Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ PROMOCJE

Microsoft Exchange Server 2003 Resource Kit PL (komplet, 3 tomy) Język: 1

83-88440-56-x

Cena Brutto: 131.25

Cena netto: 125.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Kay Unkroth, Elizabeth Molony, Pav Cherny, Brian Reid, Fergus Strachan oraz Bill English i Microsoft Exchange Server Team
Liczba_stron 3 tomy (416+390+482 str.) CD ROM
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2005-06-01

Zmaksymalizuj wydajność systemu komunikacji opartego na Exchange Server dzięki narzędziom i wiedzy prosto z firmy Microsoft.
Projektuj, wdrażaj i zarządzaj systemem opartym na Exchange Server 2003 pod kierunkiem sześciu wybitnych ekspertów i zespołu Microsoft Exchange Server. Ten oficjalny RESOURCE KIT to ponad 1200 stron pogłębionych informacji technicznych, praktycznych wskazówek i strategii rozwiązywania problemów, który ułatwia projektowanie i implementację systemu komunikacyjnego, zastosowanie rozwiązań zabezpieczeń, monitorowanie wydajności systemów, administrowanie rozwiązaniami kopii zapasowych i inne złożone zadania. Dołączony dysk CD zawiera dodatkowe materiały informacyjne, ponad 80 narzędzi i skryptów oraz 200 praktycznych arkuszy.

Dowiedz się jak:

 • Planować, testować i wdrażać instalację Exchange Server 2003
 • Wykonać uaktualnienie z Exchange Server 5.5 lub Exchange 2000 Server albo migrację z innych systemów komunikacyjnych
 • Zaprojektować i prowadzić zarządzanie skrzynkami pocztowymi, administrację serwerem i routing wiadomości
 • Wykorzystać strategie konsolidacji w celu zmniejszenia całkowitych kosztów utrzymania
 • Zarządzać informacjami katalogowymi Active Directory i magazynami danych
  Exchange
 • Wdrożyć szyfrowanie, ochronę antywirusową i inne usługi zabezpieczeń
 • Zautomatyzować codzienne operacje dzięki Exchange Management Pack oraz Microsoft Operations Manage

Dysk CD zawiera:

 • Ponad 80 narzędzi i skryptów, w tym rozrzerzenia MIIS, SetMailboxQuotas.wsf oraz CreateDNSZone.xml
 • Ponad 200 arkuszy upraszczających podstawowe procedury
 • Microsoft Windows Scripting Self-Paced Learning Guide w wersji eBook (w języku angielskim)
 • Microsoft Encyclopedia of Networking, Second Edition w wersji eBook (w języku angielskim)
 • Microsoft Encyclopedia of Security w wersji eBook (w języku angielskim)
 • Niniejszy RESOURCE KIT w wersji eBook (w języku angielskim)

Tom I

Przedmowa        ix
Podziękowania  x
Wstęp xi
Informacje o tym podręczniku              xi

Część I:
Projektowanie struktury organizacyjnej Exchange Server 2003     xi

Część II: Zarządzanie organizacją Exchange Server 2003 xii

Część III: Optymalizowanie organizacji Exchange Server 2003         xiii

Część IV: Rozwiązywanie problemów z Exchange Server 2003          xiii

Konwencje          xiv
Ikony               xiv
Stylexv
Dołączona do książki płyta CD            xv
Korzystanie z płyty CD    xvi
Pomoc dla czytelników      xvi

Część I Projektowanie struktury organizacyjnej Exchange Server 2003

        1    Exchange Server 2003 – opis produktu            3

Wprowadzenie      3

Co trzeba wiedzieć               4

Instalowanie podstawowego środowiska testowego dla produktu Exchange Server 2003 5

