Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Excel

Microsoft Excel 2019. Przetwarzanie danych za pomocą tabel przestawnych Język: 1

978-83-7541-389-2

Cena Brutto: 98.70

Cena netto: 94.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Bill Jelen, Michael Alexander
Liczba_stron 576
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-04-12
Microsoft Excel 2019. Przetwarzanie danych za pomocą tabel przestawnych

Bill Jelen (MrExcel) i Michael Alexander, znani specjaliści zajmujący się programem Excel, służą pomocą w przetwarzaniu danych z dowolnych źródeł z wykorzystaniem tabel przestawnych programu Excel 2019.

Dzięki tabelom i wykresom przestawnym dostępnym w programie Excel 2019, opracowanie solidnych i dynamicznych raportów jest kwestią nie godzin, lecz minut. Za ich pomocą uzyskamy pełną kontrolę nad swoimi danymi i przedsięwzięciem biznesowym. Nawet jeśli nigdy wcześniej nie tworzyliśmy tabel przestawnych, czytając tę książkę skorzystamy z ich niesłychanej elastyczności i możliwości analitycznych – włącznie z cennymi ulepszeniami wprowadzonymi w programie Excel w wersji 2019 oraz w wersji wchodzącej w skład pakietu Office 365. Bill Jelen i Michael Alexander, mogący się pochwalić łącznie 45-letnim doświadczeniem w pracy z programem Excel, korzystają ze swojej wiedzy oferując praktyczne „przepisy” na rozwiązanie rzeczywistych problemów biznesowych. Dzięki nim, unikniemy typowych błędów, a także poznamy unikalne wskazówki i sztuczki.

Podczas lektury tej książki będziemy mogli:
 • Opanować łatwe i potężne sposoby tworzenia, dostosowywania, modyfikowania i kontrolowania tabel przestawnych.
 • Nauczyć się, jak zagwarantować odpowiednie właściwości przyszłych tabel przestawnych dzięki ustawieniom domyślnym.
 • Przekształcić wielkie zbiory danych w czytelne raporty.
 • Natychmiast wyróżniać klientów, produkty lub regiony o najwyższych przychodach.
 • Szybko zaimportować, wyczyścić, ukształtować i przeanalizować dane z różnych źródeł za pomocą Power Query.
 • Za pomocą 3D Map utworzyć tabele przestawne zawierające dane geograficzne.
 • Utworzyć i udostępnić nowoczesne dynamiczne pulpity.
 • Ulepszyć wyniki analiz w locie przeciągając i upuszczając pola.
 • Zbudować dynamiczne samoobsługowe systemy raportujące.
 • Udostępnić tabele przestawne współpracownikom.
 • Łączyć dane korzystając z pełni możliwości technologii Power Pivot dostępnej w programie Excel 2019 oraz w programie Excel z pakietu Office 365.
 • Zautomatyzować tabele przestawne za pomocą makr i języka VBA.
 • Nauczyć się oszczędzać czas dostosowując raporty za pomocą funkcji GetPivotData.
 • Poznać najbardziej przydatne wskazówki i skróty dotyczące tabel przestawnych

