Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Egzaminy

Microsoft Office Excel 2007: Egzamin 77-602 Microsoft Official Academic Course (wersja polskojęzyczna) Język: 1

9788375410389

Cena Brutto: 61.95

Cena netto: 59.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor praca zbiorowa
Liczba_stron 326
Wydawnictwo Wiley
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2008-09-01
Poziom Średnio zaawansowani

2007 Microsoft® Office System

  • Znajdź wspaniałą pracę
  • Zdobądź ją
  • Rozpocznij obiecującą karierę

         Bądź lepszy już na starcie. Zaimponuj pracodawcy swoimi umiejętnościami. Bądź szanowany za swoją wiedzę.

         Program Microsoft Official Academic Course został stworzony dla studentów w celu wyposażenia ich w niezbędne w obecnym świecie IT umiejętności biznesowe. Jest to oficjalny program Microsoft IT Academy, wykorzystywany w tysiącach szkół na całym świecie. 
         Opanuj wiedzę do egzaminu Microsoft Certified Application Specialist i wpisz w swój życiorys globalnie rozpoznawaną markę wraz z systemem 2007 Microsoft Office.


Oczekuj wspaniałych rezultatów.

Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1

Terminy kluczowe 1

Elementy programu 2

Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2

Uruchamianie programu Excel 2

Praca w oknie programu Excel 3

Korzystanie z narzędzi ekranowych 3

Korzystanie z Przycisku pakietu Office 4

Zmiana widoku programu Excel 5

Dzielenie okna 6

Otwieranie nowego okna 8

OTWÓRZ NOWE OKNO 8

Zastosuj w pracy 9

Praca z istniejącym skoroszytem 9

Otwieranie istniejącego skoroszytu 10

Poruszanie się po arkuszu 11

Wprowadzanie danych do arkusza 12

Zaznaczanie, edytowanie i usuwanie zawartości komórki 13

Szybkie drukowanie arkusza 15

Zapisywanie edytowanego skoroszytu 15

Zamykanie skoroszytu 16

Podsumowanie zdobytych umiejętności 17

Ocena wiedzy 18

Ocena kwalifikacji 18

Ocena biegłości 20

Ocena mistrzostwa 20

Skorzystaj z Internetu 21

Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Terminy kluczowe 22

Elementy programu 23

Karta Home programu Excel 23

Tworzenie skoroszytu 23

Tworzenie skoroszytu od podstaw 23

Wypełnianie arkusza danymi 24

Wprowadzanie etykiet 24

Wprowadzanie dat 26

Wprowadzanie wartości numerycznych 27

Wypełnianie seriami za pomocą autowypełniania 28

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie danych 30

Kopiowanie serii danych przy użyciu myszy 30

Przenoszenie serii danych przy użyciu myszy 31

Kopiowanie i wklejanie danych 31

Wycinanie i wklejanie danych 34

Edytowanie właściwości skoroszytu 35

Ustawianie podstawowych właściwości 35

Przypisywanie słów kluczowych 36

Drukowanie arkusza 36

Ustawianie obszaru drukowania 36

Korzystanie z podglądu wydruku 37

Wybieranie drukarki 38

Ustawianie pozostałych opcji drukarki 39

Zapisywanie skoroszytu po raz pierwszy 39

Nazywanie i zapisywanie nowego skoroszytu 39

Zapisywanie skoroszytu pod inną nazwą 40

Zapisywanie skoroszytu w celu użycia go w poprzedniej wersji programu Excel 40

Wybieranie innego formatu pliku 41

Podsumowanie zdobytych umiejętności 42

Ocena wiedzy 42

Ocena kwalifikacji 43

Ocena biegłości 44

Ocena mistrzostwa 45

Skorzystaj z Internetu 46

Lekcja 3: Formatowanie komórek i zakresów 47

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 47

Terminy kluczowe 47

Elementy programu 48

Formatowanie arkuszy programu Excel 48

Wstawianie i usuwanie komórek 48

Dodawanie nowej komórki do arkusza 49

Usuwanie komórki z arkusza 50

Ręczne formatowanie zawartości komórek 51

Zaznaczanie komórek i zakresów 51

Wyrównywanie zawartości komórek 52

Wybieranie czcionek i ich rozmiarów 53

Stosowanie specjalnych atrybutów znaków 54

Zmienianie koloru czcionki 54

Wypełnianie komórek kolorem 55

Stosowanie formatów liczbowych 56

Zawijanie tekstu w komórce 57

Scalanie i rozdzielanie scalonych komórek 58

Dodawanie krawędzi wokół komórek 59

Kopiowanie formatowania komórek za pomocą Malarza formatów 61

Formatowanie komórek za pomocą stylów 61

Stosowanie stylu komórki 62

Modyfikowanie stylu komórki 62

Praca z danymi połączonymi hiperłączami 64

Wstawianie hiperłącza do komórki 64

Usuwanie hiperłącza 65

Stosowanie w komórkach formatowania warunkowego 65

Formatowanie warunkowe przy użyciu Menedżera reguł 66

Dopuszczanie do sytuacji z dwiema regułami formatowania warunkowego o wartości prawda 67