Implementowanie oddzielnego kontrolera domeny            7

Stacja robocza klienta      7

Stacja robocza do zarządzania         8

Wymagania sprzętowe Exchange Server 2003   10

Kluczowe opcje Exchange Server 2003              17

Obsługiwani klienci poczty             38

Zabezpieczenia Exchange 2003       48

Udoskonalenia wpływające na poprawę wydajności       52

Licencje serwera i klienta   55

Wskazówki praktyczne        56

        2    Exchange Server 2003 – podstawy projektowania       57

Wprowadzenie     57

Co trzeba wiedzieć              58

Planowanie organizacji Exchange 2003                60

Struktura administracyjna topologii organizacji Exchange  63

Granice administracyjne w organizacji Exchange 2003    64

Struktura zarządzania serwerami i zasobami    66

Struktura zarządzania folderami publicznymi  72

Projektowanie modelu administracyjnego Exchange 200376

Struktura zarządzania adresatami  78

Struktura fizyczna topologii organizacji Exchange                83

Topologia lokacji Active Directory  83

Topologia routingu wiadomości      88

Infrastruktura serwerów 104

Topologia zdalnego dostępu         112

Wskazówki praktyczne      113

        3    Exchange Server 2003 w środowiskach firmowych    115

Wprowadzenie   115

Co trzeba wiedzieć            116

Wdrażanie Exchange 2003 w środowiskach z wieloma lasami             121

Synchroniczne tworzenie zasobów Exchange 2003 w lesie zasobów     124

Kojarzenie kont za pomocą SIDHistory             127

Synchroniczne tworzenie kont za pomocą niestandardowych skryptów            129

Synchroniczne tworzenie kont za pomocą MIIS 2003        135

Integracja organizacji Exchange w środowiskach wielu lasów            159

Synchronizacja globalnej listy adresowej       160

Konfigurowanie routingu wiadomości między lasami      180

Udostępnianie informacji wolny/zajęty i danych folderów publicznych            183

Wskazówki praktyczne      184

        4    Aktualizacja do wersji Exchange Server 2003             187

Wprowadzenie   187

Co trzeba wiedzieć            187

Uwarunkowania aktualizacji Exchange Server 2003             188

Wdrażanie Active Directory w środowisku Exchange 5.5     190

Wymagania wobec uniwersalnej grupy zabezpieczeń    196

Integracja Exchange Server 5.5 z Active Directory               197

Pakiet Exchange Server Deployment Tools      197

Wdrażanie Active Directory Connector            199

Umowy połączenia ADC201

Dodawanie Exchange 2003 do organizacji Exchange 5.5    212

Exchange Server 2003 w trybie mieszanym      213

Instalowanie Exchange 2003          213

Konsolidacja zasobów   214

Replikacja katalogu Exchange 5.5215

Zgodność operacyjna Exchange 5.5 i Exchange 2003      217

Przenoszenie folderów publicznych i skrzynek pocztowych
do Exchange 2003        227

Przenoszenie folderów publicznych227

Przenoszenie skrzynek pocztowych230

Przenoszenie folderów systemowych                238

Wycofywanie z użycia Exchange 5.5 i włączanie trybu macierzystego 238

Wycofywanie z użycia Exchange Server 5.5    239

Przełączanie do trybu macierzystego              241

Aktualizacja z Exchange 2000 Server 242

Zależności systemu operacyjnego 242

Instalowanie Exchange Server 2003243

Aktualizacja z przenoszeniem skrzynek pocztowych       244

Aktualizacja zamienna 244

Wskazówki praktyczne      248

        5    Migracja do wersji Exchange Server 2003  249

Wprowadzenie   249

Co trzeba wiedzieć            250

Implementowanie łączności między systemami pocztowymi               260

Wybór łącznika systemów pocztowych            261

Implementowanie łączności za pomocą Connector for Lotus Notes 263

Implementowanie łączności za pomocą łącznika Connector for Novell GroupWise      272

Implementowanie łączności za pomocą łączników SMTP279

Synchronizowanie informacji o adresatach        287

Synchronizowanie katalogów za pomocą bezpośrednich łączników 288

Synchronizowanie katalogów za pomocą LDAP               293

Synchronizowanie katalogów za pomocą niestandardowych rozwiązań           295

Implementowanie zgodności operacyjnej kalendarzy        302

Synchronizowanie informacji wolny/zajęty za pomocą Calendar Connector    303

Synchronizowanie informacji wolny/zajęty z wykorzystaniem zgodności operacyjnej iCalendar        305

Migrowanie skrzynek pocztowych do Exchange 2003          312

Dostępne ekstraktory źródeł           312

Pliki migracyjne            314

Przygotowanie do migracji użytkowników       315

Migrowanie Lotus Domino do Exchange 2003  316

Migrowanie Novell GroupWise do Exchange 2003           318

Migrowanie poczty internetowej do Exchange 2003         320

Wskazówki praktyczne      325

        6    Strategie konsolidowania serwerów i lokacji             327

Wprowadzenie   327

Strategie konsolidacji       327

Konsolidacje wewnątrz organizacji Exchange327

Konsolidacja lokacji     333

Wykorzystanie lasu zasobów do konsolidacji     339

Zagadnienia związane z wykorzystaniem lasu zasobów  340

Konsolidacja lokacji w środowiskach międzynarodowych  342

Ustawienia regionalne i językowe  343

Sortowanie książki adresowej online               343

Książka adresowa offline               345

Sortowanie książki adresowej offline               348

Biblioteki formularzy organizacyjnych            349

Szablony adresu i szczegółów        350

Ustawienia lokalne        350

Pomoc aplikacji Outlook Web Access             350

Znane symptomy braku właściwych języków na serwerze
wykazu globalnego 351

Wskazówki praktyczne      351

        7    Infrastruktura do obsługi hostingu Exchange Server 2003          353

Wprowadzenie   353

Co trzeba wiedzieć            354

Wdrażanie Exchange 2003 w infrastrukturze hostingowej     361

Wdrażanie serwerów tyłowych       363

Wdrażanie serwerów frontowych    364

Wdrażanie serwerów przyczółkowych SMTP    379

Usługi Exchange udostępniane w hostingu          385

Współużytkowanie organizacji Exchange       385

Zapewnianie usług za pomocą MPS                389

Tworzenie organizacji sprzedawców                391

Tworzenie organizacji firmowych i konsumenckich         395

Podział książki adresowej po stronie serwera 404

Synchroniczne tworzenie domen SMTP             408

Konfigurowanie zewnętrznego DNS dla domen SMTP udostępnianych w hostingu         411

