Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ SharePoint

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Poradnik Administratora Język: 1

9788375410129

Cena Brutto: 102.90

Cena netto: 98.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Bill English with the Microsoft SharePoint Community Experts
Liczba_stron 2 tomy (634 + 524 str.)
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2007-07-01
Poziom All Levels
Wszechstronny i wyczerpujący przewodnik po zagadnieniach wdrażania, administracji i obsługi.

Zapewnij sprawność i niezawodność fundamentalnym systemom współdziałania i zarządzania informacją! Ten wszechstronny podręcznik zawiera szczegółowe omówienie funkcji i możliwości oferowanych przez SharePoint Server 2007. Udostępnia łatwe do naśladowania procedury, wskazówki praktyczne oraz kluczowe metody rozwiązywania problemów – wszystko, co jest potrzebne do osiągnięcia codziennych celów.

Dowiedz się, jak:
- Zainstalować i wdrożyć SharePoint Server 2007
- Skonfigurować farmy serwerów i zdefiniować ich topologię
- Tworzyć i zarządzać bibliotekami zawartości, repozytoriami i przepływem dokumentów
- Zarządzać funkcjami wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa
- Projektować i wdrażać zasady bezpieczeństwa informacji
- Konfigurować inne platformy serwerowe na potrzeby współdziałania z SharePoint Server 2007
- Utworzyć Business Data Catalog i zarządzać połączeniami z innymi aplikacjami
- Monitorować i dostrajać wydajność systemu
- Zastosować najlepsze rozwiązania tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemubest practices for backup and recovery

Dołączona do książki płyta CD zawiera:
• Pliki dla ćwiczeń praktycznych
• Pełną, dającą się przeszukiwać, elektroniczną wersję książki w języku angielskim
Informacje na temat wymagań systemowych zawiera Wstęp do książki.

O autorach:
Bill English, posiadacz certyfikatów MCSE, MCT, CTT+, GSEC, jest Microsoft MVP w zakresie Microsoft Office SharePoint Server. Pełni funkcję prezesa firmy Mindsharp, wiodącej instytucji szkoleniowej i konsultingowej w zakresie zagadnień związanych z produkatmi SharePoint Products and Technologies. Jest autorem kilku książek dotyczących SharePoint Portal Server.
Microsoft SharePoint Community Experts obejmuje osoby z tytułem Microsoft MVP, wdrożeniowców z doświadczeniem praktycznych oraz członków zespołów firmy Microsoft, które projektują i zapewniają wsparcie dla rodziny produktów SharePoint Products and Technologies.

TOM 1

Wprowadzenie.... xix

Wymagania systemowe.......... xxiv

O płycie CD dołączonej do książki..................... xxv

Pomoc techniczna..................... xxv

Część I Planowanie wdrożenia i instalacji Microsoft Office SharePoint Server 2007

          1 Wprowadzenie do Microsoft Office SharePoint Server 2007........... 3

Microsoft Office SharePoint Server 2007: Macierz produktu........... 4

Usługi Portal .... 5

Wyszukiwanie i indeksowanie..... 7

Zarządzanie zawartością............. 7

Formularze biznesowe................. 9

Analiza biznesowa...................... 10

Współpraca..... 11

Ulepszenia Windows SharePoint Services 3.0.......... 12

Ulepszenia platformy danych..... 12

Ulepszenia zabezpieczeń.......... 15

Ulepszenia platformy administracyjnej................. 16

Podsumowanie.... 19

          2 Architektura Microsoft Office SharePoint Server 2007................... 21

Architektura korporacyjna a program SharePoint Server 2007......... 22

Modularność i wielokrotne zastosowanie ............. 22

Rozszerzalność.......................... 22

Skalowalność... 22

Rozdzielenie dziedzin................ 23

Logiczna architektura systemu Microsoft Office 2007.................... 23

Duży krok w kierunku architektury zorientowanej na usługi.......... 23

Usługi systemu Microsoft Office 2007................... 24

Usługi systemu operacyjnego... 25

Usługi bazodanowe................... 25

Usługi przepływu pracy............ 25

Usługi pomocnicze.................... 26

Usługi podstawowe.................... 31

Pule aplikacji a program SharePoint Server 2007..... 42

Architektura pul aplikacji............. 42

Omówienie architektury puli aplikacji i integracji SharePoint Server 2007     44

Podsumowanie.... 45

          3 Względy projektowe a wdrożenie 47

Poznanie cyklu życia projektu........ 48

Definiowanie udziałowców......... 48

Sformułowanie problemu........... 49

Definiowanie celów..................... 50

Tworzenie modelu administracyjnego................... 50

Określanie kosztów sprzętu i oprogramowania..... 51

Definiowanie umów SLA............. 51

Definiowanie wymagań............... 52

Uzyskiwanie zgody i implementacja rozwiązania. 52

Poznanie aktualnego środowiska... 52

Określanie potrzeb kadrowych .. 53

Badanie aktualnej zawartości.... 53

Dokumentowanie infrastruktury sieciowej.............. 54

Wybór platform serwerowych..... 55

Rozpoznanie zależności infrastrukturalnych............. 55

Oprogramowanie Windows Server ........................ 55

Active Directory 56

System nazw domen.................. 56

Serwery poczty E-Mail................ 56

SQL Server....... 57

Określanie innych względów projektowych ............... 58

Instalacja serwerów frontonu sieci Web................ 58

Instalacja serwerów kwerend oraz indeksów......... 58

Wdrożenie usług obliczeniowych programu Excel.......................... 59

Gwarantowanie dostępności i wydajności ................ 60

Implementacja równoważenia obciążenia serwerów frontonu sieci Web       60

Implementacja równoważenia obciążenia serwerów wyszukiwania oraz kwerend    60

Rozszerzanie usług obliczeniowych programu Excel..................... 61

Projektowanie infrastruktury sieciowej................... 62

Względy związane z lokalizacją użytkowników.... 62

Planowanie wydajności.............. 62

Organizowanie zawartości............. 63

Zmiana organizacji i łączenie zawartości SharePoint Services 2003 63

Wykorzystanie usług Enterprise Content Management................... 64

Instalacja portali SharePoint...... 64

Zarządzanie zawartością............... 65

Wykorzystanie zbiorów witryn... 65

Instalacja samoobsługowego tworzenia witryn kontra tworzenie administracyjnie   66