Podziękowania. . . . . . .  . . . . xvii

O autorach   . . .xix

Wprowadzenie  xxi


1 Podstawy tabel przestawnych  . . . . . . . . . . 1

Dlaczego należy używać tabel przestawnych  . 2

Kiedy używać tabel przestawnych  . . . . . . . . . . . 4

Anatomia tabeli przestawnej  . . . . . . . . . . . . . . . 4

Obszar wartości  . . . . . . . . . . . 5

Obszar wierszy  . . . . . . . . . . . . 5

Obszar kolumn  . . . . . . . . 6

Obszar filtrów  . . . . . . . . . . 7

Za kulisami tabel przestawnych  . . . . . . . . . . . . . 7

Wsteczna zgodność tabel przestawnych  . . . . 8

Uwagi dotyczące zgodności  . . . . . . . . . . . . . 9

Kolejne kroki   . 10


2 Tworzenie prostej tabeli przestawnej  . . 11

Właściwy układ danych  . . . 12

Dane powinny mieć układ tabelaryczny  . . 12

Unikanie zapisywania danych w nagłówkach sekcji . . 13

Unikanie powtarzania grup jako kolumn  . 14

Eliminowanie brakujących danych i pustych komórek

w danych źródłowych  14

Stosowanie odpowiedniego formatowania pól . . . . . . 15

Podsumowanie dotyczące poprawnego formatu danych źródłowych . 15

Tworzenie prostej tabeli przestawnej  . . . . . . . 21

Dodawanie pól do raportu  . . . . . . . . . . . . .24

Podstawy układu raportu tabeli przestawnej . . . . . . . .24

Dodawanie warstw do tabeli przestawnej 27

Zmiana układu tabeli przestawnej  . . . . . . .28

Tworzenie filtra raportu  . . . . . . . . . . . . . . . .30

Funkcje Recommended PivotTable oraz Ideas . . . . . . . . . 31

Korzystanie z fragmentatorów  . . . . . . . . . . . . .33

Tworzenie standardowego fragmentatora . . . . . . . . . .34

Tworzenie fragmentatora osi czasu  . . . . . .37

Dotrzymywanie kroku zmianom w danych źródłowych .40

Radzenie sobie ze zmianami w istniejących danych źródłowych . . . . . . .40

Obsługa rozszerzonego zakresu danych źródłowych

po dodaniu wierszy lub kolumn  . . . . . . . 41

Udostępnianie pamięci podręcznej tabeli przestawnej . . 41

Efekty uboczne współdzielenia pamięci podręcznej tabel przestawnych . .43

Oszczędzanie czasu dzięki nowym narzędziom tabel przestawnych . . . . . .43

Opóźnianie aktualizacji układu  . . . . . . . . . .43

Zaczynamy od nowa jednym kliknięciem 45

Zmiana lokalizacji tabeli przestawnej  . . . .45

Kolejne kroki   . .46


3 Dostosowywanie tabeli przestawnej  . . .47

Wprowadzanie typowych zmian kosmetycznych . . . . . . .48

Stosowanie stylu tabeli w celu przywrócenia linii siatki . . . . . . . . . . . . . . .49

Zmiana formatu liczbowego w celu uwzględniania

separatorów tysięcy  . .50

Zastępowanie pustych wartości zerami  . .52

Zmiana nazwy pola  . . . .53

Zmiany układu raportu  . . .55

Użycie układu kompaktowego  . . . . . . . . . .56

Użycie układu konspektu  . . . . . . . . . . . . . . .57

Użycie tradycyjnego układu tabelarycznego . . . . . . . .59

Kontrolowanie pustych wierszy, sum końcowych i innych ustawień . . . . 61

Dostosowywanie wyglądu tabeli przestawnej za pomocą stylów i motywów   . .65

Dostosowywanie stylu  .66

Modyfikowanie stylów za pomocą motywów dokumentu . . . . . . . . . . . .68

Zmiana obliczeń sumarycznych  . . . . . . . . . . . .69

Zespół rozwijający program Excel poprawił błąd dotyczący

funkcji Count Of Revenue  . . . . . . . . . . . . .69

Zmiana obliczeń w polu wartości  . . . . . . . . . .70

Pokazywanie wartości procentowej całości . . . . . . . . .74

Użycie opcji % Of w celu porównania jednego wiersza z drugim . . . . . .74

Pokazywanie kolejności  . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Śledzenie sumy bieżącej i wartości procentowej sumy bieżącej . . . . . . .76

Wyświetlanie zmiany względem poprzedniego pola . . . . . . . . . . . . . . . . .77

Śledzenie wartości procentowej elementu nadrzędnego . . . . . . . . . . . . .77

Śledzenie względnej ważności za pomocą opcji Index . . . . . . . . . . . . . . . .78

Dodawanie i usuwanie sum częściowych  . . .79

Wyłączanie sum częściowych dotyczących wielu pól wierszy . . . . . . . . . .79

Dodawanie kilku sum częściowych do jednego pola . 81

Formatowanie jednej komórki jest nową funkcją Office 365 . . . . . . . . . . . . . .82

Kolejne kroki   . .83


4 Grupowanie, sortowanie i filtrowanie danych tabel

przestawnych  . . . . . . . . . .85

Korzystanie z okna PivotTable Fields  . . . . . . .85

Dokowanie i oddokowywanie okna PivotTable Fields . . . . . . . . . . . . . . . . .87