Monitorowanie usług Hosted Exchange               414

Wskazówki praktyczne      415

Tom II

Część II          Zarządzanie strukturą organizacyjną Exchange Server 2003

        8    Obsługa operacyjna konfiguracji Exchange Server 2003             3

Wprowadzenie      3

Microsoft Operations Framework           4

Omówienie Microsoft Operations Framework      4

Model działania w MOF    4

Funkcje zarządzania usługami          8

Model zespołowy w MOF 14

Reżim zarządzania ryzykiem w MOF16

Procedury wykonywane w cyklach dziennych, tygodniowych i miesięcznych      17

Codzienne zadania operacyjne      18

Cotygodniowe zadania operacyjne27

Comiesięczne zadania operacyjne 28

Zadania doraźne             30

Narzędzia i techniki            30

Wskazówki praktyczne        32

        9    Zarządzanie informacjami katalogowymi    33

Wprowadzenie     33

Obiekty adresatów w Active Directory34

Typy obiektów adresatów                34

Praca z grupami z włączoną obsługą poczty    37

Exchange 2003 i Active Directory     43

Zarządzanie zasadami adresatów   54

Recipient Update Service58

Zarządzanie listami adresowymi przechowywanymi na serwerach       59

Domyślne listy adresowe 60

Listy adresowe trybu offline             61

Niestandardowe listy adresowe       62

Uaktualnianie informacji na liście adresowej   64

Szablony adresów i detali                66

Dostosowywanie nazw wyświetlanych na listach adresowych           70

Zarządzanie obiektami adresatów      71

Przyznawanie praw do skrzynki pocztowej        71

Funkcje eksportu i importu               73

Automatyzacja administracji skrzynek pocztowych          75

Zestawienie narzędzi do zarządzania informacją katalogową              77

Wskazówki praktyczne        77

      10    Konfigurowanie zasobów magazynu Exchange          79

Wprowadzenie     79

Istota technologii bazodanowych Exchange Server 2003       79

Extensible Storage Engine (ESE)       80

Magazyny Exchange i grupy składowania       80

Istota magazynu pojedynczego wystąpienia    87

Konfigurowanie magazynu Exchange Server 200387

Tworzenie dodatkowych grup składowania i magazynów Exchange 87

Konfigurowanie magazynów Exchange             89

Zarządzanie zasobami magazynowymi Exchange Server 2003            101

Zarządzanie zasobami skrzynek pocztowych  101

Monitorowanie zasobów skrzynek pocztowych                108

Zarządzanie zasobami folderów publicznych 109

Monitorowanie zasobów folderów publicznych                124

Konfigurowanie serwerów dedykowanych          126

Planowanie ról serwerów                126

Planowanie pojemności serwera    128

Planowanie lokalizacji serwera     129

Wskazówki praktyczne      132

      11    Połączenie z Internetem               133

Wprowadzenie   133

Łączność internetowa        134

Infrastruktura DNS          134

Infrastruktura Active Directory       138

Łączność z Internetem i zapory ogniowe         140

Rozwiązania antyspamowe i antywirusowe     143

Konfiguracja Exchange 148

Konfigurowanie dodatkowych wirtualnych serwerów SMTP 149

Wstępne wymagania dotyczące tworzenia wirtualnych serwerów   149

Tworzenie dodatkowego wirtualnego serwera 150

Ogólne ustawienia wirtualnego serwera         150

Ustawienia dostępu do wirtualnego serwera   152

Ustawienia wiadomości na serwerach wirtualnych          156

Opcje doręczania na wirtualnych serwerach 159

Dodatkowe ustawienie wirtualnych serwerów 162

Praca z dodatkowymi wirtualnym serwerami      163

Wyłączanie wirtualnych serwerów SMTP          164

Uruchamianie usługi System Attendant na serwerach frontowych   164

Katalogi Mailroot wirtualnych serwerów              164

Folder Queue 165

Folder BadMail              166

Folder Pickup 167

Folder Filter    168

Folder UceArchive         169

Kontrolowanie połączeń przychodzących           170

Exchange Server i obsługa transportu wiadomości w SMTP              170

Zabezpieczenia związane z obsługą ruchu przychodzącego               177

Zapory ogniowe             177

Zabezpieczanie sieci serwerów Exchange za pomocą ISA Server    179

Kontrolowanie przekaźnika wiadomości             187

Open Relay    188

Stosowanie filtrów wiadomości           189

Publicznie dostępne czarne listy    189

Filtrowanie nadawców   194

Filtrowanie adresatów   195

Ograniczanie wysyłki do wybranych adresów zewnętrznych           196

Ograniczanie odbioru poczty skierowanej do wybranego adresu   197

Globalne ustawienia filtrowania    197

Odpytywanie odwrotnego DNS          199

Bezpośrednie doręczanie wiadomości                200

Przekazywanie wiadomości przez inteligentne hosty           201

Inteligentne hosty a sieci brzegowe202

Inteligentne hosty a inne systemy komunikacyjne           203

Konfigurowanie opcji doręczania wiadomości   203

Kreator Internet Mail Wizard          204

Opcje łącznika SMTP dotyczące doręczania  204

Wirtualny serwer SMTP a łącznik SMTP             209

Przekazywanie wiadomości do nieznanych adresatów       209

Konfigurowanie przekazywania wiadomości  210

Konfigurowanie skrzynki przechwytującej wszystko na serwerze Exchange       213

Zarządzanie ruchem wiadomości wychodzących                214

Queue Viewer214

Optymalizowanie połączeń wychodzących        218

Limit rozmiaru wiadomości, globalny i dla skrzynek pocztowych    218

Limity rozmiaru ustawiane na łącznikach SMTP               220

Połączenia wychodzące220

Inteligentne hosty          221

Automatyczne odpowiadanie na wiadomości przychodzące z Internetu 221

Allow Out of Office Responses – zezwalaj na informowanie o nieobecności adresata  222

Allow Automatic Replies – zezwalaj na automatyczne odpowiedzi  222

Allow Automatic Forward – zezwalaj na automatyczne przekazywanie 223

Allow Delivery Reports – zezwalaj na powiadomienia o doręczeniach 223

Allow Non-Delivery Reports – zezwalaj na zwracanie raportów o niedoręczeniach       223

Preserve Senders Display Name on Message – nie umieszczaj w wiadomości wyświetlanej nazwy nadawcy  224

Łączenie przez Internet oddzielnych struktur konfiguracyjnych Exchange            224

Przesyłanie informacji w formacie Exchange RTF             224

Uwierzytelnianie poczty pomiędzy domenami226

Szyfrowanie transmisji SMTP pomiędzy dwoma strukturami konfiguracyjnymi Exchange         228

