Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2007 Vademecum Administratora Język: 1

9788375410082

Cena Brutto: 28.35

Cena netto: 27.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor William R. Stanek
Liczba_stron 460
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-05-01
Poziom All Levels
Ten kieszonkowy podręcznik dostarcza natychmiastowych odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas codziennego zarządzania systemem Exchange Server 2007. Skoncentruj się na podstawowych zadaniach wsparcia i konserwacji, posługując się podręcznymi odsyłaczami, instrukcjami i listami zadań do wykonania. Znajdziesz tu precyzyjne informacje, których potrzebujesz do rozwiązania codziennych problemów!

Dowiedz się, jak:
• Skonfigurować i zarządzać klientami Exchange
• Przygotować użytkowników, kontakty, listy dystrybucyjne i książki adresowe
• Administrować uprawnieniami, reegułami, zasadami i ustawieniami zabezpieczeń
• Zarządzać bazami danych i grupami magazynowania
• Konfigurować SMTP, łączniki, powiązania i subskrybcje
• Zoptymalizować przetwarzanie wiadomości, rejestrowanie i filtrowanie spamu
• Administrować serwerem w trybie wiersza polecenia za pomocą Exchange Management Shell
• Zarządzać funkcjami urządzeń przenośnych i dostępem klienckim
• Tworzyć i przywracać kopie zapasowe

O autorze:
William R. Stanek ma tytuł Microsoft Most Valuable Professional. Dysponuje ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie zarządzania systemami i zaawansowanego programowania.
Jest autorem przeszło 50 książek, w tym Microsoft Windows Server® 2003 Inside Out. Jako redaktor prowadzący przygotowuje serię wydawniczą Vademecum administratora.

Podziękowania..... xi
Wstęp
.................. xiii

Część I Podstawy administracji Exchange Server 2007

   1 Przegląd administracji Exchange Server 2007
...................... 3

Exchange Server 2007 a sprzęt................... 4

Wersje Microsoft Exchange Server 2007..... 6

Exchange Server a Windows....................... 9

Usługi dla Exchange Server................... 9

Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo Exchange Server .................................. 11

Grupy zabezpieczeń Exchange Server.................. 12

Exchange Server a Active Directory.......... 13

Sposób przechowywania informacji przez Exchange................................... 13

Sposób przekierowywania wiadomości przez Exchange ............................ 14

Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych....................................... 15

Korzystanie z administracyjnych narzędzi wiersza polecenia............................. 17

   2 Wdrażanie Microsoft Exchange Server 2007....................... 19

Role komunikacyjne Exchange Server........ 19

Podstawy roli komunikacyjnych Exchange Server  19

Wdrażanie serwerów Mailbox: Podstawy............. 20

Wdrażanie serwerów Client Access: Podstawy... 22

Wdrażanie serwerów Unified Messaging: Podstawy.................................... 22

Wdrażanie serwerów transportowych: Podstawy....................................... 23

Integracja ról Exchange Server z Active Directory....... 23

Używanie serwerów Hub Transport z Active Directory................................ 23

Używanie serwerów Client Access z Active Directory................................ 24

Używanie serwerów Unified Messaging z Active Directory......................... 24

Korzystanie z serwerów Mailbox z Active Directory..................................... 24

Korzystanie z Edge Transport Servers z Active Directory............................ 25

Integracja Exchange Server 2007 z istniejącymi organizacjami Exchange........... 26

Przygotowanie Active Directory dla Exchange Server 2007......................... 26

Konfigurowanie Exchange Server 2007 do współdziałania z istniejącymi organizacjami Exchange     27

Przechodzenie do Exchange Server 2007............. 28

Uruchamianie i modyfikowanie programu Exchang Server 2007 Setup................ 30

Instalowanie nowych serwerów Exchange.......... 31

Instalacja Exchange Server................. 32

Dodawanie, modyfikowanie i odinstalowywanie roli serwera....................... 35

   3 Zarządzanie klientami Microsoft Exchange Server 2007.... 37

Konfigurowanie obsługi poczty dla programów Outlook 2007 i Poczty systemu Windows          38