Zmiana organizacji okna PivotTable Fields . . . . . . . . . .88

Korzystanie z list w sekcji obszarów  . . . . .89

Sortowanie tabeli przestawnej  . . . . . . . . . . . . .89

Sortowanie klientów w kolejności od najwyższego

do najniższego przychodu  . . . . . . . . . . . .90

Używanie ręcznej sekwencji sortowania  .93

Sortowanie za pomocą list niestandardowych . . . . . . .95

Filtrowanie tabeli przestawnej: informacje ogólne . . . . . .98

Korzystanie z filtrów dla pól wierszy i kolumn . . . . . . . . . .99

Filtrowanie za pomocą pól wyboru  . . . . . .99

Filtrowanie za pomocą pola wyszukiwania . . . . . . . . . 101

Filtrowanie za pomocą opcji Label Filters . . . . . . . . . . 102

Filtrowanie kolumny etykiety za pomocą informacji

w kolumnie wartości  . . . . . . . . . . . . . . . . .104

Tworzenie raportu o pięciu najwyższych wartościach

za pomocą filtra Top 10  . . . . . . . . . . . . . . 105

Filtrowanie za pomocą filtrów daty w menu etykiety 107

Filtrowanie za pomocą obszaru Filters  . . . . . 109

Dodawanie pól do obszaru Filters  . . . . . . 109

Wybieranie jednego elementu z filtra  . . 110

Wybieranie wielu elementów z filtra  . . . . 110

Replikowanie raportu tabeli przestawnej dla każdego

elementu w filtrze  . . . 111

Filtrowanie z użyciem fragmentatorów i osi czasu . . 112

Filtrowanie na podstawie daty za pomocą osi czasu 115

Obsługa wielu tabel przestawnych za pomocą jednego

zestawu fragmentatorów  . . . . . . . . . . . . . 116

Grupowanie i tworzenie hierarchii w tabeli przestawnej . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Grupowanie pól liczbowych  . . . . . . . . . . . 119

Ręczne grupowanie pól dat  . . . . . . . . . . . . 123

Uwzględnianie lat podczas grupowania według miesięcy . . . . . . . . . . . . 125

Grupowanie pól daty według tygodni  . . 126

Funkcja automatycznego grupowania dat w tabelach przestawnych . 127

Jak Excel decyduje co należy zgrupować automatycznie . . . . . . . . . . . . . 127

Korzystanie z automatycznego grupowania . . . . . . . . 128

Tworzenie łatwego raportu rok do roku  129

Tworzenie hierarchii  . . . . . 132

Kolejne kroki   . 135


5 Wykonywanie obliczeń w tabelach przestawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Wprowadzenie do pól i elementów obliczanych . . . . . . 137

Metoda 1: Ręczne dodawanie pola obliczanego do danych

źródłowych  . . . . . . . . 139

Metoda 2: Użycie formuły poza tabelą przestawną w celu

utworzenia pola obliczanego  . . . . . . . . . 139

Metoda 3: Wstawianie pola obliczanego bezpośrednio

do tabeli przestawnej  . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Tworzenie pola obliczanego  . . . . . . . . . . . . . .142

Tworzenie elementu obliczanego  . . . . . . . . . 151

Działanie reguł i mankamenty obliczeń tabel przestawnych . . . . . . . . . . . . . 155

Kolejność pierwszeństwa operatorów  . . 155

Korzystanie z odwołań do komórek i zakresów nazwanych . . . . . . . . . . 156

Korzystanie z funkcji arkuszy  . . . . . . . . . . . 157

Korzystanie ze stałych  . 157

Odwołania do sum  . . . 157

Reguły specyficzne dla pól obliczanych  . 157

Reguły specyficzne dla elementów obliczanych . . . .164

Zarządzanie obliczeniami w tabelach przestawnych i ich utrzymanie . . . . 165

Edytowanie i usuwanie obliczeń w tabelach przestawnych . . . . . . . . . . . 165

Zmiana kolejności rozwiązywania elementów obliczanych . . . . . . . . . . . 166

Dokumentowanie formuł  . . . . . . . . . . . . . . 167

Kolejne kroki   . 167


6 Korzystanie z wykresów przestawnych i innych metod

wizualizacji   169

Czym naprawdę są wykresy przestawne?  . . 169

Tworzenie wykresu przestawnego  . . . . . . . . . 170

Działanie przycisków pól przestawnych  . 173

Tworzenie wykresu przestawnego od podstaw . . . . . 174

Reguły tabel przestawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Zmiany w źródłowej tabeli przestawnej mają wpływ