Replikowanie danych kalendarza zajęć i zawartości publicznych folderów     230

Konfigurowanie dziennika zdarzeń protokołu SMTP             231

Pliki innych dzienników zdarzeń    232

Wskazówki praktyczne      232

Przykład małej sieci      232

Przykład dużej sieci       237

Połączenie z siecią kooperanta     244

      12    Utrzymanie wirtualnych serwerów IIS           249

Wprowadzenie   249

Ogólne konfiguracje serwerów wirtualnych        250

Zmiana ustawień IIS za pomocą Exchange System Manager           250

Wirtualne serwery HTTP  251

Wirtualne serwery IMAP4                251

Wirtualne serwery POP3 252

Wirtualne serwery NNTP 252

Wirtualne serwery SMTP 253

Metabaza i Active Directory              253

Proces DS2MB 254

Lokacje Active Directory                256

Edycja metabazy          257

Domyślne serwery wirtualne HTTP, IMAP4, POP3 oraz NNTP  260

Domyślny serwer wirtualny HTTP     260

Domyślny serwer wirtualny IMAP4  262

Domyślny serwer wirtualny POP3    264

Domyślny serwer wirtualny NNTP   266

Dodawanie serwerów wirtualnych     266

Konflikty pomiędzy określaniem adresów IP i numerami portów      266

Buforowanie gniazda    269

Tworzenie dodatkowych serwerów wirtualnych                270

Zmiana ustawień serwera wirtualnego                274

Konfiguracja serwera wirtualnego HTTP           274

Konfiguracja serwerów wirtualnych IMAP4 oraz POP3      279

Konfiguracja serwerów wirtualnych NNTP        283

Metody uwierzytelnienia   291

Uwierzytelnienie anonimowe          292

Uwierzytelnienie Basic   292

NTLM oraz Kerberos: zintegrowane uwierzytelnienie Windows          293

Uwierzytelnienie oparte na formularzach        294

Uwierzytelnienie skrócone              297

Uwierzytelnienie certyfikatu SSL     298

Pierwszeństwo uwierzytelnienia      300

Wybór opcji zabezpieczeń301

Instalacja certyfikatu bezpieczeństwa na serwerze             301

Konfiguracja SSL na serwerze wirtualnym        302

Aktywacja SSL na dodatkowych serwerach wirtualnych HTTP          307

Konfiguracja SSL na frontowym i tyłowym serwerze         308

Konfiguracja IPSec na frontowym i tyłowym serwerze      308

Zmiana hasła w Outlook Web Access              308

Zabezpieczona komunikacja             309

Podgląd i zmiana numeru portu SSL                310

Wymóg szyfrowanych sesji             310

Odciążenie SSL              311

Korzystanie z SSL i Windows Mobile Devices    314

Konfiguracja RPC przez HTTP              314

Wymagania instalacyjne RPC przez HTTP        315

Wdrażanie RPC przez HTTP              315

Aktualizacja RPC przez HTTP do Service Pack 1                317

Wdrażanie RPC przez HTTP z Exchange Server 2003 SP1    318

Ręczne wdrażanie RPC przez HTTP  319

Konfiguracja Outlook 2003 z RPC przez HTTP    320

Konfiguracja ISA Server do obsługi RPC przez HTTP          324

Wskazówki praktyczne      328

      13    Implementacja zabezpieczeń w Exchange 2003      329

Wprowadzenie   329

Zabezpieczanie informacji Exchange w Active Directory    330

Exchange i partycje katalogu Active Directory               330

Wstępne uprawnienia w Active Directory        331

ForestPrep oraz DomainPrep           332

Exchange Server Delegation Wizard                333

Korzystanie z narzędzia Delegation Wizard     334

