Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ IIS

Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum Administratora Język: 1

9788375410143

Cena Brutto: 71.40

Cena netto: 68.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor William R. Stanek
Liczba_stron 538
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2008-05-01
Poziom All Levels

Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum administratora


Praktyczny, kieszonkowy przewodnik administracji sieci Web i usług IIS 7.0!
Podręczny i szczegółowy przewodnik błyskawicznie podsuwa konkretne odpowiedzi na pytania związane z codzienną obsługą usług IIS 7.0. Przewodnik koncentruje się na podstawowej obsłudze i zadaniach przy użyciu praktycznych procedur szczegółowych oraz przydatnych tabel i wykazów. Informacje w nim zawarte pozwalają na szybkie rozpoznanie i rozwiązanie problemów, niezależnie od tego, gdzie administrator się znajduje!

Podziękowania............. xv

       Wprowadzenie............ xvi

Dla kogo przeznaczona jest ta książka?........... xvi

Struktura książki..... xvii

Konwencje stosowane w książce.................. xviii

Dodatkowe zasoby xviii

Wsparcie techniczne xix

1     Omówienie administracji usług IIS 7.0................. 1

Użytkowanie IIS 7.0: co należy wiedzieć na początku................... 1

Omówienie architektury konfiguracji IIS 7.0 .... 4

Schemat konfiguracji IIS 7.0........................ 4

Globalny system konfiguracji IIS 7.0........... 8

Wymagania sprzętowe IIS 7.0.......................... 13

Usługi IIS 7.0 a system Windows.................... 15

Narzędzia i techniki administracji sieci Web ... 16

Zarządzanie zasobami za pomocą
najważniejszych narzędzi administracyjnych............................................. 16

Techniki administracji sieci Web................ 17

2     Instalowanie usług IIS 7.0 w przedsiębiorstwie. 23

Protokoły IIS 7.0 ..... 23

HTTP i SSL......... 23

FTP..................... 24

SMTP.................. 25

Role usług IIS 7.0 .... 26

Omówienie funkcji i ról IIS 7.0 ...................... 33

Usługi ról dla serwerów aplikacji................ 33

Usługi roli dla stacji systemu Windows
i serwerów sieci Web............................... 37

Usługi ról dla serwerów, na których
uruchomiono oprogramowanie SharePoint Services.................................. 48

Konfigurowanie usług IIS 7.0.......................... 48

Instalowanie serwerów aplikacji................. 48

Instalowanie serwerów sieci Web............... 51

Instalowanie oprogramowania Windows SharePoint Services....................... 52

Dodawanie lub usuwanie funkcji serwera sieci Web
w systemie Windows Vista...................... 55

Zarządzanie zainstalowanymi rolami i usługami ról........................................... 56

Przeglądanie skonfigurowanych ról i usług ról............................................. 56

Dodawanie lub usuwanie ról serwera......... 58

Przeglądanie i modyfikowanie usług ról na serwerach.................................. 59

3     Administracja głównych funkcji usług IIS 7.0... 61

Korzystanie z usług IIS i adresów URL........... 61

Budowa architektury podstawowych funkcji usług IIS...................................... 64

Działanie witryny sieci Web....................... 64

Korzystanie z aplikacji sieci Web i katalogów wirtualnych........................... 64

Kontrolowanie dostępu do serwerów, witryn i aplikacji............................... 65

Budowa architektury usług i przetwarzania...... 66

Informacje podstawowe o usługach i procesach IIS .................................... 66

Tryb izolacji procesu roboczego IIS .......... 67

Działanie i używanie aplikacji usług IIS...... 71

Działanie i używanie aplikacji ASP.NET..... 72

Zarządzanie serwerami IIS: najważniejsze kwestie............................................. 74

Korzystanie z programu
Internet Information Services (IIS) Manager.............................................. 74

Włączanie i konfigurowanie administracji zdalnej......................................... 77

Uruchamianie, zatrzymywanie
i ponowne uruchamianie wszystkich usług internetowych......................... 79

