Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2010 Vademecum Administratora Język: 1

9788375410679

Cena Brutto: 81.90

Cena netto: 78.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor William R. Stanek
Liczba_stron 662
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2010-03-01
Poziom All Levels

Microsoft

Exchange Server 2010

Vademecum Administratora


Praktyczny, poręczny przewodnik po Exchange Server 2010!
Ten poręczny i zwięzły przewodnik kieszonkowy pozwala błyskawicznie znajdować odpowiedzi na pytania dotyczące codziennej administracji programu Exchange Server 2010. Zawiera opisy podstawowych poleceń i technik w formie tabel przeglądowych, instrukcji krok po kroku i list. Dostarcza dokładne informacje potrzebne do zaoszczędzenia czasu i wykonania zadania - zarówno w miejscu pracy, jak i poza nią.

Szybki dostęp do informacji na następujące tematy:

  • Planowanie i wdrażanie ról i serwerów
  • Konfigurowanie klientów Exchange i zarządzanie nimi
  • Konfigurowanie dostarczania poczty, uprawnień i ustawień pamięci
  • Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych i folderów publicznych
  • Implementowanie dostępu mobilnego i przez sieć Web, w tym Outlook® Anywhere
  • Zarządzanie grupami dostępności baz danych dla zapewnienia wysokiej dostępności
  • Używanie powłoki Windows PowerShell™ i Exchange Management Shell
  • Monitorowanie wydajności i rozwiązywanie problemów
  • Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

O autorze
William R. Stanek (http://www.williamstanek.com/) ma tytuł Microsoft Most Valuable Professional (MVP) oraz przeszło dwudziestoletnie doświadczenie w zaawansowanym administrowaniu, programowaniu i projektowaniu systemów informatycznych. Jest wielokrotnie nagradzanym autorem z dorobkiem ponad 100 książek, w tym Windows Server 2008 Inside Out. Jest redaktorem serii Administrator’s Pocket Consultant (Vademecum administratora).

Podziękowania xiii
Wstęp
xv

1. Exchange Server 2010 – przegląd administracji 1

Exchange Server 2010 a sprzęt 3

Wydania Exchange Server 2010 5

Exchange Server a Windows 11

Usługi dla Exchange Server 11

Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo w Exchange Server 14

Grupy zabezpieczeń Exchange Server 15

Exchange Server i Active Directory 17

Jak Exchange przechowuje informacje 17

Jak Exchange routuje wiadomości 18

Korzystanie z graficznych narzędzi administracyjnych  19

Używanie narzędzi administracyjnych wiersza polecenia 21

2. Wdrażanie Exchange Server 2010 24

Role Exchange Server 25

Znaczenie ról Exchange Server 25

Wdrażanie serwerów Mailbox: podstawy 28

Wdrażanie serwerów Client Access: podstawy 32

Wdrażanie serwerów Unified Messaging: podstawy 35

Wdrażanie serwerów Hub Transport i Edge Transport: podstawy 36

Integrowanie ról Exchange Server z usługą Active Directory 38

Używanie serwerów Hub Transport z usługą Active Directory 39

Używanie serwerów Client Access z usługą Active Directory 39

Używanie serwerów Unified Messaging z usługą Active Directory 40

Używanie serwerów Mailbox z usługą Active Directory 40

Używanie serwerów Edge Transport z usługą Active Directory 40

Integrowanie Exchange Server 2010 z istniejącą już organizacją Exchange 41

Przygotowywanie usługi Active Directory do pracy z Exchange Server 2010 42

Konfigurowanie Exchange Server 2010 do pracy z istniejącą organizacją Exchange 44