Delegowanie administracji ........ 67

Wykorzystanie dwupoziomowego kosza............... 67

Implementacja dostępu mobilnego........................ 68

Łączenie się z zewnętrznymi źródłami danych... 68

Planowanie zabezpieczeń ............. 68

Projektowanie i implementacja kont zabezpieczeń.......................... 69

Zabezpieczanie Internetowych usług informacyjnych .................... 71

Rozmieszczenie kluczowych usług...................... 73

Zabezpieczanie interfejsu Administracji centralnej.......................... 73

Zabezpieczanie serwera SQL Server..................... 74

Zabezpieczanie rozwiązań współpracy z dostępem do sieci Extranet oraz Internet            74

Rozszerzanie istniejących aplikacji sieci Web..... 75

Wdrożenie farm serwerów SharePoint....................... 76

Wdrożenie na pojedynczym serwerze................... 76

Małe farmy serwerów ................ 77

Średnie farmy serwerów ............ 77

Duże farmy serwerów ................ 79

Wiele farm....... 80

Podsumowanie.... 81

          4 Planowanie, wdrażanie i utrzymywanie wielojęzyczności............... 83

Wsparcie dla wielojęzyczności w Windows SharePoint Services 3.0 oraz SharePoint Server 2007    84

Przygotowanie serwerów frontonu do wielu wersji językowych....... 84

Instalacja dodatkowych plików językowych........... 85

Wybór języka instalacji produktu... 85

Pakiety szablonów językowych.. 85

Instalacja pakietów językowych na serwerach frontonu sieci Web.. 87

Odinstalowywanie pakietów językowych .............. 88

Utrzymywanie witryn w różnych wersjach językowych.................... 88

Tworzenie hierarchii odmian witryn sieci Web.......... 89

Zarządzanie ustawieniami odmian........................ 90

Względy projektowe................... 90

Uwzględnianie w projekcie koncepcji odmian ........... 92

Planowanie konfiguracji odmian..... 93

Konfiguracja systemu odmian.... 93

Wyznaczanie witryn źródłowych i docelowych przy użyciu etykiet odmian  96

Budowanie witryn przy użyciu hierarchii odmian.. 99

Propagowanie zawartości źródła w witrynach docelowych ........... 100

Zarządzanie witrynami odmian 100

Zarządzanie tłumaczeniami........ 103

Lokalne narzędzia do zarządzania tłumaczeniami....................... 103

Czym są biblioteki zarządzania tłumaczeniami?.......................... 103

Tworzenie biblioteki zarządzania tłumaczeniami.......................... 104

Przekazywanie dokumentu ...... 108

Kończenie procesu przepływu pracy zarządzania tłumaczeniami 109

Dostosowywanie listy tłumaczy.......................... 109

Przekazywanie do zewnętrznych usług przekładu....................... 109

Rozpoznawanie zawartości wymagającej przetłumaczenia.......... 110

Pakowanie odmian na potrzeby Importu lub Eksportu.................... 110

Instalacja zawartości.................... 112

Podsumowanie.. 113

          5 Instalacja Microsoft Office SharePoint Server 2007...................... 115

Tabela funkcjonalności produktu.. 116

Wymagania sprzętowe................. 117

Przygotowanie do instalacji......... 117

Serwer Web/Aplikacji ............... 117

Serwer bazodanowy................. 118

Active Directory......................... 118

Konta użytkowników i usług......... 119

Instalacja programu SharePoint Server 2007.......... 119

Proces instalacji 119

Opcje Zaawansowane............... 121

Instalacja ukończona................ 122

Kreator konfiguracji....................... 122

Połączenia farmy serwerów..... 123

Tworzenie nowej farmy............. 123

Tworzenie aplikacji sieci Web Administracja centralna.................. 124

Kończenie pracy kreatora......... 126

Przejście do Administracji centralnej................... 126

Domyślne bazy danych i zmiany struktury baz danych w porównaniu z wersją SharePoint Portal Server 2003............... 127

Modyfikowanie farmy.................... 129

Dodawanie serwerów do farmy 129

Jakie zmiany zaszły na serwerze w wyniku instalacji programu SharePoint Server 2007?     130