Uprawnienia niezbędne do wykonywania typowych
zadań administracyjnych        336

Delegowanie typowych zadań administracyjnych          336

Implementacja modelu rozdziału uprawnień  336

Zabezpieczanie Exchange Server przy użyciu zasad grupy337

Wzmacnianie zabezpieczeń systemu Windows Server 2003              338

Wzmacnianie zabezpieczeń Exchange Server 2003          340

Zabezpieczanie serwera Exchange   341

Zabezpieczanie lokalizacji plików342

Ochrona portów komunikacyjnych343

Ochrona magazynu Exchange      348

Zabezpieczanie hierarchii folderów publicznych            351

Zależności głównych usług Exchange355

Zabezpieczanie komunikacji klient/serwer         357

Exchange i infrastruktura kluczy publicznych 357

Implementowanie zabezpieczeń wiadomości 364

Zabezpieczanie komunikacji klient/serwer wykorzystującej MAPI   372

Zabezpieczanie ścieżek transmisji wewnątrz i pomiędzy grupami routingu          378

Zabezpieczanie przy użyciu IPSec 378

Zabezpieczanie przy użyciu TLS     380

Zabezpieczanie bramek i łączników 380

Zabezpieczanie łączników Exchange              380

Zabezpieczanie bramek                381

Zabezpieczanie innych łączników 382

Zabezpieczanie łączności użytkowników mobilnych           382

Zabezpieczanie Outlook Mobile Access          382

Exchange ActiveSync    386

Wskazówki praktyczne      389

Tom III

Część III         Optymalizacja struktury organizacyjnej Exchange Server 2003

      14    Usługi transportu i routingu wiadomości          3

Wprowadzenie      3

Konfigurowanie routingu wiadomości na potrzeby wymiany poczty elektronicznej w sieci Internet         4

Grupy routingu wiadomości 5

Informacje o stanie łącza     7

Nadrzędne serwery grup routingu         8

Konsekwencje braku dostępu do nadrzędnego serwera grupy routingu           9

Przenoszenie roli nadrzędnego serwera grupy routingu    10

Korzystanie z grup routingu w trybie macierzystym i w trybie mieszanym 11

Przenoszenie serwerów pomiędzy grupami routingu          12

Zmienianie nazwy grupy routingu   12

Usuwanie grupy routingu12

Łączenie grup routingu   13

Łączenie się z siecią Internet               14

Definiowanie zależności protokołu SMTP           15

Konfigurowanie wirtualnych serwerów SMTP     18

Łączniki SMTP  19

Ręczne konfigurowanie wysyłania poczty internetowej     22

Konfigurowanie procesu dostarczania poczty elektronicznej22

Sprawdzanie konfiguracji DNS dla poczty wychodzącej   23

Ręczne konfigurowanie odbierania poczty internetowej   24

Konfigurowanie ustawień wirtualnego serwera SMTP dla poczty przychodzącej           24

Sprawdzanie konfiguracji DNS dla poczty przychodzącej25

Łączenie z serwerami Exchange 5.5 i innymi systemami X.400               25

Konfigurowanie protokołu X.400      26

Działanie łączników X.400                27

Tworzenie stosu protokołu X.400       27

Tworzenie łącznika X.40027

Konfigurowanie dodatkowych opcji łącznika X.400          29

Zastępowanie właściwości łącznika X.400        29

Wyłączanie lub usuwanie łączników   30

Zarządzanie wiadomościami za pomocą narzędzia Queue Viewer       31

Blokowanie poczty wychodzącej     32

Wyszukiwanie wiadomości              32

Wykorzystywanie kolejek SMTP do rozwiązywania problemów związanych z przepływem poczty        32

