Używamy cookies, aby ułatwić korzystanie z Portalu. Możesz określić warunki przechowywania, dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej.
strona główna Strona główna | Nowości | Promocje | Zapowiedzi Twoje konto | Zarejestruj | Schowek | Kontakt | Pomoc
mapa działów
Szukaj: szukanie zaawansowane
Koszyk
Książki \ Bazy danych \ SQL Server

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Krok po kroku Język: 1

8388440853

Cena Brutto: 48.30

Cena netto: 46.00

Ilość:
Wersja: Drukowana
Autor Reed Jacobson Stacia Misner Hitachi Consulting
Liczba_stron 390
Wydawnictwo Microsoft Press
Dodatki CD
Oprawa miękka
Data_Wydania 2006-07-01
Poziom Dla początkujących
Podręczny i szczegółowy przewodnik, nieodzowny podczas tworzenia rozwiązań logiki biznesowej dla przedsiębiorstw.

Poznaj - krok po kroku - podstawy pakietu oprogramowania SQL Server Analysis Services. Ten praktyczny podręcznik ilustrujący wszystkie wiadomości praktycznymi ćwiczeniami, dostarczy Ci wskazówek niezbędnych do budowy elastycznych i wszechstronnych rozwiązań spełniających wymogi analityczne Twojej firmy.

Dowiedz się, jak:
> Rozpocząć budowę kostek danych za pomocą narzędzi projektowych z pakietu Microsoft Visual Studio® 2005 Business Intelligence
> Tworzyć wymiary i grupy miar pozwalające na tworzenie, przeglądanie i modyfikowanie kostek danych typu OLAP
> Projektować obiekty realizujące indywidualne wymagania analizy finansowej
> Poprawiać wydajność zapytań za pomocą agregacji i hierarchii użytkownika
> Dostosowywać kostki danych do własnych indywidualnych wymagań za pomocą wyrażeń wielowymiarowych (MDX) oraz innych zaawansowanych technik projektowych
> Używać akcji do integracji kostek danych ze stronami sieci Web, aplikacjami raportującymi oraz funkcjonalnością tzw. drążenia danych
> Zarządzać zabezpieczeniami opartymi na rolach i ograniczać dostęp do danych
> Wdrażać i utrzymywać bazę danych w środowisku produkcyjnym

Informacja o autorach:
Reed Jacobson, starszy architekt w dziale logiki biznesowej firmy Hitachi Consulting, jest autorem kilku kursów oraz książek.
Stacia Misner zarządza w firmie Hitachi Consulting rozwojem rozwiązań szkoleniowych z zakresu logiki biznesowej i raportowania. Jest autorką licznych książek.
Firma Hitachi Consulting będąca oddziałem firmy Hitachi Ltd. jest globalną firmą konsultingową w branży biznesowej oraz IT. To lider w tworzeniu korporacyjnych programów szkoleniowych oraz indywidualnych rozwiązań opartych na oprogramowaniu Analysis Services.
Informacja o technologi:
Pakiet oprogramowania SQL Server 2005 ­Analysis Services zapewnia jednolity i zintegrowany wgląd we wszystkie dane biznesowe, stanowiąc podstawę tworzenia tradycyjnych raportów, analiz OLAP, kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i analizy danych.

Wstęp......................................................................... ix

Odkąd najlepiej rozpocząć lekturę?................................... ix

Informacja dotycząca towarzyszącej książce płyty CD-ROM xi

Wymagania systemowe.................................................... xi

Instalowanie i używanie plików przykładowych................. xii

Konwencje używane w tej książce................................... xiii

Część I Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services

       1 Wprowadzenie do zagadnień logiki biznesowej
oraz hurtowni danych
..................................................... 3

Wprowadzenie do logiki biznesowej................................... 4

Przegląd koncepcji hurtowni danych.................................. 5

Przeznaczenie hurtowni danych...................................... 5

Struktura jedno i wielowymiarowej bazy danych.............. 7

Tabela faktów............................................................. 11

Tabele wymiaru........................................................... 12

Krótkie podsumowanie rozdziału 1.................................. 17

2 Wprowadzenie do technologii OLAP oraz oprogramowania Analysis Services      19

Wprowadzenie do technologii OLAP.................................. 19

Trwale krótki czas odpowiedzi .................................... 20

Zapytania oparte na metadanych.................................. 23

Styl formuł arkusza kalkulacyjnego.............................. 24

Wprowadzenie do pakietu oprogramowania Analysis Services 26

Oprogramowanie Analysis Services i prędkość............... 27

Oprogramowanie Analysis Services i metadane.............. 27

Formuły w oprogramowaniu Analysis Services............... 30

Narzędzia pakietu oprogramowania Analysis Services.... 31

Krótkie podsumowanie rozdziału 2.................................. 32

       3 Tworzenie pierwszej kostki danych............................. 33

Poznajemy Business Intelligence Development Studio........ 33

Poznajemy zawartość projektu typu Analysis Services.... 34

Poznajemy polecenia menu.......................................... 37

Przygotowanie do tworzenia kostki danych....................... 39

Przegląd wymagań analizy............................................ 39

Tworzenie nowego projektu typu Analysis Services........ 39

Tworzenie kostki danych................................................ 41

Korzystanie z kreatora Cube Wizard bez źródła danych... 41

Przeglądanie struktury kostki danych za pomocą narzędzia Cube Designer         48

