Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Servery \ SharePoint

Microsoft SharePoint 2010: Rozwiązania oparte na chmurze Język: 1

9788375410969

Cena Brutto: 39.90

Cena netto: 38.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Wicklund Phillip
Liczba_stron 514
Wydawnictwo Microsoft Press
Oprawa miękka
Data_Wydania 2012-04-27
Poziom All Levels


Przenieś wykorzystywane rozwiązania Microsoft SharePoint do chmury – uzyskasz lepsze możliwości skalowania i wyższy poziom dostępności tych rozwiązań, a jednocześnie zmniejszysz koszty operacyjne. Ekspert SharePoint w przystępny sposób podpowie Ci, jak dostosować i utrzymywać rozwiązania SharePoint. Uzyskasz także praktyczne porady dotyczące przeprowadzenia migracji rozwiązań biznesowych do usług Microsoft SharePoint Online lub do chmury prywatnej, wykorzystującej własne centrum danych. Niniejsza książka to idealny poradnik dla specjalistów IT, architektów i osób odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji. Rozszerzaj i wzbogacaj rozwiązania SharePoint – w chmurze


 • Ocena współczynnika ROI stosowanych rozwiązań w chmurze publicznej, prywatnej i hybrydowej
 • Konstruowanie rozwiązań w chmurze publicznej w oparciu o współużytkowany lub dedykowany serwer
 • Korzystanie z usług Microsoft Office 365 dla poczty elektronicznej, komunikacji, tworzenia dokumentów i wielu innych funkcji
 • Dostosowywanie usług SharePoint Online przy użyciu rozwiązań izolowanych i programu SharePoint Designer
 • Zarządzanie tożsamościami i uwierzytelnieniem za pomocą narzędzia Windows PowerShell®
 • Instalowanie SharePoint w chmurze prywatnej przy użyciu Hyper-V® i Microsoft System Center
 • Usprawnienie automatyzacji chmury prywatnej, dostępności i izolacji danych za pomocą funkcji wielokrotnego najmu


 

Phillip Wicklund jest konsultantem w zakresie produktu SharePoint, który zaprojektował dziesiątki korporacyjnych środowisk SharePoint i nimi zarządzał. Wielokrotnie wypowiadał się w kwestiach technologii i produktów SharePoint, a także jest autorem książek dla projektantów i specjalistów IT.

