dynamiczne samoobsługowe systemy raportujące.
 • Udostępnić tabele przestawne współpracownikom.
 • Łączyć dane korzystając z pełni możliwości technologii Power Pivot dostępnej w programie Excel 2019 oraz w programie Excel z pakietu Office 365.
 • Zautomatyzować tabele przestawne za pomocą makr i języka VBA.
 • Nauczyć się oszczędzać czas dostosowując raporty za pomocą funkcji GetPivotData.
 • Poznać najbardziej przydatne wskazówki i skróty dotyczące tabel przestawnych

Podziękowania. . . . . . .  . . . . xvii

O autorach   . . .xix

Wprowadzenie  xxi


1 Podstawy tabel przestawnych  . . . . . . . . . . 1

Dlaczego należy używać tabel przestawnych  . 2

Kiedy używać tabel przestawnych  . . . . . . . . . . . 4

Anatomia tabeli przestawnej  . . . . . . . . . . . . . . . 4

Obszar wartości  . . . . . . . . . . . 5

Obszar wierszy  . . . . . . . . . . . . 5

Obszar kolumn  . . . . . . . . 6

Obszar filtrów  . . . . . . . . . . 7

Za kulisami tabel przestawnych  . . . . . . . . . . . . . 7

Wsteczna zgodność tabel przestawnych  . . . . 8

Uwagi dotyczące zgodności  . . . . . . . . . . . . . 9

Kolejne kroki   . 10


2 Tworzenie prostej tabeli przestawnej  . . 11

Właściwy układ danych  . . . 12

Dane powinny mieć układ tabelaryczny  . . 12

Unikanie zapisywania danych w nagłówkach sekcji . . 13

Unikanie powtarzania grup jako kolumn  . 14

Eliminowanie brakujących danych i pustych komórek

w danych źródłowych  14

Stosowanie odpowiedniego formatowania pól . . . . . . 15

Podsumowanie dotyczące poprawnego formatu danych źródłowych . 15

Tworzenie prostej tabeli przestawnej  . . . . . . . 21

Dodawanie pól do raportu  . . . . . . . . . . . . .24

Podstawy układu raportu tabeli przestawnej . . . . . . . .24

Dodawanie warstw do tabeli przestawnej 27

Zmiana układu tabeli przestawnej  . . . . . . .28

Tworzenie filtra raportu  . . . . . . . . . . . . . . . .30

Funkcje Recommended PivotTable oraz Ideas . . . . . . . . . 31

Korzystanie z fragmentatorów  . . . . . . . . . . . . .33

Tworzenie standardowego fragmentatora . . . . . . . . . .34

Tworzenie fragmentatora osi czasu  . . . . . .37

Dotrzymywanie kroku zmianom w danych źródłowych .40

Radzenie sobie ze zmianami w istniejących danych źródłowych . . . . . . .40

Obsługa rozszerzonego zakresu danych źródłowych

po dodaniu wierszy lub kolumn  . . . . . . . 41

Udostępnianie pamięci podręcznej tabeli przestawnej . . 41

Efekty uboczne współdzielenia pamięci podręcznej tabel przestawnych . .43

Oszczędzanie czasu dzięki nowym narzędziom tabel przestawnych . . . . . .43

Opóźnianie aktualizacji układu  . . . . . . . . . .43

Zaczynamy od nowa jednym kliknięciem 45

Zmiana lokalizacji tabeli przestawnej  . . . .45

Kolejne kroki   . .46


3 Dostosowywanie tabeli przestawnej  . . .47

Wprowadzanie typowych zmian kosmetycznych . . . . . . .48

Stosowanie stylu tabeli w celu przywrócenia linii siatki . . . . . . . . . . . . . . .49