Modyfikacje w systemie plików.... 130

Zmiany w rejestrze................... 131

Witryny sieci Web oraz pule aplikacji................. 131

Usuwanie serwerów z farmy........ 132

Instalacja Windows SharePoint Services 3.0.......... 132

Proces instalacji....................... 132

Odinstalowywanie programu SharePoint Server 2007........................ 133

Odinstalowywanie Windows SharePoint Services 3.0........................ 134

Podsumowanie.. 134

Część II....... Administracja i konfiguracja implementacji

          6 Administracja centralna oraz konfigurowanie operacji.................. 141

Wprowadzenie do Administracji centralnej.............. 142

Wykorzystanie strony głównej Administracji centralnej.................... 143

Realizowanie zadań administratora..................... 144

Widok Topologia farmy............. 147

Korzystanie ze strony Operacje Administracji centralnej................... 150

Zarządzanie serwerami na poziomie farmy........ 151

Konfiguracja zabezpieczeń...... 158

Rejestrowanie i raportowanie... 163

Uaktualnianie i migracja........... 165

Konfiguracja globalna............... 165

Wykonywanie kopii zapasowych i ich przywracanie...................... 167

Konfiguracja danych................. 168

Rozmieszczanie zawartości.... 168

Scenariusz: Rozszerzanie farmy serwerów............ 173

Konfigurowanie farmy serwerów.......................... 173

Konfigurowanie usług farmy.... 175

Konfigurowanie równoważenia obciążenia sieciowego.................. 177

Podsumowanie.. 180

          7 Zarządzanie i konfigurowanie aplikacji................. 181

Zarządzanie aplikacjami sieci Web programu SharePoint................. 182

Hostowanie aplikacji sieci Web 183

Tworzenie nowej aplikacji sieci Web................... 185

Obsługa administracyjna aplikacji sieci Web..... 195

Dodatkowe ustawienia zarządzania aplikacjami sieci Web........... 196

Zarządzanie witrynami programu SharePoint.......... 202

Tworzenie zbioru witryn........... 203

Usuwanie zbioru witryn............ 204

Potwierdzanie i usuwanie informacji o użytkowaniu witryny ......... 205

Szablony przydziałów............. 206

Przydziały i blokady zbioru witryn...................... 206

Administratorzy zbioru witryn... 208

Lista zbiorów witryn.................. 208

Zabezpieczenia aplikacji.............. 208

Zabezpieczenia dla stron składników Web Part. 209

Samoobsługowe zarządzanie witryną................. 209

Uprawnienia użytkownika do aplikacji sieci Web 210

Zasady dla aplikacji sieci Web 212

Dostawcy uwierzytelniania....... 212

Połączenia usług zewnętrznych. 213

Centrum rekordów..................... 213

Przeglądarka HTML.................. 213

Konwersja dokumentów............ 214

Zarządzanie przepływami pracy. 215

Podsumowanie.. 215

          8 Administrowanie personalizacją i taksonomiami portalu............... 217

Zrozumienie taksonomii............... 218

Czym jest taksonomia?............ 219

Najlepsze praktyki rozwijania taksonomii w korporacji.................. 222

Taksonomia w programie SharePoint Server 2007......................... 224

Personalizacja w programie SharePoint Server 2007........................ 228

Profile użytkowników................ 228

Witryny typu Moja witryna........ 229

Konfiguracja ustawień personalizacji w dostawcy usług udostępnionych     229

Konfigurowanie i dostosowywanie profili użytkowników................ 232

Importowanie profili użytkowników....................... 233

Wyświetlanie i edycja profili użytkowników......... 237

Zarządzanie właściwościami profili.................... 239

Konfiguracja zasad właściwości profilu ............. 241

Usuwanie profili użytkowników 242

Zarządzanie Moimi witrynami...... 243

Uprawnienia użytkowników do tworzenia witryn typu Moja witryna 245

Tworzenie witryn typu Moja witryna..................... 247

Sieć społeczna w witrynach typu Moja witryna... 251

Konfiguracja Mojej strony głównej...................... 251

Konfiguracja Mojego profilu...... 262

Konfiguracja alertów użytkownika........................ 267

Nawigacja do witryn osobistych użytkowników... 267

Publikowanie łączy do aplikacji klienckich Office ......................... 268

Łącza do witryn personalizacji 269

Ustawianie przydziałów dla witryn typu Moja witryna................... 270

Tworzenie Mojej witryny z powtarzającymi się nazwami użytkownika 271

Usuwanie witryn typu Moja witryna...................... 272

Witryny spersonalizowane........... 273

Wyszukiwanie osób..................... 275

Konfigurowanie i zarządzanie odbiorcami............... 278

Tworzenie odbiorców................ 278

Ustalanie harmonogramu kompilacji odbiorców.. 284

Modyfikacja istniejących odbiorców..................... 285

Profilowanie zawartości przy użyciu Odbiorców.. 285

Wprowadzenie do Sieci wiedzy... 287

Sieć wiedzy dla programu SharePoint Server 2007. 288

Instalacja i konfiguracja sieci wiedzy dla programu SharePoint Server 2007    288

Instalacja sieci wiedzy............. 289

Konfiguracja bazy danych sieci wiedzy............... 291

Konfiguracja zadań sieci wiedzy.......................... 291

Konfiguracja zarządzania członkami sieci wiedzy ....................... 292

Podsumowanie.. 295

          9 Zarządzanie dokumentami.......... 297

Komunikacja formalna a komunikacja nieformalna . 297

Komunikacja nieformalna......... 298

Komunikacja formalna.............. 298

Znaczenie biblioteki dokumentów 299

Praca z bibliotekami dokumentów 301

Otwieranie biblioteki dokumentów........................ 301

Dodawanie dokumentów do biblioteki.................. 301

Praca z dokumentami w bibliotece dokumentów.. 305

Zarządzanie mechanizmem przechowywania wersji dokumentów 307

Wykorzystywanie szablonów witryn do zarządzania dokumentami 311

Zarządzanie dokumentami i przepływem pracy..... 312

Tworzenie metadanych ............ 312

Tworzenie kolumn witryny........ 318

Definiowanie przepływu pracy. 319

Wykorzystanie szablonów dokumentu................ 324

Konwertowanie dokumentów ... 324

Integracja z aplikacjami klienckimi systemu Microsoft Office 2007 .. 326

Praca z bezpieczeństwem dokumentów.................. 327

Wykorzystanie inspektora dokumentów.............. 328

Wykorzystanie podpisów cyfrowych.................... 329

Uprawnienia na poziomie elementów.................. 332

Usługi zarządzania prawami dostępu................. 333

Podsumowanie.. 334

        10 Zarządzanie rekordami w Microsoft Office SharePoint Server 2007 335

Wprowadzenie do zarządzania rekordami przedsiębiorstwa............ 336

Reprezentatywne regulacje prawne......................... 336

Projekt zarządzania rekordami.... 337

Dokument wymagań dotyczących zgodności...... 338

Role w zarządzaniu rekordami. 338

Plan ewidencji 339

Konfiguracja zarządzania rekordami w programie SharePoint Server 2007       341

Tworzenie i zarządzanie typami zawartości........ 341

Tworzenie Centrum rekordów... 343

Tworzenie bibliotek dokumentów......................... 344

Definiowanie metadanych........ 345

Definiowanie zasad zarządzania informacjami... 346

Konfigurowanie biblioteki dokumentów Rozsyłanie rekordów....... 350

Zarządzanie dokumentami w Centrum rekordów..... 351

Umieszczanie blokad na dokumentach................ 352

Wykluczanie dokumentu z zasady wygasania.... 356

Konfigurowanie zabezpieczeń w Centrum rekordów 356

Konfigurowanie uprawnień użytkowników i grup.. 357

Konfigurowanie ustawień zasad w Administracji centralnej........... 358

Tworzenie szablonów zasad........ 359

Wysyłanie zawartości do Centrum rekordów.......... 360

Wysyłanie zawartości z programu Microsoft Exchange oraz Outlook 361

Wysyłanie zawartości przy użyciu zarządzanych folderów poczty 362

Automatyczne wysyłanie zawartości przy użyciu niestandardowego przepływu pracy       362