Stosowanie gotowych formatów warunkowych 68

Czyszczenie formatowania komórki 69

Podsumowanie zdobytych umiejętności 69

Ocena wiedzy 70

Ocena kwalifikacji 71

Ocena biegłości 72

Ocena mistrzostwa 73

Skorzystaj z Internetu 74

Lekcja 4: Formatowanie arkusza 75

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 75

Terminy kluczowe 75

Elementy programu 76

Polecenia układu strony 76

Praca z wierszami i kolumnami 76

Wstawianie i usuwanie wiersza oraz kolumny 76

Modyfikowanie wysokości wiersza i szerokości kolumny 77

Formatowanie całego wiersza i kolumny 80

Ukrywanie i ponowne wyświetlanie wiersza lub kolumny 81

Używanie motywów 82

Wybieranie motywu dla arkusza 82

Dostosowywanie motywu 84

Dostosowywanie motywu poprzez wybór kolorów 84

Dostosowywanie motywu poprzez wybór czcionki i efektów 85

Modyfikowanie wyglądu arkusza na ekranie i na wydruku 86

Formatowanie tła arkusza 86

Zmienianie koloru karty arkusza 87

Wyświetlanie i drukowanie linii siatki arkusza 88

Wyświetlanie i drukowanie nagłówków kolumn i wierszy 88

Wstawianie nagłówków i stopek 89

Dodawanie numerów stron w arkuszu 89

Wstawianie wstępnie zdefiniowanego nagłówka lub stopki 90

Dodawanie tekstu i obrazu do nagłówka lub stopki 91

Przygotowywanie dokumentu do drukowania 92

Dodawanie i przesuwanie podziału strony 92

Ustawianie marginesów 93

Ustawianie orientacji arkusza na stronie 94

Skalowanie arkusza do rozmiaru drukowanej strony 95

Podsumowanie zdobytych umiejętności 96

Ocena wiedzy 97

Ocena kwalifikacji 97

Ocena biegłości 99

Ocena mistrzostwa 100

Skorzystaj z Internetu 101

Repetytorium 102

Lekcja 5: Zarządzanie arkuszami 105

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 105

Terminy kluczowe 105

Elementy programu 106

Zarządzanie arkuszami 106

Organizowanie arkuszy 106

Kopiowanie arkusza 107

Zmienianie nazwy arkusza 108

Zmienianie kolejności arkuszy w skoroszycie 109

Ukrywanie i odkrywanie arkusza 110

Wstawianie nowego arkusza do skoroszytu 111

Usuwanie arkusza ze skoroszytu 112

Praca z wieloma arkuszami 113

Ukrywanie i odkrywanie arkuszy w skoroszycie 114

Używanie powiększenia i przewijania do zmiany widoku na ekranie 115

Wyszukiwanie i zamiana danych 116

Lokalizowanie danych za pomocą polecenia Find 116

Zamiana danych za pomocą polecenia Replace 118

Poruszanie się po arkuszu za pomocą polecania Go To 119

Podsumowanie zdobytych umiejętności 121

Ocena wiedzy 121

Ocena kwalifikacji 123

Ocena biegłości 124

Ocena mistrzostwa 125

Skorzystaj z Internetu 126

Lekcja 6: Praca z danymi 127

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 127

Terminy kluczowe 127

Elementy programu 128

Karta Data (Dane) programu Excel 128

Zapewnianie integralności danych 128

Ograniczanie zawartości komórek do konkretnych typów danych 129

Pozwalanie na wprowadzanie tylko konkretnych wartości w komórkach 130

Usuwanie duplikatów komórek, wierszy i kolumn z arkusza 131

Sortowanie danych 133

Sortowanie danych według jednego kryterium 133

Sortowanie danych według wielu kryteriów 134

Sortowanie danych przy użyciu formatowania warunkowego 135

Sortowanie danych przy użyciu atrybutów komórek 136

Filtrowanie danych 137

Używanie Autofiltra 137

Tworzenie niestandardowego Autofiltra 138

Filtrowanie danych przy użyciu formatowania warunkowego 140

Filtrowanie danych przy użyciu atrybutów komórki 140

Obliczanie sum częściowych danych 141

Grupowanie i rozgrupowywanie danych dla obliczania sum częściowych 141

Obliczanie sum częściowych danych z listy 142

Organizowanie danych w postaci tabeli 143