Wstęp...................................................xiii
Podziękowania...........................................xix
Część I Wprowadzenie do SharePoint w chmurze.....1
Rozdział 1 Wprowadzenie do SharePoint Online..................3
Czym jest chmura?.........................................4
Uruchamianie aplikacji w siedzibie.........................6
Model ASP (Application Service Provider)..................6
Model laaS.............................................8
Model PaaS (Platforma jako usługa).......................8
Model SaaS (Oprogramowanie jako usługa).................9
Powody przenoszenia instalacji do chmury...................11
Obsługa zmiennego obciążenia..........................11
Koszt posiadania.......................................13
Elastyczność biznesu....................................14
Stabilność biznesu......................................15
SharePoint w chmurze.....................................16
SharePoint w chmurze publicznej.........................17
SharePoint w chmurze prywatnej.........................22
Omówienie funkcji SharePoint Online........................28
Witryny...............................................28
Społeczności...........................................31
Zawartość.............................................32
Wyszukiwanie..........................................34
Podpowiedzi...........................................36
Komponenty...........................................36
Konfigurowanie i dostosowywanie oprogramowania
SharePoint Online........................................37
Rozwiązania izolowane..................................39
Zarządzanie użytkownikami i zabezpieczenia
w SharePoint Online......................................41
Użytkownicy anonimowi.................................42
Tożsamość bazująca na chmurze i synchronizacja...........42
Tożsamości w siedzibie i rejestracja jednokrotna............43
Dostęp dla partnerów i dostęp zewnętrzny................44
Autoryzacja w Office 365 i SharePoint Online..............45
Migracja z instalacji w siedzibie do SharePoint Online..........47
Przygotowanie migracji.................................48
Opcje migracji zawartości...............................50
Poruszanie się w SharePoint Online..........................51
Rozdział 2 Omówienie funkcji Office 365........................57
Office 365................................................58
Omówienie czterech najważniejszych produktów Office 365 . 59
Wymagania systemowe usługi Office 365..................59
Dostępność na poziomie 99,9%..........................61
Recovery Time Objective/Recovery Point Objective.........61
Dostępność w poszczególnych krajach....................61
Administracja usługi....................................62
Tożsamości sfederowane i rejestracja jednokrotna..........63
Usługa Microsoft Office 365 Desktop Setup................63
Dostęp z każdego miejsca...............................64
Współtworzenie dokumentów...........................65
Dostęp z urządzeń przenośnych..........................66
Spotkania online.......................................67
Cztery produkty wjednym.................................68
Exchange Online.......................................68
Microsoft Outlook......................................71
Wdrożenie funkcji prawnego obowiązku przechowywania dokumentów (przywracanie
pojedynczego elementu)...............................75
Lync Online............................................76
SharePoint Online......................................81
Microsoft Office Professional.............................82
Licencjonowanie i zakup Office 365..........................84
Office 365 dla specjalistów i małych firm (P1)..............85
Office 365 dla średniej wielkości firm i przedsiębiorstw......86
Office 365 for Education (EDU)...........................90
Podsumowanie opcji licencjonowania.....................91
Administrowanie usługą Office 365..........................93
Zarządzanie licencjami..................................93
Tworzenie użytkowników................................94
Edytowanie użytkowników...............................95
Usuwanie użytkowników................................96
Administrowanie SharePoint Online.......................96
Administrowanie usługą Exchange Online.................97
Opcje instalacji Office Professional Plus....................98
Remote PowerShell....................................102
Rozdział 3 Planowanie usługi SharePoint Online................105
Planowanie najważniejszych możliwości usługi
SharePoint Online....................................106
Administracja.........................................107
Witryny i zbiory witryn.................................109
Szablony witryn.......................................110
Przydział przestrzeni dla zbioru witryn...................114
Języki................................................116
User Profiles..........................................119
Odbiorcy.............................................123
Funkcje społecznościowe usługi SharePoint Online........124
InfoPath Forms Services (Usługi formularzy InfoPath)......130
Zarządzane metadane.................................131
Office Web Apps......................................133
Publiczne witryny sieci Web............................133
Planowanie architektury informacji.........................135
Podstawy architektury informacji: witryny i podwitryny.....136
Przechowywanie informacji w listach i bibliotekach........138
Tworzenie kategorii informacji za pomocą typów zawartości 141 Możliwości znajdowania informacji w usłudze SharePoint Online....................................144
Planowanie zarządzania i zabezpieczeń.....................152
Konta użytkowników w usłudze Office 365...............152
Dostęp zewnętrzny za pomocą Share Site................153
Dostęp do witryny zespołu.............................153
Rejestracja jednokrotna................................153
Poziomy uprawnień i członkostwo w grupie..............154
Planowanie dostosowań...................................156
Obsługiwane narzędzia.................................156
Planowanie kreowania wizerunku firmy..................157
Planowanie dostosowań strony..........................158
Planowanie przepływów pracy..........................158
Planowanie szkoleń użytkowników.........................159