na wykres przestawny  . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Rozmieszczenie pól danych w tabeli przestawnej może nie

sprzyjać wykresom przestawnym  . . . . . 175

W programie Excel 2019 nadal istnieje kilka ograniczeń

formatowania  . . . . . . 178

Alternatywy dla wykresów przestawnych  . . 182

Metoda 1.: Przekształcanie tabeli przestawnej w sztywne wartości . . . . 183

Metoda 2: Usunięcie źródłowej tabeli przestawnej .184

Metoda 3: Dystrybucja obrazu wykresu przestawnego . . . . . . . . . . . . . .184

Metoda 4: Użycie komórek połączonych z tabelą przestawną

jako źródła danych dla wykresu  . . . . . . 185

Formatowanie warunkowe tabel przestawnych . . . . . . . 188

Przykład formatowania warunkowego  . . 188

Wstępnie zaprogramowane scenariusze dla poziomów warunkowych 190

Tworzenie własnych reguł formatowania warunkowego . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Korzystanie z niestandardowych wizualizacji funkcji Power BI

w programie Excel  . . 196

Kolejne kroki   . 198


7 Analizowanie różnych źródeł danych za pomocą tabel

przestawnych  . . . . . . . . . 199

Korzystanie z modelu danych  . . . . . . . . . . . . 200

Tworzenie pierwszego modelu danych  200

Zarządzanie relacjami w funkcji Data Model . . . . . . . 204

Dodawanie nowej tabeli do modelu danych . . . . . . . 205

Ograniczenia modelu danych  . . . . . . . . . 205

Tworzenie tabeli przestawnej za pomocą zewnętrznych źródeł danych 206

Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych

z programu Microsoft Access  . . . . . . . . .207

Tworzenie tabel przestawnych na podstawie danych z bazy

SQL Server  . . . . . . . . . 210

Wykorzystanie Power Query do uzyskiwania i przekształcania danych . .214

Podstawy funkcji Power Query  . . . . . . . . . 215

Zastosowane kroki  . . . 221

Odświeżanie danych Power Query  . . . . 222

Zarządzanie istniejącymi zapytaniami  . 224

Działania na poziomie kolumny  . . . . . . . 225

Akcje tabel  . . . . . . . . . 230

Typy połączeń Power Query  . . . . . . . . . . 232

Jeszcze jeden przykład Power Query  . . 235

Kolejne kroki   238


8 Udostępnianie pulpitów za pomocą usługi Power BI . . . . . . . . . . . . 239

Zapoznanie z programem Power BI Desktop . . . . . . . . . 239

Przygotowanie danych w programie Excel . . . . . . . . 240

Importowanie danych do programu Power BI . . . . . .241

Wprowadzenie do interfejsu Power BI  . 242

Przygotowanie danych w programie Power BI . . . . . 243

Definiowanie synonimów w programie Power BI Desktop . . . . . . . . . . . 245

Budowanie interaktywnego raportu w programie Power BI Desktop . . . . 246

Tworzenie pierwszej wizualizacji  . . . . . . 246

Tworzenie drugiej wizualizacji  . . . . . . . . . 251

Filtrowanie między wykresami  . . . . . . . . . . 251

Tworzenie hierarchii szczegółowości  . . 252

Importowanie niestandardowej wizualizacji . . . . . . . 254

Publikowanie w Power BI  . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Projektowanie dla urządzeń mobilnych  256

Publikowanie w przestrzeni roboczej . . . .257

Korzystanie ze sztucznej inteligencji za pomocą funkcji Insights . . . . . 258

Wyszukiwanie danych za pomocą funkcji Q&A . . . . 259

Projektowanie skoroszytu w postaci interaktywnej strony sieci Web . . . . . 261

Udostępnianie łącza do skoroszytu w sieci Web . . . . . 264

Kolejne kroki   264


9 Korzystanie z formuł modułów z modelem danych lub

danymi OLAP  . . . . . . . . 265

Przekształcanie tabeli przestawnej do formuł modułów . . . . . . . . . . . . . . . 266