Programistyczne wysyłanie zawartości przy użyciu usługi sieci Web Repozytorium rekordów     362

Konfigurowanie przechowywania i usuwania........... 363

Wykorzystywanie przepływu pracy zatwierdzania usuwania ...... 364

Konfigurowanie raportów użycia zasad zarządzania informacjami .. 365

Konfigurowanie raportów dziennika inspekcji...... 365

Konfigurowanie inspekcji zbioru witryn................ 366

Konfigurowanie raportów użycia zasad zarządzania informacjami 367

Przeglądanie raportów użycia zasad................... 368

Podsumowanie.. 368

        11 Komponent Web Content Management a funkcje publikowania.. 369

Wprowadzenie do witryn zarządzania zawartością sieci Web ......... 370

Nowe poziomy zabezpieczeń i grupy zabezpieczeń..................... 371

Oddzielenie zawartości od prezentacji................ 371

Wykorzystywanie odmian........ 372

Administrowanie witrynami zarządzania zawartością sieci Web ...... 372

Tworzenie witryny publikowania.......................... 373

Konfigurowanie strony powitalnej........................ 373

Konfigurowanie ustawień strony wzorcowej........ 375

Zarządzanie galerią stron wzorcowych i układów stron................ 375

Zarządzanie zawartością i strukturą witryny....... 378

Konfigurowanie ustawień nawigacyjnych............. 380

Przypisywanie grup i poziomów uprawnień SharePoint................. 381

Technologia Smart Client Authoring......................... 383

Konfigurowanie usług konwersji dokumentów..... 383

Konwertery dokumentów........... 385

Konfigurowanie mechanizmu przechowywania zawartości w pamięci podręcznej        385

Konfigurowanie profili pamięci podręcznej.......... 386

Włączanie pamięci podręcznej stron wyjściowych........................ 387

Włączanie pamięci podręcznej przechowywanej na dysku........... 389

Publikowanie zbioru witryn .......... 389

Włączanie funkcji publikowania w farmie............ 392

Podsumowanie.. 396

        12 Administrowanie połączeniami danych................. 397

Czym jest wykaz danych biznesowych?.................. 398

Architektura wykazu danych biznesowych .............. 399

Metadane....... 401

Interfejsy API wykazu danych biznesowych........ 403

Implementowanie opcji zabezpieczeń wykazu danych biznesowych 404

Metody uwierzytelniania ......... 405

Autoryzacja.... 406

Centralne zabezpieczenia i inspekcje................. 407

Zarządzanie połączeniami danych......................... 409

Instalacja pakietu metadanych. 410

Akcje danych biznesowych....... 414

Jak wykorzystywać funkcje wykazu danych biznesowych? .............. 416

Składniki Web Part do obsługi danych biznesowych.................... 416

Dane biznesowe w listach........ 419

Dane biznesowe i profile użytkowników.............. 420

Dane biznesowe a Moje witryny.......................... 423

Ponowne wykorzystanie połączenia w programie Excel, SharePoint, InfoPath i Reporting Services................... 423

Wykaz danych biznesowych a wyszukiwanie..... 424

Podsumowanie.. 429

        13 Monitorowanie wydajności i Microsoft Operations Manager 2005 431

Wprowadzenie do Monitora systemu....................... 432

Dzienniki liczników................... 433

Dzienniki śledzenia.................. 434

Alerty.............. 434

Przygotowania do monitorowania wydajności......... 436

Monitorowanie wykorzystania procesora............. 436

Monitorowanie wykorzystania pamięci................ 437

Monitorowanie wykorzystania dysku................... 438

Monitorowanie wykorzystania sieci..................... 439

Praca z narzędziem Wydajność.. 442

Dostosowywanie wyświetlania. 444

Dodatkowe funkcje.................... 446

Microsoft Operations Manager 2005 a program SharePoint Server 2007 448

Architektura Microsoft Operations Manager 2005 ... 449

Składniki systemu Microsoft Operations Manager 2005 ............... 449

Pakiety zarządzania MOM........... 458

Reguły........... 459

Alerty (Alerts).. 459

Wiedza (Knowledge)................. 459

Zadania (Tasks)........................ 460

Widoki (Views).......................... 460

Wykorzystanie systemu MOM 2005 do monitorowania programu SharePoint Server 2007      460

Instalacja pakietów zarządzania MOM 2005 dla programu SharePoint Server 2007     461

Wyznaczanie komputerów podlegających zarządzaniu................. 461

Zwiększanie rozmiaru plików dzienników............ 461

Wyłączanie replikacji dziennika zdarzeń na serwerach klastrowych 462

Uwzględnianie powolnych lub kosztownych łączy sieciowych..... 462

Instalowanie agentów Microsoft Operations Manager 2005 .......... 462

Instalowanie pakietów zarządzania..................... 463

Dodatkowe pakiety zarządzania.. 463

Kluczowe scenariusze monitorowania..................... 464

Podsumowanie.. 466

        14 Zasady ochrony informacji.......... 467

Zasady haseł.... 470

Wykorzystanie witryn do prywatnego użytku.......... 472

Zasady przechowywania informacji......................... 474

Zasady administracyjne............... 474

Rejestrowanie zdarzeń................. 475

Autoryzowane składniki Web Part i aplikacje.......... 475

Kontrola zmian... 476

Prywatność informacji.................. 477

Schematy klasyfikacji danych...... 478

Rozważania dotyczące sieci Extranet .................... 478

Podsumowanie.. 479

        15 Zarządzanie typami zawartości... 481

Wprowadzenie do typów zawartości........................ 481

Wprowadzenie do metadanych 484

Domyślne typy zawartości....... 484

Zrozumienie modelu dziedziczenia typu zawartości .................... 486

Identyfikatory typów zawartości .......................... 489

Tworzenie typów zawartości........ 490

Uprawnienia do tworzenia i modyfikowania typów zawartości....... 491

Tworzenie nowego typu zawartości na poziomie witryny............... 491

Konfigurowanie kolumn dla typów zawartości .... 495

Konfigurowanie bibliotek dokumentów ................ 497

Konfigurowanie widoków biblioteki dokumentów dla wielu typów zawartości 504

Powiązywanie dokumentów z typami zawartości 505

Przekazywanie wielu dokumentów do biblioteki dokumentów z wieloma typami zawartości            507