Przeniesienie się do wersji Exchange Server 2010 45

Uruchamianie i modyfikowanie działania Exchange Server 2010 Setup 49

Instalowanie nowych serwerów Exchange Servers 49

Instalowanie Exchange Server 50

Dodawanie, modyfikowanie i odinstalowywanie ról serwera 55

3. Exchange Server 2010 – podstawy administracji 57

Sprawdzanie licencji Exchange Server 57

Czym jest organizacja Exchange Server 2010 59

Stosowanie routingu opartego na lokacji zamiast grup routingu 59

Jak działa routing oparty na lokacji 60

Używanie kontenerów konfiguracji zamiast grup administracyjnych 63

Jak działa magazyn danych w Exchange Server 2010 74

Korzystanie z magazynu danych Active Directory 74

Praca z magazynem Exchange 75

Praca z kolejkami wiadomości Exchange Server 78

Korzystanie z usług serwera Exchange i zarządzanie nimi 81

Praca z usługami serwera Exchange 81

Sprawdzanie wymaganych usług 82

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług serwera Exchange 83

Konfigurowanie uruchamiania usług 84

Konfigurowanie odzyskiwania usług 84

Dostosowywanie usług zdalnego zarządzania 85

4. Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell 89

Używanie powłoki Windows PowerShell 89

Wprowadzenie do powłoki Windows PowerShell 89

Uruchamianie i wykorzystywanie powłoki Windows PowerShell 90

Wykonywanie i używanie poleceń cmdlet 93

Wykonywanie i używanie innych poleceń i narzędzi 94

Praca z użyciem poleceń cmdlet 95

Używanie poleceń cmdlet powłoki Windows PowerShell 95

Używanie parametrów poleceń cmdlet97

Rodzaje błędów poleceń cmdlet 98

Używanie aliasów poleceń cmdlet 98

Korzystanie z powłoki Exchange Management Shell 100

Rejestrowanie poleceń konsoli Exchange Management Console 100

Uruchamianie i używanie powłoki Exchange Management Shell 100

Polecenia cmdlet dotyczące serwera Exchange 111

Zbiory obiektów i przekierowywanie danych wyjściowych 112

5. Administrowanie użytkownikami i kontaktami 113

Omówienie użytkowników i kontaktów113

Omówienie podstaw routingu wiadomości e-mail 115

Zarządzanie kontami użytkowników i funkcjami poczty 116

Konfigurowanie panelu sterowania programu Exchange 116

Dostęp do panelu Exchange Control Panel i korzystanie z niego 117

Wyszukiwanie skrzynek pocztowych, kontaktów i grup 122

Tworzenie kont użytkowników typu mailbox-enabled i mail-enabled 123

Omówienie nazw logowania i haseł 123

Dodawanie skrzynek pocztowych do kont użytkowników już istniejących w domenie 135

Ustawianie lub zmienianie nazwy wyświetlanej i nazwy logowania w kontach użytkowników 137

Ustawianie lub zmienianie informacji kontaktowych w kontach użytkowników 138

Zmienianie nazwy wyświetlanej i aliasu Exchange użytkownika 138

Dodawanie, zmienianie i usuwanie adresów e-mail 139

Ustawianie standardowego adresu zwrotnego dla konta użytkownika 140

Zmienianie ustawień opcji użytkownika dotyczących sieci Web, usług bezprzewodowych i protokołów 140

Wymuszanie zmiany haseł kont użytkowników 142

Usuwanie skrzynek pocztowych z kont użytkowników 142

Usuwanie kont użytkowników i ich skrzynek pocztowych 143

Zarządzanie kontaktami 144

Tworzenie kontaktów typu mail-enabled 144

Zmienianie typów istniejących kontaktów na mail-enabled 146

Ustawianie lub zmienianie nazwy i aliasu kontaktu 147

Ustawianie dodatkowych informacji katalogowych dotyczących kontaktu 148

Zmienianie adresów e-mail skojarzonych z kontaktami 148

Wyłączanie kontaktów i usuwanie atrybutów Exchange 149

Usuwanie kontaktów 150

6. Administracja skrzynek pocztowych 151

Tworzenie skrzynek pocztowych specjalnego przeznaczenia 151

Korzystanie ze skrzynek pocztowych sal konferencyjnych i sprzętu 152

Tworzenie skrzynek pocztowych sali konferencyjnej i sprzętu 154

Tworzenie skrzynek pocztowych dowiązanych 156

Tworzenie skrzynek pocztowych przesyłania dalej 158

Tworzenie skrzynek pocztowych archiwum 159

Tworzenie skrzynek pocztowych arbitrażu 160

Tworzenie skrzynek pocztowych wykrywania 161

Tworzenie skrzynek pocztowych dzielonych 162

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi: podstawy 163

Wyświetlanie rozmiaru, liczby wiadomości i daty ostatniego logowania dla bieżącej skrzynki pocztowej 163