Wprowadzenie do technologii OLAP  . . . . . .274

Łączenie się z modułem OLAP  . . . . . . . . . . . .275

Struktura modułu OLAP  .278

Ograniczenia tabel przestawnych OLAP  . . 280

Tworzenie modułu offline  . . . . . . . . . . . . . . . 280

Wychodzenie poza formę tabeli przestawnej za pomocą funkcji

modułów   . . 284

Zapoznanie z funkcjami modułów  . . . . . 284

Dodawanie obliczeń do tabel przestawnych OLAP . . . 286

Tworzenie miar obliczanych  . . . . . . . . . . . .287

Tworzenie obliczanych członków  . . . . . . . 291

Zarządzanie obliczeniami OLAP  . . . . . . . 294

Wykonywanie analiz warunkowych na danych OLAP . . . . . . . . . . . . . . . 296

Kolejne kroki   298


10 Odblokowywanie funkcji za pomocą modelu danych

i Power Pivot  . . . . . . . . . 299

Zastępowanie funkcji VLOOKUP modelem danych . . . 300

Odblokowywanie ukrytych funkcji za pomocą modelu danych . . . . . . . . 305

Obliczanie unikalnych wartości w tabeli przestawnej . . . . . . . . . . . . . . . 305

Uwzględnianie odfiltrowanych elementów w sumach . . . . . . . . . . . . . . .307

Tworzenie mediany w tabeli przestawnej za pomocą miar DAX . . . . . 309

Raportowanie tekstu w obszarze Values  311

Przetwarzanie wielkich zbiorów danych za pomocą Power Query . . . . . . . 312

Dodawanie nowej kolumny za pomocą Power Query . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Power Query przypomina rejestrator makr, ale jest lepsze . . . . . . . . . . . . 316

Unikanie siatki programu Excel poprzez wczytanie danych

do modelu danych  . 317

Dodawanie połączonej tabeli  . . . . . . . . . . 319

Definiowanie relacji między dwoma tabelami . . . . . 320

Dodawanie kolumn obliczanych do siatki Power Pivot . . . . . . . . . . . . . . . 321

Sortowanie kolumny według innej kolumny . . . . . . 323

Tworzenie tabeli przestawnej z modelu danych . . . 323

Zaawansowane techniki Power Pivot  . . . . . 325

Obsługa skomplikowanych relacji  . . . . . 325

Korzystanie z analizy czasowej  . . . . . . . . . 326

Obchodzenie ograniczeń modelu danych  .327

Inne korzyści funkcji Power Pivot  . . . . . . 329

Więcej informacji  . . . . 329

Kolejne kroki   330


11 Analizowanie danych geograficznych za pomocą funkcji

3D Map   . . . . . 331

Analizowanie danych geograficznych za pomocą funkcji 3D Map . . . . . . . 331

Przygotowanie danych dla 3D Map  . . . . 332

Geokodowanie danych  . . . . . . . . . . . . . . . 332

Tworzenie wykresu kolumnowego w 3D Map . . . . . 334

Nawigacja na mapie  . 335

Oznaczanie punktów etykietą  . . . . . . . . . 336

Tworzenie wykresów kołowych lub bąbelkowych na mapie . . . . . . . . . . .337

Korzystanie z map cieplnych i map regionów . . . . . .337

Ustawienia 3D Map  . 338

Dostosowywanie 3D Map  . . . . . . . . . . . . . 339

Łączenie dwóch zbiorów danych  . . . . . . 340

Animowanie danych w czasie  . . . . . . . . . .341

Tworzenie wycieczki  . .341

Tworzenie wideo w 3D Map  . . . . . . . . . . . 343

Kolejne kroki   346


12 Ulepszanie raportów tabel przestawnych za pomocą makr . . . . .347

Korzystanie z makr w raportach tabel przestawnych . .347

Rejestrowanie makra  . . . 348

Tworzenie interfejsu użytkownika z kontrolkami formularza . . . . . . . . . . . . 351

Modyfikowanie zarejestrowanego makra w celu dodania

nowych funkcji  . . . . . . . 353

Wstawianie kontrolki paska przewijania . . . . . . . . . . 354

Tworzenie makra w Power Query  . . . . . . . . . 358

Kolejne kroki   .367


13 Tworzenie tabel przestawnych za pomocą VBA 369

Włączanie VBA w swojej kopii programu Excel . . . . . . . .370

Korzystanie z pliku w formacie umożliwiającym używanie makr . . . . . . . . . 371