Konfigurowanie rejestrowania diagnostycznego protokołu SMTP           38

Włączanie poziomu rejestrowania diagnostycznego         38

Wskazówki praktyczne        39

      15    Zarządzanie klastrem Exchange Server 2003                41

Wprowadzenie     41

Co trzeba wiedzieć              42

Łączenie w klastry frontowych serwerów Exchange 2003       43

Równoważenie obciążenia frontowych serwerów Exchange               44

Łączenie w klastry tyłowych serwerów Exchange 2003          48

Przykład klastra z jednym węzłem   50

Przyłączanie się węzła do klastra serwerowego51

Klaster serwerowy oraz magazyn klastra          52

Jak sobie radzić z pojedynczymi punktami awarii            58

Architektura usługi klastrowania w systemie Windows          60

Wewnętrzne elementy usługi klastrowania        61

Integracja z klastrem oprogramowania Exchange 2003    62

Konfiguracje zrównoważonego obciążenia i przenoszenia awaryjnego w klastrach serwerów     66

Wirtualne serwery Exchange i grupy routingu  66

Konfiguracje klastra typy aktywny/aktywny i aktywny/pasywny      67

Uruchamianie oprogramowania Exchange 2003 w klastrze serwerowym 74

Instalowanie oprogramowania Exchange 2003 w klastrze serwerowym 75

Konfigurowanie grup zasobów oraz serwerów wirtualnych75

Konfigurowanie magazynów publicznych         76

Konfigurowanie serwerów protokołów               77

Klastry oprogramowania Exchange w organizacjach pracujących w trybie mieszanym         77

Odtwarzanie po awarii serwerów w klastrze     78

Wskazówki praktyczne        79

      16    Standardowe narzędzia monitorujące          81

Wprowadzenie     81

Zależności pomiędzy usługami serwera Exchange                82

Monitorowanie za pomocą przystawki Exchange System Manager       84

Konfigurowanie monitorowanych usług i zasobów             85

Stosowanie powiadomień                88

Ograniczenia informacji o stanie oraz monitorowania systemu         89

Monitorowanie za pomocą Menedżera Internetowych usług informacyjnych        90

Monitorowanie usług związanych z usługą IIS   90

Analiza dzienników serwera            93

Monitorowanie za pomocą narzędzi systemu Windows         93

Korzystanie z monitora sieci             94

Korzystanie z monitora systemu       94

Korzystanie z przystawki Podgląd zdarzeń        95

Korzystanie z instrumentacji zarządzania Windows (WMI) 96

Konfigurowanie opcji przywracania usług w systemie Windows 2003 103

Tworzenie planu monitorowania        105

Wskazówki praktyczne      106

      17    Pakiet narzędzi do zarządzania Exchange Server 2003             107

Wprowadzenie   107

Co trzeba wiedzieć            108

Przegląd pakietu zarządzającego Exchange Management Pack        108

Składniki oprogramowania Microsoft Operations Manager wykorzystywane przez pakiet Exchange Management Pack  109

Składniki pakietu Exchange Management Pack             112

Pakiet Exchange Management Pack w środowisku scentralizowanym 116

Monitorowanie środowiska scentralizowanego                116

Planowanie instalacji w środowisku scentralizowanym   116

Wdrażanie pakietu Exchange Management Pack w środowisku scentralizowanym      120

Konfigurowanie pakietu Exchange Management Pack   125

Pakiet Exchange Management Pack w środowisku rozproszonym       136

Monitorowanie środowiska rozproszonego      136

Planowanie instalacji w środowisku rozproszonym          137

Wdrażanie pakietu Exchange Management Pack
w środowisku rozproszonym     138

Konfigurowanie pakietu Exchange Management Pack   140

Pakiet Exchange Management Pack w środowisku mieszanym           140

Monitorowanie środowiska mieszanego          141

Planowanie instalacji w środowisku mieszanym              142

Wdrażanie pakietu Exchange Management Pack w środowisku mieszanym     143

Konfigurowanie pakietu Exchange Management Pack   145

Monitorowanie istotnych składników oprogramowania Exchange 2003 146

Monitorowanie dostępności systemu               147

Monitorowanie zdarzeń serwera Exchange     157

Monitorowanie kondycji i wydajności             159

Rejestrowanie liczników wydajności                167

Generowanie raportów systemowych i statystyk              169

Rozwiązywanie problemów związanych z instalowaniem pakietu Exchange Management Pack             173