Generowanie schematu................................................... 50

Korzystanie z kreatora Schema Generation Wizard.......... 50

Ładowanie danych do schematu relacyjnego.................. 55

Przetwarzanie i przeglądanie kostki danych...................... 59

Wdrażanie i przetwarzanie kostki danych...................... 59

Przeglądanie kostki danych.......................................... 60

Krótkie podsumowanie rozdziału 3.................................. 62

Część II........................................... Podstawy projektowe

       4 Projektowanie wymiarów ............................................. 67

Przeglądanie struktury hurtowni danych........................... 67

Budowanie wymiaru standardowego................................. 69

Dodawanie źródła danych............................................ 69

Tworzenie widoku źródła danych.................................. 71

Korzystanie z kreatora Dimension Wizard (Kreator Wymiaru) 73

Wdrażanie wymiaru...................................................... 78

Zmiana właściwości atrybutu....................................... 80

Praca z wymiarem czasu.................................................. 82

Modyfikowanie widoku źródła danych........................... 83

Tworzenie wymiaru czasu............................................ 84

Praca z wymiarami pełniącymi role............................... 89

Tworzenie wymiaru typu nadrzędny-podrzędny................. 91

Dodawanie wymiaru pracowników................................. 91

Podsumowywanie danych dla elementów członkowskich z poziomów pośrednich 94

Zarządzanie poziomami wymiaru typu nadrzędny-podrzędny 98

Krótkie podsumowanie rozdziału 4................................. 101

       5 Projektowanie miar i grup miary................................ 103

Dodawanie grup miary do kostki danych........................ 103

Budowanie kostki danych .......................................... 104

Zmienianie właściwości grup miary oraz miar.............. 107

Określanie zastosowania wymiaru............................... 109

Przeglądanie kilku grup miary.................................... 111

Agregowanie miar pseudołącznych................................. 117

Dodawanie grupy miary do istniejącej kostki danych.... 117

Używanie pseudołącznych funkcji agregujących........... 119

Obliczanie liczby osobnych elementów........................... 121

Tworzenie prostych obliczeń......................................... 123

Dodawanie kalkulacji do kostki danych....................... 124

Stosowanie formatowania warunkowego...................... 130

Krótkie podsumowanie rozdziału 5................................. 131

       6 Praca z grupą miary Finance....................................... 133

Projektowanie wymiaru księgowego............................... 133

Praca z logiką księgową............................................. 134

Korzystanie z operatorów jednoargumentowych .......... 139

Agregowanie według rachunków................................. 144

Projektowanie niełącznych miar finansowych.................. 148

Tworzenie miary niełącznej ....................................... 149

Krótkie podsumowanie rozdziału 6................................. 152

       7 Projektowanie agregacji i hierarchii.......................... 153

Podstawy projektowania agregacji.................................. 153

Korzystanie z kreatora Aggregation Design Wizard ...... 155

Inspekcja agregacji................................................... 160

Zmiana ilości elementów w partycji............................ 162

Dodawanie atrybutów do projektu agregacji................ 164

Projektowanie hierarchii użytkownika............................ 166

Dodawanie hierarchii użytkownika.............................. 166

Agregowanie hierarchii użytkownika .......................... 169

Optymalizowanie agregacji............................................ 171

Korzystanie z dziennika zapytań................................. 172

Przeglądanie danych dotyczących sposobu korzystania z kostki danych   174

Używanie kreatora Usage-Based Optimization Wizard... 175

Utrzymywanie dziennika zapytań................................ 177

Krótkie podsumowanie rozdziału 7................................. 177

Część III............................. Projektowanie zaawansowane

       8 Korzystanie z języka MDX........................................... 181

Tworzenie obliczanych członków w oparciu o krotki........ 181

Tworzenie kalkulacji MDX obliczających procent z wartości całkowitej     185

Tworzenie kalkulacji MDX obliczającej procent elementu nadrzędnego      189

Zapytania z użyciem języka MDX.................................... 191

Wykonywanie zapytań MDX......................................... 192

Praca z prostymi zapytaniami MDX.............................. 197

Projektowanie członków niestandardowych..................... 201

Tworzenie obliczanych elementów członkowskich za pomocą funkcji operujących na zbiorach................................................................... 201