Wstępne konfigurowanie Outlook 2007.................. 38

Wstępne konfigurowanie programu Poczta systemu Windows..................... 42

Konfiguracja Outlook 2007 dla Exchange............... 43

Dodawanie internetowych kont pocztowych do Outlook 2007 i Poczty systemu Windows  44

Naprawianie i zmienianie kont pocztowych Outlook 2007.............................. 44

Pozostawianie poczty na serwerze POP3. 46

Pozostawianie poczty na serwerze: Outlook 2007 46

Pozostawianie poczty na serwerze: Poczta systemu Windows................... 47

Sprawdzanie folderów prywatnych i publicznych używając IMAP4 z serwerami pocztowymi UNIX         48

Sprawdzanie folderów: Outlook 2007. 48

Sprawdzanie folderów: Poczta systemu Windows....................................... 49

Zarządzanie usługą Exchange Server Service w Outlook 2007.......................... 49

Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości e-mail................ 49

Korzystanie z wielu skrzynek pocztowych Exchange Server...................... 55

Przyznawanie uprawnień dostępu do folderów bez delegowania dostępu. 57

Używanie profili poczty do dostosowywania środowiska pocztowego ............ 59

Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profili poczty . 59

Wybieranie określonego profilu do wykorzystania przy starcie ................... 60

   4 Zarządzanie mobilnymi użytkownikami poczty................... 61

Podstawy Outlook Web Access................. 61

Rozpoczynanie pracy z Outlook Web Access....... 62

Łączenie się ze skrzynkami pocztowymi i współdzielonymi danymi innymi niż pocztowe za pomocą sieci Web 63

Praca z Outlook Web Access.............. 64

Włączanie i wyłączanie Web Access dla użytkowników.............................. 67

Podstawy urządzeń przenośnych i dostępu bezprzewodowego....................... 68

Korzystanie z Exchange ActiveSync.. 69

Zarządzanie bezprzewodową synchronizacją i Exchange Server ActiveSync    69

Zarządzanie bezprzewodowym przeglądaniem na urządzeniach przenośnych   70

Konfigurowanie dostępu urządzeń mobilnych i bezprzewodowego przeglądania                71

Podstawy zdalnej poczty i Outlook Anywhere............. 72

Korzystanie ze zdalnej poczty i Outlook Anywhere....................................... 72

Tworzenie profili Outlook dla połączeń dial-up z sieciami firmowymi............. 74

Tworzenie profili Outlook dla Outlook Anywhere... 77

Część II 
Typowe działania administracyjne w Exchange Server 2007

   5 Techniki administracyjne w Microsoft Exchange Server 2007 83

Organizacja Exchange Server 2007........... 83

Korzystanie z routingu bazującego na lokacjach zamiast grup routingu........ 83

Korzystnie z kontenerów konfiguracyjnych zamiast grup administracyjnych 86

Magazyny danych w Exchange Server 2007............... 94

Praca z magazynem danych Active Directory........ 94

Praca z magazynem informacji Exchange Server . 95

Praca z kolejkami wiadomości Exchange Server ... 99

Korzystanie i zarządzanie usługami Exchange Server....................................... 101

Uruchamianie, wstrzymywanie i zatrzymywanie usług serwera Exchange 102

Konfigurowanie uruchamiania usług . 103

Konfigurowanie przywracania usług .................. 104

   6 Konfigurowanie Microsoft Exchange Server za pomocą Exchange Management Shell 105

Korzystanie z Windows PowerShell........ 105

Wprowadzenie do Windows PowerShell............. 105

Uruchamianie i używanie Windows PowerShell.. 106

Uruchamianie i używanie poleceń cmdlet............. 107

Uruchamianie i używanie innych poleceń i narzędzi.................................... 108

Praca z poleceniami cmdlet....................... 109

Korzystanie z poleceń cmdlet Windows PowerShell................................... 109

Używanie parametrów cmdlet........... 110

Podstawy błędów Cmdlet.................. 111

Korzystanie z aliasów cmdlet............ 111

Korzystanie z Exchange Management Shell................ 113

Uruchamianie i używanie Exchange Management Shell............................... 113