Zarządzanie poszczególnymi zasobami
w programie IIS Manager (Menedżer IIS) 81

Ponowne uruchamianie serwerów IIS......... 82

Zarządzanie usługami IIS ............................... 83

Uruchamianie, zatrzymywanie i wstrzymywanie usług IIS........................... 84

Konfigurowanie uruchamiania usług.......... 85

Konfigurowanie odzyskiwania usługi ........ 86

4     Zarządzanie usługami IIS 7.0 w wierszu poleceń................................................. 89

Używanie programu Windows PowerShell....... 89

Wprowadzenie do programu Windows PowerShell....................................... 89

Uruchamianie i używanie Windows PowerShell........................................... 90

Uruchamianie i używanie poleceń typu Cmdlets........................................... 91

Uruchamianie i używanie innych poleceń
i programów narzędziowych.................... 93

Używanie poleceń typu cmdlet........................ 93

Polecenia cmdlet powłoki Windows PowerShell .......................................... 93

Używanie parametrów polecenia Cmdlet ... 95

Opis błędów poleceń cmdlet ..................... 96

Używanie nazw zastępczych (alias) poleceń cmdlet .................................... 96

Używanie poleceń cmdlet w usługach IIS... 97

Używanie narzędzia administracji wiersza poleceń usług IIS ............................ 99

Uruchamianie i korzystanie z narzędzia administracji
wiersza poleceń IIS ................................ 99

Korzystanie z narzędzia administracji
wiersza poleceń usług IIS ..................... 101

Używanie poleceń IIS ................................... 102

Używanie poleceń zarządzania konfiguracją............................................... 102

Używanie poleceń zarządzania modułami. 103

Używanie poleceń zarządzania witryną..... 104

Używanie poleceń zarządzania pulami aplikacji.......................................... 105

Używanie poleceń zarządzania aplikacją... 106

Używanie poleceń zarządzania katalogiem wirtualnym............................... 106

Używanie poleceń programów narzędziowych........................................... 107

5     Zarządzanie globalną konfiguracją usług IIS.... 109

Poziomy konfiguracji i globalna konfiguracja 109

Zarządzanie sekcjami konfiguracji................. 115

Opracowywanie sekcji konfiguracji.......... 115

Określanie ustawień dla sekcji konfiguracji................................................ 116

Modyfikowanie ustawień sekcji konfiguracji.............................................. 117

Blokowanie i odblokowanie sekcji konfiguracji ........................................ 118

Czyszczenie i ponowne ustawianie sekcji konfiguracji............................... 119

Moduły rozszerzeń usług IIS ........................ 120

Kontrolowanie modułów macierzystych
za pomocą plików konfiguracji.............. 120

Kontrolowanie modułów zarządzanych
za pomocą plików konfiguracji.............. 121

Kontrolowanie zarządzanych programów obsługi
za pomocą plików konfiguracji.............. 122

Użycie plików konfiguracji i schematu
do instalowania niestandardowych modułów rozszerzeń......................... 125

Zarządzanie modułami................................... 126

Przeglądanie zainstalowanych macierzystych
i zarządzanych modułów....................... 126

Instalowanie modułów macierzystych ..... 128

Włączanie modułów macierzystych.......... 129

Włączanie modułów zarządzanych........... 130

Edycja konfiguracji macierzystych
i zarządzanych modułów....................... 131

Wyłączanie macierzystych i zarządzanych modułów.................................. 132

Odinstalowanie modułów macierzystych.. 133

Współużytkowanie konfiguracji globalnej...... 134

Korzystanie z udostępnionej konfiguracji. 134

Eksportowanie i udostępnianie konfiguracji globalnej................................ 134

6     Konfigurowanie witryn i katalogów sieci Web. 137

Nazewnictwo i identyfikacja witryn sieci Web................................................. 137

Adresy IP i rozpoznawanie nazw.............. 137

Identyfikatory witryn sieci Web .............. 138

Utrzymywanie wielu witryn na jednym serwerze........................................ 139

Sprawdzanie nazw komputera i adresu IP serwerów................................... 142