Zmiana formatu liczbowego w celu uwzględniania

separatorów tysięcy  . .50

Zastępowanie pustych wartości zerami  . .52

Zmiana nazwy pola  . . . .53

Zmiany układu raportu  . . .55

Użycie układu kompaktowego  . . . . . . . . . .56

Użycie układu konspektu  . . . . . . . . . . . . . . .57

Użycie tradycyjnego układu tabelarycznego . . . . . . . .59

Kontrolowanie pustych wierszy, sum końcowych i innych ustawień . . . . 61

Dostosowywanie wyglądu tabeli przestawnej za pomocą stylów i motywów   . .65

Dostosowywanie stylu  .66

Modyfikowanie stylów za pomocą motywów dokumentu . . . . . . . . . . . .68

Zmiana obliczeń sumarycznych  . . . . . . . . . . . .69

Zespół rozwijający program Excel poprawił błąd dotyczący

funkcji Count Of Revenue  . . . . . . . . . . . . .69

Zmiana obliczeń w polu wartości  . . . . . . . . . .70

Pokazywanie wartości procentowej całości . . . . . . . . .74

Użycie opcji % Of w celu porównania jednego wiersza z drugim . . . . . .74

Pokazywanie kolejności  . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Śledzenie sumy bieżącej i wartości procentowej sumy bieżącej . . . . . . .76

Wyświetlanie zmiany względem poprzedniego pola . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Śledzenie wartości procentowej elementu nadrzędnego . . . . . . . . . . . . .77

Śledzenie względnej ważności za pomocą opcji Index . . . . . . . . . . . . . . . .78

Dodawanie i usuwanie sum częściowych  . . .79

Wyłączanie sum częściowych dotyczących wielu pól wierszy . . . . . . . . . .79

Dodawanie kilku sum częściowych do jednego pola . 81

Formatowanie jednej komórki jest nową funkcją Office 365 . . . . . . . . . . . . . .82

Kolejne kroki   . .83


4 Grupowanie, sortowanie i filtrowanie danych tabel

przestawnych  . . . . . . . . . .85

Korzystanie z okna PivotTable Fields  . . . . . . .85

Dokowanie i oddokowywanie okna PivotTable Fields . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Zmiana organizacji okna PivotTable Fields . . . . . . . . . .88

Korzystanie z list w sekcji obszarów  . . . . .89

Sortowanie tabeli przestawnej  . . . . . . . . . . . . .89

Sortowanie klientów w kolejności od najwyższego

do najniższego przychodu  . . . . . . . . . . . .90

Używanie ręcznej sekwencji sortowania  .93

Sortowanie za pomocą list niestandardowych . . . . . . .95

Filtrowanie tabeli przestawnej: informacje ogólne . . . . . .98

Korzystanie z filtrów dla pól wierszy i kolumn . . . . . . . . . .99

Filtrowanie za pomocą pól wyboru  . . . . . .99

Filtrowanie za pomocą pola wyszukiwania . . . . . . . . . 101

Filtrowanie za pomocą opcji Label Filters . . . . . . . . . . 102

Filtrowanie kolumny etykiety za pomocą informacji

w kolumnie wartości  . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Tworzenie raportu o pięciu najwyższych wartościach

za pomocą filtra Top 10  . . . . . . . . . . . . . . 105

Filtrowanie za pomocą filtrów daty w menu etykiety 107

Filtrowanie za pomocą obszaru Filters  . . . . . 109

Dodawanie pól do obszaru Filters  . . . . . . 109

Wybieranie jednego elementu z filtra  . . 110

Wybieranie wielu elementów z filtra  . . . . 110

Replikowanie raportu tabeli przestawnej dla każdego

elementu w filtrze  . . . 111

Filtrowanie z użyciem fragmentatorów i osi czasu . . 112

Filtrowanie na podstawie daty za pomocą osi czasu 115

Obsługa wielu tabel przestawnych za pomocą jednego

zestawu fragmentatorów  . . . . . . . . . . . . . 116

Grupowanie i tworzenie hierarchii w tabeli przestawnej . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Grupowanie pól liczbowych  . . . . . . . . . . . 119