Praca z poleceniami cmdlets Exchange................ 114

Praca ze zbiorami obiektów i przekierowywanie wyjścia........................... 115

Praca z poleceniami Exchange cmdlet...... 115

Używanie poleceń cmdlet ogólnego przeznaczenia ................................... 115

Używanie poleceń cmdlet do zarządzania kontaktami ................................ 116

Korzystanie z poleceń cmdlet do zarządzania użytkownikami ................... 117

Korzystanie z poleceń cmdlet do zarządzania grupami dystrybucyjnymi.... 118

Korzystanie z poleceń cmdlet do zarządzania skrzynkami pocztowymi .... 119

Korzystanie z poleceń cmdlet do zarządzania bazami danych.................... 120

Używanie poleceń cmdlet do zarządzania grupami magazynowymi .......... 121

   7 Zarządzanie użytkownikami i kontaktami.......................... 123

Użytkownicy i kontakty: podstawy........... 123

Podstawy routingu poczty e-mail............. 124

Zarządzanie kontami użytkowników i właściwościami poczty.......................... 125

Znajdowanie istniejących skrzynek pocztowych, kontaktów i grup ........... 125

Tworzenie kont użytkowników skrzynkowych i pocztowych..................... 126

Dodawanie skrzynek pocztowych do istniejących kont domenowych użytkowników          131

Nadawanie lub zmienianie wyświetlanej nazwy i nazwy logowania dla konta użytkownika                133

Nadawanie lub zmienianie informacji kontaktowych dla kont użytkowników 134

Zmienianie aliasu oraz nazwy wyświetlanej użytkownika Exchange Server 134

Dodawanie, zmienianie i usuwanie adresów e-mail .................................... 135

Określanie domyślnego adresu zwrotnego dla konta użytkownika............. 136

Zmienianie opcji sieci Web, usług bezprzewodowych i protokołów dla użytkownika            136

Wymaganie zmian haseł do kont użytkowników . 137

Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkownika ................................ 138

Usuwanie kont użytkownika i ich skrzynek pocztowych ............................ 138

Zarządzanie kontaktami............................ 139

Tworzenie kontaktów pocztowych .. 140

Włączanie możliwości przesyłania poczty dla istniejących kontaktów ....... 141

Nadawanie lub zmiana nazwy i aliasu kontaktu .. 142

Nadawanie dodatkowych informacji katalogowych dla kontaktów ............. 143

Zmienianie adresów e-mail powiązanych z kontaktami................................ 143

Wyłączanie kontaktów i usuwanie atrybutów Exchange............................. 144

Kasowanie kontaktów ...................... 144

   8 Zarządzanie skrzynkami pocztowymi................................ 145

Tworzenie skrzynek pocztowych specjalnego przeznaczenia ........................ 145

Korzystanie ze skrzynek pocztowych pomieszczeń i wyposażenia ......... 146

Tworzenie skrzynek pocztowych pomieszczeń i wyposażenia ................ 148

Tworzenie powiązanych skrzynek pocztowych  150

Tworzenie skrzynek przekierowywania.............. 152

Podstawy zarządzania skrzynkami pocztowymi........ 153

Wyświetlanie aktualnego rozmiaru skrzynki pocztowej, liczby wiadomości i ostatniego logowania     153

Nadawanie alternatywnych nazw wyświetlanych dla środowisk wielojęzycznych            154

Ukrywanie skrzynek pocztowych z list adresowych.................................. 154

Definiowanie własnych atrybutów skrzynek pocztowych dla list adresowych    155

Przenoszenie skrzynek pocztowych ...... 155

Podstawy przenoszenia skrzynek pocztowych.. 155

Przenoszenie skrzynek pocztowych za pomocą Exchange Management Console               156

Przenoszenie skrzynek pocztowych za pomocą Exchange Management Shell 158

Konfigurowanie ograniczeń dostarczania do skrzynek, uprawnień i limitów powierzchni           160