Kto?.................................................159
Co?..................................................159
Gdzie?...............................................160
Kiedy?................................................161
Planowanie stałej konserwacji i zarządzania..................161
Stała konserwacja.....................................161
Nadzór...............................................161
Część II Instalowanie SharePoint w chmurze
publicznej.......................................167
Rozdział 4 Administrowanie SharePoint Online.................169
Zarządzanie zbiorami witryn...............................170
Tworzenie nowego prywatnego zbioru witryn.............171
Tworzenie nowej publicznej witryny sieci Web............175
Usuwanie zbioru witryn lub witryny sieci Web.............176
Wyświetlanie właściwości witryny sieci Web...............177
Zarządzanie administratorami zbioru witryn..............178
Zarządzanie przydziałami dysku i zasobów zbioru witryn... 180 Włączanie dostępu zewnętrznego dla zbiorów witryn......182
Konfigurowanie Usług formularzy InfoPath..................184
InfoPath Forms Services................................184
InfoPath Web Service Proxy.............................186
Konfigurowanie profilów użytkowników.....................187
Zarządzanie uprawnieniami użytkownika.................187
Profile, właściwości profilów i zasady profilów.............188
Odbiorcy.............................................189
Zarządzanie witrynami My Sites.........................189
Konfigurowanie zarządzanych metadanych magazynu terminów..............................................193
Czym są metadane?...................................194
Typy zawartości i kolumny witryny.......................195
Zarządzane metadane.................................198
Zarządzanie magazynem terminów......................202
Rozdział 5 Uwierzytelnienie i zarządzanie tożsamością..........211
Technologie i metody zarządzania tożsamościami............212
Źródła uwierzytelnienia................................213
Tworzenie kont użytkowników tożsamości
w chmurze dla usługi Office 365.......................214
Konfiguracja pulpitu dla usługi Office 365 i asystent
rejestrowania........................................217
Dwuskładnikowe uwierzytelnienie.......................219
DirSync...............................................220
Usługi ADFS 2.0 i rejestracja jednokrotna.................222
Dostęp dla partnerów i udostępnianie zewnętrzne.........223
Zarządzanie hasłami...................................226
Konfigurowanie federacji tożsamości i synchronizacji.........229
Mapa drogowa federacji...............................229
Planowanie instalacji usług ADFS 2.0.....................230
Zarządzanie tożsamościami za pomocą narzędzia
Remote PowerShell......................................242
Tworzenie nowych użytkowników.......................243
Przypisywanie licencji do użytkownika...................243
Usuwanie użytkownika.................................244
Resetowanie hasła użytkownika.........................244
Blokowanie użytkownika...............................245
Wyłączanie funkcji wygasania ważności hasła dla
użytkownika.........................................245
Wyłączanie wymagania stosowania silnych haseł..........245
Dodawanie nowych grup zabezpieczeń..................245
Dodanie użytkowników do grupy zabezpieczeń...........245
Usuwanie grupy zabezpieczeń..........................246
Rozdział 6 Migracja do usług SharePoint Online................247
Scenariusze migracji......................................248
Metody migracji.........................................250
Ręczna migracja przy użyciu interfejsu użytkownika.......251
Poczta i odtwarzanie bazy danych zawartości.............258
Agenci migracji używani dla wersji SharePoint
Online Dedicated....................................259
Usługi sieci Web SharePoint............................260
Obsługiwane elementy i pułapki migracji....................262
Ścieżki zarządzane.....................................262
Ograniczenia związane z pojemnością i progami..........262
Dostawcy uwierzytelnienia..............................264
Nieobsługiwane dostosowania..........................265
Nieobsługiwane funkcje SharePoint 2010.................266
Planowanie okresu przerw w pracy w trakcie migracji.........267
Rozdział 7 Wprowadzenie do projektowania
i dostosowywania rozwiązań SharePoint Online......271
Porównanie projektowania w chmurze i w siedzibie...........272
Projektowanie w siedzibie..............................272
Projektowanie dla usług SharePoint Online Standard.......273
Projektowanie dla usług SharePoint Online Dedicated......274
Narzędzia dostosowań....................................274
Narzędzia dostosowywania: przeglądarka................275
Narzędzia dostosowywania: SharePoint Designer..........275
Narzędzia dostosowywania: Office InfoPath...............283
Narzędzia dostosowywania: Visual Studio................290
Rozwiązania izolowane - wprowadzenie.....................292
Rozwiązania izolowane: co działa, a co nie działa..........294
Inne ograniczenia rozwiązań izolowanych................296
Wskazówki i sposoby stosowania rozwiązań izolowanych... 297
Tworzenie i instalowanie izolowanego składnika Web Part.....300
Instalowanie w pełni zaufanego kodu w wersji
SharePoint Online Dedicated.............................305
Microsoft SharePoint Online Code Analysis Framework.....305
Sprawdzenie dedykowanego kodu i proces instalacji.......305
Poradniki instalacji.....................................307
Omówienie modelu obiektu klienta.........................313
Architektura modelu obiektu klienta.....................313
Model obiektu klienta: co działa, a co nie działa...........314
Stosowanie modelu obiektu klienta Silverlight.............315
Stosowanie modelu obiektu klienta .NET.................316
Stosowanie modelu obiektu klienta JavaScript.............316
Uwierzytelnienie w modelu obiektu klienta...............317
Integracja SharePoint Online z programem Azure............318
Integracja SharePoint Online i Silverlight z usługami Azure . 318 Integracja wersji SharePoint Online Dedicated z usługą Azure.......................................319
Część Ml Instalowanie programu SharePoint
w chmurze prywatnej..........................321
Rozdział 8 Tworzenie chmury prywatnej - wprowadzenie.......323