Przechowywanie wersji a modyfikacje istniejących typów zawartości 508

Tworzenie typów zawartości podczas rozwijania formularzy InfoPath 508

Rozszerzanie typów zawartości.. 509

Załączanie przepływu pracy do typu zawartości.......................... 510

Wykorzystanie typów zawartości do formatowania wiadomości e-mail          516

Wyszukiwanie przy użyciu typów zawartości......... 519

Podsumowanie.. 524

Część III Wyszukiwanie, indeksowanie i dostawca usług udostępnionych

        16 Architektura oraz administracja mechanizmami wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa......................... 527

Wizja motoru wyszukiwania według firmy Microsoft......................... 528

Automatyczne przeszukiwanie różnych rodzajów treści.................... 528

Przeszukiwanie komputera osobistego............... 529

Przeszukiwanie sieci typu intranet...................... 529

Przeszukiwanie przedsiębiorstwa....................... 529

Przeszukiwanie sieci Internet.. 530

Architektura i składniki motoru wyszukiwania firmy Microsoft........... 530

Proces przeszukujący.............. 534

Proces indeksujący.................. 535

Omówienie i konfigurowanie ustawień trafności wyszukiwania......... 536

Dystans w kliknięciach............. 536

Tekst zakotwiczający hiperłącza......................... 538

Głębokość surfowania adresu URL..................... 538

Dopasowywanie adresów URL. 538

Automatyczne wyodrębnianie metadanych.......... 539

Automatyczne rozpoznawanie języka.................. 539

Modyfikacja trafności wyników w zależności od rodzaju pliku....... 539

Administrowanie procesem wyszukiwania............... 539

Tworzenie i zarządzanie źródłami danych......... 540

Konfiguracja procesu wyszukiwania na poziomie usługi SSP....... 551

Zarządzanie plikami indeksu... 552

Rozwiązywanie problemów związanych z działaniem automatu przeszukującego przy użyciu dzienników przeszukiwania.. 553

Praca z typami plików............... 555

Tworzenie i zarządzanie zakresami wyszukiwania....................... 557

Usuwanie adresów URL z wyników wyszukiwania......................... 566

Omówienie raportów zapytań... 567

Serwer wyszukujący od strony klienta..................... 569

Executing Queries to Query the Index.................. 570

Zarządzanie wynikami................. 571

Dodawanie właściwości do strony zaawansowanego wyszukiwania serwera SharePoint Server 2007................... 571

Modyfikowanie innych komponentów wyszukujących Web Part.... 572

Odwzorowania nazw serwerów 572

Słownik wyrazów bliskoznacznych (tezaurus).... 573

Plik nieistotnych słów.............. 576

Zarządzanie słowami kluczowymi...................... 576

Praca ze zbiorami wynikowymi 578

Otrzymywanie powiadomień ze strony wyników wyszukiwania..... 580

Dostosowywanie strony wyników wyszukiwania. 580

Zwijanie wyników wyszukiwania.......................... 583

Wyszukiwanie osób za pomocą centrum wyszukiwania................ 584

Podsumowanie.. 588

        17 Wdrożenie mechanizmów wyszukiwania i indeksowania na poziomie przedsiębiorstwa 589

Administracja mechanizmami wyszukiwania na poziomie przedsiębiorstwa     590

Wrażenia użytkowników końcowych........................ 591

Administrowanie farmami serwerów na poziomie przedsiębiorstwa.. 593

Ustawienia wyszukiwania na poziomie farmy serwerów................ 594

Serwery zapytań oraz serwery indeksów............ 598

Usługi SSP z włączoną funkcją wyszukiwania... 598

Wybór modelu topologii dla implementacji mechanizmów wyszukiwania          598

Rola serwera indeksu............... 599

Rola czołowego serwera webowego.................... 599

Rola serwera zapytań............... 602

Rola serwera bazy danych....... 602

Przykładowe scenariusze wdrożeń......................... 602

Witryny współpracujące.......... 602

Wdrożenia portali przedsiębiorstwa.................... 603

Witryna udostępniana w sieci Internet................. 604

Wyłączanie funkcji wyszukiwania na poziomie listy......................... 605

Podsumowanie.. 607

        18 Administrowanie dostawcami usług udostępnionych.................... 609

Wprowadzenie do dostawcy usług udostępnionych.......................... 609

Konfigurowanie dostawcy SSP..... 610

Zarządzanie dostawcami usług udostępnionych.... 612

Konfigurowanie profili użytkowników, publiczności oraz ustawień witryn osobistych           614

Konfigurowanie ustawień wyszukiwania.............. 620

Konfigurowanie ustawień raportów dotyczących sposobu wykorzystywania portalu 622

Konfigurowanie ustawień odbiorców.................... 623

Konfigurowanie ustawień usług arkusza Excel... 627

Konfigurowanie ustawień katalogu danych biznesowych............... 628

Zarządzanie dostawcami SSP na poziomie farmy serwerów............. 628

Tworzenie nowego dostawcy SSP........................ 628

Modyfikowanie skojarzeń aplikacji webowych..... 630

Konfigurowanie usług udostępnianych pomiędzy farmami serwerów 631

Odtwarzanie dostawcy SSP.......... 633

Podsumowanie.. 633

TOM 2

Część IV.............. Integracja z dodatkowymi platformami serwerowymi

        19 Publikowanie danych SharePoint Server 2007 na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem ISA Server 2006............ 3

