Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Aplikacje \ Project

Microsoft Project 2019 Krok po kroku Język: 1

978-83-7541-397-7

Cena Brutto: 79.80

Cena netto: 76.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Cindy Lewis, Carl Chatfield, Timothy Johnson
Liczba_stron 600
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2019-09-11
Microsoft Project 2019 Krok po kroku

Nauka może być łatwa. Osiągnij więcej w krótkim czasie przy użyciu Microsoft Project 2019. Możesz po prostu wyszukać zadanie, które musisz wykonać, albo pracować od deski do deski, pobierając pliki ćwiczeń i systematycznie budując swoje umiejętności.

Proste i szybkie wprowadzenie do posługiwania się najnowszą wersją Microsoft Project 2019. Podobnie
jak w innych podręcznikach serii Krok po kroku, można uczyć się systematycznie lub szybko odszukać
rozwiązanie bieżącego problemu.
  • Szybkie tworzenie nowych planów, budowanie list zadań i przydzielanie zasobów
  • Śledzenie postępów i kosztów oraz zarządzanie odchyleniami
  • Przeglądanie pojemności zasobów i śledzenie postępów
  • Dostrajanie szczegółów pracy i kosztów
  • Wizualizowanie harmonogramów w wykresach Gantta i innych widokach
  • Zarządzanie nowoczesnymi projektami Agile

Wstęp  . . . . . . . . . .xiii
Część 1
Wprowadzenie do programu Microsoft Project
1 Program Project, zarządzanie projektami i nasza rola .  . . . . 3
Zapoznanie z programem Project  . . . . . . . . . . . 3
Zapoznanie z rodziną programów Project  . . . . 4
Nowe funkcje w programie Project 2019  . . . . . 5
Przegląd funkcji z wersji wcześniejszych  . . . . . . 6
Nowe funkcje w programie Project 2016  . . . 6
Nowe funkcje w programie Project 2013  . . . 7
Nowe funkcje w programie Project 2010  . . . 8
Z punktu widzenia menedżera projektu  . . . . . . 9
Zaczynamy!  . . . . . . 11
 

2 Wycieczka z przewodnikiem  . . . . . . . . . . 13
Zapoznanie się z interfejsem programu Project . . . . . . . 13
Zarządzanie plikami i ustawianie opcji w widoku Backstage . .  . . 20
Ramka Szablony: nie musimy ponownie odkrywać Ameryki . . . . . 23
Praca ze szczegółami harmonogramu w widokach . . . . 25
Korzystanie z raportów w celu sprawdzenia stanu planu . . . .  . . . 31
Ćwiczenia  . . . . . . . 35
 

Część 2
Proste planowanie – podstawy
3 Tworzenie nowego planu  . . . . . . . . . . . . . . 41
Tworzenie nowego planu i definiowanie jego daty rozpoczęcia . . . . . 41
Konfigurowanie dni wolnych od pracy w kalendarzu projektu . .  . . 43
Wprowadzanie tytułu planu i innych właściwości . . . . . 47
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Projekt jest
wycinkiem większego obrazu  . . . 48
Ćwiczenia  . . . . . . . 49
 

4 Tworzenie listy zadań  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tworzenie zadań  . 51
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Definiowanie
właściwych zadań dla dostarczanego elementu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Zmiana sposobu planowania zadań z ręcznego na automatyczny . . . . . . 53
Wprowadzanie czasu trwania i oszacowań dotyczących zadań . . . . . 55
Tworzenie punktów kontrolnych  . . . . . . . . . . . . 60
Tworzenie konspektu planu z wykorzystaniem zadań sumarycznych . . . . . 61
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Planowanie
zstępujące i wstępujące  . . . . . . . . 62
Łączenie zadań w celu utworzenia zależności  64
Sprawdzanie czasu trwania planu i daty jego zakończenia . . . .  . . . . . 68
Dokumentowanie informacji o zadaniu  . . . . . . 70
Ćwiczenia  . . . . . . . 72
 

