Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Office 2007

Microsoft Office 2007 Business Intelligence. Raporty, analizy i pomiary na komputerze PC Język: 1

9788375410150

Cena Brutto: 48.30

Cena netto: 46.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Doug Harts
Liczba_stron 424
Wydawnictwo McGraw-Hill (Osborne)
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-03-01
Poziom All Levels
Niniejsza książka stanowi kompetentny i praktyczny przewodnik po nowych, dostępnych w pakiecie Office 2007 narzędziach Business Intelligence, które zapewniają szeroką funkcjonalność i wsparcie dla pracy zespołowej. Stosując pochodzące ze świata rzeczywistego przykłady i zrozumiałe objaśnienia, książka Microsoft® Office 2007 Business Intelligence: Raporty, analizy i pomiary na komputerze PC wskazuje, w jaki sposób wykorzystywać aplikacje Excel, Excel ­Services, SharePoint oraz PerformancePoint wraz z szerokim zakresem niezależnych, zew­nętrznych danych w dzisiejszym sieciowym środowisku pracy.
Dzięki tej książce czytelnicy ­dowiedzą się, w jaki sposób mogą usprawnić swoją codzienną pracę, analizując dane i generując raporty, karty wyników i pulpity nawigacyjne w wykorzystywanych przez siebie narzędziach Office.

1      Wprowadzenie do koncepcji Microsoft Office BI   1

Zakres książki    2

Cel książki         3

Wprowadzenie do tematu       3

Zawartość rozdziałów            4

2      Tabele przestawne, wykresy przestawne i formatowanie warunkowe             11

Co to jest tabela przestawna?    13

Jakie miejsce zajmują tabele przestawne w schemacie Microsoft BI?          14

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego Excel 2003 w programie Excel 2007         15

Biznesowe zastosowanie tabel przestawnych   16

Zapisz jako Excel 2007: nowe opcje wersji 2007 i formaty plików Excel    17

Wstążka w programie Office 2007: Całkiem nowe oblicze wersji 2007       19

Od czego zacząć: Zaznaczanie danych do tabeli przestawnej  22

Jak wybrać sensowne pola dla tabeli przestawnej             25

Interfejs tabeli przestawnej 2007: Poznanie składników ekranu                   25

Kolumny, wartości, wiersze, filtry: nowe oblicze wersji 2007                   26

Okienko PivotTable Field List: dane dla tabeli przestawnej 28

Pola tabeli przestawnej: Wybieranie elementów danych w programie Excel 2007 29

Podstawowe formatowanie tabeli przestawnej i rozmieszczanie elementów danych 35

Filtry raportu w tabeli przestawnej: Jak filtrować całą tabelę przestawną     38

Etykiety nagłówków Values tabeli przestawnej oraz kolumna z procentami  39

Ustawienia pól tabeli przestawnej: pomijanie sum częściowych i formatowania   43

Wykorzystanie Wstążki do bardziej zaawansowanego formatowania               45

Opcje menu tabeli przestawnej dla całej tabeli przestawnej 47

Opcje menu aktywnego pola tabeli przestawnej: Zwijanie i rozwijanie          48

Sortowanie tabeli przestawnej z danymi na ekranie           52

Opcje menu Data tabeli przestawnej                52

Opcje menu Actions tabeli przestawnej            53

Narzędzia tabel przestawnych: Tworzenie wykresu przestawnego              54

Grupa Show/Hide tabeli przestawnej               59

Karta Design na Wstążce: Moc formatowania      60

Projekt wizualny układu tabeli przestawnej       60

Opcje stylów tabeli przestawnej: Wiersze naprzemienne    62

Style tabeli przestawnej        63

Odpowiednie dane: Filtry danych tabeli oraz wykresu przestawnego               66

Formanty filtrowania pól tabeli przestawnej     66

Formanty zwijania/rozwijania pól tabeli przestawnej          70

Zamienianie pól wierszy i kolumn w tabeli przestawnej: wycinanie i kawałkowanie         72

Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej   74

Formatowanie warunkowe pasków danych     74

Formatowanie warunkowe skali kolorów        75

Formatowanie warunkowe zestawów ikon      77

3      Tabele Excel: Formatowanie warunkowe, statystyki i symulacje oraz wykresy 79

Co to jest tabela Excel?             81

Jakie miejsce zajmują tabele Excel w schemacie Microsoft BI?                  82

Otwieranie arkusza kalkulacyjnego Excel 2003 w programie Excel 2007         83

Biznesowe zastosowanie tabel Excel               84

Zapisz jako Excel 2007: nowe opcje wersji 2007 i formaty plików Excel    85

Menu wstążkowe programu Office 2007: Całkiem nowe oblicze wersji 2007 87

Wybieranie danych dla tabeli Excel                     90

Wykorzystanie interfejsu użytkownika tabeli Excel i menu Wstążki             92

Sortowanie danych w tabeli Excel                  94

Wprowadzanie danych do tabel Excel ze sprawdzaniem poprawności danych 95

Tabele Excel i filtrowanie danych w kolumnach             100

Tabele Excel z grupami i sumami częściowymi              101

Tabele Excel z formatowaniem warunkowym104

Dodawanie kolumny obliczeniowej do tabeli Excel          108

Tabele Excel a formatowanie warunkowe      110

Zastosowanie analizy symulacji w tabeli Excel    114

Dodatek Excel Statistical ToolPak                 117

Wykresy Excel 2007 a tabele Excel                   121

Etykiety osi i serie danych na wykresach Excel              122

Formatowanie wykresów w programie Excel 125

4      Excel a dane zewnętrzne: Pliki, bazy danych, moduły i dane z Internetu        131

Co to jest połączenie danych zewnętrznych?      133

Jakie miejsce zajmują połączenia danych zewnętrznych w schemacie Microsoft BI?       134

Importowanie danych z pliku tekstowego do programu Excel 2007              136

Cała prawda o importowaniu danych             136

Pobieranie danych zewnętrznych z pliku tekstowego       137

Poznanie komponentów ekranu w interfejsie użytkownika programu Excel 137

Kreator importu tekstu w programie Excel 2007             140

Zaufane lokalizacje Office 2007                    145

Importowanie dodatkowych danych tekstowych: łączenie                       146

Wykorzystanie narzędzi programu Excel do uporządkowania zaimportowanych danych  149

Formatowanie zaimportowanych danych jako tabeli programu Excel        150

Sumowanie częściowe danych Excel            153

Tworzenie wykresu danych Excel                156

Importowanie danych Access do programu Excel 2007      157

Wykorzystanie programu MS Query i SQL do złączania tabel i importowania danych      159

Importowanie danych Oracle do programu Excel 2007       163

Wymagania klienta programu Oracle dla połączenia programu Excel         165

Importowanie danych SQL Server do programu Excel 2007167

Bezpośrednie połączenie programu Excel z SQL Server   168

Importowanie danych OLAP SQL Server do programu Excel 2007              171

Czym jest moduł OLAP usług analiz?            171

Bezpośrednie łączenie programu Excel z modułami OLAP SQL Server      172

Wyświetlanie modułów SQL Server w tabeli przestawnej Excel               174

Wycinanie i kawałkowanie danych w tabelach przestawnych                   178

Formatowanie warunkowe programu Excel w tabelach przestawnych      179

Wykres przestawny Excel dla tabeli przestawnej             181

Łączenie programu Excel z Internetem przy użyciu kwerend sieci Web        183

Wykres punktowy Excel z linią trendu           187

5      Excel a SharePoint: Raporty, kluczowe wskaźniki wydajności i pulpity nawigacyjne           189

Co to jest portal SharePoint?   191

Jakie miejsce zajmuje portal SharePoint w schemacie Microsoft BI?         193

Portal SharePoint 2007           194

Witryna raportów portalu SharePoint 2007    196

Skoroszyty Excel w bibliotece raportów        197

Właściwości i uprawnienia w bibliotece raportów w centrum raportów    203

Biblioteka połączeń danych programu SharePoint 2007        209

Połączenia danych Office dostępne w programie Excel na komputerach użytkowników końcowych        212

Tworzenie raportu Excel z połączeniem ODC SharePoint213

Publikowanie raportu Excel 2007 w usługach Excel SharePoint 2007            219

Pulpity nawigacyjne programu SharePoint 2007 a raporty usług programu Excel            224

Kluczowe wskaźniki wydajności w środowisku SharePoint 2007                 229

Wskaźniki KPI SharePoint wykorzystujące listę SharePoint                     229

Wskaźniki KPI SharePoint wykorzystujące skoroszyt Excel                     234

Wskaźnik KPI SharePoint z modułu usług analiz             237

Wskaźniki KPI SharePoint z wprowadzanymi ręcznie danymi                  240

Obrazy i łącza SharePoint       242

Ewidencjonowanie, historia wersji i SharePoint Designer 245

6      Excel a drążenie danych: Kluczowe czynniki wpływające, kategorie i prognozowanie          249

Co to jest drążenie danych?     251

Pobieranie dodatku Data Mining dla programu Excel 2007                       252

Jakie miejsce zajmuje technologia drążenia danych w schemacie Microsoft BI?  253

Pobieranie danych zewnętrznych z programu SQL Server                       255

Interfejs użytkownika do drążenia danych w programie Excel: Poznawanie komponentów ekranu            257