Ustawianie alternatywnych nazw wyświetlanych skrzynek pocztowych na potrzeby środowisk wielojęzycznych 165

Ukrywanie skrzynek pocztowych na listach adresowych 166

Definiowanie niestandardowych atrybutów skrzynek pocztowych dla list adresowych 166

Przenoszenie skrzynek pocztowych 167

Przenoszenie skrzynek pocztowych: podstawy 167

Przenoszenie skrzynek pocztowych w trybie online 169

Konfigurowanie ograniczeń dostarczania, uprawnień i limitów pamięci 175

Ustawianie limitu rozmiaru wiadomości dla kontaktów 175

Ustawianie limitu rozmiaru wiadomości dostarczanych do i z poszczególnych skrzynek pocztowych 175

Ustawianie ograniczeń na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez kontakty 176

Ustawianie ograniczeń na wysyłanie i odbieranie wiadomości przez poszczególne skrzynki pocztowe 176

Zezwalanie innym na dostęp do skrzynki pocztowej 177

Przekazywanie dalej wiadomości e-mail na nowy adres 179

Ustawianie ograniczeń pamięci dla poszczególnych skrzynek pocztowych 180

Ustawianie okresu retencji usuniętych elementów dla indywidualnych skrzynek pocztowych 182

7. Praca z użyciem grup dystrybucyjnych i list adresowych 184

Używanie grup dystrybucyjnych i zabezpieczeń 184

Typ, zasięg i identyfikator grupy 184

Kiedy używać grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych 186

Kiedy używać dynamicznych grup dystrybucyjnych 187

Praca z użyciem grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych 188

Tworzenie grup zabezpieczeń i standardowych grup dystrybucyjnych 188

Przyznawanie i odbieranie członkostwa pojedynczym użytkownikom, grupom i kontaktom 193