Sprawdzenie pliku dziennika konfiguracji      173

Sprawdzanie pliku konfiguracyjnego              173

Alert ExMOM 8203          174

Błędy związane z uprawnieniami podczas uruchamiania programu konfiguracyjnego w sieci           174

Formatowanie danych typu logicznego          175

Wyłączanie przepływu poczty       175

Logowanie MAPI            175

Wskazówki praktyczne      176

      18    Dostrajanie wydajności serwera Exchange                177

Wprowadzenie   177

Konfigurowanie magazynów dyskowych na potrzeby serwera Exchange Server 2003       178

Przyczółkowy serwer SMTP              178

Serwer przyczółkowy z łącznikami X.400 lub innymi        179

Serwery skrzynek pocztowych i folderów publicznych         179

Omówienie dyskowych operacji I/O               181

Dopasowywanie operacji I/O serwera Exchange do granicy pomiędzy ścieżkami       183

Optymalizacja wykorzystania pamięci           184

Dostrajanie magazynu serwera Exchange oraz modułu magazynu rozszerzalnego      187

Konserwacja bazy danych w trybie online      187

Promocja wiadomości w przenoszonych skrzynkach pocztowych    189

Dostrajanie agenta transferu wiadomości       191

Ustawienia klucza rejestru MSExchangeMTAParameters191

Ustawienia klucza rejestru MSExchangeIS       194

Dostrajanie routingu          196

Zablokowanie zmian informacji o stanie łączy                196

Ponawianie nieudanych prób        197

Tworzenie grup routingu197

Strojenie transportu SMTP  198

Dostrajanie łącznika katalogu Active Directory  199

Dostrajanie integracji z katalogiem Active Directory      201

Wyłączanie nieużywanych usług   205

Narzędzia do strojenia wydajności    205

Wskazówki praktyczne      208

Część IV        Rozwiązywanie problemów dotyczących Exchange Server 2003

      19    Podstawy rozwiązywania problemów z Exchange Server 2003 211

Wprowadzenie   211

Co trzeba wiedzieć            212

Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów         216

Sprawdzanie połączenia z siecią      224

Sprawdzanie połączenia z siecią za pomocą standardowych narzędzi protokołu TCP/IP         225

Sprawdzanie połączeń przy użyciu polecenia Netstat     227

Sprawdzanie połączeń przy użyciu polecenia NetDiag   228

Sprawdzanie połączeń przy użyciu programu Monitor Sieci            229

Uzyskiwanie informacji na temat serwera           230

Uzyskiwanie informacji diagnostycznych        230

Korzystanie z narzędzi Microsoft Product Support Reporting Tools    232

Generowanie informacji pomagających w usuwaniu błędów          240

Automatyczne raportowanie błędów przez oprogramowanie Exchange Server 2003     246

Wskazówki praktyczne      247

      20    Rozwiązywanie problemów dotyczących komunikacji z usługą katalogową Active Directory          249

Wprowadzenie   249

Co trzeba wiedzieć            249

Omówienie roli serwerów katalogu Active Directory oraz procesu replikacji katalogu    250

Role serwerów katalogu Active Directory        250

Replikacja katalogu Active Directory             256

Role serwerów katalogu Active Directory i rozwiązywanie problemów, związanych z procesem replikacji katalogu      257

Narzędzia do rozwiązywania problemów związanych z usługą katalogową Active Directory  257

Rozwiązywanie problemów z usługą Active Directory przy użyciu programu Podgląd zdarzeń            259

Rozwiązywanie problemów związanych z niepowodzeniami procesu replikacji katalogu Active Directory  261

Przenoszenie i przejmowanie ról wzorca operacji            267

Omówienie architektury dostępu oprogramowania Exchange 2003 do usług katalogowych        269

Omówienie budowy składnika DSAccess        270

Konstruowanie topologii dostępu do usług katalogowych                272

Sprawdzanie usługi DSProxy          277

Usługa aktualizacji adresatów       279

Narzędzia do rozwiązywania problemów z serwerem Exchange      282

Rozwiązywanie problemów z dostępem do usług katalogowych za pomocą programu Podgląd zdarzeń 283