Visual Basic Editor  . . . . . . .372

Narzędzia języka Visual Basic  . . . . . . . . . . . . .373

Rejestrator makr  . . . . . . . .373

Zrozumienie kodu zorientowanego obiektowo . . . . . . . .374

Sztuczki profesjonalistów  . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Pisanie kodu obsługującego zakres danych dowolnej wielkości . . . . . .374

Korzystanie z super-zmiennych: zmienne obiektowe . . . . . . . . . . . . . . . .376

Użycie With oraz End With w celu skrócenia kodu . .377

Zrozumieć wersje  . . . . . . .377

Tworzenie tabeli przestawnej w programie Excel za pomocą VBA . . . . . . .378

Dodawanie pól do obszaru Data  . . . . . . . 381

Formatowanie tabeli przestawnej  . . . . . . 381

Radzenie sobie z ograniczeniami tabel przestawnych . 384

Wypełnianie pustych komórek w obszarze danych 384

Wypełnianie pustych komórek w obszarze wierszy 385

Zapobieganie błędom po wstawieniu lub usunięciu komórek . . . . . . . 385

Kontrolowanie sum końcowych  . . . . . . . 386

Przekształcanie tabeli przestawnej w wartości . . . . . .387

Tabela przestawna 201: tworzenie raportu prezentującego

przychody według kategorii  . . . . . . . . . . . . 391

Upewnienie się, że korzystamy z układu tabelarycznego . . . . . . . . . . . 393

Grupowanie dat w lata  . . . . . . . . . . . . . . . 394

Usuwanie pustych komórek  . . . . . . . . . . . 396

Kontrolowanie kolejności sortowania za pomocą funkcji AutoSort . . . .397

Zmiana domyślnego formatu liczbowego . . . . . . . . .397

Ukrywanie sum częściowych dla wielu pól wierszy 398

Kopiowanie gotowej tabeli przestawnej w postaci wartości

do nowego skoroszytu  . . . . . . . . . . . . . . 399

Ostateczne formatowanie  . . . . . . . . . . . . 400

Dodawanie sum częściowych w celu uzyskania łamania strony . . . . . . .401

Zebranie kodu w całość  . . . . . . . . . . . . . . . 402

Obliczenia za pomocą tabeli przestawnej  405

Rozwiązywanie problemów z co najmniej dwoma polami danych . . . 406

Korzystanie z obliczeń innych niż Sum  . .407

Użycie obliczanych pól danych  . . . . . . . . 409

Korzystanie z elementów obliczanych  . . 411

Obliczanie grup  . . . . . .413

Wykonywanie innych obliczeń za pomocą funkcji Show Values As . . . .415

Zaawansowane techniki tabel przestawnych . . . . . . . . . . 417

Korzystanie z funkcji AutoShow w celu utworzenia streszczenia . . . . . . 417

Filtrowanie zbioru rekordów za pomocą funkcji ShowDetail . . . . . . . . 420

Tworzenie raportów dla każdego regionu lub modelu . . . . . . . . . . . . . . 422

Ręczne filtrowanie co najmniej dwóch elementów w tabeli

przestawnej  . . . . . . . .427

Korzystanie z filtrów konceptualnych  . . 428

Korzystanie z filtra wyszukiwania  . . . . . . 432

Konfigurowanie fragmentatorów w celu filtrowania tabeli

przestawnej  . . . . . . . 433

Używanie modelu danych w programie Excel 2019 . . . 436

Dodanie obydwu tabel do modelu danych . . . . . . . 436

Tworzenie relacji między dwiema tabelami . . . . . . . .437

Definiowanie pamięci podręcznej i tworzenie tabeli przestawnej . . . . 438

Dodawanie pól modelu do tabeli przestawnej . . . . 438

Dodawanie pól liczbowych do obszaru Values . . . . 439

Podsumowanie  . . . . . 440

Kolejne kroki   442


14 Zaawansowane wskazówki i techniki dotyczące tabel

przestawnych  . . . . . . . . 443

Wskazówka 1: Wymuszanie automatycznego odświeżania tabel

przestawnych  . . . . . . . . . 444

Wskazówka 2: Jednoczesne odświeżanie wszystkich tabel

przestawnych w skoroszycie  . . . . . . . . . . . . 445

Wskazówka 3: Sortowanie elementów danych w unikalnej

kolejności, innej niż rosnąco i malejąco  . . 446

Wskazówka 4: Używanie (lub unikanie używania) list

niestandardowych do sortowania tabel przestawnych . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Wskazówka 5: Zmiana zachowania wszystkich przyszłych tabel

przestawnych za pomocą ustawień domyślnych . . . . 449

Wskazówka 6: Przekształcanie tabel przestawnych w sztywne dane . . . . 450

Wskazówka 7: Wypełnianie pustych komórek pozostałych

po polach wierszy  . . . . . .451

Opcja 1: Implementacja funkcji Repeat All Item Labels . . . . . . . . . . . . . . .451