Dodawanie i usuwanie menedżerów 194

Konfigurowanie ograniczeń dla członków i moderowanie 195

Praca z użyciem dynamicznych grup dystrybucyjnych 197

Tworzenie dynamicznych grup dystrybucyjnych 197

Zmienianie filtra kwerendy 201

Zmienianie warunków filtra 201

Wyznaczanie serwera rozwinięcia 202

Modyfikowanie dynamicznych grup dystrybucyjnych przy użyciu poleceń cmdlet 202

Podgląd członków dynamicznej grupy dystrybucyjnej 204

Pozostałe ważne zadania związane z zarządzaniem grupami 204

Zmienianie informacji dotyczących nazwy grupy 204

Zmienianie, dodawanie i usuwanie adresów e-mail grupy 205

Ukrywanie grup na listach adresowych Exchange 206

Nakładanie ograniczeń na korzystanie z grup 206

Nakładanie ograniczeń na rozmiary wiadomości dostarczanych do grup 208

Ustawianie opcji „poza biurem” i „raport dostarczenia” dla grup 208

Usuwanie grup 209

Zarządzanie listami adresowymi w trybie online 209

Korzystanie ze standardowych list adresowych 210

Tworzenie i stosowanie nowych list adresowych 211

Konfigurowanie klientów korzystających z list adresowych 214

Aktualizowanie konfiguracji i członków list adresowych 214

Edytowanie list adresowych 215

Zmienianie nazw i usuwanie list adresowych 216

Zarządzanie książkami adresowymi trybu offline 217

Tworzenie książek adresowych trybu offline 217

Konfigurowanie używania książek adresowych trybu offline przez klientów 220

Ustawianie godziny odbudowywania książki adresowej trybu offline 220

Ręczne odbudowywanie książek adresowych trybu offline 221

Ustawianie domyślnej książki adresowej trybu offline 221

Zmienianie właściwości książki adresowej trybu offline 222

Zmienianie serwera książki adresowej trybu offline 223

Usuwanie książek adresowych trybu offline 223

8. Implementowanie zabezpieczeń Exchange Server 2010 225

Konfigurowanie standardowych uprawnień dla serwera Exchange 225

Przypisywanie uprawnień programu Exchange do użytkowników, kontaktów i grup 226

Omówienie grup zarządzania programem Exchange 227

Przypisywanie standardowych uprawnień zarządzania programem Exchange 230

Omówienie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange 231

Przypisywanie zaawansowanych uprawnień serwera Exchange 233

Konfigurowanie uprawnień opartych na rolach dla serwera Exchange 234

Omówienie uprawnień opartych na rolach 235

Tworzenie grup ról i zarządzanie nimi 240

Wyświetlanie, dodawanie i usuwanie członków grup ról 243

Przypisywanie ról bezpośrednio lub przy użyciu zasad 244

Zarządzanie uprawnieniami zaawansowanymi 249

Dokonywanie inspekcji serwera Exchange 257

Korzystanie z inspekcji 257

Konfigurowanie inspekcji 257

Konfigurowanie warunków zgodności z prawem i retencji wiadomości 259

Omówienie zasad retencji wiadomości i znaczników 260

Tworzenie i stosowanie znaczników retencji 262

Stosowanie zarządzania zbiorami wiadomości w serwerze Mailbox 264

9. Zarządzanie danymi i grupami dostępności baz danych 266

Nawigowanie w magazynie informacji 266

Używanie baz danych 266

Omówienie struktur baz danych 268

Poprawianie dostępności 270

Wprowadzenie do procesu Active Manager 274

Tworzenie grup dostępności baz danych i zarządzanie nimi 276

Tworzenie grup dostępności baz danych 276

Zarządzanie członkami grup dostępności baz danych 280

Zarządzanie sieciami grup dostępności baz danych 284

Konfigurowanie właściwości grup dostępności baz danych 288

Usuwanie serwerów z grupy dostępności baz danych 291

Usuwanie grup dostępności baz danych 291

Przełączanie serwerów i baz danych 292

Indeksowanie zawartości 294

Omówienie indeksowania 294

Zarządzanie mechanizmem Exchange Store Search 295

10. Administracja bazy danych folderów publicznych i skrzynek pocztowych 298

Praca z aktywnymi bazami danych skrzynek pocztowych 298

Omówienie baz danych skrzynek pocztowych 299

Tworzenie baz danych skrzynek pocztowych 300

Ustawianie domyślnej bazy danych folderów publicznych i domyślnej książki adresowej trybu offline 303

Ustawianie limitów baz danych skrzynek pocztowych i retencji usuwania 304

Odzyskiwanie usuniętych skrzynek pocztowych 307

Odzyskiwanie elementów usuniętych z baz danych skrzynek pocztowych 309

Praca z kopiami baz danych skrzynek pocztowych 310

Tworzenie kopii baz danych skrzynek pocztowych 310

Ustawianie preferowanych wartości dotyczących odtwarzania, obcinania i numeru aktywacji dla kopii bazy danych 313