Określanie ograniczeń rozmiaru wiadomości dla kontaktów........................ 160

Określanie ograniczeń wielkości wiadomości pocztowych dostarczanych do i z poszczególnych skrzynek pocztowych                160

Określanie ograniczeń wysyłania i odbierania dla kontaktów ..................... 161

Nadawanie ograniczeń wysyłania i odbierania wiadomości dla poszczególnych skrzynek pocztowych            161

Umożliwianie dostępu innych użytkowników do skrzynki pocztowej ......... 162

Przekazywanie e-mail na nowy adres ................ 163

Określanie ograniczeń magazynowania dla poszczególnych skrzynek pocztowych           164

Określanie czasu przechowywania usuniętych elementów dla poszczególnych skrzynek pocztowych            165

   9 Praca z grupami dystrybucyjnymi i listami adresowymi... 167

Korzystanie z grup zabezpieczeń i dystrybucyjnych. 167

Typy, zakresy i identyfikatory grup.... 167

Kiedy używać grup zabezpieczeń i standardowej dystrybucji?................. 168

Kiedy używać dynamicznych grup dystrybucyjnych?................................ 169

Praca z grupami zabezpieczeń i standardowej dystrybucji................................ 170

Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych ... 170

Przypisywanie i usuwanie przynależności dla poszczególnych użytkowników, grup i kontaktów      175

Praca z dynamicznymi grupami dystrybucyjnymi........ 176

Tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych 176

Zmiana filtrów Apply-To .................... 179

Zmiana warunków filtrowania .......... 179

Wyznaczanie serwera ekspansji...... 180

Modyfikowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych za pomocą poleceń cmdlet 180

Podgląd udziału w dynamicznych grupach dystrybucyjnych...................... 181

Inne podstawowe zadania zarządzania grupami....... 181

Zmiana informacji o nazwie grupy..... 181

Zmienianie, dodawanie lub usuwanie adresów e-mail grupy...................... 182

Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange...................................... 183

Nakładanie ograniczeń użycia dla grup ............... 183

Określanie ograniczeń rozmiaru wiadomości dostarczanych do grup........ 184

Określanie opcji poza biurem i raportów dostarczania dla grup................... 185

Usuwanie grup .................................. 185

Zarządzanie listami adresowymi online.... 185

Korzystanie z domyślnych list adresowych......... 186

Tworzenie i stosowanie nowych list adresowych ..................................... 187

Konfigurowanie klientów do korzystania z list adresowych........................ 189

Uaktualnianie konfiguracji list adresowych i członkostwa w całej domenie. 190

Edycja list adresowych ..................... 190

Zmiana nazw i usuwanie list adresowych........... 191

Zarządzanie książkami adresowymi offline................ 192

Tworzenie książek adresowych offline .............. 192

Konfigurowanie klientów do używania książki adresowej offline .............. 194

Określanie czasu przebudowy książki adresowej offline ........................... 195

Ręczne przebudowywanie książek adresowych offline ............................ 195

Określanie domyślnej książki adresowej offline .. 196

Zmienianie właściwości książki adresowej offline ...................................... 196

Zmiana serwera książki adresowej offline .......... 197

Usuwanie książek adresowych offline ............... 198

     10 Implementacja zabezpieczeń Exchange Server 2007....... 199

Kontrolowanie administracji i uprawnień Exchange Server................................ 199

Przypisywanie uprawnień Exchange Server do użytkowników, kontaktów i grup                199

Podstawy grup administracyjnych Exchange ...... 200

Przypisywanie uprawnień administratora Exchange za pomocą konsoli Użytkownicy i komputery usługi Active Directory 202

Zaawansowane uprawnienia Exchange Server  204

Przypisywanie zaawansowanych uprawnień Exchange Server .............. 205

Dodawanie uprawnień administracyjnych Exchange w Exchange Management Console            207

Podstawy ról administracyjnych ....... 207

Dodawanie uprawnień Exchange dla użytkowników i grup........................ 208

Usuwanie oddelegowanych uprawnień Exchange ..................................... 209