Opcja 2: Użycie funkcji Go To Special programu Excel . . . . . . . . . . . . . . . 452

Wskazówka 8: Dodawanie pola z kolejnością do tabeli przestawnej . . . . 454

Wskazówka 9: Zmniejszanie rozmiaru raportów tabel przestawnych . . . . 456

Usuwanie arkusza z danymi źródłowymi . . . . . . . . . . 456

Wskazówka 10: Tworzenie automatycznie rozszerzalnego

zakresu danych  . . . . . . . .457

Wskazówka 11: Porównywanie tabel za pomocą tabel przestawnych . . . . 458

Wskazówka 12: Automatyczne filtrowanie tabeli za pomocą

funkcji AutoFilter  . . . . . 460

Wskazówka 13: Wymuszanie dwóch formatów liczbowych

w tabeli przestawnej  . . 463

Wskazówka 14: Formatowanie poszczególnych wartości w tabeli

przestawnej  . . . . . . . . . . 465

Wskazówka 15: Formatowanie sekcji tabeli przestawnej . . . . . . . . . . . . . . . . .467

Wskazówka 16: Tworzenie rozkładu częstotliwości za pomocą

tabeli przestawnej  . . . . 468

Wskazówka 17: Wykorzystanie tabeli przestawnej do rozłożenia

zbioru danych na osobne zakładki  . . . . . . .470

Wskazówka 18: Nakładanie ograniczeń na tabele i pola przestawne . . . . .472

Ograniczenia w tabeli przestawnej  . . . . . .472

Ograniczenia pól przestawnych  . . . . . . . 474

Wskazówka 19: Wykorzystanie tabeli przestawnej do rozłożenia

zbioru danych na osobne skoroszyty  . . . . .475

Wskazówka 20: Wyznaczanie zmiany procentowej względem

ubiegłego roku  . . . . . . . .478

Wskazówka 21: Dwukierunkowa funkcja VLOOKUP za pomocą

Power Query  . . . . . . . . . 480

Kolejne kroki   486


15 Dr. Jekyll i Mr. GetPivotData  . . . . . . . . . . .487

Unikanie nieprzyjemnego problemu GetPivotData . . . 488

Unikanie funkcji GetPivotData poprzez wpisanie formuły . . . . . . . . . . . .491

Wyłączanie funkcji GetPivotData  . . . . . . 492

Dlaczego firma Microsoft zmusza nas do korzystania z funkcji

GetPivotData  . . . . . . 493

Rozwiązywanie problemów z tabelami przestawnymi

za pomocą funkcji GetPivotData  . . . . . . . . 494

Tworzenie brzydkiej tabeli przestawnej  496

Tworzenie szablonu raportu  . . . . . . . . . . . 498

Wypełnianie szablonu raportu za pomocą funkcji GetPivotData . . . . 500

Aktualizowanie raportu w nadchodzących miesiącach . . . . . . . . . . . . . . 504

Konkluzja   . . . 506

A Nazwy funkcji  . . . . . . . . .507

Indeks   . . . . . . . 513

powrót
 
Produkty Podobne
Zestaw 2 książek Excel 2021/365 (Analiza i modelowanie danych + Przetwarzanie danych)
Excel 2021 PL. Kurs
Excel 2021 i Microsoft 365 Krok po kroku
ABC Excel 2021 PL
Zaawansowana analiza danych. Jak przejść z arkuszy Excela do Pythona i R
Excel 2021 i Microsoft 365. Analiza i modelowanie danych biznesowych
Excel 2021 i Microsoft 365. Przetwarzanie danych za pomocą tabel przestawnych
Microsoft Excel Step by Step (Office 2021 and Microsoft 365)
Microsoft Excel Pivot Table Data Crunching (Office 2021 and Microsoft 365)
Microsoft Excel Inside Out (Office 2021 and Microsoft 365)
Więcej produktów