Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Kolory

Microsoft Office Access 2007: Egzamin 77-605 Microsoft Official Academic Course (polskie wydanie) Język: 1

9788375410426

Cena Brutto: 61.95

Cena netto: 59.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor praca zbiorowa
Liczba_stron 450
Wydawnictwo Wiley
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2008-10-01
Poziom All Levels

2007 Microsoft® Office System

  • Znajdź wspaniałą pracę
  • Zdobądź ją
  • Rozpocznij obiecującą karierę

Bądź lepszy już na starcie. Zaimponuj pracodawcy swoimi umiejętnościami. Bądź szanowany za swoją wiedzę.

Program Microsoft Official Academic Course został stworzony dla studentów w celu wyposażenia ich w niezbędne w obecnym świecie IT umiejętności biznesowe. Jest to oficjalny program Microsoft IT Academy, wykorzystywany w tysiącach szkół na całym świecie.
Opanuj wiedzę do egzaminu Microsoft Certified Application Specialist i wpisz w swój życiorys globalnie rozpoznawaną markę wraz z systemem 2007 Microsoft Office.


Oczekuj wspaniałych rezultatów.

Lekcja 1: Podstawy baz danych 1

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1

Terminy kluczowe 1

Elementy programu 2

Zaczynamy 2

Uruchamianie programu Access 2

Otwieranie istniejącej bazy danych 4

Praca w oknie programu Access 7

Elementy programu 7

Zrozumienie podstaw baz danych 7

Korzystanie z narzędzi ekranowych 14

Korzystanie z przycisku Office 17

Korzystanie z przycisku Microsoft Office Access Help 18

Definiowanie potrzeb i typów danych 21

Definiowanie pól tabel 21

Definiowanie typów danych dla pól 22

Definiowanie tabel bazy danych 25

Podsumowanie zdobytych umiejętności 26

Ocena wiedzy 27

Ocena kwalifikacji 28

Ocena biegłości 28

Ocena mistrzostwa 29

Zastosuj w pracy 30

Skorzystaj z Internetu 30

Lekcja 2: Tworzenie tabel bazy danych 31

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 31

Terminy kluczowe 31

Elementy programu 32

Tworzenie bazy danych 33

Korzystanie z szablonu do utworzenia bazy danych 33

Tworzenie pustej bazy danych 37

Elementy programu 39

Tworzenie tabeli bazy danych 40

Tworzenie tabeli z szablonu 40

Tworzenie tabeli na podstawie innej tabeli 42

Zapisywanie obiektu bazodanowego 45

Zapisywanie tabeli 45

Podsumowanie zdobytych umiejętności 46

Ocena wiedzy 47

Ocena kwalifikacji 48

Ocena biegłości 49

Ocena mistrzostwa 50

Skorzystaj z Internetu 51

Lekcja 3: Praca z tabelami/rekordami bazy danych 52

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 52

Terminy kluczowe 52

Nawigowanie pomiędzy rekordami 53

Nawigowanie przy użyciu klawiatury 53

Nawigowanie przy użyciu przycisków nawigacyjnych 54

Wprowadzanie, edycja i usuwanie rekordów 55

Tworzenie i modyfikowanie kluczy podstawowych 57

Definiowanie i modyfikowanie klucza podstawowego 57

Definiowanie i modyfikowanie klucza podstawowego składającego się z wielu pól 58

Wyszukiwanie i zamienianie danych 59

Dołączanie i odłączanie dokumentów 61

Sortowanie i filtrowanie danych w tabeli 63

Elementy programu 63

Sortowanie danych w tabeli 64

Filtrowanie danych w tabeli 65

Usuwanie filtra 68

Zrozumienie relacji pomiędzy tabelami 69

Elementy programu 69

Narzędzia dotyczące relacji na wstążce 69

Definiowanie relacji między tabelami 69

Modyfikowanie relacji między tabelami 71

Drukowanie relacji między tabelami 72

Podsumowanie zdobytych umiejętności 73

Ocena wiedzy 74

Ocena kwalifikacji 75

Ocena biegłości 76

Ocena mistrzostwa 77

Skorzystaj z Internetu 78

Lekcja 4: Modyfikowanie tabel i pól 79

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 79

Terminy kluczowe 79

Modyfikowanie tabeli w bazie danych 80

Modyfikowanie właściwości tabeli 80

Zmienianie nazwy tabeli 82

Usuwanie tabeli 84

Tworzenie pól i modyfikowanie właściwości pól 84

Elementy programu 85

Elementy programu 92

Tworzenie i usuwanie pól 93