Drążenie danych w programie Excel 2007: Narzędzia Analizy na Wstążce     259

Drążenie danych w programie Excel 2007: Karta Analyze, narzędzia analizy   260

Tabele Excel: Kluczowe czynniki wpływające260

Tabela programu Excel: Analiza kluczowych czynników wpływających, raport Discrimination    263

Tabela Excel: Wykrywanie kategorii              265

Tabela Excel: Wykrywanie kategorii, kontynuacja analizy268

Drążenie danych w programie Excel 2007: Karta Analyze, narzędzia predykcji 272

Tabela Excel: Wypełnianie na podstawie przykładu          272

Tabela Excel: Prognoza       274

Tabela Excel: Wyróżnianie wyjątków            277

Tabela Excel: Poszukiwanie celu                   279

Tabela Excel: Symulacja     281

Excel 2007: Narzędzia karty Data Mining           282

Model Excel: Eksploracja danych                  282

Model Excel: Klaster           283

Drążenie danych w programie Visio 2007: Diagram klastrów                       288

7      PerformancePoint: Pulpity nawigacyjne, karty wyników i kluczowe wskaźniki wydajności  293

Co to jest karta wyników PerformancePoint?     295

Jakie miejsce zajmuje PerformancePoint w schemacie Microsoft BI?        296

Aplikacja do planowania PerformancePoint 2007297

Projektant pulpitu nawigacyjnego PerformancePoint 2007   300

Filtry pulpitu nawigacyjnego304

Konfiguracja wyświetlania pulpitu nawigacyjnego           307

Projektowanie i konfiguracja wskaźników KPI   309

Desenie tworzenia wyników i metody podziału na przedziały wskaźników KPI   311

Mapowanie wartości rzeczywistych i docelowych wskaźników KPI        315

Projektowanie i konfiguracja kart wyników        318

Projektowanie i konfiguracja raportów              323

Projektowanie siatki analitycznej                   323

Projektowanie wykresu analitycznego           327

Projektowanie wykresu analitycznego trendów: Drążenie danych             329

Filtry pulpitu nawigacyjnego z kartami wyników i wykresami analitycznymi 332

Źródła danych    333

Projektowanie i konfiguracja wskaźników          334

Projektowanie map strategii     336

8      Office BI: Office, Visio, Windows Mobile, Office Online, SQL Server oraz Virtual Earth     339

Jakie są inne elementy analizy biznesowej Office?               341

Jakie miejsce zajmują pozostałe elementy w schemacie Microsoft BI?       343

SharePoint w programie Outlook 2007              344

Łączenie środowiska SharePoint z programem Outlook 2007                   346

Obiekty SharePoint w programie Outlook 2007              348

Wykresy PowerPoint 2007 a program Excel 2007              351

Publikowanie slajdów PowerPoint 2007 na serwerze SharePoint              357

Diagram przestawny programu Visio 2007         359

Zapisywanie diagramu Visio 2007 w środowisku SharePoint                    366

Word 2007 a tabele przestawne Excel 2007       368

Windows Mobile 6.0 a program Excel 2007       370

Kopiowanie arkusza Excel na urządzenie Smartphone      371

Alerty SharePoint o modyfikacjach arkusza na urządzeniu mobilnym        376

Office Online      380

Technologie platformy analizy biznesowej na serwerze SQL Server              383

Usługi integracji SQL Server (SSIS)              383

Usługi analiz SQL Server    388

Usługi raportujące SQL Server (SSRS)          390

Virtual Earth w kontekście analizy biznesowej    392

powrót
 
Produkty Podobne
Triad Interactive: Office 2007 Windows Vista w/Simnet Package
Hinkle: Microsoft Office 2007 Brief PAS 1 w/Simnet Package
2007 Microsoft Office System and Your Windows-Based PC: A Real-Life Guide to Getting More Done
Microsoft Office 2007 PL. Rady i wskazówki. Rozwiązania w biznesie
Office 2007 Windows Vista version
Microsoft Office 2007 Brief: A Professional Approach
Microsoft Office 2007 QuickSteps
ABC MS Office 2007 PL
Microsoft Office 2007. Język VBA i makra. Rozwiązania w biznesie
Po prostu Office 2007 PL
Więcej produktów