5 Konfigurowanie zasobów  . . . . . . . . . . . . . . 81
Konfigurowanie zasobów pracy  . . . . . . . . . . . . 82
Ramka Przemyślenia na temat zasobów sprzętowych . . . . . .. . . 83
Wprowadzanie maksymalnej dyspozycyjności zasobów pracy . . . . . . . 84
Wprowadzanie stawek wynagrodzenia dla zasobów pracy . . . . . . . . . 85
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Uzyskiwanie
informacji o kosztach zasobów  . . 88
Dostosowywanie czasu pracy w kalendarzu zasobów . . 88
Konfigurowanie zasobów kosztowych  . . . . . . . 92
Dokumentowanie zasobów z wykorzystaniem uwag . . 93
Ćwiczenia  . . . . . . . 95
 

6 Przydzielanie zasobów do zadań  . . . . . 101
Przydzielanie zasobów pracy do zadań  . . . . . 102
Kontrolowanie pracy podczas dodawania lub usuwania przydziałów zasobów . . 107
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Kiedy należy
stosować planowanie zadań według nakładu pracy? . . . . . . . . . . . . . 111
Przydzielanie zasobów kosztowych do zadań . . . . . . . 113
Weryfikacja planu po przydzieleniu zasobów  114
Ćwiczenia  . . . . . . 118
 

7 Formatowanie i udostępnianie planu  125
Dostosowywanie widoku Wykres Gantta  . . . . 126
Ramka Rysowanie na wykresie Gantta  . 129
Dodawanie zadań do widoku Oś czasu  . . . . . 133
Ramka Kadrowanie widoku Wykres Gantta z poziomu widoku Oś czasu . . 136
Spis treści vii
Dostosowywanie raportów  . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Kopiowanie widoków i raportów  . . . . . . . . . . 139
Drukowanie widoków i raportów  . . . . . . . . . . 142
Ćwiczenia  . . . . . . 146
 

8 Śledzenie postępów: Techniki podstawowe . . 153
Omówienie śledzenia postępów  . . . . . . . . . . . 154
Zapisywanie planu bazowego  . . . . . . . . . . . . . 155
Śledzenie wykonania harmonogramu planu  . 159
Wprowadzanie procentowej wartości wykonania zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Wprowadzanie rzeczywistych wartości dla zadań . . . . 163
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu:
Czy projekt przebiega zgodnie z planem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Ćwiczenia  . . . . . . 168
 

Część 3
Zaawansowane techniki planowania
 

9 Udoskonalanie harmonogramu zadań . . . . . . . 175
Sprawdzanie relacji między zadaniami za pomocą funkcji Ścieżka zadania . . . . . 176
Dostosowywanie relacji między zadaniami  . . 179
Kontrolowanie harmonogramu zadań za pomocą ograniczeń . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Przerywanie pracy nad zadaniem  . . . . . . . . . . 188
Dostosowywanie czasu roboczego w poszczególnych zadaniach. . . . . . . . . . . . . . 191
Kontrolowanie harmonogramu zadań za pomocą typów zadań . . . . . . . . . . . . . . 194
Ramka Jednostki przydziału, Szczyt i obliczanie przydziałów . . . . . . . . . . . . . 196
Ramka Typy zadań i planowanie według nakładu pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Sprawdzanie szczegółów harmonogramu zadania za pomocą okienka
Inspektor zadań  . 199
Ćwiczenia  . . . . . . 202
 

10 Udoskonalanie szczegółów zadań  . . . . 211
Wprowadzanie ostatecznych terminów  . . . . . 211
Wprowadzanie kosztów stałych  . . . . . . . . . . . 214
Tworzenie zadań cyklicznych  . . . . . . . . . . . . . . 215
Wyświetlanie ścieżki krytycznej planu  . . . . . . 219
Ręczne planowanie zadań sumarycznych  . . . 221
Ćwiczenia  . . . . . . 224
 

11 Udoskonalanie szczegółów zasobów i przydziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Zmiana dostępności zasobów w różnych okresach . . . 230
Konfigurowanie różnych stawek wynagrodzeń zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Zmiana stawek wynagrodzeń zasobu w różnych okresach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Opóźnianie rozpoczęcia przydziałów  . . . . . . . 236
Stosowanie rozkładów pracy w przydziałach  238
Tworzenie i przydzielanie zasobów materiałowych . . . 241
Wyświetlanie dyspozycyjności zasobu  . . . . . . 244
Dostosowywanie przydziałów w widoku Terminarz zespołu (tylko
w programie Project Professional)  . . . . . . . . . 246
Ćwiczenia  . . . . . . 250
 

