Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Kolory

Microsoft Excel. Analiza i modelowanie danych Język: 1

8388440632

Cena Brutto: 48.30

Cena netto: 46.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Wayne Winston
Liczba_stron 574
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2005-06-01
Poziom All Levels
 

Techniki analizy i modelowania danych, które mogą przynieść korzyść zarówno pracownikom, jak i firmie. Oto książka umożliwiająca opanowanie technik, dzięki którym analitycy biznesowi zamieniają dane w końcowe wnioski. Już ponad 10 lat dobrze znany konsultant i profesor biznesu Wayne Winston prowadzi zajęcia dla pracowników dużych korporacji i studentów MBA, pokazując im najbardziej efektywne sposoby wykorzystywania programu Microsoft Excel do analizy danych, modelowania i podejmowania decyzji. Teraz ten wielokrotnie nagradzany wykładowca dzieli się swoim doświadczeniem na stronach tego praktycznego, skoncentrowanego na zastosowaniach biznesowych podręcznika. Każdy rozdział uczy o coraz to bardziej zaawansowanych metodach analizy danych i modelowania, wykorzystując przykłady wzięte z życia i instruktażowe ćwiczenia. Na dołączonym do książki dysku CD można znaleźć rozwiązania wszystkich zadań podanych w książce - zadań, które pomogą czytelnikowi radzić sobie ze skomplikowanymi problemami i jeszcze lepiej wykorzystywać program Excel.

Metody rozwiązywania autentycznych problemów firm przy użyciu programu Excel (wersja 2003, 2002, 2000)

 • Tworzenie najlepszych, najgorszych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy sprzedaży
 • Obliczanie czasu potrzebnego do pokrycia kosztów  uruchomienia projektu
 • Planowanie osobistych finansów, jak na przykład sprawdzenie warunków pożyczki czy odkładanie na emeryturę
 • Szacowanie krzywej popytu na produkt
 • Symulowanie rentowności akcji w ciągu roku
 • Ustalanie kombinacji produktów zapewniającej największy zysk
 • Przeliczanie na pieniądze przywiązania klienta
 • Zarządzanie magazynem i precyzyjne składanie zamówień
 • Tworzenie punktów usługowych zapewniających krótki czas stania w kolejce
 • Szacowanie prawdopodobieństwa awarii urządzenia
 • Modelowanie niepewnych sytuacji biznesowych
 • Uzyskiwanie nowego spojrzenia na dane za pomocą dynamicznego widoku tabeli przestawnej
 • Przewidywanie dochodów kwartalnych, wyników wydarzeń sportowych, wyborów prezydenckich i wielu innych rzeczy

Wstęp vii

1     Nazwy zakresów 1

2     Nazwy zakresów w języku naturalnym 11

3     Funkcje wyszukujące 15

4     Funkcja INDEKS 23

5     Funkcja PODAJPOZYCJĘ27

6     Funkcje tekstowe 33

7     Data i funkcje daty 43

8     Ocena inwestycji za pomocą kryteriów zdyskontowanej wartości netto      49

9     Wewnętrzna stopa zwrotu  57

10 Funkcje do podejmowania osobistych decyzji finansowych:
PV, FV, PMT, PPMT i IPMT
  63

11 Odwołania cykliczne 73

12 Instrukcje JEŻELI (IF) 79

13 Polecenie Wklej specjalnie93

14 Narzędzia inspekcji 101

15 Analiza wrażliwości z wykorzystaniem tabel danych 107

16 Polecenie Szukaj wyniku 119

17 Wykorzystywanie Menedżera scenariuszy do analizy wrażliwości 125

18 Tworzenie pokręteł i wykorzystywanie ich w analizie wrażliwości 131

19 Funkcje LICZJEŻELI, LICZ, ILENIEPUSTYCH i LICZPUSTE 139

20 Funkcja SUMAJEŻELI 145

21 Funkcja PRZESUNIĘCIE 149

22 Funkcja ADRPOŚR 161

23 Formatowanie warunkowe 167

24 Wprowadzenie do optymalizacji przy użyciu narzędzia Solver 177

25 Użycie dodatku Solver do ustalania optymalnego asortymentu produkcji   183

26 Wykorzystywanie dodatku Solver do rozwiązywania problemów transportu i dystrybucji 195

27 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania zatrudnienia 201

28 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania nakładów
inwestycyjnych 205

29 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania finansowego 211

30 Wykorzystywanie dodatku Solver do oceniania drużyn sportowych 217

31 Importowanie tekstu lub danych Microsoft Word do programu Excel           221

32 Importowanie danych z sieci Web do programu Excel 227

33 Kontrola poprawności danych 235

34 Podsumowywanie danych za pomocą histogramów 243

35 Podsumowywanie danych przy użyciu statystyki opisowej 251

36 Opisywanie danych przy użyciu tabel przestawnych 259

37 Podsumowywanie danych przy użyciu funkcji statystycznych baz danych    283

38 Filtrowanie danych 291

39 Konsolidowanie danych 299

40 Tworzenie sum pośrednich 305

41 Ustalanie zależności prostoliniowych 309

42 Modelowanie wzrostu wykładniczego 317

43 Krzywa potęgowa 321

44 Podsumowywanie relacji za pomocą korelacji 327

45 Wprowadzenie do regresji wielokrotnej 333

46 Regresja wielokrotna z uwzględnieniem czynników jakościowych 341

47 Modelowanie nieliniowości i interakcji 351

48 Jednoczynnikowa analiza wariancji 357

49 Bloki losowe oraz dwuczynnikowa analiza wariancji 363

50 Interpretacja szeregów czasowych przy użyciu średnich ruchomych           373

51 Prognozowanie przy użyciu średnich ruchomych 377

52 Prognozowanie z uwzględnieniem zdarzeń specjalnych 383

53 Wprowadzenie do zmiennych losowych 391

54 Zmienne losowe o rozkładzie dwumianowym i hipergeometrycznym 397

55 Zmienne losowe o rozkładzie Poissona i wykładniczym 403

56 Zmienna losowa o rozkładzie normalnym 407

57 Rozkłady Weibulla i beta: modelowanie żywotności urządzeń i czasu trwania projektów 417

58 Wprowadzenie do metody symulacji Monte Carlo 423

59 Wyliczanie optymalnej oferty 433

60 Symulowanie cen akcji i modelowanie lokowania aktywów 439

61 Gry i zabawy: symulowanie gier hazardowych i prawdopodobieństwo wydarzeń sportowych      449

62 Analiza danych przy użyciu metody resamplingu 457

63 Ustalanie cen opcji kupna i sprzedaży akcji 461

64 Ustalanie wartości klienta 475

65 Model ustalania ekonomicznej wielkości zamówienia 481

66 Ustalanie momentu kolejnego zamówienia: jak niski powinien
być poziom zapasów, aby ponowić zamówienie? 487

67 Teoria kolejek: analiza matematyczna oczekiwania w kolejce 493

68 Szacowanie krzywej popytu 499

69 Wycenianie produktów związanych 505

70 Wycenianie produktów na podstawie subiektywnie ustalonego popytu       509

71 Wycena nieliniowa 513

72 Funkcje i formuły tablicowe 521

73 Wybieranie zespołu fikcyjnej ligi futbolowej 539

Indeks 549

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Office for iPad Step by Step
ABC Word 2013 PL
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL
Tablice informatyczne. VBA dla Excela
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Working with Microsoft Office 365: Running Your Small Business in the Cloud
Elektronika z Excelem
Więcej produktów