Ręczne grupowanie pól dat  . . . . . . . . . . . . 123

Uwzględnianie lat podczas grupowania według miesięcy . . . . . . . . . . . . 125

Grupowanie pól daty według tygodni  . . 126

Funkcja automatycznego grupowania dat w tabelach przestawnych . 127

Jak Excel decyduje co należy zgrupować automatycznie . . . . . . . . . . . . . 127

Korzystanie z automatycznego grupowania . . . . . . . . 128

Tworzenie łatwego raportu rok do roku  129

Tworzenie hierarchii  . . . . . 132

Kolejne kroki   . 135


5 Wykonywanie obliczeń w tabelach przestawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Wprowadzenie do pól i elementów obliczanych . . . . . . 137

Metoda 1: Ręczne dodawanie pola obliczanego do danych

źródłowych  . . . . . . . . 139

Metoda 2: Użycie formuły poza tabelą przestawną w celu

utworzenia pola obliczanego  . . . . . . . . . 139

Metoda 3: Wstawianie pola obliczanego bezpośrednio

do tabeli przestawnej  . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Tworzenie pola obliczanego  . . . . . . . . . . . . . .142

Tworzenie elementu obliczanego  . . . . . . . . . 151

Działanie reguł i mankamenty obliczeń tabel przestawnych . . . . . . . . . . . . . 155

Kolejność pierwszeństwa operatorów  . . 155

Korzystanie z odwołań do komórek i zakresów nazwanych . . . . . . . . . . 156

Korzystanie z funkcji arkuszy  . . . . . . . . . . . 157

Korzystanie ze stałych  . 157

Odwołania do sum  . . . 157

Reguły specyficzne dla pól obliczanych  . 157

Reguły specyficzne dla elementów obliczanych . . . .164

Zarządzanie obliczeniami w tabelach przestawnych i ich utrzymanie . . . . 165

Edytowanie i usuwanie obliczeń w tabelach przestawnych . . . . . . . . . . . 165

Zmiana kolejności rozwiązywania elementów obliczanych . . . . . . . . . . . 166

Dokumentowanie formuł  . . . . . . . . . . . . . . 167

Kolejne kroki   . 167


6 Korzystanie z wykresów przestawnych i innych metod

wizualizacji   169

Czym naprawdę są wykresy przestawne?  . . 169

Tworzenie wykresu przestawnego  . . . . . . . . . 170

Działanie przycisków pól przestawnych  . 173

Tworzenie wykresu przestawnego od podstaw . . . . . 174

Reguły tabel przestawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Zmiany w źródłowej tabeli przestawnej mają wpływ

na wykres przestawny  . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Rozmieszczenie pól danych w tabeli przestawnej może nie

sprzyjać wykresom przestawnym  . . . . . 175

W programie Excel 2019 nadal istnieje kilka ograniczeń

formatowania  . . . . . . 178

Alternatywy dla wykresów przestawnych  . . 182

Metoda 1.: Przekształcanie tabeli przestawnej w sztywne wartości . . . . 183

Metoda 2: Usunięcie źródłowej tabeli przestawnej .184

Metoda 3: Dystrybucja obrazu wykresu przestawnego . . . . . . . . . . . . . .184

Metoda 4: Użycie komórek połączonych z tabelą przestawną

jako źródła danych dla wykresu  . . . . . . 185

Formatowanie warunkowe tabel przestawnych . . . . . . . 188

Przykład formatowania warunkowego  . . 188

Wstępnie zaprogramowane scenariusze dla poziomów warunkowych 190

Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Korzystanie z niestandardowych wizualizacji funkcji Power BI

w programie Excel  . . 196

Kolejne kroki   . 198


7 Analizowanie różnych źródeł danych za pomocą tabel

przestawnych  . . . . . . . . . 199

Korzystanie z modelu danych  . . . . . . . . . . . . 200

Tworzenie pierwszego modelu danych  200

Zarządzanie relacjami w funkcji Data Model . . . . . . . 204

Dodawanie nowej tabeli do modelu danych . . . . . . . 205

Ograniczenia modelu danych  . . . . . . . . . 205

Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą zewnętrznych źródeł danych 206

Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych

z programu Microsoft Access  . . . . . . . . .207

Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych z bazy

SQL Server  . . . . . . . . . 210

Wykorzystanie Power Query do uzyskiwania i przekształcania danych . .214

Podstawy funkcji Power Query  . . . . . . . . . 215

Zastosowane kroki  . . . 221

Odświeżanie danych Power Query  . . . . 222

Zarządzanie istniejącymi zapytaniami  . 224

Działania na poziomie kolumny  . . . . . . . 225

Akcje tabel  . . . . . . . . . 230

Typy połączeń Power Query  . . . . . . . . . . 232

Jeszcze jeden przykład Power Query  . . 235

Kolejne kroki   238


8 Udostępnianie pulpitów za pomocą usługi Power BI . . . . . . . . . . . . 239

Zapoznanie z programem Power BI Desktop . . . . . . . . . 239

Przygotowanie danych w programie Excel . . . . . . . . 240

Importowanie danych do programu Power BI . . . . . .241

Wprowadzenie do interfejsu Power BI  . 242

Przygotowanie danych w programie Power BI . . . . . 243

Definiowanie synonimów w programie Power BI Desktop . . . . . . . . . . . 245

Budowanie interaktywnego raportu w programie Power BI Desktop . . . . 246

Tworzenie pierwszej wizualizacji  . . . . . . 246

Tworzenie drugiej wizualizacji  . . . . . . . . . 251

Filtrowanie między wykresami  . . . . . . . . . . 251

Tworzenie hierarchii szczegółowości  . . 252

Importowanie niestandardowej wizualizacji . . . . . . . 254

Publikowanie w Power BI  . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Projektowanie dla urządzeń mobilnych  256

Publikowanie w przestrzeni roboczej . . . .257

Korzystanie ze sztucznej inteligencji za pomocą funkcji Insights . . . . . 258

Wyszukiwanie danych za pomocą funkcji Q&A . . . . 259

Projektowanie skoroszytu w postaci interaktywnej strony sieci Web . . . . . 261

Udostępnianie łącza do skoroszytu w sieci Web . . . . . 264

Kolejne kroki   264


9 Korzystanie z formuł modułów z modelem danych lub

danymi OLAP  . . . . . . . . 265

Przekształcanie tabeli przestawnej do formuł modułów . . . . . . . . . . . . . . . 266

Wprowadzenie do technologii OLAP  . . . . . .274

Łączenie się z modułem OLAP  . . . . . . . . . . . .275

Struktura modułu OLAP  .278

Ograniczenia tabel przestawnych OLAP  . . 280

Tworzenie modułu offline  . . . . . . . . . . . . . . . 280

Wychodzenie poza formę tabeli przestawnej za pomocą funkcji

modułów   . . 284

Zapoznanie z funkcjami modułów  . . . . . 284

Dodawanie obliczeń do tabel przestawnych OLAP . . . 286

Tworzenie miar obliczanych  . . . . . . . . . . . .287

Tworzenie obliczanych członków  . . . . . . . 291

Zarządzanie obliczeniami OLAP  . . . . . . . 294

Wykonywanie analiz warunkowych na danych OLAP . . . . . . . . . . . . . . . 296

Kolejne kroki   298


10 Odblokowywanie funkcji za pomocą modelu danych

i Power Pivot  . . . . . . . . . 299

Zastępowanie funkcji VLOOKUP modelem danych . . . 300

Odblokowywanie ukrytych funkcji za pomocą modelu danych . . . . . . . . 305

Obliczanie unikalnych wartości w tabeli przestawnej . . . . . . . . . . . . . . . 305