Inspekcja wykorzystania Exchange Server ............... 210

Korzystanie z inspekcji ..................... 210

Konfigurowanie inspekcji .................. 210

Część III Administrowanie serwerami i grupami

    11 Zarządzanie danymi i grupami magazynowymi Exchange Server 2007            215

Nawigowanie po magazynie informacji.... 215

Korzystanie z grup magazynowych i baz danych....................................... 215

Konfiguracja grup magazynowych i baz danych zapewniająca
ich dostępność
............................ 216

Zwiększanie dostępności.................. 218

Kontrolowanie magazynu informacji......... 220

Tworzenie grup magazynowych....... 220

Włączanie replikacji LCR dla istniejącej grupy magazynowej....................... 222

Inicjalizacja i resynchronizacja replikacji LCR....... 224

Wyłączanie, wstrzymywanie i ponowne uruchamianie replikacji LCR......... 224

Przenoszenie grup magazynowych.. 225

Śledzenie statusu replikacji LCR........ 227

Weryfikacja kopii replikacji LCR.......... 230

Włączanie i wyłączanie cyklicznego rejestrowania..................................... 231

Zmienianie nazw grup magazynowych................ 232

Usuwanie grup magazynowych........ 232

Indeksowanie treści.................................. 233

Podstawy indeksowania.................... 233

Zarządzanie indeksowaniem pełnotekstowym..... 234

     12 Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych i folderów publicznych       235

Korzystanie z baz danych skrzynek pocztowych...... 235

Podstawy baz danych skrzynek pocztowych .... 235

Tworzenie baz danych skrzynek pocztowych ... 236

Określanie domyślnej bazy danych folderów publicznych i domyślnej książki adresowej offline          238

Określanie ograniczeń bazy danych i czasu przechowywania usuniętych elementów        239

Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych 241

Odzyskiwanie skasowanych elementów z baz danych skrzynek pocztowych    243

Korzystanie z baz danych folderów publicznych....... 243

Podstawy baz danych folderów publicznych...... 243

Tworzenie baz danych folderów publicznych..... 244

Określanie limitów dla bazy danych folderów publicznych ......................... 245

Konfiguracja Public Folder Replication.................. 247

Odzyskiwanie usuniętych elementów z baz danych folderów publicznych 249

Zarządzanie bazami danych.................... 249

Montowanie i odmontowywanie baz danych....... 249

Określanie interwału konserwacyjnego .............. 253

Przenoszenie baz danych................. 254

Zmienianie nazw baz danych............ 255

Usuwanie baz danych....................... 256

    13 Implementacja zarządzanych folderów i zapisów............. 257

Wprowadzenie do zarządzania zapisywaniem wiadomości.............................. 257

Implementacja zarządzania zapisem........ 258

Zarządzanie folderami skrzynek pocztowych..... 259

Parametry zarządzania treścią.......... 263

Wdrażanie własnych zarządzanych folderów skrzynek pocztowych....... 269

Stosowanie zarządzania zapisem do skrzynek pocztowych użytkowników 271

    14 Dostęp i zarządzanie folderami publicznymi.................... 275

Dostęp do folderów publicznych.............. 275

Dostęp do folderów publicznych w klientach pocztowych ........................ 275

Korzystanie z folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji 276

Tworzenie i praca z folderami publicznymi................. 278

Tworzenie folderów publicznych w Microsoft Outlook................................ 278

Tworzenie folderów publicznych za pomocą Exchange Management Shell 279

Wyznaczanie rozmiaru folderów publicznych, liczby elementów oraz czasu ostatniego dostępu       280

Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programu Outlook   280

Zarządzanie parametrami folderu publicznego........... 283

Kontrolowanie replikacji folderów, limitów wiadomości i pojemności oraz czasu przechowywania usuwanych elementów              283

Określanie uprawnień klienta............. 284

Propagacja parametrów i danych folderów publicznych............................. 287

Manipulacja, zmienianie nazw i odzyskiwanie folderów publicznych.......... 287

    15 Zarządzanie serwerami Hub Transport i Edge Transport.. 291

Praca z łącznikami SMTP, lokacjami i łączami.............. 291

Łączenie serwerów źródłowego i docelowego.. 291

Wyświetlanie i zarządzanie szczegółami lokacji Active Directory............... 292