12 Udoskonalanie planu w programie Project . . . . 259
Sprawdzanie alokacji zasobów w czasie trwania projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Ocena alokacji zasobów . . 262
Ręczne rozwiązywanie problemów z nadmierną alokacją zasobów . . . . . . . . . . . . 264
Bilansowanie zasobów z nadmierną alokacją  266
Sprawdzanie kosztów i daty zakończenia planu . . . . . 272
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu:
Data zakończenia i zadania krytyczne . . . 275
Dezaktywowanie zadań (tylko w programie Project Professional) . . . . . . . . . . . . . 276
Ćwiczenia  . . . . . . 278
 

13 Organizowanie szczegółów planu  . . . . 283
Sortowanie szczegółów planu  . . . . . . . . . . . . . 284
Grupowanie szczegółów planu  . . . . . . . . . . . . 288
Filtrowanie szczegółów planu  . . . . . . . . . . . . . 293
Tworzenie nowych tabel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Ramka Szybkie tworzenie pól niestandardowych 299
Tworzenie nowych widoków  . . . . . . . . . . . . . . 302
Ćwiczenia  . . . . . . 306
 

14 Śledzenie postępów: techniki szczegółowe . . 313
Uaktualnianie planu bazowego  . . . . . . . . . . . . 314
Ramka Zapisywanie planów pośrednich  315
Śledzenie rzeczywistej i pozostałej pracy dla zadań i przydziałów . . . . . . . . . . . . . 317
Ramka Ręczne rejestrowanie kosztów  . . 321
Śledzenie rzeczywistej pracy w czasie dla zadań i przydziałów . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu:
Zbieranie wartości rzeczywistych od zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Zmiana harmonogramu nieukończonej pracy . . . . . . . 329
Ćwiczenia  . . . . . . 331
 

15 Wyświetlanie i raportowanie stanu projektu . 337
Analiza odchyleń planu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu:
Rozpowszechnianie informacji  . 341
Identyfikowanie zadań z poślizgiem . . . . . . . . 342
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu:
Czy odchylenie może być korzystne? . . . 345
Analiza kosztów zadań  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Analiza kosztów zasobów  . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Ćwiczenia  . . . . . . 355
Część 4
Zagadnienia zawansowane i specjalne
 

16 Formatowanie i drukowanie widoków: techniki zaawansowane . . . . 363
Formatowanie widoku Wykres Gantta  . . . . . . 364
Formatowanie widoku Oś czasu  . . . . . . . . . . . 370
Formatowanie widoku Diagram sieciowy  . . . 373
Formatowanie widoku Kalendarz  . . . . . . . . . . 377
Drukowanie i eksportowanie widoków  . . . . . 379
Ćwiczenia  . . . . . . 384
 

17 Formatowanie raportów: techniki zaawansowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391
Tworzenie niestandardowego raportu  . . . . . . 391
Ramka Porównanie raportów i widoków . . . . . . . 394
Dostosowywanie wykresów w raportach  . . . . 396
Dostosowywanie tabel w raportach  . . . . . . . . 400
Ćwiczenia  . . . . . . 403
 

18 Dostosowywanie programu Project  . . 407
Udostępnianie niestandardowych elementów między planami . . . . . . . . . . . . . . . 407
Rejestrowanie i uruchamianie makr  . . . . . . . . 411
Edytowanie makr  414
Dostosowywanie wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416
Ćwiczenia  . . . . . . 421
 

19 Udostępnianie informacji innym programom 427
Kopiowanie danych między programem Project a innymi programami . . . . . . . . 428
Otwieranie plików innego formatu w programie Project . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Zapisywanie plików do innych formatów w programie Project. . . . . . . . . . . . . . . . 435
x Spis treści
Ramka Współdzielenie plików z poprzednimi wersjami programu Project . 438
Generowanie raportów za pomocą programów Excel i Visio . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Ćwiczenia  . . . . . . 444
 