Uwzględnianie odfiltrowanych elementów w sumach . . . . . . . . . . . . . . .307

Tworzenie mediany w tabeli przestawnej za pomocą miar DAX . . . . . 309

Raportowanie tekstu w obszarze Values  311

Przetwarzanie wielkich zbiorów danych za pomocą Power Query . . . . . . . 312

Dodawanie nowej kolumny za pomocą Power Query . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Power Query przypomina rejestrator makr, ale jest lepsze . . . . . . . . . . . . 316

Unikanie siatki programu Excel poprzez wczytanie danych

do modelu danych  . 317

Dodawanie połączonej tabeli  . . . . . . . . . . 319

Definiowanie relacji między dwoma tabelami . . . . . 320

Dodawanie kolumn obliczanych do siatki Power Pivot . . . . . . . . . . . . . . . 321

Sortowanie kolumny według innej kolumny . . . . . . 323

Tworzenie tabeli przestawnej z modelu danych . . . 323

Zaawansowane techniki Power Pivot  . . . . . 325

Obsługa skomplikowanych relacji  . . . . . 325

Korzystanie z analizy czasowej  . . . . . . . . . 326

Obchodzenie ograniczeń modelu danych  .327

Inne korzyści funkcji Power Pivot  . . . . . . 329

Więcej informacji  . . . . 329

Kolejne kroki   330


11 Analizowanie danych geograficznych za pomocą funkcji

3D Map   . . . . . 331

Analizowanie danych geograficznych za pomocą funkcji 3D Map . . . . . . . 331

Przygotowanie danych dla 3D Map  . . . . 332

Geokodowanie danych  . . . . . . . . . . . . . . . 332

Tworzenie wykresu kolumnowego w 3D Map . . . . . 334

Nawigacja na mapie  . 335

Oznaczanie punktów etykietą  . . . . . . . . . 336

Tworzenie wykresów kołowych lub bąbelkowych na mapie . . . . . . . . . . .337

Korzystanie z map cieplnych i map regionów . . . . . .337

Ustawienia 3D Map  . 338

Dostosowywanie 3D Map  . . . . . . . . . . . . . 339

Łączenie dwóch zbiorów danych  . . . . . . 340

Animowanie danych w czasie  . . . . . . . . . .341

Tworzenie wycieczki  . .341

Tworzenie wideo w 3D Map  . . . . . . . . . . . 343

Kolejne kroki   346


12 Ulepszanie raportów tabel przestawnych za pomocą makr . . . . .347

Korzystanie z makr w raportach tabel przestawnych . .347

Rejestrowanie makra  . . . 348

Tworzenie interfejsu użytkownika z kontrolkami formularza . . . . . . . . . . . . 351

Modyfikowanie zarejestrowanego makra w celu dodania

nowych funkcji  . . . . . . . 353

Wstawianie kontrolki paska przewijania . . . . . . . . . . 354

Tworzenie makra w Power Query  . . . . . . . . . 358

Kolejne kroki   .367


13 Tworzenie tabel przestawnych za pomocą VBA 369

Włączanie VBA w swojej kopii programu Excel . . . . . . . .370

Korzystanie z pliku w formacie umożliwiającym używanie makr . . . . . . . . . 371

Visual Basic Editor  . . . . . . .372

Narzędzia języka Visual Basic  . . . . . . . . . . . . .373

Rejestrator makr  . . . . . . . .373

Zrozumienie kodu zorientowanego obiektowo . . . . . . . .374

Sztuczki profesjonalistów  . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Pisanie kodu obsługującego zakres danych dowolnej wielkości . . . . . .374

Korzystanie z super-zmiennych: zmienne obiektowe . . . . . . . . . . . . . . . .376