Projektowanie bezpiecznej infrastruktury mobilnej..... 5

Omówienie konfiguracji zapór ogniowych................ 5

Zastosowanie serwera ISA Server 2006 w połączeniu z serwerami SharePoint Server 2007          8

Konfigurowanie serwerów dla potrzeb bezpiecznego i mobilnego dostępu do danych serwera SharePoint......................... 12

Konfigurowanie dostępu do serwera SharePoint na urządzeniach z systemem Windows Mobile        28

Podsumowanie.... 30

        20 Usługi Excel a budowanie rozwiązań Business Intelligence.......... 31

Omówienie składników usług Excel.......................... 32

Usługi obliczeniowe Excel......... 32

Webowy dostęp do arkuszy kalkulacyjnych Excel 32

Webowe usługi Excel................ 33

Pośrednik usług obliczeniowych Excel................. 33

Szablon centrum raportowania... 33

Konfigurowanie usług Excel.......... 33

Włączanie usług Excel............. 34

Konfigurowanie zaufanego połączenia.................. 34

Publikowanie skoroszytów za pomocą usług Excel.. 37

Ograniczanie widocznego obszaru........................ 38

Definiowanie parametrów........... 39

Korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych za pośrednictwem składnika webowego dostępu do arkuszy Excel......................... 40

Przeglądanie arkusza kalkulacyjnego za pomocą przeglądarki internetowej 41

Polecenia dostępne w oknie przeglądarki internetowej.................... 42

Analizowanie danych przy użyciu przeglądarki internetowej........... 44

Funkcje nieobsługiwane............ 44

Używanie usług Excel w tablicach informacyjnych... 45

Komponent Web Part typu Excel Web Access....... 46

Komponenty Web Part kluczowych wskaźników wydajności........... 47

Filtry typu Web Part.................... 47

Konfigurowanie zabezpieczeń....... 48

Zabezpieczenia dostępu do pliku.......................... 48

Zabezpieczenia dostępu do danych...................... 49

Zabezpieczenia dostępu użytkowników................. 51

Czynniki związane z wydajnością. 52

Skalowanie usług Excel............. 52

Modyfikowanie domyślnych ustawień protokołu TCP...................... 56

Ograniczenie liczby i czasu trwania otwartych sesji........................ 56

Korzystanie z danych pochodzących z innych źródeł......................... 58

Zaufani dostawcy danych........... 59

Zestawy funkcji definiowanych przez użytkownika.......................... 60

Podsumowanie.... 61

        21 Administrowanie programem Office Forms Server 2007 w Office SharePoint Server 2007         63

Funkcje i rozszerzenia programu Office Forms Server 2007............... 64

Architektura serwera Office Forms Server 2007..... 65

Konfigurowanie serwera Office Forms Server 2007... 67

Uwierzytelnianie, bezpieczeństwo oraz pośrednik usług webowych serwera Forms Server 2007      71

Wdrażanie oprogramowania Forms Server 2007...... 74

Planowanie wdrożenia................ 74

Rodzaje formularzy i serwer Forms Server 2007.. 77

Omówienie formularzy wdrażanych przez użytkownika................... 78

Wybór lokalizacji do wdrażania formularzy........... 81

Typ treści dla pojedynczej kolekcji witryn – wdrożenie użytkownika 83

Typ treści dla całej farmy serwerów – wdrożenie zatwierdzane przez administratora         88

Omówienie uprawnień.................... 92

Niektóre typowe reguły.............. 92

Używanie formularzy zawierających kod............... 92

Używanie formularzy InfoPath na niestandardowych stronach typu ASP.NET           94

Kontrolki dostępne dla serwera Forms Server Forms....................... 94

Omówienie kwestii związanych z kompatybilnością przeglądarek internetowych     95

Połączenia danych używane przez serwer Forms Server............... 97

Kompatybilność serwera Forms Server 2007 z programem InfoPath 2003    98

Kompatybilność z istniejącymi formularzami InfoPath 2003............ 98

Korzystanie z nowych formularzy InfoPath............ 98

Podsumowanie.... 99

Część V Aktualizacja do wersji Microsoft Office SharePoint Server 2007

        22 Migracja z programu Content Management Server 2002 do Microsoft Office SharePoint Server 2007..................... 103

Dlaczego warto migrować?........... 104

Użytkownicy końcowi mogą zrobić więcej bez asysty ze strony programisty           104

Funkcje dostępne jako standardowe zastępują potrzebę wprowadzania indywidualnych zmian i dostosowań 106

Oprogramowanie SharePoint ma więcej wbudowanych możliwości 106

Proces dostosowywania oprogramowania SharePoint do indywidualnych wymagań jest mniej intensywny  .......................... 107

Omówienie dwuczęściowego procesu migracji........ 107

Faza migracji treści.................. 108

Faza migracji kodu................... 108

Omówienie opcji migracji............. 109

Opcja migracji jeden-do-jednego.......................... 109

Opcja migracji zastępującej..... 110

Opcja migracji przyrostowej..... 110

Omówienie różnych rodzajów zadań migracji......... 111

Zadania administracyjne.......... 111

Zadania programistyczne......... 111

Migracja treści do serwera SharePoint Server 2007 112

Tworzenie profili migracji......... 112

Uruchamianie zadań migracji treści..................... 114

Program narzędziowy CMS Assessment Tool......... 115

Instalowanie i uruchamianie narzędzia CMS Assessment Tool..... 116

Przeglądanie raportów wygenerowanych przez program CMS Assessment Tool      124

Podsumowanie kroków procesu migracji................. 133

Planowanie procesu migracji... 133

Przygotowanie do procesu migracji..................... 134

Migracja z serwera Content Management Server 2002 na serwer SharePoint Server 2007  136

Testowanie i wdrażanie............ 138

Podsumowanie.. 139

        23 Uaktualnienie z wersji Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 141

Omówienie dostępnych opcji aktualizacji................ 142

Aktualizacja zastępująca.......... 143

Aktualizacja stopniowa............. 144

Migracja bazy danych treści.... 144

Planowanie procesu aktualizacji.. 145

Dostosowania programu Microsoft FrontPage..... 148

Organizowanie i zmienianie rozmiarów baz danych treści............ 149

Wstępne zadania przygotowujące do aktualizacji... 150

Proces aktualizacji....................... 153

Zadanie 1: Instalacja binarnych plików usługi Windows SharePoint Services 3.0 Opcja aktualizacji zastępującej/stopniowej....... 154