Tworzenie i modyfikowanie pól z wieloma wartościami 97

Tworzenie i modyfikowanie pól z załącznikami 102

Podsumowanie zdobytych umiejętności 105

Ocena wiedzy 106

Ocena kwalifikacji 107

Ocena biegłości 109

Ocena mistrzostwa 110

Skorzystaj z Internetu 111

Lekcja 5: Tworzenie formularzy 112

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 112

Terminy kluczowe 112

Elementy programu 113

Tworzenie formularzy 113

Tworzenie prostego formularza 113

Tworzenie formularza w widoku projektu 115

Tworzenie formularza w widoku układu 117

Tworzenie formularza z arkuszem danych 119

Stosowanie Autoformatowania 121

Sortowanie danych na formularzu 123

Filtrowanie danych na formularzu 125

Podsumowanie zdobytych umiejętności 130

Ocena wiedzy 130

Ocena kwalifikacji 131

Ocena biegłości 132

Ocena mistrzostwa 133

Skorzystaj z Internetu 134

Repetytorium 135

Lekcja 6: Tworzenie raportów 139

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 139

Terminy kluczowe 139

Elementy programu 140

Tworzenie raportów 140

Tworzenie prostego raportu 140

Korzystanie z kreatora raportów 142

Tworzenie raportu w widoku projektu 145

Stosowanie Autoformatowania 148

Sortowanie danych w raporcie 149

Filtrowanie danych w raporcie 152

Podsumowanie zdobytych umiejętności 155

Ocena wiedzy 155

Ocena kwalifikacji 156

Ocena biegłości 157

Ocena mistrzostwa 158

Skorzystaj z Internetu 158

Lekcja 7: Stosowanie formantów w raportach i formularzach 159

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 159

Terminy kluczowe 159

Elementy programu 160

Dodawanie formantów 160

Dodawanie niepowiązanych formantów 160

Dodawanie powiązanych formantów 162

Dodawanie formantów obliczeniowych 165

Dodawanie formantów przy użyciu kreatora 167

Elementy programu 170

Formanty 170

Formatowanie formantów 170

Tworzenie formatowania warunkowego dla formantów 172

Elementy programu 175

Sterowanie układem formantu 176

Ustawianie wyrównywania, rozmiaru i położenia formantu 179

Definiowanie kolejności klawisza Tab dla formantów 180

Podsumowanie zdobytych umiejętności 182

Ocena wiedzy 182

Ocena kwalifikacji 183

Ocena biegłości 185

Ocena mistrzostwa 186

Skorzystaj z Internetu 187

Lekcja 8: Tworzenie i modyfikowanie kwerend 188

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 188

Terminy kluczowe 188

Elementy programu 189

Tworzenie kwerendy 189

Tworzenie kwerendy z tabeli 189

Tworzenie kwerendy z wielu tabel 194

Elementy programu 199

Modyfikowanie kwerendy 199

Dodawanie tabeli do kwerendy 199

Usuwanie tabeli z kwerendy 201

Dodawanie kryteriów do kwerendy 202

Sortowanie i filtrowanie danych w kwerendzie 205

Sortowanie danych w kwerendzie 205

Filtrowanie danych w kwerendzie 208

Podsumowanie zdobytych umiejętności 210

Ocena wiedzy 211

Ocena kwalifikacji 212

Ocena biegłości 214

Ocena mistrzostwa 215

Skorzystaj z Internetu 216

Lekcja 9: Zaawansowane tabele 217

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 217

Terminy kluczowe 217

Tworzenie niestandardowej tabeli 218

Korzystanie z narzędzia Table Analyzer (Analizator tabel) 221

Podsumowywanie danych w tabeli 227

Podsumowanie zdobytych umiejętności 229

Ocena wiedzy 230

Ocena kwalifikacji 231

Ocena biegłości 232

Ocena mistrzostwa 233

Skorzystaj z Internetu 234

Lekcja 10: Zaawansowane formularze 235

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 235

Terminy kluczowe 235

Elementy programu 236

Tworzenie zaawansowanych formularzy 236

Tworzenie formularza z wieloma elementami 236

Tworzenie formularza dzielonego 238

Tworzenie podformularza 242

Elementy programu 245

Tworzenie formularza tabeli przestawnej 245

Podsumowanie zdobytych umiejętności 252

Ocena wiedzy 253

Ocena kwalifikacji 254

Ocena biegłości 256

Ocena mistrzostwa 257

Skorzystaj z Internetu 259

Repetytorium 260

Zastosuj w pracy 264