Formatowanie tabeli przy użyciu Szybkiego stylu 143

Wstawianie wiersza sumy do tabeli 144

Dodawanie i usuwanie wierszy i kolumn w tabeli 145

Podsumowanie zdobytych umiejętności 146

Zastosuj w pracy 146

Używanie szablonów z wbudowanymi formułami 146

Ocena wiedzy 148

Ocena kwalifikacji 149

Ocena biegłości 150

Ocena mistrzostwa 151

Skorzystaj z Internetu 152

Lekcja 7: Używanie podstawowych formuł i funkcji 153

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 153

Terminy kluczowe 153

Elementy programu 154

Karta Formulas (Formuły) 154

Budowanie podstawowych formuł 154

Tworzenie formuły wykonującej dodawanie 155

Tworzenie formuły wykonującej odejmowanie 156

Tworzenie formuły wykonującej mnożenie 156

Tworzenie formuły wykonującej dzielenie 157

Używanie odwołań do komórek w formułach 158

Używanie względnych odwołań do komórek w formułach 158

Używanie bezwzględnych odwołań do komórek w formułach 161

Odwoływanie się do danych w innym arkuszu 162

Odwoływanie się do danych w innym skoroszycie 162

Używanie zakresów komórek w formułach 163

Nazywanie zakresów 164

Zmienianie rozmiaru zakresu 165

Śledzenie zakresów 166

Tworzenie formuły operującej na nazwanym zakresie 167

Podsumowywanie danych przy użyciu funkcji 168

Używanie funkcji SUM 168

Używanie funkcji COUNT 169

Używanie funkcji CountA 170

Używanie funkcji MIN 171

Używanie funkcji MAX 172

Wykorzystywanie funkcji do tworzenia sum częściowych 172

Wybieranie zakresu do obliczenia sumy częściowej 172

Modyfikowanie zakresu dla sumy częściowej 174

Budowanie formuł do obliczania sum częściowych i sumy końcowej 174

Kontrolowanie postaci formuł 175

Wyświetlanie formuł na ekranie 175

Drukowanie formuł 176

Podsumowanie zdobytych umiejętności 176

Ocena wiedzy 177

Ocena kwalifikacji 179

Ocena biegłości 180

Ocena mistrzostwa 181

Skorzystaj z Internetu 182

Lekcja 8: Używanie formuł bardziej zaawansowanych 183

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 183

Terminy kluczowe 183

Elementy programu 184

Karta Formulas (Formuły) 184

Używanie formuł do warunkowego podsumowywania danych 184

Używanie formuły SUMIF (SUMA.JEŻELI) 184

Używanie formuły SUMIFS (SUMA.WARUNKÓW) 186

Używanie formuły COUNTIF (LICZ.JEŻELI) 187

Używanie formuły COUNTIFS (LICZ. WARUNKI) 188

Używanie formuły AVERAGEIF (ŚREDNIA.JEŻELI) 189

Używanie formuły AVERAGEIFS (ŚREDNIA.WARUNKÓW) 189

Używanie formuł do wyszukiwania danych w skoroszycie 190

Używanie funkcji VLOOKUP (WYSZUKAJ.PIONOWO) 190

Używanie funkcji HLOOKUP 192

Dodawanie do formuł warunkowych funkcji logicznych 193

Używanie funkcji IF (JEŻELI) 193

Używanie funkcji AND (ORAZ) 194

Używanie funkcji OR (LUB) 195

Używanie funkcji NOT (NIE) 196

Używanie funkcji IFERROR (JEŻELI.BŁĄD) 196

Używanie formuł do formatowania tekstu 197

Używanie funkcji PROPER (Z.WIELKIEJ.LITERY) 197

Używanie funkcji UPPER (LITERY.WIELKIE) 198

Używanie funkcji LOWER (LITERY.MAŁE) 199

Używanie formuł do modyfikowania tekstu 199

Używanie formuły SUBSTITUTE (PODSTAW) 199

Używanie formuły do konwertowania tekstu na kolumny 200

Podsumowanie zdobytych umiejętności 201

Ocena wiedzy 201

Ocena kwalifikacji 203

Ocena biegłości 204

Ocena mistrzostwa 205

Skorzystaj z Internetu 206

Repetytorium 207

Lekcja 9: Tworzenie wykresów 210

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 210

Terminy kluczowe 210

Elementy programu 211

Karta Insert (Wstawianie) 211

Budowanie wykresów 211

Wybieranie danych do wykresu 211

Wybieranie właściwego wykresu dla danych 213

Tworzenie wykresu słupkowego 215