Użycie With oraz End With w celu skrócenia kodu . .377

Zrozumieć wersje  . . . . . . .377

Tworzenie tabeli przestawnej w programie Excel za pomocą VBA . . . . . . .378

Dodawanie pól do obszaru Data  . . . . . . . 381

Formatowanie tabeli przestawnej  . . . . . . 381

Radzenie sobie z ograniczeniami tabel przestawnych . 384

Wypełnianie pustych komórek w obszarze danych 384

Wypełnianie pustych komórek w obszarze wierszy 385

Zapobieganie błędom po wstawieniu lub usunięciu komórek . . . . . . . 385

Kontrolowanie sum końcowych  . . . . . . . 386

Przekształcanie tabeli przestawnej w wartości . . . . . .387

Tabela przestawna 201: tworzenie raportu prezentującego

przychody według kategorii  . . . . . . . . . . . . 391

Upewnienie się, że korzystamy z układu tabelarycznego . . . . . . . . . . . 393

Grupowanie dat w lata  . . . . . . . . . . . . . . . 394

Usuwanie pustych komórek  . . . . . . . . . . . 396

Kontrolowanie kolejności sortowania za pomocą funkcji AutoSort . . . .397

Zmiana domyślnego formatu liczbowego . . . . . . . . .397

Ukrywanie sum częściowych dla wielu pól wierszy 398

Kopiowanie gotowej tabeli przestawnej w postaci wartości

do nowego skoroszytu  . . . . . . . . . . . . . . 399

Ostateczne formatowanie  . . . . . . . . . . . . 400

Dodawanie sum częściowych w celu uzyskania łamania strony . . . . . . .401

Zebranie kodu w całość  . . . . . . . . . . . . . . . 402

Obliczenia za pomocą tabeli przestawnej  405

Rozwiązywanie problemów z co najmniej dwoma polami danych . . . 406

Korzystanie z obliczeń innych niż Sum  . .407

Użycie obliczanych pól danych  . . . . . . . . 409

Korzystanie z elementów obliczanych  . . 411

Obliczanie grup  . . . . . .413

Wykonywanie innych obliczeń za pomocą funkcji Show Values As . . . .415

Zaawansowane techniki tabel przestawnych . . . . . . . . . . 417

Korzystanie z funkcji AutoShow w celu utworzenia streszczenia . . . . . . 417

Filtrowanie zbioru rekordów za pomocą funkcji ShowDetail . . . . . . . . 420

Tworzenie raportów dla każdego regionu lub modelu . . . . . . . . . . . . . . 422

Ręczne filtrowanie co najmniej dwóch elementów w tabeli

przestawnej  . . . . . . . .427

Korzystanie z filtrów konceptualnych  . . 428

Korzystanie z filtra wyszukiwania  . . . . . . 432

Konfigurowanie fragmentatorów w celu filtrowania tabeli

przestawnej  . . . . . . . 433

Używanie modelu danych w programie Excel 2019 . . . 436

Dodanie obydwu tabel do modelu danych . . . . . . . 436

Tworzenie relacji między dwiema tabelami . . . . . . . .437

Definiowanie pamięci podręcznej i tworzenie tabeli przestawnej . . . . 438

Dodawanie pól modelu do tabeli przestawnej . . . . 438

Dodawanie pól liczbowych do obszaru Values . . . . 439

Podsumowanie  . . . . . 440

Kolejne kroki   442


14 Zaawansowane wskazówki i techniki dotyczące tabel

przestawnych  . . . . . . . . 443

Wskazówka 1: Wymuszanie automatycznego odświeżania tabel

przestawnych  . . . . . . . . . 444

Wskazówka 2: Jednoczesne odświeżanie wszystkich tabel

przestawnych w skoroszycie  . . . . . . . . . . . . 445

Wskazówka 3: Sortowanie elementów danych w unikalnej

kolejności, innej niż rosnąco i malejąco  . . 446

Wskazówka 4: Używanie (lub unikanie używania) list

niestandardowych do sortowania tabel przestawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Wskazówka 5: Zmiana zachowania wszystkich przyszłych tabel

przestawnych za pomocą ustawień domyślnych . . . . 449

Wskazówka 6: Przekształcanie tabel przestawnych w sztywne dane . . . . 450

Wskazówka 7: Wypełnianie pustych komórek pozostałych

po polach wierszy  . . . . . .451

Opcja 1: Implementacja funkcji Repeat All Item Labels . . . . . . . . . . . . . . .451