Wstrzymywanie i wznawianie replikacji 314

Aktualizowanie kopii baz danych skrzynek pocztowych 315

Monitorowanie stanu replikacji bazy danych 319

Usuwanie kopii baz danych 322

Używanie baz danych folderów publicznych 323

Omówienie baz danych folderów publicznych 323

Tworzenie baz danych folderów publicznych 324

Ustawianie limitów baz danych folderów publicznych 325

Konfigurowanie replikacji folderów publicznych 328

Konfigurowanie skierowań do folderów publicznych 330

Odzyskiwanie elementów usuniętych z baz danych folderów publicznych 332

Zarządzanie bazami danych skrzynek pocztowych i folderów publicznych 333

Montowanie i odmontowywanie baz danych 333

Ustawianie odstępu konserwacji 337

Przenoszenie baz danych 338

Przemianowywanie baz danych 340

Usuwanie baz danych 340

11. Dostęp do folderów publicznych i zarządzanie nimi 342

Dostęp do folderów publicznych 342

Dostęp do folderów publicznych z klientów pocztowych 343

Dostęp do folderów publicznych za pośrednictwem magazynu informacji 344

Tworzenie folderów publicznych i praca z nimi 348

Tworzenie folderów publicznych w programie Microsoft Outlook 348

Tworzenie folderów publicznych z konsoli Public Folder Management Console 349

Tworzenie folderów publicznych z poziomu powłoki Exchange Management Shell 350

Ustalanie rozmiaru foldera publicznego, liczby elementów i ostatniego dostępu 350

Dodawanie elementów do folderów publicznych za pomocą programu Outlook 353

Zarządzanie ustawieniami folderów publicznych 356

Kontrolowanie replikacji, limitów komunikacji, limitów pamięci i retencji elementów usuniętych w folderach publicznych 356

Ustawianie uprawnień klientów 358

Przyznawanie i odbieranie uprawnienia Send As do folderów publicznych 360

Propagowanie ustawień i danych folderów publicznych 361

Manipulowanie folderami publicznymi, przemianowywanie ich i odzyskiwanie 362

12. Zarządzanie serwerami Hub Transport i Edge Transport 365

Praca z łącznikami SMTP, lokacjami i łączami 366

Nawiązywanie połączeń z serwerami źródłowymi i docelowymi 366

Wyświetlanie szczegółów lokacji Active Directory i zarządzanie nimi 367

Wyświetlanie szczegółów łącza lokacji Active Directory i zarządzanie nim 369

Tworzenie łączników Send 371

Wyświetlanie łączników Send i zarządzanie nimi 376

Konfigurowanie wyszukiwania DNS dla łączników Send 377

Ustawianie limitów łączników Send 379

Tworzenie łączników Receive 381

Wyświetlanie łączników Receive i zarządzanie nimi 386

Łączenie się z grupami routingu Exchange 2003 389

Kończenie instalacji serwerów transportu 391

Konfigurowanie adresu i skrzynki pocztowej postmastera 391

Konfigurowanie limitów transportu 392

Konfigurowanie kosza transportu 393

Konfigurowanie redundancji w tle 394

Włączanie funkcji antyspamowych 396

Subskrypcja w serwerach Edge Transport 398

Konfigurowanie reguł księgowania 404

Konfigurowanie reguł transportu 405

Zarządzanie pobieraniem, odtwarzaniem, dławieniem i ciśnieniem wstecznym wiadomości 410

Omówienie katalogów Pickup i Replay 410

Konfigurowanie i przenoszenie katalogów Pickup i Replay 411

Zmienianie szybkości przetwarzania wiadomości 412

Konfigurowanie limitów wiadomości dla katalogu Pickup 413

Konfigurowanie dławienia wiadomości 413

Omówienie ciśnienia wstecznego 415

Tworzenie domen akceptowanych i zarządzanie nimi 415

Omówienie domen akceptowanych, domen autorytatywnych i domen przekazywania 416

Wyświetlanie domen akceptowanych417

Tworzenie domen akceptowanych 418

Zmiana typu i identyfikatora domeny akceptowanej 419

Usuwanie domen akceptowanych 420

Tworzenie zasad adresów e-mail i zarządzanie nimi 421

Wyświetlanie zasad adresów e-mail 421

Tworzenie zasad adresów e-mail 422

Edytowanie i stosowanie zasad adresów e-mail 426

Usuwanie zasad adresów e-mail 427

Tworzenie domen zdalnych i zarządzanie nimi 427

Wyświetlanie domen zdalnych 428

Tworzenie domen zdalnych 429

Konfigurowanie opcji wiadomości dla domen zdalnych 430

Usuwanie domen zdalnych 432

Konfigurowanie funkcji antyspamowych i opcji filtrowania wiadomości 43

Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości na podstawie nadawcy 433