Wskazówki praktyczne      290

      21    Planowanie odtwarzania Exchange Server 2003        291

Wprowadzenie   291

Wprowadzenie do zagadnień planowania odtwarzania po awarii katastrofalnej 292

Przygotowanie się do odtwarzania po katastrofie                292

Analiza wpływu awarii na działania biznesowe              292

Szacowanie gwarantowanego poziomu usług 295

Identyfikowanie danych związanych z oprogramowaniem Exchange 298

Ocena konfiguracji organizacji Exchange      299

Określanie strategii sporządzania kopii zapasowych         307

Omówienie rodzajów kopii zapasowych baz danych serwera Exchange          309

Wybór strategii archiwizacji          310

Wybór strategii rotacji taśm           311

Sprawdzanie i weryfikacja kopii zapasowych bazy danych            314

Tworzenie zestawu narzędzi do odtwarzania awaryjnego    315

Zapewnienie dostępności urządzeń zapasowych             316

Zapewnienie dostępności zestawu awaryjnego               316

Zapewnienie dostępności oprogramowania i dokumentacji            317

Wskazówki praktyczne      318

      22    Wdrażanie rozwiązań tworzenia kopii zapasowych  319

Wprowadzenie   319

Co trzeba wiedzieć            320

Definiowanie archiwizowanych danych              321

Składniki systemu Windows           321

Dane o stanie systemu   322

Bazy danych serwera Exchange    324

Magazyny i grupy magazynowania                324

Dzienniki transakcji       325

Rejestrowanie cykliczne325

Pliki punktów kontrolnych              326

Opcjonalne składniki i bazy danych              326

Usługa kopiowania woluminów w tle 328

Proces tworzenia kopii zapasowej 332

Usługa dysków wirtualnych            333

Usługa VDS i zarządzanie procesem kopiowania w tle    333

Tworzenie kopii zapasowej systemu Windows     334

Kopia obrazu systemu   334

Automatyczne odtwarzanie systemu                335

Elementarna kopia zapasowa       336

Tworzenie zestawu kopii zapasowej systemu Windows     337

Tworzenie kopii zapasowej serwera Exchange    339

Archiwizowanie strumieniowe, czy konserwatywne?        339

Normalne kopie zapasowe            340

Kopie zapasowe typu Kopia           341

Różnicowe kopie zapasowe           342

Przyrostowe kopie zapasowe          343

Usuwanie plików dzienników          344

Kopie zapasowe w trybie offline    345

Usługa kopiowania woluminów w tle i przesłonięte kopie zapasowe 346

Archiwizowanie bazy danych usługi SRS         348

Archiwizowanie klastrów Exchange 2003         349

Archiwizowanie danych kworum   349

Archiwizowanie zasobów dysków współdzielonych         350

Archiwizowanie usług certyfikacji 350

Archiwizowanie informacji o łącznikach pocztowych      351

Archiwizowanie pozostałych danych dynamicznych      352

Dane do pomijania w plikowych kopiach zapasowych serwera Exchange       352

Automatyzacja procesu tworzenia kopii zapasowych         354

Interfejs graficzny          354

Interfejs wiersza poleceń                355

Harmonogram archiwizacji            357

Kontrolery domeny a oprogramowanie Exchange Server 2003             358

Weryfikacja zapasowych kopii baz danych       359

Wskazówki praktyczne      361

      23    Odtwarzanie Exchange Server 2003 po awarii           363

Wprowadzenie   363

Co trzeba wiedzieć            364

Przywracanie i odtwarzanie               365

Uwarunkowania procesu odtwarzania             365

Przywracanie systemu Windows Server            366

Naprawianie instalacji Exchange 2003                371

Ponowna instalacja oprogramowania Exchange 2003 zastępująca instalację uszkodzoną      371

Ponowne instalowanie oprogramowania Exchange 2003 przy użyciu opcji /DisasterRecovery 372

Przywracanie informacji serwera Exchange 2003             373

Przywracanie baz danych serwera Exchange 374

Wskazówki praktyczne      418

Indeks              421

O autorach     479

Kay Unkroth   479

Elizabeth Molony           479

Pav Cherny    479

Brian Reid      479

Fergus Strachan             479

Bill English     479

Suplement

Wprowadzenie      1

10 najważniejszych powodów, dla których warto zainstalować pakietu aktualizacji SP2 dla Exchange Server 2003      4

Nowe możliwości pracy mobilnej w pakiecie aktualizacji Exchange Server 2003 SP2       5

Nowe środki walki ze spamem w pakiecie aktualizacji Exchange Server 2003 Service Pack 2     7

Najczęściej zadawane pytania           13

powrót
 
Produkty Podobne
Zestaw 2 książek Python (Zaawansowany Python + Python w uczeniu maszynowym)
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-740, 70-741, 70-742, 70-744): Windows Server 2016
Zestaw 2 książek C++ (C++ Optymalizacja kodu + Skuteczny nowoczesny C++)
Zestaw 2 książek krok po kroku (Word 2016 + Excel 2016)
Zestaw 2 książek Microsoft Azure
Zestaw 2 książek LEGO Mindstorms
Zestaw Szkoleniowy (Egzaminy 70-410, 70-411, 70-412, 70-413, 70-414): Windows Server 2012
JavaScript i jQuery. Interaktywne strony WWW dla każdego
Zestaw 2 książek: Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 (Egzamin + Poradnik)
Zestaw 3 książek MCSE Windows Server 2012 R2 (Egzaminy 70-410, 70-411, 70-412)
Więcej produktów