Formatowanie wykresu przy użyciu Szybkiego stylu 216

Ręczne formatowanie elementów wykresu 217

Zmienianie koloru wypełnienia lub deseniu wykresu 218

Zmienianie obramowania wykresu 219

Formatowanie serii danych 220

Modyfikowanie legendy wykresu 221

Modyfikowanie wykresu 221

Dodawanie elementów do wykresu 222

Usuwanie elementów wykresu 223

Przenoszenie wykresu 223

Zmienianie wielkości wykresu 224

Wybieranie innego typu wykresu 225

Podsumowanie zdobytych umiejętności 226

Ocena wiedzy 226

Ocena kwalifikacji 228

Ocena biegłości 229

Ocena mistrzostwa 230

Skorzystaj z Internetu 230

Lekcja 10: Dodawanie obrazów i kształtów do arkusza 231

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 231

Terminy kluczowe 231

Elementy programu 232

Karta Insert (Wstawianie) 232

Wstawianie obrazów 232

Wstawianie obrazu z pliku 232

Wstawianie obrazu clipart 233

Używanie grafiki SmartArt 235

Dodawanie kształtów 238

Wstawianie kształtów podstawowych 238

Kreślenie linii 239

Wstawianie strzałki blokowej 241

Tworzenie schematu blokowego 241

Tworzenie schematu organizacyjnego 242

Kopiowanie i przenoszenie grafiki 244

Formatowanie grafiki 245

Stosowanie stylów do kształtów 245

Stosowanie Szybkich stylów do grafiki 246

Zmienianie wielkości grafiki 246

Obracanie grafiki 247

Przywracanie oryginalnego stanu obrazu 248

Podsumowanie zdobytych umiejętności 248

Ocena wiedzy 249

Ocena kwalifikacji 250

Ocena biegłości 251

Ocena mistrzostwa 251

Skorzystaj z Internetu 252

Lekcja 11: Zabezpieczanie i udostępnianie dokumentów 253

Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 253

Terminy kluczowe 253

Elementy programu 254

Karta Review (Recenzja) 254

Zabezpieczanie wyników pracy przed ich udostępnieniem 254

Ochrona arkusza 255

Ochrona skoroszytu 257

Ustawianie praw dostępu do skoroszytu 259

Zezwalanie wielu użytkownikom na równoczesną edycję skoroszytu 260

Używanie Inspektora dokumentów 262

Cyfrowe podpisywanie skoroszytu 264

Oznaczanie dokumentu jako wersji ostatecznej 266

Rozpowszechnianie skoroszytu pocztą e-mail 267

Śledzenie zmian w skoroszycie 268

Włączanie i wyłączanie śledzenia zmian 268

Ustawianie opcji śledzenia zmian 269

Wstawianie śledzonych zmian 270

Usuwanie zmian 271

Akceptowanie zmian dokonanych przez innego użytkownika 272

Odrzucanie zmian dokonanych przez innego użytkownika 273

Wyłączanie udostępniania skoroszytu 273

Dodawanie komentarzy do skoroszytu 274

Wstawianie komentarzy 274

Wyświetlanie komentarzy 275

Edytowanie komentarza 276

Usuwanie komentarzy 276

Drukowanie komentarzy 277

Podsumowanie zdobytych umiejętności 278

Ocena wiedzy 278

Ocena kwalifikacji 280

Ocena biegłości 281

Ocena mistrzostwa 282

Skorzystaj z Internetu 283

Zastosuj w pracy 284

Praca zespołowa w świecie globalnego biznesu 284

Repetytorium 285

Dodatek A Wymagania egzaminacyjne MCAS (Microsoft Certified Application Specialist) 288

Dodatek B Microsoft Office Professional 2007 290

Słownik 291

Indeks 295

powrót
 
Produkty Podobne
CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1
Exam Ref MD-101 Managing Modern Desktops
Exam Ref MD-100 Windows 10
Exam Ref MS-100 Microsoft 365 Identity and Services
Exam Ref MS-101 Microsoft 365 Mobility and Security
Exam Ref AZ-103 Microsoft Azure Administrator
Exam Ref AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals
AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C01) Cert Guide
AWS Certified Solutions Architect - Associate (SAA-C01) Cert Guide
Exam Ref 70-698 Installing and Configuring Windows 10, 2nd Edition
Więcej produktów