Przeglądanie i zarządzanie szczegółami łącza lokacji Active Directory....... 294

Tworzenie łączników Send............... 295

Wyświetlanie łączników Send i zarządzanie nimi 299

Konfigurowanie przeszukiwań DNS łączników Send ................................. 301

Określanie limitów łącznika Send....... 301

Tworzenie łączników Receive........... 303

Przeglądanie i zarządzanie łącznikami Receive ... 306

Łączenie z grupami routingu Exchange 2003 i Exchange 2000................... 309

Finalizowanie konfiguracji serwera Transport............ 310

Konfigurowanie adresu i skrzynki pocztowej poczmistrza ......................... 310

Włączanie funkcji antyspamowych... 311

Subskrypcja serwerów Edge Transport.............. 311

Konfigurowanie zasad kronikowania 315

Konfigurowanie reguł transportowych................. 316

Zarządzanie pobieraniem i odtwarzaniem wiadomości ..................................... 319

Podstawy pobierania i odtwarzania wiadomości  319

Konfigurowanie i przenoszenie katalogów Pickup i Replay......................... 320

Zmiana prędkości przetwarzania wiadomości .... 321

Konfigurowanie limitów wiadomości dla katalogu Pickup ............................ 322

Tworzenie i zarządzanie zaakceptowanymi domenami...................................... 322

Podstawy domen zaakceptowanych, autorytatywnych i przekazywania.. 323

Wyświetlanie zaakceptowanych domen.............. 324

Tworzenie zaakceptowanych domen.................. 324

Zmienianie typu i identyfikatora zaakceptowanej domeny............................ 326

Usuwanie zaakceptowanych domen 326

Tworzenie i zarządzanie zasadami adresów E-mail... 327

Wyświetlanie zasad adresów E-mail. 327

Tworzenie zasad adresów e-mail..... 328

Edycja i stosowanie zasad adresów e-mail......... 330

Usuwanie zasad adresów e-mail...... 332

Tworzenie i zarządzanie zdalnymi domenami............. 332

Wyświetlanie zdalnych domen.......... 332

Tworzenie zdalnych domen............... 333

Konfigurowanie opcji przesyłania wiadomości dla zdalnych domen........... 334

Usuwanie zdalnych domen................ 336

Konfigurowanie opcji antyspamowych i filtrowania wiadomości....................... 336

Filtrowanie spamu i innych niechcianych listów e-mail według nadawcy... 337

Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości według odbiorcy..... 338

Warunki filtrowania dla list blokowania czasu rzeczywistego..................... 339

Definiowanie wyjątków list blokowania i globalnych list zezwól/blokuj....... 343

    16 Zarządzanie serwerami Client Access............................... 345

Zarządzanie dostępem internetowym i mobilnym........ 345

Używanie Outlook Web Access i Exchange ActiveSync wraz z wirtualnymi serwerami HTTP            345

Praca z wirtualnymi serwerami HTTP 346

Włączanie i wyłączanie funkcjonalności Outlook Web Access................... 347

Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez wirtualne serwery HTTP      349

Włączanie SSL na wirtualnych serwerach HTTP. 351

Ograniczanie przychodzących połączeń i określanie wartości czasu rozłączania               352

Przekierowywanie użytkowników do alternatywnych adresów URL......... 353

Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP............ 354

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie wirtualnych serwerów HTTP i witryn sieci Web      357

Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OAB.......................... 358

Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OWA......................... 358

Konfigurownie adresów URL i uwierzytelniania dla Exchange ActiveSync 359

Włączanie POP3 i IMAP4........................... 359

Wdrażanie Outlook Anywhere................. 361

Zarządzanie funkcjonalnościami Exchange Server dla urządzeń mobilnych..... 365

Podstawy i wykorzystanie Autodiscovery........... 365

Podstawy i wykorzystanie Direct Push................ 366

Podstawy i wykorzystanie zasad skrzynek pocztowych Exchange ActiveSync  367

Podstawy i wykorzystanie Remote Device Wipe. 373

Podstawy i wykorzystanie odzyskiwania haseł.. 375

Podstawy i konfiguracja Direct File Access......... 376

Podstawy i konfiguracja zdalnego dostępu do plików ................................. 380