Filtrowanie spamu i innych niechcianych wiadomości na podstawie odbiorcy 434

Filtrowanie połączeń za pomocą list blokowanych adresów IP 435

Definiowanie wyjątków od list blokad oraz tworzenie globalnych list zezwalania/blokowania 439

Zapobieganie filtrowaniu wewnętrznych serwerów 442

13. Zarządzanie serwerami Client Access 444

Zarządzanie dostępem mobilnym i internetowym 444

Korzystanie z technologii Outlook Web App i Exchange ActiveSync za pomocą usług IIS 445

Praca z katalogami wirtualnymi i aplikacjami sieci Web 446

Włączanie i wyłączanie funkcji usługi Outlook Web App 447

Konfigurowanie portów, adresów IP i nazw hostów używanych przez witryny sieci Web 449

Włączanie SSL dla witryn sieci Web 450

Ograniczanie połączeń przychodzących i ustawianie wartości limitów czasu 452

Przekierowywanie użytkowników do alternatywnych adresów URL 453

Kontrolowanie dostępu do serwera HTTP 454

Dławienie serwera Client Access 457

Uruchamianie, zatrzymywanie i restartowanie witryn sieci Web 459

Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OAB 460

Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla OWA 461

Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla Exchange ActiveSync 462

Konfigurowanie adresów URL i uwierzytelniania dla ECP 463

Konfigurowanie protokołów POP3 i IMAP4 464

Włączanie usług Exchange POP3 i IMAP4 465

Konfigurowanie powiązań POP3 i IMAP4 466

Konfigurowanie uwierzytelniania POP3 i IMAP4 468

Konfigurowanie ustawień połączeń dla POP3 i IMAP4 469

Konfigurowanie ustawień odzyskiwania wiadomości dla POP3 i IMAP4 471

Wdrażanie funkcji Outlook Anywhere 473

Zarządzanie funkcjami Exchange Server dla urządzeń mobilnych 478

Omówienie funkcji Autodiscover i sposobu jej używania 479

Omówienie funkcji Direct Push i sposobu jej używania 481

Opis działania i wykorzystywania zasad skrzynek pocztowych Exchange ActiveSync 481

Omówienie funkcji Remote Device Wipe i sposobu jej używania 492

Omówienie funkcji Password Recovery i sposobu jej używania 495

Omówienie funkcji Direct File Access i sposobu jej konfigurowania 496

Omówienie funkcji Remote File Access i sposobu jej konfigurowania 500

Omówienie funkcji WebReady Document Viewing i sposobu jej konfigurowania 502

14. Konserwacja, monitorowanie i kolejkowanie w Exchange Server 2010 506

Podstawy rozwiązywania problemów 506

Śledzenie i rejestrowanie aktywności w organizacji 510

Śledzenie wiadomości 510

Rejestrowanie protokołów 515

Rejestrowanie połączeń 521

Monitorowanie zdarzeń, usług, serwerów i wykorzystania zasobów 523

Wyświetlanie zdarzeń 523

Zarządzanie najważniejszymi usługami 526

Monitorowanie składników komunikacji Exchange 527

Wykorzystywanie alertów o wydajności 530

Praca z kolejkami 535

Omówienie kolejek programu Exchange 535

Dostęp do narzędzia Queue Viewer 536

Zarządzanie kolejkami 537

Omówienie podsumowań informacji o kolejkach i ich stanów 537

Odświeżanie widoku kolejek Queue View 539

Wyświetlanie wiadomości w kolejkach 539

Wymuszanie połączeń kolejek 540

Wstrzymywanie i wznawianie pracy kolejek 540

Usuwanie wiadomości z kolejek 541

15. Wykonywanie kopii zapasowej i przywracanie Exchange Server 2010 542

Omówienie podstaw dostępności i odzyskiwania Exchange Server 542

Zapewnianie dostępności danych 542

Wykonywanie kopii zapasowych serwera Exchange: podstawy 545

Tworzenie planu odzyskiwania po awarii, opartego na rolach serwera Exchange 547

Finalizowanie planu odzyskiwania Exchange Server po awarii 548

Wybieranie opcji kopii zapasowej i odzyskiwania 550

Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie w systemie Windows Server 2008 552