Zalety chmury prywatnej..................................325
Niezawodność i możliwości przewidywania...............325
Wysoki poziom automatyzacji, elastyczność i samoobsługa . 326 Elastyczność pozwalająca zapewnić różnorodne możliwości 327
Jak tworzona jest chmura prywatna?........................330
Fundament zasobów...................................330
Fundament działania...................................331
Fundament usługi.....................................336
Warstwa samoobsługi: SCSM............................339
Przygotowanie wirtualizacji za pomocą platformy Hyper-V .... 340
Wirtualizacja SharePoint................................342
Microsoft Assessment and Planning Toolkit...............346
Program SVVP (Server Virtualization Validation Program).. 348 Analizy dotyczące wydajności w środowisku wirtualnym... 349
Rozpoczęcie wykorzystywania technologii Hyper-V........355
Automatyzowanie SharePoint w chmurze prywatnej
przy użyciu platformy Opalis.............................359
Scenariusz przykładowy: Rozwiązywanie rzeczywistych problemów SharePoint za pomocą Opalis .. 361
Rozdział 9 Wprowadzenie do technologii wielokrotnego
najmu w SharePoint 2010...........................369
Dlaczego stosować funkcje wielokrotnego najmu w IT
w siedzibie?............................................370
Ułatwienie pobierania opłat............................370
Obsługa wielu numerów SKU licencji w tej samej farmie... 371
Obsługa wielu opisowych adresów URL..................371
Delegowanie tworzenia zbiorów witryn i zarządzania nimi. 372
Delegowanie administracji aplikacji usługi................372
Opcje witryn najemców w programie SharePoint.............372
Przydzielenie każdemu najemcy własnej,
dedykowanej aplikacji sieci Web.......................373
Przydzielenie każdemu najemcy jednego lub wielu
zbiorów witryn we współdzielonej aplikacji sieci Web.....375
Przydzielanie najemcy jednego lub wielu zbiorów witryn powiązanych z unikalną subskrypcją
witryny we współużytkowanej aplikacji sieci Web........377
Architektura wielokrotnego najmu..........................378
Partycjonowanie aplikacji usługi............................380
Subskrypcja witryny......................................383
Administracja najemcy....................................385
Zbiory witryn nagłówka hosta.............................386
Pakiety funkcji...........................................387
Dziesięć prostych kroków skonfigurowania funkcji wielokrotnego najmu w SharePoint.......................389
Rozdział 10 Konfigurowanie aplikacji usług korzystających
z najmu............................................391
Omówienie aplikacji usług.................................392
Usługa współużytkowana - podstawy....................392
Tworzenie aplikacji usługi...............................393
Wykorzystywanie aplikacji usług.........................396
Etap 1: Konfigurowanie usługi subskrypcji witryny............399
Konfigurowanie wymagań wstępnych....................400
Konfigurowanie usługi subskrypcji witryny................401
Etap 2: Tworzenie aplikacji usługi obsługującej najemców.....402
Tworzenie usługi łączności z danymi biznesowymi.........403
Tworzenie usługi bezpiecznego magazynu................403
Tworzenie usługi zarządzanych metadanych..............405
Tworzenie usługi profilu użytkownika....................406
Tworzenie usługi Word Conversion......................408
Tworzenie usługi wyszukiwania..........................409
Tworzenie usługi stanu.................................413
Tworzenie usługi używania.............................413
Tworzenie usługi dla programu Access...................414
Tworzenie usługi obliczeń dla programu Excel............414
Tworzenie usługi grafik programu Visio..................414
Tworzenie usługi Performance Point.....................415
Tworzenie usługi funkcji Web Analytics...................415
Rozdział 11 Konfigurowanie zbiorów witryn obsługujących
najemców..........................................417
Etap 3: Tworzenie pakietów funkcji.........................418
Etap 4: Tworzenie nowej subskrypcji witryny.................421
Etap 5: Przypisywanie najemcy pakietu funkcji...............423
Etap 6: Zawężanie zakresu modułu selektora osób do jednostki organizacyjnej usług Active Directory..........427
Etap 7: Konfigurowanie ścieżek zarządzanych obsługujących najemców................................430
Etap 8: Tworzenie zbiorów witryn najemcy..................431
Tworzenie głównego zbioru witryn......................432
Tworzenie witryny administracji najemcy.................433
Tworzenie witryny My Site Host.........................434
Włączenie samoobsługowego tworzenia witryn...........435
Tworzenie nazwanych witryn hosta przy użyciu SSL........436
Etap 9: Powiązanie najemcy z aplikacją usługi profilu
użytkownika............................................438
Etap 10: Konfigurowanie koncentratora typu zawartości.......441
Dodatek Wersje Server, SharePoint Online i SharePoint
Oniine Dedicated - porównanie.....................445
Możliwości SharePoint Oniine..............................445
Usługi i aplikacje usług w SharePoint Online.................446
Dostosowania w SharePoint Oniine.........................447
Funkcje i możliwości SharePoint Online.....................448
Społeczności..........................................448
Komponenty..........................................449
Zawartość............................................451
Podpowiedzi..........................................452
Wyszukiwanie.........................................453
Witryny..............................................455
Indeks.............................................457
O autorze...............................................491
powrót
 
Produkty Podobne
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku
Microsoft SharePoint 2016 Step by Step
Exam Ref 70-339 Managing Microsoft SharePoint Server 2016
Enterprise Search, 2nd Edition
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwiązania
Microsoft SharePoint Online for Office 365: Administering and configuring for the cloud
SharePoint 2013 PL. Praktyczne zarządzanie zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie
Microsoft SharePoint 2013 Administration Inside Out
Inside Microsoft SharePoint 2013
Enterprise Content Management with Microsoft SharePoint
Więcej produktów