Sprawdzenie konfiguracji witryny............ 143

Tworzenie witryn sieci Web........................... 146

Tworzenie witryny sieci Web: podstawy.. 146

Tworzenie niezabezpieczonej witryny sieci Web........................................ 147

Tworzenie zabezpieczonej witryny sieci Web............................................. 149

Zarządzanie witrynami sieci Web i ich właściwościami.................................... 151

Zarządzanie witrynami w programie IIS Manager....................................... 151

Konfigurowanie puli aplikacji witryny i katalogu macierzystego................. 153

Konfigurowanie portów, adresów IP
i nazw hostów używanych przez witryny sieci Web................................. 155

Ograniczenia dla połączeń przychodzących
i określanie wartości limitów czasu........ 157

Konfigurowanie parametru HTTP Keep-Alives
(utrzymywanie aktywności HTTP)........ 160

Konfigurowanie uprawnień dostępu
w programie IIS Manager....................... 161

Zarządzanie identyfikatorem numerycznym witryny
i stanem AutoStart ................................ 162

Usuwanie witryn...................................... 164

Tworzenie katalogów..................................... 164

Struktura fizycznych i wirtualnych katalogów............................................ 164

Sprawdzanie konfiguracji katalogu wirtualnego.......................................... 165

Tworzenie katalogów fizycznych.............. 167

Tworzenie katalogów wirtualnych............ 167

Zarządzanie katalogami i ich właściwościami. 169

Włączanie i wyłączanie funkcji przeglądania katalogu................................. 169

Modyfikowanie właściwości katalogu...... 171

Zmiana nazwy katalogów......................... 171

Modyfikowanie ścieżek, metod logowania
i innych parametrów katalogów wirtualnych............................................ 172

Usuwanie katalogów................................. 173

7     Dostosowywanie zawartości serwera sieci Web ............................................... 175

Zarządzanie zawartością sieci Web................ 175

Otwieranie i przeglądanie plików.............. 176

Modyfikowanie właściwości plików......... 176

Zmiana nazwy plików.............................. 176

Usuwanie plików...................................... 177

Przekierowanie żądań przeglądarki................ 177

Przekierowywanie żądań do innych
katalogów lub witryn............................. 177

Przekierowanie wszystkich żądań
do innej witryny sieci Web.................... 178

Przekierowanie żądań do aplikacji............ 179

Dostosowywanie przekierowania przeglądarki........................................... 179

Dostosowywanie zawartości witryny sieci Web
i nagłówków HTTP .................................... 181

Konfigurowanie dokumentów domyślnych................................................ 181

Konfigurowanie stopek dokumentów....... 184

Konfigurowanie dołączanych plików........ 184

Wygasanie zawartości i zapobieganie buforowaniu
przez przeglądarkę................................. 185

Niestandardowe nagłówki HTTP.............. 188

Klasyfikacja zawartości i zasady prywatności............................................ 189

Zwiększenie wydajności przy użyciu kompresji......................................... 190

Konfigurowanie kompresji zawartości dla całego serwera.......................... 191

Włączanie lub wyłączanie kompresji zawartości
dla witryn i katalogów............................ 194

Dostosowywanie komunikatów o błędach serwera sieci Web.......................... 194

Kody stanu i komunikaty o błędach......... 194

Zarządzanie ustawieniami dotyczącymi
niestandardowych błędów..................... 196

Używanie typu MIME i konfigurowanie
niestandardowych typów plików................. 203

Działanie typu MIME............................... 203

Przeglądanie i konfigurowanie typów MIME ............................................. 205

Dodatkowe wskazówki dotyczące dostosowywania......................................... 207

Użycie metody aktualizowania witryn
do zarządzania przestojami ................... 207

Używanie stron przeskoku dla reklam...... 209

Obsługa błędów 404 i zapobieganie „ślepym uliczkom”............................. 209

8     Uruchamianie aplikacji IIS .............................. 211

Zarządzanie ustawieniami aplikacji ISAPI i CGI ............................................. 211