Podstawy i wykorzystanie WebReady Document Viewing......................... 382

Część IV Optymalizacja i konserwacja Exchange Server 2007

    17 Konserwacja, monitorowanie i kolejkowanie w Exchange Server 2007  387

Podstawy rozwiązywania problemów.... 387

Wykonywanie śledzenia i rejestrowania aktywności w organizacji.................. 388

Korzystanie ze śledzenia wiadomości ................ 388

Korzystanie z rejestrowania protokołów ............. 393

Korzystanie z rejestrowania łączności................ 398

Monitorowanie zdarzeń, usług, serwerów i zużycia zasobów......................... 400

Zarządzanie istotnymi usługami......... 401

Monitorowanie komponentów wiadomości Exchange ................................. 403

Korzystanie z alertów wydajności.... 405

Praca z kolejkami....................................... 409

Podstawy kolejek Exchange.............. 409

Używanie Queue Viewer.................. 411

Zarządzanie kolejkami............................... 412

Podstawy podsumowań i stanów kolejek ........... 412

Odświeżanie Queue View................. 413

Praca z wiadomościami w kolejkach. 413

Wymuszanie połączeń do kolejek...... 414

Zawieszanie i wznawianie kolejek ... 415

Kasowanie wiadomości z kolejek...... 415

     18 Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Exchange Server 2007     417

Podstawy dostępności Exchange Server oraz tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych     417

Zapewnianie dostępności danych..... 417

Tworzenie kopii zapasowej Exchange Server: Podstawy........................... 418

Tworzenie planu odzyskiwania w przypadku awarii na bazie roli Exchange 420

Kończenie planu awaryjnego odzyskiwania Exchange Server................... 422

Wybieranie opcji kopii zapasowych... 423

Tworzenie kopii zapasowych Exchange Server........ 424

Uruchamianie narzędzia Kopia zapasowa........... 425

Tworzenie kopii zapasowej Exchange Server za pomocą Kreatora kopii zapasowych        426

Ręczne tworzenie kopii zapasowych serwera Exchange Server.............. 429

Odzyskiwanie Exchange Server.............. 432

Odzyskiwanie Exchange Server za pomocą Kreatora przywracania......... 433

Ręczne odzyskiwanie Exchange Server.............. 435

Wybiórcze przywracanie skrzynek pocztowych z kopii zapasowych.............. 438

Krok 1: Tworzenie i używanie grup magazynowych odzyskiwania........... 439

Krok 2: Przywracanie i montowanie baz danych odzyskiwania.................. 440

Krok 3: Wybieranie i przywracanie skrzynek pocztowych.......................... 441

Krok 4: Odmontowywanie baz danych odzyskiwania i usuwanie grupy magazynowej odzyskiwania       442

Dodatkowe zadania związane z tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych 443

Korzystanie z trybu Recover Server. 443

Klonowanie konfiguracji Edge Transport Server.. 443

Rozwiązywanie problemów z montowaniem bazy danych......................... 444

Montowanie baz danych skrzynek pocztowych na alternatywnych serwerach  445

     Indeks...................... 447

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell. Księga przepisów
Exam Ref 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Exam Ref 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE)
Exam Ref 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE)
Zestaw 2 książek Vademecum administratora (Windows Server 2012 R2 + Exchange Server 2013)
Zestaw 2 książek Vademecum administratora (Windows Server 2012 + Exchange Server 2013)
Zestaw 3 książek Vademecum administratora ( SQL Server 2012 + Windows Server 2012 + Exchange Server 2013)
Microsoft Exchange Server 2013 Pocket Consultant: Databases, Services, & Management
Microsoft Exchange Server 2013 Inside Out: Connectivity, Clients, and UM
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci systemu
Więcej produktów