20 Konsolidowanie projektów i zasobów  451
Udostępnianie puli zasobów dla wielu planów . . . . . . 451
Ramka Tworzenie dedykowanej puli zasobów . . 455
Konsolidowanie planów  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
Ramka Plany skonsolidowane powinny być proste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
Tworzenie zależności między planami  . . . . . . 463
Ćwiczenia  . . . . . . 468
 

21 Adaptacyjne zarządzanie projektami w programie Project . . . . . . . . . 471
Nawigacja w szablonie adaptacyjnego zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . 472
Resetowanie szablonu adaptacyjnego zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . 474
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Zastanów się nad
zachowaniem dzieci, myśląc o metodach adaptacyjnych. . . . . . . . . . 477
Tworzenie dziennika zaległości produktu  . . . 478
Tworzenie zespołu adaptacyjnego  . . . . . . . . . 479
Planowanie przebiegu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
Rejestrowanie postępu podczas codziennych spotkań Scrum . . . . . . . . . . . . . . . . . 485
Generowanie raportów do przeglądów przebiegu . . . 488
Ramka Z punktu widzenia menedżera projektu: Wybór
adaptacyjnego zarządzania projektami . . 490
Źródła dodatkowych informacji  . . . . . . . . . . . 490
Ćwiczenia  . . . . . . 492
Tworzenie dziennika zaległości produktu  495
Tworzenie zespołu adaptacyjnego  . . . . . . 496
Planowanie przebiegu  . . . . . . . . . . . . . . . . . 497
Rejestrowanie postępu podczas codziennych spotkań Scrum . . . . . . . . . . . . . . 500
Generowanie raportów do przeglądów przebiegu 502
Dodatki
A Krótkie wprowadzenie do zarządzania projektami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Definicja projektu507
Trójkąt projektu: projekty widziane w kategoriach czasu, kosztu i zakresu . . . . . . 509
Czas  . . . . . . . . . 509
Koszt  . . . . . . . . 510
Zakres  . . . . . . . 511
Czas, koszt i zakres: zarządzanie ograniczeniami projektu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Mamy mniej czasu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Mamy mniej zasobów  . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
Mamy więcej pracy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Zarządzanie projektami w programie Project  515
B Rozwijanie umiejętności związanych z zarządzaniem projektami . . . . . . 517
Dołączenie do społeczności uczącej się obsługi programu Project . . . . . . . . . . . . 517
Dołączanie do społeczności osób uczących się zarządzania projektami . . . . . . . . 519
C Współpraca: Project, SharePoint i PWA  521
Wprowadzanie biurkowego klienta programu Project w tryb komputera . . . . . . 522
Źródła dodatkowych informacji  . . . . . . . . . 523
Udostępnianie planu z wykorzystaniem programu SharePoint . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Źródła dodatkowych informacji  . . . . . . . . . 527
Współpraca w zespole z wykorzystaniem programu Project Web App . . . . . . . . . 528
Źródła dodatkowych informacji  . . . . . . . . . 533
Zarządzanie portfolio projektów  . . . . . . . . . . . 534
Źródła dodatkowych informacji  . . . . . . . . . . . 535
D Książka jako pomoc w klasie  . . . . . . . . . . . 537
Dopasowanie treści do potrzeb instruktażowych . . . . 537
Uczenie zarządzania projektami za pomocą programu Project . . . . . . . . . . . . . . . 540
Słowniczek  . . . . 541
O autorach  . . . . 553
Indeks  . . . . . . . . . 555

powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft Project 2019 Krok po kroku
Microsoft Project 2019 Step by Step
Microsoft Project 2016 Krok po kroku
Microsoft Project 2016 Step by Step
Project 2013. Opanuj każdy projekt
MS Project 2013 dla bystrzaków
MS Project 2013 i MS Project Server 2013. Efektywne zarządzanie projektem i portfelem projektów
Microsoft Project 2013 Krok po kroku
Microsoft Project 2013 Plain & Simple
Microsoft Project 2013: The Missing Manual
Więcej produktów