Działanie aplikacji ISAPI ......................... 211

Konfigurowanie ograniczeń ISAPI i CGI . 212

Konfigurowanie filtrów ISAPI ................. 215

Konfigurowanie ustawień CGI ................ 216

Zarządzanie ustawieniami ASP ..................... 217

Kontrolowanie działania ASP .................. 217

Dostosowywanie obsługi żądań ASP........ 220

Optymalizacja buforowania ASP.............. 222

Dostosowanie wykonywania modelu COM Plus dla ASP........................... 223

Konfigurowanie stanu sesji dla stron ASP 224

Konfigurowanie debugowania i obsługi błędów stron ASP......................... 226

Zarządzanie ustawieniami ASP.NET ............. 228

Konfigurowanie ustawień stanu sesji dla ASP.NET.................................... 228

Konfigurowanie ustawień SMTP E-Mail . 232

Konfigurowanie par klucz-wartość dla aplikacji ASP.NET ........................ 234

Konfigurowanie ustawień dla stron i formantów ASP.NET........................ 235

Podłączenie do źródeł danych.................. 239

Zarządzanie ustawieniami platformy .NET Framework .................................. 242

Konfigurowanie dostawców .NET ........... 242

Konfigurowanie poziomów zaufania .NET ................................................ 245

Konfigurowanie profilów .NET ............... 246

Konfigurowanie funkcji .NET Roles......... 247

Konfigurowanie funkcji .NET Users........ 248

Konfigurowanie kompilacji .NET ............ 249

Konfigurowanie funkcji .NET Globalization............................................... 251

9     Zarządzanie aplikacjami, pulami aplikacji i procesami roboczymi....................... 253

Definiowanie niestandardowych aplikacji...... 253

Zarządzanie niestandardowymi aplikacjami usług IIS...................................... 255

Przeglądanie aplikacji............................... 255

Konfigurowanie ustawień domyślnych dla nowych aplikacji...................... 256

Tworzenie aplikacji.................................. 258

Konwertowanie istniejących katalogów do aplikacji................................... 260

Zmiana ustawień aplikacji........................ 260

Konfigurowanie buforowania danych wyjściowych aplikacji..................... 261

Usuwanie aplikacji IIS ............................ 265

Zarządzanie platformami ASP.NET i .NET Framework................................... 266

Instalowanie platform ASP.NET i .NET Framework................................... 266

Instalowanie aplikacji ASP.NET............... 267

Odinstalowanie wersji platformy .NET ... 268

Pule aplikacji.......... 268

Wyświetlanie pul aplikacji........................ 269

Konfigurowanie ustawień domyślnych nowych pul aplikacji..................... 271

Tworzenie pul aplikacji............................ 277

Zmiana ustawień puli aplikacji................. 278

Przypisywanie aplikacji do puli aplikacji.. 279

Konfigurowanie tożsamości puli aplikacji 280

Ręczne uruchamianie, zatrzymywanie
i odtwarzanie procesów roboczych........ 280

Konfigurowanie wielu procesów roboczych dla pul aplikacji........................... 283

Konfigurowanie odtwarzania procesów roboczych ......................................... 284

Automatyczne odtwarzanie związane z liczbą
i czasem przetwarzania żądań................ 285

Automatyczne odtwarzanie związane
z wykorzystaniem pamięci..................... 286

Utrzymywanie dobrej wydajności i stanu aplikacji ......................................... 287

Konfigurowanie monitorowania CPU ...... 287

Konfigurowanie wykrywania awarii i przywracanie po awarii.................... 289

Zamykanie bezczynnych procesów roboczych........................................... 290

Ograniczanie liczby żądań w kolejce......... 291

Usuwanie pul aplikacji usług IIS.............. 292

10   Zarządzanie zabezpieczeniami serwera sieci Web .............................................. 293

Zarządzanie zabezpieczeniami systemu Windows .......................................... 293

Konta użytkowników i grup..................... 294

Podstawowe informacje na temat użytkowników
i grup usług IIS ..................................... 294

Zarządzanie kontami logowania usług IIS ................................................. 296