Tworzenie kalkulacji kumulujących............................. 203

Praca ze skryptami MDX................................................ 206

Zarządzane kolejnością kalkulacji.............................. 206

Dodawanie przypisań skryptowych.............................. 208

Tworzenie kluczowych wskaźników wydajności............... 213

Porównywanie wartości z kostki danych z wartościami zaplanowanymi     213

Używanie wyrażeń MDX we wskaźnikach KPI................ 217

Krótkie podsumowanie rozdziału 8................................. 220

       9 Eksploracja funkcji specjalnych.................................. 223

Definiowanie relacji pomiędzy wymiarami....................... 223

Używanie relacji typu wskaźnikowego......................... 223

Używanie relacji typu wiele-do-wielu......................... 227

Obsługa konwersji walutowych...................................... 235

Lokalizowanie kostek danych........................................ 237

Dodawanie tłumaczeń................................................ 238

Przeglądanie tłumaczeń............................................. 241

Organizowanie informacji za pomocą folderów i perspektyw 242

Organizowanie miar................................................... 243

Korzystanie z perspektyw........................................... 245

Krótkie podsumowanie rozdziału 9................................. 248

     10 Interakcja z kostką danych......................................... 251

Implementacja akcji...................................................... 251

Używanie akcji standardowych................................... 252

Łącza do raportów..................................................... 255

Dodawanie funkcjonalności drążenia danych............... 257

Korzystanie z funkcji zapisów zwrotnych........................ 259

Włączanie dla wymiaru możliwości zapisu................... 260

Dynamiczne dodawanie nowych członków do wymiaru.. 261

Modyfikowanie struktury kostki danych do pracy z funkcją zapisu zwrotnego     263

Zapisywanie wartości z powrotem do kostki danych .... 267

Krótkie podsumowanie rozdziału 10............................... 272

Część IV............. Zarządzanie środowiskiem produkcyjnym

     11 Implementacja zabezpieczeń..................................... 277

Korzystanie z zabezpieczeń opartych na rolach............... 277

Tworzenie ról zabezpieczeń........................................ 278

Zarządzanie rolami.................................................... 284

Stosowanie zabezpieczeń wobec wymiarów..................... 284

Ograniczanie dostępu do wymiaru.............................. 284

Ograniczanie dostępu do konkretnych członków wymiaru 288

Kontrolowanie widocznych wartości sum całkowitych dla wymiaru  289

Definiowanie domyślnego członka wymiaru................. 291

Zabezpieczanie danych na poziomie komórek................. 294

Uniemożliwianie odczytywania wartości komórek......... 294

Zezwalanie użytkownikom na zapisywanie komórek..... 297

Konfigurowanie zabezpieczeń administracyjnych............. 297

Tworzenie ról zabezpieczeń dla potrzeb przetwarzania. 298

Krótkie podsumowanie rozdziału 11............................... 300

     12 Zarządzanie partycjami i przetwarzaniem bazy danych 301

Zarządzanie bardzo dużymi bazami danych..................... 301

Strategie podziału na partycje.................................... 302

Tworzenie partycji..................................................... 302

Łączenie partycji....................................................... 307

Praca z magazynami danych.......................................... 310

Omówienie trybów magazynowania pakietu Analysis Services         311

Konfigurowanie opcji magazynowania......................... 312

Zmiana danych w hurtowni danych.............................. 315

Zarządzanie przetwarzaniem OLAP................................. 318

Przetwarzanie wymiaru............................................... 319

Przetwarzanie kostki danych...................................... 323

Konfigurowanie funkcji aktywnego buforowania........... 326

Monitorowanie aktywności kostki danych....................... 332

Profilowanie zapytań pakietu Analysis Services............ 332

Korzystanie z programu Performance Monitor.............. 336

Krótkie podsumowanie rozdziału 12............................... 339

     13 Zarządzanie wdrożeniem............................................ 341

Przegląd różnych opcji procesu wdrażania...................... 341

Budowanie bazy danych............................................. 342

Wdrażanie bazy danych.............................................. 345

Przetwarzanie bazy danych......................................... 352

Programowe zarządzanie obiektami bazy danych............. 355

Praca ze skryptami XMLA........................................... 356

Automatyczne przetwarzanie bazy danych...................... 360

Tworzenie pakietu SQL Server Integration Services....... 361

Korzystanie z zadania Analysis Services Processing Task 362

Obsługa błędów zadań............................................... 363

Planowanie uruchamiania pakietów usługi SQL Server Integration Services          365

Planowanie skutków awarii i procesu odtwarzania........... 368

Wykonywanie kopii zapasowej bazy danych pakietu Analysis Services       369

Odtwarzanie bazy danych pakietu Analysis Services..... 370

Krótkie podsumowanie rozdziału 13............................... 373

         Słowniczek................................................................... 375

         Indeks........................................................................... 379

powrót
 
Produkty Podobne
SQL Server 2017 Administration Inside Out
SQL Queries for Mere Mortals: A Hands-On Guide to Data Manipulation in SQL, 4th Edition
Exam Ref 70-765 Provisioning SQL Databases
Mistrzowski SQL. 61 technik pisania wydajnego kodu SQL
Exam Ref 70-764 Administering a SQL Database Infrastructure
SQL Server i T-SQL w mgnieniu oka. Wydanie II
SQL Server 2016 High Availability Unleashed (includes Content Update Program)
Microsoft SQL Server 2016 Analysis Services: Modelowanie tabelaryczne
Tabular Modeling in Microsoft SQL Server Analysis Services, 2nd Edition
Exam Ref 70-768 Developing SQL Data Models
Więcej produktów