Lekcja 11: Zaawansowane raporty 265

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 265

Terminy kluczowe 265

Definiowanie nagłówków grup 266

Korzystanie z kreatora raportów 266

Tworzenie pól agregujących 274

Elementy programu 276

Tworzenie układu wydruku 276

Korzystanie z kreatora etykiet 279

Podsumowanie zdobytych umiejętności 283

Ocena wiedzy 284

Ocena kwalifikacji 284

Ocena biegłości 286

Ocena mistrzostwa 287

Skorzystaj z Internetu 287

Lekcja 12: Zaawansowane kwerendy 288

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 288

Terminy kluczowe 288

Tworzenie zaawansowanych kwerend 289

Tworzenie kwerend krzyżowych 289

Tworzenie podkwerendy 293

Zapisywanie filtra jako kwerendy 297

Tworzenie kwerend realizujących działania 300

Zaawansowane modyfikowanie kwerend 312

Tworzenie sprzężenia 312

Tworzenie pola obliczeniowego w kwerendzie 315

Dodawanie aliasu do pola kwerendy 317

Tworzenie kwerend agregujących 319

Podsumowanie zdobytych umiejętności 321

Ocena wiedzy 322

Ocena kwalifikacji 324

Ocena biegłości 326

Ocena mistrzostwa 327

Zastosuj w pracy 328

Skorzystaj z Internetu 328

Lekcja 13: Wyświetlanie i udostępnianie danych 329

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 329

Terminy kluczowe 329

Praca z wykresami 330

Tworzenie wykresu przy użyciu kreatora wykresów 330

Formatowanie wykresu 335

Zmienianie typów wykresów 341

Budowanie wykresu przestawnego 343

Zapisywanie obiektu bazodanowego jako innego typu plików 348

Drukowanie obiektu bazodanowego 349

Podsumowanie zdobytych umiejętności 351

Ocena wiedzy 352

Ocena kwalifikacji 352

Ocena biegłości 354

Ocena mistrzostwa 354

Skorzystaj z Internetu 355

Lekcja 14: Importowanie i eksportowanie danych 356

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 356

Terminy kluczowe 356

Elementy programu 357

Importowanie danych 357

Importowanie danych z określonego źródła 357

Podłączanie się do zewnętrznego źródła danych 363

Zapisywanie i uruchamianie specyfikacji importu 368

Eksportowanie danych 375

Eksportowanie z tabeli 375

Eksportowanie z kwerendy 377

Zapisywanie i uruchamianie specyfikacji eksportowania 379

Podsumowanie zdobytych umiejętności 383

Ocena wiedzy 384

Ocena kwalifikacji 386

Ocena biegłości 387

Ocena mistrzostwa 388

Skorzystaj z Internetu 390

Lekcja 15: Narzędzia bazodanowe 391

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 391

Terminy kluczowe 391

Utrzymywanie bazy danych 392

Tworzenie kopii zapasowej bazy danych 392

Kompaktowanie i naprawianie bazy danych 393

Ustawianie właściwości bazy danych 394

Zapisywanie bazy danych w formacie poprzedniej wersji 396

Konfigurowanie opcji bazy danych 398

Elementy programu 400

Korzystanie z narzędzi bazy danych 401

Szyfrowanie bazy danych 401

Określanie zależności między obiektami 403

Korzystanie z Dokumentatora bazy danych 405

Korzystanie z Menedżera tabel połączonych 406

Dzielenie bazy danych 408

Podsumowanie zdobytych umiejętności 409

Ocena wiedzy 410

Ocena kwalifikacji 410

Ocena biegłości 411

Ocena mistrzostwa 412

Skorzystaj z Internetu 412

Repetytorium 413

Dodatek A Wymagania egzaminacyjne MCAS (Microsoft Certified Application Specialist) 418

Dodatek B Microsoft Office Professional 2007 421

Słownik 422

Indeks 425

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Office for iPad Step by Step
ABC Word 2013 PL
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 5. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL
Tablice informatyczne. VBA dla Excela
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org (Wydanie II)
Informatyka Europejczyka. Zeszyt ćwiczeń do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. 4. Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org (Wydanie II)
Working with Microsoft Office 365: Running Your Small Business in the Cloud
Elektronika z Excelem
Więcej produktów