Zarządzanie kontem Internet Guest ......... 297

Uprawnienia plików i folderów................ 298

Stosowanie zasad grupy........................... 302

Zarządzanie zabezpieczeniami usług IIS ....... 307

Konfigurowanie mapowania obsługi aplikacji............................................. 307

Ustawianie trybów uwierzytelnienia......... 311

Ustawianie reguł autoryzacji dla dostępu do aplikacji................................. 315

Konfigurowanie ograniczeń adresów IPv4 i nazw domeny......................... 317

Zarządzanie funkcją delegowania i administracji zdalnej............................ 320

11   Zarządzanie usługami certyfikatów Active Directory
i protokołem SSL.... 325

Działanie protokołu SSL................................ 325

Stosowanie szyfrowania protokołu SSL .. 325

Używanie certyfikatów SSL .................... 327

Siła szyfrowania SSL................................ 328

Active Directory Certificate Services.............. 329

Działanie Active Directory Certificate Services........................................... 329

Instalowanie modułu Active Directory Certificate Services......................... 331

Uzyskiwanie dostępu w przeglądarce
do modułu Certificate Services.............. 332

Uruchamianie i zatrzymywanie usług certyfikatów
(Certificate Services).............................. 333

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie urzędu certyfikacji................... 334

Konfigurowanie przetwarzania żądań certyfikatów..................................... 336

Zatwierdzanie lub odmowa żądania certyfikatu.......................................... 337

Ręczne generowanie certyfikatów
w przystawce Certification Authority .... 338

Odwoływanie certyfikatów....................... 338

Przeglądanie i odnawianie certyfikatu głównego CA................................... 339

Tworzenie i instalowanie certyfikatów........... 340

Tworzenie żądań certyfikatów.................. 340

Przekazywanie żądań certyfikatów
do urzędów certyfikacji firm niezależnych............................................... 342

Dostarczanie żądań certyfikatów
do modułu Certificate Services.............. 344

Przetwarzanie oczekujących żądań
i instalowanie certyfikatów witryn......... 345

Używanie protokołu SSL............................... 346

Konfigurowanie portów protokołu SSL ... 346

Dodawanie certyfikatu CA do magazynu głównego
przeglądarki klienta................................ 346

Sprawdzanie prawidłowości włączenia protokołu SSL .............................. 347

Rozwiązywanie problemów SSL............... 348

Ignorowanie, akceptowanie i wymaganie certyfikatów klienta.................... 348

Wymaganie protokołu SSL dla całej komunikacji....................................... 349

12   Dostrajanie wydajności, monitorowanie i śledzenie............................................ 351

Monitorowanie wydajności i aktywności usługi IIS ........................................ 351

Powody monitorowania usług IIS............. 351

Przygotowanie do monitorowania............. 352

Wykrywanie i usuwanie błędów usług IIS .... 353

Analizowanie dzienników dostępu........... 353

Analizowanie dzienników zdarzeń systemu Windows ............................... 354

Analiza dzienników śledzenia................... 358

Monitorowanie wydajności i niezawodności usług IIS ................................... 367

Korzystanie z konsoli niezawodności i wydajności.................................... 367

Wybór liczników monitorowania.............. 370

Dostrajanie wydajności serwera sieci Web..... 372

Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania pamięci.................................. 372

Monitorowanie i dostrajanie wykorzystania procesora............................... 375

Monitorowanie i dostrajanie dyskowych operacji I/O................................. 376

Monitorowanie i dostrajanie pasma i połączeń sieci................................... 378

Metody zwiększania wydajności usług IIS..... 380

Usuwanie niepotrzebnych aplikacji i usług................................................. 380

Optymalizowanie wykorzystania zawartości............................................... 380

Optymalizacja aplikacji ISAPI, ASP i ASP.NET.......................................... 382

Optymalizacja buforowania, kolejkowania i pul usług IIS.......................... 383

13   Śledzenie dostępu użytkownika i rejestrowanie ................................................ 385

Statystyki śledzenia 385

Format pliku dziennika NCSA ................. 387

Format pliku dziennika Microsoft IIS ..... 391

Rozszerzony format pliku dziennika W3C ................................................ 392