Zadanie 2: Uruchomienie narzędzia wstępnego skanowania........ 157

Zadanie 3: Uruchomienie kreatora SharePoint Proucts And Technologies Configuration Wizard     160

Zadanie 4a: Aktualizacja i migracja istniejących witryn webowych usługi Windows SharePoint Services 2.0 – opcja aktualizacji zastępującej............... 164

Zadanie 4b: Aktualizacja i migracja istniejących witryn webowych usługi Windows SharePoint Services 2.0 – opcja aktualizacji stopniowej................... 167

Zadanie 4c: Przeprowadzanie migracji bazy danych treści........... 172

Zadania realizowane po przeprowadzeniu procesu aktualizacji........ 175

Kończenie instalacji usługi Windows SharePoint Services 3.0..... 176

Sprawdzanie uaktualnionych witryn..................... 176

Kończenie procesu aktualizacji 179

Redystrybucja treści i witryn w razie potrzeby.... 180

Podsumowanie.. 180

        24 Uaktualnienie z wersji Microsoft SharePoint Portal Server 2003 181

Omówienie dostępnych opcji aktualizacji................ 182

Planowania procesu aktualizacji.. 184

Funkcje uznane za przestarzałe......................... 187

Listingi........... 190

Kartoteka witryn........................ 191

Wyszukiwanie.......................... 192

Usługi udostępniane................ 193

Realizacja wstępnych zadań poprzedzających proces aktualizacji.. 198

Przeprowadzenie procesu aktualizacji.................... 201

Zadanie 1: Instalacja binarnych plików oprogramowania SharePoint Server 2007 – Opcja aktualizacji zastępującej/stopniowej....... 202

Zadanie 2: Uruchomienie narzędzia Prescan.exe.......................... 203

Zadanie 3: Uruchomienie kreatora SharePoint Products And Technologies Configuration Wizard   203

Zadanie 4a: Przeprowadzanie aktualizacji zastępującej dla webowych witryn serwera SharePoint Portal Server 2003 206

Zadanie 4b: Przeprowadzanie aktualizacji stopniowej................... 208

Zadanie 4c: Przeprowadzanie migracji bazy danych treści........... 210

Wykonywanie zadań realizowanych po zakończeniu procesu aktualizacji        211

Podsumowanie.. 212

        25 Uaktualnienie dostosowań witryn i dostosowanych definicji witryn do wersji Microsoft Windows SharePoint Services 3.0............. 213

Definicje witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 oraz zmiana witryn widmowych na niewidmowe....................... 214

Niestandardowe definicje witryn.......................... 217

Poznajemy definicje witryn usługi Windows SharePoint Services 3.0 219

Porównanie definicji witryn w wersji Windows SharePoint Services 2.0 oraz w wersji Windows SharePoint Services 3.0....... 223

Uaktualnianie dostosowanych definicji witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 do wersji Windows SharePoint Services 3.0....................... 224

Zmiany definicji witryn usługi Windows SharePoint Services 2.0 zmierzające do włączenia do nich funkcjonalności usługi w wersji 3.0 ................ 230

Uaktualnianie istniejących witryn za pomocą pliku definicji aktualizacji schematu   232

Aktualizowanie dostosowanych stron.................. 237

Wirtualny katalog _Layouts...... 238

Aktualizowanie komponentów Web Part............... 239

Podsumowanie.. 239

Część VI Rozszerzanie funkcjonalności Microsoft Office SharePoint Server 2007

        26 Wprowadzenie do cech funkcjonalnych............... 243

Omówienie plików domyślnych cech funkcjonalnych......................... 244

Konfigurowanie składników cech funkcjonalnych.... 245

Plik Feature.xml........................ 245

Pliki elementów......................... 247

Pliki zasobów. 251

Administrowanie zakresem cechy funkcjonalnej..... 253

Zakresy elementów.................. 255

Przykład cechy funkcjonalnej o zakresie kolekcji witryn............... 256

Tworzenie cech funkcjonalnych za pomocą programu Visual Studio 2005         257

Tworzenie projektu biblioteki klas........................ 258

Tworzenie pliku Feature.xml.... 259

Tworzenie plików elementów cechy funkcjonalnej.......................... 263

Dodawanie plików elementów do pliku Feature.xml....................... 267

Instalowanie i aktywowanie cechy funkcjonalnej. 267

Wdrażanie cech funkcjonalnych... 270

Korzystanie z programu stsadm.exe oraz jego poleceń dotyczących cech funkcjonalnych  271

Uprawnienia do wdrażania cech funkcjonalnych. 273

Dodawanie plików cechy funkcjonalnej do lokalizacji plikowych serwera webowego            274

Instalowanie cechy funkcjonalnej......................... 274

Aktywowanie cech funkcjonalnych........................ 275

Korzystanie z zależności aktywacji oraz z zakresów.................... 276

Wdrażanie cech funkcjonalnych za pomocą rozwiązań................. 277

Deaktywacja oraz deinstalacja cech funkcjonalnych...................... 281

Aktualizacja istniejącej cechy funkcjonalnej........ 283

Dostęp do informacji za pomocą obiektowego modelu cech funkcjonalnych      284

Tworzenie procedur obsługi zdarzeń dla cechy funkcjonalnej.......... 285

Zdarzenia synchroniczne i asynchroniczne........ 286

Kompilacja rozwiązania........... 287

Implementacja zdarzeń cechy funkcjonalnej........... 292

Tworzenie instancji klasy SPFeatureReceiver zapewniającej wywołania metod         292

Włączanie cech funkcjonalnych do definicji witryny.......................... 295

Tworzenie niestandardowych definicji witryn...... 296

Dodawanie cechy funkcjonalnej do definicji witryny....................... 297

Usuwanie cechy funkcjonalnej z pliku ONET.XML.......................... 299

Podsumowanie.. 300

        27 Wykorzystanie aplikacji Microsoft Office SharePoint Designer 2007 w programie Microsoft Windows SharePoint Services 3.0......................... 301