Opcja 2: Użycie funkcji Go To Special programu Excel . . . . . . . . . . . . . . . 452

Wskazówka 8: Dodawanie pola z kolejnością do tabeli przestawnej . . . . 454

Wskazówka 9: Zmniejszanie rozmiaru raportów tabel przestawnych . . . . 456

Usuwanie arkusza z danymi źródłowymi . . . . . . . . . . 456

Wskazówka 10: Tworzenie automatycznie rozszerzalnego

zakresu danych  . . . . . . . .457

Wskazówka 11: Porównywanie tabel za pomocą tabel przestawnych . . . . 458

Wskazówka 12: Automatyczne filtrowanie tabeli za pomocą

funkcji AutoFilter  . . . . . 460

Wskazówka 13: Wymuszanie dwóch formatów liczbowych

w tabeli przestawnej  . . 463

Wskazówka 14: Formatowanie poszczególnych wartości w tabeli

przestawnej  . . . . . . . . . . 465

Wskazówka 15: Formatowanie sekcji tabeli przestawnej . . . . . . . . . . . . . . . . .467

Wskazówka 16: Tworzenie rozkładu częstotliwości za pomocą

tabeli przestawnej  . . . . 468

Wskazówka 17: Wykorzystanie tabeli przestawnej do rozłożenia

zbioru danych na osobne zakładki  . . . . . . .470

Wskazówka 18: Nakładanie ograniczeń na tabele i pola przestawne . . . . .472

Ograniczenia w tabeli przestawnej  . . . . . .472

Ograniczenia pól przestawnych  . . . . . . . 474

Wskazówka 19: Wykorzystanie tabeli przestawnej do rozłożenia

zbioru danych na osobne skoroszyty  . . . . .475

Wskazówka 20: Wyznaczanie zmiany procentowej względem

ubiegłego roku  . . . . . . . .478

Wskazówka 21: Dwukierunkowa funkcja VLOOKUP za pomocą

Power Query  . . . . . . . . . 480

Kolejne kroki   486


15 Dr. Jekyll i Mr. GetPivotData  . . . . . . . . . . .487

Unikanie nieprzyjemnego problemu GetPivotData . . . 488

Unikanie funkcji GetPivotData poprzez wpisanie formuły . . . . . . . . . . . .491

Wyłączanie funkcji GetPivotData  . . . . . . 492

Dlaczego firma Microsoft zmusza nas do korzystania z funkcji

GetPivotData  . . . . . . 493

Rozwiązywanie problemów z tabelami przestawnymi

za pomocą funkcji GetPivotData  . . . . . . . . 494

Tworzenie brzydkiej tabeli przestawnej  496

Tworzenie szablonu raportu  . . . . . . . . . . . 498

Wypełnianie szablonu raportu za pomocą funkcji GetPivotData . . . . 500

Aktualizowanie raportu w nadchodzących miesiącach . . . . . . . . . . . . . . 504

Konkluzja   . . . 506

A Nazwy funkcji  . . . . . . . . .507

Indeks   . . . . . . . 513

powrót
 
Produkty Podobne
Zestaw 2 książek krok po kroku (Word 2019 + Excel 2019)
Excel Solver w praktyce. Zadania ekonometryczne z rozwiązaniami
Zestaw Excel 2019 (Przetwarzanie danych, Analiza i modelowanie danych, Formuły i funkcje, VBA i makra)
Excel 2019 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha
Power BI i Power Pivot dla Excela. Analiza danych
Excel. Programowanie w VBA dla bystrzaków. Wydanie V
Microsoft Excel 2019: VBA i makra
Zrozumieć Excela. VBA - makra i funkcje
Zrozumieć Excela. Obliczenia i wykresy
Excel 2019 PL. Biblia
Więcej produktów