Rejestrowanie ODBC ............................... 395

Scentralizowane rejestrowanie binarne..... 397

Działanie funkcji rejestrowania...................... 397

Konfigurowanie rejestrowania....................... 399

Konfigurowanie rejestrowania dla serwera i dla witryny............................. 399

Konfigurowanie formatu pliku dziennika NCSA ....................................... 400

Konfigurowanie formatu pliku dziennika Microsoft IIS ............................ 401

Konfigurowanie rozszerzonego formatu pliku dziennika W3C .................. 402

Konfigurowanie rejestrowania ODBC ...... 404

Konfigurowanie scentralizowanego rejestrowania binarnego...................... 408

Wyłączanie rejestrowania......................... 409

14   Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie usług IIS ...................................... 411

Tworzenie kopii zapasowych konfiguracji usług IIS........................................ 411

Kopie zapasowe konfiguracji usług IIS..... 411

Zarządzanie historią konfiguracji usług IIS ............................................... 414

Wyświetlanie kopii zapasowych konfiguracji usługi IIS ............................ 415

Tworzenie kopii zapasowych usług IIS.... 416

Usuwanie kopii zapasowych konfiguracji usługi IIS ................................. 416

Przywracanie konfiguracji serwera usług IIS ............................................. 416

Odbudowa uszkodzonych instalacji usług IIS ........................................... 417

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików serwera.......................... 418

Włączanie funkcji Backup (Kopia zapasowa)............................................. 419

Program Windows Server Backup............ 419

Ustawianie podstawowych opcji wydajności.............................................. 421

Harmonogram kopii zapasowych serwera 421

Tworzenie kopii zapasowych serwera...... 423

Ochrona serwera przed awariami.............. 425

Odzyskiwanie plików i folderów.............. 427

       Dodatek..................... 429

Moduły usług IIS 7.0..................................... 430

Moduły macierzyste................................. 430

Wprowadzenie do modułów zarządzanych................................................. 434

Opis modułów macierzystych usług IIS 7.0 . 435

AnonymousAuthenticationModule........... 435

BasicAuthenticationModule...................... 437

CertificateMappingAuthenticationModule. 438

CgiModule......... 439

ConfigurationValidationModule............... 441

CustomErrorModule................................ 441

CustomLoggingModule............................ 444

DefaultDocumentModule......................... 445

DigestAuthenticationModule.................... 446

DirectoryListingModule........................... 447

DynamicCompressionModule.................. 448

FailedRequestsTracingModule.................. 452

FastCgiModule.. 456

FileCacheModule...................................... 458

HttpCacheModule..................................... 458

HttpLoggingModule.................................. 461

HttpRedirectionModule............................ 464

IISCertificateMappingAuthenticationModule.............................................. 466

IpRestrictionModule................................. 468

IsapiFilterModule..................................... 470

IsapiModule...... 471

ManagedEngine. 473

ProtocolSupportModule........................... 474

RequestFilteringModule............................ 475

RequestMonitorModule............................ 477

ServerSideIncludeModule........................ 477

StaticCompressionModule........................ 478

StaticFileModule 479

TokenCacheModule................................. 480

TracingModule.. 480

UriCacheModule...................................... 481

UrlAuthorizationModule.......................... 481

WindowsAuthenticationModule............... 483

Zarządzane moduły usług IIS 7.0 ................. 484

AnonymousIdentificationModule............. 484

DefaultAuthenticationModule................... 484

FileAuthorizationModule.......................... 485

FormsAuthenticationModule.................... 485

OutputCacheModule................................. 488

ProfileModule... 488

RoleManagerModule................................ 489

SessionStateModule................................. 489

UrlAuthorizationModule.......................... 490

UrlMappingsModule................................ 490

WindowsAuthenticationModule............... 491

powrót
 
Produkty Podobne
Zestaw Vademecum dla Administratorów  (Server 2008 R2, IIS 7.0, Windows7)
Internet Information Services (IIS) 7.0 Resource Kit PL
Microsoft Internet Information Services (IIS) 7.0 Vademecum Administratora
Więcej produktów