Wprowadzenie do narzędzia Windows Server Backup 552

Wykonywanie kopii zapasowej serwera Exchange w systemie Windows Server 2008 553

Wykonywanie pełnego odzyskiwania serwera 557

Odzyskiwanie serwera Exchange 559

Dodatkowe zadania związane z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwaniem 563

Używanie trybu odzyskiwania serwera 563

Klonowanie konfiguracji serwerów Edge Transport 565

Montowanie baz danych Mailbox w innych serwerach 565

16. Zarządzanie klientami Exchange Server 2010 567

Konfigurowanie obsługi poczty w programach Outlook i Windows Live Mail 569

Omówienie książek adresowych trybu offline oraz funkcji Autodiscover 569

Pierwsze konfigurowanie programu Outlook 570

Pierwsze konfigurowanie programu Windows Live Mail 574

Konfigurowanie programu Outlook dla Exchange 576

Dodawanie internetowych kont pocztowych w programach Outlook i Windows Live Mail 577

Naprawianie i zmienianie kont pocztowych w programie Outlook 578

Pozostawianie poczty w serwerze za pomocą protokołu POP3 580

Pozostawianie poczty w serwerze Outlook 580

Pozostawianie poczty w serwerze Windows Live Mail 581

Sprawdzanie folderów prywatnych i publicznych w serwerach pocztowych IMAP4 i UNIX 582

Sprawdzanie folderów: Outlook 582

Sprawdzanie folderów: Windows Live Mail 583

Zarządzanie konfiguracją serwera Exchange w programie Outlook 583

Zarządzanie dostarczaniem i przetwarzaniem wiadomości e-mail 583

Dostęp do wielu skrzynek pocztowych serwera Exchange 587

Przyznawanie prawa dostępu do folderów bez delegowania dostępu 590

Dostosowywanie środowiska poczty przy użyciu profilów pocztowych 592

Tworzenie, kopiowanie i usuwanie profilów pocztowych 592

Wybieranie profilu używanego podczas uruchamiania programu 593

17. Zarządzanie komunikacją użytkowników mobilnych 595

Poznawanie podstaw Outlook Web App 595

Wprowadzenie do Outlook Web App596

Podłączanie się do skrzynek pocztowych i folderów publicznych poprzez sieć Web 597

Korzystanie z Outlook Web App 598

Poznawanie podstaw urządzeń mobilnych i dostępu bezprzewodowego 603

Poznawanie podstaw poczty zdalnej i Outlook Anywhere 605

Używanie poczty zdalnej i narzędzia Outlook Anywhere 605

Tworzenie profilów programu Outlook dla połączeń dial-up z sieciami korporacyjnymi 606

Konfigurowanie profilów programu Outlook dla narzędzia Outlook Anywhere 609

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell. Księga przepisów
Exam Ref 70-345 Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016
Exam Ref 70-341 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE)
Exam Ref 70-342 Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE)
Zestaw 2 książek Vademecum administratora (Windows Server 2012 R2 + Exchange Server 2013)
Zestaw 2 książek Vademecum administratora (Windows Server 2012 + Exchange Server 2013)
Zestaw 3 książek Vademecum administratora ( SQL Server 2012 + Windows Server 2012 + Exchange Server 2013)
Microsoft Exchange Server 2013 Pocket Consultant: Databases, Services, & Management
Microsoft Exchange Server 2013 Inside Out: Connectivity, Clients, and UM
Vademecum administratora Microsoft Exchange Server 2013 - Konfiguracja i klienci systemu
Więcej produktów