Czym jest program Office SharePoint Designer 2007?....................... 302

Kiedy należy korzystać z programu SharePoint Designer 2007?.. 303

Praca z programem SharePoint Designer 2007....... 303

Otwieranie witryn serwera SharePoint................. 304

Poznajemy program SharePoint Designer 2007.. 304

Konfigurowanie ustawień współautorów.............. 309

Dodawanie ustawień współautorów do szablonów witryn............. 316

Tworzenie nowych plików......... 317

Strony główne... 318

Strony treści... 318

Dostosowywanie stron głównych........................ 324

Dostosowywanie witryny webowej 327

Kaskadowe arkusze stylów, tryb WYSIWYG oraz narzędzia......... 327

Definicja witryny....................... 337

Przywracanie do szablonu....... 339

Integracja danych......................... 340

Biblioteka źródeł danych......... 341

Używanie komponentu Web /part typu Data Form.......................... 350

Przeglądanie raportów.................. 355

Podsumowanie.. 358

        28 Implementacja usług przepływu pracy systemu Microsoft Windows 359

Zalety środowiska Windows Workflow Foundation. 360

Narzędzie służące do rozszerzania modelu przepływu pracy ........ 360

Omówienie architektury przepływu pracy................ 361

Zarządzanie stanem podejmowanych działań.... 362

Przechowywanie plików źródłowych w bibliotekach dokumentów. 363

Język znaczników przepływów pracy.................. 364

Kompilowanie plików źródłowych........................ 365

Tworzenie przepływów pracy dla systemu Windows........................ 366

Porównanie programu SharePoint Designer 2007 i programu Visual Studio 2005 Designer     367

Co jest takie samo.................... 368

Co się różni.... 369

Czynniki do rozważenia........... 370

Tworzenie przepływu pracy przy użyciu programu SharePoint Designer 2007 371

Tworzenie przepływu pracy..... 372

Dostosowanie inicjujących ustawień przepływu pracy.................. 373

Konfigurowanie predefiniowanych warunków i działań.................. 375

Generowanie szablonu definicji przepływu pracy i jego wdrażanie 384

Używanie niestandardowych działań w programie SharePoint Designer 2007         386

Rozszerzanie wbudowanego przepływu pracy dla dokumentów biznesowych         388

Wdrażanie przepływów pracy utworzonych za pomocą programu Visual Studio 2005 Designer         389

Wstępne zadania przygotowujące do procesu wdrażania............. 389

Przeprowadzenie procesu wdrożenia i aktywacji 391

Zadania do wykonania po zakończeniu procesu wdrożenia.......... 391

Podsumowanie.. 392

        29 Składniki Web Part w Microsoft Office SharePoint Server 2007.. 393

Tworzenie i modyfikowanie stron typu Web Part..... 393

Dodawanie do strony komponentów Web Part..... 395

Korzystanie z galerii komponentów Web Part oraz opcji zaawansowanych  397

Aranżacja komponentów Web Part na stronie webowej...................... 400

Metody aranżowania komponentów Web Part..... 400

Usuwanie komponentów Web Part....................... 401

Modyfikowanie ustawień komponentów Web Part.......................... 401

Łączenie komponentów Web Part 405

Dostosowywanie i personalizacja komponentów Web Part............... 406

Podsumowanie wbudowanych komponentów Web Part..................... 407

Libraries (Biblioteki)................. 407

Communications (Komunikacja) 409

Tracking (Śledzenie)................. 409

Content Rollup (Zwijanie treści) 410

Dashboard (Tablice informacyjne)........................ 413

Filters (Filtry).. 414

Miscellaneous (Różne)............. 417

Outlook Web Access (Webowy dostęp do programu Outlook)........ 420

Site Directory (Katalog witryny) 421

Podsumowanie.. 422

        30 Odzyskiwanie stanu programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 po awarii         423

Poznajemy i dokumentujemy posiadane środowisko......................... 424

Dokumentowanie posiadanej infrastruktury oraz planów na wypadek awarii 424

Dokumentowanie konfiguracji farmy serwerów.... 426

Dokumentowanie instalacji farmy serwerów........ 431

Testowanie planu odzyskiwania po awarii........... 432

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie serwera SharePoint Server 2007    433

Przeprowadzanie procesu odzyskiwania treści... 434

Przeprowadzanie procesu przywracania po awarii........................ 439

Implementowanie odporności na awarie.............. 447

Podsumowanie.. 454

        31 Administrowanie systemem Code Access Security........................ 455

Architektura i terminologia............ 456

Zabezpieczenia oparte na tożsamości................ 456

Zabezpieczenia dostępu do kodu........................ 456

Wyznaczanie uprawnień dla zestawów............... 459

Modyfikatory przechodzenia przez stos.............. 460

Zabezpieczenia deklaratywne.. 461

Ustawianie domyślnej zasady zabezpieczeń Setting a Secure Default Policy  463

Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń w pliku Web.config............. 464

Sekcja SafeControls.................. 465

Sekcja securityPolicy............... 467

Element typu <trust>................. 468

Odczytywanie plików zasad zabezpieczeń............. 468

Sekcje SecurityClasses i CodeGroup................... 469

Sekcja NamedPermissionSets. 472

Tworzenie plików zasad............... 473

Częściowo zaufane procesy wywołujące................ 476

Wyznaczanie zbioru wymaganych uprawnień zestawu .................... 477

Podsumowanie.. 481

            Indeks................. 483

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku
Microsoft SharePoint 2016 Step by Step
Exam Ref 70-339 Managing Microsoft SharePoint Server 2016
Enterprise Search, 2nd Edition
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwiązania
Microsoft SharePoint Online for Office 365: Administering and configuring for the cloud
SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie
Microsoft SharePoint 2013 Administration Inside Out
Inside Microsoft SharePoint 2013
Enterprise Content Management with Microsoft SharePoint
Więcej produktów